Journal Articles

Open Access

Assessing biological aging following systemic administration of bFGF‑supplemented adipose‑derived stem cells with high efficacy in an experimental rat model

Hahn‑Sol Bae, Hye‑Youn Son, Youngsook Son, Sundong Kim, Hyun‑Sook Hong, Ji‑Ung Park

Pages: 2407-2416 Published online on: 07 February 2019
Open Access

MicroRNA‑382 inhibits cancer cell growth and metastasis in NSCLC via targeting LMO3

Dingzhu Chen, Yi Zhang, Yong Lin, Feimin Shen, Zhijian Zhang, Jiguang Zhou

Pages: 2417-2424 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Palmitic acid‑induced autophagy increases reactive oxygen species via the Ca2+/PKCα/NOX4 pathway and impairs endothelial function in human umbilical vein endothelial cells

Pan Chen, Hengdao Liu, Hong Xiang, Jianda Zhou, Zhengpeng Zeng, Ruifang Chen, Shaoli Zhao, Jie Xiao, Zhihao Shu, Shuhua Chen, Hongwei Lu

Pages: 2425-2432 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Impact of several proinflammatory and cell degradation factors in patients with aortic valve stenosis

Juris Lurins, Dace Lurina, Simons Svirskis, Zaiga Nora‑Krukle, Peteris Tretjakovs, Vitolds Mackevics, Aivars Lejnieks, Venerando Rapisarda, Vincenzo Baylon

Pages: 2433-2442 Published online on: 08 February 2019
Open Access

Antagonistic effects of exogenous Slit2 on VEGF‑induced choroidal endothelial cell migration and tube formation

Yanling Tang, Xiyuan Zhou

Pages: 2443-2450 Published online on: 04 February 2019
Open Access

Changes in expression of p53 and inflammatory factors in patients with ulcerative colitis Erratum in /10.3892/etm.2019.7994

Hui Su, Qian Kang, Haihong Wang, Hui Yin, Linghui Duan, Yuli Liu, Ruying Fan

Pages: 2451-2456 Published online on: 08 February 2019
Open Access

The miR‑183/182/96 cluster functions as a potential carcinogenic factor and prognostic factor in kidney renal clear cell carcinoma

Jing Yuan, Rui Dong, Fei Liu, Lijun Zhan, Yu Liu, Jun Wei, Ninghua Wang

Pages: 2457-2464 Published online on: 30 January 2019
Open Access

miRNA‑125a modulates autophagy of thyroiditis through PI3K/Akt/mTOR signaling pathway

Danyan Chen, Xiaolong Huang, Song Lu, Huacong Deng, Hua Gan, Rongxi Huang, Binghan Zhang

Pages: 2465-2472 Published online on: 12 February 2019
Open Access

Viral quasispecies of hepatitis B virus in patients with YMDD mutation and lamivudine resistance may not predict the efficacy of lamivudine/adefovir rescue therapy

Changtai Wang, Shu Yu, Yafei Zhang, Min Zhang, Liying Lv, Cheng Huang, Xu Li, Jun Li, Zhenhua Zhang

Pages: 2473-2484 Published online on: 11 February 2019
Open Access

Role of mTOR signaling in the regulation of high glucose‑induced podocyte injury

Qiuyue Li, Yan Zeng, Qing Jiang, Cong Wu, Jing Zhou

Pages: 2495-2502 Published online on: 04 February 2019
Open Access

Bone loss and biomechanical reduction of appendicular and axial bones under ketogenic diet in rats

Jianyang Ding, Xiaolin Xu, Xiuhua Wu, Zucheng Huang, Ganggang Kong, Junhao Liu, Zhiping Huang, Qi Liu, Rong Li, Zhou Yang, Yapu Liu, Qingan Zhu

Pages: 2503-2510 Published online on: 04 February 2019
Open Access

Angiogenic function of astragaloside IV in rats with myocardial infarction occurs via the PKD1‑HDAC5‑VEGF pathway

