Journal Articles

Open Access

Cervical cancer stem cell‑associated genes: Prognostic implications in cervical cancer (Review)

Jorge Organista‑Nava, Yazmín Gómez‑Gómez, Olga Lilia Garibay‑Cerdenares, Marco Antonio Leyva‑Vázquez, Berenice Illades‑Aguiar

Pages: 7-14 Published online on: 03 May 2019

Role of caprin‑1 in carcinogenesis (Review)

Zhuo‑Shun Yang, Hong Qing, Hui Gui, Jie Luo, Long‑Jun Dai, Bin Wang

Pages: 15-21 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Expression levels of MRP1, GST-π, and GSK3β in ovarian cancer and the relationship with drug resistance and prognosis of patients

Xiaojing Tong, Jiao Zhao, Yuhua Zhang, Peng Mu, Xiaobin Wang

Pages: 22-28 Published online on: 06 May 2019
Open Access

Application value of MRI diffuse weighted imaging combined with PET/CT in the diagnosis of stomach cancer at different stages

Yanbin Sui, Zhenxing Zou, Fangfang Li, Cuijuan Hao

Pages: 43-48 Published online on: 25 April 2019
Open Access

Homeobox A10 promotes the proliferation and invasion of bladder cancer cells via regulation of matrix metalloproteinase‑3

Chunlei Liu, Mingzhu Ge, Jun Ma, Yanhui Zhang, Yanhui Zhao, Tao Cui

Pages: 49-56 Published online on: 03 May 2019

Urinary expression of genes involved in DNA methylation and histone modification for diagnosis of bladder cancer in patients with asymptomatic microscopic haematuria

Ilaria Lucca, Sebastian L. Hofbauer, Andrea Haitel, Martin Susani, Shahrokh F. Shariat, Tobias Klatte, Michela de Martino

Pages: 57-62 Published online on: 07 May 2019

Effects of histone deacetylase inhibitors on ATP‑binding cassette transporters in lung cancer A549 and colorectal cancer HCT116 cells

Hao Wang, Chun‑Hua Chi, Ying Zhang, Bin Shi, Ru Jia, Ben‑Jun Wang

Pages: 63-71 Published online on: 06 May 2019

125I low‑dose‑rate prostate brachytherapy and radical prostatectomy in patients with prostate cancer

Zhien Zhou, Weigang Yan, Yi Zhou, Fuquan Zhang, Hanzhong Li, Zhigang Ji

Pages: 72-80 Published online on: 22 April 2019

SOX2 mediates crosstalk between Sonic Hedgehog and the Wnt/β‑catenin signaling pathway to promote proliferation of pituitary adenoma cells

Jian Tang, Longyi Chen, Zhenyu Wang, Guangfu Huang, Xiao Hu

Pages: 81-86 Published online on: 03 May 2019
Open Access

Overexpression of miR‑20a promotes the progression of osteosarcoma by directly targeting QKI2

Hongbo Yang, Yongli Li, Zhibin Peng, Yansong Wang

Pages: 87-94 Published online on: 03 May 2019

STAT6 phosphorylation upregulates microRNA‑155 expression and subsequently enhances the pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia

Na Chen, Lili Feng, Kang Lu, Peipei Li, Xiao Lv, Xin Wang

Pages: 95-100 Published online on: 30 April 2019
Open Access

LINC0638 lncRNA is involved in the local recurrence of melanoma following surgical resection

Weirong Xiao, Aiwan Yin

Pages: 101-108 Published online on: 06 May 2019
Open Access

Highly sensitive detection of CTLA‑4‑positive T‑cell subgroups based on nanobody and fluorescent carbon quantum dots

Wu Wang, Xiaoqiong Hou, Xiaomei Yang, Aiqun Liu, Zhuoran Tang, Fengzhen Mo, Shihua Yin, Xiaoling Lu

Pages: 109-116 Published online on: 06 May 2019

Downregulated expression of human leukocyte antigen class I heavy chain is associated with poor prognosis in non‑small‑cell lung cancer

