Journal Articles

Article Open Access

Targeting FHL2‑E‑cadherin axis by miR‑340‑5p attenuates colon cancer cell migration and invasion

Anwar Algaber, Raed Madhi, Avin Hawez, Carl-Fredrik Rönnow, Milladur Rahman

Article Number: 637 Published online on: 03 July 2021
Review Open Access

Management of patients with chronic lymphocytic leukemia during the SARS‑CoV‑2 pandemic (Review)

Romeo Gabriel Mihaila

Article Number: 636 Published online on: 03 July 2021
Article Open Access

Dose distribution effects of spot‑scanning proton beam therapy equipped with a multi‑leaf collimator for pediatric brain tumors

Nobuyoshi Fukumitsu, Tomohiro Yamashita, Masayuki Mima, Yusuke Demizu, Takeshi Suzuki, Toshinori Soejima

Article Number: 635 Published online on: 01 July 2021
Article Open Access

Calponin 3 suppresses proliferation, migration and invasion of non‑small cell lung cancer cells

Chenglin Yang, Shiping Zhu, Weifeng Feng, Xuexin Chen

Article Number: 634 Published online on: 01 July 2021
Article Open Access

Efficient pre‑treatment for pancreatic cancer using chloroquine‑loaded nanoparticles targeting pancreatic stellate cells

Sokichi Matsumoto, Kohei Nakata, Akiko Sagara, Weiyu Guan, Naoki Ikenaga, Kenoki Ohuchida, Masafumi Nakamura

Article Number: 633 Published online on: 01 July 2021
Review

Advances in the role of autophagy in the development of retinoblastoma (Review)

Teng Wan, Mingyuan Fu, Zhuan Wu, Xue Gao, Shouhong Zhou

Article Number: 632 Published online on: 01 July 2021
Article Open Access

Rosmanol induces breast cancer cells apoptosis by regulating PI3K/AKT and STAT3/JAK2 signaling pathways

Dongjun Jiang, Jiaqi Xu, Sitong Liu, Moussa Ide Nasser, Wei Wei, Tianjiao Mao, Xintong Liu, Xiaopan Zou, Jiang Li, Xiaomeng Li

Article Number: 631 Published online on: 01 July 2021
Article Open Access

HSP60‑knockdown suppresses proliferation in colorectal cancer cells via activating the adenine/AMPK/mTOR signaling pathway

Jianying Guo, Songbiao Zhu, Haiteng Deng, Renhua Xu

Article Number: 630 Published online on: 01 July 2021
Article

Pigment epithelium‑derived factor inhibits advanced glycation end product‑induced proliferation, VEGF and MMP‑9 expression in breast cancer cells via interaction with laminin receptor

Shiori Tsuruhisa, Takanori Matsui, Yoshinori Koga, Ami Sotokawauchi, Minoru Yagi, Sho-Ichi Yamagishi

Article Number: 629 Published online on: 30 June 2021
Article Open Access

Aqueous extracts of Sanghuangporus vaninii induce S‑phase arrest and apoptosis in human melanoma A375 cells

Taihen Yu, Shi Zhong, Yuqing Sun, Haiyan Sun, Weiguo Chen, Yougui Li, Jianxun Zhu, Longxi Lu, Jinxi Huo

Article Number: 628 Published online on: 30 June 2021
Article Open Access

Suppression of miR‑106a‑5p expression inhibits tumorigenesis via increasing CELF‑2 expression in spinal cord glioma

Hao Xu, Fei Wang, Lin Wang

Article Number: 627 Published online on: 30 June 2021
Article Open Access

MicroRNA‑203‑3p inhibits the proliferation, invasion and migration of pancreatic cancer cells by downregulating fibroblast growth factor 2

Xi-Feng Fu, Hai-Chao Zhao, Chuan-Li Yang, Chang-Zhou Chen, Kang Wang, Fei Gao, Yang-Zhang Tian, Hao-Liang Zhao

Article Number: 626 Published online on: 30 June 2021
Article Open Access

Association between cellular immune response and spleen weight in mice with hepatocellular carcinoma

