Journal Articles

Open Access

Paediatric Virology and its interaction between basic science and clinical practice (Review)

Ioannis N. Mammas, Anne Greenough, Maria Theodoridou, Anna Kramvis, Maria Rusan, Angeliki Melidou, Paraskevi Korovessi, Georgia Papaioannou, Alexia Papatheodoropoulou, Chryssie Koutsaftiki, Maria Liston, George Sourvinos, Demetrios A. Spandidos

Pages: 1165-1176 Published online on: 04 January 2018
Open Access

Genetically‑modified stem cells in treatment of human diseases: Tissue kallikrein (KLK1)‑based targeted therapy (Review)

Marina Devetzi, Maria Goulielmaki, Nicolas Khoury, Demetrios A. Spandidos, Georgia Sotiropoulou, Ioannis Christodoulou, Vassilis Zoumpourlis

Pages: 1177-1186 Published online on: 03 January 2018
Open Access

Molecular regulation of epithelial-to-mesenchymal transition in tumorigenesis (Review)

Henrieta Škovierová, Terézia Okajčeková, Ján Strnádel, Eva Vidomanová, Erika Halašová

Pages: 1187-1200 Published online on: 13 December 2017
Open Access

Mutual regulation of the Hippo/Wnt/LPA/TGF‑β signaling pathways and their roles in glaucoma (Review)

Xin Wang, Guoli Huai, Hailian Wang, Yuande Liu, Ping Qi, Wei Shi, Jie Peng, Hongji Yang, Shaoping Deng, Yi Wang

Pages: 1201-1212 Published online on: 29 December 2017

Structural and functional failure of fibrillin‑1 in human diseases (Review)

Sandra Schrenk, Carola Cenzi, Thomas Bertalot, Maria Teresa Conconi, Rosa Di Liddo

Pages: 1213-1223 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Tumor necrosis factor-α acts reciprocally with solute carrier family 26, member 3, (downregulated-in-adenoma) and reduces its expression, leading to intestinal inflammation

Xiangming Ding, Dongxiao Li, Mengke Li, Dean Tian, Hongbing Yu, Qin Yu

Pages: 1224-1232 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Logistic regression analysis for the identification of the metastasis-associated signaling pathways of osteosarcoma

Yang Liu, Wei Sun, Xiaojun Ma, Yuedong Hao, Gang Liu, Xiaohui Hu, Houlai Shang, Pengfei Wu, Zexue Zhao, Weidong Liu

Pages: 1233-1244 Published online on: 02 January 2018
Open Access

Extracellular polysaccharides purified from Aureobasidium pullulans SM‑2001 (Polycan) inhibit dexamethasone‑induced muscle atrophy in mice

Jong‑Min Lim, Young Joon Lee, Hyung‑Rae Cho, Dong‑Chan Park, Go‑Woon Jung, Sae Kwang Ku, Jae‑Suk Choi

Pages: 1245-1264 Published online on: 10 November 2017
Open Access

KDM3A inhibition attenuates high concentration insulin‑induced vascular smooth muscle cell injury by suppressing MAPK/NF‑κB pathways

Bo‑Fang Zhang, Hong Jiang, Jing Chen, Xin Guo, Qi Hu, Shuo Yang

Pages: 1265-1274 Published online on: 29 December 2017
Open Access

Effect of long non-coding RNA PVT1 on cell proliferation and migration in melanoma

Lamei Chen, Dongmei Ma, Yuanyuan Li, Xiaoying Li, Lei Zhao, Jing Zhang, Yali Song

Pages: 1275-1282 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Protective effect of angiotensin-(1-7) against hyperglycaemia-induced injury in H9c2 cardiomyoblast cells via the PI3K̸Akt signaling pathway Corrigendum in /10.3892/ijmm.2017.3322

Yi-Ying Yang, Xiu-Ting Sun, Zheng-Xun Li, Wei-Yan Chen, Xiang Wang, Mei-Ling Liang, Hui Shi, Zhi-Sheng Yang, Wu-Tao Zeng

Pages: 1283-1292 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Anti-inflammatory effects of Lefty-1 in renal tubulointerstitial inflammation via regulation of the NF-κB pathway