Kazuomi Ichinokawa, Yoshitsugu Nakanishi, Yasuhiro Hida, Takahiro Tsuchikawa, Tatsuya Kato, Tomoo Itoh, Mitsuhito Kaji, Kichizo Kaga, Satoshi Hirano

Pages: 117-126 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Prioritization and comprehensive analysis of genes associated with melanoma

Cheng Feng, Ming Bai, Hailin Zhang, Ang Zeng, Wenchao Zhang

Pages: 127-136 Published online on: 25 April 2019

Regulation of BTG3 by microRNA‑20b‑5p in non‑small cell lung cancer

Lijun Peng, Shaobin Li, Yuchan Li, Minghui Wan, Xisheng Fang, Yongxin Zhao, Wei Zuo, De Long, Yiwen Xuan

Pages: 137-144 Published online on: 07 May 2019
Open Access

MicroRNA‑200c reverses drug resistance of human gastric cancer cells by targeting regulation of the NER‑ERCC3/4 pathway

Min Li, Min Gao, Xiaoque Xie, Yiyin Zhang, Jie Ning, Pingping Liu, Kangsheng Gu

Pages: 145-152 Published online on: 02 May 2019

Combination of quercetin and Adriamycin effectively suppresses the growth of refractory acute leukemia

Yingxu Shi, Xiaotian Su, Hongwei Cui, Lei Yu, Hua Du, Yanqiu Han

Pages: 153-160 Published online on: 02 May 2019
Open Access

Identification of potential diagnostic and therapeutic target genes for lung squamous cell carcinoma

Nana Zhang, Hong Wang, Qiqi Xie, Hua Cao, Fanqi Wu, Dan Bei Di Wu, Yixin Wan

Pages: 169-180 Published online on: 02 May 2019
Open Access

Lung cancer cells release high mobility group box 1 and promote the formation of neutrophil extracellular traps

Jiawei Zhou, Yonglin Yang, Tingting Gan, Yan Li, Fan Hu, Nannan Hao, Baorui Yuan, Yu Chen, Mingshun Zhang

Pages: 181-188 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Ampelopsin‑sodium induces apoptosis in human lung adenocarcinoma cell lines by promoting tubulin polymerization in vitro

Lijuan Zhu, Baolai Zhang, Jianyun Luo, Shuhong Dong, Kaihong Zang, Yongjie Wu

Pages: 189-196 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Identification of biomarkers and their functions in dasatinib‑resistant pancreatic cancer using bioinformatics analysis

Jingsun Wei, Rongbo Han, Xinyu Su, Yuetong Chen, Junfeng Shi, Xiaowen Cui, Honghong Zhang, Yang Gong, Xia Chu, Jinfei Chen

Pages: 197-206 Published online on: 25 April 2019
Open Access

Prognosis and treatment differences between initial and second primary chondrosarcoma

Weipu Mao, Minghao Kong, Haiyang Yu, Dongyan Wang, Xin Huang, Xudong Yao, Jie Fan, Jiang Geng

Pages: 207-218 Published online on: 07 May 2019

Caveolin‑1 and dynamin‑2 overexpression is associated with the progression of bladder cancer

Sadaf Azad Raja, Syed Tahir Abbas Shah, Aamira Tariq, Nazia Bibi, Kalsoom Sughra, Arzu Yousuf, Athar Khawaja, Muhammad Nawaz, Arshad Mehmood, Muhammad Jadoon Khan, Alamdar Hussain

Pages: 219-226 Published online on: 03 May 2019

Prognostic profile of patients with non‑viral hepatocellular carcinoma: A comparative study with hepatitis C virus‑related hepatocellular carcinoma using data mining analysis

Yu Noda, Takumi Kawaguchi, Ryoko Kuromatsu, Sho Komukai, Masahito Nakano, Takashi Niizeki, Hironori Koga, Atsushi Kawaguchi, Takuji Torimura

Pages: 227-236 Published online on: 25 April 2019
Open Access

ERCC6L promotes cell growth and invasion in human colorectal cancer

Yang Xie, Jun Yu, Feng Wang, Mengying Li, Xiao Qiu, Yuting Liu, Jian Qi

Pages: 237-246 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Serum anti‑GAPDH autoantibody levels reflect the severity of cervical lesions: A potential serum biomarker for cervical cancer screening

