Journal Articles

Open Access

Effect of neuromedin U on allergic airway inflammation in an asthma model (Review)

Xiaojie Ren, Fang Dong, Yuerong Zhuang, Yong Wang, Wuhua Ma

Pages: 809-816 Published online on: 04 December 2019
Open Access

Pizotifen inhibits the proliferation and invasion of gastric cancer cells

Ying Jiang, Wei Wang, Xi Wu, Jihua Shi

Pages: 817-824 Published online on: 09 December 2019
Open Access

Salvianolic acid B activates Wnt/β‑catenin signaling following spinal cord injury

Hongming Zhou, Yi Liu, Lei Sun, Ming Fu, Yao Zhao

Pages: 825-832 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Interactive association of sleep duration and sleep quality with the prevalence of metabolic syndrome in adult Chinese males

Kai Lu, Yue Zhao, Jia Chen, Dayi Hu, Hua Xiao

Pages: 841-848 Published online on: 05 December 2019
Open Access

PYP1‑4 peptide from Pyropia yezoensis protects against acetaminophen‑induced hepatotoxicity in HepG2 cells

In‑Hye Kim, Jeong‑Wook Choi, Taek‑Jeong Nam

Pages: 849-860 Published online on: 09 December 2019
Open Access

Small‑incision open distal subpectoral vs. arthroscopic proximal biceps tenodesis for biceps long head tendon lesions with repair of rotator cuff tears

Gang Yi, Jing Yang, Lei Zhang, Yang Liu, Xiaoguang Guo, Shijie Fu

Pages: 861-870 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Metoprolol and bisoprolol ameliorate hypertrophy of neonatal rat cardiomyocytes induced by high glucose via the PKC/NF‑κB/c‑fos signaling pathway

Min Wang, Qingbo Lv, Liding Zhao, Yao Wang, Yi Luan, Zhengwei Li, Guosheng Fu, Wenbin Zhang

Pages: 871-882 Published online on: 10 December 2019
Open Access

Puerarin promotes the viability and differentiation of MC3T3‑E1 cells by enhancing LC3B‑mediated autophagy through downregulation of miR‑204

Qian Feng, Song‑Yi Cheng, Rui Yang, Xiang‑Wei Zeng, Feng‑Ming Zhao, Xiu‑Qin Zhan

Pages: 883-890 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Assessment of the value of 3D‑DSA combined with neurointerventional thrombolysis in the treatment of senile cerebrovascular occlusion

Song Jiao, Ling Gong, Zhongbo Wu, Linrui Zhu, Jinjian Hu, Bo Tang, Shengtao Yao

Pages: 891-896 Published online on: 04 December 2019
Open Access

Integrated microRNA and proteome analysis reveal a regulatory module in hepatic lipid metabolism disorders in mice with subclinical hypothyroidism

Liya Zhang, Kunpeng Wu, Tao Bo, Lingyan Zhou, Ling Gao, Xiaoming Zhou, Wenbin Chen

Pages: 897-906 Published online on: 04 December 2019
Open Access

Both UFH and NAH alleviate shedding of endothelial glycocalyx and coagulopathy in LPS‑induced sepsis

Xiao Huang, Shasha Han, Xiangyong Liu, Tao Wang, Haixiao Xu, Bingyan Xia, Guiqing Kong, Jiankui Li, Weiwei Zhu, Haoran Hu, Dong Hao, Xiaozhi Wang

Pages: 913-922 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Pilose antler peptide promotes osteoblast proliferation, differentiation and mineralization via the insulin signaling pathway

Changjun Yun, Wenjie Qian, Junyi Wu, Chenxi Yuan, Songzhou Jiang, Jinpeng Lv

Pages: 923-930 Published online on: 05 December 2019
Open Access

α-synuclein promotes progression of Parkinson's disease by upregulating autophagy signaling pathway to activate NLRP3 inflammasome

Xiaohong Wang, Jinghong Chi, Di Huang, Li Ding, Xiaojing Zhao, Lai Jiang, Yang Yu, Feng Gao

Pages: 931-938 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Clinical efficacy of aspirin combined with clopidogrel in treating cerebral infarction and its effect on serum hs-CRP, sICAM-1 and TNF-α

