Journal Articles

Open Access

Effects of glutamine on markers of intestinal inflammatory response and mucosal permeability in abdominal surgery patients: A meta-analysis

Xiao‑Liang Shu, Ting‑Ting Yu, Kai Kang, Jian Zhao

Pages: 3499-3506 Published online on: 12 October 2016
Open Access

Picroside Ⅱ protects myocardium from ischemia/reperfusion‑induced injury through inhibition of the inflammatory response

Jian‑Zhe Li, Mei‑Qing Xie, Dan Mo, Xiao‑Fang Zhao, Shu‑Yi Yu, Li‑Juan Liu, Cheng Wu, Yang Yang

Pages: 3507-3514 Published online on: 26 October 2016
Open Access

Effects of Shen'an granules on Wnt signaling pathway in mouse models of diabetic nephropathy

Xin-Rong Zou, Xiao-Qin Wang, Ying-Lin Hu, Hui-Lan Zhou

Pages: 3515-3520 Published online on: 12 October 2016
Open Access

A double gallbladder with a common bile duct stone treated by laparoscopy accompanied by choledochoscopy via the cystic duct: A case report

Wei Yu, Huisheng Yuan, Shi Cheng, Ying Xing, Wenmao Yan

Pages: 3521-3526 Published online on: 25 October 2016
Open Access

Differentiation of human umbilical cord mesenchymal stem cells into steroidogenic cells in vitro

Xiaoyu Xing, Zhiyuan Zhang, Liang Zhong, Guanqun Ju, Xiangyu Zou, Yingjian Zhu, Jie Sun

Pages: 3527-3534 Published online on: 18 October 2016
Open Access

Cell therapy for cerebral hemorrhage: Five year follow-up report

Zhitian Chang, Gengsheng Mao, Lizhong Sun, Qiang Ao, Yongquan Gu, Ying Liu

Pages: 3535-3540 Published online on: 18 October 2016
Open Access

Effects of nano tantalum implants on inducing osteoblast proliferation and differentiation

Xinyu Liu, Xiaobin Song, Peng Zhang, Zhenkun Zhu, Xin Xu

Pages: 3541-3544 Published online on: 12 October 2016
Open Access

Long-term prognostic analysis of early interventional therapy for lower extremity deep venous thrombosis

Qiang Li, Zongxue Yu, Jinjun Wang, Xiao Chen, Lin Li

Pages: 3545-3548 Published online on: 18 October 2016
Open Access

Clinical significance of lymphocyte subset changes in hemophagocytic lymphohistiocytosis of children

Qi An, Yi Wang, Shaoyan Hu, Daihua Fang, Chengmin Xuan, Shumei Xu, Mingwei Jin, Qiang Ji

Pages: 3549-3552 Published online on: 17 October 2016
Open Access

Laparoscopic surgery in the treatment of incarcerated indirect inguinal hernia in children

Yiyu Yin, Hongwei Zhang, Xiang Zhang, Fang Sun, Huaxin Zou, Hui Cao, Cheng Wen

Pages: 3553-3556 Published online on: 21 October 2016
Open Access

Promising effects of Chinese traditional treatment for child typhoid complicated by myocarditis

Jing Tian, Xinjiang An, Mingyu Fu, Qingwen Wang

Pages: 3557-3560 Published online on: 12 October 2016
Open Access

Effect of general anesthesia on serum β-amyloid protein and regional cerebral oxygen saturation of elderly patients after subtotal gastrectomy

Peng Yu, Hua Wang, Lei Mu, Xuemei Ding, Wei Ding

Pages: 3561-3566 Published online on: 18 October 2016
Open Access

The association between HERG gene expression and cardiac arrhythmia disease in children

Mingyu Fu, Chunli Li, Qingwen Wang, Yan Wang, Xinjiang An

Pages: 3567-3570 Published online on: 12 October 2016
Open Access

Upregulated effects of miR-7 in methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Hong Zhang, Haiqing Li, Yan Liu, Qingyan Li, Yufang Bi, Guiqing Fang

Pages: 3571-3574 Published online on: 14 October 2016
Open Access

Minimally invasive open nephrectomy on children with multicystic dysplastic kidney

