Journal Articles

Open Access

Regulatory effect of chemerin and therapeutic efficacy of chemerin‑9 in pancreatogenic diabetes mellitus

Jianfeng Tu, Yue Yang, Jingzhu Zhang, Guotao Lu, Lu Ke, Zhihui Tong, Maimaitijiang Kasimu, Dejun Hu, Qiuran Xu, Weiqin Li

Pages: 981-988 Published online on: 08 January 2020
Open Access

Construction of a prognosis‑associated long noncoding RNA‑mRNA network for multiple myeloma based on microarray and bioinformatics analysis

Fang‑Xiao Zhu, Xiao‑Tao Wang, Zhi‑Zhong Ye, Zhao‑Ping Gan, Yong‑Rong Lai

Pages: 999-1010 Published online on: 13 January 2020
Open Access

General mechanism of JQ1 in inhibiting various types of cancer

Guojuan Jiang, Wanglong Deng, Yang Liu, Chengde Wang

Pages: 1021-1034 Published online on: 10 January 2020
Open Access

Isoferulic acid inhibits human leukemia cell growth through induction of G2/M‑phase arrest and inhibition of Akt/mTOR signaling

Zhiguo Long, Guangjia Feng, Na Zhao, Lei Wu, Hongbo Zhu

Pages: 1035-1042 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Combining antioxidant astaxantin and cholinesterase inhibitor huperzine A boosts neuroprotection

Xin Yang, Han‑Mei Wei, Guo‑Yan Hu, Jun Zhao, Li‑Na Long, Chang‑Jian Li, Zi‑Jun Zhao, He‑Kun Zeng, Hong Nie

Pages: 1043-1050 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Overexpression of long noncoding RNA CUDR promotes hepatic differentiation of human umbilical cord mesenchymal stem cells

Yabin Yu, Meng Li, Yan Song, Jianbo Xu, Fuzhen Qi

Pages: 1051-1058 Published online on: 19 December 2019
Open Access

Study of minimally invasive radiofrequency ablation of the ciliary body for the treatment of glaucoma in rabbits

Baoke Hou, Fengxiang Wang, Zi Ye, Xin Jin, Yu Fu, Zhaohui Li

Pages: 1071-1076 Published online on: 31 December 2019
Open Access

Identification of microRNA‑363‑3p as an essential regulator of chondrocyte apoptosis in osteoarthritis by targeting NRF1 through the p53‑signaling pathway

Miao Zhang, Zhiqiang Wang, Baojie Li, Fengyi Sun, Anzhong Chen, Mingzhi Gong

Pages: 1077-1088 Published online on: 14 January 2020
Open Access

Partial hepatectomy‑induced upregulation of SNHG12 promotes hepatocyte proliferation and liver regeneration

Yan Zhu, Zhiquan Qiu, Yiliang Zhang, Bin Li, Xiaoqing Jiang

Pages: 1089-1096 Published online on: 27 December 2019
Open Access

The peptide compound urantide regulates collagen metabolism in atherosclerotic rat hearts and inhibits the JAK2/STAT3 pathway

Tu Wang, Xiaoxu Sun, Haipeng Cui, Kai Liu, Juan Zhao

Pages: 1097-1106 Published online on: 13 January 2020
Open Access

Phellinus gilvus‑derived protocatechualdehyde induces G0/G1 phase arrest and apoptosis in murine B16‑F10 cells

Shi Zhong, Qinshen Jin, Taihen Yu, Jianxun Zhu, Yougui Li

Pages: 1107-1114 Published online on: 19 December 2019
Open Access

Auxiliary genetic analysis in a Chinese adolescent NPH family by single nucleotide polymorphism screening

Chunrong Tang, Daoyuan Zhou, Rongshao Tan, Xiaoshi Zhong, Xiao Xiao, Danping Qin, Yun Liu, Jianguang Hu, Yan Liu

Pages: 1115-1124 Published online on: 08 January 2020
Open Access

miR‑21 promotes osteoclastogenesis through activation of PI3K/Akt signaling by targeting Pten in RAW264.7 cells

