Journal Articles

Malignant neoplasia arising from ovarian remnants following bilateral salpingo‑oophorectomy (Review)

Atsushi Imai, Kazutoshi Matsunami, Hiroshi Takagi, Satoshi Ichigo

Pages: 3-6 Published online on: 25 April 2014

Histological and molecular aspects of oral squamous cell carcinoma (Review)

César Rivera, Bernardo Venegas

Pages: 7-11 Published online on: 29 April 2014
Open Access

OCT3/4 expression is correlated with the invasion of gastric carcinoma

Na Li, Weiqiang Wang, Bin Xu, Hongyun Gong

Pages: 12-16 Published online on: 07 May 2014
Open Access

High expression of erythropoietin‑producing hepatoma cell line-B2 (EphB2) predicts the efficiency of the Qingyihuaji formula treatment in pancreatic cancer CFPAC‑1 cells through the EphrinB1‑EphB2 pathway

Yong‑Qiang Hua, Zhen Chen, Zhi‑Qiang Meng, Hao Chen, Jian‑Gang Shen, Kun Wang, Wang Peng, Ye‑Hua Shen, Lu‑Ming Liu

Pages: 17-24 Published online on: 12 May 2014
Open Access

Genetic alterations of chromosomes, p53 and p16 genes in low- and high-grade bladder cancer

Deniz Abat, Osman Demirhan, Nihal Inandiklioglu, Erdal Tunc, Seyda Erdogan, Deniz Tastemir, Inayet Nur Uslu, Zuhtu Tansug

Pages: 25-32 Published online on: 02 May 2014
Open Access

Inhibition of lung tumor growth in nude mice by siRNACD31 targeting PECAM‑1

Jin‑Sheng Ouyang, Yu‑Ping Li, Cheng‑Shui Chen, Jun‑Jie Chen, Tong‑Ke Chen, Chang Cai, Li Yang

Pages: 33-40 Published online on: 25 April 2014
Open Access

EphA2 enhances the proliferation and invasion ability of LNCaP prostate cancer cells

Peijie Chen, Yan Huang, Bo Zhang, Qiuquan Wang, Peiming Bai

Pages: 41-46 Published online on: 25 April 2014
Open Access

Molecular alterations in clinical stage III cutaneous melanoma: Correlation with clinicopathological features and patient outcome

Piotr Rutkowski, Aleksandra Gos, Monika Jurkowska, Tomasz Świtaj, Wirginiusz Dziewirski, Marcin Zdzienicki, Konrad Ptaszyński, Wanda Michej, Andrzej Tysarowski, Janusz A. Siedlecki

Pages: 47-54 Published online on: 08 May 2014
Open Access

Inhibition of γ‑secretase induces G2/M arrest and triggers apoptosis in renal cell carcinoma

Kerong Wu, Li Zhang, Yiwei Lin, Kai Yang, Yue Cheng

Pages: 55-61 Published online on: 22 April 2014
Open Access

Peripheral T‑cell lymphoma complicated by immunoglobulin A pemphigus: A case report and literature review

Lingjuan Chen, Bohan Yang, Jiquan Fan, Kunyu Yang, Hongli Liu, Gang Wu

Pages: 62-66 Published online on: 25 April 2014
Open Access

Malignant phosphaturic mesenchymal tumor of the pelvis: A report of two cases

Tokimitsu Morimoto, Satoshi Takenaka, Nobuyuki Hashimoto, Nobuhito Araki, Akira Myoui, Hideki Yoshikawa

Pages: 67-71 Published online on: 22 April 2014
Open Access

Surgical management of giant secondary malignant fibrous histiocytoma following radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma: A case report and literature review

Liping Tong, Yong Wang, Yongan Zhou, Xiaoqing Zheng, Honggang Liu, Jianyong Sun, Xiaofei Li, Xiaolong Yan

Pages: 72-76 Published online on: 15 April 2014

Chemokine (C-X-C motif) receptor 4 RNA interference inhibits bone metastasis in breast cancer

Heng Zeng, Wei Wei, Xiaotao Xu

Pages: 77-81 Published online on: 28 April 2014

Cervical carcinoma following myelodysplastic syndrome: A case report

Du Meng, Yan‑Lan Chai, Yin‑Fang He, Honglian Hu, Rui Liu, Zi Liu

Pages: 82-84 Published online on: 11 April 2014

Bone marrow mesenchymal stem cell‑derived Wnt5a inhibits leukemia cell progression in vitro via activation of the non‑canonical Wnt signaling pathway