Lei Yang, Nuan Liu, Wei Zhao, Xing Li, Li Han, Zhongming Zhang, Yanke Wang, Bingyu Mao

Pages: 2511-2518 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Oxymatrine and its metabolite matrine contribute to the hepatotoxicity induced by radix Sophorae tonkinensis in mice

Yingmin Gu, Jinyao Lu, Wei Sun, Ruomin Jin, Toko Ohira, Zean Zhang, Xuesong Tian

Pages: 2519-2528 Published online on: 04 February 2019
Open Access

Association of soft tissue infection in the extremity with glucose and lipid metabolism and inflammatory factors

Haijun Sun, Xiuyun Zhang, Wei Shi, Bo Fang

Pages: 2535-2540 Published online on: 01 February 2019
Open Access

BMP7 coordinates endometrial epithelial cell receptivity for blastocyst implantation through the endoglin pathway in cell lines and a mouse model

Caixia Yuan, Xianlian Li, Haixia Song, Lingling Fan, Shili Su, Baihua Dong

Pages: 2547-2556 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Pleuroparenchymal fibroelastosis secondary to autologous hematopoietic stem cell transplantation: A case report

Shuai Zhang, Wanmu Xie, Zhiru Wang, Ye Tian, Jiping Da, Zhenguo Zhai

Pages: 2557-2560 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Prediction of key gene function in spinal muscular atrophy using guilt by association method based on network and gene ontology

Wenjiu Yang, Jing Han, Jinfeng Ma, Yujie Feng, Qingxian Hou, Zhijie Wang, Tengbo Yu

Pages: 2561-2566 Published online on: 29 January 2019
Open Access

Effect of PA-MSAH preprocessing on the expression of TLR-4-NF-κB pathway and inflammatory factors in the intestinal tract of rats with septic shock

Wenhao Zhang, Jiakui Sun, Xiao Shen, Yinying Xue, Shoutao Yuan, Xiang Wang

Pages: 2567-2574 Published online on: 06 February 2019
Open Access

Exploration of attractor modules for sporadic amyotrophic lateral sclerosis via systemic module inference and attract method

Fang Zhang, Mei Liu, Qun Li, Fei-Xue Song

Pages: 2575-2580 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Effect of fecal microbiota transplantation on experimental colitis in mice

Julan Zhou, Zhongyin Zhou, Panpan Ji, Min Ma, Jinkun Guo, Shujuan Jiang

Pages: 2581-2586 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Electroacupuncture for chemotherapy‑induced anorexia through humoral appetite regulation: A preliminary experimental study

Ki Sung Kang, Wonsang Huh, Yeojin Bang, Hyun Jin Choi, Ji Yun Baek, Ji Hoon Song, Jung Won Kang, Tae‑Hun Kim

Pages: 2587-2597 Published online on: 07 February 2019
Open Access

Puerarin pre-conditioning on the expression levels of CK-MB, cTnI and inflammatory factors in patients undergoing cardiac valve replacement

Yuyang Zhou, Lei Liu, Chengshan Gao, Nana Liu, Xianen Fa

Pages: 2598-2602 Published online on: 29 January 2019
Open Access

Association of positive and negative autologous serum skin test responses with clinical features of chronic spontaneous urticaria in Asian patients: A systematic review and meta‑analysis

Xue Li Niu, Li Li Zhu, Mei Hui Shi, Yu Jing Zhang, Xing Hua Gao, Rui Qun Qi

Pages: 2603-2613 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Decoy receptor‑3 regulates inflammation and apoptosis via PI3K/AKT signaling pathway in coronary heart disease

Xinjing Chen, Rehua Wang, Wei Chen, Li Lai, Zhiliang Li

Pages: 2614-2622 Published online on: 30 January 2019
Open Access

Expression of galectin‑3 and apoptosis in placental villi from patients with missed abortion during early pregnancy

Qing Xiao, Fang‑Ling Zeng, Guo‑Yi Tang, Chun‑Yan Lei, Xian‑Xiang Zou, Xiao‑Le Liu, Bi‑Ling Peng, Shuang Qin, Hui‑Xian Li