Min Li, Jing Wang, Xinhong Wang, Guojie Li

Pages: 939-944 Published online on: 04 December 2019
Open Access

PCR amplification of the erm(41) gene can be used to predict the sensitivity of Mycobacterium abscessus complex strains to clarithromycin

Ayaka Mase, Fumihiro Yamaguchi, Toshitaka Funaki, Yohei Yamazaki, Yusuke Shikama, Kunihiko Fukuchi

Pages: 945-955 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Successful clinical application of pre‑implantation genetic diagnosis for infantile neuroaxonal dystrophy

Yan Hao, Dawei Chen, Guirong Zhang, Zhiguo Zhang, Xiaojun Liu, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Xiaofeng Xu, Xiaojin He, Lixian Xing, Mingrong Lv, Dongmei Ji, Beili Chen, Weiwei Zou, Huan Wu, Yajing Liu, Yunxia Cao

Pages: 956-964 Published online on: 09 December 2019
Open Access

Role of lncRNA‑ATB in ovarian cancer and its mechanisms of action

Donglan Yuan, Xiaofang Zhang, Yinling Zhao, Hua Qian, Hezhu Wang, Cuiqin He, Xia Liu, Ting Guo, Mei Lin, Hong Yu, Jun Ye

Pages: 965-971 Published online on: 04 December 2019
Open Access

Enalapril attenuates endoplasmic reticulum stress and mitochondrial injury induced by myocardial infarction via activation of the TAK1/NFAT pathway in mice

Xing Rong, Donghui Ge, Lili Yu, Lei Li, Maoping Chu, Haitao Lv

Pages: 972-980 Published online on: 04 December 2019
Open Access

The role of the miR‑21‑5p‑mediated inflammatory pathway in ulcerative colitis

Xiaohong Lu, Yuanjie Yu, Shiyun Tan

Pages: 981-989 Published online on: 04 December 2019
Open Access

LncRNA MALAT1 prevents the protective effects of miR‑125b‑5p against acute myocardial infarction through positive regulation of NLRC5

Zhiyong Liu, Jing Liu, Ying Wei, Jing Xu, Zhaoning Wang, Peng Wang, Hao Sun, Zhijing Song, Qian Liu

Pages: 990-998 Published online on: 09 December 2019
Open Access

LINC00858 promotes retinoblastoma cell proliferation, migration and invasion by inhibiting miR‑3182

Qi Wang, Yanni Zhu, Guojin Zuo, Xiaoming Chen, Jinkui Cheng, Shu Zhang

Pages: 999-1005 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Differential expression profile study and gene function analysis of maternal foetal‑derived circRNA for screening for Down's syndrome

Weiguo Sui, Qing Gan, Yan Chang, Minglin Ou, Jiejing Chen, Hua Lin, Wen Xue, Yan Wu, Huiyan He, Donge Tang, Yong Dai

Pages: 1006-1016 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Expression profile analysis of dermal papilla cells mRNA in response to WNT10B treatment

Qiang Zhou, Yinjing Song, Qiaoli Zheng, Rui Han, Hao Cheng

Pages: 1017-1023 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Antithrombin III expression predicts acute kidney injury in elderly patients with sepsis

Yun Xie, Rui Tian, Wei Jin, Hui Xie, Jiang Du, Zhigang Zhou, Ruilan Wang

Pages: 1024-1032 Published online on: 09 December 2019
Open Access

Association of circulating resistin and adiponectin levels with Kawasaki disease: A meta‑analysis

Xintian Cai, Qing Zhu, Ting Wu, Bin Zhu, Shasha Liu, Shanshan Liu, Xiayire Aierken, Ayguzal Ahmat, Nanfang Li

Pages: 1033-1041 Published online on: 09 December 2019
Open Access

Abnormal expression of miR‑135b‑5p in bone tissue of patients with osteoporosis and its role and mechanism in osteoporosis progression

