Journal Articles

Androgen receptor in hepatocarcinogenesis: Recent developments and perspectives (Review)

Ye Tian, Xu Xie, Yao Lin, Guang Tan, Wu Zhong

Pages: 1983-1988 Published online on: 10 March 2015
Open Access

Overexpression of MACC1 and the association with hepatocyte growth factor/c-Met in epithelial ovarian cancer

Hongyu Li, Hui Zhang, Shujun Zhao, Yun Shi, Junge Yao, Yanyan Zhang, Huanhuan Guo, Xingsuo Liu

Pages: 1989-1996 Published online on: 25 February 2015
Open Access

Effects and mechanisms of blocking the hedgehog signaling pathway in human gastric cancer cells

Hongbing Gu, Xu Li, Congzhi Zhou, Yugang Wen, Yang Shen, Lisheng Zhou, Jikun Li

Pages: 1997-2002 Published online on: 12 March 2015
Open Access

Neurokinin-2 receptor polymorphism predicts lymph node metastasis in colorectal cancer patients

Weijia Fang, Caiyun Fu, Xiaogang Chen, Xiaozhou Mou, Fanlong Liu, Jiong Qian, Peng Zhao, Yulong Zheng, Yi Zheng, Jing Deng, Pingjiang Ye, Yifei Wang, Shusen Zheng

Pages: 2003-2006 Published online on: 06 March 2015
Open Access

Effect of combined 5-aza-2'deoxycytidine and cisplatin treatment on the P15 lung adenocarcinoma cell line

Kaishan Liu, Wenyan Huang, Weisong Gao, Wenfang He

Pages: 2007-2012 Published online on: 26 February 2015
Open Access

Malignant conversion of a solitary squamous cell papilloma in the trachea treated by radiotherapy: A case report

Gang Feng, Dong Wang, Li Chen, Gang Xie, Yu Zhang, Jing Wang, Xiao-Bo Du

Pages: 2013-2016 Published online on: 20 March 2015
Open Access

Primary pure carcinoid tumors of the testis: Clinicopathological and immunophenotypical characteristics of 11 cases

Changli Lu, Zhang Zhang, Yong Jiang, Zhirong Yang, Qunpei Yang, Dianying Liao, Hong Bu

Pages: 2017-2022 Published online on: 17 March 2015
Open Access

Endostatin improves cancer-associated systemic syndrome in a lung cancer model

Xia Wang, Rui‑Yu Zhan, Yu‑Yi Wang, Xi Yan, Dan Cao, Yan Li, Yi‑Qin Wang, Feng Luo

Pages: 2023-2030 Published online on: 17 March 2015
Open Access

Role of the CacyBP/SIP protein in gastric cancer

Huihong Zhai, Juan Meng, Haifeng Jin, Yuanfei Li, Jinbo Wang

Pages: 2031-2035 Published online on: 20 March 2015
Open Access

Primary malignant melanoma of the esophagus: A case report and review of the literature

Wen Jiang, Zhengyun Zou, Baorui Liu

Pages: 2036-2040 Published online on: 05 March 2015
Open Access

Gastrointestinal bleeding due to pancreatic metastasis of non-small cell lung cancer: A report of two cases and a literature review

Yulong Zheng, Qiqi Gao, Weijia Fang, Nong Xu, Jianying Zhou

Pages: 2041-2045 Published online on: 12 March 2015
Open Access

Detection of pleural plaques in workers exposed to inhalation of natural fluoro-edenite fibres

Venerando Rapisarda, Caterina Ledda, Vincenzo Ricceri, Francesco Arena, Andrea Musumeci, Andrea Marconi, Lucrezia Fago, Massimo Bracci, Lory Santarelli, Margherita Ferrante

Pages: 2046-2052 Published online on: 19 February 2015
Open Access

Struma ovarii accompanied by mature cystic teratoma of the other ovary: A case report and literature review

Peng‑Fei Qiao, Yang Gao, Guang‑Ming Niu

Pages: 2053-2055 Published online on: 11 March 2015
Open Access

Enhancement of oxaliplatin-induced cell apoptosis and tumor suppression by 3-methyladenine in colon cancer

Shisheng Tan, Xingchen Peng, Wen Peng, Yinglan Zhao, Yuquan Wei

Pages: 2056-2062 Published online on: 27 February 2015
Open Access

Somatic mutations in glioblastoma are associated with methylguanine-DNA methyltransferase methylation

