Journal Articles

Article Open Access

Semaphorin 3A contributes to sepsis‑induced immunosuppression by impairing CD4+ T cell anergy

Yulei Gao, Chunxue Wang, Ziyi Wang, Wenjie Li, Yancun Liu, Songtao Shou, Yanfen Chai

Article Number: 302 Published online on: 24 February 2021
Article Open Access

Dual PI3K/mTOR inhibitor NVP‑BEZ235 decreases the proliferation of doxorubicin‑resistant K562 cells

Jie Li, Xiaozi Wang, Chuanbao Ma, Shasha Xu, Mengyao Xu, Jie Yang, Ruicang Wang, Liying Xue

Article Number: 301 Published online on: 24 February 2021
Article Open Access

circ‑0000212 promotes cell proliferation of colorectal cancer by sponging miR‑491 and modulating FOXP4 expression

Hongyu Wu, Yangbao Tao, Weiyuan Zhang, Guiyu Wang, Qian Zhang

Article Number: 300 Published online on: 24 February 2021
Article Open Access

Hydrogen sulfide ameliorates doxorubicin‑induced myocardial fibrosis in rats via the PI3K/AKT/mTOR pathway

Liangui Nie, Maojun Liu, Jian Chen, Qian Wu, Yaling Li, Jiali Yi, Xia Zheng, Jingjing Zhang, Chun Chu, Jun Yang

Article Number: 299 Published online on: 24 February 2021
Article Open Access

Peptidomics analysis revealed that a novel peptide VMP‑19 protects against Ang II‑induced injury in human umbilical vein endothelial cells

Zhongqing Xu, Jingjing Ding, Li Zhang, Xianzhen Feng, Jun Zhou, Xiaoyi Shen, Hong Lu, Lingmei Qian, Xun Li

Article Number: 298 Published online on: 23 February 2021
Article Open Access

Tetrandrine attenuates ischemia/reperfusion‑induced neuronal damage in the subacute phase

Yu Wang, Xinjun Cai, Zhiheng Wu, Leilei Tang, Lingqun Lu, Yinyin Xu, Xiaogang Bao

Article Number: 297 Published online on: 23 February 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] miR‑182‑5p contributes to radioresistance in naso-pharyngeal carcinoma by regulating BNIP3 expression

Wei He, Hongyan Jin, Qian Liu, Quanxin Sun

Article Number: 296 Published online on: 23 February 2021
Article Open Access

Rs41291957 polymorphism in the promoter region of microRNA‑143 serves as a prognostic biomarker for patients with intracranial hemorrhage

Xiaobo Yang, Zongduo Guo, Fang Cao, Zhipeng Teng, Zhijian Huang, Xiaochuan Sun

Article Number: 295 Published online on: 23 February 2021
Article Open Access
Article Open Access

κ‑opioid receptor agonist U50488H attenuates postoperative cognitive dysfunction of cardiopulmonary bypass rats through the PI3K/AKT/Nrf2/HO‑1 pathway

Jianing Fan, Long Li, Pengxia Qu, Yugang Diao, Yingjie Sun

Article Number: 293 Published online on: 23 February 2021
Article

Anti‑fibrotic effects and the mechanism of action of miR‑29c in silicosis

Lei Huang, Yang Zhang, Jie Yang, Juan Li, Ju Wu, Faxuan Wang, Yajia Lan, Qin Zhang

Article Number: 292 Published online on: 22 February 2021
Article Open Access

Ginsenoside Rg1 improves cognitive capability and affects the microbiota of large intestine of tree shrew model for Alzheimer's disease

Yuqian Guo, Limei Wang, Jiangli Lu, Jianlin Jiao, Yi Yang, Hongbin Zhao, Zhang Liang, Hong Zheng

Article Number: 291 Published online on: 22 February 2021
Article Open Access

Novel insights into di‑(2‑ethylhexyl)phthalate activation: Implications for the hypothalamus‑pituitary‑thyroid axis

Haoyu Wu, Wanying Zhang, Yunbo Zhang, Zhen Kang, Xinxiunan Miao, Xiaolin Na

Article Number: 290 Published online on: 22 February 2021
Article Open Access

Bioinformatics analysis of differentially expressed proteins in alcoholic fatty liver disease treated with recombinant human cytoglobin

