Journal Articles

Research into europium complexes as magnetic resonance imaging contrast agents (Review)

Guocan Han, Yangwei Deng, Jihong Sun, Jun Ling, Zhiquan Shen

Pages: 1561-1566 Published online on: 17 February 2015

Role of basophils in rheumatoid arthritis (Review)

Pei Tang, Qiuhua Chen, Qiaofen Lan, Yanwen Chen, Haijuan Yang, Ning An, Haiyan Xiao, Huafeng Liu, Ping Wu, Tong Xie, Qingjun Pan

Pages: 1567-1571 Published online on: 24 February 2015

Association between preeclampsia and the CXC chemokine family (Review)

Xijing Liu, Li Dai, Rong Zhou

Pages: 1572-1576 Published online on: 09 March 2015

Acupuncture: Emerging evidence for its use as an analgesic (Review)

Peng Gao, Xi Gao, Tairan Fu, Dan Xu, Qingping Wen

Pages: 1577-1581 Published online on: 12 March 2015

Therapeutic potential of caffeic acid phenethyl ester and its anti-inflammatory and immunomodulatory effects (Review)

Ferah Armutcu, Sumeyya Akyol, Seyfettin Ustunsoy, Fatime Filiz Turan

Pages: 1582-1588 Published online on: 11 March 2015
Open Access

Efficacy of different irrigation solutions on the early debridement of open fracture in rats

Qian Cheng, Xiao‑Fei Zhang, Dong‑Hua Di, Guo‑Yang Zhao, Xue‑Wen Cui

Pages: 1589-1592 Published online on: 02 March 2015
Open Access

Protective effect of probiotics in the treatment of infantile eczema

Rong‑Jun Lin, Li‑Hua Qiu, Ren-Zheng Guan, Su‑Juan Hu, Ying‑Ying Liu, Guang‑Jun Wang

Pages: 1593-1596 Published online on: 17 February 2015
Open Access

Increased glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase expression indicates higher survival rates in male patients with hepatitis B virus-accociated hepatocellular carcinoma and cirrhosis

Shuang Liu, Pengfei Zhu, Ling Zhang, Zhuo Li, Quanjun Lv, Sujun Zheng, Yang Wang, Fengmin Lu

Pages: 1597-1604 Published online on: 24 February 2015
Open Access

Potential role of recombinant adeno‑associated virus human thioredoxin‑PR39 in cell and vascular protection against hypoxia

Xi‑Yun Ruan, Ying‑Chun Liang, Bin Du, You‑Ting Lin, Yu‑Dong Guo, Jing Zhao, Shan Li, Ji‑Feng Li, Qin‑Jian Sun, Yi‑Feng Du

Pages: 1605-1610 Published online on: 17 February 2015
Open Access

Association between follicular fluid levels of HMGB1 protein and outcomes in patients undergoing in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles

Saijiao Li, Tailang Yin, Wei Li, Jing Yang, Wangming Xu, Danni Zhou

Pages: 1611-1616 Published online on: 18 March 2015
Open Access

microRNA-425-5p is upregulated in human gastric cancer and contributes to invasion and metastasis in vitro and in vivo

Zhuoqi Zhang, Yong Li, Liqiao Fan, Qun Zhao, Bibo Tan, Zhong Li, Aimin Zang

Pages: 1617-1622 Published online on: 25 February 2015
Open Access

Therapeutic efficacy of umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in patients with type 2 diabetes

Li‑Xue Guan, Hui Guan, Hai‑Bo Li, Cui‑Ai Ren, Lin Liu, Jin‑Jin Chu, Long‑Jun Dai

Pages: 1623-1630 Published online on: 09 March 2015
Open Access

Batroxobin protects against spinal cord injury in rats by promoting the expression of vascular endothelial growth factor to reduce apoptosis

Hui Yu, Bin Lin, Yongzhi He, Wenbin Zhang, Yang Xu

Pages: 1631-1638 Published online on: 17 March 2015
Open Access

Novel heterozygous mutation c.4282G>T in the SCN5A gene in a family with Brugada syndrome

