Journal Articles

Oncogenic chromosomal translocations and human cancer (Review)

Jie Zheng

Pages: 2011-2019 Published online on: 20 August 2013

Role of the Hedgehog pathway in hepatocellular carcinoma (Review)

Xin Zheng, Wen Zeng, Xiaohong Gai, Qiuran Xu, Chao Li, Zheyong Liang, Hang Tuo, Qingguang Liu

Pages: 2020-2026 Published online on: 22 August 2013
Open Access

Downregulation of miR-145 contributes to lung adenocarcinoma cell growth to form brain metastases

Chunyang Zhao, Yan Xu, Yongqiang Zhang, Weiwei Tan, Jianxin Xue, Zongze Yang, You Zhang, You Lu, Xun Hu

Pages: 2027-2034 Published online on: 10 September 2013
Open Access

Potential usefulness of mucin immunohistochemical staining of preoperative pancreatic biopsy or juice cytology specimens in the determination of treatment strategies for intraductal papillary mucinous neoplasm

Toru Hisaka, Hiroyuki Horiuchi, Shinji Uchida, Hiroto Ishikawa, Ryuichi Kawahara, Yusuke Kawashima, Masanori Akashi, Kazuhiro Mikagi, Yusuke Ishida, Yoshinobu Okabe, Masamichi Nakayama, Yoshiki Naito, Hirohisa Yano, Tomoki Taira, Akihiko Kawahara, Masayoshi Kage, Hisafumi Kinoshita, Kazuo Shirozu

Pages: 2035-2041 Published online on: 05 September 2013
Open Access

Downregulation of tumstatin expression by overexpression of ornithine decarboxylase

Wei Wang, Chun-Xiao Xu, Guo-Sheng Hou, You-Gen Chen, Jia-Xuan Xin, Xian-Xi Liu

Pages: 2042-2048 Published online on: 29 August 2013

Effect of occult hepatitis B virus infection on the early-onset of hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis C virus infection

Masahito Nakano, Takumi Kawaguchi, Shingo Nakamoto, Atsushi Kawaguchi, Tatsuo Kanda, Fumio Imazeki, Ryoko Kuromatsu, Shuji Sumie, Manabu Satani, Shingo Yamada, Takuji Torimura, Tatsuyuki Kakuma, Osamu Yokosuka, Michio Sata

Pages: 2049-2055 Published online on: 27 August 2013

Identification of cancer stem cells from hepatocellular carcinoma cell lines and their related microRNAs

Yangmei Xu, Yunqing Xie, Xiangru Wang, Xuefang Chen, Qingyin Liu, Mingang Ying, Qiuhong Zheng

Pages: 2056-2062 Published online on: 28 August 2013

Ghrelin inhibits ovarian epithelial carcinoma cell proliferation in vitro

Yang Xu, Xiaoyan Pang, Mei Dong, Fang Wen, Yi Zhang

Pages: 2063-2070 Published online on: 23 August 2013

Enhancement of baicalin by hexamethylene bisacetamide on the induction of apoptosis contributes to simultaneous activation of the intrinsic and extrinsic apoptotic pathways in human leukemia cells

Xia Ren, Yubao Zhang, Cuiling Li, Hengxiao Wang, Zheng Jiang, Zhiyong Zhang, Qiang Guo, Guanhua Song, Kehong Bi, Guosheng Jiang

Pages: 2071-2080 Published online on: 21 August 2013

APC germline mutations in families with familial adenomatous polyposis

Lillian Barbosa De Queiroz Rossanese, Fernando Augusto De Lima Marson, José Dirceu Ribeiro, Claudio Saddy Rodrigues Coy, Carmen Silvia Bertuzzo

Pages: 2081-2088 Published online on: 21 August 2013

Epigenetic silencing of KAZALD1 confers a better prognosis and is associated with malignant transformation/progression in glioma

Hongjun Wang, Ying Feng, Zhaoshi Bao, Chuanlu Jiang, Wei Yan, Yongzhi Wang, Chuanbao Zhang, Yanwei Liu, Quangeng Zhang, Wei Zhang

Pages: 2089-2096 Published online on: 29 August 2013

PINCH expression in relation to radiation response in co-cultured colon cancer cells and in rectal cancer patients

Annica Holmqvist, Birgitta Holmlund, Malin Ardsby, Surajit Pathak, Xiao-Feng Sun

Pages: 2097-2104 Published online on: 20 August 2013

TFAM is directly regulated by miR-23b in glioma

Jiaode Jiang, Jinfu Yang, Zhifei Wang, Guangyong Wu, Fei Liu

Pages: 2105-2110 Published online on: 30 August 2013

microRNA-155 regulates cell proliferation and invasion by targeting FOXO3a in glioma