Zi-Rong Zhang, Zheng-Gen Yang, Yan-Mei Xu, Zhe-Yan Wang, Jian Wen, Bo-Hong Chen, Ping Wang, Wei Wei, Zhen Li, Wen-Qi Dong

Article Number: 289 Published online on: 22 February 2021
Article Open Access

Nerve growth factor regulates liver cancer cell polarity and motility

Haihua Lin, Huanjun Huang, Yuhong Yu, Weibin Chen, Shaomin Zhang, Yuanzhi Zhang

Article Number: 288 Published online on: 19 February 2021
Article

Isoacteoside attenuates acute kidney injury induced by severe acute pancreatitis

Bin Wang, Xi-Han Li, Zhang Song, Min-Li Li, Xiao-Wei Wu, Mei-Xia Guo, Xiao-Hua Zhang, Xiao-Ping Zou

Article Number: 287 Published online on: 19 February 2021
Article Open Access

Hyperoside protects cardiomyocytes against hypoxia‑induced injury via upregulation of microRNA‑138

Siyi He, Xiaoqiang Yin, Fan Wu, Shaojie Zeng, Feng Gao, Mei Xin, Jian Wang, Jie Chen, Le Zhang, Jinbao Zhang

Article Number: 286 Published online on: 19 February 2021
Article Open Access

Size changes in miR‑21 knockout mice: Geometric morphometrics on teeth, alveolar bone and mandible

Uwe Yacine Schwarze, Yuxin Ni, Yanmin Zhou, Lucia Terlecki‑Ζaniewicz, Markus Schosserer, Matthias Hackl, Johannes Grillari, Reinhard Gruber

Article Number: 285 Published online on: 18 February 2021
Article Open Access

Urantide decreases hepatic steatosis in rats with experimental atherosclerosis via the MAPK/Erk/JNK pathway

Haipeng Cui, Yingxue Lin, Lide Xie, Juan Zhao

Article Number: 284 Published online on: 18 February 2021
Article Open Access

Inhibiting miR‑1 attenuates pulmonary arterial hypertension in rats

Yun Liu, Yong Li, Jinhai Li, Xiangrong Zuo, Quan Cao, Weiping Xie, Hong Wang

Article Number: 283 Published online on: 18 February 2021
Article Open Access

Dynamic changes of inflammation and apoptosis in cerebral ischemia‑reperfusion injury in mice investigated by ferumoxytol‑enhanced magnetic resonance imaging

Lihua Zhuang, Yingnan Kong, Shuohui Yang, Fang Lu, Zhigang Gong, Songhua Zhan, Mengxiao Liu

Article Number: 282 Published online on: 18 February 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Evaluation of eight reference genes for quantitative polymerase chain reaction analysis in human T lymphocytes co‑cultured with mesenchymal stem cells

Xiuying Li, Qiwei Yang, Jinping Bai, Yali Xuan, Yimin Wang

Article Number: 281 Published online on: 17 February 2021
Article Open Access

CART mitigates oxidative stress and DNA damage in memory deficits of APP/PS1 mice via upregulating β‑amyloid metabolism‑associated enzymes

Hui Jiang, Fengnan Niu, Yan Zheng, Yun Xu

Article Number: 280 Published online on: 17 February 2021
Article Open Access

Yuan‑zhi‑san inhibits tau protein aggregation in an Aβ1‑40‑induced Alzheimer's disease rat model via the ubiquitin‑proteasome system

Bin Li, Pei-Jun Xie, Yan-Wei Hao, Yu Guo, Jun-Rong Yu, Dao-Yin Gong, Jing Guo, Jin-Hao Zeng, Yi Zhang

Article Number: 279 Published online on: 15 February 2021
Article

A large dose of methamphetamine inhibits drug‑evoked synaptic plasticity via ER stress in the hippocampus