Shengli Wang, Zhigang Liu, Jingchun Wang, Xinying Ji, Zhenqiang Yao, Xinchun Wang

Pages: 1125-1132 Published online on: 13 January 2020
Open Access

Impact of a high‑fat diet on intestinal stem cells and epithelial barrier function in middle‑aged female mice

Yu Xie, Fei Ding, Wenjuan Di, Yifan Lv, Fan Xia, Yunlu Sheng, Jing Yu, Guoxian Ding

Pages: 1133-1144 Published online on: 13 January 2020
Open Access

miR‑222 regulates brain injury and inflammation following intracerebral hemorrhage by targeting ITGB8

Yan‑Yan Bai, Jun‑Zhi Niu

Pages: 1145-1153 Published online on: 23 December 2019
Open Access

Silencing of RIPK4 inhibits epithelial‑mesenchymal transition by inactivating the Wnt/β‑catenin signaling pathway in osteosarcoma

Zhigang Yi, Yanchuan Pu, Ruoyan Gou, Yonggang Chen, Xiaojun Ren, Wenzhong Liu, Ping Dong

Pages: 1154-1162 Published online on: 14 January 2020
Open Access

Overexpression of TIMP3 inhibits discogenic pain by suppressing angiogenesis and the expression of substance P in nucleus pulposus

Mingwei He, Jinlei Pang, Haiyan Sun, Guanrong Zheng, Yan Lin, Weipeng Ge

Pages: 1163-1171 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Neural stem cell transplantation improves learning and memory by protecting cholinergic neurons and restoring synaptic impairment in an amyloid precursor protein/presenilin 1 transgenic mouse model of Alzheimer's disease

Qing Zhu, Nianping Zhang, Nan Hu, Rongrong Jiang, Huicong Lu, Aiguo Xuan, Dahong Long, Yan Chen

Pages: 1172-1180 Published online on: 08 January 2020
Open Access

Oral administration of Lactobacillus plantarum 06CC2 prevents experimental colitis in mice via an anti‑inflammatory response

Akihito Tanaka, Shuji Kanmura, Yuko Morinaga, Katsuto Kawabata, Shiho Arima, Fumisato Sasaki, Yuichirou Nasu, Shiroh Tanoue, Shinichi Hashimoto, Masahiko Takeshita, Shiro Takeda, Akio Ido

Pages: 1181-1191 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Inhibitory effects of formononetin on the monocrotaline‑induced pulmonary arterial hypertension in rats

Yonghui Wu, Changhong Cai, Lebing Yang, Yijia Xiang, Huan Zhao, Chunlai Zeng

Pages: 1192-1200 Published online on: 03 January 2020
Open Access

SRY‑related HMG box‑2 role in anaplastic thyroid cancer aggressiveness is related to the fibronectin 1 and PI3K/AKT pathway

Peng Wang, Jinbiao Shang, Jianqiang Zhao, Kejing Wang, Liang Guo, Jialei Gu, Wendong Wang

Pages: 1201-1207 Published online on: 02 January 2020
Open Access

ROS/p53/miR‑335‑5p/Sp1 axis modulates the migration and epithelial to mesenchymal transition of JEG‑3 cells

Wei Lu, Yu‑Yan Ma, Qian‑Qian Shao, Jie Liang, Tong‑Tong Qi, Yi Huang, Qing‑Jie Wang

Pages: 1208-1216 Published online on: 20 December 2019
Open Access

Circular RNA cSMARCA5 regulates the progression of cervical cancer by acting as a microRNA‑432 sponge

Ping Huang, Bingli Qi, Hairong Yao, Liang Zhang, Yanying Li, Qian Li

Pages: 1217-1223 Published online on: 03 January 2020
Open Access

FoxO3a depletion accelerates cutaneous wound healing by regulating epithelial‑mesenchymal transition through β‑catenin activation

Ting Liu, Jing‑Zhuo Huang, Ze‑Yuan Lei, Rong‑Shuai Yan, Dong‑Li Fan

Pages: 1224-1232 Published online on: 03 January 2020
Open Access

Pretreatment with dexmedetomidine alleviates lung injury in a rat model of intestinal ischemia reperfusion