Nan Ling, Junyi Gu, Zhe Lei, Mengmeng Li, Jun Zhao, Hong-Tao Zhang, Xiangdong Li

Pages: 2111-2118 Published online on: 22 August 2013

GRP78 mediates radiation resistance of a stem cell-like subpopulation within the MCF-7 breast cancer cell line

Bo Li, Xiao Liang Cheng, Ye Peng Yang, Zai Quan Li

Pages: 2119-2126 Published online on: 30 August 2013

Expression of the Arp2/3 complex in human gliomas and its role in the migration and invasion of glioma cells

Zhifeng Liu, Xuejun Yang, Cong Chen, Bin Liu, Bingcheng Ren, Leilei Wang, Kai Zhao, Shengping Yu, Haolang Ming

Pages: 2127-2136 Published online on: 20 August 2013

BTG1 inhibits breast cancer cell growth through induction of cell cycle arrest and apoptosis

Ran Zhu, Shi-Tao Zou, Jian-Mei Wan, Wei Li, Xin-Li Li, Wei Zhu

Pages: 2137-2144 Published online on: 26 August 2013

Myocardial protection by interferon-γ late preconditioning during cardiopulmonary bypass‑associated myocardial ischemia-reperfusion in pigs

Xiangang Yan, Wanshan Qiu, Bing Jia, Hui Zhong, Xin Li, Zhanggen Chen

Pages: 2145-2152 Published online on: 29 August 2013

Diet-induced obesity promotes murine gastric cancer growth through a nampt/sirt1/c-myc positive feedback loop

Hai-Jun Li, Xiang-Ming Che, Wei Zhao, Shi-Cai He, Zheng-Liang Zhang, Rui Chen, Lin Fan, Zong-Liang Jia

Pages: 2153-2160 Published online on: 20 August 2013

Effects of γ-synuclein on the tumorigenicity and metastasis of colon cancer SW1116 cells in vitro and in vivo

Qing Ye, Feng Huang, Xiao-Ying Wang, Yang-Mei Xu, Fu-Sheng Gong, Li-Jie Huang, Chun-Kang Yang, Qiu-Hong Zheng, Min-Gang Ying

Pages: 2161-2170 Published online on: 22 August 2013

High levels of EphA3 expression are associated with high invasive capacity and poor overall survival in hepatocellular carcinoma

Cheng-Yi Lu, Zhao-Xu Yang, Liang Zhou, Zhi-Zhong Huang, Hong‑Tao Zhang, Jun Li, Kai-Shan Tao, Bai-Zhi Xie

Pages: 2179-2186 Published online on: 21 August 2013

Adenovirus-mediated ING4 expression reduces multidrug resistance of human gastric carcinoma cells in vitro and in vivo

Zong-Lei Mao, Song-Bing He, Wei-Hua Sheng, Xiao-Qiang Dong, Ji-Cheng Yang

Pages: 2187-2194 Published online on: 20 August 2013

Forced downregulation of RACK1 inhibits glioma development by suppressing Src/Akt signaling activity

Renjun Peng, Bing Jiang, Jianrong Ma, Zhiming Ma, Xin Wan, Hongwei Liu, Zigui Chen, Quan Cheng, Rui Chen

Pages: 2195-2202 Published online on: 06 September 2013

microRNA-200a is an independent prognostic factor of hepatocellular carcinoma and induces cell cycle arrest by targeting CDK6

Fenqiang Xiao, Wu Zhang, Lin Zhou, Haiyang Xie, Chunyang Xing, Songming Ding, Kangjie Chen, Shusen Zheng

Pages: 2203-2210 Published online on: 04 September 2013

Regulation of differentiation in trabecular bone‑derived mesenchymal stem cells by T cell activation and inflammation

Xinghuo Wu, Wenjuan Wang, Chunqing Meng, Shuhua Yang, Deyu Duan, Weihua Xu, Xianzhe Liu, Ming Tang, Hong Wang

Pages: 2211-2219 Published online on: 22 August 2013

Methylation of nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 is associated with the mechanism of tumorigenesis in hepatocellular carcinoma

Xuefei Duan, Jinqian Zhang, Shunai Liu, Mengran Zhang, Qi Wang, Jun Cheng

Pages: 2220-2228 Published online on: 20 August 2013

Proteomic identification of target proteins following Drosha knockdown in cervical cancer

Jun Zhou, Jing Cai, Zaiju Huang, Hui Ding, Junjie Wang, Jinghui Jia, Yong Zhao, Da Huang, Zehua Wang

