Journal Articles

Role of quetiapine beyond its clinical efficacy in bipolar disorder: From neuroprotection to the treatment of psychiatric disorders (Review)

Márcio G. Soeiro‑de‑Souza, Vasco Videira Dias, Giovanni Missio, Vicent Balanzá‑Martinez, Leandro Valiengo, André F. Carvalho, Ricardo Alberto Moreno

Pages: 643-652 Published online on: 23 January 2015

Pancreas β cell regeneration and type 1 diabetes (Review)

Jinxiao Wu, Xiyan Yang, Bin Chen, Xiuping Xu

Pages: 653-657 Published online on: 30 December 2014
Open Access

Multimodal therapy for category III chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome in UPOINTS phenotyped patients

Vittorio Magri, Emanuela Marras, Antonella Restelli, Florian M.E. Wagenlehner, Gianpaolo Perletti

Pages: 658-666 Published online on: 19 December 2014
Open Access

Urocortin ameliorates diabetic cardiomyopathy in rats via the Akt/GSK-3β signaling pathway

Xinyu Liu, Chunna Liu, Xiaoyan Zhang, Jiajun Zhao, Jin Xu

Pages: 667-674 Published online on: 23 January 2015
Open Access

Preparation of novel (-)-gossypol nanoparticles and the effect on growth inhibition in human prostate cancer PC-3 cells in vitro

Cai-Ling Jin, Mei-Ling Chen, Ying Wang, Xiao-Chun Kang, Guang-Ye Han, Su-Ling Xu

Pages: 675-678 Published online on: 08 January 2015
Open Access

MicroRNA-124 functions as a tumor suppressor and indicates prognosis in human osteosarcoma

Gang Han, Yan Wang, Wenzhi Bi, Jinpeng Jia , Wei Wang

Pages: 679-684 Published online on: 30 December 2014
Open Access

Lower esophageal microbiota species are affected by the eradication of Helicobacter pylori infection using antibiotics

Zhiying Tian, Zhibang Yang, Jiye Gao, Lili Zhu, Renju Jiang, Ying Jiang

Pages: 685-692 Published online on: 07 January 2015
Open Access

A confirmed severe case of human infection with avian-origin influenza H7N9: A case report

Hui‑Fang Cao, Zong‑Hui Liang, Ying Feng, Zi‑Nan Zhang, Jing Xu, He He

Pages: 693-696 Published online on: 30 December 2014
Open Access

Naringenin suppresses K562 human leukemia cell proliferation and ameliorates Adriamycin-induced oxidative damage in polymorphonuclear leukocytes

Rui‑Fang Li, Ying‑Qian Feng, Jun‑Hui Chen, Lin‑Tong Ge, Shu‑Yuan Xiao, Xue‑Lan Zuo

Pages: 697-706 Published online on: 16 January 2015

Efficacy and safety of probiotics as adjuvant agents for Helicobacter pylori infection: A meta‑analysis

Zhifa Lv, Ben Wang, Xiaojiang Zhou, Fucai Wang, Yong Xie, Huilie Zheng, Nonghua Lv

Pages: 707-716 Published online on: 09 January 2015
Open Access

Synchronous diffuse ganglioneuromatosis and multiple schwannomas of the colon: A case report and literature review

Changli Lu, Yan Qiu, Xufeng Lu, Gandi Li, Hong Bu

Pages: 733-736 Published online on: 23 January 2015
Open Access

Increased adenosine levels contribute to ischemic kidney fibrosis in the unilateral ureteral obstruction model

Jin Tang, Xianzhen Jiang, Yihong Zhou, Bing Xia, Yingbo Dai

Pages: 737-743 Published online on: 13 January 2015
Open Access

Effect of temozolomide on livin and caspase-3 in U251 glioma stem cells

Genhua Li, Hao Zhang, Yang Liu, Lingsheng Kong, Qiang Guo, Feng Jin

Pages: 744-750 Published online on: 18 December 2014
Open Access

Segmental testicular infarction: A case report

Yue‑Hong Shen, Yi‑Wei Lin, Xun‑Wen Zhu, Bo‑Sen Cai, Jun Li, Xiang‑Yi Zheng

Pages: 758-760 Published online on: 19 December 2014
Open Access

Clinical observation of the therapeutic effects of pegylated recombinant human granulocyte colony-stimulating factor in patients with concurrent chemoradiotherapy-induced grade IV neutropenia

