Journal Articles

Main constituents of polyphenol complex from seagrasses of the genus Zostera, their antidiabetic properties and mechanisms of action (Review)

Olga Nikolaevna Styshova, Alexander Michailovich Popov, Alexander Alekseevish Artyukov, Anna Anatolievna Klimovich

Pages: 1651-1659 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Myocardial fibrosis in congenital and pediatric heart disease (Review)

Jing Tian, Xinjiang An, Ling Niu

Pages: 1660-1664 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Application of high-field magnetic resonance imaging in Parkinson's disease

Peng‑Fei Qiao, Feng Shi, Ming‑Fang Jiang, Yang Gao, Guang‑Ming Niu

Pages: 1665-1670 Published online on: 26 July 2016
Open Access

Hepatoprotective activity of chrysin is mediated through TNF-α in chemically-induced acute liver damage: An in vivo study and molecular modeling

Anca Hermenean, Teodora Mariasiu, Inmaculada Navarro‑González, Josefina Vegara‑Meseguer, Eftimie Miuțescu, Sandipan Chakraborty, Horacio Pérez‑Sánchez

Pages: 1671-1680 Published online on: 02 March 2017
Open Access

Clinical and genomic responses to ultra-short course chemotherapy in spinal tuberculosis

Ningkui Niu, Qian Wang, Jiandang Shi, Xu Zhang, Guangqi Geng, Shufeng Zhou, Chia Thach, Feng Cheng, Zili Wang

Pages: 1681-1688 Published online on: 02 March 2017
Open Access

Identification of potential biomarkers of sepsis using bioinformatics analysis

Yu-Xia Yang, Li Li

Pages: 1689-1696 Published online on: 02 March 2017
Open Access

MitoKATP regulating HIF/miR210/ISCU signaling axis and formation of a positive feedback loop in chronic hypoxia-induced PAH rat model

Yang Lu, Jing Huang, Shuang Geng, Hao Chen, Cheng Song, Shan Zhu, Su Zhao, Mingli Yuan, Xueying Li, Hongling Hu

Pages: 1697-1701 Published online on: 23 February 2017
Open Access

MicroRNA-98 rescues proliferation and alleviates ox-LDL-induced apoptosis in HUVECs by targeting LOX-1

Zhibo Chen, Mian Wang, Qiong He, Zilun Li, Yang Zhao, Wenjian Wang, Jieyi Ma, Yongxin Li, Guangqi Chang

Pages: 1702-1710 Published online on: 02 March 2017
Open Access

An exploratory study into the role of miR-204-5p in pregnancy-induced hypertension

Zhixiong Mei, Baoqin Huang, Ying Mo, Jianhui Fan

Pages: 1711-1718 Published online on: 09 March 2017
Open Access

Apigenin in the regulation of cholesterol metabolism and protection of blood vessels

Kun Zhang, Wei Song, Dalin Li, Xing Jin

Pages: 1719-1724 Published online on: 24 February 2017
Open Access

Oral administration of ampelopsin protects against acute brain injury in rats following focal cerebral ischemia

Xiao‑Li Ye, Ling‑Qun Lu, Wei Li, Qi Lou, Hong‑Gang Guo, Qiao‑Juan Shi

Pages: 1725-1734 Published online on: 08 March 2017
Open Access

In silico insight into EGFR treatment in patients with lung carcinoma and T790M mutations

Shu‑Zhi Zang, Yan‑Rong Yang, Sha‑Sha Zhao, Yun‑Xia Li, Xin‑Yuan Gao, Chun‑Lei Zhong

Pages: 1735-1740 Published online on: 02 March 2017
Open Access

Clinical application of intra-aortic balloon pump in patients with cardiogenic shock during the perioperative period of cardiac surgery

Xuesong Jiang, Zhitao Zhu, Ming Ye, Yan Yan, Junbo Zheng, Qingqing Dai, Lianghe Wen, Huaiquan Wang, Shaofei Lou, Hongmei Ma, Pingwei Ma, Yunlong Li, Tuoyun Yang, Shu Zuo, Ye Tian

Pages: 1741-1748 Published online on: 02 March 2017
Open Access

Technique and results in total laparoscopic radical cystectomy with sigmoidorectal pouch (Mainz pouch II) - an initial experience

Junsheng Bao, Zhongjin Yue, Gongjin Wu, Wei Shi, Wei Wang

Pages: 1749-1752 Published online on: 24 February 2017
Open Access

Effects of glucocorticoid on the expression and regulation of aquaporin 5 in the paranasal sinus of rats with chronic rhinosinusitis

Chen‑Jie Yu, Xin‑Yan Cui, Ling Lu, Jun Yang, Bin Chen, Cheng‑Wen Zhu, Xia Gao

Pages: 1753-1756 Published online on: 09 March 2017
Open Access

Evaluation of the maintenance of stemness, viability, and differentiation potential of gingiva-derived stem-cell spheroids

Sung‑Il Lee, Youngkyung Ko, Jun‑Beom Park

Pages: 1757-1764 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Pravastatin reduces radiation-induced damage in normal tissues