Pages: 2623-2631 Published online on: 31 January 2019
Open Access

Sevoflurane exerts protective effects on liver ischemia/reperfusion injury by regulating NFKB3 expression via miR‑9‑5p

Xingzhi Liao, Siqi Zhou, Jian Zong, Zhiping Wang

Pages: 2632-2640 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Carnosine improves diabetic retinopathy via the MAPK/ERK pathway

Yong Guo, Chenjun Guo, Wenjing Ha, Zhenhua Ding

Pages: 2641-2647 Published online on: 30 January 2019
Open Access

Bone morphogenetic protein 4 promotes the differentiation of Tbx18‑positive epicardial progenitor cells to pacemaker‑like cells

Ling Wu, Jianlin Du, Xiaodong Jing, Yuling Yan, Songbai Deng, Zhengtao Hao, Qiang She

Pages: 2648-2656 Published online on: 04 February 2019
Open Access

Prognostic value of the mRNA expression of members of the HSP90 family in non‑small cell lung cancer

Kang Liu, Min Kang, Jixi Li, Wen Qin, Rensheng Wang

Pages: 2657-2665 Published online on: 31 January 2019
Open Access

Protective effect of ethyl vanillin against Aβ‑induced neurotoxicity in PC12 cells via the reduction of oxidative stress and apoptosis

Lei Zhong, Yuna Tong, Junlan Chuan, Lan Bai, Jianyou Shi, Yuxuan Zhu

Pages: 2666-2674 Published online on: 04 February 2019
Open Access

Identification of hub genes associated with postmenopausal osteoporosis by Gibbs sampling method

Ya-Peng Zhang, Shuang Ao, Yu Liu, Yu Wang, Yi-Ming Jia, Hao Zhang, Hui Leng

Pages: 2675-2681 Published online on: 01 February 2019
Open Access

Utility of brain CT for predicting delayed encephalopathy after acute carbon monoxide poisoning

Xuqin Du, Hua Gu, Fengtong Hao, Lin Gao, Jianru Wang, Chengye Sun, Hongshun Zhang, Peibin Ma, Xingguo Zhang, Wenli Hu

Pages: 2682-2688 Published online on: 01 February 2019
Open Access

Impact of hemostatic methods on ovarian reserve and fertility in laparoscopic ovarian cystectomy

Jie Xiao, Jian Zhou, Hui Liang, Fumin Liu, Chenchen Xu, Li Liang

Pages: 2689-2693 Published online on: 12 February 2019
Open Access

Effects of SI and PCV on respiratory mechanics, early central drive and hemodynamics in patients with ARDS

Mingxia Ji, Xiaofei Hong, Mengyan Chen, Tiejiang Chen, Yi'an Jia, Jinjiang Zhu, Xionglin Wu, Xiaoying Huang, Ning Zhang

Pages: 2708-2714 Published online on: 30 January 2019
Open Access

Revealing hub pathway cross-talk for premature newborns with bronchopulmonary dysplasia by the integration of pathway analysis and Monte Carlo Cross-Validation

Chengbin Wang, Bin Zhu, Ming Chen, Gaoyan Chen, Muzhen Xu, Rui Pan

Pages: 2715-2719 Published online on: 12 February 2019
Open Access

Effectiveness of continuous veno-venous hemofiltration in the treatment of severe acute pancreatitis

Xuan Chen, Meifang Sun, Xiuhong Mao, Xiaoxia Liu, Weihe Sun

Pages: 2720-2724 Published online on: 06 February 2019
Open Access

Effect of recombinant bovine basic fibroblast growth factor gel on repair of rosacea skin lesions: A randomized, single‑blind and vehicle‑controlled study

Yang Luo, Xiu‑Li Luan, Yu‑Jiao Sun, Li Zhang, Jian‑Hong Zhang

Pages: 2725-2733 Published online on: 12 February 2019
Open Access

MicroRNA target gene prediction of ischemic stroke by using variational Bayesian inference for Gauss mixture model