Kerrie L. McDonald, Tania Tabone, Anna K. Nowak, Wendy N. Erber

Pages: 2063-2067 Published online on: 20 February 2015
Open Access

Mixed large cell neuroendocrine carcinoma and mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the lung: A case report

Takeshi Matsumoto, Yukihiro Imai, Yasuhiro Kosaka, Takashi Shintani, Keisuke Tomii

Pages: 2068-2072 Published online on: 27 February 2015
Open Access

Adenoma detection rate in 41,010 patients from Southwest China

Bin Cai, Zhixian Liu, Yansong Xu, Weiyuan Wei, Sen Zhang

Pages: 2073-2077 Published online on: 02 March 2015
Open Access

Olfactory ensheathing cell tumor: A case report and review of the literature

Qingchun Mu, Haijun Gao, Pengfei Liu, Xitong Hu, Xu Zheng, Peiwen Li, Ting Lei, Yuxue Sun, Gang Zhao, Haiyan Huang, Xinyu Hong

Pages: 2078-2084 Published online on: 16 March 2015
Open Access

Expression of CC chemokine receptor 5 in clear cell renal cell carcinoma and its clinical significance

Koo Han Yoo, Dong‑Gi Lee, Kyu Yeoun Won, Sung‑Jig  Lim, Yong‑Koo Park, Sung‑Goo Chang

Pages: 2085-2089 Published online on: 17 March 2015
Open Access

Expression and prognostic significance of TAp73 and ΔNp73 in FIGO stage I-II cervical squamous cell carcinoma

Weipei Zhu, Xiaohong Pan, Zhujuan Yang, Pengfei Xing, Yongshen Zhang, Feng Li, Xueguan Lu

Pages: 2090-2094 Published online on: 17 March 2015

Functional reconstruction of the knee extension mechanism following wide resection for a prepatellar soft-tissue sarcoma: A case report

Michiyuki Hakozaki, Hitoshi Yamada, Takahiro Tajino, Shinichi Konno

Pages: 2095-2098 Published online on: 26 February 2015

Immunostaining for thyroid transcription factor 1, Napsin A, p40, and cytokeratin 5 aids in differential diagnosis of non-small cell lung carcinoma

Satoshi Ikeda, Keishi Naruse, Chigusa Nagata, Masami Kuramochi, Takuya Onuki, Masaharu Inagaki, Keiko Suzuki

Pages: 2099-2104 Published online on: 17 March 2015

Long-term use of a once-a-day fentanyl citrate transdermal patch in lung cancer patients

Osamu Takakuwa, Tetsuya Oguri, Ken Maeno, Hiroki Murase, Takamitsu Asano, Hiroya Ichikawa, Yuko Kawaguchi, Takehiro Uemura, Hirotsugu Ohkubo, Masaya Takemura, Akio Niimi

Pages: 2105-2108 Published online on: 09 March 2015

Primary non-gestational pure choriocarcinoma arising in the ovary: A case report and literature review

Shinichi Hayashi, Yoshiro Abe, Shigeki Tomita, Yuko Nakanishi, Shigeharu Miwa, Takahiko Nakajima, Kazuhiro Nomoto, Koichi Tsuneyama, Takahiro Fujimori, Johji Imura

Pages: 2109-2111 Published online on: 26 February 2015

In vivo 18F‑fluorodeoxyglucose‑positron emission tomography/computed tomography imaging of pancreatic tumors in a transgenic rat model carrying the human KRASG12V oncogene

Koji Shibata, Katsumi Fukamachi, Atsushi Tsuji, Tsuneo Saga, Mitsuru Futakuchi, Masato Nagino, Hiroyuki Tsuda, Masumi Suzui

Pages: 2112-2118 Published online on: 18 March 2015

Reduced administration of rasburicase for tumor lysis syndrome: A single‑institution experience

Mihoko Takai, Takahiro Yamauchi, Yasufumi Matsuda, Katsunori Tai, Satoshi Ikegaya, Shinji Kishi, Yoshimasa Urasaki, Akira Yoshida, Hiromichi Iwasaki, Takanori Ueda

Pages: 2119-2125 Published online on: 03 March 2015

Hepatoid adenocarcinoma of the stomach: A case report and review of the literature

Ru Zhou, Yantao Cai, Yi Yang, Jianbin Xiang, Zongyou Chen

Pages: 2126-2128 Published online on: 20 February 2015

Gelsolin regulates proliferation, apoptosis, migration and invasion in human oral carcinoma cells