Guang Chen, Gang Yu, Zheng Yong, Hui Yan, Ruibin Su, Huijun Wang

Article Number: 278 Published online on: 11 February 2021
Article

Grap2 cyclin D interacting protein negatively regulates CREB‑binding protein, inhibiting fibroblast‑like synoviocyte growth

Hidetoshi Fujita, Satoko Aratani, Toshihiro Nakajima

Article Number: 277 Published online on: 11 February 2021
Article Open Access

MicroRNA‑138‑5p drives the progression of heart failure via inhibiting sirtuin 1 signaling

Shuai Sun, Chun Wang, Jianxin Weng

Article Number: 276 Published online on: 11 February 2021
Article Open Access

Genotype variant screening and phenotypic analysis of FBN1 in Chinese patients with isolated ectopia lentis

Yijing Zhou, Dongwei Guo, Qianzhong Cao, Xinyu Zhang, Guangming Jin, Danying Zheng

Article Number: 275 Published online on: 10 February 2021
Article Open Access

Prenatal ethanol exposure impairs the formation of radial glial fibers and promotes the transformation of GFAPδ‑positive radial glial cells into astrocytes

Yu Li, Li-Na Zhang, Li Chong, Yue Liu, Feng-Yu Xi, Hong Zhang, Xiang-Long Duan

Article Number: 274 Published online on: 09 February 2021
Article Open Access

Schistosoma japonicum cystatin suppresses osteoclastogenesis via manipulating the NF‑κB signaling pathway

Yu Chen, Bangguo Wei, Panpan Xu, Huadong Tang, Langlang Yang, Yuhang Wang, Yingxiao Fu, Xiaodi Yang, Yingji Mao

Article Number: 273 Published online on: 09 February 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Long non‑coding RNA PITPNA‑AS1 silencing suppresses proliferation, metastasis and epithelial‑mesenchymal transition in non‑small cell lung cancer cells by targeting microRNA‑32‑5p

Gang Chen, Zhifeng Zheng, Junsheng Li, Peigang Zhang, Zhenjun Wang, Shiping Guo, Jun Ma, Jian  Shen, Huixin Li

Article Number: 272 Published online on: 09 February 2021
Article

lncRNA PVT1 modulates NLRP3‑mediated pyroptosis in septic acute kidney injury by targeting miR‑20a‑5p

Long-Tian Deng, Qian-Lu Wang, Can Yu, Min Gao

Article Number: 271 Published online on: 09 February 2021
Article

N1‑methylnicotinamide ameliorates insulin resistance in skeletal muscle of type 2 diabetic mice by activating the SIRT1/PGC‑1α signaling pathway

Yu Chen, Jingfan Zhang, Ping Li, Cong Liu, Ling Li

Article Number: 270 Published online on: 09 February 2021
Article Open Access

NFIB promotes the progression of gastric cancer by upregulating circMAP7D1 to stabilize HER2 mRNA

Huimin Yang, Zhengzhen Wu, Xin Liu, Min Chen, Xin Zhang, Yong Jiang

Article Number: 269 Published online on: 09 February 2021
Article Open Access

PWAR6 interacts with miR‑106a‑5p to regulate the osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells

Juan Xiang, Ying Bian

Article Number: 268 Published online on: 08 February 2021
Article Open Access

Procyanidin B2 inhibits lipopolysaccharide‑induced apoptosis by suppressing the Bcl‑2/Bax and NF‑κB signalling pathways in human umbilical vein endothelial cells

Da-Qiang Song, Jiao Liu, Fang Wang, Xiao-Fang Li, Ming-Hua Liu, Zhuo Zhang, Shou-Song Cao, Xian Jiang

Article Number: 267 Published online on: 08 February 2021
Article Open Access

Orexin-A alleviates cerebral ischemia-reperfusion injury by inhibiting endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis

Dandan Xu, Tingting Kong, Baohua Cheng, Rumin Zhang, Chunqing Yang, Jing Chen, Chunmei Wang

Article Number: 266 Published online on: 08 February 2021
Article Open Access

Effect of mtDNA depletion from C6 glioma cells and characteristics of the generated C6ρ0 cells