Dongchuan Feng, Xiaoyu Zhu, Fang Sun, Tongsheng Ma, Yuan Li, Shujing Chen

Pages: 3575-3578 Published online on: 18 October 2016
Open Access

Effects of recombinant human growth hormone in the treatment of dwarfism and relationship between IGF-1, IGFBP-3 and thyroid hormone

Shanxiang Ren, Yuxiang Nie, Aihong Wang

Pages: 3579-3582 Published online on: 21 October 2016
Open Access

The 5-HT2A receptor potassium-chloride cotransporter 2 signaling pathway in a rat incision pain model

Rong Dong, Buwei Yu, Lijiao Chen, Weifeng Yu

Pages: 3583-3588 Published online on: 14 October 2016
Open Access

Effect of melatonin on the peripheral T lymphocyte cell cycle and levels of reactive oxygen species in patients with premature ovarian failure

Yanmin Li, Hongli Liu, Jing Sun, Yipeng Tian, Changzhong Li

Pages: 3589-3594 Published online on: 21 October 2016
Open Access

Serum N‑terminal telopeptide of type I collagen as an early marker of fracture nonunion in rabbits

Jian‑Ping Lin, Zhan‑Jun Shi, Ning‑Jiang Shen, Jian Wang, Zao‑Min Li, Jun Xiao

Pages: 3595-3601 Published online on: 26 October 2016
Open Access

Preliminary results of a non-invasive method to measure tumor size and distribution in vivo

Shu‑Ling Fu, Chien‑An Chen, Ling‑Chien Hung, Moon‑Sing Lee, Wen‑Yen Chiou, Hon‑Yi Lin, Yu‑Chieh Su, Ching‑Chih Lee, Shih‑Kai Hung

Pages: 3614-3620 Published online on: 19 October 2016
Open Access

Clinical and microbiological profile of babies born with risk of neonatal sepsis

Bin Zhou, Xiao Liu, Jie‑Bin Wu, Bao Jin, Yan‑Yan Zhang

Pages: 3621-3625 Published online on: 25 October 2016
Open Access

Nocardiosis in ectopic ACTH syndrome: A case report and review of 11 cases from the literature

Lichen Xu, Qiaomai Xu, Meifang Yang, Hainv Gao, Mingzhi Xu, Weihang Ma

Pages: 3626-3632 Published online on: 27 October 2016
Open Access

Prevalence of carbapenemases among high-level aminoglycoside-resistant Acinetobacter baumannii isolates in a university hospital in China

Yanhong Wang, Min Shen, Jingni Yang, Min Dai, Yaowen Chang, Chi Zhang, Guangxin Luan, Baodong Ling, Xu Jia

Pages: 3642-3652 Published online on: 20 October 2016
Open Access

Clinical effects of FURL and PCNL with holmium laser for the treatment of kidney stones

Zhi-Gang Li, Yan Zhao, Tao Fan, Lin Hao, Cong-Hui Han, Guang-Hui Zang

Pages: 3653-3657 Published online on: 25 October 2016
Open Access

Facile mechanical shaking method is an improved isolation approach for islet preparation and transplantation

Nina Yin, Tao Chen, Yuling Yu, Yongming Han, Fei Yan, Zhou Zheng, Zebin Chen

Pages: 3658-3664 Published online on: 26 October 2016
Open Access

Clinical effect of hydrocolloid dressings in prevention and treatment of infant diaper rash

Xiao‑Ping Qiao, Yan‑Zhen Ge

Pages: 3665-3669 Published online on: 27 October 2016
Open Access

Curative effects of RF combined with DSA-guided ethanol sclerotherapy in venous malformations

Xing Wang, Jian Meng, Jie Zhang, Ruihan Wu, Jianmin Gu, Cuiling Shao, Kun Han

Pages: 3670-3674 Published online on: 13 October 2016
Open Access

Correlation between high perfusion syndrome and stent restenosis after stent implantation

Yingyi Li, Lingtao Tang, Dong Qi, Chunlei Wang, Suxia Zhang, Pengfei Hu, Yun Wang, Bogang Zhang, Kunxi Zhang