Lijun Zhang, Changgeng Xu, Wei Hu, Pin Wu, Cong Qin, Jie Zhang

Pages: 1293-1304 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Codonopis bulleynana Forest ex Diels inhibits autophagy and induces apoptosis of colon cancer cells by activating the NF-κB signaling pathway

Yunpeng Luan, Yanmei Li, Lina Zhu, Shuangqing Zheng, Dechang Mao, Zhuxue Chen, Yong Cao

Pages: 1305-1314 Published online on: 21 December 2017
Open Access

Arkadia protein expression is reduced in the liver during the progression of hepatic fibrosis

Fei Hou, Ruixia Liu, Xiaoya Liu, Lijian Cui, Xiaozheng Yu, Yan Wen, Huiguo Ding, Chenghong Yin

Pages: 1315-1322 Published online on: 22 December 2017
Open Access

NPPB modulates apoptosis, proliferation, migration and extracellular matrix synthesis of conjunctival fibroblasts by inhibiting PI3K/AKT signaling

Lixia Sun, Yaru Dong, Jing Zhao, Yuan Yin, Bainan Tong, Yajuan Zheng, Hua Xin

Pages: 1331-1338 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Effects of ERK1/2 S-nitrosylation on ERK1/2 phosphorylation and cell survival in glioma cells

Lei Jin, Yujia Cao, Tong Zhang, Peng Wang, Daofei Ji, Xuejiao Liu, Hengliang Shi, Lei Hua, Rutong Yu, Shangfeng Gao

Pages: 1339-1348 Published online on: 20 December 2017
Open Access

Analysis of the oncogene BRAF mutation and the correlation of the expression of wild-type BRAF and CREB1 in endometriosis

Xiao Lv, Danbo Wang, Yue Ma, Zaiqiu Long

Pages: 1349-1356 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Estrogen receptor‑β‑dependent effects of saikosaponin‑d on the suppression of oxidative stress‑induced rat hepatic stellate cell activation

Renye Que, Yanting Shen, Jianlin Ren, Zhihui Tao, Xiaoyan Zhu, Yong Li

Pages: 1357-1364 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Metformin-induced activation of AMPK inhibits the proliferation and migration of human aortic smooth muscle cells through upregulation of p53 and IFI16

Biao Hao, Yan Xiao, Fang Song, Xiangshu Long, Jing Huang, Maobo Tian, Shiyan Deng, Qiang Wu

Pages: 1365-1376 Published online on: 22 December 2017
Open Access

A 16-gene expression signature to distinguish stage I from stage II lung squamous carcinoma

Rui Wang, Yuxing Cai, Baoping Zhang, Zhengxia Wu

Pages: 1377-1384 Published online on: 19 December 2017
Open Access

3D-cultured adipose tissue-derived stem cells inhibit liver cancer cell migration and invasion through suppressing epithelial-mesenchymal transition

Haihua Xie, Naishun Liao, Fenghua Lan, Zhixiong Cai, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu

Pages: 1385-1396 Published online on: 20 December 2017
Open Access

shRNA-induced silencing of Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 inhibits the proliferation of colon cancer cells through upregulation of BAD and downregulation of cyclin D1

You‑Sheng Huang, Na Jie, Yi‑Xin Zhang, Ke‑Jian Zou, Yang Weng

Pages: 1397-1408 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Amelioration of streptozotocin‑induced pancreatic β cell damage by morin: Involvement of the AMPK‑FOXO3‑catalase signaling pathway

Ning Wang, Jiahui Zhang, Mengting Qin, Wenjing Yi, Shuang Yu, Yi Chen, Jing Guan, Rui Zhang

Pages: 1409-1418 Published online on: 29 December 2017
Open Access

Support vector machine classifier for prediction of the metastasis of colorectal cancer

Jiajun Zhi, Jiwei Sun, Zhongchuan Wang, Wenjun Ding

Pages: 1419-1426 Published online on: 02 January 2018
Open Access

A murine model of dry eye induced by topical administration of erlotinib eye drops