Jian‑Fang Zhu, Li‑Li Du, Yuan Tian, Yi‑Mei Du, Ling Zhang, Tao Zhou, Li Tian

Pages: 1639-1645 Published online on: 16 March 2015
Open Access

Prediction of a sustained viral response in chronic hepatitis C patients who undergo induction therapy with double filtration plasmapheresis plus interferon-β/ribavirin

Toru Ishikawa, Satoshi Abe, Yuichi Kojima, Tomoe Sano, Akito Iwanaga, Kei‑Ichi Seki, Terasu Honma, Toshiaki Yoshida, Mihoko Yamazaki, Takehito Sakai, Kazuyuki Tasaki, Yasushi Suzuki

Pages: 1646-1650 Published online on: 10 March 2015
Open Access

Ulinastatin enhances the therapeutic effect of intraperitoneal lavage on severe acute pancreatitis in rats

Cong Feng, Xuan Su, Li Chen, Xuan Zhou, Bei Li, Li‑Li Wang, Fa‑Qin Lv, Tan‑Shi Li

Pages: 1651-1655 Published online on: 09 March 2015
Open Access

Percutaneous coronary intervention strategies and prognosis for graft lesions following coronary artery bypass grafting

Yin Liu, Xiujun Zhou, Hua Jiang, Mingdong Gao, Lin Wang, Yutian Shi, Jing Gao

Pages: 1656-1664 Published online on: 16 March 2015
Open Access

Effect of baicalein on the expression of SATB1 in human breast cancer cells

Xiao‑Yan Gao, Xing‑Huan Xue, Yi‑Nan Ma, Shu‑Qun Zhang

Pages: 1665-1669 Published online on: 03 March 2015
Open Access

Neuroprotective effects of Gymnema sylvestre on streptozotocin-induced diabetic neuropathy in rats

Amal Jamil Fatani, Salim Salih Al‑Rejaie, Hatem Mustafa Abuohashish, Abdullah Al‑Assaf, Mihir Yogeshkumar Parmar, Mohammad Shamsul Ola, Mohammed Mahboobuddin Ahmed

Pages: 1670-1678 Published online on: 20 February 2015
Open Access

Effects of anesthesia on conventional and speckle tracking echocardiographic parameters in a mouse model of pressure overload

Guan Wang, Le Zhang, Anne Manyande, Ming Cao, Wei He, Xiaofen Wu, Jinli Wang, Cuntai Zhang

Pages: 1679-1687 Published online on: 03 March 2015
Open Access

A preliminary investigation of EZSCAN™ screening for impaired glucose tolerance and diabetes in a patient population

Xiaolu Chen, Lizhu Chen, Rongjing Ding, Qiuting Shi, Yuanyuan Zhang, Dayi Hu

Pages: 1688-1694 Published online on: 16 March 2015
Open Access

Neuroprotective effect of interleukin-6 in a rat model of cerebral ischemia

Qilin Feng, Yi Wang, Yingda Yang

Pages: 1695-1701 Published online on: 16 March 2015

Antihypertensive treatment improves left ventricular diastolic function in patients with chronic kidney disease

Ku‑Lin Li, Ru‑Xing Wang, Min Dai, Juan Lu, Jing Xue, Xiang‑Jun Yang

Pages: 1702-1708 Published online on: 02 March 2015

Cidan inhibits liver cancer cell growth by reducing COX‑2 and VEGF expression and cell cycle arrest Corrigendum in /etm/10/4/1609

Nan Li, Donghai Zheng, Jie Xue, Weixing Guo, Jie Shi, Juxian Sun, Chongde Lu, Weida Zheng, Mengchao Wu, Shuqun Cheng

Pages: 1709-1718 Published online on: 13 March 2015

Intra‑tumor heterogeneity of BRAF V600E mutation in lung adenocarcinomas

Tsutomu Tatematsu, Hidefumi Sasaki, Shigeki Shimizu, Yu Hikosaka, Katsuhiro Okuda, Hiroshi Haneda, Satoru Moriyama, Motoki Yano, Yoshitaka Fujii

Pages: 1719-1722 Published online on: 17 February 2015

Complete recovery from paraneoplastic anti-NMDAR encephalitis associated with a small ovarian teratoma following a laparoscopic salpingo-oophorectomy: A case report

