Journal Articles

Leptomeningeal carcinomatosis as the primary presentation of relapse in breast cancer (Review)

Keith Sacco, Aun Muhammad, Waqar Saleem, Heba Alshaker, Leonardo Monzon, Mohammad Rafiqul Islam, Dmitri Pchejetski

Pages: 779-782 Published online on: 16 June 2016

Role of periostin in esophageal, gastric and colon cancer (Review)

Tadeusz Moniuszko, Andrzej Wincewicz, Mariusz Koda, Izabela Domysławska, Stanisław Sulkowski

Pages: 783-787 Published online on: 09 June 2016

Splicing variants of ADAR2 and ADAR2-mediated RNA editing in glioma (Review)

Yao Fu, Xingli Zhao, Zhaohui Li, Jun Wei, Yu Tian

Pages: 788-792 Published online on: 15 June 2016
Open Access

Endothelial progenitor cells promote tumor growth and progression by enhancing new vessel formation (Review)

Xin Zhao, Huan‑Qiu Liu, Ji Li, Xiao‑Liang Liu

Pages: 793-799 Published online on: 15 June 2016
Open Access

Disseminated herpes zoster infection initially presenting with abdominal pain in patients with lymphoma undergoing conventional chemotherapy: A report of three cases

Hitomi Sumiyoshi Okuma, Yukio Kobayashi, Shinichi Makita, Hideaki Kitahara, Suguru Fukuhara, Wataru Munakata, Tatsuya Suzuki, Dai Maruyama, Kensei Tobinai

Pages: 809-814 Published online on: 07 June 2016
Open Access

Label-retaining assay enriches tumor-initiating cells in glioblastoma spheres cultivated in serum-free medium

Lingcheng Zeng, Yiqing Zhao, Taohui Ouyang, Tianyuan Zhao, Suojun Zhang, Jian Chen, Jiasheng Yu, Ting Lei

Pages: 815-824 Published online on: 08 June 2016
Open Access

Histological vascular invasion is a novel prognostic indicator in extranodal natural killer/T-cell lymphoma, nasal type

Hua Wang, Pengfei Li, Xinke Zhang, Zhongjun Xia, Yue Lu, Huiqiang Huang

Pages: 825-836 Published online on: 09 June 2016
Open Access

EZH2 is overexpressed in laryngeal squamous cell carcinoma and enhances the stem-like properties of AMC-HN-8 cells

Jiameng Huang, Liang Zhou, Hui Chen, Chunping Wu, Zhang Duo, Yanping Zhang

Pages: 837-846 Published online on: 13 June 2016
Open Access

Secondary lymphoblastic leukemia occurring 38 months after the primary diagnosis of multiple myeloma: A case report

Junxun Li, Jieyu Zhan, Fan Zhang, Zhuangjian Ye, Juan Ouyang

Pages: 847-856 Published online on: 15 June 2016
Open Access

High ERCC1 expression is associated with platinum‑resistance, but not survival in patients with epithelial ovarian cancer

Pei Du, Yifeng Wang, Liquan Chen, Yaping Gan, Qinian Wu

Pages: 857-862 Published online on: 15 June 2016
Open Access

Role of CD133+ cells in tongue squamous carcinomas: Characteristics of ‘stemness’ in vivo and in vitro

Kai Wang, Xiao‑Kang Zhou, Min Wu, Fei‑Wu Kang, Zuo‑Lin Wang, Yan Zhu

Pages: 863-870 Published online on: 15 June 2016
Open Access

miR-148a and miR-375 may serve as predictive biomarkers for early diagnosis of laryngeal carcinoma

Ying Wu, Jia Yu, Yanni Ma, Fang Wang, Honggang Liu

Pages: 871-878 Published online on: 13 June 2016
Open Access

miR‑148b‑3p inhibits malignant biological behaviors of human glioma cells induced by high HOTAIR expression

Guan Wang, Zhaohui Li, Nan Tian, Liang Han, Yao Fu, Zhigang Guo, Yu Tian

Pages: 879-886 Published online on: 16 June 2016
Open Access

Evaluation of 3D-CPA, HR-HPV, and TCT joint detection on cervical disease screening

Hui Liang, Min Fu, Jian Zhou, Lei Song

Pages: 887-892 Published online on: 02 June 2016
Open Access

Curative effects of head γ-SRT for the treatment of functional pituitary macroadenoma

Wei Lian, Ren Zhi Wang, Bing Xing, Yong Yao

Pages: 893-896 Published online on: 14 June 2016
Open Access

Anti-tumor effect of Radix Paeoniae Rubra extract on mice bladder tumors using intravesical therapy

Mei‑Yi Lin, Su‑Yin Chiang, Yi‑Zhen Li, Mei‑Fang Chen, Yueh‑Sheng Chen, Jin‑Yi Wu, Yi‑Wen Liu

Pages: 904-910 Published online on: 09 June 2016

Recurrent myoepithelial carcinoma of the submandibular gland treated by rAd‑p53 combined with radiotherapy: A case report

Lin Yang, Xiangxun Chen, Hongyan Wang, Qingming Shi

Pages: 915-917 Published online on: 16 June 2016
Open Access

Hoarseness due to lymph node metastasis of hepatocellular carcinoma: A case report

