Journal Articles

Article Open Access

Vitamin D receptor deficiency increases systolic blood pressure by upregulating the renin‑angiotensin system and autophagy

Jian Jia, Xu Tao, Zhouning Tian, Jing Liu, Xiaoman Ye, Yiyang Zhan

Article Number: 314 Published online on: 01 March 2022
Article Open Access

Glaucocalyxin A alleviates lipopolysaccharide‑induced inflammation and apoptosis in pulmonary microvascular endothelial cells and permeability injury by inhibiting STAT3 signaling

Jianwei Cao, Meiling Liu, Shufang Feng, Yingying Li, Kaijun Zheng

Article Number: 313 Published online on: 01 March 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑124 inhibits cell proliferation, invasion and migration by targeting CAV1 in bladder cancer

Wandan Zhou, Leye He, Yinbo Dai, Yichuan Zhang, Jinrong Wang, Bin Liu

Article Number: 312 Published online on: 01 March 2022
Article Open Access

A novel KLF13 mutation underlying congenital patent ductus arteriosus and ventricular septal defect, as well as bicuspid aortic valve

Pradhan Abhinav, Gao-Feng Zhang, Cui-Mei Zhao, Ying-Jia Xu, Juan Wang, Yi-Qing Yang

Article Number: 311 Published online on: 01 March 2022
Article Open Access

Exogenous spermine inhibits high glucose/oxidized LDL‑induced oxidative stress and macrophage pyroptosis by activating the Nrf2 pathway

Yuxuan Qiu, Linna Li, Xiaohui Guo, Jiangwen Liu, Liang Xu, Yanbo Li

Article Number: 310 Published online on: 01 March 2022
Article

miR‑216a‑3p inhibits osteogenic differentiation of human adipose‑derived stem cells via Wnt3a in the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Daning Liang, Guodong Song, Zhenning Zhang

Article Number: 309 Published online on: 24 February 2022
Article Open Access

Ganoderic acid A ameliorates non‑alcoholic streatohepatitis (NASH) induced by high‑fat high‑cholesterol diet in mice

Jing Zhu, Jiexia Ding, Siying Li, Jie Jin

Article Number: 308 Published online on: 24 February 2022
Article Open Access

Mitochondrial dynamics and biogenesis indicators may serve as potential biomarkers for diagnosis of myasthenia gravis

Lanqi Li, Donghong Cai, Huiya Zhong, Fengbin Liu, Qilong Jiang, Jian Liang, Peiwu Li, Yafang Song, Aidong Ji, Wei Jiao, Jingwei Song, Jinqiu Li, Zhiwei Chen, Qing Li, Lingling Ke

Article Number: 307 Published online on: 24 February 2022
Article Open Access

Transformation of nomifensine using ionizing radiation and exploration of its anticancer effects in MCF‑7 cells

Seong Hee Kang, Dong-Ho Bak, Byung Yeoup Chung, Hyoung-Woo Bai

Article Number: 306 Published online on: 23 February 2022
Article Open Access

Application of machine learning tools: Potential and useful approach for the prediction of type 2 diabetes mellitus based on the gut microbiome profile

Xiaochun Ge, Aimin Zhang, Lihui Li, Qitian Sun, Jianqiu He, Yu Wu, Rundong Tan, Yingxia Pan, Jiangman Zhao, Yue Xu, Hui Tang, Yu Gao

Article Number: 305 Published online on: 23 February 2022
Article Open Access

Pterostilbene attenuates the proliferation and differentiation of TNF‑α‑treated human periodontal ligament stem cells

Min Yi, Guanglei Wang, Jianhua Niu, Minghui Peng, Yi Liu

Article Number: 304 Published online on: 22 February 2022
Article Open Access

Sevoflurane preconditioning prevents acute renal injury caused by ischemia‑reperfusion in mice via activation of the Nrf2 signaling pathway

Wen-Xi Wang, Zhen-Ru Zhao, Ying Bai, Ya-Xing Li, Xiao-Ning Gao, Sen Zhang, Yan-Bin Sun

Article Number: 303 Published online on: 22 February 2022
Article Open Access

Shp2 suppresses fat accumulation in white adipose tissue by activating Wnt/β‑catenin signaling following vertical sleeve gastrectomy in obese rats with type‑2 diabetes