Wei Jiang, Yu Li, Shuqun Zhang, Guangyao Kong, Zongfang Li

Article Number: 625 Published online on: 30 June 2021
Article Open Access
Article Open Access

Comprehensive serum and tissue microRNA profiling in dedifferentiated liposarcoma

Isaku Kohama, Naofumi Asano, Juntaro Matsuzaki, Yusuke Yamamoto, Tomofumi Yamamoto, Ryou-U Takahashi, Eisuke Kobayashi, Satoko Takizawa, Hiromi Sakamoto, Ken Kato, Hiroyuki Fujimoto, Hirotaka Chikuda, Akira Kawai, Takahiro Ochiya

Article Number: 623 Published online on: 29 June 2021
Article Open Access

In vitro assessment of the efficiency of the PIM‑1 kinase pharmacological inhibitor as a potential treatment for Burkitt's lymphoma

Mona Alsubaie, Sabine Matou‑Nasri, Abdullah Aljedai, Ahmed  Alaskar, Hamad Al‑Eidi, Sarah A. Albabtain, Khawlah E. Aldilaijan, Manal Alsayegh, Ibrahim B. Alabdulkareem

Article Number: 622 Published online on: 29 June 2021
Article Open Access

Effects of lncRNA ANRIL‑knockdown on the proliferation, apoptosis and cell cycle of gastric cancer cells

Xueqian Hu, Ting Lou, Chunying Yuan, Yongsheng Wang, Xiaolong Tu, Yi Wang, Tingsu Zhang

Article Number: 621 Published online on: 28 June 2021
Article

Mammospheres of letrozole-resistant breast cancer cells enhance breast cancer aggressiveness

Jankiben R. Patel, Karen M. Gallegos, Rashidra R. Walker, A. Michael Davidson, Ian Davenport, Syreeta L. Tilghman

Article Number: 620 Published online on: 28 June 2021
Article Open Access

hsa_circ_0060975 is highly expressed and predicts a poor prognosis in gastric cancer

Peng Xu, Xiaolan Xu, Lixiang Zhang, Zhengnan Li, Jianjun Qiang, Jie Yao, Aman Xu

Article Number: 619 Published online on: 24 June 2021
Article Open Access

Diversity and shared T‑cell receptor repertoire analysis in esophageal squamous cell carcinoma

Tomoya Sudo, Akihiko Kawahara, Kazuo Ishi, Atsushi Mizoguchi, Sachiko Nagasu, Masashi Nakagawa, Masahiro Fujisaki, Haruhiro Hino, Kouhei Saisho, Hideaki Kaku, Satoru Matono, Naoki Mori, Jun Akiba, Akira Yamada, Yoshito Akagi

Article Number: 618 Published online on: 24 June 2021
Article

MicroRNA‑148a‑3p inhibits the proliferation of cervical cancer cells by regulating the expression levels of DNMT1 and UTF1

Qing Chen, Yidong Wang, Huimin Dang, Xiaoling Wu

Article Number: 617 Published online on: 24 June 2021
Article Open Access

Pseudogene legumain promotes thyroid carcinoma progression via the microRNA‑495/autophagy pathway

Jie Sun, Yicheng Peng, Jianxia Liu, Hao Zhou, Liang Sun, Qin He, Enqiao Yu

Article Number: 616 Published online on: 24 June 2021
Article Open Access

Metformin suppresses breast cancer growth via inhibition of cyclooxygenase‑2

Bin Shi, Xinyu Hu, Huimin He, Wenzheng Fang

Article Number: 615 Published online on: 23 June 2021
Article Open Access

Diagnostic potential of extracellular vesicle‑associated microRNA‑10b and tumor markers for lung adenocarcinoma

Guangda Yuan, Hongya Xie, Tengteng Wei, Donglin Zhu, Chuanyu Zhang, Yong Yang

Article Number: 614 Published online on: 23 June 2021
Article Open Access

PD‑1 blockade enhances cytokine‑induced killer cell‑mediated cytotoxicity in B‑cell non‑Hodgkin lymphoma cell lines

Yutao Li, Amit Sharma, Maurits W.J.R. Bloemendal, Roland Schmidt‑Wolf, Miroslaw Kornek, Ingo G.H. Schmidt‑Wolf