Lin Xu, Feng Xue, Boqing Wang, Dong Yan, Wei Ding, Jiwei Yin, Chao Yi, Wei Wang

Pages: 918-920 Published online on: 08 June 2016
Open Access

PD‑L1 expression is associated with advanced non‑small cell lung cancer

Zhiquan Chen, Jiandong Mei, Lunxu Liu, Guochen Wang, Zuosheng Li, Jingpu Hou, Qiuyang Zhang, Zongbing You, Liu Zhang

Pages: 921-927 Published online on: 16 June 2016
Open Access

Sclerosing angiomatoid nodular transformation of the spleen: A case report and literature review

Tian‑Bao Wang, Bao‑Guang Hu, Da‑Wei Liu, Zhen‑Hua Gao, Han‑Ping Shi, Wen‑Guang Dong

Pages: 928-932 Published online on: 15 June 2016
Open Access

NFAT5/STAT3 interaction mediates synergism of high salt with IL-17 towards induction of VEGF-A expression in breast cancer cells

Suneetha Amara, Dalal Alotaibi, Venkataswarup Tiriveedhi

Pages: 933-943 Published online on: 15 June 2016
Open Access

Expression of PD‑1, PD‑L1 and PD‑L2 is associated with differentiation status and histological type of endometrial cancer

Zhongfu Mo, Jing Liu, Qiuyang Zhang, Zhiquan Chen, Jiandong Mei, Lunxu Liu, Shijie Yang, Huina Li, Lifei Zhou, Zongbing You

Pages: 944-950 Published online on: 16 June 2016
Open Access

The clinical effect and relevant mechanism of combined sorafenib and radiofrequency ablation in the treatment of early small hepatocellular carcinoma

Shi‑Yan Yan, Yi Zhang, Chao Sun, Hai‑Xia Cao, Guang‑Ming Li, Yu‑Qin Wang, Jian‑Gao Fan

Pages: 951-955 Published online on: 09 June 2016

Alveolar soft part sarcoma associated with lung and brain metastases: A case report

Mingguang Wang, Jinxing Li, Linchun Huan, Fanguo Meng, Qi Pang

Pages: 956-958 Published online on: 15 June 2016

Pheochromocytoma of the pancreas: A report of three cases and a literature review

Min Yang, Hui Ding, Min Cai, Yan‑An He, Yu Cai, Yong Zeng, Bo‑Le Tian

Pages: 959-962 Published online on: 15 June 2016

Gradual reduction of testosterone using a gonadotropin-releasing hormone vaccination delays castration resistance in a prostate cancer model

Jesús A. Junco Barranco, Robert P. Millar, Franklin Fuentes, Eddy Bover, Eulogio Pimentel, Roberto Basulto, Lesvia Calzada, Rolando Morán, Ayni Rodríguez, Hilda Garay, Osvaldo Reyes, Maria D. Castro, Ricardo Bringas, Niurka Arteaga, Henio Toudurí, Mauricio Rabassa, Yairis Fernández, Andrés Serradelo, Eduardo Hernández, Gerardo E. Guillén

Pages: 963-970 Published online on: 07 June 2016

Psoralidin inhibits proliferation and enhances apoptosis of human esophageal carcinoma cells via NF‑κB and PI3K/Akt signaling pathways

Zhiliang Jin, Wei Yan, Hui Jin, Changzheng Ge, Yanhua Xu

Pages: 971-976 Published online on: 15 June 2016

A novel alternative splicing isoform of NF2 identified in human Schwann cells

Fang Su, Zhengguang Zhou, Wen Su, Zishu Wang, Qiong Wu

Pages: 977-982 Published online on: 08 June 2016

Harmine combined with paclitaxel inhibits tumor proliferation and induces apoptosis through down-regulation of cyclooxygenase-2 expression in gastric cancer

Xiao‑Juan Yu, Kun Sun, Xiao‑He Tang, Cun‑Jin Zhou, Hui Sun, Zhe Yan, Ling Fang, Hong‑Wen Wu, Yi‑Kui Xie, Bin Gu

Pages: 983-988 Published online on: 09 June 2016

Induction of G2/M phase arrest and apoptosis by ZGDHU-1 in A549 and RERF-LC-MA lung cancer cells

Xinfeng Shen, Zhen Wu, Sufeng Chen, Yu Chen, Jun Xia, Yaping Lv, Yonglie Zhou

Pages: 989-994 Published online on: 09 June 2016

Cordycepin induces apoptosis in human liver cancer HepG2 cells through extrinsic and intrinsic signaling pathways

Le‑Wen Shao, Li‑Hua Huang, Sheng Yan, Jian‑Di Jin, Shao‑Yan Ren

Pages: 995-1000 Published online on: 13 June 2016

Preparation and affinity identification of glutamic acid-urea small molecule analogs in prostate cancer

Zhiwei Zhang, Zheng Zhu, Deyong Yang, Weiwei Fan, Jianbo Wang, Xiancheng Li, Xiaochi Chen, Qifeng Wang, Xishuang Song

Pages: 1001-1006 Published online on: 10 June 2016

Nasal dissemination of a single-clone IgH-rearranged conjunctival MALT lymphoma through the nasolacrimal duct: A case report

Chung‑Yu Hsieh, Yi‑Ping Liao, Chia‑Che Wu, Sheng‑Po Yuan, Jennifer Hui‑Chun Ho, Rachel Roan, Phui‑Ly Liew, Ming‑Tang Lai, Feipeng Lee