Xiaoyang Qi, Ziying Sun, Xugang Li, Yuwen Jiao, Shuai Chen, Peng Song, Zhifen Qian, Jun Qian, Xusheng Qiu, Liming Tang

Article Number: 302 Published online on: 22 February 2022
Article Open Access

Assessing the anti‑inflammatory effects of quercetin using network pharmacology and in vitro experiments

Jingwen Zhang, Hongyan Li, Wei Wang, Hong Li

Article Number: 301 Published online on: 22 February 2022
Article Open Access

Rosiglitazone ameliorates acute hepatic injury via activating the Nrf2 signaling pathway and inhibiting activation of the NLRP3 inflammasome

Ling Ma, Ying Ma, Bin-Xi Ma, Ming Ma

Article Number: 300 Published online on: 21 February 2022
Article Open Access

Bone resorption improvement by conditioned medium of stem cells from human exfoliated deciduous teeth in ovariectomized mice

Ayako Maeda, Takashi Kikuiri, Yoshitaka Yoshimura, Yasutaka Yawaka, Tetsuo Shirakawa

Article Number: 299 Published online on: 21 February 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑302 inhibits cell migration and invasion in cervical cancer by targeting DCUN1D1

Yongjie Jiang, Ruijie Hou, Shaoping Li, Shaoru Li, Ge Dang

Article Number: 298 Published online on: 21 February 2022
Article Open Access

Second endoscopic retrograde cholangiopancreatography after failure of initial biliary cannulation: A single institution retrospective experience

Xin Deng, Rui Liao, Long Pan, Chengyou Du, Qiao Wu

Article Number: 297 Published online on: 18 February 2022
Article Open Access

Circular RNA hsa_circ_0011946 promotes the malignant process of salivary adenoid cystic carcinoma by downregulating miR‑1205 expression

Huiping Wei, Jun Li, Cheng Xie, Hao Dong

Article Number: 295 Published online on: 18 February 2022
Article

Prognostic factors for the safety and efficacy of retrograde laser lithotripsy: Data from a contemporary series of 155 consecutive patients with single and multiple lithiasis of the urinary tract

Diomidis Kozyrakis, Georgios Soukias, Dimitrios Karagiannis, Anastasios Zarkadas, Stefanos Perikleous, Styliani-Elissavet Chatzistamou, Ilias Katsaros, Konstantinos Skriapas, Michael Lardas, Nikolaos Mertziotis, Zisis Kratiras

Article Number: 294 Published online on: 17 February 2022
Article

Omentin inhibits the resistin‑induced hypertrophy of H9c2 cardiomyoblasts by inhibiting the TLR4/MyD88/NF‑κB signaling pathway

Xiaoliang Yan, Lin Wu, Min Gao, Pengjie Yang, Jinjing Yang, Yongzhi Deng

Article Number: 292 Published online on: 17 February 2022
Article Open Access

S100A9 blockade improves the functional recovery after spinal cord injury via mediating neutrophil infiltration

Feng Sun, Haiwei Zhang, Tianwen Huang, Jianhui Shi, Tianli Wei, Yansong Wang

Article Number: 291 Published online on: 17 February 2022
Article Open Access

Gelsolin impairs barrier function in pancreatic ductal epithelial cells by actin filament depolymerization in hypertriglyceridemia‑induced pancreatitis in vitro

Hui-Ying Yang, Zhi-Hai Liang, Jin-Lian Xie, Qing Wu, Ying-Ying Qin, Shi-Yu Zhang, Guo-Du Tang

Article Number: 290 Published online on: 16 February 2022
Case Report Open Access

An integrative therapeutic approach to elephantiasis nostras verrucosa: A case report

Lawrence Chukwudi Nwabudike, Olimpia Buzia, Alina Mihaela Elisei, Alin Laurentiu Tatu

Article Number: 289 Published online on: 16 February 2022
Review

Diabetes mellitus: Plasticizers and nanomaterials acting as endocrine‑disrupting chemicals (Review)

Mihaela Jana Tuculina, Paula Perlea, Mircea Gheorghiță, Cristian Niky Cumpătă, Ionela Teodora Dascălu, Adina Turcu, Andreea Gabriela Nicola, Lelia Mihaela Gheorghiță, Oana Andreea Diaconu, Ana Valea, Adina Ghemigian, Mara Carsote