Biying Chen, Wen Yang, Huiqing Zhao, Kaihua Liu, Adi Deng, Guo Zhang, Kaixia Pan

Pages: 1042-1050 Published online on: 04 December 2019
Open Access

Expression of miR‑34a in cataract rats and its related mechanism

Caimei Xiu, Jing Jiang, Ruiying Song

Pages: 1051-1057 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Botulinum toxin A treatment for post‑herpetic neuralgia: A systematic review and meta‑analysis

Xin‑Long Li, Xu Zeng, Shan Zeng, Hai‑Ping He, Zhen Zeng, Li‑Lei Peng, Li‑Gang Chen

Pages: 1058-1064 Published online on: 09 December 2019
Open Access

Avicularin inhibits cell proliferation and induces cell apoptosis in cutaneous squamous cell carcinoma

Yan Wang, Mingzhu Liu, Shenglan Chen, Qin Wu

Pages: 1065-1071 Published online on: 09 December 2019
Open Access

Epidemiological aspects of the outcomes from the treatment of endometriosis: Experience from two different geographical areas

Charoula Matalliotaki, Michail Matalliotakis, Maria I. Zervou, Athina Patelarou, Ioannis Koliarakis, Demetrios A. Spandidos, Aydin Arici, Ioannis Matalliotakis, George N. Goulielmos

Pages: 1079-1083 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Effects of irisin on osteoblast apoptosis and osteoporosis in postmenopausal osteoporosis rats through upregulating Nrf2 and inhibiting NLRP3 inflammasome

Lili Xu, Liyan Shen, Xiaolong Yu, Peng Li, Qing Wang, Chengqian Li

Pages: 1084-1090 Published online on: 10 December 2019

Successful treatment of a 12‑year‑old boy with Guillain‑Barré syndrome requiring tracheostomy due to respiratory muscle paralysis: A case report

Manabu Miyamoto, George Imataka, Go Ichikawa, Yutaka Saito, Takashi Kashiwagi, Yoshiyuki Kaji, Koji Wake, Kei Funakoshi, Takahide Nagashima, Norito Kokubun, Shigemi Yoshihara

Pages: 1091-1094 Published online on: 10 December 2019
Open Access

Correlation between adiponectin, chemerin, vascular endothelial growth factor and epicardial fat volume in patients with coronary artery disease

Qixin Wu, Yuxiang Chen, Song Chen, Xiaoqiu Wu, Weixia Nong

Pages: 1095-1102 Published online on: 05 December 2019

Identification of differentially expressed protein‑coding genes in lung adenocarcinomas

Luyao Wang, Shicheng Li, Yuanyong Wang, Zhenxue Tang, Chaolong Liu, Wenjie Jiao, Jia Liu

Pages: 1103-1111 Published online on: 06 December 2019
Open Access

MicroRNA‑665 promotes the proliferation of ovarian cancer cells by targeting SRCIN1

Ping Zhou, Tingchuan Xiong, Lili Yao, Jianlin Yuan

Pages: 1112-1120 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Changes of cardiac troponin I and hypersensitive C‑reactive protein prior to and after treatment for evaluating the early therapeutic efficacy of acute myocardial infarction treatment

Li Wang, Bing Liao, Jian Yu, Ling Chen, Xiaozhong Cai, Li Liu, Kaiwen Hou, Minghao Zhang

Pages: 1121-1128 Published online on: 06 December 2019

Involvement of neurotrophic signaling in doxorubicin‑induced cardiotoxicity

Dehua Liao, Chen Zhang, Ni Liu, Lizhi Cao, Changshui Wang, Qingyan Feng, Dunwu Yao, Minghui Long, Pei Jiang

Pages: 1129-1135 Published online on: 04 December 2019
Open Access

[Corrigendum] Efficacy of nutritional treatment in patients with psoriasis: A case report

Ang Peng Wong, Tatiana Kalinovsky, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath

Pages: 1136-1136 Published online on: 05 December 2019
Open Access

[Corrigendum] Effect of type 2 diabetes mellitus caveolin‑3 K15N mutation on glycometabolism

Yiyuan Huang, Yufeng Deng, Lina Shang, Lihui Yang, Juanjuan Huang, Jing Ma, Xianshan Liao, Hui Zhou, Jing Xian, Guining Liang, Qin Huang