Yaping Chen, Wenyu Bian, Bo Xu

Pages: 1233-1241 Published online on: 14 January 2020
Open Access

Quantitative analysis of protein crotonylation identifies its association with immunoglobulin A nephropathy

Hua Lin, Donge Tang, Yong Xu, Ruohan Zhang, Minglin Ou, Fengping Zheng, Jiejing Chen, Yue Zhang, Guimian Zou, Wen Xue, Yaoshuang Zou, Weier Dai, Weiguo Sui, Yong Dai

Pages: 1242-1250 Published online on: 13 January 2020
Open Access

SMAC mimetic birinapant inhibits hepatocellular carcinoma growth by activating the cIAP1/TRAF3 signaling pathway

Jun Ding, Daming Qin, Yong Zhang, Qinghe Li, Yi Li, Jinmao Li

Pages: 1251-1257 Published online on: 03 January 2020
Open Access

Oral intake of α‑glucosyl‑hesperidin ameliorates selenite‑induced cataract formation

Yosuke Nakazawa, Miki Aoki, Sho Ishiwa, Naoki Morishita, Shin Endo, Noriaki Nagai, Naoki Yamamoto, Megumi Funakoshi‑Tago, Hiroomi Tamura

Pages: 1258-1266 Published online on: 14 January 2020
Open Access

Gambogenic acid exerts anticancer effects in cisplatin‑resistant non‑small cell lung cancer cells

Daofu Shen, Yu Wang, Hongmei Niu, Chunying Liu

Pages: 1267-1275 Published online on: 03 January 2020
Open Access

Aflatoxin influences achalasia symptomatology

Shengli Lin, Pingting Gao, Quanlin Li, Yiqun Zhang, Jianwei Hu, Mingyan Cai, Wenzheng Qin, Lili Ma, Zhong Ren, Zhen Zhang, Xianli Cai, Liqing Yao, Weifeng Chen, Pinghong Zhou

Pages: 1276-1284 Published online on: 08 January 2020
Open Access

Methylation‑driven genes PMPCAP1, SOWAHC and ZNF454 as potential prognostic biomarkers in lung squamous cell carcinoma

Qingqing Zhu, Jia Wang, Qiujing Zhang, Fuxia Wang, Lihua Fang, Bao Song, Chao Xie, Jie Liu

Pages: 1285-1295 Published online on: 13 January 2020

Long non‑coding RNA LINC00312 regulates breast cancer progression through the miR‑9/CDH1 axis

Yajun Chen, Fanghua Qiu, Lichan Huang, Weiping Liu, Liqin Li, Canhua Ji, Xianqi Zeng, Lingli Qiao, Mengqin Liu, Xiaoqian Gong

Pages: 1296-1303 Published online on: 18 December 2019

lncRNA HAND2‑AS1 mediates the downregulation of ROCK2 in hepatocellular carcinoma and inhibits cancer cell proliferation, migration and invasion

Lijing Jiang, Yunfen He, Guofeng Shen, Jindi Ni, Zhuye Xia, Hongjie Liu, Yunshan Cao, Xiang Li

Pages: 1304-1309 Published online on: 10 January 2020

Silencing of long‑chain non‑coding RNA GAS5 in osteoarthritic chondrocytes is mediated by targeting the miR‑34a/Bcl‑2 axis

Qinghui Ji, Xiaofeng Qiao, Yongxiang Liu, Dawei Wang, Jinglong Yan

Pages: 1310-1319 Published online on: 20 December 2019

Effects of antibodies against human parvovirus B19 on angiogenic signaling

Chia‑Cheng Su, Tsai‑Ching Hsu, Chao‑Hsiang Hsiao, Chun‑Ching Chiu, Bor‑Show Tzang

Pages: 1320-1327 Published online on: 09 January 2020

Protocatechuic acid attenuates β‑secretase activity and okadaic acid‑induced autophagy via the Akt/GSK‑3β/MEF2D pathway in PC12 cells