Pages: 1007-1010 Published online on: 10 June 2016

Low-frequency ultrasound-mediated microvessel disruption combined with docetaxel to treat prostate carcinoma xenografts in nude mice: A novel type of chemoembolization

Yu Yang, Wenkun Bai, Yini Chen, Shuliang Nan, Yanduan Lin, Tao Ying, Bing Hu

Pages: 1011-1018 Published online on: 13 June 2016

Rapid progression of mixed neuroendocrine carcinoma‑acinar adenocarcinoma of the prostate: A case report

Jingchao Wei, Xiaoping Zheng, Liuxun Li, Wensu Wei, Zhi Long, Leye He

Pages: 1019-1022 Published online on: 16 June 2016

Solitary subdural osteoma: A case report and literature review

Lei Cao, Lichuan Hong, Chuzhong Li, Yazhuo Zhang, Songbai Gui

Pages: 1023-1026 Published online on: 16 June 2016

Targeting of sonic hedgehog‑Gli signaling: A potential therapeutic target for patients with breast cancer

Lingqin Song, Weifeng Wang, Di Liu, Yang Zhao, Jianjun He, Xijing Wang, Zhijun Dai, Huimin Zhang, Xiao Li

Pages: 1027-1033 Published online on: 15 June 2016

Hypoxia-inducible factor-1α mediates the toll-like receptor 4 signaling pathway leading to anti-tumor effects in human hepatocellular carcinoma cells under hypoxic conditions

Xiaoyu Zhang, Shuchen Li, Mingrong Li, Haiying Huang, Jingyuan Li, Changwei Zhou

Pages: 1034-1040 Published online on: 13 June 2016

Endobronchial fibroma in a pneumoconiosis patient with a history of tuberculosis: A case report and literature review

Meifang Wang, Yuquan Liu, Dan Li, Chang Xiong, Xin Qian, Yijun Tang

Pages: 1041-1045 Published online on: 15 June 2016

p53 as a prognostic marker associated with the risk of mortality for oral squamous cell carcinoma

Tommaso Cutilli, Pietro Leocata, Vincenza Dolo, Emma Altobelli

Pages: 1046-1050 Published online on: 16 June 2016

Overexpression of lncRNA NEAT1 mitigates multidrug resistance by inhibiting ABCG2 in leukemia

Caihua Gao, Jianying Zhang, Qingyan Wang, Chunhua Ren

Pages: 1051-1057 Published online on: 16 June 2016

Huaier polysaccharide induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cells through p38 MAPK

Haidong Bao, Peng Liu, Ke Jiang, Xianbin Zhang, Long Xie, Zhongyu Wang, Peng Gong

Pages: 1058-1066 Published online on: 08 June 2016

Predicting associations between microRNAs and target genes in breast cancer by bioinformatics analyses

Tianying Zheng, Xing Zhang, Yonggang Wang, Xiucui Yu

Pages: 1067-1073 Published online on: 15 June 2016

Prostate cancer metastasis to the distal phalanx of the left hallux: The first confirmed case and literature review

Xinbing Sui, Yan Hu, Cheng Zhang, Hongming Pan, Da Li

Pages: 1074-1078 Published online on: 13 June 2016

Fertility-sparing management and obstetric outcomes in a 20-year-old patient with a Sertoli-Leydig cell tumor of the ovary: A case report and review of the literature

Thomas Stavrakis, Ioannis Kalogiannidis, Stamatios Petousis, Chrisoula Tsompanidou, Dimitris Delkos, Nikolaos Prapas, David Rousso

Pages: 1079-1082 Published online on: 09 June 2016

Surgicel® granuloma mimicking ovarian cancer: A case report

Luigi Cormio, Gennaro Cormio, Giuseppe Di Fino, Carmen Scavone, Francesca Sanguedolce, Vera Loizzi, Giuseppe Carrieri

Pages: 1083-1084 Published online on: 08 June 2016

Expression levels of JNK associated with polymorphic lactotransferrin haplotypes in human nasopharyngeal carcinoma

Gengqiu Luo, Yanhong Zhou, Wei Yi, Hong Yi

Pages: 1085-1094 Published online on: 15 June 2016

Plumbagin exhibits an anti‑proliferative effect in human osteosarcoma cells by downregulating FHL2 and interfering with Wnt/β‑catenin signalling

Yuan‑Liang Xue, Xiang‑Qi Meng, Long‑Jun Ma, Zhen Yuan

Pages: 1095-1100 Published online on: 15 June 2016

In vitro generation of cytotoxic T lymphocyte response using dendritic cell immunotherapy in osteosarcoma

Ye‑Teng He, Qing-Min Zhang, Quan‑Chun Kou, Bo Tang

Pages: 1101-1106 Published online on: 15 June 2016

Effect of STK17A on the sensitivity of ovarian cancer cells to paclitaxel and carboplatin

Jianhua Gao, Dan Liu, Jie Li, Qianlin Song, Qi Wang

Pages: 1107-1112 Published online on: 15 June 2016

Cbl‑b promotes cell detachment via ubiquitination of focal adhesion kinase

Yibo Fan, Xiujuan Qu, Yanju Ma, Yunpeng Liu, Xuejun Hu

Pages: 1113-1118 Published online on: 15 June 2016

Early detection of tumor relapse/regrowth by consecutive minimal residual disease monitoring in high-risk neuroblastoma patients