Hiroshi Doi, Seiji Matsumoto, Soichi Odawara, Toshiyuki Shikata, Kazuhiro Kitajima, Masao Tanooka, Yasuhiro Takada, Tohru Tsujimura, Norihiko Kamikonya, Shozo Hirota

Pages: 1765-1772 Published online on: 08 March 2017
Open Access

A recurrent mutation in bone morphogenetic proteins-2-inducible kinase gene is associated with developmental dysplasia of the hip

Lihua Zhao, Zaiwei Zhou, Sun Wang, Qing Jiao, Jing Wu, Feng Ma, Lingyan Fan, Mengjie Chen, Hao Ying

Pages: 1773-1778 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Hair follicle-derived mesenchymal cells support undifferentiated growth of embryonic stem cells

Vanessa Carvalho Coelho de Oliveira, Danúbia Silva dos Santos, Leandro Vairo, Tais Hanae Kasai Brunswick, Luiz Alberto Soares Pimentel, Adriana Bastos Carvalho, Antonio Carlos Campos de Carvalho, Regina Coeli dos Santos Goldenberg

Pages: 1779-1788 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Raman spectrum: A potential biomarker for embryo assessment during in vitro fertilization

Jiayi Ding, Tian Xu, Xiaofang Tan, Hua Jin, Jun Shao, Haibo Li

Pages: 1789-1792 Published online on: 23 February 2017
Open Access

A micro-CT study of microstructure change of alveolar bone during orthodontic tooth movement under different force magnitudes in rats

Jingtao An, Ying Li, Zhongshuang Liu, Rui Wang, Bin Zhang

Pages: 1793-1798 Published online on: 06 March 2017
Open Access

Dose‑dependent effect of Curcuma longa for the treatment of Parkinson's disease

Xiao‑Wei Ma, Rui‑You Guo

Pages: 1799-1805 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Erythropoietin facilitates the recruitment of bone marrow mesenchymal stem cells to sites of spinal cord injury

Jun Li, Weichun Guo, Min Xiong, Shuangjie Zhang, Heng Han, Jie Chen, Dan Mao, Hualong Yu, Yun Zeng

Pages: 1806-1812 Published online on: 06 March 2017
Open Access

Association of Mycoplasma pneumoniae infection with increased risk of asthma in children

Sha-Sha Yin, Feng-Lian Ma, Xing Gao

Pages: 1813-1819 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Pien Tze Huang Gan Bao ameliorates carbon tetrachloride-induced hepatic injury, oxidative stress and inflammation in rats

Jinyan Zhao, Haixia Hu, Yun Wan, Yuchen Zhang, Liangpu Zheng, Zhenfeng Hong

Pages: 1820-1826 Published online on: 02 March 2017
Open Access

Effects of Ankaferd BloodStopper on bone healing in an ovariectomized osteoporotic rat model

Şeref Ezirganli, Hakki Oğuz Kazancioğlu, Ahmet Hüseyin Acar, Hakan Özdemir, Emre Kuzu, Deniz Şahin İnan

Pages: 1827-1831 Published online on: 01 March 2017
Open Access

Identification of key genes and pathways for peri-implantitis through the analysis of gene expression data

Huang Zhang, Xiong Zhang, Jie Huang, Xusheng Fan

Pages: 1832-1840 Published online on: 02 March 2017
Open Access

(+)‑Cholesten‑3‑one induces osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells by activating vitamin D receptor

Qiu‑Ke Hou, Yong‑Quan Huang, Yi‑Wen Luo, Bin Wang, Ya‑Mei Liu, Ru‑Dong Deng, Sai‑Xia Zhang, Ying‑Tao Lai, Wang‑Yang Li, Dong‑Feng Chen

Pages: 1841-1849 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Expression of pericardial fluid T‑cells and related inflammatory cytokines in patients with chronic heart failure

Reinard Iskandar, Shengchen Liu, Fei Xiang, Wen Chen, Liangpeng Li, Wei Qin, Fuhua Huang, Xin Chen

Pages: 1850-1858 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Expression of integrin-linked kinase improves cardiac function in a swine model of myocardial infarction

Wen Lu, Jun Xie, Rong Gu, Biao Xu

Pages: 1868-1874 Published online on: 23 February 2017
Open Access

Comparison of the purity and vitality of natural killer cells with different isolation kits

Guangchuan Wang, Guang Yu, Dongmei Wang, Shengnan Guo, Fengping Shan

Pages: 1875-1883 Published online on: 07 March 2017
Open Access

Design and implementation of fast allergy skin test detector for traditional Chinese medicine injections

Ying Xiao, Yubin Zhao, Yanming Xie

Pages: 1884-1890 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Hybrid composites of mesenchymal stem cell sheets, hydroxyapatite, and platelet‑rich fibrin granules for bone regeneration in a rabbit calvarial critical‑size defect model

Xi Wang, Guanghui Li, Jia Guo, Lei Yang, Yiming Liu, Qiang Sun, Rui Li, Weiwei Yu

Pages: 1891-1899 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Traditional Chinese medicine baoxin decoction improves cardiac fibrosis of rats with dilated cardiomyopathy