Pages: 3675-3679 Published online on: 18 October 2016
Open Access

Expression of adrenomedullin in rats after spinal cord injury and intervention effect of recombinant human erythropoietin

Liang Zhao, Yu Jing, Lin Qu, Xiangwei Meng, Yang Cao, Huibing Tan

Pages: 3680-3684 Published online on: 21 October 2016
Open Access

Radioprotective effects of pyrroloquinoline quinone on parotid glands in C57BL/6J mice

Yuanqing Huang, Ning Chen, Dengshun Miao

Pages: 3685-3693 Published online on: 26 October 2016
Open Access

Lamotrigine decreases MRP8 and IL-7 in rat models of intractable epilepsy secondary to focal cortical dysplasia

Jianping Wei, Qingmei Nie, Feng Li

Pages: 3694-3698 Published online on: 14 October 2016
Open Access

Clinical significance of leukocyte‑associated immunoglobulin‑like receptor‑1 expression in human cervical cancer

Yue Wang, Xueshan Zhang, Fang Miao, Yanning Cao, Jiangnan Xue, Qizhi Cao, Xiaoshu Zhang

Pages: 3699-3705 Published online on: 26 October 2016
Open Access

Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin is an early predictor of acute kidney injury in premature infants

Ryota Kuribayashi, Hiroshi Suzumura, Toshimi Sairenchi, Yoshiyuki Watabe, Yayoi Tsuboi, George Imataka, Hidemitsu Kurosawa, Osamu Arisaka

Pages: 3706-3710 Published online on: 25 October 2016

A scabies outbreak in a diabetic and collagen disease ward: Management and prevention

Kenta Furuya, Hitoshi Nakajima, Yousuke Sasaki, Akira Ishiko, Yoshihisa Urita

Pages: 3711-3715 Published online on: 27 October 2016

Inhibition of P-glycoprotein, multidrug resistance-associated protein 2 and cytochrome P450 3A4 improves the oral absorption of octreotide in rats with portal hypertension

Xiao‑Yu Sun, Zhi‑Jun Duan, Zhen Liu, Shun‑Xiong Tang, Yang Li, Shou‑Cheng He, Qiu‑Ming Wang, Qing‑Yong Chang

Pages: 3716-3722 Published online on: 14 October 2016

Glucocorticoids regulate the proliferation of T cells via miRNA-155 in septic shock

Ying Chen, Guang Wang, Zhongmin Liu, Shiji Wang, Yushan Wang

Pages: 3723-3728 Published online on: 20 October 2016

Paeoniflorin attenuates hippocampal damage in a rat model of vascular dementia

Ying Zhang, Li‑Li Wang, Yan Wu, Ning Wang, Shang‑Ming Wang, Bin Zhang, Cui‑Ge Shi, Shu‑Cheng Zhang

Pages: 3729-3734 Published online on: 27 October 2016

Silencing of hypoxia-inducible factor-1α promotes thyroid cancer cell apoptosis and inhibits invasion by downregulating WWP2, WWP9, VEGF and VEGFR2

Zhong‑Yang Ding, Yun‑Juan Huang, Jian‑Dong Tang, Gan Li, Pan‑Qiang Jiang, Hao‑Tian Wu

Pages: 3735-3741 Published online on: 20 October 2016

Oxidized low-density lipoprotein decreases VEGFR2 expression in HUVECs and impairs angiogenesis

Min Zhang, Li Jiang

Pages: 3742-3748 Published online on: 19 October 2016

Functions of microRNA‑143 in the apoptosis, invasion and migration of nasopharyngeal carcinoma

Jin‑Hui Chen, Rui Yang, Wei Zhang, Yong‑Ping Wang

Pages: 3749-3755 Published online on: 27 October 2016

Long-time vs. short-time insemination of sibling eggs

Jing Liu, Xiao Zhang, Yue Yang, Junliang Zhao, Dayong Hao, Jianrui Zhang, Yanli Liu, Wenbin Wu, Xingling Wang

Pages: 3756-3760 Published online on: 20 October 2016

Downregulation of microRNA‑497 is associated with upregulation of synuclein γ in patients with osteosarcoma

