Journal Articles

Open Access

The potential roles of circular RNAs in osteonecrosis of the femoral head (Review)

Jun Zhao, Long Mu, Zhengchun Wang, Xiangchun Fang, Xuefeng He, Xiaofeng Zhang, Xilin Xu

Pages: 533-539 Published online on: 06 December 2019
Open Access

Metabolic disparities of different oxidative stress‑inducing conditions in HTR8/SVneo cells

Jingdong Chen, Ting‑Li Han, Xiaobo Zhou, Philip Baker, Yong Shao, Hua Zhang

Pages: 540-548 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Swimming exercise inhibits myocardial ER stress in the hearts of aged mice by enhancing cGMP‑PKG signaling

Pan Chang, Xiaomeng Zhang, Mingyang Zhang, Guohua Li, Lang Hu, Huishou Zhao, Xiaoxing Zhu, Juan Wu, Xihui Wang, Kaiyan Wang, Jing Zhang, Minggang Ren, Baoying Chen, Xiaoling Zhu, Miaozhang Zhu, Jun Yu

Pages: 549-556 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Identification of key genes as potential biomarkers for triple‑negative breast cancer using integrating genomics analysis

Guansheng Zhong, Weiyang Lou, Qinyan Shen, Kun Yu, Yajuan Zheng

Pages: 557-566 Published online on: 06 December 2019
Open Access

Endoplasmic reticulum stress induces liver cells apoptosis after brain death by suppressing the phosphorylation of protein phosphatase 2A

Jia'nan Lan, Zibiao Zhong, Yanfeng Wang, Yan Xiong, Qifa Ye

Pages: 567-574 Published online on: 10 December 2019
Open Access

Function of fibroblast growth factor 2 in gastric cancer occurrence and prognosis

Yang Li, Xiao‑Bo Guo, Jin Shen Wang, Hong‑Chang Wang, Le‑Ping Li

Pages: 575-582 Published online on: 26 November 2019
Open Access

Notch inhibitor mitigates renal ischemia‑reperfusion injury in diabetic rats

Xiaokai Duan, Guijun Qin

Pages: 583-588 Published online on: 04 December 2019
Open Access

Polyphyllin VII induces apoptotic cell death via inhibition of the PI3K/Akt and NF‑κB pathways in A549 human lung cancer cells

Hao He, Chang Xu, Lei Zheng, Kaidi Wang, Manfei Jin, Yanping Sun, Zhenggang Yue

Pages: 597-606 Published online on: 12 December 2019
Open Access

Inhibition of calcineurin/NFATc4 signaling attenuates ventilator‑induced lung injury

Min Li, Xiang‑Zhi Fang, Xiao‑Tian Liu, Yong‑Feng Zheng, Yun‑Bin Xie, Xiao‑Dong Ma, Yan Xia, Dong‑Hua Shao

Pages: 607-614 Published online on: 26 November 2019
Open Access

Low molecular weight heparin (nadroparin) improves placental permeability in rats with gestational diabetes mellitus via reduction of tight junction factors

Yuehua Shi, Jie Qian, Feng Zhang, Beibei Jia, Xiaoyan Liu, Yan Hu, Qinfen Zhang, Ye Yang, Dongdong Sun, Li Jiang

Pages: 623-630 Published online on: 06 December 2019
Open Access

Cardiac shock wave therapy protects cardiomyocytes from hypoxia‑induced injury by modulating miR‑210

Quan Qiu, Tao Shen, Que Wang, Xiaoxue Yu, Na Jia, Qing He

Pages: 631-640 Published online on: 18 December 2019
Open Access

Crocetin alleviates myocardial ischemia/reperfusion injury by regulating inflammation and the unfolded protein response

Ming Yang, Genxiang Mao, Lili Ouyang, Chenhui Shi, Pengfei Hu, Shuwei Huang

Pages: 641-648 Published online on: 17 December 2019
Open Access

Long intergenic non‑protein coding RNA 00460 predicts a poor prognosis and promotes tumorigenesis of human osteosarcoma

Jian‑Jun Jiang, Feng‑Chao Wang, Li‑Ping Han

Pages: 649-658 Published online on: 04 December 2019
Open Access

Expression pattern of placenta specific 8 and keratin 20 in different types of gastrointestinal cancer

Chih‑Sheng Hung, Yen‑Chieh Wang, Jiun‑Wen Guo, Ruey‑Neng Yang, Chia‑Long Lee, Ming‑Hung Shen, Chi‑Cheng Huang, Chi‑Jung Huang, Jhih‑Yun Yang, Chih‑Yi Liu