Qi‑Chen Yang, Jing Bao, Cheng Li, Gang Tan, An‑Hua Wu, Lei Ye, Lin‑Hong Ye, Qiong Zhou, Yi Shao

Pages: 1427-1436 Published online on: 29 December 2017
Open Access

Genistein attenuates di‑(2‑ethylhexyl) phthalate-induced testicular injuries via activation of Nrf2/HO‑1 following prepubertal exposure

Liandong Zhang, Hecheng Li, Ming Gao, Tongdian Zhang, Zhizhong Wu, Ziming Wang, Tie Chong

Pages: 1437-1446 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Synergistic antitumor effect of brusatol combined with cisplatin on colorectal cancer cells

Hai‑Ming Chen, Zheng‑Quan Lai, Hui‑Jun Liao, Jian‑Hui Xie, Yan‑Fang Xian, Yun‑Long Chen, Siu‑Po Ip, Zhi‑Xiu Lin, Zi‑Ren Su

Pages: 1447-1454 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Chemical conversion of human lung fibroblasts into neuronal cells

Xiao‑Yu Wan, Li‑Yun Xu, Bing Li, Qiu‑Hong Sun, Qiu‑Liang Ji, Dong‑Dong Huang, Lan Zhao, Yong‑Tao Xiao

Pages: 1463-1468 Published online on: 10 January 2018
Open Access

The role of IL‑16 gene polymorphisms in endometriosis

Michail Matalliotakis, Maria I. Zervou, Elias Eliopoulos, Charoula Matalliotaki, Nilufer Rahmioglu, Ioannis Kalogiannidis, Krina Zondervan, Demetrios A. Spandidos, Ioannis Matalliotakis, George N. Goulielmos

Pages: 1469-1476 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Exogenous hydrogen sulfide protects human umbilical vein endothelial cells against high glucose‑induced injury by inhibiting the necroptosis pathway

Jiaqiong Lin, Meiji Chen, Donghong Liu, Ruixian Guo, Kai Lin, Haiou Deng, Ximei Zhi, Weijie Zhang, Jianqiang Feng, Wen Wu

Pages: 1477-1486 Published online on: 19 December 2017
Open Access

Ginsenoside Rg3 inhibits keloid fibroblast proliferation, angiogenesis and collagen synthesis in vitro via the TGF‑β/Smad and ERK signaling pathways

Mengyao Tang, Weiwei Bian, Liying Cheng, Lu Zhang, Rong Jin, Wenbo Wang, Yuguang Zhang

Pages: 1487-1499 Published online on: 04 January 2018
Open Access

Genome expression profiling predicts the molecular mechanism of peripheral myelination

Xiaoming Wu

Pages: 1500-1508 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Changes in microRNA expression in the brachial plexus avulsion model of neuropathic pain

Yuzhou Liu, Le Wang, Jie Lao, Xin Zhao

Pages: 1509-1517 Published online on: 19 December 2017
Open Access

CCN1/Cyr61 enhances the function of hepatic stellate cells in promoting the progression of hepatocellular carcinoma

Zhi‑Qiang Li, Wei‑Ru Wu, Chen Zhao, Xiao‑Li Zhang, Zhong Yang, Jing Pan, Wei‑Ke Si

Pages: 1518-1528 Published online on: 29 December 2017
Open Access

miR-152 is involved in the proliferation and metastasis of ovarian cancer through repression of ERBB3

Lian-Wei Li, Hong-Qi Xiao, Rong Ma, Meng Yang, Wan Li, Ge Lou

Pages: 1529-1535 Published online on: 15 December 2017
Open Access

MALAT1 enhanced the proliferation of human osteoblasts treated with ultra‑high molecular weight polyethylene by targeting VEGF via miR‑22‑5p

Xucheng Yang, Yingying Zhang, Yusheng Li, Ting Wen

Pages: 1536-1546 Published online on: 04 January 2018
Open Access

Maternal chromium restriction induces insulin resistance in adult mice offspring through miRNA

Qian Zhang, Xiaofang Sun, Xinhua Xiao, Jia Zheng, Ming Li, Miao Yu, Fan Ping, Zhixin Wang, Cuijuan Qi, Tong Wang, Xiaojing Wang