Liping Huang, Xiaoqin Zhong, Shaochen Qin, Minzhen Deng

Pages: 1328-1335 Published online on: 30 December 2019

KLF15 is a protective regulatory factor of heart failure induced by pressure overload

Shu‑Fan Zou, Yang Yu, Yan Peng, Ying‑Bin Xiao, Zhao Jian, Yun‑Han Jiang, Sai Chen, Fu‑Qin Tang, Lin Chen

Pages: 1336-1345 Published online on: 08 January 2020

7‑MEGA™ 500 regulates the expression of COX‑2, MMP‑3 and type 1 procollagen in UVB‑irradiated human keratinocytes and dermal fibroblasts

Yu‑Kyoung Park, Anil Kumar Yadav, Amir Roshanzadeh, Young‑Wook Ryoo, Bae‑Hwan Kim, Ji Yun Cha, Yeon Kyung Son, Na Young Lee, Byeong‑Churl Jang

Pages: 1346-1355 Published online on: 20 December 2019

Melatonin suppresses epithelial‑to‑mesenchymal transition in the MG‑63 cell line

Yongjun Chen, Tao Zhang, Xiongwei Liu, Zengyan Li, Dongming Zhou, Wensheng Xu

Pages: 1356-1364 Published online on: 23 December 2019

Long non‑coding RNA MALAT1 serves as an independent predictive biomarker for the diagnosis, severity and prognosis of patients with sepsis

Jianjun Chen, Yingfeng He, Liangliang Zhou, Yijun Deng, Linjie Si

Pages: 1365-1373 Published online on: 09 January 2020

Anti‑metastatic effects of arctigenin are regulated by MAPK/AP‑1 signaling in 4T‑1 mouse breast cancer cells

Min‑Gu Lee, Kyu‑Shik Lee , Kyung‑Soo Nam

Pages: 1374-1382 Published online on: 13 January 2020

Iron deficiency attenuates catecholamine‑stimulated lipolysis via downregulation of lipolysis‑related proteins and glucose utilization in 3T3‑L1 adipocytes

Kazuhiko Higashida, Nodoka Takeuchi, Sachika Inoue, Takeshi Hashimoto, Naoya Nakai

Pages: 1383-1389 Published online on: 13 January 2020

Connective tissue growth factor in hepatocytes is elevated by carbon tetrachloride via STAT3 activation

Wenhsu Chen, Yingxiao Li, Chao‑Tien Hsu, Chiang‑Shan Niu, Wen‑Huang Pen, Kai‑Chun Cheng, Ho‑Shan Niu

Pages: 1390-1398 Published online on: 08 January 2020

Anti‑proliferative effect of cardamonin on mTOR inhibitor‑resistant cancer cells

Peiguang Niu, Jinsui Li, Huajiao Chen, Yanting Zhu, Jintuo Zhou, Daohua Shi

Pages: 1399-1407 Published online on: 20 December 2019
Open Access

[Corrigendum] Angiopoietin‑like protein 2 expression is suppressed by angiotensin II via the angiotensin II type 1 receptor in rat cardiomyocytes

Shuya Wang, Ying Li, Wei Miao, Hong Zhao, Feng Zhang, Nan Liu, Guohai Su, Xiaojun Cai

Pages: 1408-1408 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Roles of inflammation factors in melanogenesis (Review)

Chuhan Fu, Jing Chen, Jianyun Lu, Lu Yi, Xiaoliang Tong, Liyang Kang, Shiyao Pei, Yujie Ouyang, Ling Jiang, Yufang Ding, Xiaojiao Zhao, Si Li, Yan Yang, Jinhua Huang, Qinghai Zeng

Pages: 1421-1430 Published online on: 17 January 2020
Open Access

Hyperbaric oxygenation improves redox control and reduces mortality in the acute phase of myocardial infarction in a rat model

Mario S. Oliveira, Leonardo Y. Tanaka, Ednei L. Antonio, Laura I. Brandizzi, Andrey J. Serra, Leonardo Dos Santos, José E. Krieger, Francisco R.M. Laurindo, Paulo J.F. Tucci