Liang Wang, Hongwei Gao, Ningji Gong, Mingzhi Gong

Pages: 3761-3766 Published online on: 26 October 2016

Hsp70 inducer, 17-allylamino-demethoxygeldanamycin, provides neuroprotection via anti-inflammatory effects in a rat model of traumatic brain injury

Youquan Gu, Jun Chen, Tianhong Wang, Chaoning Zhou, Zhaodong Liu, Lanhua Ma

Pages: 3767-3772 Published online on: 19 October 2016

Effect of ginseng polysaccharides on NK cell cytotoxicity in immunosuppressed mice

Yaoyao Sun, Mofei Guo, Yuanjie Feng, Huifang Zheng, Ping Lei, Xiande Ma, Xiaowei Han, Hongquan Guan, Diandong Hou

Pages: 3773-3777 Published online on: 26 October 2016

WT1 shRNA delivery using transferrin-conjugated PEG liposomes in an in vivo model of melanoma

Santiago Saavedra‑Alonso, Pablo Zapata‑Benavides, Ana Karina Chavez‑Escamilla, Edgar Manilla‑Muñoz, Diana Elisa Zamora‑Avila, Moisés Armides Franco‑Molina, Cristina Rodriguez‑Padilla

Pages: 3778-3784 Published online on: 27 October 2016

Effect of rocuronium on the bispectral index under anesthesia and tracheal intubation

Hui Yue, Jinyu Han, Ling Liu, Kaiyuan Wang, Jincheng Li

Pages: 3785-3789 Published online on: 20 October 2016

MicroRNA-212 targets FOXA1 and suppresses the proliferation and invasion of intrahepatic cholangiocarcinoma cells Retraction in /10.3892/etm.2017.4226

Lei Zhu, Feizhou Huang, Gang Deng, Wanpin Nie, Wei Huang, Hongbo Xu, Shaopeng Zheng, Zhongjie Yi, Tao Wan

Pages: 3790-3796 Published online on: 19 October 2016

A model of health education and management for osteoporosis prevention

Liang Wang, Xiaowen Xu, Yan Zhang, Hongxia Hao, Liying Chen, Tianjiao Su, Weifeng Ma, Yuanyuan Xie, Tiantian Wang, Fan Yang, Li He, Wenjiao Wang, Xuemei Fu, Yuanzheng Ma

Pages: 3797-3805 Published online on: 19 October 2016

In utero exposure to di-(2-ethylhexyl) phthalate induces metabolic disorder and increases fat accumulation in visceral depots of C57BL/6J mice offspring

Hailun Gu, Yali Liu, Wei Wang, Lifeng Ding, Weiping Teng, Li Liu

Pages: 3806-3812 Published online on: 19 October 2016

Hepatic resection versus transarterial chemoembolization for patients with Barcelona Clinic Liver Cancer intermediate stage Child-Pugh A hepatocellular carcinoma

Yin‑Nong Zhao, Yong‑Quan Zhang, Jia‑Zhou Ye, Xing Liu, Hong‑Zhi Yang, Feng‑Yun Cong, Bang‑De Xiang, Fei‑Xiang Wu, Liang Ma, Le‑Qun Li, Hai‑Hong Ye

Pages: 3813-3819 Published online on: 17 October 2016
Open Access

Protective approaches against myocardial ischemia reperfusion injury (Review)

Xianchi Li, Min Liu, Rongrong Sun, Yi Zeng, Shuang Chen, Peiying Zhang

Pages: 3823-3829 Published online on: 07 November 2016
Open Access

Computer-assisted quantitative evaluation of bisphosphonate treatment for Paget's disease of bone using the bone scan index

Satoshi Nagano, Shunsuke Nakamura, Hirofumi Shimada, Masahiro Yokouchi, Takao Setoguchi, Yasuhiro Ishidou, Hiromi Sasaki, Setsuro Komiya

Pages: 3830-3836 Published online on: 14 November 2016
Open Access

miR-218 suppresses gastric cancer cell proliferation and invasion via regulation of angiopoietin-2