Article Number: 613 Published online on: 23 June 2021
Retraction Open Access

[Retracted] miR‑154 inhibits migration and invasion of human non‑small cell lung cancer by targeting ZEB2

Xingyu Lin, Zhiguang Yang, Peng Zhang, Yunpeng Liu, Guoguang Shao

Article Number: 612 Published online on: 18 June 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Circulating extracellular vesicle‑encapsulated microRNA as screening biomarkers for intraductal papillary mucinous neoplasm

Yuki Sato, Rei Suzuki, Tadayuki Takagi, Mitsuru Sugimoto, Hiromasa Ohira

Article Number: 611 Published online on: 17 June 2021
Article Open Access

Targeting glioma cells by antineoplastic activity of reversine

Camila Hirakata, Keli Lima, Bruna Oliveira De Almeida, Lívia Bassani Lins De Miranda, Katharine Gurgel Dias Florêncio, Luciana Costa Furtado, Leticia Veras Costa-Lotufo, João Agostinho Machado-Neto

Article Number: 610 Published online on: 15 June 2021
Article Open Access

Melatonin inhibits gallbladder cancer cell migration and invasion via ERK‑mediated induction of epithelial‑to‑mesenchymal transition

Hongwei Tang, Xiaoyi Shi, Pengfei Zhu, Wenzhi Guo, Jie Li, Bing Yan, Shuijun Zhang

Article Number: 609 Published online on: 15 June 2021
Article Open Access

MicroRNA‑744‑5p inhibits glioblastoma malignancy by suppressing replication factor C subunit 2

Fei Fan, Dongxiao Yao, Pengfei Yan, Xiaobing Jiang, Jie Hu

Article Number: 608 Published online on: 15 June 2021
Article Open Access

Exosome‑derived microRNA‑433 inhibits tumorigenesis through incremental infiltration of CD4 and CD8 cells in non‑small cell lung cancer

Boyang Liu, Ruiping Zhang, Yungang Zhu, Ruisheng Hao

Article Number: 607 Published online on: 15 June 2021
Article Open Access

Decreased TMEM40 expression is associated with malignant behavior of cutaneous squamous cell carcinoma and inhibits tumor progression

Lei Yu, Jie Liu, Tang-De Zhang, Xiu-Fen Zheng, Dong-Lan Luo, Wei-Liang Zhu, Xian-Wen Qiu, Lin-Lang Guo

Article Number: 606 Published online on: 15 June 2021
Article Open Access

Role of betulinic acid derivative SH‑479 in triple negative breast cancer and bone microenvironment

Liang Tang, Shu Jun Lv, Zhipeng Wu, Ming Qian, Yuduo Xu, Xin Gao, Tao Wang, Wen Guo, Tianhui Hou, Xiu Li, Zhenxi Li, Jian Zhao, Jianru Xiao, Haifeng Wei

Article Number: 605 Published online on: 15 June 2021
Article Open Access

lncRNA MT1JP‑overexpression abolishes the silencing of PTEN by miR‑32 in hepatocellular carcinoma

Shuhua Zhang, Jianqun Xu, Qing Chen, Fan Zhang, Hongjuan Wang, Hongrong Guo

Article Number: 604 Published online on: 15 June 2021
Article Open Access

Palbociclib induces cell senescence and apoptosis of gastric cancer cells by inhibiting the Notch pathway

Hengtai Bi, Juan Shang, Xiao Zou, Jing Xu, Yumei Han

Article Number: 603 Published online on: 10 June 2021
Review Open Access

Roles of circular RNAs in colorectal cancer (Review)

Mingying Zhang, Shubin Wang

Article Number: 602 Published online on: 10 June 2021
Article Open Access

P4HA2 promotes cell proliferation and migration in glioblastoma

Yuying Wu, Xunrui Zhang, Jue Wang, Ruijie Ji, Lei Zhang, Jianbing Qin, Meiling Tian, Guohua Jin, Xinhua Zhang

Article Number: 601 Published online on: 10 June 2021
Retraction Open Access

[Retracted] miR‑215 functions as a tumor suppressor and directly targets ZEB2 in human non‑small cell lung cancer

