Journal Articles

Reducing iron accumulation: A potential approach for the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis (Review)

Bin Chen, Guang‑Fei Li, Ying Shen, Xi Huang, You‑Jia Xu

Pages: 7-11 Published online on: 08 May 2015
Open Access

Effect of transgenic human insulin-like growth factor-1 on spinal motor neurons following peripheral nerve injury

Jiaxiang Gu, Hongjun Liu, Naichen Zhang, Heng Tian, Junbo Pan, Wenzhong Zhang, Jingcheng Wang

Pages: 19-24 Published online on: 05 May 2015
Open Access

Hair follicle units promote re-epithelialization in chronic cutaneous wounds: A clinical case series study

Jia‑Qi Liu, Kong-Bo Zhao, Zi‑Hao Feng, Fa‑Zhi Qi

Pages: 25-30 Published online on: 30 April 2015
Open Access

Nonadherent culture method downregulates stem cell antigen-1 expression in mouse bone marrow mesenchymal stem cells

Baoping Deng, Weiping Deng, Pingnan Xiao, Kuan Zeng, Shining Zhang, Hongwu Zhang, David YB Deng, Yanqi Yang

Pages: 31-36 Published online on: 29 April 2015
Open Access

Balanced ratio of plasma to packed red blood cells improves outcomes in massive transfusion: A large multicenter study

Jiang‑Cun Yang, Cui‑Xiang Xu, Yang Sun, Qian‑Li Dang, Ling Li, Yong‑Gang Xu, Yao‑Jun Song, Hong Yan

Pages: 37-42 Published online on: 30 April 2015
Open Access

Co‑culture with endometrial stromal cells enhances the differentiation of human embryonic stem cells into endometrium‑like cells

Wenzhu Yu, Wenbin Niu, Shuna Wang, Xuemei Chen, Bo Sun, Fang Wang, Yingpu Sun

Pages: 43-50 Published online on: 12 May 2015
Open Access

Treatment with propranolol for infantile hemangiomas: A case series of 106 infants

Shang‑Bin Li, Guang‑Qi Xu, Feng Gao, Ran Huo

Pages: 51-54 Published online on: 08 May 2015
Open Access

Involvement of Toll-like receptor 4 in vinorelbine-induced vascular endothelial injury

Weiwei Qian, Liyan Gao, Chong Chen, Yingchun Tan, Ying Zhou, Zhenyu Li

Pages: 62-66 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Role of Bcl-2/adenovirus E1B 19 kDa-interacting protein 3 in myocardial cells in diabetes

Wenzhong Zhou, Jian Yang, Di Zhang, Fengyin Li, Guo Li, Yanyun Gu, Min Luo

Pages: 67-73 Published online on: 22 April 2015
Open Access

Comparison of the short‑term efficacy of sequential treatment with intravesical single‑port laparoscopic partial cystectomy with bladder preservation or open partial cystectomy in combination with cisplatin plus gemcitabine chemotherapy

Hai‑Xing Mai, Jun‑Le Liu, Shu‑Jun Pei, Li Zhao, Nan Qu, Jin‑Kai Dong, Biao Chen, Ya‑Lin Wang, Cheng Huang, Li‑Jun Chen

Pages: 74-80 Published online on: 24 April 2015
Open Access

Role of interleukin‑17 in chondrocytes of herniated intervertebral lumbar discs

Peng Tian, Zhi‑Jun Li, Xin Fu, Xin‑Long Ma

Pages: 81-87 Published online on: 24 April 2015
Open Access

Associations between SOX2 and miR‑200b expression with the clinicopathological characteristics and prognosis of patients with glioma

Bin Wang, Ming Li, Zhonghua Wu, Xiqing Li, Yu Li, Xiwen Shi, Wenlan Cheng

Pages: 88-96 Published online on: 12 May 2015
Open Access

Differential expression and therapeutic efficacy of microRNA-346 in diabetic nephropathy mice

Yong Zhang, Hou‑Qin Xiao, Yang Wang, Zhuo‑Shun Yang, Long‑Jun Dai, Yan‑Cheng Xu

Pages: 106-112 Published online on: 30 April 2015

Effects of single‑session dietary counseling by dieticians on salt reduction in cardiology outpatients who consumed large amounts of salt

Tamami Yamasaki, Tsuneaki Sadanaga, Shinichi Hirota

Pages: 113-116 Published online on: 24 April 2015

Mediastinal small cell cancer associated with Lambert-Eaton myasthenic syndrome: A case report