Rongrong Sun, Jiangbo Wang, Yi Zheng, Xianchi Li, Tiantian Xie, Rui Li, Min Liu, Yong Cao, Lei Lu, Qing Zhang, Peiying Zhang

Pages: 1900-1906 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Molecular mechanisms in microRNA-mediated TRB3 gene and hypertension left ventricular hypertrophy

Jun-Yi Zeng, Juan Lei, Yun-Feng Wei, Ze-Qi Zheng, Wan Zhang, Yong-Nan Fu, Tong Wen, Da-Song Yi, Lu Ding

Pages: 1907-1911 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Comparison of the iCare rebound tonometer and the Goldmann applanation tonometer

Feng Gao, Xu Liu, Qing Zhao, Yingzhe Pan

Pages: 1912-1916 Published online on: 24 February 2017
Open Access

Expression of S100β protein in patients with vascular dementia after basal ganglia hemorrhage and its clinical significance

Shuaitao Shi, Guoquan Wang, Kewei Zhang, Zhidong Zhang, Kai Liang, Kun Li, Weixiao Li, Shuiting Zhai

Pages: 1917-1921 Published online on: 09 March 2017
Open Access

Clinical observation of umbilical cord mesenchymal stem cell treatment of severe idiopathic pulmonary fibrosis: A case report

Chunyu Zhang, Xiaoguang Yin, Jinghan Zhang, Qiang Ao, Yongquan Gu, Ying Liu

Pages: 1922-1926 Published online on: 10 March 2017

Immunosuppressive agents are associated with peptic ulcer bleeding

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Rumiko Hasegawa, Yoshinori Shirai, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Naoki Ishige

Pages: 1927-1931 Published online on: 09 March 2017

Abdominal ultrasonography for patients with abdominal pain as a first-line diagnostic imaging modality

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Rumiko Hasegawa, Yoshinori Shirai, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Naoki Ishige

Pages: 1932-1936 Published online on: 09 March 2017

Level of serum undercarboxylated osteocalcin correlates with bone quality assessed by calcaneal quantitative ultrasound sonometry in young Japanese females

Yoshio Suzuki, Asako Maruyama‑Nagao, Keishoku Sakuraba, Sachio Kawai

Pages: 1937-1943 Published online on: 09 March 2017

Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for thyroid cyst therapy: A case report

Peng Li, Wei Zheng, Hongbo Liu, Zhenyong Zhang, Li Zhao

Pages: 1944-1947 Published online on: 09 March 2017

Effect of ozone oxidative preconditioning on oxidative stress injury in a rat model of kidney transplantation

Tao Qiu, Zhi‑Shun Wang, Xiu‑Heng Liu, Hui Chen, Jiang‑Qiao Zhou, Zhi‑Yuan Chen, Min Wang, Guan‑Jun Jiang, Lei Wang, Gang Yu, Long Zhang, Ye Shen, Lu Zhang, Li He, Hua‑Xin Wang, Wen‑Jing Zhang

Pages: 1948-1955 Published online on: 08 March 2017

Involvement of neuronal pathways in the protective effects of hindlimb perconditioning during renal ischemia

Zahra Sedaghat, Mehri Kadkhodaee, Behjat Seifi, Parisa Ahghari, Khalil Pourkhalili, Zahra Akbari, Mehdi Sadeghi

Pages: 1956-1960 Published online on: 02 March 2017

Novel two-step derivation method for the synchronous analysis of inherited metabolic disorders using urine

Xiao‑Qi Sheng, Yi‑Chao Wang

Pages: 1961-1968 Published online on: 02 March 2017

1,25-(OH)2D3 and its analogue BXL-628 inhibit high glucose-induced activation of RhoA/ROCK pathway in HK-2 cells

Wei Zhang, Bin Yi, Ke Zhang, Aimei Li, Shikun Yang, Jing Huang, Jishi Liu, Hao Zhang

Pages: 1969-1976 Published online on: 09 March 2017

Hemodynamic effects of renin-angiotensin-aldosterone inhibitor and β-blocker combination therapy vs. β-blocker monotherapy for portal hypertension in cirrhosis: A meta-analysis

Jianrong Wang, Wenxia Lu, Jingjing Li, Rong Zhang, Yuqing Zhou, Qin Yin, Yuanyuan Zheng, Fan Wang, Yujing Xia, Kan Chen, Sainan Li, Tong Liu, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuan‑Yong Guo

Pages: 1977-1985 Published online on: 09 March 2017

Factors affecting the accuracy and safety of computed tomography-guided biopsy of intrapulmonary solitary nodules ≤30 mm in a retrospective study of 155 patients

Gang Zhao, Xiaobao Shi, Wei Sun, Hongyuan Liang, Xiaonan Mao, Feng Wen, Ming Shan, Xihai Wang, Zaiming Lu

Pages: 1986-1992 Published online on: 02 March 2017

PCSK9 regulates apoptosis in human lung adenocarcinoma A549 cells via endoplasmic reticulum stress and mitochondrial signaling pathways