Pages: 1547-1559 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Aryl hydrocarbon receptor activation maintained the intestinal epithelial barrier function through Notch1 dependent signaling pathway

Zhongze Liu, Liangzi Li, Weigang Chen, Qimeng Wang, Weidong Xiao, Yuanhang Ma, Baifa Sheng, Xiang Li, Lihua Sun, Min Yu, Hua Yang

Pages: 1560-1572 Published online on: 22 December 2017
Open Access

Differential microRNA expression profiles and bioinformatics analysis between young and aging spontaneously hypertensive rats

Jingfeng Wang, Jingjing Zhang, Xuefeng Ding, Yanyan Wang, Zhiming  Li, Weipeng Zhao, Jianguo Jia, Jingmin Zhou, Junbo Ge

Pages: 1584-1594 Published online on: 09 January 2018
Open Access

miR‑203‑3p participates in the suppression of diabetes‑associated osteogenesis in the jaw bone through targeting Smad1

Yuying Tang, Leilei Zheng, Jie Zhou, Yang Chen, Lan Yang, Feng Deng, Yun Hu

Pages: 1595-1607 Published online on: 09 January 2018
Open Access

Anthocyanins inhibit high glucose-induced renal tubular cell apoptosis caused by oxidative stress in db/db mice

Jinying Wei, Haijiang Wu, Haiqiang Zhang, Fang Li, Shurui Chen, Baohua Hou, Yonghong Shi, Lijuan Zhao, Huijun Duan

Pages: 1608-1618 Published online on: 10 January 2018

miR-200c regulates the proliferation, apoptosis and invasion of gastric carcinoma cells through the downregulation of EDNRA expression

Wei Wei, Li Shi, Weichang Chen, Liyu Hu, Dan Chen, Xiaoying Shi, Hua Xiang, Cunguo Guo, Zhenping Wu

Pages: 1619-1626 Published online on: 12 December 2017

Evodiamine promotes differentiation and inhibits proliferation of C2C12 muscle cells

Xiangping Yao, Taiyong Yu, Chen Zhao, Youlei Li, Ying Peng, Fengxue Xi, Gongshe Yang

Pages: 1627-1634 Published online on: 13 December 2017

Arcuate nucleus neurons are not essential for the preprandial peak in plasma ghrelin after neonatal monosodium glutamate treatment

Qing‑Chun Li, Qing‑Feng Li, Yan‑Lin Wang, Hong‑Liang Sun, Zheng‑Yao Jiang

Pages: 1635-1642 Published online on: 05 January 2018

2,3,5,4'‑Tetrahydroxystilbene‑2‑O‑β‑D‑glucoside inhibits septic serum‑induced inflammatory injury via interfering with the ROS‑MAPK‑NF‑κB signaling pathway in pulmonary aortic endothelial cells

Wenqiang Li, Ruifang Sun, Sumei Zhou, Jinluan Ma, Yingguang Xie, Bingcan Xu, Huibao Long, Keqin Luo, Kuaifa Fang

Pages: 1643-1650 Published online on: 19 December 2017

High-mobility group protein B1 silencing promotes susceptibility of retinoblastoma cells to chemotherapeutic drugs through downregulating nuclear factor-κB

Yong Chai, Juhua Xiao, Shouhua Zhang, Yunyan Du, Zhipeng Luo, Xin Zhou, Kai Huang

Pages: 1651-1658 Published online on: 10 January 2018

BCSG1 siRNA delivered by lentiviral vector suppressed proliferation and migration of MDA-MB-231 cells

Jin-Song He, Ni Xie, Jian-Bo Yang, Hong Guan, Wei-Cai Chen, Chang Zou, Yi-Wen Ouyang, You-Sheng Mao, Xue-Ying Luo, Yue Pan, Li Fu

Pages: 1659-1664 Published online on: 29 December 2017

MicroRNA-107 prevents amyloid-β-induced neurotoxicity and memory impairment in mice

Bohui Shu, Xiaoyan Zhang, Ganqin Du, Qizhi Fu, Lina Huang

Pages: 1665-1672 Published online on: 22 December 2017

Identification and characterization of epitopes from influenza A virus hemagglutinin that induce broadly cross-reactive antibodies