Pages: 659-666 Published online on: 06 December 2019
Open Access

Class C1 decoy oligodeoxynucleotide inhibits profibrotic genes expression in rat hepatic stellate cells

Chun Rao, Yi‑Ran Ni, Yan‑Min Zhao, Yan‑Qiong Zhang, Rui‑Ting Zhou, Chang‑Bai Liu, Lin Han, Jiang‑Feng Wu

Pages: 667-674 Published online on: 13 December 2019
Open Access

Alantolactone suppresses human osteosarcoma through the PI3K/AKT signaling pathway

Yong Zhang, Qiuyan Weng, Jinming Han, Jianming Chen

Pages: 675-684 Published online on: 13 December 2019
Open Access

Inhibition of the SIRT1 signaling pathway exacerbates endoplasmic reticulum stress induced by renal ischemia/reperfusion injury in type 1 diabetic rats

Jianjian Zhang, Lei Wang, Daojing Gong, Yuanyuan Yang, Xiuheng Liu, Zhiyuan Chen

Pages: 695-704 Published online on: 18 December 2019
Open Access

miR‑337‑3p inhibits gastric tumor metastasis by targeting ARHGAP10

Zishu Wang, Lun Yao, Yu Li, Bo Hao, Mingxi Wang, Junbin Wang, Wei Gu, Huihui Zhan, Guoquan Liu, Qiong Wu

Pages: 705-719 Published online on: 29 November 2019
Open Access

Carboxyl terminal activating region 3 of latent membrane protein 1 encoded by the Epstein‑Barr virus regulates cell proliferation and protein expression in NP69 cells

Zhi‑Wei Zhang, He‑Liang Zhang, Yan‑Hui Yu, Yong‑Mei Ouyang, Zhu‑Chu Chen, Xiu‑Sheng He, Zhi-Min He

Pages: 720-730 Published online on: 04 December 2019
Open Access

Comparative proteomic and genomic analyses of Brucella abortus biofilm and planktonic cells

Taishan Tang, Guoqiang Chen, Aizhen Guo, Ye Xu, Linli Zhao, Mengrui Wang, Chengping Lu, Yuan Jiang, Changyin Zhang

Pages: 731-743 Published online on: 17 December 2019
Open Access

Identification of aberrantly methylated‑differentially expressed genes and gene ontology in prostate cancer

Linbang Wang, Bing Wang, Zhengxue Quan

Pages: 744-758 Published online on: 11 December 2019
Open Access

Affinity improvement of the fully human anti‑TSLP recombinant antibody

Qi Chen, Dequn Xian, Wenfeng Xu, Siji Nian, Hong Yu, Yuchuan Wu, Qing Yuan

Pages: 759-767 Published online on: 12 December 2019
Open Access

Protein kinase C promotes choline transporter‑like protein 1 function via improved cell surface expression in immortalized human hepatic cells

Takuya Ishikawa, Hirotsugu Suwanai, Junpei Shikuma, Ryo Suzuki, Tsuyoshi Yamanaka, Masato Odawara, Masato Inazu

Pages: 777-785 Published online on: 18 December 2019
Open Access

Expression profile of Toll‑like receptors in human breast cancer

Shuxun Shi, Cong Xu, Xiaonan Fang, Yonghuan Zhang, Hua Li, Wujun Wen, Guiwen Yang

Pages: 786-794 Published online on: 26 November 2019
Open Access

BAFF is involved in the pathogenesis of IgA nephropathy by activating the TRAF6/NF‑κB signaling pathway in glomerular mesangial cells

Yingjie Cao, Guoyuan Lu, Xiaolan Chen, Xu Chen, Naifeng Guo, Wenwen Li

Pages: 795-805 Published online on: 06 December 2019
Open Access

Effect of SKF‑96365 on cardiomyocyte hypertrophy induced by angiotensin II

Huijun Cheng, Jiaoxia Li, Qiyan Wu, Xiaodong Zheng, Yongqiang Gao, Qiaofen Yang, Ningxi Sun, Meiqiong He, Youjun Zhou

Pages: 806-814 Published online on: 11 December 2019
Open Access

CircRNA expression profiles in human visceral preadipocytes and adipocytes

Wenxing Sun, Xuecheng Sun, Weiwei Chu, Shigang Yu, Fulu Dong, Guangfei Xu

Pages: 815-821 Published online on: 16 December 2019
Open Access

High HDAC9 is associated with poor prognosis and promotes malignant progression in pancreatic ductal adenocarcinoma

He Li, Xiaocheng Li, Huapeng Lin, Jianping Gong

Pages: 822-832 Published online on: 06 December 2019
Open Access

Overexpression of BMP‑7 reverses TGF‑β1‑induced epithelial‑mesenchymal transition by attenuating the Wnt3/β‑catenin and TGF-β1/Smad2/3 signaling pathways in HK‑2 cells