Xiaohui Xu, Yushang Cui, Lei Cao, Ye Zhang, Yan Yin, Xue Hu

Pages: 1993-1999 Published online on: 10 March 2017

Phthiriasis palpebrarum: A case of eyelash infestation with Pthirus pubis

Na Wu, Hong Zhang, Feng Yuan Sun

Pages: 2000-2002 Published online on: 06 March 2017

MicroRNA‑93 promotes cell proliferation by directly targeting P21 in osteosarcoma cells

Yu He, Bo Yu

Pages: 2003-2011 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Inflammatory response associated with choke vessel remodeling in the extended perforator flap model

Liming Qing, Pengfei Lei, Juyu Tang, Pangfeng Wu, Long Wang, Jie Xie, Yihe Hu

Pages: 2012-2018 Published online on: 08 March 2017

Continuous‑type splenogonadal fusion: A case report

Guizhen Huang, Yidong Huang, Li Zeng, Miao Yuan, Yang Wu, Lugang Huang

Pages: 2019-2021 Published online on: 08 March 2017

Endovascular treatment and morphology typing of chronic ostial occlusion of the subclavian artery

Jing‑Liang Zhang, Wei Tong, Jian‑Feng Lv, Lu‑Xiang Chi

Pages: 2022-2028 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Schwann cells promote the capability of neural stem cells to differentiate into neurons and secret neurotrophic factors

Ziwei Yu, Yongzhi Men, Pin Dong

Pages: 2029-2035 Published online on: 06 March 2017

Effects of dual modified resistant indica rice starch on azoxymethane-induced incipient colon cancer in mice

Huaibo Yuan, Xiping Zhu, Deyi Chen, Wenjuan Wang, Shaohua Meng, Junhui Wang

Pages: 2036-2042 Published online on: 02 March 2017

Prokinetic effects of LD02GIFRO on functional gastrointestinal disorder in rats

Myung‑Joo Choi, Hong‑Mei Zheng, Hee Dong Park, Hee Kyung Jeong, Soon‑Sun Hong, Jae Min Kim, Don Haeng Lee

Pages: 2043-2049 Published online on: 06 March 2017

Arsenic trioxide increases expression of secreted frizzled-related protein 1 gene and inhibits the WNT/β-catenin signaling pathway in Jurkat cells

Yan Wang, Zunsong Wang, Hong Li, Wenwei Xu, Lin Dong, Yan Guo, Saran Feng, Kehong Bi, Chuansheng Zhu

Pages: 2050-2055 Published online on: 06 March 2017

Rutin attenuates isoflurane-induced neuroapoptosis via modulating JNK and p38 MAPK pathways in the hippocampi of neonatal rats

Wei Li, De‑Yuan Li, Si‑Ming Zhao, Zhe‑Jun Zheng, Jie Hu, Zong‑Zhe Li, Shan‑Bai Xiong

Pages: 2056-2064 Published online on: 02 March 2017

Clinical study on the association between pregnancy-induced hypertension and insulin resistance

Zhifang Chen, Weiling Liu, Xiaoqin Sun, Lingling Zhu

Pages: 2065-2070 Published online on: 02 March 2017

Anti-atherogenic properties of resveratrol: 4-week resveratrol administration associated with serum concentrations of SIRT1, adiponectin, S100A8/A9 and VSMCs contractility in a rat model

Michał Wiciński, Bartosz Malinowski, Mateusz M. Węclewicz, Elżbieta Grześk, Grzegorz Grześk

Pages: 2071-2078 Published online on: 02 March 2017

Severity and distribution of cartilage damage and bone marrow edema in the patellofemoral and tibiofemoral joints in knee osteoarthritis determined by MRI

Baoming Dong, Yanliang Kong, Lei Zhang, Yongqian Qiang

Pages: 2079-2084 Published online on: 07 March 2017

Increased Runx2 expression associated with enhanced Wnt signaling in PDLLA internal fixation for fracture treatment

Zhuoyan Ling, Lei Wu, Gaolong Shi, Li Chen, Qirong Dong

Pages: 2085-2093 Published online on: 10 March 2017

Successful treatment of diffuse panbronchiolitis in a child from Western China: A case report

Na‑Na Zhao, Hui Cao, Shi‑Si Zhang, Guo‑Qiang Cao

Pages: 2094-2096 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Refractory hypotension induced by Sheehan syndrome with pituitary crisis: A case report

Lu Liang, Jin‑Bo Liu, Fu‑Qin Chen, Jing Zhao, Xiao‑Li Zhang

Pages: 2097-2101 Published online on: 06 March 2017

Epidemiology and management of splenic injury: An analysis of a Chinese military registry

Yong Chen, Jun Qiu, Ao Yang, Danfeng Yuan, Jihong Zhou

Pages: 2102-2108 Published online on: 09 March 2017
Open Access

[Retracted] MicroRNA-212 targets FOXA1 and suppresses the proliferation and invasion of intrahepatic cholangiocarcinoma cells

Lei Zhu, Feizhou Huang, Gang Deng, Wanpin Nie, Wei Huang, Hongbo Xu, Shaopeng Zheng, Zhongjie Yi, Tao Wan