Runzhi Deng, Jing Hao, Wei Han, Yanhong Ni, Xiaofeng Huang, Qingang Hu

Pages: 2129-2134 Published online on: 02 March 2015

Parthenolide induces apoptosis in colitis-associated colon cancer, inhibiting NF-κB signaling

Se Lim Kim, Yu Chuan Liu, Seung Young Seo, Seong Hun Kim, In Hee Kim, Seung Ok Lee, Soo Teik Lee, Dae‑Ghon Kim, Sang Wook Kim

Pages: 2135-2142 Published online on: 06 March 2015

Vav3 oncogene is upregulated and a poor prognostic factor in breast cancer patients

Xin Chen, Si Chen, Xiao‑An Liu, Wen‑Bin Zhou, Rui‑Rui Ma, Lin Chen

Pages: 2143-2148 Published online on: 02 March 2015

Renal-type clear cell carcinoma of the prostate: A case report

Qiulan Wang, Yongjie Xue

Pages: 2149-2152 Published online on: 20 March 2015

Budd‑Chiari syndrome, a rare complication of multicentric Castleman disease: A case report

Kui Song, Min Li

Pages: 2153-2156 Published online on: 03 March 2015

Expression of a-disintegrin and metalloproteinase 10 correlates with grade of malignancy in human glioma

Min Qu, Bo Qiu, Wende Xiong, Dong Chen, Anhua Wu

Pages: 2157-2162 Published online on: 27 February 2015

Radiofrequency ablation and percutaneous permanent iodine-125 implantation as salvage therapy for giant recurrent sclerosing epithelioid fibrosarcoma of the chest wall: A case report

Shan Ke, Xue‑Mei Ding, Jun Gao, Shao‑Hong Wang, Jun Zhang, Jian Kong, Wen‑Bing Sun

Pages: 2163-2166 Published online on: 09 March 2015

Laparoscopic resection of primary adrenal ganglioneuroma: A case report and review of the literature

Yuan Zhou, Qilian Liang, Wen‑Ting Ou, Zhou‑Yu Li, Qiu‑Long Liu

Pages: 2167-2170 Published online on: 09 March 2015

Lentivirus-mediated RNA interference targeting UbcH10 reduces cell growth and invasion of human osteosarcoma cells via inhibition of Ki-67 and matrix metalloproteinases

Shan‑Tao Wang, Dan‑Zhi Li, Jian‑Min Li, Jun Fang, Hua‑Zhuang Li, Pei‑Jian Tong, Fu‑Cun Liu

Pages: 2171-2176 Published online on: 10 March 2015

Bone multicentric epithelioid hemangioendothelioma of the lower and upper extremities with pulmonary metastases: A case report

Hua Zhang, Yanbiao Fu, Zhaoming Ye

Pages: 2177-2180 Published online on: 06 March 2015

Bilateral mammary duct ectasia induced by sulpiride-associated hyperprolactinemia: A case report

Yizi Cong, Haidong Zou, Guangdong Qiao, Jun Lin, Xingmiao Wang, Xiaohui Li, Yalun Li, Shiguang Zhu

Pages: 2181-2184 Published online on: 12 March 2015

Gestational choriocarcinoma with uterine serosal metastasis mimicking ruptured ectopic pregnancy: A case report

Yuki Sakamoto, Yuji Takei, Hiroyuki Fujiwara, Shizuo Machida, Akiyo Taneichi, Mitsuaki Suzuki

Pages: 2185-2188 Published online on: 02 March 2015

Malignant perivascular epithelioid cell tumor arising in the mesentery: A case report

Yinghong Shi, Junzu Geng, Haizhu Xie, Bin Wang

Pages: 2189-2192 Published online on: 13 March 2015

Efficacy of recombinant adenoviral human p53 gene in the treatment of lung cancer‑mediated pleural effusion

Kun‑Lin Li, Jun Kang, Peng Zhang, Li Li, Yu‑Bo Wang, Heng‑Yi Chen, Yong He

Pages: 2193-2198 Published online on: 18 March 2015

Ex vivo hepatectomy and partial liver autotransplantation for hepatoid adenocarcinoma: A case report

Fu‑Qiang Wang, Qian Lu, Jun Yan, You‑Yuan Peng, Cheng‑Rong Xie, Yong‑Jie Su, Jian‑Yin Zhou, Bo‑Liang Wang, Wen‑Xiu Zhao, Xiao‑Min Wang, Ping Bie, Zhen‑Yu Yin