Feng‑Peng Wu, Jun Wang, Hui Wang, Na Li, Yin Guo, Yun‑Jie Cheng, Qing Liu, Xiang‑Ran Yang

Pages: 761-765 Published online on: 30 December 2014
Open Access

Prognostic value of three-dimensional ultrasound for fetal hydronephrosis

Junmei Wang, Weiwen Ying, Daxing Tang, Liming Yang, Dongsheng Liu, Yuanhui Liu, Jiaoe Pan, Xing Xie

Pages: 766-772 Published online on: 05 January 2015
Open Access

Microvascular density and vascular endothelial growth factor and osteopontin expression during the implantation window in a controlled ovarian hyperstimulation rat model

Xin Gong, Qing Tong, Zhenzhen Chen, Yunna Zhang, Cai Xu, Zhe Jin

Pages: 773-779 Published online on: 14 January 2015
Open Access

Biocompatibility and osteogenic properties of porous tantalum

Qian Wang, Hui Zhang, Qijia Li, Lei Ye, Hongquan Gan, Yingjie Liu, Hui Wang, Zhiqiang Wang

Pages: 780-786 Published online on: 23 January 2015

Green tea extract therapy diminishes hepatic fibrosis mediated by dual exposure to carbon tetrachloride and ethanol: A histopathological study Corrigendum in /etm/10/3/1239

Abdel-Majeed Safer, Mohamad Afzal, Nemany Hanafy, Shaker Mousa

Pages: 787-794 Published online on: 24 December 2014

Cloning and sequence analysis demonstrate the chromate reduction ability of a novel chromate reductase gene from Serratia sp.

Peng Deng, Xiaoqing Tan, Ying Wu, Qunhua Bai, Yan Jia, Hong Xiao

Pages: 795-800 Published online on: 18 December 2014

Concurrent insulinoma with mosaic Turner syndrome: A case report

Shaoyun Wang, Lijuan Yang, Jie Li, Yiming Mu

Pages: 801-804 Published online on: 05 January 2015

Comparative proteomic analysis of membranous nephropathy biopsy tissues using quantitative proteomics

Weiguo Sui, Ruohan Zhang, Jiejing Chen, Huiyan He, Zhenzhen Cui, Minglin Ou, Li Guo, Shan Cong, Wen Xue, Yong Dai

Pages: 805-810 Published online on: 21 January 2015

Spatio-temporal epidemiology of hand, foot and mouth disease in Liaocheng City, North China

Shiying Zhang, Jinxing Zhao

Pages: 811-816 Published online on: 22 January 2015

Effect of picroside II on apoptosis induced by renal ischemia/reperfusion injury in rats

Lei Wang, Xiuheng Liu, Hui Chen, Zhiyuan Chen, Xiaodong Weng, Tao Qiu, Lin Liu

Pages: 817-822 Published online on: 20 January 2015

Clinical and molecular cytogenetic studies of an unrecognised 22q11.2 deletion in three families

Linhuan Huang, Yingjun Xie, Yi Zhou, Yanmin Luo, Xuan  Huang, Zhe Xu, Danlei Cai, Qun Fang

Pages: 823-828 Published online on: 21 January 2015

Macrolide therapy in cryptogenic organizing pneumonia: A case report and literature review

Qun‑Li Ding, Dan Lv, Bi‑Jiong Wang, Qiao‑Li Zhang, Yi‑Ming Yu, Shi‑Fang Sun, Zhong‑Bo Chen, Hong‑Ying Ma, Zai‑Chun Deng

Pages: 829-834 Published online on: 15 January 2015

Diagnosis and treatment of community‑associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus prostatic abscess involving the seminal vesicle: A case report

Xiangyi Zheng, Xiao Wang, Jin Zhou, Jianjian Xiang, Liping Xie

Pages: 835-838 Published online on: 18 December 2014

Bushen Zhuangjin Decoction promotes chondrocyte proliferation by stimulating cell cycle progression