Yan Hou, Junwen Zhen, Xiaodong Xu, Kun Zhen, Bin Zhu, Rui Pan, Chidong Zhao

Article Number: 600 Published online on: 10 June 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] HIF‑1α promotes ZEB1 expression and EMT in a human bladder cancer lung metastasis animal model

Jianning Zhu, Zhixin Huang, Mengzhao Zhang, Weiyi Wang, Hua Liang, Jin Zeng, Kaijie Wu, Xinyang Wang, Jer-Tsong Hsieh, Peng Guo, Jinhai Fan

Article Number: 599 Published online on: 10 June 2021
Article Open Access

Gene expression of cytokinesis regulators PRC1, KIF14 and CIT has no prognostic role in colorectal and pancreatic cancer

Vojtech Hanicinec, Veronika Brynychova, Jachym Rosendorf, Richard Palek, Vaclav Liska, Martin Oliverius, Zdenek Kala, Beatrice Mohelnikova‑Duchonova, Ivona Krus, Pavel Soucek

Article Number: 598 Published online on: 09 June 2021
Article Open Access
Review Open Access

Management of myxoid liposarcoma of the extremity (Review)

Yehia Tfayli, Ahmad Baydoun, Ahmad Salaheddine Naja, Said Saghieh

Article Number: 596 Published online on: 09 June 2021
Article Open Access

MicroRNA profiles in five pairs of early gastric cancer tissues and adjacent non‑cancerous tissues

Yuan Liang, Yongxun Zhao, Longquan Li, Hui Wei, Taobi Huang, Huiyun Zhang, Xia Chen, Heng Yun, Weiming Sun, Yuping Wang

Article Number: 595 Published online on: 07 June 2021
Article Open Access

Next‑generation sequencing‑based identification of EGFR and NOTCH2 complementary mutations in non‑small cell lung cancer

Lin Niu, Chunyan Dang, Lin Li, Na Guo, Ying Xu, Xiangling  Li, Qian Xu, Luyang Cheng, Li Zhang, Lei Liu

Article Number: 594 Published online on: 07 June 2021
Article

Long non‑coding RNAs XIST and MALAT1 hijack the PD‑L1 regulatory signaling pathway in breast cancer subtypes

Amany Samir, Reda Abdel Tawab, Hend M. El Tayebi

Article Number: 593 Published online on: 07 June 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Pediatric haematopoiesis and related malignancies (Review)

Mingwei Jin, Shumei Xu, Qi An

Article Number: 592 Published online on: 07 June 2021
Article Open Access

MicroRNA‑4491 enhances cell proliferation and inhibits cell apoptosis in non‑small cell lung cancer via targeting TRIM7

Fei Han, Gang Chen, Yi Guo, Bo Li, Yanlong Sun, Xiangqian Qi, Hanji Tian, Xinfei Zhao, Hongguang Zhang

Article Number: 591 Published online on: 07 June 2021
Article Open Access

IGF2 is a potential factor in RAI‑refractory differentiated thyroid cancer

Thomas Crezee, Marika H. Tesselaar, Martin Jaeger, Katrin Rabold, Willem E. Corver, Hans Morreau, Adriana C.H. Van Engen‑Van Grunsven, Jan W.A. Smit, Romana T. Netea‑Maier, Theo S. Plantinga

Article Number: 590 Published online on: 06 June 2021
Review Open Access

C1GALT1 in health and disease (Review)

Xiaojie Sun, Mengru Zhan, Xun Sun, Wanqi Liu, Xiangwei Meng

Article Number: 589 Published online on: 06 June 2021
Article Open Access

Combined effects of low‑dose gambogic acid and NaI131 in drug‑resistant non‑small cell lung cancer cells

Jing Huang, Xiao-Li Zhu, Ying Wu, Shu-Hua Han, Yan Xie, Su-Fang Yang, Ming Ding, Ping-Sheng Chen

Article Number: 588 Published online on: 04 June 2021
Article Open Access

CXCR4 is a prognostic marker that inhibits the invasion and migration of gastric cancer by regulating VEGF expression