Ya Li Shen, Qing Luo, Yu Xia Guo, Gai Huai Zheng, Jie Yu, You Hua Xu

Pages: 85-90 Published online on: 07 May 2014

Lung metastasis of transitional cell cancer of the urothelium, with fungus ball‑like shadows closely resembling aspergilloma: A case report and review of the literature

Hidehiro Watanabe, Tomonori Uruma, Tokuro Tsunoda, Gen Tazaki, Atsushi Suga, Yusuke Nakamura, Shunsuke Yamada, Takuma Tajiri

Pages: 95-98 Published online on: 16 April 2014

A novel melting curve‑based method for detecting c‑kit mutations in acute myeloid leukemia

Quanyi Lu, Xiao Huang, Huaying Chen, Xiaomin Zhao

Pages: 99-104 Published online on: 09 May 2014

Hepatoid adenocarcinoma of the lung: Presenting mediastinal metastasis without transfer to the liver

Yi‑Qun Che, Shuang Wang, Yang Luo, Jing‑Bo Wang, Lu‑Hua Wang

Pages: 105-110 Published online on: 15 April 2014

Expression of noggin, an antagonist of bone morphogenetic protein, in schwannoma: A possible mechanism

Keiko Kaneko, Chikahisa Higuchi, Norifumi Naka, Hideki Yoshikawa

Pages: 111-116 Published online on: 12 May 2014

All‑trans retinoic acid enhances the effect of 5‑aza‑2'‑deoxycytidine on p16INK4a demethylation, and the two drugs synergistically activate retinoic acid receptor β gene expression in the human erythroleukemia K562 cell line

Lili Xiang, Weimin Dong, Rong Wang, Jiang Wei, Guoqiang Qiu, Jiannong Cen, Zixing Chen, Xiao Zheng, Shaoyan Hu, Xiaobao Xie, Xiangshan Cao, Weiying Gu

Pages: 117-122 Published online on: 12 May 2014

Intraparietal esophageal leiomyomas diagnosed by endoscopic ultrasound‑guided fine‑needle aspiration cytology: Cytological and immunocytochemical features in two cases

P. Todaro, S. F. Crinò, A. Ieni, S. Pallio, P. Consolo, G. Tuccari

Pages: 123-126 Published online on: 16 April 2014

Homologous mesenchymal stem cells promote the emergence and growth of pulmonary metastases of the rat osteosarcoma cell line UMR‑106

Peng Zhang, Ling Dong, Hua Long, Tong‑Tao Yang, Yong Zhou, Qing‑Yu Fan, Bao‑An Ma

Pages: 127-132 Published online on: 08 May 2014

DRP‑1, ezrin and E‑cadherin expression and the association with esophageal squamous cell carcinoma

Jianwen Zhai, Yanchen Wang, Fushen Yang, Jigang Hu, Qingbin Qi, Yanli Zhang

Pages: 133-138 Published online on: 07 May 2014

Association between the APC gene D1822V variant and the genetic susceptibility of colorectal cancer

Maohui Feng, Xiping Fang, Qian Yang, Gang Ouyang, Daping Chen, Xiang Ma, Huachi Li, Wei Xie

Pages: 139-144 Published online on: 28 April 2014

Long‑term outcomes of ultrasonic scalpel treatment in giant cell tumor of long bones

Sheng Sun, Qiang Zhang, Chang‑Song Zhao, Juan Cai

Pages: 145-150 Published online on: 25 April 2014

Giant cell tumor of the occipital bone: A case report and review of the literature

Gonca Hanedan Uslu, Emine Canyilmaz, Adnan Yöney, Sevdegül Aydin, Aslı Şahbaz, Ahmet Sarı

Pages: 151-154 Published online on: 25 April 2014

Computed tomography and magnetic resonance imaging observations of rhabdomyosarcoma in the head and neck

Jingqi Zhu, Jianhua Zhang, Guangyu Tang, Shiyou Hu, Guoxing Zhou, Yongkang Liu, Lingling Dai, Zhongqiu Wang

Pages: 155-160 Published online on: 25 April 2014

Evaluation of gastric submucosal tumors using endoscopically visualized features with submucosal endoscopy

Hideki Kobara, Hirohito Mori, Kazi Rafiq, Tae Matsunaga, Shintaro Fujihara, Noriko Nishiyama, Maki Ayaki, Tatsuo Yachida, Johji Tani, Hisaaki Miyoshi, Kiyohito Kato, Hideki Kamada, Hirohito Yoneyama, Asahiro Morishita, Kunihiko Tsutsui, Hisakazu Iwama, Reiji Haba, Tsutomu Masaki