Jun Wu, Bin Wang, Ju Zhou, Fajing Ji

Pages: 2734-2740 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Correlation of cardiomyocyte apoptosis with duration of hypertension, severity of hypertension and caspase‑3 expression in hypertensive rats

Qinglei Wang, Yinghua Cui, Nan Lin, Shuchao Pang

Pages: 2741-2745 Published online on: 07 February 2019
Open Access

Aberrant expression and high‑frequency mutations of SHARPIN in nonmelanoma skin cancer

Yan Zheng, Yao Yang, Jiaman Wang, Yanhua Liang

Pages: 2746-2756 Published online on: 12 February 2019
Open Access

Changes in oxidative stress levels during two weeks of smoking cessation treatment and their association with nutritional characteristics in Japanese smokers

Shino Oba, Yohei Inaba, Tomoyuki Shibuya, Joji Oshima, Kuniaki Seyama, Toshihiro Kobayashi, Naoki Kunugita, Toshihiro Ino

Pages: 2757-2764 Published online on: 07 February 2019

Effect of the transdifferentiation of BECs into myofibroblasts on the pathogenesis of secondary cholestatic hepatic fibrosis

Bing‑Feng Qiu, Guo‑Qiang Zhang, Fang‑Ming Xu, Qi Xu, Tang Xu

Pages: 2769-2776 Published online on: 04 February 2019

A family with Liddle's syndrome caused by a new c.1721 deletion mutation in the epithelial sodium channel β‑subunit

Xia Ding, Na Jia, Cong Zhao, You Zhong, Dapeng Dai, Yuanyuan Zhao, Chengqi Xu, Jianping Cai, Qing Wang, Qing He

Pages: 2777-2784 Published online on: 13 February 2019

A novel technique for the surgical management of intraocular lens‑capsular bag‑capsular tension ring complex dislocation

Lin Guo, Congyi Wang, Xinguang Yang

Pages: 2785-2788 Published online on: 31 January 2019

Acetic acid alleviates the inflammatory response and liver injury in septic mice by increasing the expression of TRIM40

Hongguang Yang, Lan Meng, Dengbin Ai, Nianguo Hou, Hui Li, Xunjun Shuai, Xiaoyan Peng

Pages: 2789-2798 Published online on: 13 February 2019

Involvement of gap junctions in propylthiouracil‑induced cytotoxicity in BRL‑3A cells

Nan Tang, Ziqing Cai, Hongpeng Chen, Longbin Cao, Bo Chen, Bihua Lin

Pages: 2799-2806 Published online on: 06 February 2019

miR‑338‑3p regulates the proliferation, apoptosis and migration of SW480 cells by targeting MACC1

Mingliang Lu, Hua Huang, Jinhui Yang, Jun Li, Gongfang Zhao, Weihua Li, Xinhua Li, Guobin Liu, Li Wei, Baoping Shi, Chunping Zhao, Yan Fu

Pages: 2807-2814 Published online on: 12 February 2019

Injured pancreatic β cells enhance the release of miR‑375‑3p into the extracellular space

Mitsuru Chiba, Ikumi Niiyama, Haruka Uehara, Haruka Kuwata

Pages: 2815-2820 Published online on: 13 February 2019

Transcriptome profiling and pathway analysis of the effects of mono‑(2‑ethylhexyl) phthalate in mouse Sertoli cells

Liqiang Wang, Tonghai Dou, Shuguang Li, Yang Liu

Pages: 2821-2829 Published online on: 04 February 2019

Effect of microRNA‑21 on hypoxia‑inducible factor‑1α in orthodontic tooth movement and human periodontal ligament cells under hypoxia

Xueqin Zhang, Dongru Chen, Jinxuan Zheng, Lidi Deng, Zhengyuan Chen, Junqi Ling, Liping Wu

Pages: 2830-2836 Published online on: 07 February 2019

MicroRNA‑130a regulated by HPV18 E6 promotes proliferation and invasion of cervical cancer cells by targeting TIMP2