Gaoyang Chen, Zhen Zhou, Jun Jin, Yan Zhou, Yanqing Liu, Weimin Wang

Article Number: 587 Published online on: 04 June 2021
Article Open Access

si‑MALAT1 attenuates thymic cancer cell proliferation and promotes apoptosis via the miR‑145‑5p/HMGA2 pathway

Sheng Tan, Jili Chen

Article Number: 585 Published online on: 03 June 2021
Article Open Access

Effect of BRAF‑mediated PI3K/Akt/mTOR pathway on biological characteristics and chemosensitivity of NSCLC A549/DDP cells

Bingnan Ren, Hongtao Liu, Yupeng Yang, Yufei Lian

Article Number: 584 Published online on: 03 June 2021
Article Open Access

Clinical value of microRNA‑135a and MMP‑13 in colon cancer

Xinjun Zhou, Dong Yang, Xiping Ding, Peisheng Xu

Article Number: 583 Published online on: 03 June 2021
Article Open Access

Treatment with lentiviral vectors encoding shRNA against interleukin 10 modulates the immunosuppressive activity of murine colon carcinoma‑associated myeloid‑derived suppressor cells

Natalia Anger‑Góra, Katarzyna Węgierek‑Ciura, Agnieszka Szczygieł, Jagoda Mierzejewska, Elżbieta Pajtasz‑Piasecka, Joanna Rossowska

Article Number: 582 Published online on: 02 June 2021
Article Open Access

miR‑497 inhibits proliferation and invasion in triple‑negative breast cancer cells via YAP1

Yuan Li, Kaiyao Hua, Jiali Jin, Lin Fang

Article Number: 580 Published online on: 02 June 2021
Article Open Access

Decreased microRNA‑768‑3p expression indicates a poor prognosis in patients with breast cancer and promotes breast cancer cell viability, migration and invasion

Yanhua Zhou, Ying Wang, Lili Wang, Jing Zhang, Xin Liu

Article Number: 579 Published online on: 02 June 2021
Article Open Access

LINC00857 promotes cell proliferation and migration in colorectal cancer by interacting with YTHDC1 and stabilizing SLC7A5

Shu Tang, Qi Liu, Ming Xu

Article Number: 578 Published online on: 02 June 2021
Article

Long non‑coding RNA SNHG8 promotes autophagy as a ceRNA to upregulate ATG7 by sponging microRNA‑588 in colorectal cancer

Chi He, Yi Fu, Yan Chen, Xiquan Li

Article Number: 577 Published online on: 02 June 2021
Article Open Access

OLA1 is a potential prognostic molecular biomarker for endometrial cancer and promotes tumor progression

Yanqi Dong, Aiqi Yin, Caiqu Xu, Huiping Jiang, Qinghai Wang, Wenjuan Wu, Suiqun Guo

Article Number: 576 Published online on: 02 June 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] GATA3 is downregulated in HCC and accelerates HCC aggressiveness by transcriptionally inhibiting slug expression

Zhuoliang Zhang, Xingliang Fang, Guilin Xie, Jinlong Zhu

Article Number: 575 Published online on: 02 June 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑30a‑5p suppresses proliferation, invasion and tumor growth of hepatocellular cancer cells via targeting FOXA1

Shuliang Zhang, Qin Liu, Qi Zhang, Ling Liu

Article Number: 574 Published online on: 02 June 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Novel technical modifications of hand‑assisted laparoscopic dissection of a large obturator mass: A case report and literature review

Jun Zhang, Peng Zhong, Haipeng Tong, Jun Jiang, Dali Tong

Article Number: 573 Published online on: 02 June 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑423‑3p promotes glioma growth by targeting PANX2

Jing Xu, Jian He, He Huang, Renjun Peng, Jian Xi

Article Number: 572 Published online on: 02 June 2021
Retraction Open Access

[Retracted] EZH2 inhibition promotes methyl jasmonate‑induced apoptosis of human colorectal cancer through the Wnt/β‑catenin pathway

Yao Wang, Li Fan, Chunguo Cui, Yongkun Wang, Tingting Liang

Article Number: 571 Published online on: 02 June 2021
Journal Cover

August-2021
Volume 22 Issue 2

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image