Satoshi Hirase, Atsuro Saitoh, Tri Budi Hartomo, Aiko Kozaki, Tomoko Yanai, Daiichiro Hasegawa, Keiichiro Kawasaki, Yoshiyuki Kosaka, Masafumi Matsuo, Nobuyuki Yamamoto, Takeshi Mori, Akira Hayakawa, Kazumoto Iijima, Hisahide Nishio, Noriyuki Nishimura

Pages: 1119-1123 Published online on: 07 June 2016

CD147 modulates androgen receptor activity through the Akt/Gsk-3β/β-catenin/AR pathway in prostate cancer cells

Fang Fang, Yingxin Qin, Feng Hao, Qiang Li, Wei Zhang, Chen Zhao, Shuang Chen, Liangzhong Zhao, Liguo Wang, Jianhui Cai

Pages: 1124-1128 Published online on: 07 June 2016

Massive renal urothelial carcinoma with renal vein tumor thrombus, pancreatic infiltration and adrenal metastasis: A case report

Tao Li, Liang Gao, Weilu Wu, Peng Chen, Siyuan Bu, Qiang Wei, Lu Yang

Pages: 1129-1131 Published online on: 15 June 2016

Analysis of repeated 24-core saturation prostate biopsy: Inverse association between asymptomatic histological inflammation and prostate cancer detection

Tomonori Kato, Akira Komiya, Akihiro Morii, Hiroaki Iida, Takatoshi Ito, Hideki Fuse

Pages: 1132-1138 Published online on: 09 June 2016

PREX2 promotes the proliferation, invasion and migration of pancreatic cancer cells by modulating the PI3K signaling pathway

Jianyi Yang, Xuejun Gong, Lu Ouyang, Wen He, Rou Xiao, Li Tan

Pages: 1139-1143 Published online on: 08 June 2016

Validation and optimization of a predictive model for radiation pneumonitis in patients with lung cancer

Charlott Mörth, Ioannis Kafantaris, Markus Castegren, Antonios Valachis

Pages: 1144-1148 Published online on: 06 June 2016

Prostate cancer incidence in men with self-reported prostatitis after 15 years of follow-up

Markku H. Vaarala, Aare Mehik, Pasi Ohtonen, Pekka A. Hellström

Pages: 1149-1153 Published online on: 13 June 2016

Invasive micropapillary component and its clinico-histopathological significance in patients with colorectal cancer

Katarzyna Jakubowska, Katarzyna Guzińska‑Ustymowicz, Anna Pryczynicz

Pages: 1154-1158 Published online on: 15 June 2016

FOXL2 molecular status in adult granulosa cell tumors of the ovary: A study of primary and metastatic cases

Gian Franco Zannoni, Giuseppina Improta, Marco Petrillo, Angela Pettinato, Giovanni Scambia, Filippo Fraggetta

Pages: 1159-1163 Published online on: 14 June 2016

Lidocaine inhibits the invasion and migration of TRPV6-expressing cancer cells by TRPV6 downregulation

Yuan Jiang, Hui Gou, Jiang Zhu, Si Tian, Lehua Yu

Pages: 1164-1170 Published online on: 13 June 2016

MicroRNA-206 inhibits the viability and migration of human lung adenocarcinoma cells partly by targeting MET

Xi Chen, Zhong‑Kai Tong, Jian‑Ya Zhou, Ya‑Ke Yao, Shu‑Meng Zhang, Jian‑Ying Zhou

Pages: 1171-1177 Published online on: 15 June 2016

Ikaros expression sensitizes leukemic cells to the chemotherapeutic drug doxorubicin

Licai He, Shenmeng Gao, Zhenfeng Zhu, Shang Chen, Haihua Gu

Pages: 1178-1182 Published online on: 07 June 2016

Dual role of macrophages in the response of C26 colon carcinoma cells to 5-fluorouracil administration

Laura Patras, Alina Sesarman, Emilia Licarete, Lavinia Luca, Marius Costel Alupei, Elena Rakosy‑Tican, Manuela Banciu

Pages: 1183-1191 Published online on: 13 June 2016

First application of next‑generation sequencing in Moroccan breast/ovarian cancer families and report of a novel frameshift mutation of the BRCA1 gene

Farah Jouali, Fatima‑Zahra Laarabi, Nabila Marchoudi, Ilham Ratbi, Siham Chafai Elalaoui, Houria Rhaissi, Jamal Fekkak, Abdelaziz Sefiani

Pages: 1192-1196 Published online on: 16 June 2016
Open Access

miR-182, of the miR-183 cluster family, is packaged in exosomes and is detected in human exosomes from serum, breast cells and prostate cells

Brittany L. Mihelich, Shweta Dambal, Shaoxia Lin, Larisa Nonn

Pages: 1197-1203 Published online on: 13 June 2016

hTERT and BIRC5 gene promoters for cancer gene therapy: A comparative study

Mikhail V. Shepelev, Eugene P. Kopantzev, Tatiana V. Vinogradova, Eugene D. Sverdlov, Igor V. Korobko

Pages: 1204-1210 Published online on: 15 June 2016

Non‑pegylated liposomal doxorubicin for patients with recurrent ovarian cancer: A multicentric phase II trial

Janina Brucker, Christine Mayer, Gerhard Gebauer, Peter Mallmann, Antje Kristina Belau, Andreas Schneeweiss, Christof Sohn, Michael Eichbaum