Xihai Li, Jiashou Chen, Wenna Liang, Huiting Li, Fayuan Liu, Xiaping Weng, Pingdong  Lin, Wenlie Chen, Chunsong Zheng, Huifeng Xu, Xianxiang Liu, Hongzhi Ye

Pages: 839-844 Published online on: 23 January 2015

Expression and significance of NELIN and SM22α in varicose vein tissue

Shihui Chen, Shiyong Qin, Minghai Wang, Shuguang Zhang

Pages: 845-849 Published online on: 08 January 2015

Extramedullary T-lymphoblastic blast crisis in chronic myelogenous leukemia: A case report of successful diagnosis and treatment

Dong-Feng Zeng, Cheng Chang, Jie-Ping Li, Pei-Yan Kong, Xi Zhang, Lei Gao

Pages: 850-852 Published online on: 09 January 2015

Oral toxicity of isotretinoin, misoprostol, methotrexate, mifepristone and levonorgestrel as pregnancy category X medications in female mice

Seong‑Kwan Kim, Soo‑Jeong Shin, Yohan Yoo, Na‑Hyun Kim, Dong‑Soon Kim, Dan Zhang, Jin‑A Park, Hee Yi, Jin‑Suk Kim, Ho‑Chul Shin

Pages: 853-859 Published online on: 22 January 2015

Efficacy of fine-needle aspiration cytology for a thyroid abscess in children: Two case reports

Yaping Lu, Jie Zhang, Xiaoyu Liang, Meng Hu, Rongxiu Zheng, Liqin Li

Pages: 860-862 Published online on: 19 January 2015

Association between implant apex and sinus floor in posterior maxilla dental implantation: A three-dimensional finite element analysis

Xu Yan, Xinwen Zhang, Weichao Chi, Hongjun Ai, Lin Wu

Pages: 868-876 Published online on: 22 January 2015
Open Access

Cutaneous manifestations in a patient with chronic lymphocytic leukemia involving the head, neck and distal extremities

Chongrong Lu, Li Li, Qiaohua Qiao, Guozhen Liu, Lizheng Fang

Pages: 877-879 Published online on: 13 January 2015

Association between epidermal growth factor receptor mutations and the expression of excision repair cross-complementing protein 1 and ribonucleotide reductase subunit M1 mRNA in patients with non-small cell lung cancer

Chun‑Wei Xu, Gang Wang, Wu‑Long Wang, Wen‑Bin Gao, Chuan‑Jun Han, Jing‑Shan  Gao, Yang Li, Lin Wang, Li‑Ying Zhang, Yu‑Ping Zhang, Yu‑Wang Tian, Jin‑Nv Fang

Pages: 880-884 Published online on: 21 January 2015

Analysis of computed tomography and pathological observations of non-Hodgkin lymphomas with peritoneal, omental and mesenteric involvement

Yuan‑Gang Qi, Ze‑Hui Fang, Yong Huang

Pages: 891-894 Published online on: 23 January 2015

Histopathological study of corneal flap striae following laser in situ keratomileusis in rabbits

Li Liu, Fang-Zhou Song, Lian-Yun Bao

Pages: 895-900 Published online on: 08 January 2015

Indoleamine 2,3-dioxygenase expression and activity in patients with hepatitis C virus-induced liver cirrhosis

Kashif Asghar, M. Taimour Ashiq, Bilal Zulfiqar, Amnah Mahroo, Kaenat Nasir, Sheeba Murad

Pages: 901-904 Published online on: 18 December 2014

Five cases of paroxysmal kinesigenic dyskinesia by genetic diagnosis

Guo‑Hong Chen

Pages: 909-912 Published online on: 22 December 2014

Quantitative analysis of 3-Tesla magnetic resonance imaging in the differential diagnosis of breast lesions

Zhen‑Shen Ma, Da‑Wei Wang, Xiu‑Bin Sun, Hao Shi, Tao Pang, Gui‑Qing Dong, Cheng‑Qi Zhang