Kejian Zhang, Wei Liu, Yang Li, Kewei Zhang, Xinliang Gao, Jing Wang

Pages: 117-120 Published online on: 27 April 2015

Clinicopathological analysis of 12 patients with autoimmune pancreatitis

Rui Zhang, Xiang‑De Shi, Hong Zeng, Zhao‑Xi Cai, Wen‑Rui Wu, Xian‑Huan Yu, Jie Wang, Chao Liu

Pages: 121-126 Published online on: 13 May 2015

Investigation into the role of catabolite control protein A in the metabolic regulation of Streptococcus suis serotype 2 using gene expression profile analysis

Xulong Lang, Zhonghai Wan, Ying Pan, Xiuran Wang, Xiaoxu Wang, Zhaoyang Bu, Jing Qian, Huazong Zeng, Xinglong Wang

Pages: 127-132 Published online on: 30 April 2015

Caspase-3 inhibitor prevents the apoptosis of brain tissue in rats with acute cerebral infarction

Yuhua Sun, Yuming Xu, Lijiao Geng

Pages: 133-138 Published online on: 30 April 2015

Comparison between Solitaire™ AB and Enterprise stent‑assisted coiling for intracranial aneurysms

Hua‑Wei Ye, Ya‑Qi Liu, Qiu‑Jing Wang, Tao Zheng, Xu‑Bo Cui, Yu‑Yuan Gao, Ling‑Feng Lai, Xin Zhang, Xi‑Feng Li, Shi‑Xing Su, Xu‑Ying He, Chuan‑Zhi Duan

Pages: 145-153 Published online on: 08 May 2015

Expression of WTH3 in breast cancer tissue and the effects on the biological behavior of breast cancer cells

Lin Gan, Guoqing Zuo, Ting Wang, Jie Min, Yadong Wang, Yongyue Wang, Gang Lv

Pages: 154-158 Published online on: 29 April 2015

Study on the behavioral changes of a post‑stroke depression rat model

Chunfang Wu, Junhe Zhang, Yong Chen

Pages: 159-163 Published online on: 24 April 2015

Protective effects of hydrogen sulfide inhalation on oxidative stress in rats with cotton smoke inhalation‑induced lung injury

Zhi‑Hai Han, Yi Jiang, Yun‑You Duan, Xiao‑Yang Wang, Yan Huang, Ting‑Zheng Fang

Pages: 164-168 Published online on: 08 May 2015

Safety of tirofiban for patients with acute ischemic stroke in routine clinical practice

Yuan‑Qun Zhu, Yan‑Jun Zhang, Hai‑Lin Ruan, Qing Liu, Qin Zhan, Qiong Li

Pages: 169-174 Published online on: 15 May 2015

Evaluation and significance of C-reactive protein in the clinical diagnosis of severe pneumonia

Jianjun Wu, Yu Jin, Hailong Li, Zhiping Xie, Jinsong Li, Yuanyun Ao, Zhaojun Duan

Pages: 175-180 Published online on: 12 May 2015

Effect of penehyclidine hydrochloride on heart rate variability in hysteroscopy

Xiao‑Bo Liu, Shu Pan, Xi‑Ge Yang, Zhi‑Wen Li, Qing‑Shan Sun, Zhuang Zhao, Hai‑Chun Ma, Cheng‑Ri Cui

Pages: 181-186 Published online on: 18 May 2015

Overexpression of mimecan in human aortic smooth muscle cells inhibits cell proliferation and enhances apoptosis and migration

Hui‑Jie Zhang, Jing Wang, Hui‑Fang Liu, Xiao‑Na Zhang, Ming Zhan, Feng‑Ling Chen

Pages: 187-192 Published online on: 22 April 2015

Effect of taurine on the proliferation and apoptosis of human hepatocellular carcinoma HepG2 cells

Shuo Tu, Xiali Zhang, Daya Luo, Zhuoqi Liu, Xiaohong Yang, Huifang Wan, Lehan Yu, Hua Li, Fusheng Wan

Pages: 193-200 Published online on: 07 May 2015

A novel surgical approach for the treatment of tumors in the lesser trochanter

Yipin Yu, Xuebin Sun, Xinhua Song, Zheng Tian, Yijun Zhou

Pages: 201-206 Published online on: 27 April 2015

microRNA-375 inhibits osteogenic differentiation by targeting runt-related transcription factor 2

Feiya Du, Huiling Wu, Zhiqin Zhou, Yu Liu

Pages: 207-212 Published online on: 07 May 2015

Clinical significance and expression of microRNA in diabetic patients with erectile dysfunction