Sifeng Tang, Deyou Wang, Qiwen Zhang, Leping Li

Pages: 3837-3842 Published online on: 11 November 2016
Open Access

CT-guided 125I seed implantation for inoperable retroperitoneal sarcoma: A technique for delivery of local tumor brachytherapy

Biao Yang, Wen‑Hao Guo, Ting Lan, Fang Yuan, Guan‑Jian Liu, Rui‑Yu Zan, Xin You, Qiao‑Yue Tan, Zheng‑Yin Liao

Pages: 3843-3850 Published online on: 14 November 2016
Open Access

Role of Wnt/β‑catenin, Wnt/c‑Jun N‑terminal kinase and Wnt/Ca2+ pathways in cisplatin‑induced chemoresistance in ovarian cancer

Lu Huang, Ye Jin, Shujun Feng, Yuqing Zou, Sainan Xu, Shuang Qiu, Ling Li, Jianhua Zheng

Pages: 3851-3858 Published online on: 08 November 2016
Open Access

Extramedullary hematopoiesis: A report of two cases

Huan‑Zhu Zhang, Ying Li, Xin Liu, Bao‑Rong Chen, Guo‑Hua Yao, Yu‑Na Peng

Pages: 3859-3862 Published online on: 02 November 2016
Open Access

Effects of oral intake of heat-killed Lactobacillus brevis SBC8803 (SBL88™) on dry skin conditions: A randomized, double-blind, placebo-controlled study

Masahiro Ogawa, Asako Saiki, Yuuta Matsui, Norihiko Tsuchimoto, Yasukazu Nakakita, Yoshihiro Takata, Takeshi Nakamura

Pages: 3863-3872 Published online on: 02 November 2016
Open Access

Clinical observation on the treatment of acute liver failure by combined non-biological artificial liver

Maoqin Li, Jingxi Sun, Jiaqiong Li, Zaixiang Shi, Jiyuan Xu, Bo Lu, Shuli Cheng, Yanjun Xu, Xiaomeng Wang, Xianjiang Zhang

Pages: 3873-3876 Published online on: 08 November 2016
Open Access

Effects of curcumin on the apoptosis of cardiomyocytes and the expression of NF-κB, PPAR-γ and Bcl-2 in rats with myocardial infarction injury

Feng‑Hua Lv, Hong‑Lei Yin, Yi‑Qun He, Hui‑Min Wu, Juan Kong, Xiao‑Yan Chai, Su‑Rong Zhang

Pages: 3877-3884 Published online on: 02 November 2016
Open Access

Expression of decorin in intestinal tissues of mice with inflammatory bowel disease and its correlation with autophagy

Huazhou Zhao, Hongqing Xi, Bo Wei, Aizhen Cai, Ting Wang, Yi Wang, Xudong Zhao, Yanjing Song, Lin Chen

Pages: 3885-3892 Published online on: 15 November 2016
Open Access

Effect of glucocorticoid on cytokines TLR9 and TLR7 in peripheral blood for patients with uveitis

Hong-Pei Cui, Yu-Xi Pei, Guan-Feng Li, Yan-Rui Lou

Pages: 3893-3896 Published online on: 15 November 2016
Open Access

Adenosine triphosphate stress 99mTc‑methoxyisobutylisonitrile gated myocardial perfusion imaging efficacy in diagnosing stent restenosis following coronary stent implantation

Pengfei Zhang, Song Chen, Yang Li, Qiuhong Du, Lijuan Wang, Yingxian Sun, Yaming Li

Pages: 3897-3904 Published online on: 04 November 2016
Open Access

Particularly interesting Cys‑His‑rich protein is highly expressed in human intracranial aneurysms and resists aneurysmal rupture

Yu‑Tao Peng, Xiang‑En Shi, Zhi‑Qiang Li, Xin He, Yu‑Ming Sun

Pages: 3905-3912 Published online on: 07 November 2016
Open Access

Analysis of 3-dimensional finite element after reconstruction of impaired ankle deltoid ligament

Yunhan Ji, Xianzhong Tang, Yifan Li, Wei Xu, Wenjun Qiu

Pages: 3913-3916 Published online on: 11 November 2016
Open Access

Protective effects of resveratrol on autologous nucleus pulposus model of radiculopathy