Mei Ling Xu, Hyoung Jin Kim, Seung Cheol Kim, Woong Ju, Yun Hwan Kim, Kyu‑Ho Chang, Hong‑Jin Kim

Pages: 255-264 Published online on: 06 May 2019
Open Access

A DNA aptamer recognizing MMP14 for in vivo and in vitro imaging identified by cell‑SELEX

Xufang Huang, Jinman Zhong, Jing Ren, Didi Wen, Weiwei Zhao, Yi Huan

Pages: 265-274 Published online on: 25 April 2019
Open Access

Induction of t(11;14) IgH enhancer/promoter‑cyclin D1 gene translocation using CRISPR/Cas9

Naohiro Tsuyama, Yu Abe, Aki Yanagi, Yukari Yanai, Misaki Sugai, Atsushi Katafuchi, Fumihiko Kawamura, Kenji Kamiya, Akira Sakai

Pages: 275-282 Published online on: 02 May 2019
Open Access

Transmembrane protein 64 modulates prostate tumor progression by regulating Wnt3a secretion

Yeon Hee Moon, Wonbong Lim, Byung‑Chul Jeong

Pages: 283-290 Published online on: 06 May 2019
Open Access

31 gene expression‑based signatures serve as indicators of prognosis for patients with glioma

Zhongjun Yan, Jianlong Yang, Lingling Fan, Dongwei Xu, Yan Hu

Pages: 291-297 Published online on: 07 May 2019
Open Access

CD44v6 may influence ovarian cancer cell invasion and migration by regulating the NF‑κB pathway

Yanqing Wang, Xiao Yang, Shu Xian, Li Zhang, Yanxiang Cheng

Pages: 298-306 Published online on: 03 May 2019
Open Access

Serum miR‑338‑5p has potential for use as a tumor marker for retinoblastoma

Peng Zhou, Xuemin Li

Pages: 307-313 Published online on: 07 May 2019

miR‑330‑3p suppresses liver cancer cell migration by targeting MAP2K1

Zhe Jin, Baoxing Jia, Ludong Tan, Yahui Liu

Pages: 314-320 Published online on: 24 April 2019

Annexin A1‑mediated inhibition of inflammatory cytokines may facilitate the resolution of inflammation in acute radiation‑induced lung injury

Gaohua Han, Kaijin Lu, Wansong Xu, Sihui Zhang, Junxing Huang, Chunlei Dai, Guangzhi Sun, Jun Ye

Pages: 321-329 Published online on: 06 May 2019

Fucoidan inhibits epithelial‑to‑mesenchymal transition via regulation of the HIF‑1α pathway in mammary cancer cells under hypoxia

Weiwei Li, Dingshan Xue, Meilan Xue, Jinglan Zhao, Hui Liang, Ying Liu, Ting Sun

Pages: 330-338 Published online on: 25 April 2019
Open Access

Aberrant histone deacetylase 1 expression upregulates vimentin expression via an NF‑κB‑dependent pathway in hepatocellular carcinoma

Huancheng Zhou, Jiwei Xu, Caiyun Zhang, Yuanzhang Wen

Pages: 339-347 Published online on: 03 May 2019

Management of recurrent or refractory Ewing sarcoma: A systematic review of phase II clinical trials in the last 15 years

Jie Xu, Lu Xie, Xin Sun, Sen Dong, Xiaodong Tang, Wei Guo

Pages: 348-358 Published online on: 07 May 2019

Survivin is a prognostic indicator in glioblastoma and may be a target of microRNA‑218

Xuezhi Tong, Pei Yang, Kuanyu Wang, Yanwei Liu, Xiu Liu, Xia Shan, Ruoyu Huang, Ke'nan Zhang, Jiangfei Wang

Pages: 359-367 Published online on: 07 May 2019
Open Access

Gefitinib‑mediated apoptosis is enhanced via inhibition of autophagy by chloroquine diphosphate in cutaneous squamous cell carcinoma cells