Pages: 1431-1438 Published online on: 29 January 2020
Open Access

Protective effect of microRNA‑381 against inflammatory damage of endothelial cells during coronary heart disease by targeting CXCR4

Yimin Li, Jin Huang, Hong Yan, Xiangyu Li, Chang Ding, Qian Wang, Zhiping Lu

Pages: 1439-1448 Published online on: 22 January 2020
Open Access

Sialylation of FGFR1 by ST6Gal‑I overexpression contributes to ovarian cancer cell migration and chemoresistance

Lingling Ou, Xiuzhen He, Naihua Liu, Yuwei Song, Jinyuan Li, Lvfen Gao, Xinke Huang, Zhendong Deng, Xiaoyu Wang, Shaoqiang Lin

Pages: 1449-1460 Published online on: 20 January 2020
Open Access

Use of Bao Gui capsule in treatment of a polycystic ovary syndrome rat model

Yuling Lian, Fangui Zhao, Wenjun Wang

Pages: 1461-1470 Published online on: 20 January 2020
Open Access

Propofol inhibits proliferation and cisplatin resistance in ovarian cancer cells through regulating the microRNA‑374a/forkhead box O1 signaling axis

Yang Sun, Yong‑Bao Peng, Ling‑Ling Ye, Long‑Xian Ma, Mei‑Yan Zou, Zhong‑Gui Cheng

Pages: 1471-1480 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Laminin α5 modulates fibroblast proliferation in epidural fibrosis through the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

Pengran Liu, Hui Chen, Lianqi Yan, Yu Sun

Pages: 1491-1500 Published online on: 28 January 2020
Open Access

Lithium chloride increases sensitivity to photon irradiation treatment in primary mesenchymal colon cancer cells

Francesca Cammarota, Andrea Conte, Antonietta Aversano, Paolo Muto, Gianluca Ametrano, Patrizia Riccio, Mimmo Turano, Valeria Valente, Paolo Delrio, Paola Izzo, Giovanna Maria Pierantoni, Marina De Rosa

Pages: 1501-1508 Published online on: 21 January 2020
Open Access

Long non‑coding RNA BCYRN1 promotes glycolysis and tumor progression by regulating the miR‑149/PKM2 axis in non‑small‑cell lung cancer

Ning Lang, Chunyang Wang, Jiangyang Zhao, Feng Shi, Tong Wu, Hongyan Cao

Pages: 1509-1516 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Role of downregulated ADARB1 in lung squamous cell carcinoma

Xiang Wang, Xinxin Ren, Wanli Liu, Xi Chen, Jie Wei, Zhicheng Gong, Yuanliang Yan, Zhijie Xu

Pages: 1517-1526 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Mechanism of the hypoxia inducible factor 1/hypoxic response element pathway in rat myocardial ischemia/diazoxide post‑conditioning

Jin Li, Wenjing Zhou, Wei Chen, Haiying Wang, Yu Zhang, Tian Yu

Pages: 1527-1536 Published online on: 28 January 2020
Open Access

New markers for regulation of transcription and macromolecule metabolic process in porcine oocytes during in vitro maturation

Maciej Brązert, Wiesława Kranc, Mariusz J. Nawrocki, Patrycja Sujka‑Kordowska, Aneta Konwerska, Maurycy Jankowski, Ievgeniia Kocherova, Piotr Celichowski, Michal Jeseta, Katarzyna Ożegowska, Paweł Antosik, Dorota Bukowska, Mariusz T. Skowroński, Małgorzata Bruska, Leszek Pawelczyk, Maciej Zabel, Hanna Piotrowska‑Kempisty, Michał Nowicki, Bartosz Kempisty

Pages: 1537-1551 Published online on: 27 January 2020
Open Access

Indirubin promotes adipocyte differentiation and reduces lipid accumulation in 3T3‑L1 cells via peroxisome proliferator‑activated receptor γ activation

Taisuke Konno, Kenroh Sasaki, Kyoko Kobayashi, Toshihiro Murata

Pages: 1552-1560 Published online on: 16 January 2020
Open Access

A six‑gene support vector machine classifier contributes to the diagnosis of pediatric septic shock