Bin Lin, Hui Yu, Yongzhi He, Yang Xu, Wenbin Zhang, Chengwu Lu, Qingfang Ao

Pages: 3917-3922 Published online on: 07 November 2016
Open Access

Effect of anti-VEGF drugs combined with photodynamic therapy in the treatment of age-related macular degeneration

Yi Dong, Guangming Wan, Panshi Yan, Yue Chen, Wenzhan Wang, Guanghua Peng

Pages: 3923-3926 Published online on: 08 November 2016
Open Access

Cardioprotective effects of traditional Chinese medicine Guanmaitong on acute myocardial infarction

Xing‑Hua Wang, Guang‑Ping Li, Wan‑Song Yang, Zhan‑Quan Jiao, Hong‑Mei Liu, Yan‑Ping Ni

Pages: 3927-3933 Published online on: 08 November 2016
Open Access

Staining with two observational methods for the diagnosis of tuberculous meningitis

Yueli Zou, Hui Bu, Li Guo, Yajuan Liu, Junying He, Xuedan Feng

Pages: 3934-3940 Published online on: 02 November 2016
Open Access

HMGB1 promotes the secretion of multiple cytokines and potentiates the osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells through the Ras/MAPK signaling pathway

Lin Feng, Deting Xue, Erman Chen, Wei Zhang, Xiang Gao, Jiawei Yu, Yadong Feng, Zhijun Pan

Pages: 3941-3947 Published online on: 02 November 2016
Open Access

Effect of simvastatin on osteogenesis of the lumbar vertebrae in ovariectomized rats

Teng Long, Tingting Tang, Yongqiang Hao, Zhenan Zhu, Litian Shao, Ming Liu

Pages: 3951-3957 Published online on: 15 November 2016
Open Access

Acute fibrinous and organizing pneumonia: A case report and literature review

Xiao‑Yong Xu, Fei Chen, Chen Chen, Hui‑Ming Sun, Bei‑Lei Zhao

Pages: 3958-3962 Published online on: 03 November 2016
Open Access

Biological characterization of sheep kidney‑derived mesenchymal stem cells

Meng Ji, Chunyu Bai, Lu Li, Ya'nan Fan, Caiyun Ma, Xiangchen Li, Weijun Guan

Pages: 3963-3971 Published online on: 15 November 2016
Open Access

Effect of miR-146a and miR-155 on cardiac xenotransplantation

Zhicheng Zhao, Feng Qi, Tong Liu, Weihua Fu

Pages: 3972-3978 Published online on: 03 November 2016
Open Access

Anticancer effects of valproic acid on oral squamous cell carcinoma via SUMOylation in vivo and in vitro

Zhijian Sang, Yang Sun, Hong Ruan, Yong Cheng, Xiaojun Ding, Youcheng Yu

Pages: 3979-3987 Published online on: 15 November 2016
Open Access

Immunoglobulin G4‑related acquired hemophilia: A case report

Xiaoyan Li, Wei Duan, Xiang Zhu, Jianying Xu

Pages: 3988-3992 Published online on: 14 November 2016
Open Access

Endothelium‑dependent vasodilation effects of Panax notoginseng and its main components are mediated by nitric oxide and cyclooxygenase pathways

Yanyan Wang, Yu Ren, Leilei Xing, Xiangdong Dai, Sheng Liu, Bin Yu, Yi Wang

Pages: 3998-4006 Published online on: 09 November 2016
Open Access

Study of the functional mechanisms of osteopontin and chemokine-like factor 1 in the development and progression of abdominal aortic aneurysms in rats

Jun Li, Xia Bao, Yongxin Li, Yuewei Wang, Zonggang Zhao, Xing Jin

Pages: 4007-4011 Published online on: 10 November 2016

Unenhanced areas revealed by contrast-enhanced abdominal ultrasonography with SonazoidTM potentially correspond to colorectal cancer

Minoru Tomizawa, Mizuki Togashi, Fuminobu Shinozaki, Rumiko Hasegawa, Yoshinori Shirai, Midori Noritake, Yukie Matsuoka, Hiroaki Kainuma, Yasuji Iwasaki, Kazunori Fugo, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Takashi Kishimoto, Naoki Ishige