Pages: 161-168 Published online on: 08 May 2014

Difference in glycerol levels between leukemia and normal bone marrow stem cells

Ying‑Song Qin, Dan‑Xia Bu, Ying‑Ying Cui, Xiang‑Yu Zhang

Pages: 169-174 Published online on: 13 May 2014

Large capillary hemangioma of the temporal bone with a dural tail sign: A case report

Guang Yang, Chenguang Li, Xin Chen, Yaohua Liu, Dayong Han, Xin Gao, Keiji Kawamoto, Shiguang Zhao

Pages: 183-186 Published online on: 13 May 2014

Primitive neuroectodermal tumor originating in the vulva: A case report

Makiko Matsuda, Tomoyuki Ichimura, Mari Kasai, Makoto Murakami, Manabu Hoshi, Naoki Kawamura, Toshiyuki Sumi

Pages: 187-189 Published online on: 16 April 2014

Misdiagnosed male breast cancer with an unknown primary tumor: A case report

Wen‑Wu Wang, Lang Chen, Xue‑Nong Ouyang

Pages: 190-192 Published online on: 05 May 2014

Transcription factor Snai1‑1 induces osteosarcoma invasion and metastasis by inhibiting E‑cadherin expression

Huiguang Yang, Yunqing Zhang, Zhengming Zhou, Xuefeng Jiang, Aidong Shen

Pages: 193-197 Published online on: 22 April 2014

A biotin‑streptavidin‑biotin bridge dramatically enhances cell fusion

Jinhua Li, Xianzhong Yu, Thomas E. Wagner, Yanzhang Wei

Pages: 198-202 Published online on: 15 April 2014

Secondary pulmonary conventional chordoma arising from primary sarcomatoid chordoma of the sacrum: A case report

Jia‑Hong Chen, Kuan‑Yu Chen, Dueng‑Yuan Hueng, Jong‑Shiaw Jin

Pages: 208-210 Published online on: 28 April 2014

Angiopoietin‑like 4 promotes melanoma cell invasion and survival through aldolase A

Yang Sun, Jianhong Long, Yu Zhou

Pages: 211-217 Published online on: 16 April 2014

Bioinformatics analyses combined microarray identify the deregulated microRNAs in oral cancer

Jing Cui, Dalu Li, Wenmei Zhang, Liang Shen, Xin Xu

Pages: 218-222 Published online on: 15 April 2014

Preventive effects of the angiotensin‑converting enzyme inhibitor, captopril, on the development of azoxymethane‑induced colonic preneoplastic lesions in diabetic and hypertensive rats

Takahiro Kochi, Masahito Shimizu, Tomohiko Ohno, Atsushi Baba, Takafumi Sumi, Masaya Kubota, Yohei Shirakami, Hisashi Tsurumi, Takuji Tanaka, Hisataka Moriwaki

Pages: 223-229 Published online on: 12 May 2014

Multiple endocrine neoplasia type 1 associated with breast cancer: A case report and review of the literature

Young Ju Jeong, Hoon Kyu Oh, Jin Gu Bong

Pages: 230-234 Published online on: 13 May 2014

Squamous cell carcinoma of the tongue in a female with advanced breast cancer: A case report of an elderly patient presenting with two types of cancer

Raffaele Addeo, Alberto Napolitano, Liliana Montella, Filippo Ricciardiello

Pages: 235-237 Published online on: 28 April 2014

Primary malignant melanoma of the breast: A case report and review of the literature

Yujun He, Jianghong Mou, Donglin Luo, Bo Gao, Yayuan Wen

Pages: 238-240 Published online on: 07 May 2014

Angioleiomyomas in the head and neck: A retrospective clinical and immunohistochemical analysis

Ying Liu, Bo Li, Longjiang Li, Yanbin Liu, Chenxing Wang, Lagabaiyila Zha

Pages: 241-247 Published online on: 08 May 2014

A novel cyclic pentapeptide, H‑10, inhibits B16 cancer cell growth and induces cell apoptosis

Geng Zhang, Shouxin Liu, Yunjiang Liu, Feifei Wang, Jingwen Ren, Jifeng Gu, Kaixuan Zhou, Baoen Shan