Pages: 1211-1215 Published online on: 16 June 2016

Therapeutic drug monitoring and tyrosine kinase inhibitors (Review)

Pauline Herviou, Emilie Thivat, Damien Richard, Lucie Roche, Joyce Dohou, Mélanie Pouget, Alain Eschalier, Xavier Durando, Nicolas Authier

Pages: 1223-1232 Published online on: 24 June 2016

LncRNAs and cancer (Review)

Rui Zhang, Li Qiong Xia, Wen Wen Lu, Jing Zhang, Jin‑Shui Zhu

Pages: 1233-1239 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Attempt towards a novel classification of triple-negative breast cancer using immunohistochemical markers

Yan‑Xi Liu, Ke‑Ren Wang, Hua Xing, Xu‑Jie Zhai, Li‑Ping Wang, Wan Wang

Pages: 1240-1256 Published online on: 23 June 2016

Xenograft models for undifferentiated pleomorphic sarcoma not otherwise specified are essential for preclinical testing of therapeutic agents

Marc Becker, Claudine Graf, Marcus Tonak, Markus P. Radsak, Tobias Bopp, Robert Bals, Rainer M. Bohle, Matthias Theobald, Pol‑Maria Rommens, Dirk Proschek, Thomas C. Wehler

Pages: 1257-1264 Published online on: 24 June 2016
Open Access

Clinical potential of TCF21 methylation in the diagnosis of renal cell carcinoma

Jun Xin, Rong Xu, Shaokun Lin, Minghua Xin, Wenjie Cai, Jin Zhou, Changde Fu, Guangfu Zhen, Jinjin Lai, Yue Li, Pengfeng Zhang

Pages: 1265-1270 Published online on: 17 June 2016
Open Access

SIX1 coordinates with TGFβ signals to induce epithelial-mesenchymal transition in cervical cancer

Shu‑Hua Sun, Dan Liu, Yun‑Te Deng, Xiao‑Xue Zhang, Dong‑Yi Wan, Bi‑Xin Xi, Wei Huang, Qian Chen, Meng‑Chen Li, Ming‑Wei Wang, Fei Yang, Ping Shu, Ke‑Zhi Wu, Qing‑Lei Gao

Pages: 1271-1278 Published online on: 28 June 2016
Open Access

Identification of key target genes and pathways in laryngeal carcinoma

Feng Liu, Jintao Du, Jun Liu, Bei Wen

Pages: 1279-1286 Published online on: 17 June 2016
Open Access

Gastrointestinal tract spindle cell tumors with interstitial cells of Cajal: Prevalence excluding gastrointestinal stromal tumors

So Jung Lee, Chung Su Hwang, Ahrong Kim, Kyungbin Kim, Kyung Un Choi

Pages: 1287-1292 Published online on: 22 June 2016
Open Access

Vinflunine treatment in patients with metastatic urothelial cancer: A Nordic retrospective multicenter analysis Corrigendum in /10.3892/ol.2017.6082

Karin Holmsten, Line Hammer Dohn, Niels Viggo Jensen, Carl‑Henrik Shah, Fredrik Jäderling, Helle Pappot, Anders Ullén

Pages: 1293-1300 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Intrathecal chemotherapy as a treatment for leptomeningeal metastasis of non-small cell lung cancer: A pooled analysis

Ya‑Lan Wu, Lin Zhou, You Lu

Pages: 1301-1314 Published online on: 24 June 2016
Open Access

Expression and localization of the immunophilin FKBP51 in colorectal carcinomas and primary metastases, and alterations following oxaliplatin-based chemotherapy

Deborah Rotoli, Manuel Morales, María del Carmen Maeso, María del Pino García, Araceli Morales, Julio Ávila, Pablo Martín‑Vasallo

Pages: 1315-1322 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Response to 223Ra-dichloride in castration-resistant prostate cancer with bone metastasis: A case report

Montserrat Estorch Cabrera, Pablo Maroto Rey, Ignasi Carrió, Alberto Montes, Diego Alonso López

Pages: 1323-1328 Published online on: 22 June 2016
Open Access

SNF2H promotes hepatocellular carcinoma proliferation by activating the Wnt/β-catenin signaling pathway

Yanan Wang, Juanxiu Qin, Qian Liu, Xufen Hong, Tianming Li, Yuanjun Zhu, Lei He, Bing Zheng, Min Li

Pages: 1329-1336 Published online on: 07 June 2016
Open Access

Breast cancer survival disparity between African American and Caucasian women in Arkansas: A race-by-grade analysis

Behjatolah Monzavi‑Karbassi, Eric R. Siegel, Srikanth Medarametla, Issam Makhoul, Thomas Kieber‑Emmons

Pages: 1337-1342 Published online on: 29 June 2016
Open Access

Inhibitory effect of RNA-mediated knockdown of zinc finger protein 91 pseudogene on pancreatic cancer cell growth and invasion

Weiyi Huang, Ning Li, Jiong Hu, Lei Wang

Pages: 1343-1348 Published online on: 28 June 2016
Open Access

Translational significance of Nodal, Cripto-1 and Notch4 in adult nevi

Luigi Strizzi, Naira V. Margaryan, Pedram Gerami, Zahra Haghighat, Paul W. Harms, Gabriele Madonna, Gerardo Botti, Paolo A. Ascierto, Mary J.C. Hendrix

