Journal Articles

Article Open Access

Ophiopogonin B induces gastric cancer cell death by blocking the GPX4/xCT‑dependent ferroptosis pathway

Liyi Zhang, Chunlei Li, Yuzhan Zhang, Jinwen Zhang, Xiaolei Yang

Article Number: 104 Published online on: 01 February 2022
Review Open Access

Recent applications of cell-penetrating peptide guidance of nanosystems in breast and prostate cancer (Review)

Samuel Longoria-García, Celia Nohemi Sánchez-Domínguez, Hugo Leonid Gallardo-Blanco

Article Number: 103 Published online on: 01 February 2022
Article Open Access

Preferential radiosensitization to glioblastoma cancer stem cell‑like cells by a Hsp90 inhibitor, N‑vinylpyrrolidone‑AUY922

Toshiaki Tani, Naomi Tojo, Ken Ohnishi

Article Number: 102 Published online on: 31 January 2022
Article Open Access

PP2A promotes apoptosis and facilitates docetaxel sensitivity via the PP2A/p‑eIF4B/XIAP signaling pathway in prostate cancer

Siwen Yin, Yong Chen, Hang Tong, Tinghao Li, Zijia Qin, Junlong Zhu, Weiyang He

Article Number: 101 Published online on: 27 January 2022
Article Open Access

LOC102724163 promotes breast cancer cell proliferation and invasion by stimulating MUC19 expression

Tao Jiang, Zhong-Bing Luo

Article Number: 100 Published online on: 27 January 2022
Article Open Access

Extracts of Musa basjoo induce growth inhibition and changes in the protein expression of cell cycle control molecules in human colorectal cancer cell lines

Harutoshi Matsumoto, Saeko Ando, Eri Yoshimoto, Takamasa Numano, Nahida Sultana, Katsumi Fukamachi, Munekazu Iinuma, Kensuke Okuda, Kazunori Kimura, Masumi Suzui

Article Number: 99 Published online on: 27 January 2022
Article

Lower expression of PDZRN3 induces endometrial carcinoma progression via the activation of canonical Wnt signaling

Qiuhong Li, Jie Zhong, Shangjie Yang, Yanping Liang

Article Number: 98 Published online on: 27 January 2022
Review Open Access

Update on the role of C1GALT1 in cancer (Review)

Tong Xia, Ting Xiang, Hailong Xie

Article Number: 97 Published online on: 27 January 2022
Article Open Access

Capecitabine inhibits epithelial‑to‑mesenchymal transition and proliferation of colorectal cancer cells by mediating the RANK/RANKL pathway

Minghai Shao, Caiping Jiang, Changhui Yu, Haijian Jia, Yanli Wang, Xinli Mao

Article Number: 96 Published online on: 27 January 2022
Article Open Access

Emodin exerts antitumor effects in ovarian cancer cell lines by preventing the development of cancer stem cells via epithelial mesenchymal transition

Heming Long, Hongmei Chen, Jun Yan, Haiyan Cheng

Article Number: 95 Published online on: 27 January 2022
Article Open Access

Minecoside promotes apoptotic progression through STAT3 inactivation in breast cancer cells

Buyun Kim, Ki Yong Lee, Byoungduck Park

Article Number: 94 Published online on: 27 January 2022
Article Open Access

Myeloid‑derived suppressor cell infiltration is associated with a poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma

Takahiro Tomiyama, Shinji Itoh, Norifumi Iseda, Katuya Toshida, Akinari Morinaga, Kyohei Yugawa, Yukiko Kosai Fujimoto, Takahiro Tomino, Takeshi Kurihara, Yoshihiro Nagao, Kazutoyo Morita, Noboru Harada, Kenichi Kohashi, Yoshinao Oda, Masaki Mori, Tomoharu Yoshizumi

Article Number: 93 Published online on: 27 January 2022
Article Open Access

Activation of PPARγ in bladder cancer via introduction of the long arm of human chromosome 9

Ryutaro Shimizu, Takahito Ohira, Takuki Yagyu, Tetsuya Yumioka, Noriya Yamaguchi, Hideto Iwamoto, Shuichi Morizane, Katsuya Hikita, Masashi Honda, Atsushi Takenaka, Hiroyuki Kugoh

Article Number: 92 Published online on: 27 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] RNA interference‑mediated depletion of TRPM8 enhances the efficacy of epirubicin chemotherapy in prostate cancer LNCaP and PC3 cells

Tao Liu, Yixiang Liao, Huangheng Tao, Jinmin Zeng, Gang Wang, Zhonghua Yang, Yongzhi Wang, Yu Xiao, Jiajie Zhou, Xinghuan Wang

Article Number: 91 Published online on: 26 January 2022
Article Open Access

Small interfering RNA targeting N‑cadherin regulates cell proliferation and migration in enzalutamide‑resistant prostate cancer

Cheng-Hsin Lu, Chun-Hsien Wu, Pei-Fang Hsieh, Chen-Yu Wu, Wade Wei‑Ting Kuo, Chien-Hui Ou, Victor Chia Hsiang Lin

Article Number: 90 Published online on: 21 January 2022
Article Open Access

Identification of the hub genes and transcription factor‑miRNA axes involved in Helicobacter pylori‑associated gastric cancer