Article Number: 288 Published online on: 16 February 2022
Review

Adrenocortical carcinoma: Pediatric aspects (Review)

Florica Sandru, Răzvan-Cosmin Petca, Mara Carsote, Aida Petca, Mihai Cristian Dumitrascu, Adina Ghemigian

Article Number: 287 Published online on: 16 February 2022
Article Open Access

Expression of TMED3 is independently associated with colorectal cancer prognosis

Rong-Fei Wang, Yong-Gang Hong, Li-Qiang Hao, Hai-Tao Yu

Article Number: 286 Published online on: 15 February 2022
Article Open Access

Effects of vitamin D with or without calcium on pathological ossification: A retrospective clinical study

Libin Liang, Tong Tong, Luyang Qin, Jing Xie, Yanping Xu, Yuguo Qin, Lansen Zhang, Dehui Liu, Xiaoyun Niu, Xinglong Tong

Article Number: 285 Published online on: 15 February 2022
Article Open Access

pH regulates the lumen diameter of tissue‑engineered capillaries

Xiaolin Wang, Jing Li, Yongqian Bian, Congying Zhao, Jinqing Li, Xueyong Li

Article Number: 284 Published online on: 15 February 2022
Article Open Access

miR‑150‑5p inhibits osteogenic differentiation of fibroblasts in ankylosing spondylitis by targeting VDR

Yuan Li, Wufang Qi, Yuquan Shi

Article Number: 283 Published online on: 15 February 2022
Article Open Access

Anagliptin promotes apoptosis in mouse colon carcinoma cells via MCT‑4/lactate‑mediated intracellular acidosis

Qi Li, Xiaoling Qin, Xiaotong Kou, Jingyu Li, Zhongsha Li, Chang Chen

Article Number: 282 Published online on: 15 February 2022
Article Open Access

MicroRNA‑200a‑3p and GATA6 are abnormally expressed in patients with non‑small cell lung cancer and exhibit high clinical diagnostic efficacy

Jie Yu, Xinyun He, Chunju Fang, Haixia Wu, Lei Hu, Yingbo Xue

Article Number: 281 Published online on: 15 February 2022
Retraction Open Access

[Retracted] Long non‑coding RNA TUG1 promotes osteosarcoma cell proliferation and invasion through inhibition of microRNA‑212‑3p expression

Heng Li, Guofeng Tian, Feipeng Tian, Lin Shao

Article Number: 280 Published online on: 14 February 2022
Article Open Access

Effects and early diagnostic value of lncRNA H19 on sepsis‑induced acute lung injury

You Zhou, Liqun Sun, Mingyu Zhu, He Cheng

Article Number: 279 Published online on: 14 February 2022
Article Open Access

Micropulse vs. continuous wave transscleral cyclophotocoagulation in neovascular glaucoma

Mihail Zemba, Otilia-Maria Dumitrescu, Florin Vaida, Elena-Andreea Dimirache, Iulia Pistolea, Alina Cristina Stamate, Marian Burcea, Daniel Constantin Branisteanu, Florian Balta, Ileana Ramona Barac

Article Number: 278 Published online on: 11 February 2022
Article Open Access

Monomeric C‑reactive protein level is associated with osteoarthritis

Yulin Liang, Ke Xu, Wenguang Liu, Xiaoling Liu, Ping Yuan, Peng Xu, Haiyun Li

Article Number: 277 Published online on: 11 February 2022
Article Open Access

Nephroprotective effect of magnesium isoglycyrrhizinate against arsenic trioxide‑induced acute kidney damage in mice

Ziheng Wei, Xiaoqi Sun, Qianqian He, Yang Zhao, Yongchao Wu, Xue Han, Zhonglin Wu, Xi Chu, Shengjiang Guan

Article Number: 276 Published online on: 11 February 2022
Article Open Access

Kidney and lung injury in rats following acute diquat exposure

Yuzheng Wu, Siqi Cui, Wenjun Wang, Tianzi Jian, Baotian Kan, Xiangdong Jian

Article Number: 275 Published online on: 11 February 2022
Article Open Access

Indigo plant leaf extract inhibits the binding of SARS‑CoV‑2 spike protein to angiotensin‑converting enzyme 2