Jianyu Wang, Chaopeng Wang, Xia Hu, Chang Yu, Liang Zhou, Zhenhua Ding, Meijuan Zhou

Pages: 368-374 Published online on: 03 May 2019

Clinical effectiveness of combined interventional therapy as a salvage modality for unresectable pancreatic carcinoma

Sushant Kumar Das, Jin Liang Wang, Bing Li, Chuan Zhang, Han Feng Yang

Pages: 375-385 Published online on: 06 May 2019
Open Access

RELB: A novel prognostic marker for glioblastoma as identified by population‑based analysis

Fan Zeng, Kuanyu Wang, Ruoyu Huang, Yanwei Liu, Ying Zhang, Huimin Hu

Pages: 386-394 Published online on: 30 April 2019

Effect of lidocaine and ropivacaine on primary (SW480) and metastatic (SW620) colon cancer cell lines

Wiebke Siekmann, Elisabet Tina, Anita Koskela von Sydow, Anil Gupta

Pages: 395-401 Published online on: 07 May 2019
Open Access

Overexpression of miR‑148a inhibits viability and invasion of ovarian cancer OVCAR3 cells by targeting FOXO3

Dandan Zhu, Donglan Yuan, Runfa Guo, Lixin Zhang, Ting Guo, Yinling Zhao, Jia Wang, Xinping Chen, Hua Qian, Hongshan Ge

Pages: 402-410 Published online on: 06 May 2019
Open Access

Chidamide, a histone deacetylase inhibitor, induces growth arrest and apoptosis in multiple myeloma cells in a caspase‑dependent manner

Xiang‑Gui Yuan, Yu‑Rong Huang, Teng Yu, Hua‑Wei Jiang, Yang Xu, Xiao‑Ying Zhao

Pages: 411-419 Published online on: 02 May 2019
Open Access

Phenotypic characterization of the novel, non‑hotspot oncogenic KRAS mutants E31D and E63K

Arlou Kristina J. Angeles, Ryan Timothy D. Yu, Eva Maria Cutiongco‑De la Paz, Reynaldo L. Garcia

Pages: 420-432 Published online on: 06 May 2019
Open Access

Examining the biomarkers and molecular mechanisms of medulloblastoma based on bioinformatics analysis

Biao Yang, Jun‑Xi Dai, Yuan‑Bo Pan, Yan‑Bin Ma, Sheng‑Hua Chu

Pages: 433-441 Published online on: 03 May 2019
Open Access

Elevated tumor mutation burden and immunogenic activity in patients with hormone receptor‑negative or human epidermal growth factor receptor 2‑positive breast cancer

Junnan Xu, Hua Bao, Xue Wu, Xiaonan Wang, Yang W. Shao, Tao Sun

Pages: 449-455 Published online on: 30 April 2019
Open Access

HBV upregulates AP‑1 complex subunit mu‑1 expression via the JNK pathway to promote proliferation of liver cancer cells

Yanbo Kou, Xiaoqing Yan, Qingya Liu, Xiao Wei, Bo Zhang, Xiangyang Li, Wei Pan, Fanyun Kong, Yugang Wang, Kuiyang Zheng, Renxian Tang

Pages: 456-464 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Increased expression of methionine sulfoxide reductases B3 is associated with poor prognosis in gastric cancer

Xiaoming Ma, Jian Wang, Mingzuo Zhao, Hailong Huang, Jianqiang Wu

Pages: 465-471 Published online on: 06 May 2019

Incidence and significance of psammoma bodies in Xp11.2 translocation renal cell carcinoma and papillary renal cell carcinoma

Ning Liu, Feng Qu, Kang Wei, Weidong Gan, Zhen Wang, Wenyuan Zhuang, Sezim Agizamhan, Wenliang Ma, Jun Yang, Ming Chen, Linfeng Xu, Hongqian Guo, Dongmei Li

Pages: 472-478 Published online on: 03 May 2019
Open Access

Potential proapoptotic phytochemical agents for the treatment and prevention of colorectal cancer (Review)

Kanwal Ahmed, Syed Faisal Zaidi, Zheng‑Guo Cui, Dejun Zhou, Sheikh Abdul Saeed, Hidekuni Inadera