Kenji Imai, Takeshi Fukuda, Takuma Wada, Masaru Kawanishi, Makoto Yamauchi, Yasunori Hashiguchi, Tomoyuki Ichimura, Tomoyo Yasui, Toshiyuki Sumi

Pages: 1723-1726 Published online on: 11 March 2015

Study of the association between CD28/CTLA-4 expression and disease activity in juvenile idiopathic arthritis

Lei Zhang, Hui Liang, Hui Guan, Hualin Liu

Pages: 1733-1738 Published online on: 17 February 2015

Anti‑inflammatory effect of 1,25‑dihydroxyvitamin D3 is associated with crosstalk between signal transducer and activator of transcription 5 and the vitamin D receptor in human monocytes

Mengxue Yang, Bo Yang, Hua Gan, Xianwen Li, Jie Xu, Jie Yu, Lin Gao, Fengping Li

Pages: 1739-1744 Published online on: 02 March 2015

Cloning, expression and identification of an isoform of human stromal cell derived factor-1α

Yin‑Ku Liang, Wei Ping, Liu‑Jiao Bian

Pages: 1751-1756 Published online on: 16 March 2015

Ligustrazine reduces blood-brain barrier permeability in a rat model of focal cerebral ischemia and reperfusion

Feng Tan, Wenjun Fu, Nanfang Cheng, Di Meng, Yong Gu

Pages: 1757-1762 Published online on: 16 March 2015

Analysis of the clinical and molecular characteristics of a child with achondroplasia: A case report

Jingfang Liu, Xulei Tang, Jianguo Cheng, Liting Wang, Xiaomei Yang, Yan Wang

Pages: 1763-1767 Published online on: 02 March 2015

Fructus Corni extract-induced neuritogenesis in PC12 cells is associated with the suppression of stromal interaction molecule 1 expression and inhibition of Ca2+ influx

Xushi Wang, Jiaqi Liu, Na Jin, Dan Xu, Junyu Wang, Yongming Han, Nina Yin

Pages: 1773-1779 Published online on: 25 February 2015

Effect of Polycalcium, a mixture of Polycan and calcium lactate‑gluconate in a 1:9 weight ratio, on rats with surgery‑induced osteoarthritis

Jae‑Suk Choi, Hyun‑Soo Shin, Ki Young Kim, Sae Kwang Ku, In Soon Choi, Joo Wan Kim

Pages: 1780-1790 Published online on: 04 March 2015

Antiproliferative effect of the methanol extract from the roots of Petasites japonicus on Hep3B hepatocellular carcinoma cells in vitro and in vivo

Hyun Jung Kim, Song Yi Park, Hye Min Lee, Dong Ik Seo, Young‑Min Kim

Pages: 1791-1796 Published online on: 17 February 2015

Reductions in calcitonin gene-related peptide may be associated with the impairment of the contralateral testis in unilateral cryptorchidism

Baoping Zhu, Qing Liu, Li Lin, Xinmin Zheng

Pages: 1797-1800 Published online on: 11 March 2015

Hypoxia‑inducible factor‑1α antagonizes the hypoxia‑mediated osteoblast cell viability reduction by inhibiting apoptosis

Guicun Xu, Mingming Xue, Haiyan Wang, Chun Xiang

Pages: 1801-1806 Published online on: 02 March 2015

Chest wall tumors: Diagnosis, treatment and reconstruction

Guo‑Qiang Lin, Ying‑Qiu Li, Ling‑Jin Huang, Fan‑Yan Luo, Hai‑He Jiang, Wan‑Jun Luo

Pages: 1807-1812 Published online on: 13 March 2015

Effect of the non-specific matrix metalloproteinase inhibitor Doxycycline on endometriotic implants in an experimental rat model

Umit Goktolga, Sabri Cavkaytar, Sadiman Kiykac Altinbas, Omer Lutfi Tapisiz, Anil Tapisiz, Ozlem Erdem

Pages: 1813-1818 Published online on: 19 February 2015

Humulus japonicus extract exhibits antioxidative and anti‑aging effects via modulation of the AMPK‑SIRT1 pathway