Pages: 1137-1137 Published online on: 09 December 2019
Open Access

Current status of infarction in the basal ganglia‑internal capsule due to mild head injury in children using PRISMA guidelines (Review)

Guangming Wang, Yongxin Luan, Lu Feng, Jinlu Yu

Pages: 1149-1154 Published online on: 12 December 2019
Open Access

3D‑printed pelvis model is an efficient method of osteotomy simulation for the treatment of developmental dysplasia of the hip

Kexin Liu, Zitao Li, Yubo Ma, Hongyu Lian

Pages: 1155-1160 Published online on: 16 December 2019
Open Access

Diagnostic value of four-dimensional ultrasonography with STIC combined with two-dimensional ultrasonography for fetal cardiac malformation and chromosomal abnormalities in early pregnancy

Huidong Li, Fanghua Peng, Chao Wu, Dexuan Kong, Qi Zhang , Zhikun Zhang

Pages: 1161-1166 Published online on: 13 December 2019
Open Access

Application of red clover isoflavone extract as an adjuvant in mice

Hongbo Chen, Xue Zhang, Longsi Liu, Mingqin Cai, Zhijun Guo, Longxin Qiu

Pages: 1175-1182 Published online on: 11 December 2019
Open Access

Effects of therapeutic hypothermia on cerebral tissue oxygen saturation in a swine model of post‑cardiac arrest

Chunshuang Wu, Jiefeng Xu, Xiaohong Jin, Qijiang Chen, Xiao Lu, Anyu Qian, Moli Wang, Zilong Li, Mao Zhang

Pages: 1189-1196 Published online on: 11 December 2019
Open Access

Efficacy of propranolol and pingyangmycin, respectively, combined with pulsed dye laser on children with hemangioma

Zhiyong Huang, Ning Zhang, Hanxin Cai, Kunhui Luo

Pages: 1197-1202 Published online on: 11 December 2019
Open Access

Saikosaponin a attenuates hyperlipidemic pancreatitis in rats via the PPAR‑γ/NF‑κB signaling pathway

Pingping Feng, Yanfang Xu, Baoyan Tong, Xiaoqun Tong, Yinyan Bian, Shufen Zhao, Hongbo Shen

Pages: 1203-1212 Published online on: 13 December 2019
Open Access

Novel near‑infrared fluorescent probe for live cell imaging

Meng Wan, Yubing Zhu, Jianjun Zou

Pages: 1213-1218 Published online on: 13 December 2019
Open Access

Effects of dexmedetomidine on oxidative stress and inflammatory response in lungs during mechanical ventilation in COPD rats

Pengcheng Li, Jing Han, Dan Zhang, Shu Cao, Chunyu Su

Pages: 1219-1224 Published online on: 17 December 2019
Open Access

Human cardiac extracellular matrix‑chitosan‑gelatin composite scaffold and its endothelialization

Jingjing Lv, Wei Liu, Guocheng Shi, Fang Zhu, Xiaomin He, Zhongqun Zhu, Huiwen Chen

Pages: 1225-1234 Published online on: 19 December 2019
Open Access

Development and gene expression of C57BL/6 mouse embryo palate shelves in rotary organ culture

Wen‑Lin Xiao, Guo Yu, Ning Zhao

Pages: 1235-1242 Published online on: 19 December 2019
Open Access

IL‑18 and IL‑35 in the serum of patients with sepsis thrombocytopenia and the clinical significance

Meirong Zhu, Xiaoqian Rong, Min Li, Shaoqin Wang

Pages: 1251-1258 Published online on: 18 December 2019
Open Access

Diagnostic and prognostic value of autoantibodies against β1‑adrenoreceptors in patients with heart failure following acute myocardial infarction: A 5‑year prospective study

Xin Wang, Mengmeng Han, Shan He, Yuan Zhang, Xiaorong Xu, Yuxing Wang, Caijing Dang, Juan Zhang, Hua Wang, Mulei Chen, Jiamei Liu, Dongyan Hou, Wenshu Zhao, Lin Xu, Lin Zhang

Pages: 1259-1266 Published online on: 16 December 2019
Open Access

Effects of isosorbide mononitrate loaded nanoparticles conjugated with anti‑Staphylococcus aureus α‑toxin on Staphylococcus aureus biofilms