Pages: 487-498 Published online on: 13 May 2019

Opportunities and challenges of co‑targeting epidermal growth factor receptor and autophagy signaling in non‑small cell lung cancer (Review)

Xiaoju Wang, Wenxin Li, Ni Zhang, Xiaoli Zheng, Zhao Jing

Pages: 499-506 Published online on: 20 May 2019
Open Access

Role of stress, age and adjuvant therapy in the cognitive function of patients with breast cancer (Review)

Artemis Papanastasiou, Theodora Seliniotaki, Emmanouil Rizos, Katerina Kampoli, Anastasios Ntavatzikos, Nikolaos Arkadopoulos, Christina Tsionou, Demetrios A. Spandidos, Anna Koumarianou

Pages: 507-517 Published online on: 15 May 2019
Open Access

DNA topoisomerase IIα and RAD21 cohesin complex component are predicted as potential therapeutic targets in bladder cancer

Zhiling Yu, Qiuping Xu, Guixue Wang, Molly Rowe, Cameron Driskell, Qian Xie, Minhong Wu, Dongyu Jia

Pages: 518-528 Published online on: 17 May 2019
Open Access

Radiosensitization effects of curcumin plus cisplatin on non‑small cell lung cancer A549 cells

Yong Cai, Zhaoying Sheng, Shixiong Liang

Pages: 529-534 Published online on: 17 May 2019
Open Access

Predicting the survival of patients with lung adenocarcinoma using a four‑gene prognosis risk model

Wei Zhang, Yang Shen, Ganzhu Feng

Pages: 535-544 Published online on: 17 May 2019
Open Access

Lymphoepithelioma‑like gastric carcinoma treated with partial gastrectomy: Two case reports

Huihua Cao, Jun Xie, Yongxiang Qian, Yugang Wu, Zhaoqing Tang

Pages: 545-552 Published online on: 17 May 2019
Open Access

Inhibition of Ezrin suppresses cell migration and invasion in human nasopharyngeal carcinoma

Yuanyuan Tang, Xiuzhen Sun, Shen Yu, Xu Bie, Jizhe Wang, Lidan Ren

Pages: 553-560 Published online on: 17 May 2019
Open Access

Leptin contributes to the taxol chemoresistance in epithelial ovarian cancer

Fei Gu, Hao Zhang, Liangqing Yao, Shuheng Jiang, Huan Lu, Xin Xing, Cancan Zhang, Pengcheng Jiang, Rong Zhang

Pages: 561-570 Published online on: 21 May 2019
Open Access

Prognostic evaluation of resectable colorectal cancer using platelet‑associated indicators

Weihua Qian, Xin‑Xin Ge, Jing Wu, Fei‑Ran Gong, Meng‑Yao Wu, Meng‑Dan Xu, Lian Lian, Wen‑Jie Wang, Wei Li, Min Tao

Pages: 571-580 Published online on: 21 May 2019
Open Access

SOX9 promotes epithelial‑mesenchymal transition via the Hippo‑YAP signaling pathway in gastric carcinoma cells

Hailang Zhou, Guiqin Li, Shu Huang, Yadong Feng, Aijun Zhou

Pages: 599-608 Published online on: 21 May 2019
Open Access

Exogenous regucalcin negatively regulates the progression of cervical adenocarcinoma

Xiaolong Li, Yingwen Huang, Shunli Guo, Meiyu Xie, Xiaoyun Bin, Mingxia Shi, Anning Chen, Siyu Chen, Fan Wu, Qiping Hu, Sufang Zhou

Pages: 609-616 Published online on: 20 May 2019
Open Access

Bioinformatics prediction and analysis of hub genes and pathways of three types of gynecological cancer

Yanyan Liu, Yuexiong Yi, Wanrong Wu, Kejia Wu, Wei Zhang

Pages: 617-628 Published online on: 17 May 2019
Open Access

Low expression levels of plasma miR‑141 are associated with susceptibility to gastric cancer