Yan Song, Shasha Lv, Fang Wang, Xiaoli Liu, Jing Cheng, Shanshan Liu, Xiaoying Wang, Wei Chen, Guangju Guan, Gang Liu, Changliang Peng

Pages: 833-841 Published online on: 10 December 2019
Open Access

CYP2E1 changes the biological function of gastric cancer cells via the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway

Rui‑Ying Wang, Xiao‑Wei Chen, Wen‑Wen Zhang, Fei Jiang, Meng‑Qi Liu, Xiao‑Bing Shen

Pages: 842-850 Published online on: 17 December 2019
Open Access

Hexavalent chromium intoxication induces intrinsic and extrinsic apoptosis in human renal cells

Yen‑Hung Wu, Jhong‑Ching Lin, Tzu‑Yi Wang, Tzeng‑Jih Lin, Meng‑Chi Yen, Yao‑Hua Liu, Pei‑Lin Wu, Fen‑Wei Chen, Yueh‑Lun Shih, I‑Jeng Yeh

Pages: 851-857 Published online on: 16 December 2019
Open Access

SHOC2 is associated with the survival of breast cancer cells and has prognostic value for patients with breast cancer

Wenwen Geng, Ke Dong, Qian Pu, Yanrong Lv, Haidong Gao

Pages: 867-875 Published online on: 17 December 2019
Open Access

Role of adenosine deaminase 2 gene variants in pediatric deficiency of adenosine deaminase 2: A structural biological approach

Maria I. Zervou, George N. Goulielmos, Michail Matalliotakis, Charoula Matalliotaki, Demetrios A. Spandidos, Elias Eliopoulos

Pages: 876-882 Published online on: 05 December 2019
Open Access

Integrated transcriptomic and epigenetic data analysis identifiesaberrant expression of genes in acute myeloid leukemia with MLL‑AF9 translocation

Fangce Wang, Zheng Li, Guangming Wang, Xiaoxue Tian, Jie Zhou, Wenlei Yu, Zhuoyi Fan, Lin Dong, Jinyuan Lu, Jun Xu, Wenjun Zhang, Aibin Liang

Pages: 883-893 Published online on: 26 November 2019

Genetic characterization of variants of HPV‑16, HPV‑18 and HPV‑52 circulating in Italy among general and high‑risk populations

Elena Rosanna Frati, Silvia Bianchi, Antonella Amendola, Daniela Colzani, Fabio Petrelli, Gianguglielmo Zehender, Elisabetta Tanzi

Pages: 894-902 Published online on: 25 November 2019

Anti‑restriction protein KlcAHS enhances carbapenem resistance

Wei Liang, Cheng Zhao, Yan Wang, Wenjun Zhu, Ying Zhang, Juan Hu, Xia Liu, Lin Yang, Wanchuan Zhuang, Yuping Shang, Guanhong Huang, Hui Shi

Pages: 903-908 Published online on: 16 December 2019

Oridonin enhances γ‑globin expression in erythroid precursors from patients with β‑thalassemia via activation of p38 MAPK signaling

Lishan Guo, Jia Chen, Qianying Wang, Junliang Zhang, Weimin Huang

Pages: 909-917 Published online on: 25 November 2019

Molecular cytogenetic characterization of an isodicentric Yq and a neocentric isochromosome Yp in an azoospermic male

Yuting Jiang, Fagui Yue, Ruixue Wang, Hongguo Zhang, Leilei Li, Linlin Li, Shibo Li, Ruizhi Liu

Pages: 918-926 Published online on: 13 December 2019

Chidamide induces necroptosis via regulation of c‑FLIPL expression in Jurkat and HUT‑78 cells

Zuofei Chi, Hongyu Gao, Hui Liu, Bin Wu, Bin Zhang, Min Gu, Wei Yang

Pages: 936-944 Published online on: 10 December 2019

Leptin receptor mediates the proliferation and glucose metabolism of pancreatic cancer cells via AKT pathway activation

Yingjie Xu, Meiyu Tan, Xiaoyu Tian, Jun Zhang, Jie Zhang, Jiajie Chen, Weihong Xu, Huiming Sheng

Pages: 945-952 Published online on: 29 November 2019

Optimal conditions for the storage of German cockroach extract

Kyoung Yong Jeong, Jongsun Lee, Ji‑Eun Yuk, Kyung Hee Park, Jae‑Hyun Lee, Jung Dong Kim, Jung‑Won Park

Pages: 953-958 Published online on: 27 November 2019
Journal Cover

February-2020
Volume 21 Issue 2

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image