Pages: 2229-2237 Published online on: 20 August 2013

Overexpression of CENP-H as a novel prognostic biomarker for human hepatocellular carcinoma progression and patient survival

Guifang Lu, Tao Shan, Shuixiang He, Mudan Ren, Meng Zhu, Yannan Hu, Xinlan Lu, Dan Zhang

Pages: 2238-2244 Published online on: 20 August 2013

Senescence-associated protein p400 is a prognostic marker in renal cell carcinoma

Stephan Macher-Goeppinger, Justo Lorenzo Bermejo, Peter Schirmacher, Sascha Pahernik, Markus Hohenfellner, Wilfried Roth

Pages: 2245-2253 Published online on: 26 August 2013

Endoplasmic reticulum protein GliPR1 regulates G protein signaling and the cell cycle and is overexpressed in AML

Gianni Capalbo, Thea Mueller-Kuller, Steffen Koschmieder, Hans-Ulrich Klein, Oliver G. Ottmann, Dieter Hoelzer, Urban J. Scheuring

Pages: 2254-2262 Published online on: 04 September 2013

microRNA-223 promotes the growth and invasion of glioblastoma cells by targeting tumor suppressor PAX6

Bai-Sheng Huang, Qi-Zhi Luo, Yang Han, Xiao-Bo Li, Li-Jun Cao, Li-Xiang Wu

Pages: 2263-2269 Published online on: 21 August 2013

Promoter methylation status of the FHIT gene and Fhit expression: Association with HER2/neu status in breast cancer patients

Young Ju Jeong, Hye Yeon Jeong, Sang Min Lee, Jin  Gu Bong, Sung Hwan Park, Hoon Kyu Oh

Pages: 2270-2278 Published online on: 20 August 2013

Overexpression of heparanase in ovarian cancer and its clinical significance

Wei Zhang, Hong Chan, Louwei Wei, Zhongmian Pan, Jieqing Zhang, Li Li

Pages: 2279-2287 Published online on: 27 August 2013

Adenovirus-mediated IL-24 expression enhances the chemosensitivity of multidrug-resistantgastric cancer cells to cisplatin

Zonglei Mao, Guochun Bian, Weihua Sheng, Songbin He, Jicheng Yang, Xiaoqiang Dong

Pages: 2288-2296 Published online on: 26 August 2013

Peroxiredoxin 1 is a tumor-associated antigen in esophageal squamous cell carcinoma

Pengfei Ren, Hua Ye, Liping Dai, Mei Liu, Xinxin Liu, Yurong Chai, Qing Shao, Yang Li, Ningjing Lei, Bo Peng, Wu Yao, Jianying Zhang

Pages: 2297-2303 Published online on: 04 September 2013

Propofol induces DNA damage in mouse leukemic monocyte macrophage RAW264.7 cells

King-Chuen Wu, Su-Tso Yang, Shu-Chun Hsu, Jo-Hua Chiang, Te-Chun Hsia, Jai-Sing Yang, Kuo-Ching Liu, Rick Sai-Chuen Wu, Jing-Gung Chung

Pages: 2304-2310 Published online on: 05 September 2013

Direct sequencing and amplification refractory mutation system for epidermal growth factor receptor mutations in patients with non-small cell lung cancer

Huili Chu, Chen Zhong, Guoliang Xue, Xiuju Liang, Jun Wang, Yingxin Liu, Shiwei Zhao, Qian Zhou, Jingwang Bi

Pages: 2311-2315 Published online on: 29 August 2013

Cytotoxic effects of mistletoe (Viscum album L.) in head and neck squamous cell carcinoma cell lines

M. Fátima G. Klingbeil, Flávia C.A. Xavier, Luiz R. Sardinha, Patricia Severino, Monica B. Mathor, Rodrigo V. Rodrigues, Décio S. Pinto

Pages: 2316-2322 Published online on: 10 September 2013

Promoting effects on the proliferation and metastasis of ACC tumor cell with XAGE-1b overexpression

Bo Zhou, Tingxiu Li, Yang Liu, Naishuo Zhu

Pages: 2323-2335 Published online on: 05 September 2013

Flavonoids from Citrus unshiu Marc. inhibit cancer cell adhesion to endothelial cells by selective inhibition of VCAM-1

Hana Jin, Won Sup Lee, Jeong Won Yun, Ji Hyun Jung, Sang Mi Yi, Hye Jung Kim, Yung Hyun Choi, Gonsup Kim, Jin-Myung Jung, Chung Ho Ryu, Sung Chul Shin, Soon Chan Hong