Tianxi Wang, Jun Zhang, Jingjing Tian, Shasha Hu, Rongna Wei, Lihong Cui

Pages: 629-636 Published online on: 21 May 2019
Open Access

Iodine promotes thyroid cancer development via SPANXA1 through the PI3K/AKT signalling pathway

Xiaoyao Yang, Jingxue Sun, Jun Han, Lulu Sun, Hongzhi Wang, Dexin Zhang, Qingxiao Fang, Jiapeng Liu, Hong Qiao

Pages: 637-644 Published online on: 21 May 2019
Open Access

Application value of laparoscopy in radical mastectomy and omental breast reconstruction

Guangtai Shen, Xiaoqiang Yu

Pages: 645-650 Published online on: 08 May 2019
Open Access

Rapid rehabilitation nursing in postoperative patients with colorectal cancer and quality of life

Fang Xu, Peipei Yu, Li Li

Pages: 651-658 Published online on: 20 May 2019
Open Access

Usefulness of percutaneous microwave ablation for large non‑small cell lung cancer: A preliminary report

Claudio Pusceddu, Luca Melis, Barbara Sotgia, Daniela Guerzoni, Alberto Porcu, Alessandro Fancellu

Pages: 659-666 Published online on: 20 May 2019
Open Access

Effect of microRNA-27b on cisplatin chemotherapy sensitivity of oral squamous cell carcinoma via FZD7 signaling pathway

Bingyao Liu, Gang Cao, Zhen Dong, Ting Guo

Pages: 667-673 Published online on: 13 May 2019
Open Access

Differential gene expression in growth factors, epithelial mesenchymal transition and chemotaxis in the diffuse type compared with the intestinal type of gastric cancer

Martine Perrot‑Applanat, Sophie Vacher, Cynthia Pimpie, Walid Chemlali, Simon Derieux, Marc Pocard, Ivan Bieche

Pages: 674-686 Published online on: 21 May 2019
Open Access

Trichostatin A inhibits proliferation of PC3 prostate cancer cells by disrupting the EGFR pathway

Hong Zhang, Xin Zhao, Hongbo Liu, Hui Jin, Youbo Ji

Pages: 687-693 Published online on: 21 May 2019
Open Access

HTLV‑1‑associated genes as potential biomarkers for endometrial cancer

Gang Du, Wenqian Zhang, Zhen Zhang, Meizhai Zeng, Yuxia Wang

Pages: 699-705 Published online on: 21 May 2019
Open Access

Cyclin A1 is associated with poor prognosis in oesophageal squamous cell carcinoma

Xiaoting He, Suqing Li, Weihong Shi, Qingfeng Lin, Jian Ma, Yang Liu, Tingting Feng, Xiufeng Cao

Pages: 706-712 Published online on: 20 May 2019
Open Access

Predictive value of IL-18 and IL-10 in the prognosis of patients with colorectal cancer

Baosong Li, Fengxia Wang, Chong Ma, Tao Hao, Longlong Geng, Hong Jiang

Pages: 713-719 Published online on: 08 May 2019
Open Access

Model‑based three‑dimensional texture analysis of contrast‑enhanced magnetic resonance imaging as a potential tool for preoperative prediction of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma

Yong‑Jian Zhu, Bing Feng, Shuang Wang, Li‑Ming Wang, Jiang‑Fen Wu, Xiao‑Hong Ma, Xin‑Ming Zhao

Pages: 720-732 Published online on: 20 May 2019
Open Access

Management of mandibular odontogenic keratocyst through radical resection: Report of 35 cases

Nyimi Bushabu Fidele, Liu Bing, Yanfang Sun, Tianfu Wu, Yueyu Zheng, Yifang Zhao

Pages: 733-741 Published online on: 17 May 2019
Open Access

Prognostic value of ephrin B receptors in breast cancer: An online survival analysis using the microarray data of 3,554 patients

Xin Mu, Ou Huang, Min Jiang, Zuoquan Xie, Debo Chen, Xi Zhang

Pages: 742-750 Published online on: 17 May 2019
Open Access

FOXL1 overexpression is associated with poor outcome in patients with glioma

Ainian Chen, Lingling Zhong, Jia Lv

Pages: 751-757 Published online on: 13 May 2019
Open Access

Expression and clinical significance of miRNA-145 and miRNA-218 in laryngeal cancer