Pages: 913-918 Published online on: 22 December 2014

Expression levels and genetic polymorphisms of interleukin-2 and interleukin-10 as biomarkers of Graves' disease

Cuige Liang, Wenhua Du, Qingyu Dong, Xiaomeng Liu, Wenxia Li, Yueli Wang, Guanqi Gao

Pages: 925-930 Published online on: 14 January 2015

In vivo and in vitro effects of heme oxygenase-1 silencing on the survival of acute myelocytic leukemia-M2 cells

Sixi Wei, Yating Wang, Qixiang Chai, Qin Fang, Yaming Zhang, Jishi Wang

Pages: 931-940 Published online on: 23 January 2015

Preparation of a liposomal delivery system and its in vitro release of rapamycin

Zhi‑Lin Miao, Ying‑Jie Deng, Hong‑Yang Du, Xu‑Bin Suo, Xiao‑Yu Wang, Xiao Wang, Li Wang, Li‑Jie Cui, Na Duan

Pages: 941-946 Published online on: 22 January 2015

Integrated traditional Chinese medicine improves acute pancreatitis via the downregulation of PRSS1 and SPINK1

Qiang Gao, Nusheng Liang

Pages: 947-954 Published online on: 20 January 2015

High concentrations of mast cell chymase facilitate the transduction of the transforming growth factor-β1/Smads signaling pathway in skin fibroblasts

Xianglin Dong, Chuanshan Zhang, Shaolin Ma, Hao Wen

Pages: 955-960 Published online on: 26 January 2015

microRNA-184 functions as tumor suppressor in renal cell carcinoma

Zhengming Su, Duqun Chen, Yifan Li, Enpu Zhang, Zuhu Yu, Ting Chen, Zhimao Jiang, Liangchao Ni, Shangqi Yang, Yaoting Gui, Jiongxian Ye, Yongqing Lai

Pages: 961-966 Published online on: 21 January 2015

Function of a novel plakophilin-2 mutation in the abnormal expression of connexin43 in a patient with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy

Pei‑Ning Wang, Shu‑Lin Wu, Bin Zhang, Qiu‑Xiong Lin, Zhi‑Xin Shan

Pages: 967-971 Published online on: 18 December 2014

Ferulic acid ameliorates nerve injury induced by cerebral ischemia in rats

Leiming Zhang, Hongsheng Wang, Tian Wang, Na Jiang, Pengfei Yu, Yating Chong, Fenghua Fu

Pages: 972-976 Published online on: 24 December 2014

Inhibitory effects of B-cell lymphoma 2 on the vasculogenic mimicry of hypoxic human glioma cells

Jianwen Li, Yiquan Ke, Min Huang, Shuyun Huang, Yiming Liang

Pages: 977-981 Published online on: 30 December 2014

Analgesic mechanism of electroacupuncture in a rat L5 spinal nerve ligation model

Chunchun Xue, Lei Xie, Xia Li, Jianfeng Cai, Zhen Gu, Kaiqiang Wang

Pages: 987-991 Published online on: 02 January 2015

Decreased expression of matrix metalloproteinase-1 in the maternal umbilical serum, trophoblasts and decidua leads to preeclampsia

Chun‑Lei Deng, Sheng‑Tao Ling, Xue‑Qin Liu, Ya‑Juan Zhao, Yue‑Feng Lv

Pages: 992-998 Published online on: 20 January 2015

Serum soluble CD40 is associated with liver injury in patients with chronic hepatitis B

Hong-Hui Shen, Bing-Ke Bai, Ya-Qing Wang, Guang-De Zhou, Jun Hou, Yan Hu, Jing-Min Zhao, Bao-Sen Li, Hai-Li Huang, Pan-Yong Mao

Pages: 999-1005 Published online on: 14 January 2015

Combination of C-X-C motif chemokine 9 and C-X-C motif chemokine 10 antibodies with FTY720 prolongs the survival of cardiac retransplantation allografts in a mouse model

Teng Ma, Jiacheng Xu, Jiawei Zhuang, Xiaobiao Zhou, Lianfeng Lin, Zhonggui Shan, Zhongquan Qi