Pages: 248-252 Published online on: 08 May 2014

Cerebellar, brainstem and spinal cord metastases from esophageal cancer following radiotherapy: A case report and literature review

Peng Zhang, Wei Feng, Xiao Zheng, Yue‑Zhen Wang, Guo‑Ping Shan

Pages: 253-257 Published online on: 09 May 2014

Primary hepatic peripheral T‑cell lymphoma: A case report

Hui‑Juan Hu, Mei‑Yan Liao, Yan‑Juan Qu

Pages: 258-262 Published online on: 07 May 2014

Leiomyosarcoma metastatic to the cervical spine causing a C6 compression fracture: A case report

Zhenzhong Sun, Heng Wang, Huilin Yang, Weimin Jiang

Pages: 263-265 Published online on: 12 May 2014

Hypoxia regulates Toll‑like receptor‑9 expression and invasive function in human brain cancer cells in vitro

Jouko Sandholm, Johanna Tuomela, Joonas H. Kauppila, Kevin W. Harris, David Graves, Katri S. Selander

Pages: 266-274 Published online on: 25 April 2014

Clinical value of magnetic resonance imaging in preoperative T staging of gastric cancer and postoperative pathological diagnosis

Xianying Huo, Kuangsheng Yuan, Yuexia Shen, Min Li, Qi Wang, Lingxiao Xing, Gaofeng Shi

Pages: 275-280 Published online on: 12 May 2014

Rare giant bilateral calvarial hyperostosis across the superior sagittal sinus secondary to brain meningioma: A case report

Hengzhu Zhang, Nan Zhang, Lun Dong, Lei She, Xiaodong Wang, Enxi Xu, Zhengcun Yan, Xian Zhang

Pages: 281-284 Published online on: 16 April 2014

Manifestations and pathological features of solitary thin‑walled cavity lung cancer observed by CT and PET/CT imaging

Yuangang Qi, Qing Zhang, Yong Huang, Daoqing Wang

Pages: 285-290 Published online on: 15 April 2014

Combined chemotherapy plus endostar with sequential stereotactic radiotherapy as salvage treatment for recurrent esophageal cancer with severe dyspnea: A case report and review of the literature

Mingfang Xu, Huan Huang, Yanli Xiong, Bo Peng, Zejun Zhou, Dong Wang, Xueqin Yang

Pages: 291-294 Published online on: 25 April 2014

7‑difluoromethoxyl‑5,4'‑di‑n‑octyl genistein inhibits ovarian cancer stem cell characteristics through the downregulation of FOXM1

Ying‑Xia Ning, Qing‑Xiu Li, Kai‑Qun Ren, Mei‑Fang Quan, Jian‑Guo Cao

Pages: 295-300 Published online on: 22 April 2014

Diagnosis and microsurgical treatment of chondromas and chondrosarcomas of the cranial base

Sumin Geng, Junting Zhang, Li‑Wei Zhang, Zhen Wu, Guijun Jia, Xinru Xiao, Shuyu Hao

Pages: 301-304 Published online on: 16 April 2014

Predictive factor and antihypertensive usage of tyrosine kinase inhibitor‑induced hypertension in kidney cancer patients

Kouji Izumi, Shingo Itai, Yoshiko Takahashi, Aerken Maolake, Mikio Namiki

Pages: 305-308 Published online on: 11 April 2014

Treatment of c‑kit positive adenoid cystic carcinoma of the tongue: A case report

Massimo Mesolella, Amalia Luce, Anna Marino, Michele Caraglia, Filippo Ricciardiello, Maurizio Iengo

Pages: 309-312 Published online on: 16 April 2014

Anticancer activities of sulindac in prostate cancer cells associated with c‑Jun NH2‑terminal kinase 1/β‑catenin signaling

Jun Du, Yongchen Guo, Yonghua Bao, Mengtao Xing, Abeer M. Mahmoud, Zhenyong Che, Zhiguo Chen, Wancai Yang

Pages: 313-316 Published online on: 25 April 2014

Expression and polymorphisms of T cell immunoglobulin domain and mucin domain protein‑1 in thymoma with or without myasthenia gravis

Kai Zheng, Guowu Xu, Xing Lu, Jun Zhang, Peng Zhang

Pages: 317-322 Published online on: 25 April 2014

Clinical outcome of ultrasound‑guided percutaneous microwave ablation on colorectal liver metastases

Jianbin Wang, Ping Liang, Jie Yu, Ming‑An Yu, Fangyi Liu, Zhigang Cheng, Xiaoling Yu