Bokyung Sung, Ji Won Chung, Ha Ram Bae, Jae Sue Choi, Cheol Min Kim, Nam Deuk Kim

Pages: 1819-1826 Published online on: 17 February 2015

Metabolic regulation of magnolol on the nuclear receptor, liver X receptor

Na Xie, Chunyang Hu, Anran Guo, Hao Liang, Pengcheng Du, Guotian Yin

Pages: 1827-1830 Published online on: 17 February 2015

Association of BDNF and BCHE with Alzheimer's disease: Meta‑analysis based on 56 genetic case‑control studies of 12,563 cases and 12,622 controls

Huihui Ji, Dongjun Dai, Yunliang Wang, Danjie Jiang, Xingyu Zhou, Peipei Lin, Xiaosui Ji, Jinfeng Li, Yuzheng Zhang, Honglei Yin, Rongrong Chen, Lina Zhang, Mingqing Xu, Shiwei Duan, Qinwen Wang

Pages: 1831-1840 Published online on: 03 March 2015

Association between coffee consumption and serum lipid profile

Efsun Karabudak, Duygu Türközü, Eda Köksal

Pages: 1841-1846 Published online on: 11 March 2015

Effects of recombinant human thyroid stimulating hormone on 131I therapy for the treatment of differentiated thyroid cancer

Yiling Guo, Yingnan Zhang, Zuowei Chen, Zhenfu Xin

Pages: 1847-1850 Published online on: 03 March 2015

Afatinib inhibits proliferation and invasion and promotes apoptosis of the T24 bladder cancer cell line

Yunhua Tang, Xiangyang Zhang, Fan Qi, Mingfeng Chen, Yuan Li, Longfei Liu, Wei He, Zhuo Li, Xiongbing Zu

Pages: 1851-1856 Published online on: 25 February 2015

Limitations of Gram staining for the diagnosis of infections following total hip or knee arthroplasty

Zhengxiao Ouyang, Zanjing Zhai, An Qin, Haowei Li, Xuqiang Liu, Xinhua Qu, Kerong Dai

Pages: 1857-1864 Published online on: 25 February 2015

Protocatechuic acid benefits proliferation and phenotypic maintenance of rabbit articular chondrocytes: An in vitro study

Like Luo, Qingjun Wei, Lei Liu, Xiao Lin, Cuiwu Lin, Li Zheng, Jinmin Zhao

Pages: 1865-1870 Published online on: 02 March 2015

Clinical analysis of a patient with a benign lesion of the pharynx misdiagnosed as functional thyroid cancer metastasis

Renfei Wang, Jian Tan, Guizhi Zhang, Qiang Jia

Pages: 1871-1874 Published online on: 09 March 2015

Clinical potential of resistin as a novel prognostic biomarker for cellulitis

Ayse Erturk, Medine Cumhur Cure, Erkan Cure, Aysel Kurt, Aysegul Copur Cicek, Suleyman Yuce

Pages: 1875-1880 Published online on: 24 February 2015

Therapeutic efficacy of chlorogenic acid on cadmium-induced oxidative neuropathy in a murine model

Mao‑Lin Hao, Ning Pan, Qing‑Hua Zhang, Xiao‑Hong Wang

Pages: 1887-1894 Published online on: 17 March 2015

Plasma concentrations of adrenomedullin and natriuretic peptides in patients with essential hypertension

Wei Hu, Pang‑Hu Zhou, Xiao‑Bin Zhang, Chang‑Geng Xu, Wei Wang

Pages: 1901-1908 Published online on: 11 March 2015

Correlation of ghrelin and growth hormone secretagogue receptor expression with clinical features in human pituitary adenomas

Junwen Wang, Songbo Guo, Lin Han, Mingbo Fang, Lei Wang, Jörg W. Bartsch, Jun Li

Pages: 1909-1914 Published online on: 11 March 2015

Methylene blue treatment for cytokine release syndrome-associated vasoplegia following a renal transplant with rATG infusion: A case report and literature review

John T. Denny, Andrew T. Burr, Fred Balzer, James T. Tse, Julia E. Denny, Darrick Chyu