Pages: 2199-2204 Published online on: 16 March 2015

Primary signet‑ring cell carcinoma of the lung treated with crizotinib: A case report

Yue‑Qin Hao, Hua‑Ping Tang, Hong-Yun Liu

Pages: 2205-2207 Published online on: 02 March 2015

Concurrent chronic neutrophilic leukemia blast crisis and multiple myeloma: A case report and literature review

Jinning Shi, Ying Ni, Jianyong Li, Hairong Qiu, Kourong Miao

Pages: 2208-2210 Published online on: 16 March 2015

Downregulation of human epidermal growth factor receptor 2 by short hairpin RNA increases chemosensitivity of human ovarian cancer cells

Li Shan Ma, Qi Yan, Yongfang Huang, Wenxia Zhao, Yu Zhu

Pages: 2211-2217 Published online on: 12 March 2015

Tumor size and lymph node status determined by imaging are reliable factors for predicting advanced cervical cancer prognosis

Min Sun Kyung, Hong Bae Kim, Jung Yeob Seoung, In Young Choi, Young Soo Joo, Me Yeon Lee, Jung Bae Kang, Young Han Park

Pages: 2218-2224 Published online on: 05 March 2015

microRNA‑126 suppresses PAK4 expression in ovarian cancer SKOV3 cells

Ping Luo, Jing Fei, Jianwei Zhou, Weijiang Zhang

Pages: 2225-2229 Published online on: 03 March 2015

Ovarian cancer transformation from adenocarcinoma to undifferentiated small cell carcinoma: A case report

Zuo Ping Huang, Xing Jing Liu, Bin Xin Zou, Qian Shen, Ying Liu, Tao Zhou

Pages: 2230-2232 Published online on: 12 March 2015

Inflammatory myofibroblastic tumor of the urinary bladder during pregnancy: A case report

Xiaolei Ren, Haibo Xia, Zhiming Gao

Pages: 2233-2235 Published online on: 27 February 2015

Carcinoid tumor arising in a mature cystic teratoma: A case report

Zeynep Tosuner, Fatma Cavi̇de Sönmez, Di̇lek Sema Arici, Ramazan Dansuk

Pages: 2236-2238 Published online on: 27 February 2015

Epidermal growth factor receptor mutation heterogeneity analysis of pulmonary sarcomatoid carcinoma successfully treated with erlotinib: A case report

Fangwen Zou, Guiyuan Xie, Jin‑An Ma, Dong‑Ai Zhou, Yi Jiang, Jiao‑Yun Zheng

Pages: 2239-2243 Published online on: 18 March 2015

Clinical characteristics and laboratory analyses of acute myeloid leukemia with t(16;21)(p11;q22)

Zhifen Zhang, Jianwen Zou, Yuantang Li, Zhanfeng Liu, Rui Xu, Wenjun Tian, Zongchen Zhao, Hui Sun, Jingying Han, Jia Wang, Bingchang Zhang, Ying Ju

Pages: 2244-2248 Published online on: 17 March 2015

Artesunate altered cellular mechanical properties leading to deregulation of cell proliferation and migration in esophageal squamous cell carcinoma

Ruyi Shi, Heyang Cui, Yanghui Bi, Xun Huang, Bin Song, Caixia Cheng, Ling Zhang, Jing Liu, Chanting He, Fang Wang, Zhiwu Jia, Bin Yang, Juan Wang, Jinyao Dong, Zhijie Du, Shuaishuai Xiao, Yongping Cui, Xiaolong Cheng

Pages: 2249-2255 Published online on: 24 February 2015

Imaging features of primary hepatic leiomyosarcoma: A case report and review of literature

Wei‑Fu Lv, Jian‑Kui Han, De‑Lei Cheng, Wen‑Jing Tang, Dong Lu

Pages: 2256-2260 Published online on: 03 March 2015

Demethylation of microRNA-142 induced by demethylation agents plays a suppressive role in osteosarcoma cells

Muliang Ding, Jianzhong Hu, Jiangdong Ni, Zhonghui Zheng, Deye Song, Junjie Wang

Pages: 2261-2267 Published online on: 13 March 2015

Expression and significance of glucose-regulated protein 78 in human osteosarcoma