Pages: 323-326 Published online on: 29 April 2014

Important factors for achieving survival of five years or more in non‑small cell lung cancer patients with distant metastasis

Tomonori Hirashima, Hidekazu Suzuki, Norio Okamoto, Naoko Morishita, Tadahiro Yamadori, Motohiro Tamiya, Takayuki Shiroyama, Kanako Kurata, Ichiro Kawase

Pages: 327-334 Published online on: 30 April 2014

Effect of clinical symptoms on the indication for selective neck dissection for N0 carcinomas of the parotid gland

Takashi Maruo, Yasushi Fujimoto, Kenji Yoshida, Mariko Hiramatsu, Atsushi Suzuki, Naoki Nishio, Mariko Shimono, Tsutomu Nakashima

Pages: 335-338 Published online on: 12 May 2014

Primary extramedullary spinal melanoma mimicking spinal meningioma: A case report and literature review

Yu‑Ping Li, Heng‑Zhu Zhang, Lei She, Xiao‑Dong Wang, Lun Dong, Enxi Xu, Xing‑Dong Wang

Pages: 339-344 Published online on: 28 April 2014

Voltage‑gated sodium channels were differentially expressed in human normal prostate, benign prostatic hyperplasia and prostate cancer cells

Bin Shan, Mei Dong, He Tang, Na Wang, Jin Zhang, Changqing Yan, Xiaocui Jiao, Hailin Zhang, Chuan Wang

Pages: 345-350 Published online on: 02 May 2014

Paclitaxel combined with capecitabine as first‑line chemotherapy for advanced or recurrent gastric cancer

Meiqin Yuan, Yunshan Yang, Wangxia Lv, Zhengbo Song, Haijun Zhong

Pages: 351-354 Published online on: 09 May 2014

Downregulation of CD147 by chitooligosaccharide inhibits MMP‑2 expression and suppresses the metastatic potential of human gastric cancer

Zhiguo Luo, Xiaoxia Dong, Qing Ke, Qiwen Duan, Li Shen

Pages: 361-366 Published online on: 07 May 2014

SKI‑II reverses the chemoresistance of SGC7901/DDP gastric cancer cells

Ying Liu, Zuan Zhu, Hongxing Cai, Qinghua Liu, Honglian Zhou, Zhengqiu Zhu

Pages: 367-373 Published online on: 25 April 2014

Leptin inhibits proliferation of breast cancer cells at supraphysiological concentrations by inhibiting mitogen‑activated protein kinase signaling

Michael Weichhaus, John Broom, Klaus Wahle, Giovanna Bermano

Pages: 374-378 Published online on: 25 April 2014

The role of mast cell tryptases in cardiac myxoma: Histogenesis and development of a challenging tumor

Giuseppe Donato, Francesco Conforti, Caterina Camastra, Michele Ammendola, Annalidia Donato, Attilio Renzulli

Pages: 379-383 Published online on: 29 April 2014

Malignant transformation of fibrous dysplasia: A case report

Hiroshi Hatano, Tetsuro Morita, Takashi Ariizumi, Hiroyuki Kawashima, Akira Ogose

Pages: 384-386 Published online on: 22 April 2014

Sirt1 is a tumor promoter in lung adenocarcinoma

Xue Chen, Daisuke Hokka, Yoshimasa Maniwa, Chiho Ohbayashi, Tomoo Itoh, Yoshitake Hayashi

Pages: 387-393 Published online on: 10 April 2014

Sudden hearing loss due to internal auditory canal metastasis of Her2‑positive gastric cancer: A case report

Chang‑Hee Kim, Jung Eun Shin, Hong Gee Roh, Jong Sik Lee, So Young Yoon

Pages: 394-396 Published online on: 10 April 2014

Methylated DNA and high total DNA levels in the serum of patients with breast cancer following neoadjuvant chemotherapy are predictive of a poor prognosis

Noriko Fujita, Naofumi Kagara, Noriaki Yamamoto, Kenzo Shimazu, Atsushi Shimomura, Masafumi Shimoda, Naomi Maruyama, Yasuto Naoi, Koji Morimoto, Naofumi Oda, Seung Jin Kim, Shinzaburo Noguchi

Pages: 397-403 Published online on: 15 April 2014

Safety and efficacy of image‑guided enzyme‑targeting radiosensitization and intraoperative radiotherapy for locally advanced unresectable pancreatic cancer