Libing Guo, Xiuyu Cai, Weihan Hu, Wenfeng Hua, Wen Yan, Yucheng Lin, Shengsong Yin, Yue Chen

Pages: 764-770 Published online on: 13 May 2019
Open Access

Analgesia and curative effect of pamidronate disodium combined with chemotherapy on elderly patients with advanced metastatic bone cancer

Jiayong Liu, Chaoqian Zhao, Bin Liu, Hua Liu, Lixin Wang

Pages: 771-775 Published online on: 10 May 2019

Prognostic significance of inflammatory cell response in patients with colorectal cancer

Katarzyna Jakubowska, Mariusz Koda, Wojciech Kisielewski, Luiza Kańczuga‑Koda, Waldemar Famulski

Pages: 783-791 Published online on: 13 May 2019
Open Access

Cytoplasmic ERβ1 expression is associated with survival of patients with Stage IV lung adenocarcinoma and an EGFR mutation at exon 21 L858R subsequent to treatment with EGFR‑TKIs

Cheng He, Yifu He, Huiqin Luo, Ming Zhang, Jing Wu, Xiaofang He, Yuying Fu, Wenju Chen, Jinkun Zou

Pages: 792-803 Published online on: 13 May 2019

Thalidomide combined with chemo‑radiotherapy for treating esophageal cancer: A randomized controlled study

Jian Wang, Jingping Yu, Jianlin Wang, Xinchu Ni, Zhiqiang Sun, Wei Sun, Suping Sun, Yuting Lu

Pages: 804-813 Published online on: 14 May 2019
Open Access

High‑resolution melting analysis for rapid and sensitive MYD88 screening in chronic lymphocytic leukemia Corrigendum in /10.3892/ol.2019.10582

Min Jiang, Jie Li, Jun Zhou, Chao Xing, Jing‑Jing Xu, Feng Guo

Pages: 814-821 Published online on: 13 May 2019
Open Access

Novel imidazo[1,2‑a]pyridine inhibits AKT/mTOR pathway and induces cell cycle arrest and apoptosis in melanoma and cervical cancer cells

Saeb Aliwaini, Adel M. Awadallah, Rami Y. Morjan, Mariam Ghunaim, Hala Alqaddi, Asmaa Y. Abuhamad, Enas A. Awadallah, Yasmin M. Abughefra

Pages: 830-837 Published online on: 13 May 2019
Open Access

Identification of a novel lncRNA GABPB1‑IT1 that is downregulated and predicts a poor prognosis in non‑small cell lung cancer

Jianjiang Xie, Guijing Xie, Quhai Chen, Zixun Xu, Wenjie Bai, Mindong Chen

Pages: 838-845 Published online on: 14 May 2019

Twist1 promotes astrocytoma development by stimulating vasculogenic mimicry

Wei Cao, Can Xu, Xinxing Li, Xianghong Yang

Pages: 846-855 Published online on: 21 May 2019
Open Access

MicroRNA‑124 regulates TRAF6 expression and functions as an independent prognostic factor in colorectal cancer

Chen Wei, Liu Lei, Huang Hui, Zhang Tao

Pages: 856-863 Published online on: 14 May 2019

Enhanced antitumor effect of cytotoxic T lymphocytes induced by dendritic cells pulsed with colorectal cancer cell lysate expressing α‑Gal epitopes

Xiaowei Xing, Zhenyu Zou, Changzheng He, Zilong Hu, Kai Liang, Wentao Liang, Yufeng Wang, Xiaohui Du

Pages: 864-871 Published online on: 20 May 2019
Open Access

Genome‑wide ChIP‑seq data with a transcriptome analysis reveals the groups of genes regulated by histone demethylase LSD1 inhibition in esophageal squamous cell carcinoma cells

Isamu Hoshino, Masahiko Takahashi, Yasunori Akutsu, Kentaro Murakami, Yasunori Matsumoto, Hiroshi Suito, Nobufumi Sekino, Aki Komatsu, Keiko Iida, Takayoshi Suzuki, Itsuro Inoue, Fumitaka Ishige, Yosuke Iwatate, Hisahiro Matsubara