Youcai Jin, Guangxiang Luan, Ji Li, Honglun Wang, Zhenhua Wang, Bo Bai

Article Number: 265 Published online on: 08 February 2021
Article Open Access

Effects of Cirsium setidens (Dunn) Nakai on the osteogenic differentiation of stem cells

Sayan Deb Dutta, Dinesh K. Patel, Bin Jin, Sun-Il Choi, Ok Hwan Lee, Ki-Taek Lim

Article Number: 264 Published online on: 08 February 2021
Article Open Access

Downregulated expression levels of USP46 promote the resistance of ovarian cancer to cisplatin and are regulated by PUM2

Lei Xu, Bin Zhang, Wenlan Li

Article Number: 263 Published online on: 08 February 2021
Review Open Access

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 for physicians: Molecular characteristics and host immunity (Review)

Jin Shang, Lingyao Du, Ning Han, Duoduo Lv, Jiayi Wang, Hailing Yang, Lang Bai, Hong Tang

Article Number: 262 Published online on: 08 February 2021
Article Open Access

MicroRNA‑592 promotes cell proliferation, migration and invasion in colorectal cancer by directly targeting SPARC

Zhenguo Pan, Rui Xie, Wei Song, Chengcheng Gao

Article Number: 261 Published online on: 08 February 2021
Review Open Access

Antiangiogenic therapy in diabetic nephropathy: A double‑edged sword (Review)

Qian-Ru Tao, Ying-Ming Chu, Lan Wei, Chao Tu, Yuan-Yuan Han

Article Number: 260 Published online on: 08 February 2021
Article Open Access

lncRNA‑MALAT1 promotes high glucose‑induced H9C2 cardiomyocyte pyroptosis by downregulating miR‑141‑3p expression

Aishan Wu, Weili Sun, Fengying Mou

Article Number: 259 Published online on: 08 February 2021
Article Open Access

Comparison and optimisation of microRNA extraction from the plasma of healthy pregnant women

Victoria L. Parker, Bryony F. Cushen, Eleftherios Gavriil, Benjamin Marshall, Sarah Waite, Allan Pacey, Paul R. Heath

Article Number: 258 Published online on: 05 February 2021
Article Open Access

Promotive role of microRNA‑150 in hippocampal neurons apoptosis in vascular dementia model rats

Chengqun Wei, Xiuzhi Xu, Hongyan Zhu, Xiuyan Zhang, Zhan Gao

Article Number: 257 Published online on: 05 February 2021
Article Open Access

Transient forebrain ischemia under hyperthermic condition accelerates memory impairment and neuronal death in the gerbil hippocampus by increasing NMDAR1 expression

Bora Kim, Ji Hyeon Ahn, Dae Won Kim, Tae-Kyeong Lee, Yoon Sung Kim, Myoung Cheol Shin, Jun Hwi Cho, Young-Myeong Kim, Joon Ha Park, Il Jun Kang, Jae-Chul Lee, Moo-Ho Won

Article Number: 256 Published online on: 04 February 2021
Article Open Access

Circ‑TOP2A acts as a ceRNA for miR‑346 and contributes to glioma progression via the modulation of sushi domain‑containing 2

Junzhi Sang, Xing Li, Luting Lv, Chunyu Zhang, Xiaoqian Zhang, Guoan Li

Article Number: 255 Published online on: 04 February 2021
Article Open Access

Critical implication of the PTEN/PI3K/AKT pathway during BMP2-induced heterotopic ossification

Jun Dong, Xiqiang Xu, Qingyu Zhang, Zenong Yuan, Bingyi Tan

Article Number: 254 Published online on: 03 February 2021
Article Open Access

MicroRNA‑186‑5p downregulation inhibits osteoarthritis development by targeting MAPK1

Qing Li, Mingjie Wu, Guofang Fang, Kuangwen Li, Wengang  Cui, Liang Li, Xia Li, Junsheng Wang, Yanhong Cang

Article Number: 253 Published online on: 03 February 2021
Article Open Access

Comparison of steroid hormones in three different preeclamptic models

Ye Young Shin, Sung-Min An, Jea Sic Jeong, Seung Yun Yang, Geun-Shik Lee, Eui-Ju Hong, Eui-Bae Jeung, Seung Chul Kim, Beum-Soo An