Pages: 2336-2342 Published online on: 30 August 2013

Cisplatin regulates SH-SY5Y cell growth through downregulation of BDNF via miR-16

Yun-Xiao Sun, Jian Yang, Ping-Yu Wang, You-Jie Li, Shu-Yang Xie, Ruo-Peng Sun

Pages: 2343-2349 Published online on: 10 September 2013

RAB38 confers a poor prognosis, associated with malignant progression and subtype preference in glioma

Hongjun Wang, Chuanlu Jiang

Pages: 2350-2356 Published online on: 10 September 2013

A flavonoid chrysin suppresses hypoxic survival and metastatic growth of mouse breast cancer cells

Kriengsak Lirdprapamongkol, Hiroaki Sakurai, Sherif Abdelhamed, Satoru Yokoyama, Takeyuki Maruyama, Sirivan Athikomkulchai, Amornrat Viriyaroj, Suresh Awale, Hideo Yagita, Somsak Ruchirawat, Jisnuson Svasti, Ikuo Saiki

Pages: 2357-2364 Published online on: 20 August 2013

Glyoxalase 1 as a candidate for indicating the metastatic potential of SN12C human renal cell carcinoma cell clones

Toshiyuki Tanaka, Yasuhiro Kuramitsu, Yufeng Wang, Byron Baron, Takao Kitagawa, Kazuhiro Tokuda, Kosei Hirakawa, Masakazu Yashiro, Seiji Naito, Kazuyuki Nakamura

Pages: 2365-2370 Published online on: 27 August 2013

mRNA expression pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in human thyroid papillary carcinoma

Dana Macejová, Štefan Galbavý, Ján Podoba, Lucia Bialešová, Július Brtko

Pages: 2371-2378 Published online on: 20 August 2013

Ibuprofen enhances TRAIL-induced apoptosis through DR5 upregulation

Momoko Todo, Mano Horinaka, Mitsuhiro Tomosugi, Ryoichi Tanaka, Haruna Ikawa, Yoshihiro Sowa, Hideki Ishikawa, Hitoshi Fujiwara, Eigo Otsuji, Toshiyuki Sakai

Pages: 2379-2384 Published online on: 30 August 2013

Predictive value of ERCC1 and RRM1 gene single-nucleotide polymorphisms for first-line platinum- and gemcitabine-based chemotherapy in non-small cell lung cancer patients

Radosław Mlak, Paweł Krawczyk, Rodryg Ramlau, Ewa Kalinka-Warzocha, Maja Wasylecka-Morawiec, Kamila Wojas-Krawczyk, Tomasz Kucharczyk, Iwona Homa, Piotr Kozioł, Marzanna Ciesielka, Dorota Chudziak, Janusz Milanowski

Pages: 2385-2398 Published online on: 26 August 2013

microRNA-18b is upregulated in breast cancer and modulates genes involved in cell migration

Miguel A. Fonseca-Sanchéz, Carlos Pérez-Plasencia, Jorge Fernández-Retana, Elena Arechaga-Ocampo, Laurence A. Marchat, Sergio Rodríguez-Cuevas, Veronica Bautista-Piña, Zaira E. Arellano-Anaya, Ali Flores-Pérez, José Diaz-Chávez, César López-Camarillo

Pages: 2399-2410 Published online on: 22 August 2013

Pretreatment of baicalin and wogonoside with glycoside hydrolase: A promising approach to enhance anticancer potential

Chunhao Yu, Zhiyu Zhang, Haijiang Zhang, Zhong Zhen, Tyler Calway, Yunwei Wang, Chun-Su Yuan, Chong-Zhi Wang

Pages: 2411-2418 Published online on: 09 September 2013

3,3'-Diindolylmethane suppresses the growth of gastric cancer cells via activation of the Hippo signaling pathway

Xiu Juan Li, Eun Sung Park, Man Hee Park, Soo Mi Kim

Pages: 2419-2426 Published online on: 04 September 2013

Arsenic disulfide induces apoptosis of human diffuse large B cell lymphoma cells involving Bax cleavage

Ling Wang, Xinyu Liu, Xianglu Li, Xiao Lv, Kang Lu, Na Chen, Peipei Li, Xin Wang

Pages: 2427-2434 Published online on: 10 September 2013

The relationship between vagal nerve activity and clinical outcomes in prostate and non-small cell lung cancer patients

Marijke De Couck, David van Brummelen, Denis Schallier, Jacques De Grève, Yori Gidron

Pages: 2435-2441 Published online on: 09 September 2013

B7-H1 protein vaccine induces protective and therapeutic antitumor responses in SP2/0 myeloma-bearing mice