Yongkui Zhang, Nianhu Li, Dongli Wang, Yiqiang Chen, Gang Li

Pages: 2268-2274 Published online on: 12 March 2015

Cutaneous syncytial myoepithelioma: A case report with emphasis on the differential diagnosis of problematic dermal tumors

Jun‑Hsiung Lee, Hsuan‑Ying Huang, Jui Lan, Cheng‑Cheng Hwang, Chih‑Yi Liu

Pages: 2275-2277 Published online on: 18 March 2015

Inhibition of autophagy promotes cell apoptosis induced by the proteasome inhibitor MG-132 in human esophageal squamous cell carcinoma EC9706 cells

Donglei Liu, Min Gao, Yang Yang, Yu Qi, Kai Wu, Song Zhao

Pages: 2278-2282 Published online on: 17 March 2015

Anti‑proliferative action of IL‑6R-targeted antibody tocilizumab for non-small cell lung cancer cells

Na‑Hyun Kim, Seong‑Kwan Kim, Dong‑Soon Kim, Dan Zhang, Jin‑A Park, Hee Yi, Jin‑Suk Kim, Ho‑Chul Shin

Pages: 2283-2288 Published online on: 09 March 2015

Hepatic abscess with hepatobronchial fistula following percutaneous radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma: A case report

Huijuan Dai, Dan Cui, Dawei Li, Bo Zhai, Jianjian Zhang, Jianjun Zhang

Pages: 2289-2292 Published online on: 16 March 2015

Adult pancreatoblastoma: A case report and review of the literature

Efstratios Zouros, Dimitrios K. Manatakis, Spiros G. Delis, Christos Agalianos, Charina Triantopoulou, Christos Dervenis

Pages: 2293-2298 Published online on: 02 March 2015

Expression of the tumor suppressor gene hypermethylated in cancer 1 in laryngeal carcinoma

Jarosław Markowski, Aleksander L. Sieroń, Katarzyna Kasperczyk, Monika Ciupińska‑Kajor, Aleksandra Auguściak‑Duma, Wirginia Likus

Pages: 2299-2302 Published online on: 25 February 2015

Apoptosis induced in MCF-7 human breast cancer cells by 2',4'-dihydroxy-6-methoxy-3,5-dimethylchalcone isolated from Eugenia aquea Burm f. leaves

Anas Subarnas, Ajeng Diantini, Rizky Abdulah, Ade Zuhrotun, Yuni E. Hadisaputri, Irma M. Puspitasari, Chiho Yamazaki, Hiroyuki Kuwano, Hiroshi Koyama

Pages: 2303-2306 Published online on: 24 February 2015

Overexpression of DNA methyltransferase 1 as a negative independent prognostic factor in primary gastrointestinal diffuse large B-cell lymphoma treated with CHOP-like regimen and rituximab

Haifeng Zhao, Le Zhang, Shanqi Guo, Tian Yuan, Bing Xia, Lianyu Zhang, Yizhuo Zhang

Pages: 2307-2312 Published online on: 13 March 2015

Expression and clinical significance of the microRNA-200 family in gastric cancer

Liang Chang, Fengjie Guo, Bingjie Huo, Yalei Lv, Yudong Wang, Wei Liu

Pages: 2317-2324 Published online on: 11 March 2015

Delayed neurological deterioration with an unknown cause subsequent to surgery for intraspinal meningiomas

Tao Yang, Liang Wu, Xiaofeng Deng, Chenlong Yang, Yan Zhang, Dong Zhang, Yulun Xu

Pages: 2325-2330 Published online on: 10 March 2015

Effect of the microtransplantation of allogeneic hematopoietic stem cells as maintenance therapy for elderly patients with acute leukemia

Xiangjing Kong, Yongsheng Chen, Li Wang, Yali Zhou, Yuanyuan He, Weiye Nie, Xinhua Zhang, Xiaolin Yin

Pages: 2331-2334 Published online on: 27 February 2015

Adherence and awareness of the therapeutic intent of oral anticancer agents in an outpatient setting

Michio Kimura, Keiji Nakashima, Eiseki Usami, Mina Iwai, Toshiya Nakao, Tomoaki Yoshimura, Hiromi Mori, Hitomi Teramachi

Pages: 2341-2346 Published online on: 11 March 2015

Survivin is not a promising serological maker for the diagnosis of hepatocellular carcinoma