Pages: 1915-1920 Published online on: 12 March 2015

Molecular and immunohistochemical effects of metformin in a rat model of type 2 diabetes mellitus

Tamer Ahmed Ismail, Mohamed Mohamed Soliman, Mohamed Abdo Nassan

Pages: 1921-1930 Published online on: 13 March 2015

Fahr's disease in two siblings in a family: A case report

Hong Wang, Bei Shao, Liuqing Wang, Qiang Ye

Pages: 1931-1933 Published online on: 16 March 2015

Severe airflow obstruction in a patient with ulcerative colitis and toxic epidermal necrolysis: A case report

Shijima Taguchi, Junichi Furuta, Gen Ohara, Katsunori Kagohashi, Hiroaki Satoh

Pages: 1944-1946 Published online on: 24 February 2015

Recurrent pulmonary synovial sarcoma effectively treated with amrubicin: A case report

Hiroaki Satoh, Norio Takayashiki, Toshihiro Shiozawa, Kunihiko Miyazaki, Gen Ohara, Katsunori Kagohashi, Koichi Kurishima, Shintaro Sugita, Tomoyuki Aoyama, Tadashi Hasegawa, Nobuyuki Hizawa

Pages: 1947-1949 Published online on: 24 February 2015

Effects of cyclic tension stress on the apoptosis of osteoclasts in vitro

Fengbo Li, Xiaolei Sun, Bin Zhao, Jianxiong Ma, Yang  Zhang, Shuang Li, Yanjun Li, Xinlong Ma

Pages: 1955-1961 Published online on: 09 March 2015

Glioma localization and excision using direct electrical stimulation for language mapping during awake surgery

Tiandong Li, Hongmin Bai, Guoliang Wang, Weimin Wang, Jian Lin, Han Gao, Limin Wang, Lihui Xia, Xuemin Xie

Pages: 1962-1966 Published online on: 16 March 2015

Long-term effects of ovariectomy on the properties of bone in goats

Zhifeng Yu, Gang Wang, Tingting Tang, Lingjie Fu, Xiaowei Yu, Zhenan Zhu, Kerong Dai

Pages: 1967-1973 Published online on: 19 February 2015

Vitamin D receptor gene polymorphisms and musculoskeletal injuries in professional football players

Myosotis Massidda, Laura Corrias, Valeria Bachis, Paolo Cugia, Francesco Piras, Marco Scorcu, Carla M. Calò

Pages: 1974-1978 Published online on: 16 March 2015

Effect of osteopontin on the mRNA expression of ADAMTS4 and ADAMTS5 in chondrocytes from patients with knee osteoarthritis

Shu‑Guang Gao, Chao Zeng, Yang Song, Jian Tian, Chao Cheng, Tuo Yang, Hui Li, Fang‑Jie Zhang, Guang‑Hua Lei

Pages: 1979-1983 Published online on: 24 February 2015

B7 homolog 3 aggravates brain injury in a murine model of Streptococcus pneumoniae‑induced meningitis

Xuqin Chen, Yanping Wang, Zhedong Wang, Ruhong Yan, Jie Liu, Xiangying Meng, Yan Li, Jianghuai Wang, Jian Wang

Pages: 1984-1990 Published online on: 05 March 2015

Exploration of orbital and orbital soft-tissue volume changes with gender and body parameters using magnetic resonance imaging

Mustafa Fatih Erkoç, Bilge Öztoprak, Cesur Gümüş, Aylin Okur

Pages: 1991-1997 Published online on: 25 February 2015

Prognostic evaluation of preoperative serum C-reactive protein concentration in patients with epithelial ovarian cancer

Yaping Lu, Sen Huang, Ping Li, Bingyu Chen, Weiling Liu, Zhiqing Chen, Fubo Yin

Pages: 2003-2007 Published online on: 12 March 2015

Effects of angiotensin II on transient receptor potential melastatin 7 channel function in cardiac fibroblasts

Yanli Zhou, Xin Yi, Teng Wang, Mingjiang Li

Pages: 2008-2012 Published online on: 16 March 2015
Journal Cover

May-2015
Volume 9 Issue 5

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image