Shanlan Yin, Quanle Zhang, Yuhong Wang, Shaoru Li, Ruili Hu

Pages: 2837-2846 Published online on: 31 January 2019

Epidemiological analysis of 9,779 burn patients in China: An eight‑year retrospective study at a major burn center in southwest China

Yin Zheng, Guoan Lin, Rixing Zhan, Wei Qian, Tiantian Yan, Lin Sun, Gaoxing Luo

Pages: 2847-2854 Published online on: 04 February 2019

CD147 mediates transforming growth factor‑β1‑induced epithelial‑mesenchymal transition and cell invasion in squamous cell carcinoma of the tongue

Shinsuke Suzuki, Satoshi Toyoma, Tadahiro Tsuji, Yohei Kawasaki, Takechiyo Yamada

Pages: 2855-2860 Published online on: 31 January 2019

The impact of exenatide (a GLP‑1 agonist) on markers of inflammation and oxidative stress in normal human astrocytes subjected to various glycemic conditions

Łukasz Bułdak, Grzegorz Machnik, Estera Skudrzyk, Aleksandra Bołdys, Bogusław Okopień

Pages: 2861-2869 Published online on: 06 February 2019
Open Access

[Corrigendum] Immunosuppressive agents versus steroids in the treatment of IgA nephropathy-induced proteinuria: A meta-analysis

Yanli Liu, Jun Xiao, Xintian Shi, Guojun Hao, Qinkai Chen, Jing Zhou, Xin Wei

Pages: 2877-2877 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Abnormal sub-pathways competitively regulated by lncRNAs contribute to postmenopausal osteoporosis

Bing-Gang Guan, Xiao-Xi Cai

Pages: 2894-2900 Published online on: 27 February 2019
Open Access

Positive acceleration adaptive training attenuates gastric ischemia‑reperfusion injury through COX‑2 and PGE2 expression

Ying Chen, Jian‑Chang Wang, Chun‑Min Yang, Qin Fan, Jun Zheng, Hao Liu

Pages: 2901-2906 Published online on: 19 February 2019
Open Access

Development of a poly‑L‑lactide salivary duct stent

Yi‑Fang Ding, How Tseng, Chin‑Hui Su, Chien‑Cheng Tai, Yuan‑Yi Wu, Cheng‑Ji Haung, Cheng‑Shen Lee, Shih‑Han Hung

Pages: 2907-2912 Published online on: 25 February 2019
Open Access

Preservation of alveolar ridge after tooth extraction with hypoxia‑inducible factor‑1α protein in a dog model

Luanjun Tan, Yingdi Zhang, Yuanliang Huang, Yuan Luo, Yuehua Liu

Pages: 2913-2920 Published online on: 22 February 2019
Open Access

miR‑128‑3p inhibits glioma cell proliferation and differentiation by targeting NPTX1 through IRS‑1/PI3K/AKT signaling pathway

Leiming Huo, Bin Wang, Maohua Zheng, Yonghong Zhang, Jiguang Xu, Gang Yang, Quanlin Guan

Pages: 2921-2930 Published online on: 18 February 2019
Open Access

Successful application of next‑generation sequencing for pre‑natal diagnosis in a pedigree with chronic granulomatosis disease

Fang Peng, Lili Zhong, Bing Zhang, Runying Zou, Shengdan Nie, Xin Tian, Shaoyang Deng, Xiangling He

Pages: 2931-2936 Published online on: 26 February 2019
Open Access

miR‑204‑5p promotes diabetic retinopathy development via downregulation of microtubule‑associated protein 1 light chain 3

Xin‑Bang Mao, Yan‑Hua Cheng, Yan‑Ying Xu

Pages: 2945-2952 Published online on: 28 February 2019
Open Access

Proteasome inhibitor MG132 inhibits the process of renal interstitial fibrosis

Lin Han, Bingbing Zhu, Hui Chen, Yuanmeng Jin, Jian Liu, Weiming Wang

Pages: 2953-2962 Published online on: 28 February 2019
Open Access

Changes of Th17/Treg ratio in the transition of chronic hepatitis B to liver cirrhosis and correlations with liver function and inflammation