Pages: 2109-2109 Published online on: 10 March 2017

Medical perspective in testicular ischemia‑reperfusion injury (Review)

Salvatore Arena, Roberta Iacona, Pietro Antonuccio, Tiziana Russo, Vincenzo Salvo, Eloisa Gitto, Pietro Impellizzeri, Carmelo Romeo

Pages: 2115-2122 Published online on: 30 March 2017
Open Access

Transforming growth factor β and its role in heart disease (Review)

Guangwang Liu, Chao Ma, Huilin Yang, Pei-Ying Zhang

Pages: 2123-2128 Published online on: 20 March 2017
Open Access

Genetic basis of pediatric epilepsy syndromes (Review)

Dongli Zhang, Xiaoming Liu, Xingqiang Deng

Pages: 2129-2133 Published online on: 27 March 2017
Open Access

Beneficial effects of Jiawei Shenqi-wan and treadmill training on deficits associated with neonatal hypoxic-ischemia in rats

Ha Neui Kim, Malk Eun Pak, Myung Jun Shin, Soo Yeon Kim, Yong Beom Shin, Young Ju Yun, Hwa Kyoung Shin, Byung Tae Choi

Pages: 2134-2142 Published online on: 30 March 2017
Open Access

Berberis vulgaris extract/β-cyclodextrin complex increases protection of hepatic cells via suppression of apoptosis and lipogenesis pathways

Alexandra Ivan, Hildegard Herman, Cornel Balta, Daniel I. Hadaruga, Ciprian‑Valentin Mihali, Aurel Ardelean, Anca Hermenean

Pages: 2143-2150 Published online on: 20 March 2017
Open Access

Molecular and cellular impact of Psoriasin (S100A7) on the healing of human wounds

Aravindan Rangaraj, Lin Ye, Andrew James Sanders, Patricia Elaine Price, Keith Gordon Harding, Wen Guo Jiang

Pages: 2151-2160 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Corticosterone suppresses IL-1β-induced mPGE2 expression through regulation of the 11β-HSD1 bioactivity of synovial fibroblasts in vitro

Bo Wei, Zhaobo Zhu, Min Xiang, Lijun Song, Weixiong Guo, Hao Lin, Guangsheng Li, Rong Zeng

Pages: 2161-2168 Published online on: 20 March 2017
Open Access

Roscovitine protects murine Leydig cells from lipopolysaccharide-induced inflammation

Tiancheng Xie, Guanghui Hu, Binbin Dong, Yangye Yan, Min Liu, Xudong Yao, Junhua Zheng, Yunfei Xu

Pages: 2169-2176 Published online on: 20 March 2017
Open Access

Neuroprotective effect of combining tanshinone IIA with low‑dose methylprednisolone following acute spinal cord injury in rats

Nian‑Wei Yao, Yuan Lu, Li‑Qi Shi, Feng Xu, Xian‑Hua Cai

Pages: 2193-2202 Published online on: 28 March 2017

Effect of sacral slope on the biomechanical behavior of the low lumbar spine

Yugang Jiang, Xiaojiang Sun, Xiongqi Peng, Jie Zhao, Kai Zhang

Pages: 2203-2210 Published online on: 22 March 2017
Open Access

Effects of negative-pressure wound therapy combined with microplasma on treating wounds of ulcer and the expression of heat shock protein 90

Zhihong Li, Qihong Wang, Wenxin Mi, Mei Han, Fei Gao, Guangyan Niu, Yindong Ma

Pages: 2211-2216 Published online on: 27 March 2017
Open Access

Correlation between PKB/Akt, GSK‑3β expression and tubular epithelial‑mesenchymal transition in renal allografts with chronic active antibody‑mediated rejection

Qiang Yan, Hao Luo, Baoyao Wang, Weiguo Sui, Guimian Zou, Huaizhou Chen, Hequn Zou

Pages: 2217-2224 Published online on: 24 March 2017
Open Access

Clinical characteristics and epilepsy outcomes following surgery caused by focal cortical dysplasia (type IIa) in 110 adult epileptic patients

Yuqiang Sun, Xiaofeng Wang, Ningwei Che, Huamin Qin, Shuping Liu, Xinling Wu, Minghai Wei, Huakun Cheng, Jian Yin

Pages: 2225-2234 Published online on: 06 April 2017
Open Access

Leptin is overexpressed in the tumor microenvironment of obese patients with estrogen receptor positive breast cancer

Mohamed Hosney, Salwa Sabet, Mohamed El‑Shinawi, Khadiga M. Gaafar, Mona M. Mohamed

Pages: 2235-2246 Published online on: 30 March 2017
Open Access

High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for treating moderate traumatic brain injury in rats: A pilot study

Xia Lu, Xinjie Bao, Jiantao Li, Guanghao Zhang, Jian Guan, Yunzhou Gao, Peilin Wu, Zhaohui Zhu, Xiaolin Huo, Renzhi Wang

Pages: 2247-2254 Published online on: 29 March 2017
Open Access

Intravenous infusion umbilical cord-derived mesenchymal stem cell in primary immune thrombocytopenia: A two-year follow-up