Guoli Long, Chen Yang

Pages: 1561-1571 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Identification of HeLa cell proteins that interact with Chlamydia trachomatis glycogen synthase using yeast two‑hybrid assays

Zhenjie Sun, Yuhui Sun, Yumeng Li, Xiuli Luan, Hui Chen, Haiying Wu, Bo Peng, Chunxue Lu

Pages: 1572-1580 Published online on: 16 January 2020
Open Access

SP1/TGF‑β1/SMAD2 pathway is involved in angiogenesis during osteogenesis

Ao Ding, Ying‑Ying Bian, Zhi‑Hong Zhang

Pages: 1581-1589 Published online on: 27 January 2020
Open Access

Icariin promotes osteogenic differentiation of BMSCs by upregulating BMAL1 expression via BMP signaling

Zengfa Huang, Hui Wei, Xiang Wang, Jianwei Xiao, Zuoqin Li, Yuanliang Xie, Yun Hu, Xiang Li, Zheng Wang, Shutong Zhang

Pages: 1590-1596 Published online on: 20 January 2020
Open Access

Dexmedetomidine alleviates cisplatin‑induced acute kidney injury by attenuating endoplasmic reticulum stress‑induced apoptosis via the α2AR/PI3K/AKT pathway

Yejing Chai, Kangsheng Zhu, Chao Li, Xiaofan Wang, Junmei Shen, Fangfang Yong, Huiqun Jia

Pages: 1597-1605 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Integrative analysis of an lncRNA‑associated competing endogenous RNA network in human trabecular meshwork cells under oxidative stress

Ke Yao, Yixian Yu, Fei Li, Peiming Jin, Chaohua Deng, Hong Zhang

Pages: 1606-1614 Published online on: 21 January 2020

MicroRNA‑27a‑3p promotes epithelial‑mesenchymal transition by targeting NOVA alternative splicing regulator 1 in gastric cancer

Kai Li, Xiangrong Zhu, Xihua Chen, Xiongtie Wang

Pages: 1615-1622 Published online on: 17 January 2020

Monocyte chemoattractant protein‑1 promotes the proliferation, migration and differentiation potential of fibroblast‑like synoviocytes via the PI3K/P38 cellular signaling pathway

Xiang Tong, Huangjian Zeng, Pengchen Gu, Kai Wang, Han Zhang, Xiangjin Lin

Pages: 1623-1632 Published online on: 29 January 2020

Protective effect of GYY4137, a water‑soluble hydrogen sulfide‑releasing molecule, on intestinal ischemia‑reperfusion

Ning Cui, Hesheng Luo, Yu Zhao

Pages: 1633-1639 Published online on: 24 January 2020

Schwann cell‑derived exosomes induce bone marrow‑derived mesenchymal stem cells to express Schwann cell markers in vitro

Hui Wang, Yanjun Jia, Jiamou Li, Qingsong Liu

Pages: 1640-1646 Published online on: 24 January 2020

Identifying potential prognostic biomarkers in head and neck cancer based on the analysis of microRNA expression profiles in TCGA database

Xiaobin Wang, Zeli Yin, Yanyun Zhao, Miao He, Chengyong Dong, Ming Zhong

Pages: 1647-1657 Published online on: 27 January 2020

Resveratrol attenuates IL‑33‑induced mast cell inflammation associated with inhibition of NF‑κB activation and the P38 signaling pathway

Yundan Xu, Qiang Liu, Xiaohong Guo, Lei Xiang, Gang Zhao

Pages: 1658-1666 Published online on: 20 January 2020

Development of an Ewing sarcoma cell line with resistance to EWS‑FLI1 inhibitor YK‑4‑279

Erin Conn, Sarah Hour, David Allegakoen, Garrett Graham, Jeff Petro, Marilyn Kouassi‑Brou, Sung Hyeok Hong, Saravana Selvanathan, Haydar Çelik, Jeffrey Toretsky, Aykut Üren

Pages: 1667-1675 Published online on: 16 January 2020
Journal Cover

March-2020
Volume 21 Issue 3

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image