Peng Zhao, Xianxiong Ma, Jiancheng Cheng, Hengyu Chen, Lei Li

Article Number: 89 Published online on: 21 January 2022
Review Open Access

Neoantigens and their potential applications in tumor immunotherapy (Review)

Xianzhu Fang, Zhiliang Guo, Jinqing Liang, Jiao Wen, Yuanyuan Liu, Xiumei Guan, Hong Li

Article Number: 88 Published online on: 21 January 2022
Article Open Access

Investigation of miRNA expression profiles using cohort samples reveals potential early detectability of colorectal cancers by serum miR‑26a‑5p before clinical diagnosis

Asahi Hishida, Hiroya Yamada, Yoshitaka Ando, Yoshinaga Okugawa, Manabu Shiozawa, Yohei Miyagi, Yataro Daigo, Yuji Toiyama, Yumiko Shirai, Koji Tanaka, Yoko Kubo, Rieko Okada, Mako Nagayoshi, Takashi Tamura, Atsuyoshi Mori, Takaaki Kondo, Nobuyuki Hamajima, Kenji Takeuchi, Kenji Wakai

Article Number: 87 Published online on: 21 January 2022
Article Open Access

CADM1 promotes adhesion to vascular endothelial cells and transendothelial migration in cultured GIST cells

Jiayin Yuan, Takako Kihara, Neinei Kimura, Takashi Yamasaki, Makoto Yoshida, Koji Isozaki, Akihiko Ito, Seiichi Hirota

Article Number: 86 Published online on: 19 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] Selection of reference genes for gene expression studies in human bladder cancer using SYBR‑Green quantitative polymerase chain reaction

Chuanxia Zhang, Yong Qiang Wang, Guangyi Jin, Song Wu, Jun Cui, Rong-Fu Wang

Article Number: 85 Published online on: 18 January 2022
Article

Alpha‑fetoprotein can promote gastric cancer progression via upregulation of metastasis‑associated colon cancer 1

Xiang Mao, Jun Wang, Fen Luo

Article Number: 84 Published online on: 18 January 2022
Article Open Access

SLAMF6/Ly108 promotes the development of hepatocellular carcinoma via facilitating macrophage M2 polarization

Qi Meng, Xiuyun Duan, Qingchao Yang, Dewen Xue, Zihao Liu, Yuanyuan Li, Qingyan Jin, Fang Guo, Shijie Jia, Zhaofeng Wang, Wenjiang Yan, Xu Chang, Peng Sun

Article Number: 83 Published online on: 17 January 2022
Case Report

Healing pattern of the cervical stroma following cold coagulation treatment for cervical intraepithelial neoplasia: A case report

Dimitrios Papoutsis, Joanna Williams, Martyn Underwood, William Parry‑Smith

Article Number: 81 Published online on: 14 January 2022
Review Open Access

Revisiting therapeutic strategies for ovarian cancer by focusing on redox homeostasis (Review)

Hiroshi Kobayashi, Shogo Imanaka, Hiroshi Shigetomi

Article Number: 80 Published online on: 11 January 2022
Article Open Access

Identification of novel prognostic factors focusing on clinical outcomes in patients with non‑small cell lung cancer after stereotactic body radiotherapy

Hikari Sato, Fumiki Ito, Kazuki Hasegawa, Ryo Saga, Yoichiro Hosokawa, Mitsuki Tanaka, Masahiko Aoki

Article Number: 79 Published online on: 11 January 2022
Article Open Access

Quercetin induces tongue squamous cell carcinoma cell apoptosis via the JNK activation‑regulated ERK/GSK‑3α/β‑mediated mitochondria‑dependent apoptotic signaling pathway

Chun-Fa Huang, Shing-Hwa Liu, Tsung-Jung Ho, Kuan-I Lee, Kai-Min Fang, Wu-Chia Lo, Jui-Ming Liu, Chin-Ching Wu, Chin-Chuan Su

Article Number: 78 Published online on: 11 January 2022
Article Open Access

Role of SLC39A6 in the development and progression of liver cancer

Zhen Wan, Xuzhen Wang

Article Number: 77 Published online on: 11 January 2022
Article Open Access

Novel cytological model for the identification of early oral cancer diagnostic markers: The carcinoma sequence model

Masami Kawaharada, Manabu Yamazaki, Satoshi Maruyama, Tatsuya Abé, Nyein Nyein Chan, Taiichi Kitano, Tadaharu Kobayashi, Takeyasu Maeda, Jun-Ichi Tanuma

Article Number: 76 Published online on: 11 January 2022
Article

Association of PD‑L1 and ZEB‑1 expression patterns with clinicopathological characteristics and prognosis in oral squamous cell carcinoma

Natsumi Takamaru, Naoyuki Fukuda, Kazuya Akita, Keiko Kudoh, Youji Miyamoto

Article Number: 75 Published online on: 10 January 2022
Review Open Access

The role of mediator subunit 12 in tumorigenesis and cancer therapeutics (Review)

Cristian G. Gonzalez, Shivani Akula, Marieke Burleson

Article Number: 74 Published online on: 10 January 2022
Article

Identification of foods that affect the anti‑cancer activity of pitavastatin in cells

Mohammed J. Jawad, Suad Ibrahim, Mayur Kumar, Charlie Burgert, Wen-Wu Li, Alan Richardson

Article Number: 73 Published online on: 05 January 2022
Journal Cover

March-2022
Volume 23 Issue 3

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image