Haijuan Mou, Song Wu, Guang Zhao, Jindong Wang

Pages: 2963-2968 Published online on: 22 February 2019
Open Access

Downregulation of nucleolar and spindle‑associated protein 1 expression suppresses liver cancer cell function

Yifan Wang, Linling Ju, Feng Xiao, Hui Liu, Xi Luo, Lin Chen, Zhonghua Lu, Zhaolian Bian

Pages: 2969-2978 Published online on: 26 February 2019
Open Access

Effects of intrahepatic cholestasis of pregnancy on hepatic function, changes of inflammatory cytokines and fetal outcomes

Liping Wang, Zhankai Lu, Xuewu Zhou, Yong Ding, Lijie Guan

Pages: 2979-2984 Published online on: 26 February 2019
Open Access

Autologous bone marrow stem cell therapy for patients undergoing coronary artery bypass grafting: A meta‑analysis of 14 randomized controlled trials

Shanlian Wu, Liang Yao, Peijing Yan, Qiangwei Bao, Xin Dong, Xingguang Liu, Yan Zhu, Xin Su, Aqian Wang, Yichao Duan, Kehu Yang, Min Zhang, Yunshan Cao

Pages: 2985-2994 Published online on: 15 February 2019
Open Access

A prospective study on peptide mapping of human fatigue saliva markers based on magnetic beads

Yanli Xu, Di Xiao, Huifang Zhang, Lihua He, Yixin Gu, Xianhui Peng, Xiaohuan Gao, Zhijun Liu, Jianzhong Zhang

Pages: 2995-3002 Published online on: 22 February 2019
Open Access

Peptide P7 inhibits the bFGF‑stimulated proliferation and invasion of SKOV3 cells

Qiong Chen, Ziying Yang, Xiangnan Chen, Li Shu, Wanglei Qu

Pages: 3003-3008 Published online on: 25 February 2019
Open Access

Constructing differential co‑expression network to predict key pathways for myocardial infarction

Su‑Zhen Guo, Wen‑Jie Liu

Pages: 3029-3034 Published online on: 26 February 2019
Open Access

Identification of prognostic biomarkers of prostate cancer with long non-coding RNA-mediated competitive endogenous RNA network

Guomei Ye, Liqiang Guo, Yanfei Xing, Wendong Sun, Mingzhen Yuan

Pages: 3035-3040 Published online on: 14 February 2019
Open Access

Identification of lncRNA competitively regulated subpathways in myocardial infarction Corrigendum in /10.3892/etm.2019.8210

Xia Wu, Lili Sun, Ziliang Wang

Pages: 3041-3046 Published online on: 26 February 2019
Open Access

Analysis of thrombelastogram-guided medication in patients with coronary heart disease after percutaneous coronary intervention

Yingbo Li, Hongjin Chang, Lina Ni, Peng Xue, Caixia Li, Lin Yuan, Hailing Cui, Chengyong Yu

Pages: 3047-3052 Published online on: 22 February 2019
Open Access

Effect of prealbumin level on mortality in heatstroke patients

Qiaoyun Yang, Wenming Liu, Jianfeng Yu, Jianhong Jiang, Tongrong Xu, Yi Zhou

Pages: 3053-3060 Published online on: 22 February 2019
Open Access

Therapeutic effect of resveratrol on mice with depression

Zheng Gu, Liujie Chu, Yaqiong Han

Pages: 3061-3064 Published online on: 26 February 2019
Open Access

The predictive value of β2‑MG and TGF‑β for elderly hypertensive nephropathy

Junjie Cao, Rui Hou, Jingqian Lu, Kongyan Zhang, Cui Zhao, Haisen Jiang, Yumei Feng, Yiwei Wang

Pages: 3065-3070 Published online on: 14 February 2019
Open Access

Effects of olanzapine on cytokine profile and brain-derived neurotrophic factor in drug-naive subjects with first-episode psychosis