Yaqian Zhang, Yulin Zhao, Dong Dong, Xiaoping Li, Zhi Li, Siyu Li, Juan Wang

Pages: 1267-1274 Published online on: 18 December 2019
Open Access

Study on the association between TGF‑β1 and liver fibrosis in patients with hepatic cystic echinococcosis

Fengming Tian, Yumei Liu, Jian Gao, Ning Yang, Xiaoqian Shang, Jie Lv, Derong Ba, Xuan Zhou, Chuntao Zhang, Xiumin Ma

Pages: 1275-1280 Published online on: 19 December 2019
Open Access

miR‑155 promotes fibroblast‑like synoviocyte proliferation and inflammatory cytokine secretion in rheumatoid arthritis by targeting FOXO3a

Yaxi Wang, Tianying Feng, Shasha Duan, Yilu Shi, Shuling Li, Xiaoshan Zhang, Lei Zhang

Pages: 1288-1296 Published online on: 16 December 2019
Open Access

Effect of pulegone on the NLPR3 inflammasome during inflammatory activation of THP‑1 cells

Qingxin Yang, Qi Liu, Hongjun Lv, Feng Wang, Rong Liu, Nan Zeng

Pages: 1304-1312 Published online on: 13 December 2019
Open Access

Antioxidant, anti‑inflammatory and anti‑fibrotic effects of Boswellia serrate gum resin in CCl4‑induced hepatotoxicity

Heba M. Eltahir, Michael A. Fawzy, Elhussein M. Mohamed, Mahmoud A. Alrehany, Ahmed M. Shehata, Mekky M. Abouzied

Pages: 1313-1321 Published online on: 19 December 2019
Open Access

Expression of microRNA‑214 and galectin‑3 in peripheral blood of patients with chronic heart failure and its clinical significance

Ruimei Han, Ke Li, Li Li, Lili Zhang, Hongchao Zheng

Pages: 1322-1328 Published online on: 12 December 2019
Open Access

Expression and clinical value of lncRNA MALAT1 and lncRNA ANRIL in glaucoma patients

Miao Zheng, Yanlin Zheng, Mingmin Gao, Hongjie Ma, Xinyue Zhang, Yuanyuan Li, Fang Wang, Hui Huang

Pages: 1329-1335 Published online on: 18 December 2019
Open Access

Sevoflurane promotes the proliferation of HUVECs by activating VEGF signaling

Zengtao Wang, Cui Wu, Min Zhang, Aiping Dong, Ruibin Niu, Jie Zhang

Pages: 1336-1342 Published online on: 12 December 2019
Open Access

Attenuation of reserpine‑induced fibromyalgia via ROS and serotonergic pathway modulation by fisetin, a plant flavonoid polyphenol

Xianli Yao, Li Li, Amit D. Kandhare, Anwesha A. Mukherjee‑Kandhare, Subhash L. Bodhankar

Pages: 1343-1355 Published online on: 13 December 2019
Open Access

Effect of DPP-4 inhibitor on elderly patients with T2DM combined with MCI

Jujun Xue, Cuiqing Wang, Chengli Pan, Haining Xing, Lijuan Xu, Xi Chen, Xuping Wang, Na Wang

Pages: 1356-1362 Published online on: 17 December 2019
Open Access

Lung ultrasound vs. chest X‑ray in children with suspected pneumonia confirmed by chest computed tomography: A retrospective cohort study

Cui Yan, Ren Hui, Zhang Lijuan, Yang Zhou

Pages: 1363-1369 Published online on: 16 December 2019
Open Access

The inhibitor of autophagy SBI‑0206965 aggravates atherosclerosis through decreasing myeloid‑derived suppressor cells

Bo Wang, Guanjun Dong, Qingqiing Zhang, Fenglian Yan, Zhihua Li, Chunxia Li, Hui Zhang, Qun Ma, Jun Dai, Chuanping Si, Huabao Xiong

Pages: 1370-1378 Published online on: 11 December 2019
Open Access

Interleukin‑22 modulates cisplatin sensitivity of osteosarcoma cells by regulating the STAT3 signaling pathway