Pages: 1349-1354 Published online on: 21 June 2016
Open Access

A novel method to limit breast cancer stem cells in states of quiescence, proliferation or differentiation: Use of gel stress in combination with stem cell growth factors

Jing Wang, Xiangming Liu, Zhongmin Jiang, Lili Li, Zhigang Cui, Yuan Gao, Di Kong, Xiaozhi Liu

Pages: 1355-1360 Published online on: 22 June 2016
Open Access

Plasma long non-coding RNA MALAT1 is associated with distant metastasis in patients with epithelial ovarian cancer

Qingjuan Chen, Yongyong Su, Xiaopeng He, Weian Zhao, Caixia Wu, Weibo Zhang, Xiaomin Si, Bingwei Dong, Lianying Zhao, Yufang Gao, Xiaowen Yang, Jianhui Chen, Jian Lu, Ximin Qiao, Yuchen Zhang

Pages: 1361-1366 Published online on: 29 June 2016
Open Access

Upregulation of SOX4 antagonizes cellular senescence in esophageal squamous cell carcinoma

Rongfei Han, Shiying Huang, Yonghua Bao, Xin Liu, Xiaoyu Peng, Zhiguo Chen, Qian Wang, Jiaqi Wang, Qiuping Zhang, Tianfu Wang, Duo Zheng, Wancai Yang

Pages: 1367-1372 Published online on: 29 June 2016
Open Access

High expression of TRPM8 predicts poor prognosis in patients with osteosarcoma

Wei Zhao, Huimian Xu

Pages: 1373-1379 Published online on: 22 June 2016
Open Access

Sinomenine inhibits A549 human lung cancer cell invasion by mediating the STAT3 signaling pathway

Shulong Jiang, Yebo Gao, Wei Hou, Rui Liu, Xin Qi, Xia Xu, Jie Li, Yanju Bao, Honggang Zheng, Baojin Hua

Pages: 1380-1386 Published online on: 23 June 2016
Open Access

HPV16 E6 upregulates Aurora A expression

Yi Guo, Jiaming Ma, Yahong Zheng, Lu Li, Xiaowei Gui, Qian Wang, Xiangkai Meng, Hong Shang

Pages: 1387-1393 Published online on: 27 June 2016
Open Access

Flavonoids isolated from Citrus platymamma induced G2/M cell cycle arrest and apoptosis in A549 human lung cancer cells

Arulkumar Nagappan, Ho Jeong Lee, Venu Venkatarame Gowda Saralamma, Hyeon Soo Park, Gyeong Eun Hong, Silvia Yumnam, Suchismita Raha, Shobana Nancy Charles, Sung Chul Shin, Eun Hee Kim, Won Sup Lee, Gon Sup Kim

Pages: 1394-1402 Published online on: 28 June 2016
Open Access

Fluorescence in situ hybridization analysis of the ALK gene in 2,045 non-small cell lung cancer patients from North-Western Spain (Galicia)

María Sánchez‑Ares, José M. Cameselle‑Teijeiro, Sergio Vázquez‑Estévez, Martín Lázaro‑Quintela, Ángel Vázquez‑Boquete, Francisco J. Afonso‑Afonso, Joaquín Casal‑Rubio, Ana L. González‑Piñeiro, Yolanda Rico‑Rodríguez, José L. Fírvida‑Pérez, Juan Ruíz‑Bañobre, Elena Couso, Lucía Santomé, Raquel Pérez‑Becerra, Rosario García‑Campelo, Margarita Amenedo, Cristina Azpitarte‑Raposeiras, José Antúnez, Ihab Abdulkader

Pages: 1403-1407 Published online on: 28 June 2016
Open Access

Correlation between histological grade and positron emission tomography parameters in cervical carcinoma

Vanessa Mocciaro, Paolo Scollo, Alessandro Stefano, Stefania Gieri, Giorgio Russo, Giuseppe Scibilia, Sebastiano Cosentino, Gabriella Murè, Sara Baldari, Maria Gabriella Sabini, Filippo Fraggetta, Maria Carla Gilardi, Massimo Ippolito

Pages: 1408-1414 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Prognostic role of KRAS mutations in Sardinian patients with colorectal carcinoma

Grazia Palomba, Antonio Cossu, Panagiotis Paliogiannis, Antonio Pazzola, Giovanni Baldino, Mario Scartozzi, Maria Teresa Ionta, Salvatore Ortu, Francesca Capelli, Annamaria Lanzillo, Tito Sedda, Giovanni Sanna, Michela Barca, Luciano Virdis, Mario Budroni, Giuseppe Palmieri

Pages: 1415-1421 Published online on: 29 June 2016
Open Access

High expression levels of egfl7 correlate with low endothelial cell activation in peritumoral vessels of human breast cancer

Diane Pannier, Géraldine Philippin‑Lauridant, Marie‑Christine Baranzelli, Delphine Bertin, Emilie Bogart, Victor Delprat, Gaëlle Villain, Virginie Mattot, Jacques Bonneterre, Fabrice Soncin

Pages: 1422-1428 Published online on: 28 June 2016
Open Access

Pelargonium quercetorum Agnew induces apoptosis without PARP or cytokeratin 18 cleavage in non‑small cell lung cancer cell lines

