Journal Articles

Article Open Access

Immune‑related gene expression in skin, inflamed and keloid tissue from patients with keloids

Mengjie Shan, Hao Liu, Kexin Song, Shu Liu, Yan Hao, Youbin Wang

Article Number: 72 Published online on: 05 January 2022
Article Open Access

Mutations in the helix αC of the catalytic domain from the EGFR affect its activity in cervical cancer cell lines

Arturo Valle‑Mendiola, Ricardo Bustos‑Rodríguez, Vanihamin Domínguez‑Melendez, Octavio Zerecero‑Carreón, Adriana Gutiérrez‑Hoya, Benny Weiss‑Steider, Isabel Soto‑Cruz

Article Number: 71 Published online on: 05 January 2022
Article Open Access

CRNDE silencing promotes apoptosis and enhances cisplatin sensitivity of colorectal carcinoma cells by inhibiting the Akt/mTORC1‑mediated Warburg effect

Wenyu Yang, Yanchun Wang, Chunhui Tao, Yunhai Li, Shan Cao, Xiqian Yang

Article Number: 70 Published online on: 05 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] LASS2 inhibits growth and invasion of bladder cancer by regulating ATPase activity

Haifeng Wang, Yigang Zuo, Mingxia Ding, Changxing Ke, Ruping Yan, Hui Zhan, Jingyu Liu, Wei Wang, Ning Li, Jiansong Wang

Article Number: 69 Published online on: 04 January 2022
Article Open Access

Spectrum of MAP3K1 mutations in breast cancer is luminal subtype‑predominant and related to prognosis

Cheukfai Li, Guochun Zhang, Yulei Wang, Bo Chen, Kai Li, Li Cao, Chongyang Ren, Lingzhu Wen, Minghan Jia, Hsiaopei Mok, Jianguo Lai, Weikai Xiao, Xuerui Li, Ning Liao

Article Number: 68 Published online on: 03 January 2022
Article

MicroRNA‑15a promotes prostate cancer cell ferroptosis by inhibiting GPX4 expression

Po Xu, Ying Wang, Zhe Deng, Zhibo Tan, Xiaojuan Pei

Article Number: 67 Published online on: 03 January 2022
Article Open Access
Article Open Access

WT1 epitope‑specific IgG and IgM antibodies for immune‑monitoring in patients with advanced sarcoma treated with a WT1 peptide cancer vaccine

Shouq Alzaaqi, Norifumi Naka, Kenichiro Hamada, Naoki Hosen, Mizuki Kanegae, Hidetatsu Outani, Mayuko Adachi, Rin Imanishi, Eiichi Morii, Miki Iwai, Jun Nakata, Fumihiro Fujiki, Soyoko Morimoto, Hiroko Nakajima, Sumiyuki Nishida, Akihiro Tsuboi, Yoshihiro Oka, Haruo Sugiyama, Yusuke Oji

Article Number: 65 Published online on: 03 January 2022
Article Open Access

Establishment and characterization of NCC‑DMM1‑C1, a novel patient‑derived cell line of desmoplastic malignant pleural mesothelioma

Rei Noguchi, Yuki Yoshimatsu, Takuya Ono, Akane Sei, Noriko Motoi, Yasushi Yatabe, Yukihiro Yoshida, Shunichi Watanabe, Tadashi Kondo

Article Number: 64 Published online on: 27 December 2021
Article Open Access

TCF12 activates MAGT1 expression to regulate the malignant progression of pancreatic carcinoma cells

Ling Wang, Yanjiao Tang, Hongyi Wu, Guiqiu Shan

Article Number: 62 Published online on: 27 December 2021
Article Open Access

Auranofin induces urothelial carcinoma cell death via
reactive oxygen species production and synergy with cisplatin

San-Yuan Chen, Chun-Nun Chao, Hsin-Yi Huang, Chiung-Yao Fang

Article Number: 61 Published online on: 27 December 2021
Article Open Access

Discovering novel mechanisms of taxane resistance in human breast cancer by whole‑exome sequencing

Yumi Wanifuchi-Endo, Naoto Kondo, Yu Dong, Takashi Fujita, Tomoko Asano, Tomoka Hisada, Yasuaki Uemoto, Sayaka Nishikawa, Yusuke Katagiri, Akiko Kato, Mitsuo Terada, Hiroshi Sugiura, Katsuhiro Okuda, Hiroyuki Kato, Satoru Takahashi, Tatsuya Toyama

Article Number: 60 Published online on: 22 December 2021
Article Open Access

Effects of trans‑(±)‑kusunokinin on chemosensitive and chemoresistant ovarian cancer cells

Nadeeya Mad-Adam, Thidarath Rattanaburee, Tanotnon Tanawattanasuntorn, Potchanapond Graidist

Article Number: 59 Published online on: 22 December 2021
Review Open Access

Function of BCLAF1 in human disease (Review)

Zongdong Yu, Jie Zhu, Haibiao Wang, Hong Li, Xiaofeng Jin

Article Number: 58 Published online on: 22 December 2021
Article Open Access

LINC01207 promotes prostate cancer progression by sponging miR‑1182 to upregulate AKT3