Zhiqiang Li, Renjie Xu, Xiangxin Zhang, Jun Shen, Guangxiang Chen, Tianming Zou, Xiao Yu

Pages: 1379-1387 Published online on: 19 December 2019
Open Access

lncRNA HOXB‑AS3 protects doxorubicin‑induced cardiotoxicity by targeting miRNA‑875‑3p

Qun Lu, Jianhua Huo, Ping Liu, Ling Bai, Aiqun Ma

Pages: 1388-1392 Published online on: 16 December 2019
Open Access

Tacrolimus reduces atherosclerotic plaque formation in ApoE-/- mice by inhibiting NLRP3 inflammatory corpuscles

Xiao Li, Xingfu Shang, Lu Sun

Pages: 1393-1399 Published online on: 17 December 2019

NK cell‑produced IFN‑γ regulates cell growth and apoptosis of colorectal cancer by regulating IL‑15

Feng Cui, Di Qu, Ruya Sun, Mingming Zhang, Kejun Nan

Pages: 1400-1406 Published online on: 18 December 2019

Edaravone attenuates experimental asthma in mice through induction of HO‑1 and the Keap1/Nrf2 pathway

Yuting Pan, Weihao Li, Ying Feng, Jing Xu, Huifang Cao

Pages: 1407-1416 Published online on: 19 December 2019

Efficacy of percutaneous transforaminal endoscopic decompression treatment for degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis in elderly patients

Xin‑Feng Li, Lin‑Yu Jin, Zhen‑Dong Lv, Xin‑Jin Su, Kun Wang, Hong‑Xing Shen, Xiao‑Xing Song

Pages: 1417-1424 Published online on: 17 December 2019

MicroRNA‑496 suppresses tumor cell proliferation by targeting BDNF in osteosarcoma

Jing Ye, Wei Xie, Yunzhou Zuo, Guangwu Jing, Jie Tong

Pages: 1425-1431 Published online on: 19 December 2019

Comparison of different calcium supplementation methods in patients with osteoporosis

Sheng‑Kai Ye, Xia Ren, Xiang‑Xue Meng, Hai‑Ying Chen

Pages: 1432-1438 Published online on: 18 December 2019

Long non‑coding RNA LINC00707 acts as a competing endogenous RNA to enhance cell proliferation in colorectal cancer

Han Wang, Hairong Luan, Tao Zhan, Xia Liu, Jie Song, Haibing Dai

Pages: 1439-1447 Published online on: 19 December 2019
Open Access

[Corrigendum] Effect of HCV treatment response on insulin resistance: A systematic review and meta‑analysis

Jing‑Hong Hu, Ming‑Ling Chang, Nai‑Jen Liu, Chau‑Ting Yeh, Tung‑Jung Huang

Pages: 1448-1448 Published online on: 16 December 2019
Open Access

Aged garlic extract reduces low attenuation plaque in coronary arteries of patients with diabetes: A randomized, double‑blind, placebo‑controlled study

Kashif Shaikh, April Kinninger, Lavanya Cherukuri, Divya Birudaraju, Rine Nakanishi, Shone Almeida, Eranthi Jayawardena, Chandana Shekar, Ferdinand Flores, Sajad Hamal, Mohammed Salman Sheikh, Amit Johanis, Benedict Cu, Matthew J. Budoff

Pages: 1457-1461 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Mechanisms underlying the attenuation of chronic inflammatory diseases by aged garlic extract: Involvement of the activation of AMP‑activated protein kinase (Review)

Satomi Miki, Jun‑Ichiro Suzuki, Kayo Kunimura, Naoaki Morihara

Pages: 1462-1467 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Aged garlic extract reduces left ventricular myocardial mass in patients with diabetes: A prospective randomized controlled double‑blind study

Elizabeth Hutchins, Kashif Shaikh, April Kinninger, Lavanya Cherukuri, Divya Birudaraju, Song Shou Mao, Rine Nakanishi, Shone Almeida, Eranthi Jayawardena, Chandana Shekar, Fredinand Flores, Sajad Hamal, Salman Sheikh, Amit Johanis, Benedict Cu, George Trad, Matthew J. Budoff