Article Number: 252 Published online on: 02 February 2021
Article Open Access

Benchmarking of next and third generation sequencing technologies and their associated algorithms for de novo genome assembly

Marios Gavrielatos, Konstantinos Kyriakidis, Demetrios A. Spandidos, Ioannis Michalopoulos

Article Number: 251 Published online on: 02 February 2021
Article Open Access

Ginger facilitates cell migration and heat tolerance in mouse fibroblast cells

Naotoshi Sugimoto, Masanori Katakura, Kentaro Matsuzaki, Mayumi Miyamoto, Eri Sumiyoshi, Taizo Wada, Akihiro Yachie, Hiroyuki Nakamura, Osamu Shido

Article Number: 250 Published online on: 02 February 2021
Article

Diagnostic value of microRNA‑125b in peripheral blood mononuclear cells for pulmonary tuberculosis

Xiaolu Sun, Kai Liu, Xinhong Wang, Tianhua Zhang, Xiaomou Li, Yan Zhao

Article Number: 249 Published online on: 01 February 2021
Article

Apoptotic effects of alisol B 23‑acetate on gastric cancer cells

Min Ji Kwon, Jeong Nam Kim, Min Jae Lee, Woo   Kyung Kim, Joo Hyun Nam, Byung Joo Kim

Article Number: 248 Published online on: 01 February 2021
Article

ER stress mediated‑autophagy contributes to neurological dysfunction in traumatic brain injury via the ATF6 UPR signaling pathway

Da-Yong Wang, Ming-Yan Hong, Jian Pei, Yun-He Gao, Yu Zheng, Xiang Xu

Article Number: 247 Published online on: 01 February 2021
Article Open Access

GINS2 affects cell proliferation, apoptosis, migration and invasion in thyroid cancer via regulating MAPK signaling pathway

Saifei He, Miao Zhang, Ying Ye, Yanan Song, Xing Ma, Guoyu Wang, Juhua Zhuang, Wei Xia, Bin Zhao

Article Number: 246 Published online on: 01 February 2021
Article Open Access

MYCN‑amplified neuroblastoma cell‑derived exosomal miR‑17‑5p promotes proliferation and migration of non‑MYCN amplified cells

Weiming Chen, Xiwei Hao, Binyi Yang, Yuezhen Zhang, Lingyun Sun, Yanan  Hua, Li Yang, Jiabin Yu, Jing Zhao, Lin Hou, Hongting Lu

Article Number: 245 Published online on: 01 February 2021
Article Open Access

Astragaloside IV improves angiogenesis under hypoxic conditions by enhancing hypoxia‑inducible factor‑1α SUMOylation

Baoshen Wang, Chunyan Zhang, Dongmei Chu, Xiaofang Ma, Tian Yu, Xiaozhi Liu, Changqing Hu

Article Number: 244 Published online on: 01 February 2021
Article Open Access

miR‑27a‑3p regulates the inhibitory influence of endothelin 3 on the tumorigenesis of papillary thyroid cancer cells Corrigendum in /10.3892/mmr.2021.12105

Hongxin Chen, Binlin Cai, Kun Liu, Qingquan Hua

Article Number: 243 Published online on: 01 February 2021
Article Open Access

Notoginsenoside R1 induces DNA damage via PHF6 protein to inhibit cervical carcinoma cell proliferation

Ting Cai, Wenquan Wu, Longhua Guo, Yongwu Xia, Xiaoxin Jiang, Limei Zhang, Feiding Peng, Pinghong Ming

Article Number: 242 Published online on: 01 February 2021
Article Open Access

Metabolomic profiling identifies a novel mechanism for heat stroke‑related acute kidney injury

Ling Xue, Wenli Guo, Li Li, Santao Ou, Tingting Zhu, Liang Cai, Wenfei Ding, Weihua Wu

Article Number: 241 Published online on: 28 January 2021
Article Open Access

CDK6 is stimulated by hyperthermia and protects gastric cancer cells from hyperthermia‑induced damage