Yuan Li, Hanyu Hu, Zongli Qi, Jingying Sun, Yan Li, Qing Feng, Chunyan Guo, Haifang Wang, Penghua Zhao, Yang Liu, Xiangrong Zhao, Guanghua Wang, Hai Zhang, Libin Liu, Jun Hu

Pages: 1673-1682 Published online on: 22 December 2017

Petasites japonicus bakkenolide B inhibits lipopolysaccharide‑induced pro‑inflammatory cytokines via AMPK/Nrf2 induction in microglia

Sun Young Park, Min Hyun Choi, Geuntae Park, Young‑Whan Choi

Pages: 1683-1692 Published online on: 28 December 2017

Cardioprotection by exenatide: A novel mechanism via improving mitochondrial function involving the GLP-1 receptor/cAMP/PKA pathway

Guanglei Chang, Jian Liu, Shu Qin, Youqin Jiang, Peng Zhang, Hui Yu, Kai Lu, Nan Zhang, Li Cao, Ying Wang, Yong Li, Dongying Zhang

Pages: 1693-1703 Published online on: 12 December 2017

Sphingosine-1-phosphate ameliorates the cardiac hypertrophic response through inhibiting the activity of histone deacetylase-2

Hui Yan, Shaowei Yi, Hang Zhuang, Lujin Wu, Dao Wen Wang, Jiangang Jiang

Pages: 1704-1714 Published online on: 15 December 2017

Proteasome inhibition protects against diet-induced gallstone formation through modulation of cholesterol and bile acid homeostasis

Eun‑Ji Lee, Min Hee Kim, Ye‑Ryung Kim, Joo‑Won Park, Woo‑Jae Park

Pages: 1715-1723 Published online on: 15 December 2017

Activation of transient receptor potential vanilloid 1 protects the heart against apoptosis in ischemia/reperfusion injury through upregulating the PI3K/Akt signaling pathway

Xiao‑Xue Jiang, Guan‑Yu Liu, Han Lei, Zuo‑Ling Li, Qing‑Ping Feng, Wei Huang

Pages: 1724-1730 Published online on: 21 December 2017

Placenta‑associated serum exosomal miR‑155 derived from patients with preeclampsia inhibits eNOS expression in human umbilical vein endothelial cells

Li Shen, Yujing Li, Ruotian Li, Zhenyu Diao, Muyi Yany, Mengfei Wu, Haixiang Sun, Guijun Yan, Yali Hu

Pages: 1731-1739 Published online on: 08 January 2018

MicroRNA-493-5p promotes apoptosis and suppresses proliferation and invasion in liver cancer cells by targeting VAMP2

Guannan Wang, Xiaosan Fang, Meng Han, Xiaoming Wang, Qiang Huang

Pages: 1740-1748 Published online on: 02 January 2018

Effects of thymosin β4 on oxygen‑glucose deprivation and reoxygenation‑induced injury

Hua Ji, Linhao Xu, Zheng Wang, Xinli Fan, Lihui Wu

Pages: 1749-1755 Published online on: 09 January 2018

Cynandione A inhibits lipopolysaccharide-induced cell adhesion via suppression of the protein expression of VCAM‑1 in human endothelial cells

Keun Hyung Park, Jiyoung Kim, Eunjoo H. Lee, Tae Hoon Lee

Pages: 1756-1764 Published online on: 10 January 2018

miR‑214 reduces cisplatin resistance by targeting netrin‑1 in bladder cancer cells

Jiao Liu, Jianbin Bi, Zeliang Li, Zhenhua Li, Xiankui Liu, Chuize Kong

Pages: 1765-1773 Published online on: 10 January 2018

MicroRNA-137 regulates hypoxia-induced retinal ganglion cell apoptosis through Notch1

Haiyan Li, Zhongqiao Zhu, Jianrong Liu, Jianzhou Wang, Chaoyi Qu

Pages: 1774-1782 Published online on: 12 December 2017
Journal Cover

March-2018
Volume 41 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image