Pages: 872-881 Published online on: 13 May 2019

Serum microRNA‑125a‑5p as a potential biomarker of HCV‑associated hepatocellular carcinoma

Kyoko Oura, Koji Fujita, Asahiro Morishita, Hisakazu Iwama, Mai Nakahara, Tomoko Tadokoro, Teppei Sakamoto, Takako Nomura, Hirohito Yoneyama, Shima Mimura, Joji Tani, Hideki Kobara, Keiichi Okano, Yasuyuki Suzuki, Tsutomu Masaki

Pages: 882-890 Published online on: 21 May 2019

Inhibition of proliferation and migration of melanoma cells by ketoconazole and Ganoderma immunomodulatory proteins

Chun‑Te Lu, Pui‑Ying Leong, Ting‑Yi Hou, Yu‑Ting Kang, Yan‑Cheng Chiang, Chih‑Ting Hsu, Yan‑De Lin, Jiunn‑Liang Ko, Yu‑Ping Hsiao

Pages: 891-897 Published online on: 14 May 2019
Open Access

Computed tomography and magnetic resonance imaging features of solid serous cystadenomas of the pancreas

Jie‑Yu Chen, Hai‑Yan Chen, Yao Pan, Dan Shi, Ri‑Sheng Yu

Pages: 898-906 Published online on: 13 May 2019
Open Access

EZH2 inhibition suppresses bladder cancer cell growth and metastasis via the JAK2/STAT3 signaling pathway

Zhiyuan Chen, Yang Du, Xiuheng Liu, Hui Chen, Xiaodong Weng, Jia Guo, Min Wang, Xiao Wang, Lei Wang

Pages: 907-915 Published online on: 14 May 2019

Investigation of differentially expressed genes in nasopharyngeal carcinoma by integrated bioinformatics analysis

Zhenning Zou, Siyuan Gan, Shuguang Liu, Rujia Li, Jian Huang

Pages: 916-926 Published online on: 21 May 2019
Open Access

BRAFV600E‑induced KRT19 expression in thyroid cancer promotes lymph node metastasis via EMT

Xuhong Wang, Xiaoqin Xu, Chen Peng, Yanchao Qin, Taihu Gao, Jiexian Jing, Hongcai Zhao

Pages: 927-935 Published online on: 14 May 2019
Open Access

MicroRNA‑410‑3p upregulation suppresses proliferation, invasion and migration, and promotes apoptosis in rhabdomyosarcoma cells

Liang Zhang, Yuwen Pang, Xiaobin Cui, Wei Jia, Wenwen Cui, Yang Liu, Chunxia Liu, Feng Li

Pages: 936-943 Published online on: 13 May 2019

Arsenic compounds induce apoptosis through caspase pathway activation in MA‑10 Leydig tumor cells

Yi‑Fen Mu, Ying‑Hui Chen, Ming‑Min Chang, Yung‑Chia Chen, Bu‑Miin Huang

Pages: 944-954 Published online on: 21 May 2019
Open Access

Placenta‑specific 8 is a potential novel target for osimertinib resistance in non‑small cell lung cancer

Xiaoyun Fei, Gang Wang, Hui Shen, Xiaohua Gu

Pages: 955-961 Published online on: 13 May 2019

Pleural fluid due to papillary thyroid cancer

Tomohiro Tamura, Toshihiro Shiozawa, Hiroaki Satoh, Koichi Kurishima, Katsunori Kagohashi, Norio Takayashiki, Nobuyuki Hizawa

Pages: 962-966 Published online on: 21 May 2019
Open Access

[Corrigendum] Silencing of the long non‑coding RNA GHET1 inhibits cell proliferation and migration of renal cell carcinoma through epithelial‑mesenchymal transition

Wenjie Xie, Xin Liu, Qiang Chen, Ming Ma, Xiaorong Yang, Binbin Gong, Ting Sun, Jie Chen

Pages: 967-967 Published online on: 17 May 2019
Journal Cover

July-2019
Volume 18 Issue 1

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image