Cun Zhang, Weihua Wang, Xin Qin, Yujin Xu, Tonglie Huang, Qiang Hao, Weina Li, Shouzhen Wu, Yingqi Zhang

Pages: 2442-2448 Published online on: 22 August 2013

Metformin suppresses hepatocellular carcinoma cell growth through induction of cell cycle G1/G0 phase arrest and p21CIP and p27KIP expression and downregulation of cyclin D1 in vitro and in vivo

Xianbin Cai, Xi Hu, Bozhi Cai, Qinjia Wang, Youfeng Li, Xiaojun Tan, Hui Hu, Xiaofeng Chen, Jiexiong Huang, Jidong Cheng, Xubin Jing

Pages: 2449-2457 Published online on: 04 September 2013

The role of CCNH Val270Ala (rs2230641) and other nucleotide excision repair polymorphisms in individual susceptibility to well-differentiated thyroid cancer

Luís S. Santos, Bruno C. Gomes, Rita Gouveia, Susana N. Silva, Ana  P. Azevedo, Vanessa Camacho, Isabel Manita, Octávia M. Gil, Teresa  C. Ferreira, Edward Limbert, José Rueff, Jorge F. Gaspar

Pages: 2458-2466 Published online on: 27 August 2013

Dihydromyricetin suppresses the proliferation of hepatocellular carcinoma cells by inducing G2/M arrest through the Chk1/Chk2/Cdc25C pathway

Haili Huang, Min Hu, Rui Zhao, Peng Li, Mingyi Li

Pages: 2467-2475 Published online on: 29 August 2013

Expression of angiogenic factors in hepatocarcinogenesis: Identification by antibody arrays

Takako Nomura, Asahiro Morishita, Gong Jian, Shima Mimura, Kiyohito Kato, Kei Nomura, Joji Tani, Hisaaki Miyoshi, Hirohito Yoneyama, Teppei Sakamoto, Koji Fujita, Emiko Maeda, Hideki Kobara, Hirohito Mori, Hisakazu Iwama, Tsutomu Masaki

Pages: 2476-2480 Published online on: 20 August 2013

Serum HE4 levels combined with CE CT imaging improve the management of monitoring women affected by epithelial ovarian cancer

Lucia Manganaro, Simona Michienzi, Valeria Vinci, Renato Falzarano, Matteo Saldari, Teresa Granato, Valentina Viggiani, Luigi Frati, Emanuela Anastasi

Pages: 2481-2487 Published online on: 21 August 2013

Progesterone protects ovarian cancer cells from cisplatin-induced inhibitory effects through progesterone receptor membrane component 1/2 as well as AKT signaling

Xiaofei Zhu, Yue Han, Zhuyuan Fang, Wenzhong Wu, Mingde Ji, Fengmeng Teng, Wei Zhu, Xuewen Yang, Xuemei Jia, Chunbing Zhang

Pages: 2488-2494 Published online on: 21 August 2013

HIF-1α inhibition sensitizes pituitary adenoma cells to temozolomide by regulating MGMT expression

Wenna Chen, Zheng Xiao, Yachao Zhao, Lina Huang, Ganqin Du

Pages: 2495-2501 Published online on: 22 August 2013

The cathelicidin-BF Lys16 mutant Cbf-K16 selectively inhibits non-small cell lung cancer proliferation in vitro

Yuwei Tian, Hui Wang, Bing Li, Mengyun Ke, Jing Wang, Jie Dou, Changlin Zhou

Pages: 2502-2510 Published online on: 23 August 2013

Glucosidase II exhibits similarity to the p53 tumor suppressor in regards to structure and behavior in response to stress signals: A potential novel cancer biomarker

Benjamart Suradej, Supansa Pata, Watchara Kasinrerk, Ratchada Cressey

Pages: 2511-2519 Published online on: 05 September 2013

Expression and prognostic significance of Livin in gastric cancer

Cho-Yun Chung, Young-Lan Park, Nuri Kim, Hyung-Chul Park, Hyun-Bum Park, Dae-Seong Myung, Jong-Sun Kim, Sung-Bum Cho, Wan-Sik Lee, Young-Eun Joo

Pages: 2520-2528 Published online on: 06 September 2013

Matrine induction of reactive oxygen species activates p38 leading to caspase-dependent cell apoptosis in non-small cell lung cancer cells

Caihong Tan, Xiaoqiang Qian, Rongdi Jia, Min Wu, Zhongqin Liang

Pages: 2529-2535 Published online on: 09 September 2013
Journal Cover

November 2013
Volume 30 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image