Xi Jiang, Yong Luo, Shuli Zhao, Qichao Chen, Chao Jiang, Yutian Dai, Yun Chen, Zhigang Cao

Pages: 213-218 Published online on: 22 April 2015

Establishment of a rat autogenous arteriovenous fistula model following 5/6 nephrectomy

Chenfei Zheng, Ying Zhou, Chaoxing Huang, Zhouchang Zhang, Yi Liu, Yulan Xu

Pages: 219-224 Published online on: 24 April 2015

Preoperative trepanation and drainage for acute subdural hematoma: Two case reports

Tianshu Lu, Jingyu Guan, Chunli An

Pages: 225-230 Published online on: 28 April 2015

Clinical value of black-blood high-resolution magnetic resonance imaging for intracranial atherosclerotic plaques

Haiqing Yang, Yifei Zhu, Zuojun Geng, Caiying Li, Lixia Zhou, Qi Liu

Pages: 231-236 Published online on: 30 April 2015

Cystatin C is a moderate predictor of acute kidney injury in the early stage of traumatic hemorrhagic shock

Shu Chen, Jing‑Song Shi, Xiaokaiti Yibulayin, Tian‑Shan Wu, Xin‑Wen Yang, Jie Zhang, Paerhati Baiheti

Pages: 237-240 Published online on: 23 April 2015

Toll-like receptor 4 blocker as potential therapy for acetaminophen-induced organ failure in mice

Mohamed Salama, Mohamed Elgamal, Azza Abdelaziz, Moataz Ellithy, Dina Magdy, Lina Ali, Emad Fekry, Zinab Mohsen, Mariam Mostafa, Hoda Elgamal, Hussein Sheashaa, Mohamed Sobh

Pages: 241-246 Published online on: 22 April 2015

Acaricidal activity of extracts from Ligularia virgaurea against the Sarcoptes scabiei mite in vitro

Biao Luo, Fei Liao, Yanchun Hu, Xi Liu, Yajun He, Lei Wu, Hui Tan, Lijuan Luo, Yancheng Zhou, Quan Mo, Junliang Deng, Yahui Wei

Pages: 247-250 Published online on: 19 May 2015

α1‑adrenergic receptor antagonists versus placebo for female lower urinary tract symptoms: A meta‑analysis

Peng Zhang, Wan‑Li Hu, Bei Cheng, Long Cheng, Xiao‑Kan Xiong

Pages: 251-256 Published online on: 23 April 2015

Paeoniflorin inhibits nucleus pulposus cell apoptosis by regulating the expression of Bcl-2 family proteins and caspase-9 in a rabbit model of intervertebral disc degeneration

Lijun Shi, Honglin Teng, Minyu Zhu, Chi Li, Kelun Huang, Bi Chen, Yusen Dai, Jing Wang

Pages: 257-262 Published online on: 18 May 2015

Chebulagic acid inhibits the LPS‑induced expression of TNF‑α and IL‑1β in endothelial cells by suppressing MAPK activation

Yueying Liu, Luer Bao, Liying Xuan, Baohua Song, Lin Lin, Hao Han

Pages: 263-268 Published online on: 23 April 2015

microRNA-218 expression and its association with the clinicopathological characteristics of patients with cervical cancer

Bei‑Bei Tang, Shui‑Yi Liu, Yu Zhan, Li‑Qing Wei, Xiao‑Lu Mao, Jin Wang, Li Li, Zhong‑Xin Lu

Pages: 269-274 Published online on: 28 April 2015

Correlation of high‑sensitivity C‑reactive protein and carotid plaques with coronary artery disease in elderly patients

Yanhong Liang, Yuanping Hou, Hongyu Niu, Mei Lu, Lei Xue, Qianmei Sun

Pages: 275-278 Published online on: 11 May 2015

Effect of hepatitis B vaccination in hepatitis B surface antibody‑negative pregnant mothers on the vertical transmission of hepatitis B virus from father to infant

Li‑Hua Cao, Yun‑Ru Li, Shou‑Yun Wang, Zhi‑Min Liu, Shao‑Chun Sun, Dong‑Bo Xu, Ji‑Dong Zhang

Pages: 279-284 Published online on: 08 May 2015

Correlation of abdominal fat ratio with hepatic CT enhancement

Qing Zhang, Mu-Jie Guo, Yu-Fen Wu

Pages: 285-288 Published online on: 06 May 2015

Protective effect of pretreatment with propofol against tumor necrosis factor-α-induced hepatic insulin resistance