Nazlihan Aztopal, Buse Cevatemre, Mehmet Sarimahmut, Ferda Ari, Egemen Dere, Mustafa Zafer Ozel, Mehmet Firat, Engin Ulukaya

Pages: 1429-1437 Published online on: 24 June 2016
Open Access

Atorvastatin antagonizes the visfatin-induced expression of inflammatory mediators via the upregulation of NF-κB activation in HCAECs

Kai‑Lei Shi, Ju‑Ying Qian, Lin Qi, Ding‑Biao Mao, Yang Chen, Yi Zhu, Xin‑Gui Guo

Pages: 1438-1444 Published online on: 28 June 2016
Open Access

Reconstruction of large tibial bone defects following osteosarcoma resection using bone transport distraction: A report of two cases

Zhengming Yang, Libin Jin, Huimin Tao, Disheng Yang

Pages: 1445-1447 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Comparison of adjuvant ED and EC-D regimens in operable breast invasive ductal carcinoma

Liyu Jiang, Chuyu Jing, Xiaoli Kong, Xiaoyan Li, Tingting Ma, Qiang Huo, Junfei Chen, Xiaoting Wang, Qifeng Yang

Pages: 1448-1454 Published online on: 21 June 2016
Open Access

Expression of HIF-1α and P-gp in non-small cell lung cancer and the relationship with HPV infection

Yimin Lu, Le-Qun Yu, Lixia Zhu, Nian Zhao, Xing-Ju Zhou, Xudong Lu

Pages: 1455-1459 Published online on: 17 June 2016

MYEOV gene overexpression in primary plasma cell leukemia with t(11;14)(q13;q32)

Nicoletta Coccaro, Giuseppina Tota, Luisa Anelli, Antonella Zagaria, Paola Casieri, Angelo Cellamare, Crescenzio Francesco Minervini, Angela Minervini, Cosimo Cumbo, Luciana Impera, Claudia Brunetti, Paola Orsini, Elisa Parciante, Anna Mestice, Giorgina Specchia, Francesco Albano

Pages: 1460-1464 Published online on: 22 June 2016

Single-port versus multi-port laparoscopic surgery for colon cancer in elderly patients

Masayoshi Tokuoka, Yoshihito Ide, Mitsunobu Takeda, Hajime Hirose, Yasuji Hashimoto, Jin Matsuyama, Shigekazu Yokoyama, Yukio Fukushima, Yo Sasaki

Pages: 1465-1470 Published online on: 29 June 2016

Paeoniflorin inhibits human pancreatic cancer cell apoptosis via suppression of MMP-9 and ERK signaling

Nanmu Yang, Hong Cui, Feng Han, Ling Zhang, Tao Huang, Yi Zhou, Jinxue Zhou

Pages: 1471-1476 Published online on: 22 June 2016

Association between CXCR2 and IL-22BP expression indicate a poor outcome for gastric adenocarcinoma progression

Shi Bin Yang, Fanghai Han, Jian Hai Wu, Zhi Zhao, Wenhua Zhan

Pages: 1477-1484 Published online on: 28 June 2016

Undiagnosed Borrmann type IV gastric cancer despite repeated endoscopic biopsies and PET-CT examination: A case report

Fang‑Qing Zhu, Hong‑Jin Chu, Zhao‑Hua Gong, Feng‑Cai Du, Jian Chen, Li‑Xin Jiang

Pages: 1485-1488 Published online on: 22 June 2016

Carcinoma-like nonfunctional pheochromocytoma in the right adrenal gland: A case report Corrigendum in /10.3892/ol.2016.5144

Shingo Moriyama, Hideki Takeshita, Saori Araki, Takuo Tokairin, Makoto Kagawa, Koji Chiba, Akiko Adachi, Akira Noro

Pages: 1489-1492 Published online on: 23 June 2016

Impact of total lesion glycolysis measured by 18F-FDG-PET/CT on overall survival and distant metastasis in hypopharyngeal cancer

Hidenori Suzuki, Masami Nishio, Hayao Nakanishi, Nobuhiro Hanai, Hitoshi Hirakawa, Takeshi Kodaira, Tsuneo Tamaki, Yasuhisa Hasegawa

Pages: 1493-1500 Published online on: 23 June 2016

Tuberous sclerosis complex-associated renal angiomyolipomas: A single center study of 17 consecutive cases

Hang Wang, Qilai Long, Yiwei Wang, Li Liu, Lin Zhou, Jianming Guo

Pages: 1501-1506 Published online on: 23 June 2016

Effect of IL-6 and IL-8 on the expression of the complement activation inhibitors MAC-inhibitory protein and decay-accelerating factor in ovarian cancer A2780 cells

Lucyna Kapka‑Skrzypczak, Sylwia Popek, Krzysztof Sawicki, Ewa Wolińska, Magdalena Czajka, Maciej Skrzypczak

Pages: 1507-1512 Published online on: 28 June 2016

Detection of circulating tumor cells in patients with esophagogastric or pancreatic adenocarcinoma using the CellSearch® system: An observational feasibility study

Tobias Piegeler, Thomas Winder, Sabine Kern, Bernhard Pestalozzi, Paul Magnus Schneider, Beatrice Beck‑Schimmer

Pages: 1513-1518 Published online on: 30 June 2016

TIM-3 expression in lymphoma cells predicts chemoresistance in patients with adult T-cell leukemia/lymphoma