Xiaohua Wang, Xiaoguang Yin, Wei Sun, Jin Bai, Yawen Shen, Qiang Ao, Yongquan Gu, Ying Liu

Pages: 2255-2258 Published online on: 14 March 2017
Open Access

Intervention treatment on massive hemoptysis of pulmonary aspergilloma

Guanghui He, Wenyu Liu, Zhiqiang Gao, Zhi Gao, Hongsheng Gao, Yanjie Wang

Pages: 2259-2262 Published online on: 15 March 2017
Open Access

The immune mechanism of intestinal tract Toll-like receptor in mediating EV71 virus type severe hand-foot-and-mouth disease and the MAPK pathway

Lei Zhu, Weihua Li, Gongjian Qi, Na Liu, Liping Sheng, Lei Shang, Boxiang Qi

Pages: 2263-2266 Published online on: 20 March 2017
Open Access

Artesunate influences Th17/Treg lymphocyte balance by modulating Treg apoptosis and Th17 proliferation in a murine model of rheumatoid arthritis

Jia Liu, Xuezhi Hong, Dong Lin, Xiaohong Luo, Mengya Zhu, Hanyou Mo

Pages: 2267-2273 Published online on: 17 March 2017
Open Access

HOTAIR is a promising novel biomarker in patients with thyroid cancer

Yifei Zhang, Sui Yu, Lixin Jiang, Xixun Wang, Xiaojing Song

Pages: 2274-2278 Published online on: 17 March 2017
Open Access

miR-365 induces hepatocellular carcinoma cell apoptosis through targeting Bcl-2

Mingfei Li, Yuan Yang, Yu Kuang, Xianfeng Gan, Wei Zeng, Yuping Liu, Hua Guan

Pages: 2279-2285 Published online on: 20 March 2017
Open Access

Overexpression of miR‑155 in clear‑cell renal cell carcinoma and its oncogenic effect through targeting FOXO3a

Hong Ji, Dong Tian, Bing Zhang, Yangyang Zhang, Dongliang Yan, Shuhua Wu

Pages: 2286-2292 Published online on: 24 March 2017
Open Access

Ultrasound combined with targeted cationic microbubble‑mediated angiogenesis gene transfection improves ischemic heart function

Qing Zhou, Qing Deng, Bo Hu, Yi‑Jia Wang, Jin‑Ling Chen, Jing‑Jing Cui, Sheng Cao, Hong‑Ning Song

Pages: 2293-2303 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Detection of trisomies 13, 18 and 21 using non-invasive prenatal testing

Rong Qiang, Na Cai, Xiaobin Wang, Lin Wang, Ke Cui, Wei Wang, Xiang Wang, Xu Li

Pages: 2304-2310 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Inhibition of centrosomal protein 164 sensitizes rhabdomyosarcoma cells to radiotherapy

Jianzhou Liu, Zhiju Wang, Xiaofeng Li, Xu Zhang, Chaoji Zhang

Pages: 2311-2315 Published online on: 29 March 2017
Open Access

Protective effects of choline against hypoxia‑induced injuries of vessels and endothelial cells

Lian‑Cheng Zhang, Xin Jin, Zhao Huang, Zhen‑Nan Yan, Pei‑Bing Li, Rui‑Feng Duan, Hong Feng, Jian‑Hua Jiang, Hui Peng, Wei Liu

Pages: 2316-2324 Published online on: 29 March 2017
Open Access

Significance of new blood vessels in the pathogenesis of temporomandibular joint osteoarthritis

Jianlin Liu, Juan Dai, Yansong Wang, Siyu Lai, Suwen Wang

Pages: 2325-2331 Published online on: 17 March 2017
Open Access

Use of DNA microarray chips for the rapid detection of Mycobacterium tuberculosis resistance to rifampicin and isoniazid

Peijun Tang, Xiafang Wang, Xinghua Shen, Meihua Shi, Xuefeng Zhu, Xin Yu, Jia Liu, Chunhua Ling, Meiying Wu

Pages: 2332-2338 Published online on: 21 March 2017
Open Access

Recombinant Bacille Calmette-Guérin coexpressing Ag85B-IFN-γ enhances the cell-mediated immunity in C57BL/6 mice

Wei Liu, Ying Xu, Hongbo Shen, Jingran Yan, Enzhuo Yang, Honghai Wang

Pages: 2339-2347 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Autophagy activated by the c‑Jun N‑terminal kinase‑mediated pathway protects human prostate cancer PC3 cells from celecoxib‑induced apoptosis

Xin Zhu, Mi Zhou, Guanyu Liu, Xiaolong Huang, Weiyang He, Xin Gou, Tao Jiang

Pages: 2348-2354 Published online on: 30 March 2017
Open Access

Myocardial protective effects of dexmedetomidine in patients undergoing cardiac surgery: A meta-analysis and systematic review

Zheng Gong, Li Ma, Yu-Lin Zhong, Jun Li, Jing Lv, Yu-Bo Xie

Pages: 2355-2361 Published online on: 13 March 2017
Open Access

Metabolic acidosis as a risk factor for the development of acute kidney injury and hospital mortality