Long Zhou, Lilin Wang, Baocheng Yang, Jinfeng Zeng, Qingguo Zhang, Hongyi Lei, Shiyuan Xu

Pages: 289-294 Published online on: 15 May 2015

Association between serum leptin levels and peritoneal dialysis: A meta-analysis

Shan Jiang, Kai Song, Sheng Feng, Yong‑Bin Shi

Pages: 300-308 Published online on: 22 April 2015

Allele frequency distribution of CYP2C19*2 allelic variants associated with clopidogrel resistance in cardiac patients

Kashif Ur Rehman, Tanveer Akhtar, Muhammad Farooq Sabar, Muhammad Akram Tariq

Pages: 309-315 Published online on: 14 May 2015

Experimental study of temperature-sensitive chitosan/β-glycerophosphate embolic material in embolizing the basicranial rete mirabile in swines

Xianbin Ning, Changfu Zhao, Jinfeng Pang, Zhaoyi Ding, Yubo Wang, Kan Xu, Hao Chen, Bingwei Li, Qi Luo

Pages: 316-322 Published online on: 07 May 2015

Antiproliferation potential of withaferin A on human osteosarcoma cells via the inhibition of G2/M checkpoint proteins

Ting‑Zhuo Lv, Guang‑Shun Wang

Pages: 323-329 Published online on: 07 May 2015

Antioxidant-mediated preventative effect of Dragon-pearl tea crude polyphenol extract on reserpine-induced gastric ulcers

Ruokun Yi, Rui Wang, Peng Sun, Xin Zhao

Pages: 338-344 Published online on: 06 May 2015

Diagnostic value of T-SPOT.TB interferon-γ release assays for active tuberculosis

Liping Yan, Heping Xiao, Min Han, Qing Zhang

Pages: 345-351 Published online on: 30 April 2015

Preconditioning with PEP-1-SOD1 fusion protein attenuates ischemia/reperfusion-induced ventricular arrhythmia in isolated rat hearts

Zunping Ke, Aimei Gao, Peng Xu, Jianing Wang, Lijuan Ji, Jianye Yang

Pages: 352-356 Published online on: 22 April 2015

Kawasaki disease in children: Epidemiology, clinical symptoms and diagnostics of 231 cases in 10 years

Hua Zhu, Shao‑Fei Yu, Yu‑Xin Bai, Yan‑Yan Liang, Xue‑Wen Su, Jing‑Ying Pan

Pages: 357-361 Published online on: 11 May 2015

Vascular endothelial growth factor antagonism restores epithelial barrier dysfunction via affecting zonula occludens proteins

Hasan Yuksel, Ozge Yilmaz, Meral Karaman, Fatih Firinci, Ahmet Turkeli, Esra Toprak Kanik, Sevinc Inan

Pages: 362-368 Published online on: 18 May 2015

Effect of thyroid hormone replacement therapy on cognition in long-term survivors of aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Jun Ma, Xinjian Yang, Hao Yin, Yang Wang, Hongbin Chen, Chuangxi Liu, Guoqiang Han, Fangyou Gao

Pages: 369-373 Published online on: 07 May 2015

Effect of interleukin-17 on receptor-interacting protein 4 expression and keratinocyte proliferation

Kun Jia, Yan Zhang, Weiyuan Ma, Xiaofeng Zhang, Qing Sun

Pages: 374-378 Published online on: 07 May 2015

Clinical efficacy of administering oxaliplatin combined with S‑1 in the treatment of advanced triple‑negative breast cancer

Jun Liu, Yang Xiao, Wei Wei, Jian‑Xiong Guo, Yang‑Chen Liu, Xiao‑Hong Huang, Rong‑Xia Zhang, Yi‑Jia Wu, Juan Zhou

Pages: 379-385 Published online on: 12 May 2015

Successful treatment of EGFR-mutated non-small cell lung cancer with reduced-dose gefitinib: A case report

Hiroko Watanabe, Tomohiro Tamura, Katsunori Kagohashi, Norio Takayashiki, Koichi Kurishima, Hiroaki Satoh, Nobuyuki Hizawa

Pages: 386-388 Published online on: 18 May 2015

[Retracted] Evaluation of a robot-assisted video-assisted thoracoscopic surgery programme

Yong He, Sabin Gelvez‑Zapata, Post Sastry, Archer Page

Pages: 389-389 Published online on: 29 April 2015
Journal Cover

July-2015
Volume 10 Issue 1

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image