Pages: 4012-4016 Published online on: 03 November 2016

A prospective study to evaluate the efficacy and safety of oral acetyl‑L‑carnitine for the treatment of chemotherapy‑induced peripheral neuropathy

Yuanjue Sun, Yongqian Shu, Baorui Liu, Ping Liu, Changping Wu, Rongsheng Zheng, Xiaohua Zhang, Zhixiang Zhuang, Yongchuan Deng, Leizhen Zheng, Qing Xu, Bin Jiang, Xuenong Ouyang, Jianfei Gao, Nong Xu, Xiaoyi Li, Su Jiang, Chaofan Liang, Yang Yao

Pages: 4017-4024 Published online on: 04 November 2016

Acute renal injury induced by valacyclovir hydrochloride: A case report

Yanning Zhang, Yuxi Cong, Yan Teng

Pages: 4025-4028 Published online on: 15 November 2016

MicroRNA-351 inhibits denervation-induced muscle atrophy by targeting TRAF6

Qianru He, Jiaying Qiu, Ming Dai, Qingqing Fang, Xiaoqing Sun, Yanpei Gong, Fei Ding, Hualin Sun

Pages: 4029-4034 Published online on: 02 November 2016

Protective effect of taraxasterol against rheumatoid arthritis by the modulation of inflammatory responses in mice

Shu‑Hua Jiang, Li‑Feng Ping, Feng‑Yan Sun, Xiao‑Lei Wang, Zhi‑Juan Sun

Pages: 4035-4040 Published online on: 02 November 2016

Protective effect of berberine against oxidative stress-induced apoptosis in rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells

Wangyang Li, Yamei Liu, Bin Wang, Yiwen Luo, Nianhong Hu, Dongfeng Chen, Xunchao Zhang, Yunpu Xiong

Pages: 4041-4048 Published online on: 03 November 2016

Anti-inflammatory effects of luteolin on experimental autoimmune thyroiditis in mice

Nan Xia, Gang Chen, Min Liu, Xiaozhen Ye, Yahui Pan, Jiuyu Ge, Yanting Mao, Hongwei Wang, Jian Wang, Sijing Xie

Pages: 4049-4054 Published online on: 02 November 2016

Increased circulating IL-9-producing CD8+ T cells are associated with eosinophilia and high FeNO in allergic asthmatics

Wei Wang, Zhen‑Shun Cheng, Yi‑Fei Chen, Yu‑Hui Lin

Pages: 4055-4060 Published online on: 03 November 2016

Takayasu's arteritis presenting with common carotid artery dissection: A rare case report

Ruonan Hao, Jie Zhang, Zhicheng Ma, Ming Xiao, Lei Zhou, Nan Kang, Xiaoyu Liang, Fuxin Li

Pages: 4061-4063 Published online on: 02 November 2016

Hypokalemic myopathy in primary aldosteronism: A case report

Chuifen Wu, Jun Xin, Minghua Xin, Hai Zou, Lie Jing, Caoyong Zhu, Wenhui Lei

Pages: 4064-4066 Published online on: 02 November 2016

ARID1A gene silencing reduces the sensitivity of ovarian clear cell carcinoma to cisplatin

Changshuai Lyu, Yinglan Zhang, Xingnan Zhou, Jinghe Lang

Pages: 4067-4071 Published online on: 02 November 2016

Applicability of rapid intraoperative parathyroid hormone assay through fine needle aspiration to identify parathyroid tissue in thyroid surgery

Xue‑Hai Bian, Shi‑Jie Li, Le Zhou, Chun‑Hai Zhang, Guang Zhang, Yan‑Tao Fu, Hui Sun

Pages: 4072-4076 Published online on: 14 November 2016

Comparative analysis of signaling pathways in peripheral blood from patients with Kashin‑Beck disease and osteoarthritis

Yujie Ning, Xi Wang, Sen Wang, Xiong Guo

Pages: 4077-4084 Published online on: 07 November 2016

Severe pneumonia due to infection with Candida krusei in a case of suspected Middle East respiratory syndrome: A case report and literature review