Pages: 1468-1471 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Potential benefits of garlic and other dietary supplements for the management of hypertension (Review)

Toshiaki Matsutomo

Pages: 1479-1484 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Short‑term impact of aged garlic extract on endothelial function in diabetes: A randomized, double‑blind, placebo‑controlled trial

Sajad Hamal, Lavanya Cherukuri, Divya Birudaraju, Suguru Matsumoto, April Kinninger, Bhanu T. Chaganti, Ferdinand Flores, Kashif Shaikh, Sion K. Roy, Matthew J. Budoff

Pages: 1485-1489 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Effects of aged garlic extract on arterial elasticity in a placebo‑controlled clinical trial using EndoPAT™ technology

Joerg Gruenwald, Udo Bongartz, Gordana Bothe, Ralf Uebelhack

Pages: 1490-1499 Published online on: 27 December 2019
Open Access

BACH1 mediates the antioxidant properties of aged garlic extract (Review)

Tadamitsu Tsuneyoshi

Pages: 1500-1503 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Periodontal disease and its prevention, by traditional and new avenues (Review)

Jonathan Mann, Yaron Bernstein, Moti Findler

Pages: 1504-1506 Published online on: 27 December 2019
Open Access

The preventive and therapeutic application of garlic and other plant ingredients in the treatment of periodontal diseases (Review)

Masahiro Ohtani, Tsubasa Nishimura

Pages: 1507-1510 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Aged garlic extract and its constituent, S‑allyl‑L‑cysteine, induce the apoptosis of neuroblastoma cancer cells due to mitochondrial membrane depolarization

Yuta Kanamori, Lisa Dalla Via, Alberto Macone, Gianluca Canettieri, Antonio Greco, Antonio Toninello, Enzo Agostinelli

Pages: 1511-1521 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Garlic oil suppresses high‑fat diet induced obesity in rats through the upregulation of UCP‑1 and the enhancement of energy expenditure

Yuki Kagawa, Yori Ozaki‑Masuzawa, Takashi Hosono, Taiichiro Seki

Pages: 1536-1540 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Investigation of the deposition behaviour and antibacterial effectivity of allicin aerosols and vapour using a lung model

Jana Reiter, Jan Borlinghaus, Philipp Dörner, Wolfgang Schröder, Martin C.H. Gruhlke, Michael Klaas, Alan J. Slusarenko

Pages: 1541-1549 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Antimicrobial properties of hydrophobic compounds in garlic: Allicin, vinyldithiin, ajoene and diallyl polysulfides (Review)

Masato Nakamoto, Kayo Kunimura, Jun‑Ichiro Suzuki, Yukihiro Kodera

Pages: 1550-1553 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Bioactive components from garlic on brain resiliency against neuroinflammation and neurodegeneration (Review)

Hailong Song, Jiankun Cui, Valeri V. Mossine, C. Michael Greenlief, Kevin Fritsche, Grace Y. Sun, Zezong Gu

Pages: 1554-1559 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Benefits of aged garlic extract on Alzheimer's disease: Possible mechanisms of action (Review)

Bungorn Sripanidkulchai

Pages: 1560-1564 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Neuroprotective mechanisms of S-allyl-L-cysteine in neurological disease (Review)

Yasuhiro Kosuge

Pages: 1565-1569 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Regulation of immune response by S‑1‑propenylcysteine through autophagy‑mediated protein degradation (Review)

Jun‑Ichiro Suzuki, Satomi Miki, Mitsuyasu Ushijima, Yukihiro Kodera

Pages: 1570-1573 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Chemistry of aged garlic: Diversity of constituents in aged garlic extract and their production mechanisms via the combination of chemical and enzymatic reactions (Review)

Yukihiro Kodera, Masahiro Kurita, Masato Nakamoto, Toshiaki Matsutomo

Pages: 1574-1584 Published online on: 27 December 2019
Open Access

Volatile compounds of fresh and processed garlic (Review)

Kazuki Abe, Yoji Hori, Takao Myoda

Pages: 1585-1593 Published online on: 27 December 2019
Journal Cover

February-2020
Volume 19 Issue 2

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image