Pages: 1006-1012 Published online on: 22 January 2015

Quantification of microRNA-210 in the cerebrospinal fluid and serum: Implications for Alzheimer's disease

Yan Zhu, Chengshan Li, Aichen Sun, Yuanye Wang, Shengnian Zhou

Pages: 1013-1017 Published online on: 14 January 2015

Gemfibrozil attenuates the inflammatory response and protects rats from abdominal sepsis

Carlos R. Cámara‑Lemarroy, Francisco J. Guzman‑De La Garza, Paula Cordero‑Perez, Juan M. Ibarra‑Hernandez, Linda E. Muñoz‑Espinosa, Nancy E. Fernandez‑Garza

Pages: 1018-1022 Published online on: 19 January 2015

Effect of boric acid on oxidative stress in rats with fetal alcohol syndrome

Ibrahim Sogut, Aysegul Oglakci, Kazim Kartkaya, Kevser Kusat Ol, Melis Savasan Sogut, Gungor Kanbak, Mine Erden Inal

Pages: 1023-1027 Published online on: 30 December 2014

Magnesium modulates the expression levels of calcification-associated factors to inhibit calcification in a time-dependent manner

Jinsheng Xu, Yaling Bai, Jingjing Jin, Junxia Zhang, Shenglei Zhang, Liwen Cui, Huiran Zhang

Pages: 1028-1034 Published online on: 26 January 2015

Anesthesia for stem cell transplantation in autistic children: A prospective, randomized, double-blind comparison of propofol and etomidate following sevoflurane inhalation

Yu‑Heng Ma, Yong‑Wang Li, Li Ma, Cai‑Hong Cao, Xiang‑Dong Liu

Pages: 1035-1039 Published online on: 13 January 2015

Bilateral pleural effusion as an initial manifestation of multiple myeloma: A case report and literature review

Ai‑Gui Jiang, Yu‑Tian Yang, Xiao‑Yan Gao, Hui‑Yu Lu

Pages: 1040-1042 Published online on: 15 January 2015

Correlation between the -1562C/T polymorphism in the matrix metalloproteinase-9 gene and hemorrhagic transformation of ischemic stroke

Xiaoman Zhang, Xinhui Cao, Xiaoyu Xu, Aifan Li, Yuming Xu

Pages: 1043-1047 Published online on: 16 January 2015

Association between brain metastasis from lung cancer and the serum level of myelin basic protein

Wei Liu, Jing Zhao, Yujuan Wei

Pages: 1048-1050 Published online on: 20 January 2015

Procalcitonin as a diagnostic marker of ventilator‑associated pneumonia in cardiac surgery patients

Jia Jiao, Min Wang, Jianfeng Zhang, Kangjun Shen, Xiaobo Liao, Xinmin Zhou

Pages: 1051-1057 Published online on: 09 January 2015

Significance of an endoscopically injected nodule detected on ultrasound as a predictive factor for the resolution of vesicoureteral reflux

Dong‑Gi Lee, Sin Woo Lee, Kwan Hyun Park, Dong Soo Ryu, Minki Baek

Pages: 1058-1062 Published online on: 22 January 2015

Effectiveness of immune therapy combined with chemotherapy on the immune function and recurrence rate of cervical cancer

Bin Chen, Lifen Liu, Haiyan Xu, Yijin Yang, Ling Zhang, Fengchun Zhang

Pages: 1063-1067 Published online on: 26 January 2015

Effect of hydrogen sulfide on inflammatory cytokines in acute myocardial ischemia injury in rats

Fang Liu, Guang‑Jie Liu, Na Liu, Gang Zhang, Jian‑Xin Zhang, Lan‑Fang Li

Pages: 1068-1074 Published online on: 26 January 2015

Expression of porcine protegrin-1 in Pichia pastoris and its anticancer activity in vitro

Mingfu Niu, Shumao Chai, Xiaoyan You, Wenhui Wang, Cuili Qin, Qiang Gong, Tingting Zhang, Peng Wan

Pages: 1075-1079 Published online on: 22 January 2015
Journal Cover

March-2015
Volume 9 Issue 3

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image