Man Hagiyama, Fuka Takeuchi, Aki Sugano, Azusa Yoneshige, Takao Inoue, Akihiro Wada, Hiroshi Kajiyama, Yutaka Takaoka, Kenroh Sasaki, Akihiko Ito

Article Number: 274 Published online on: 10 February 2022
Article Open Access

Role of HSP90α in osteoclast formation and osteoporosis development

Jianli Ma, Chen Yang, Huajian Zhong, Cheng Wang, Ke Zhang, Xiaoming Li, Jinhui Wu, Yang Gao

Article Number: 273 Published online on: 10 February 2022
Article Open Access

Curcumin ameliorates H2O2‑induced inflammatory response in chondrocytes by inducing autophagy activation

Hai-Liang Qi, Zheng-Yi Chen, Yu-Huan Qin, Ya-Zhai Li

Article Number: 272 Published online on: 09 February 2022
Review Open Access

Role of melatonin in respiratory diseases (Review)

Lijie Li, Xiaochao Gang, Jiajia Wang, Xiaoyan Gong

Article Number: 271 Published online on: 09 February 2022
Review

New approaches in predicting and diagnosing preeclampsia: Congo Red Dot Paper Test (Review)

Aida Petca, Ruxandra Diana Sinescu, Florica Sandru, Razvan-Cosmin Petca, Mihai Cristian Dumitrascu, Claudia Mehedintu, Mona Elena Zvanca

Article Number: 270 Published online on: 08 February 2022
Case Report Open Access

Paget's disease of bone and megaloblastic anemia in a 72‑year‑old patient: A case report and systematic literature review

Violeta Diana Oprea, Violeta Claudia Bojincă, Andra-Rodica Bălănescu, Alin Laurențiu Tatu, Mihai Bojincă, Aurelia Romila

Article Number: 269 Published online on: 08 February 2022
Case Report

A mesorectal incidentaloma: Rare localization of Castleman disease (Case report)

Daniel Ion, Alexandra Bolocan, Alexandru George Filipescu, Octavian Andronic, Ana-Maria Oproiu, Adelina Popa, Dan Nicoale Păduraru

Article Number: 268 Published online on: 08 February 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑153 functions as a tumor suppressor in gastric cancer via targeting Kruppel‑like factor 5

Yanlan Ouyang, Weijie Yuan, Sainan Qiu

Article Number: 266 Published online on: 07 February 2022
Article Open Access

Inhibition of Sestrin2 overexpression in diabetic cardiomyopathy ameliorates cardiac injury via restoration of mitochondrial function

Xiaodan Zhang, Xiaoyi Deng, Huiyu Ye, Zhishan Chen, Wangen Li

Article Number: 265 Published online on: 04 February 2022
Article Open Access

Bioresonance, an alternative therapy for mild and moderate depression

Daniela Muresan, Septimiu Voidăzan, Andreea Salcudean, Cristina Raluca Bodo, Iosif Gabos Grecu

Article Number: 264 Published online on: 04 February 2022
Article

Understanding orthopedic infections through a different perspective: Microcalorimetry growth curves

Mihnea Popa, Adrian Cursaru, Vlad Popa, Alexandru Munteanu, Bogdan Șerban, Bogdan Crețu, Sergiu Iordache, Catalin Gabriel Smarandache, Carmen Orban, Cătălin Cîrstoiu

Article Number: 263 Published online on: 04 February 2022
Review Open Access

Clinical impact of wireless capsule endoscopy for small bowel investigation (Review)

Alin Gabriel Ionescu, Adina Dorina Glodeanu, Mihaela Ionescu, Sorin Ioan Zaharie, Ana Maria Ciurea, Andreea Loredana Golli, Nikolaos Mavritsakis, Didi Liliana Popa, Cristin Constantin Vere

Article Number: 262 Published online on: 04 February 2022
Article

Neurological manifestations found in children with multisystem inflammatory syndrome

Cristina Maria Mihai, Tatiana Chisnoiu, Claudia Simona Cambrea, Corina Elena Frecus, Larisia Mihai, Adriana Luminita Balasa, Alina Zorina Stroe, Anca Elena Gogu, Any Docu Axelerad

Article Number: 261 Published online on: 04 February 2022
Article

Role of hTERT rs2736100 in pathological scarring

Roxana Flavia Ilieș, Salomea-Ruth Halmagyi, Andreea Cătană, Casian Simon Aioanei, Istvan Lukacs, Reka-Eniko Tokes, Ioana Cristina Rotar, Ioan Victor Pop