Guanghui Liu, Hongchao Zhao, Qingqing Ding, Haohao Li, Tao Liu, Hongwei Yang, Yuanhua Liu

Article Number: 240 Published online on: 28 January 2021
Review Open Access

The potential role and trend of HIF‑1α in intervertebral disc degeneration: Friend or foe? (Review)

Yongjin Li, Shen Liu, Dayu Pan, Baoshan Xu, Xuewu Xing, Hengxing Zhou, Bin Zhang, Suzhe Zhou, Guangzhi Ning, Shiqing Feng

Article Number: 239 Published online on: 28 January 2021
Article Open Access

Inhibition of PDGF-BB reduces alkali-induced corneal neovascularization in mice

Lei Chen, Hongya Wu, Chi Ren, Gaoqin Liu, Wenpeng Zhang, Weiming Liu, Peirong Lu

Article Number: 238 Published online on: 28 January 2021
Article Open Access

MicroRNA‑199a‑3p inhibits ovarian cancer cell viability by targeting the oncogene YAP1

Yanfang He, Xiangyang Yu, Yajuan Tang, Yanjuan Guo, Jinling  Yuan, Jinghe Bai, Tao Yao, Xiongzhi Wu

Article Number: 237 Published online on: 27 January 2021
Retraction Open Access

[Retracted] LINC01638 silencing inhibits cancer cell proliferation in colorectal adenocarcinoma through interaction with RUNX2

Wenying Zhuo, Dengdi Hu, Xihua Chen, Tian Zhang

Article Number: 236 Published online on: 27 January 2021
Review Open Access

Heme oxygenase‑1 improves the survival of ischemic skin flaps (Review)

Yinhua Zheng, Zhenlan Li, Min Yin, Xu Gong

Article Number: 235 Published online on: 26 January 2021
Review Open Access

Mechanism of herbal medicine on hypertensive nephropathy (Review)

Zhaocheng Dong, Haoran Dai, Zhandong Feng, Wenbin Liu, Yu Gao, Fei Liu, Zihan Zhang, Na Zhang, Xuan Dong, Qihan Zhao, Xiaoshan Zhou, Jieli Du, Baoli Liu

Article Number: 234 Published online on: 26 January 2021
Article Open Access

FBXW7 mediates high glucose‑induced SREBP‑1 expression in renal tubular cells of diabetic nephropathy under PI3K/Akt pathway regulation

Lisha Li, Juxiang Yang, Fan Li, Lin Zhu, Jun Hao, Fan Gao

Article Number: 233 Published online on: 26 January 2021
Article Open Access

Effects of DLX3 on the osteogenic differentiation of induced pluripotent stem cell‑derived mesenchymal stem cells

Junyuan Li, Qiang Lin, Yixin Lin, Renfa Lai, Wen Zhang

Article Number: 232 Published online on: 26 January 2021
Article

Intrathecal injection of ozone alleviates CCI‑induced neuropathic pain via the GluR6‑NF‑κB/p65 signalling pathway in rats

Weiguang Zhang, Fei Wang, Licai Zhang, Tao Sun, Zhijian Fu

Article Number: 231 Published online on: 26 January 2021
Article

Involvement of TLR2/4‑MyD88‑NF‑κB signaling pathway in the pathogenesis of intracranial aneurysm

Xuezhi Zhang, Yilv Wan, Jiugeng Feng, Meihua Li, Zhiqun Jiang

Article Number: 230 Published online on: 26 January 2021
Article Open Access

The microRNA-429/DUSP4 axis regulates the sensitivity of colorectal cancer cells to nintedanib

Guohua Cheng, Yarong Li, Zhaoyu Liu, Xiang Song

Article Number: 228 Published online on: 25 January 2021
Article

Metabolic remodeling in the right ventricle of rats with severe pulmonary arterial hypertension

Seiichiro Sakao, Eiryo Kawakami, Hiroki Shoji, Akira Naito, Hideki Miwa, Rika Suda, Takayuki Jujo Sanada, Nobuhiro Tanabe, Koichiro Tatsumi

Article Number: 227 Published online on: 25 January 2021
Journal Cover

April-2021
Volume 23 Issue 4

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image