Erifili Hatziagelaki, Anastasia Tsiavou, Charilaos Gerasimou, George D. Vavougios, Aris Spathis, Efstathios Laskos, Charalabos Papageorgiou, Athanasios Douzenis, Nikos Christodoulou, Nicolaos Stefanis, Demetrios A. Spandidos, Nikolaos Nikolakakis, Konstantinos Tsamakis, Emmanouil Rizos

Pages: 3071-3076 Published online on: 18 February 2019
Open Access

Expression and clinical significance of 5‑HT and 5‑HT3R in the intestinal mucosa of patient with diarrhea‑type irritable bowel syndrome

Rui Fu, Mingxian Chen, Yu Chen, Guoqun Mao, Saiyue Liu

Pages: 3077-3082 Published online on: 22 February 2019
Open Access

Association between gallstone and cardio‑cerebrovascular disease: Systematic review and meta‑analysis

Shou‑Feng Zhao, Ai‑Min Wang, Xin‑Juan Yu, Li‑Li Wang, Xiao‑Na Xu, Guang‑Jun Shi

Pages: 3092-3100 Published online on: 21 February 2019
Open Access

Loss of interleukin-6 enhances the inflammatory response associated with hyperoxia‑induced lung injury in neonatal mice

Hengtao Li, Genzai Wang, Shuzhu Lin, Chunyan Wang, Jianzhong Zha

Pages: 3101-3107 Published online on: 26 February 2019
Open Access

miR‑29a/b cluster suppresses high glucose‑induced endothelial‑mesenchymal transition in human retinal microvascular endothelial cells by targeting Notch2

Jiayu Zhang, Yue Zeng, Jiawei Chen, Daqiu Cai, Chengwei Chen, Sifang Zhang, Zhenguo Chen

Pages: 3108-3116 Published online on: 27 February 2019
Open Access

NL1 expression level in Nrx1β and the excitability of PV interneurons in mice with POCD

Mi Tian, Yuan Zhou, Lili Qiu, Fangfang Liu, Li Jin, Weiyan Li, Lidong Zhang

Pages: 3117-3123 Published online on: 26 February 2019
Open Access

Value of MRI enhanced FLAIR sequence examination combined with CSF TNF‑α detection in the early diagnosis of neonatal purulent meningitis

Yanli Zhang, Xiaolin Sun, Jun Wu, Airong Sun

Pages: 3124-3128 Published online on: 22 February 2019
Open Access

Correlation of miR-21 and BNP with pregnancy-induced hypertension complicated with heart failure and the diagnostic value

Changli Kan, Junjie Cao, Jing Hou, Xiangyang Jing, Yanju Zhu, Jinhuan Zhang, Yanwei Guo, Xuerong Chen

Pages: 3129-3135 Published online on: 19 February 2019
Open Access

Efficacy and safety of propofol in preventing emergence agitation after sevoflurane anesthesia for children

Xiaole Wu, Junhua Cao, Chengjing Shan, Bei Peng, Ruidong Zhang, Junli Cao, Fengchao Zhang

Pages: 3136-3140 Published online on: 20 February 2019
Open Access

Pretreatment with neuregulin‑1 improves cardiac electrophysiological properties in a rat model of myocardial infarction

Panpan Rao, Ziqiang Liu, Huinan Duan, Song Dang, Haitao Li, Liang Zhong, Xin Wang, Long Wang, Xi Wang

Pages: 3141-3149 Published online on: 25 February 2019
Open Access

PDCD4 expression in coronary atherosclerosis rat models and its mechanism

Yuhong Gao, Hongmei Li, Yanchun Zhou, Hongmei Lv, Yanping Chen

Pages: 3150-3154 Published online on: 22 February 2019
Open Access

Prioritization of candidate metabolites for postmenopausal osteoporosis using multi-omics composite network

Chi Zhang, Yan Wang, Chun-Lei Zhang, Hua-Rong Wu

Pages: 3155-3161 Published online on: 26 February 2019
Open Access

Dynamic changes and clinical significance of LXA4 in the perioperative period of cardiopulmonary bypass