Article Number: 260 Published online on: 04 February 2022
Review Open Access

Phototherapy in dermatological maladies (Review)

Daciana Elena Branisteanu, Diana Stefania Dirzu, Mihaela Paula Toader, Daniel Constantin Branisteanu, Alin Codrut Nicolescu, Ilarie Brihan, Camelia Margareta Bogdanici, George Branisteanu, Andreea Dimitriu, Nicoleta Anton, Elena Andrese Porumb

Article Number: 259 Published online on: 03 February 2022
Review Open Access

Mucocutaneous lesions associated with SARS‑CoV‑2 infection (Review)

Mihaela Paula Toader, Daniel Constantin Branisteanu, Mihai Glod, Irina Mihaela Esanu, Catalina Ioana Branisteanu, Maria-Stefana Capsa, Andreea Dimitriu, Alin Codrut Nicolescu, Alin Constantin Pinzariu, Daciana Elena Branisteanu

Article Number: 258 Published online on: 03 February 2022
Case Report Open Access

Concomitance or consequence? Stevens‑Johnson syndrome in COVID‑19: A case report

Carmen Manciuc, Georgiana Alexandra Lacatusu, Andrei Vata, Cristina Sapaniuc, Carmen Mihaela Arteni, Florin Dumitru Petrariu

Article Number: 257 Published online on: 02 February 2022
Article

Serum metabonomics as a diagnostic approach for cancer‑related fatigue

Haiming Wang, Tong Zhao, Can Lv, Zhan Zhang, Fanfu Fang, Bai Li

Article Number: 256 Published online on: 02 February 2022
Review Open Access

Advantages and prospects of optical coherence tomography in interventional therapy of coronary heart disease (Review)

Jie Wang, Shuo Yuan, Jingjing Qi, Qinggao Zhang, Zheng Ji

Article Number: 255 Published online on: 02 February 2022
Correction

Correlations between periodontal indices and osteoporosis

Smaranda Adelina Preda, Maria Cristina Comanescu, Dana Maria Albulescu, Ionela Teodora Dascălu, Adrian Camen, Cristian Niky Cumpătă, Paula Perlea, Narcis Mihăiță Bugălă, Elena Loredana Stoica, Lelia Mihaela Gheorghiță, Oana Andreea Diaconu, Mihaela Jana Tuculina

Article Number: 254 Published online on: 01 February 2022
Article Open Access

Cofilin‑1 as a potential biomarker for Mycobacterium tuberculosis infection

Yiping Xie, Zhiqin Zhang, Min Zhang, Hui Cao

Article Number: 253 Published online on: 01 February 2022
Article

Expression profile, clinical significance and biological functions of IGF2BP2 in esophageal squamous cell carcinoma

Fenying Lu, Weichang Chen, Tingwang Jiang, Cuie Cheng, Bin Wang, Zhiping Lu, Guojin Huang, Jiaming Qiu, Wei Wei, Ming Yang, Xia Huang

Article Number: 252 Published online on: 01 February 2022
Article Open Access

VEGF alleviates lower limb ischemia in diabetic mice by altering muscle fiber types

Lijing Jia, Peilin Zheng, Hongbo Wang, Lin Kang, Han Wu, Xiaobing Fu

Article Number: 251 Published online on: 31 January 2022
Retraction Open Access

[Retracted] Gut flora profiling and fecal metabolite composition of colorectal cancer patients and healthy individuals

Xiaoxue Wang, Jianping Wang, Benqiang Rao, Li Deng

Article Number: 250 Published online on: 31 January 2022
Article Open Access

Post‑treatment with propofol inhibits inflammatory response in LPS‑induced alveolar type II epithelial cells

Xilun Yang, Ling Ma

Article Number: 249 Published online on: 31 January 2022
Article Open Access

Melatonin alleviates traumatic brain injury‑induced anxiety‑like behaviors in rats: Roles of the protein kinase A/cAMP‑response element binding signaling pathway

Ling-Ling Xie, Shan-Shan Li, Yong-Jian Fan, Man-Man Qi, Zhuang-Zhuang Li

Article Number: 248 Published online on: 31 January 2022
Journal Cover

April-2022
Volume 23 Issue 4

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image