Jiachang Hu, Yimei Wang, Xuemei Geng, Rongyi Chen, Xialian Xu, Xiaoyan Zhang, Jing Lin, Jie Teng, Xiaoqiang Ding

Pages: 2362-2374 Published online on: 30 March 2017
Open Access

Pharmacological management of non-alcoholic fatty liver disease: Atorvastatin versus pentoxifylline

Ramona Cioboată, Alice Găman, Diana Traşcă, Anca Ungureanu, Anca Oana Docea, Paul Tomescu, Florin Gherghina, Andreea Letitia Arsene, Corin Badiu, Aristides M. Tsatsakis, Demetrios A. Spandidos, Nikolaos Drakoulis, Daniela Călina

Pages: 2375-2381 Published online on: 23 March 2017
Open Access

Oxidation of human serum albumin exhibits inter-individual variability after an ultra-marathon mountain race

Ypatios Spanidis, Alexandros Priftis, Dimitrios Stagos, George A. Stravodimos, Demetres D. Leonidas, Demetrios A. Spandidos, Aristides M. Tsatsakis, Demetrios Kouretas

Pages: 2382-2390 Published online on: 28 March 2017

Comparison of acute phase protein and hemodynamic variables in dogs undergoing video-assisted thoracoscopic vs. open pneumonectomy

Hai‑Feng Liu, Qing‑Ming Ren, Zhi‑Bo Wang, Xin Li, Sheng Jiang, Jian‑Tao Zhang, Hong‑Bin Wang

Pages: 2391-2398 Published online on: 23 March 2017

Effect of icariin on fracture healing in an ovariectomized rat model of osteoporosis

Hong Cao, Ying Zhang, Wei Qian, Xiao‑Peng Guo, Chen Sun, Lei Zhang, Xin‑Hua Cheng

Pages: 2399-2404 Published online on: 17 March 2017

Immunosuppressive effect of sinomenine in an allergic rhinitis mouse model

Zhe Chen, Ze‑Zhang Tao, Xu‑Hong Zhou, Ting‑Ting Wu, Lin‑Feng Ye

Pages: 2405-2410 Published online on: 20 March 2017

Blocking fatty acid synthase inhibits tumor progression of human osteosarcoma by regulating the human epidermal growth factor receptor 2/phosphoinositide 3‑kinase/protein kinase B signaling pathway in xenograft models

Xuan Yin Chen, Hui Bing Ruan, Xin Hua Long, Ai Fen Peng, Long Dian Zhou, Jia Ming Liu, Yang Zhou, Zhi Li Liu

Pages: 2411-2416 Published online on: 29 March 2017

Role of the PI3K/AKT signalling pathway in apoptotic cell death in the cerebral cortex of streptozotocin-induced diabetic rats

Yan Meng, Weiwei Wang, Jinsong Kang, Xinxue Wang, Liankun Sun

Pages: 2417-2422 Published online on: 23 March 2017

Neuroprotective effects of phenylethanoid glycosides in an in vitro model of Alzheimer's disease

Jianhua Yang, Bowei Ju, Yao Yan, Huanhuan Xu, Shanshan Wu, Dandan Zhu, Dandan Cao, Junping Hu

Pages: 2423-2428 Published online on: 22 March 2017

Protective effect of a novel antifungal peptide derived from human chromogranin a on the immunity of mice infected with Candida krusei

Ruifang Li, Lin Zhang, Huiru Zhang, Yanjie Yi, Le Wang, Liang Chen, Lan Zhang

Pages: 2429-2434 Published online on: 30 March 2017

Development of a sustained-release microcapsule for delivery of metoprolol succinate

Li Song, Shengjiang He, Qineng Ping

Pages: 2435-2441 Published online on: 21 March 2017

Global methylation and promoter‑specific methylation of the P16, SOCS‑1, E‑cadherin, P73 and SHP‑1 genes and their expression in patients with multiple myeloma during active disease and remission

Déborah Martínez‑Baños, Beatríz Sánchez‑Hernández, Guadalupe Jiménez, Georgina Barrera‑Lumbreras, Olga Barrales‑Benítez

Pages: 2442-2450 Published online on: 28 March 2017

Preliminary evaluation of cone beam computed tomography in three‑dimensional cephalometry for clinical application

Na Li, Bo Hu, Fanglin Mi, Jinlin Song

Pages: 2451-2455 Published online on: 29 March 2017

Expression of Krüppel‑like factor 4 in breast cancer tissues and its effects on the proliferation of breast cancer MDA‑MB‑231 cells

Xiang Song, Yue‑Ming Xing, Wei Wu, Guo‑Hua Cheng, Feng Xiao, Gang Jin, Ying Liu, Xin Zhao

Pages: 2463-2467 Published online on: 24 March 2017
Open Access

Alterations of Caspr2 and Nav1.6 on myelinated axon damage in a rat model of chronic cerebral hypoperfusion

Weihua Liang, Weiwei Zhang, Shifu Zhao, Hua Liang, Jinli Zhang, Luyan Wang

Pages: 2468-2472 Published online on: 14 March 2017

Inhibition of PKCα reduces the ability of migration of kidney cancer cells but has no impact on cell apoptosis