Daming Qin, Cheng Ni, Biyong Tan, Shengfei Huang, Bingqing Deng, Zhihua Huang

Article Number: 57 Published online on: 21 December 2021
Article Open Access

circular RNAs 0000515 and 0011385 as potential biomarkers for disease monitoring and determining prognosis in pancreatic ductal adenocarcinoma

Hanqing Wu, Bo Wang, Li Wang, Yinkai Xue

Article Number: 56 Published online on: 21 December 2021
Article Open Access

LINC00628 is differentially expressed between lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma and is associated with the prognosis of NSCLC

Tingting Liu, Shuangshuang Xu, Xiaoxin Liu

Article Number: 55 Published online on: 21 December 2021
Article Open Access

High expression of lncRNA HSD11B1‑AS1 indicates favorable prognosis and is associated with immune infiltration in cutaneous melanoma

Kaiyuan Liu, Li Zhang, Xiuli Li, Jingjun Zhao

Article Number: 54 Published online on: 20 December 2021
Review Open Access

Role of the tumor immune microenvironment in tumor immunotherapy (Review)

Changsheng Zhou, Qianqian Liu, Yi Xiang, Xin Gou, Wengang Li

Article Number: 53 Published online on: 20 December 2021
Article Open Access

Inhibition of p38 MAPK increases the sensitivity of 5‑fluorouracil‑resistant SW480 human colon cancer cells to noscapine

Zheng Han, Liu Meng, Xiaodong Huang, Jie Tan, Weijie Liu, Wei Chen, Yanli Zou, Yishan Cai, Shasha Huang, Aifang Chen, Ting Zhan, Min Huang, Xiaoli Chen, Xia Tian, Qingxi Zhu

Article Number: 52 Published online on: 17 December 2021
Article Open Access

CD155 and CD112 as possible therapeutic targets of FLT3 inhibitors for acute myeloid leukemia

Yuta Kaito, Mitsuhito Hirano, Muneyoshi Futami, Masanori Nojima, Hideto Tamura, Arinobu Tojo, Yoichi Imai

Article Number: 51 Published online on: 17 December 2021
Article Open Access

Paclitaxel resistance is mediated by NF‑κB on mesenchymal primary breast cancer cells

José Esparza‑López, Ossian Longoria, Eliseo Neftali De La Cruz‑Escobar, Julio Cesar Garibay‑Díaz, Eucario León‑Rodríguez, María De Jesús Ibarra‑Sánchez

Article Number: 50 Published online on: 16 December 2021
Article Open Access

Aberrant GIMAP2 expression affects oral squamous cell carcinoma progression by promoting cell cycle and inhibiting apoptosis

Mari Komatsu, Kengo Saito, Isao Miyamoto, Kazuyuki Koike, Manabu Iyoda, Dai Nakashima, Atsushi Kasamatsu, Masashi Shiiba, Hideki Tanzawa, Katsuhiro Uzawa

Article Number: 49 Published online on: 14 December 2021
Article

lncRNA GAS8‑AS1 regulates cancer cell proliferation and predicts poor survival of patients with gastric cancer

Chao Li, Hui Wang, Song Meng, Jian Hong, Libin Yao, Yong Shao, Xiaocheng Zhu

Article Number: 48 Published online on: 14 December 2021
Review Open Access

Research progress on SLC7A11 in the regulation of cystine/cysteine metabolism in tumors (Review)

Xiang Tang, Wei Chen, Hui Liu, Na Liu, Deyu Chen, Dalong Tian, Jingzhi Wang

Article Number: 47 Published online on: 14 December 2021
Article

Elucidation of optimal proteinuria management based on the risk of ramucirumab‑induced proteinuria

Michio Kimura, Eiseki Usami, Hitomi Teramachi, Tomoaki Yoshimura

Article Number: 45 Published online on: 13 December 2021
Article Open Access

Carnosine suppresses human colorectal cancer cell proliferation by inducing necroptosis and autophagy and reducing angiogenesis

Shu-Ling Hsieh, Jia-Huei Li, Cheng-Di Dong, Chiu-Wen Chen, Chih-Chung Wu

Article Number: 44 Published online on: 09 December 2021
Article Open Access

Anti‑4‑1BB antibody‑based combination therapy augments antitumor immunity by enhancing CD11c+CD8+ T cells in renal cell carcinoma

Seong-A Ju, Sang-Min Park, Yeonsoo Joe, Hun Taeg Chung, Won G. An, Byung-Sam Kim

Article Number: 43 Published online on: 06 December 2021
Article Open Access

Endosialin/CD248 may be a potential therapeutic target to prevent the invasion and metastasis in osteosarcoma

Yumiko Kondo, Kanya Honoki, Shingo Kishi, Shiori Mori, Rina Fujiwara‑Tani, Shinji Tsukamoto, Hiromasa Fujii, Hiroki Kuniyasu, Yasuhito Tanaka

Article Number: 42 Published online on: 06 December 2021
Article Open Access

Knockdown of ETV4 promotes autophagy‑dependent apoptosis in GBM cells by reducing the transcriptional activation of EMP1

Junxiang Wang, Chengfa Sun, Jian Li, Hua Jiang, Yun Qiu, Mingjie Gong

Article Number: 41 Published online on: 06 December 2021
Journal Cover

February-2022
Volume 23 Issue 2

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image