Hasita Horlad, Koji Ohnishi, Chaoya Ma, Yukio Fujiwara, Daisuke Niino, Koichi Ohshima, Masahisa Jinushi, Masao Matsuoka, Motohiro Takeya, Yoshihiro Komohara

Pages: 1519-1524 Published online on: 23 June 2016

Laparoscopic subtotal colectomy for synchronous triple colorectal cancer: A case report

Xuetong Jiang, Chuanqi Xu, Dong Tang, Daorong Wang

Pages: 1525-1528 Published online on: 29 June 2016

Genome-wide analysis of DNA methylation in hepatoblastoma tissues

Ximao Cui, Baihui Liu, Shan Zheng, Kuiran Dong, Rui Dong

Pages: 1529-1534 Published online on: 28 June 2016

Recurrent retroperitoneal inflammatory myofibroblastic tumor: A case report

Xinjun Wang, Xiaokun Zhao, Joseph Chin, Liang Zhu, Zijian Wang, Zhaohui Zhong

Pages: 1535-1538 Published online on: 23 June 2016

Overexpression of Rab27B is correlated with distant metastasis and poor prognosis in ovarian cancer

Ping Ren, Xiao‑Qing Yang, Xiao‑Lu Zhai, Yu‑Quan Zhang, Jian‑Fei Huang

Pages: 1539-1545 Published online on: 29 June 2016

Gastric adenocarcinoma concurrent with paravertebral plasmacytoma: A case report

Fengcai Du, Lixin Jiang, Fangqing Zhu, Zhao Hua Gong, Jian Chen, Liangming Zhang

Pages: 1551-1553 Published online on: 23 June 2016

Correlation between FOXP3 expression and gastric cancer

Guoxiao Guo, Zhikuan He, Zhaohui Shi

Pages: 1554-1558 Published online on: 17 June 2016

A novel truncated form of HMGA2 in tumors of the ovaries

Antonio Agostini, Ioannis Panagopoulos, Ben Davidson, Claes Goran Trope, Sverre Heim, Francesca Micci

Pages: 1559-1563 Published online on: 29 June 2016

Simple resection of truncal desmoid tumors: A case series

Yoshihiro Nishida, Satoshi Tsukushi, Hiroshi Urakawa, Shunsuke Hamada, Eiji Kozawa, Kunihiro Ikuta, Naoki Ishiguro

Pages: 1564-1568 Published online on: 28 June 2016

Effect of multidrug resistance 1/P-glycoprotein on the hypoxia-induced multidrug resistance of human laryngeal cancer cells

Dawei Li, Liang Zhou, Jiameng Huang, Xiyan Xiao

Pages: 1569-1574 Published online on: 17 June 2016

Far-western blotting as a solution to the non-specificity of the anti-erythropoietin receptor antibody

Barbora Fecková, Patrícia Kimáková, Lenka Ilkovičová, Erika Szentpéteriová, Nataša Debeljak, Zuzana Solárová, Veronika Sačková, Martina Šemeláková, Mangesh Bhide, Peter Solár

Pages: 1575-1580 Published online on: 24 June 2016

Molecular mechanisms of the effect of TGF-β1 on U87 human glioblastoma cells

Igor Bryukhovetskiy, Valeriy Shevchenko

Pages: 1581-1590 Published online on: 22 June 2016

Relative biological effectiveness in canine osteosarcoma cells irradiated with accelerated charged particles

Junko Maeda, Ian M. Cartwright, Jeremy S. Haskins, Yoshihiro Fujii, Hiroshi Fujisawa, Hirokazu Hirakawa, Mitsuru Uesaka, Hisashi Kitamura, Akira Fujimori, Douglas H. Thamm, Takamitsu A. Kato

Pages: 1597-1601 Published online on: 30 June 2016

Small bowel adenocarcinoma in Lynch syndrome: A case report

Ke‑Kang Sun, Gang Liu, Xiaojun Shen, Xiaoyang Wu

Pages: 1602-1604 Published online on: 17 June 2016

Potential suppressive effects of gentian violet on human breast cancer MDA-MB-231 cells in vitro: Comparison with gemcitabine

Masayoshi Yamaguchi, Tomiyasu Murata

Pages: 1605-1609 Published online on: 23 June 2016

White blood cell and platelet indices as prognostic markers in patients with invasive ductal breast carcinoma

Dimitrios Mantas, Ioannis D. Kostakis, Nikolaos Machairas, Christos Markopoulos

Pages: 1610-1614 Published online on: 22 June 2016

Male breast cancer ‑ a single center experience

Branislav Bystricky, Filip Kohutek, Andrej Rosik

Pages: 1615-1619 Published online on: 30 June 2016

Fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging of T-lymphoblastic lymphoma patients

Jong Hoon Park, Kisoo Pahk, Sungeun Kim, Sang Moo Lim, Gi Jeong Cheon, Yeon Hee Park, Seung‑Sook Lee, Jae Gol Choe

Pages: 1620-1622 Published online on: 29 June 2016

Role of caspase-10 in the death of acute leukemia cells

Wenjian Guo, Aishu Dong, Xiahui Pan, Xiaoji Lin, Ying Lin, Muqing He, Baoling Zhu, Liming Jin, Rongxing Yao

Pages: 1623-1629 Published online on: 27 June 2016
Journal Cover

August-2016
Volume 12 Issue 2

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image