Xiaobo Jia, Yingtang Gao, Daokuan Zhai, Jiao Liu, Yajie Wang, Li Jing, Zhi Du

Pages: 2347-2352 Published online on: 17 March 2015

Effect of thalidomide in combination with gemcitabine on human pancreatic carcinoma SW-1990 cell lines in vitro and in vivo

Zhenguo Qiao, Jigang Yuan, Jiaqing Shen, Chao Wang, Zhilong He, Yijia Hu, Muxing Zhang, Chunfang Xu

Pages: 2353-2360 Published online on: 20 March 2015

Surgically resected human tumors reveal the biological significance of the gastric cancer stem cell markers CD44 and CD26

Shimpei Nishikawa, Masamitsu Konno, Atsushi Hamabe, Shinichiro Hasegawa, Yoshihiro Kano, Takahito Fukusumi, Taroh Satoh, Shuji Takiguchi, Masaki Mori, Yuichiro Doki, Hideshi Ishii

Pages: 2361-2367 Published online on: 20 March 2015

First adult case of sporadic localized glomerulocystic kidney mimicking a tumor

Fumiyoshi Kojima, Mitsuaki Ishida, Yuichi Tsujimoto, Masahiro Hosomi, Kinouchi Toshiaki, Hidetoshi Okabe

Pages: 2368-2370 Published online on: 20 March 2015

Treatment decision-making for sporadic small vestibular schwannoma in a pediatric patient: A case report and literature review

Jun Wang, Yajing Xu, Ting Lei, Liang Zeng

Pages: 2371-2373 Published online on: 18 March 2015

Resveratrol inhibits the hedgehog signaling pathway and epithelial-mesenchymal transition and suppresses gastric cancer invasion and metastasis

Qian Gao, Yuan Yuan, Hui‑Zhong Gan, Qiong Peng

Pages: 2381-2387 Published online on: 26 February 2015

High performance liquid chromatography: Tandem mass spectrometric determination of cisplatin levels in different visceral pleura layers of rats

Hui Xia, Wen Zhang, Yingjie Li, Changhai Yu

Pages: 2388-2392 Published online on: 26 February 2015

3,3'‑diindolylmethane potentiates tumor necrosis factor‑related apoptosis‑inducing ligand-induced apoptosis of gastric cancer cells

Yang Ye, Shuhan Miao, Yan Wang, Jianwei Zhou, Rongzhu Lu

Pages: 2393-2397 Published online on: 03 March 2015

Unusual complication of multiple splenic abscesses arising from a feeding jejunostomy tube subsequent to total gastrectomy: A case report and literature review

Shuchang An, Bing Li, Rong Cui, Feng Yan, Guoshan Yang, Li Zhao, Zhenya Zhang, Ruiqin Wang

Pages: 2398-2400 Published online on: 03 March 2015

Carcinoid tumor of the appendix: A case report

Yuqing Gu, Naichao Wang, Hongxing Xu

Pages: 2401-2403 Published online on: 27 February 2015

Radiation therapy as part of the therapeutic regimen for extensive multilocular myxedema in a patient with exophthalmos, myxedema and osteoarthropathy syndrome: A case report

Khaled Elsayad, Jan Kriz, Julia Bauch, Sergiu Scobioala, Uwe Haverkamp, Cord Sunderkötter, Hans Theodor Eich

Pages: 2404-2408 Published online on: 26 February 2015

Lactotransferrin expression is downregulated and affects the mitogen‑activated protein kinase pathway in gastric cancer

Gengqiu Luo, Yanhong Zhou, Wei Yi, Hong Yi

Pages: 2409-2413 Published online on: 03 March 2015

Expression and clinical significance of vascular endothelial growth factor and fms‑related tyrosine kinase 1 in colorectal cancer

Linchun Wen, Rui Wang, Xiyan Lu, Chuanwen You

Pages: 2414-2418 Published online on: 04 March 2015

Radiotherapy treatment of large esophageal leiomyosarcoma: A case report

Shuangshuang Ma, Wenzhe Bu, Lijun Wang, Jinpeng Li, Congcong Shi, Jinlong Song, Hua Chen

Pages: 2422-2424 Published online on: 20 March 2015

XRCC3 T241M polymorphism and melanoma skin cancer risk: A meta-analysis

Jinghua Fan, Yuhua Fan, Xiaoxiao Kang, Limin Zhao

Pages: 2425-2429 Published online on: 16 March 2015
Journal Cover

May-2015
Volume 9 Issue 5

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image