Mingming Tan, Junwei Wang, Peiyang Hu, Bin Wang, Wanghua Xu, Jiao Chen

Pages: 4085-4088 Published online on: 11 November 2016

Clinical and angiographic correlation of high‑sensitivity C‑reactive protein with acute ST elevation myocardial infarction

Syed Tanveer, Shaheena Banu, Nasimudeen Rehumathbeevi Jabir, Mohd Shahnawaz Khan, Ghulam Md Ashraf, Nanjappa Cholenahally Manjunath, Shams Tabrez

Pages: 4089-4098 Published online on: 08 November 2016

miR‑125a‑3p targetedly regulates GIT1 expression to inhibit osteoblastic proliferation and differentiation

Xiao‑Mei Tu, Yang‑Lin Gu, Guo‑Qin Ren

Pages: 4099-4106 Published online on: 04 November 2016

Inhibition of cytoskeletal protein carbonylation may protect against oxidative damage in traumatic brain injury

Qiusheng Zhang, Meng Zhang, Xianjian Huang, Xiaojia Liu, Weiping Li

Pages: 4107-4112 Published online on: 08 November 2016

Baicalin promotes cholesterol efflux by regulating the expression of SR‑BI in macrophages

Renchao Yu, Yuexia Lv, Juanling Wang, Nana Pan, Rui Zhang, Xiaxia Wang, Haichu Yu, Lijuan Tan, Yunhe Zhao, Bo Li

Pages: 4113-4120 Published online on: 08 November 2016

Role of miR-145 in chronic constriction injury in rats

Xiaolin Pang, Yuanzhang Tang, Dongya Zhang

Pages: 4121-4127 Published online on: 14 November 2016

ROR2 inhibits the proliferation of gastric carcinoma cells via activation of non‑canonical Wnt signaling

Likun Yan, Qingguo Du, Jianfeng Yao, Ruiting Liu

Pages: 4128-4134 Published online on: 08 November 2016

MicroRNA‑212 suppresses the proliferation and migration of osteosarcoma cells by targeting forkhead box protein A1

Jian Liu, Bohua Chen, Bin Yue, Junde Yang

Pages: 4135-4141 Published online on: 07 November 2016

C‑peptide exhibits a late induction effect on matrix metallopeptidase‑9 in high glucose‑stimulated rat mesangial cells

Junxia Wang, Yanning Li, Mingzhi Xu, Dandan Li, Yu Wang, Jinsheng Qi, Kunyu He

Pages: 4142-4146 Published online on: 04 November 2016

Conservative pharmacotherapy vs. staged percutaneous coronary intervention for non-culprit vessels in patients with ST-segment elevation myocardial infarction

Bo Zhao, Jianjun Peng, Lihui Ren, Licheng Lei, Zuoyan Wang, Huiming Ye

Pages: 4147-4153 Published online on: 14 November 2016

18F-FLT and 18F-FDG PET-CT imaging in the evaluation of early therapeutic effects of chemotherapy on Walker 256 tumor-bearing rats

Weina Xu, Shupeng Yu, Jun Xin, Qiyong Guo

Pages: 4154-4158 Published online on: 03 November 2016

Antitumor effects of recombinant human adenovirus‑p53 against human cutaneous squamous cell carcinoma in mice

Yuanchao Li, Wei He, Rupeng Wang, Libin Yang, Chunli Zhou, Bin Zhang

Pages: 4159-4167 Published online on: 14 November 2016

Different forms of adiponectin reduce the apoptotic and damaging effect of cigarette smoke extract on human bronchial epithelial cells

Meng‑Yu Cheng, Hu Liu, Tie‑Mei Zhang, Jian‑Ying Xu

Pages: 4168-4174 Published online on: 04 November 2016

Sesamin attenuates allergic airway inflammation through the suppression of nuclear factor‑kappa B activation

Liangchang Li, Hongmei Piao, Mingyu Zheng, Zhewu Jin, Liguang Zhao, Guanghai Yan

Pages: 4175-4181 Published online on: 15 November 2016
Journal Cover

December-2016
Volume 12 Issue 6

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image