Bo Zhan, Chuize Kong, Zhe Zhang, Xiao Dong, Naiwen Zhang

Pages: 2473-2479 Published online on: 23 March 2017

Hemophagocytic lymphohistiocytosis in a patient with human immunodeficiency virus infection: A case report

Yijun Nie, Zhanglin Zhang, Hong Wu, Lagen Wan

Pages: 2480-2482 Published online on: 20 March 2017

Proliferative myositis in the right brachioradialis: A case report

Na Wei, Wei‑Jie Xu, Dong Dong, Yu‑Bao Gong

Pages: 2483-2485 Published online on: 28 March 2017

Mitochondrial dysfunction on sinoatrial node and pulmonary vein electrophysiological activities

Yung‑Kuo Lin, Chen‑Chuan Cheng, Min‑Chien Tsai, Pei‑Yu Wu, Yi‑Ann Chen, Yao‑Chang Chen, Shih‑Ann Chen, Yi‑Jen Chen

Pages: 2486-2492 Published online on: 30 March 2017

C1QBP is upregulated in colon cancer and binds to apolipoprotein A-I

Kun Kim, Min‑Jeong Kim, Kyung‑Hee Kim, Sun‑A Ahn, Jong Heon Kim, Jae Youl Cho, Seung‑Gu Yeo

Pages: 2493-2500 Published online on: 21 March 2017

Propofol inhibits hepatocellular carcinoma growth and invasion through the HMGA2‑mediated Wnt/β‑catenin pathway

Wei Ou, Jie Lv, Xiaohua Zou, Yin Yao, Jinli Wu, Jian Yang, Zhumei Wang, Yan Ma

Pages: 2501-2506 Published online on: 22 March 2017

MicroRNA-33a promotes cell proliferation and inhibits apoptosis by targeting PPARα in human hepatocellular carcinoma

Weiping Chang, Lei Zhang, Yao Xian, Zhaoxiang Yu

Pages: 2507-2514 Published online on: 20 March 2017

miR‑148a Suppresses estrogen‑induced viability and migration of breast cancer cells via inhibition of estrogen receptor α expression

Fang Ma, Yeqian Feng, Weihui Li, Zexuan Li, Tiebang Liu, Lingjiang Li

Pages: 2515-2522 Published online on: 22 March 2017

Resistin increases the expression of NOD2 in mouse monocytes

Yi Ren, Taomei Wan, Zhicai Zuo, Hengmin Cui, Xi Peng, Jing Fang, Junliang Deng, Yanchun Hu, Shuming Yu, Liuhong Shen, Xiaoping Ma, Ya Wang, Zhihua Ren

Pages: 2523-2528 Published online on: 30 March 2017

Smoothened antagonist GDC‑0449 (Vismodegib) inhibits proliferation and triggers apoptosis in colon cancer cell lines

Chuanqing Wu, Shaobo Hu, Ji Cheng, Guobin Wang, Kaixiong Tao

Pages: 2529-2536 Published online on: 29 March 2017

Effects of 17β-estradiol and 2-methoxyestradiol on the oxidative stress-hypoxia inducible factor-1 pathway in hypoxic pulmonary hypertensive rats

Li Wang, Quan Zheng, Yadong Yuan, Yanpeng Li, Xiaowei Gong

Pages: 2537-2543 Published online on: 20 March 2017

Elucidating the mechanism of miRNA‑214 in the regulation of gingival carcinoma

Yu Gong, Hongli Yang, Xin Tian

Pages: 2544-2550 Published online on: 24 March 2017

Ginsenoside Rb3 strengthens the hypoglycemic effect through AMPK for inhibition of hepatic gluconeogenesis

Fanli Meng, Xiaotian Su, Wei Li, Yinan Zheng

Pages: 2551-2557 Published online on: 29 March 2017

Difference in protective effects of GIP and GLP‑1 on endothelial cells according to cyclic adenosine monophosphate response

Dong‑Mee Lim, Keun‑Young Park, Won‑Min Hwang, Ju‑Young Kim, Byung‑Joon Kim

Pages: 2558-2564 Published online on: 29 March 2017

Etanercept attenuates thermal and mechanical hyperalgesia induced by bone cancer

Yan Yang, Juan Zhang, Qin Gao, Jinhua Bo, Zhengliang Ma

Pages: 2565-2569 Published online on: 23 March 2017

A pilot study: Screening target miRNAs in tissue of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate

Shan Wang, Changsheng Sun, Yan Meng, Bing Zhang, Xin Wang, Yanguo Su, Lei Shi, Eryang Zhao

Pages: 2570-2576 Published online on: 21 March 2017

Association of calreticulin expression with disease activity and organ damage in systemic lupus erythematosus patients

Yichao Wang, Jiaogui Xie, Zhili Liu, Hongwei Fu, Qianyu Huo, Yajun Gu, Yunde Liu

Pages: 2577-2583 Published online on: 20 March 2017
Journal Cover

May-2017
Volume 13 Issue 5

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image