Akihito Nishioka, Yasuhiro Ogawa, Kana Miyatake, Michiko Tadokoro, Munenobu Nogami, Norihiko Hamada, Kei Kubota, Shinnji Kariya, Takuhiro Kohsaki, Toshiji Saibara, Takehiro Okabayashi, Kazuhiro Hanazaki

Pages: 404-408 Published online on: 28 April 2014

Antitumor activity of G‑quadruplex‑interactive agent TMPyP4 with photodynamic therapy in ovarian carcinoma cells

Hongli Liu, Changshuai Lv, Baijuan Ding, Jie Wang, Shan Li, Youzhong Zhang

Pages: 409-413 Published online on: 08 May 2014

Extracts of centipede Scolopendra subspinipes mutilans induce cell cycle arrest and apoptosis in A375 human melanoma cells

Weina Ma, Rui Liu, Junpeng Qi, Yanmin Zhang

Pages: 414-420 Published online on: 12 May 2014

Effect of interleukin 21 and its receptor on CD8+ T cells in the pathogenesis of diffuse large B‑cell lymphoma

Zhanshan Cha, Haihui Gu, Huijun Guo, Xiaohua Tu, Yan Zang, Chunyan Zhao, Meixian Hua, James R. Rechlic, Lindsay M. Olasnova, Haihan Song, Baohua Qian

Pages: 421-425 Published online on: 11 April 2014

STAT3, p‑STAT3 and HIF‑1α are associated with vasculogenic mimicry and impact on survival in gastric adenocarcinoma

Yan‑Yan Song, Li‑Dan Sun, Min‑Li Liu, Zhong‑Liang Liu, Fei Chen, Ying‑Zhe Zhang, Yan Zheng, Jian‑Ping Zhang

Pages: 431-437 Published online on: 11 April 2014

Toll‑like receptor 4 single‑nucleotide polymorphisms Asp299Gly and Thr399Ile in ovarian cancers

An‑Cong Wang, Feng‑Xia Wu, Yong‑Sheng Gao, Xiu‑Gui Sheng

Pages: 438-440 Published online on: 07 May 2014

Ménétrier's disease, a premalignant condition, with coexisting advanced gastric cancer: A case report and review of the literature

Anna Pryczynicz, Roman Bandurski, Katarzyna Guzińska‑Ustymowicz, Katarzyna Niewiarowska, Andrzej Kemona, Bogusław Kędra

Pages: 441-445 Published online on: 13 May 2014

Obstructive jaundice due to von Hippel‑Lindau disease‑associated pancreatic lesions: A case report

Xiaoyu Liang, Fanguo Hu, Zhicheng Ma, Nan Li, Yan Chen, Jie Zhang

Pages: 446-448 Published online on: 28 April 2014

IL‑33 levels differentiate tuberculous pleurisy from malignant pleural effusions

Wei‑Xia Xuan, Jian‑Chu Zhang, Qiong Zhou, Wei‑Bing Yang, Li‑Jun Ma

Pages: 449-453 Published online on: 02 May 2014

P130cas is required for TGF‑β1‑mediated epithelial‑mesenchymal transition in lung cancer Corrigendum in /10.3892/ol.2020.11416

Bo Deng, Qun‑You Tan, Ru‑Wen Wang, Yao‑Guang Jiang, Jing‑Hai Zhou, Wei Huang

Pages: 454-460 Published online on: 08 May 2014

Thoracoscopic resection of a vagal schwannoma in the superior mediastinum: A case report

Zhiqiang Wu, Min Shi, Hongli Wan, Wei Gao, Huiping Liu, Zhanpeng Wang, Qingxin Li

Pages: 461-463 Published online on: 07 May 2014

Successful mammalian target of rapamycin inhibitor maintenance therapy following induction chemotherapy with gemcitabine and doxorubicin for metastatic sarcomatoid renal cell carcinoma

Kazuyuki Numakura, Norihiko Tsuchiya, Susumu Akihama, Takamitsu Inoue, Shintaro Narita, Mingguo Huang, Shigeru Satoh, Tomonori Habuchi

Pages: 464-466 Published online on: 07 May 2014

Diagnosis and treatment of carcinosarcoma of the renal pelvis: A case report

Biao Dong, Jian‑Jian Zhang, Chao Chen, Yuan‑Tao Wang, Xiu‑Yu Zhai, Yao‑Wen Fu, Hong‑Lan Zhou

Pages: 467-469 Published online on: 13 May 2014
Journal Cover

July-2014
Volume 8 Issue 1

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image