Ming Wu, Zongtai Feng, Jianyi Liao, Huiting Zhou, Jian Wang

Pages: 3169-3173 Published online on: 22 February 2019

G994T polymorphism in exon 9 of plasma platelet‑activating factor acetylhydrolase gene and lung ultrasound score as prognostic markers in evaluating the outcome of acute respiratory distress syndrome

Wang Lv, Shengnan Wang, Lei Wang, Zhang Wu, Yingying Jiang, Xinguo Chen, Renxian Gao

Pages: 3174-3180 Published online on: 15 February 2019

Expression of inositol‑requiring enzyme 1β is downregulated in azoxymethane/dextran sulfate sodium‑induced mouse colonic tumors

Faliang Dai, Shizhen Dong, Zhenhua Rong, Qingxia Xuan, Pan Chen, Menglu Chen, Yonggang Fan, Qiang Gao

Pages: 3181-3188 Published online on: 26 February 2019

The risk factors of portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis

Yasir Furkan Cagin, Yilmaz Bilgic, İlhami Berber, Oguzhan Yildirim, Mehmet Ali Erdogan, Feyza Firat, Ahmet Kadir Arslan, Cemil Colak, Yuksel Seckin, Murat Harputluoglu

Pages: 3189-3194 Published online on: 22 February 2019

Tip60‑siRNA regulates ABCE1 acetylation to suppress lung cancer growth via activation of the apoptotic signaling pathway

Zongying Liang, Qian Yu, Hongtao Ji, Dali Tian

Pages: 3195-3202 Published online on: 22 February 2019

LncRNA PRINS is involved in the development of nephropathy in patients with diabetes via interaction with Smad7

Haiyan Jiao, Daolin Xie, Yanhong Qiao

Pages: 3203-3208 Published online on: 25 February 2019

Analysis of promoter methylation and epigenetic regulation of miR‑32 in colorectal cancer cells

Weiyun Wu, Shicai Ye, Wenkai Tan, Yu Zhou, Juanhua Quan

Pages: 3209-3214 Published online on: 28 February 2019

Resveratrol downregulates the TLR4 signaling pathway to reduce brain damage in a rat model of focal cerebral ischemia

Jun‑Rong Lei, Xian‑Kun Tu, Yang Wang, De‑Wen Tu, Song‑Sheng Shi

Pages: 3215-3221 Published online on: 27 February 2019

Decreased expression of microRNA‑30b promotes the development of pulpitis by upregulating the expression of interleukin‑6 receptor

Ning Zhang, Qingwei Zhang, Weidong Yang, Leiying Miao, Nannan Wang, Shanjing Wei, Jiuyu Ge, Xin Li, Juan Wu

Pages: 3233-3238 Published online on: 15 February 2019
Open Access

miRNA‑155 expression and role in pathogenesis in spinal tuberculosis‑induced intervertebral disc destruction

Chengzhi Yang, Zhanying Shi, Juzheng Hu, Renjie Wei, Guoping Yue, Dan Zhou

Pages: 3239-3246 Published online on: 26 February 2019

Association of toll‑like receptor 9 expression with prognosis of systemic lupus erythematosus

Yi Yuan, Ling Zhao, Zhuang Ye, Hongshuang Ma, Xiaosong Wang, Zhenyu Jiang

Pages: 3247-3254 Published online on: 21 February 2019

Renal haemodynamics and coronary atherosclerotic burden are associated in patients with hypertension and mild coronary artery disease

Giulio Geraci, Dario Buccheri, Luca Zanoli, Pasquale Fatuzzo, Katia Di Natale, Marta M. Zammuto, Emilio Nardi, Calogero Geraci, Ettore Mancia, Giulia Zambelli, Davide Piraino, Salvatore S. Signorelli, Antonio Granata, Santina Cottone, Giuseppe Mule

Pages: 3255-3263 Published online on: 15 February 2019
Journal Cover

April-2019
Volume 17 Issue 4

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image