Journal Articles

Open Access

The role of heart rate variability in sports physiology (Review)

Jin‑Guo Dong

Pages: 1531-1536 Published online on: 23 February 2016
Open Access

Non-invasive treatment options for focal cortical dysplasia (Review)

Ting‑Ting Wang, Dong Zhou

Pages: 1537-1541 Published online on: 22 February 2016
Open Access

Advances in neonatal screening for primary immune deficiencies (Review)

Tingting Jiang, Zhenguang Li, Qiuli Zhang

Pages: 1542-1544 Published online on: 01 March 2016
Open Access

Protein intake and obesity in young adolescents (Review)

Shumei Xu, Ying Xue

Pages: 1545-1549 Published online on: 09 March 2016
Open Access

Current diagnosis and treatments for critical congenital heart defects (Review)

Zhandong Zeng, Hongwei Zhang, Fengli Liu, Ning Zhang

Pages: 1550-1554 Published online on: 15 March 2016
Open Access

Diagnostic value of contrast‑enhanced ultrasound in papillary thyroid microcarcinoma

Hong Yan Chen, Wei Yan Liu, Hui Zhu, Dao Wen Jiang, Dong Hua Wang, Yongqi Chen, Weihua Li, Gaofeng Pan

Pages: 1555-1562 Published online on: 19 February 2016
Open Access

Inhibition of the NMDA receptor protects the rat sciatic nerve against ischemia/reperfusion injury

Tie Ke, Renbin Li, Wenchang Chen

Pages: 1563-1572 Published online on: 11 March 2016
Open Access

Protective effect of adipose-derived mesenchymal stem cells against acute kidney injury induced by ischemia-reperfusion in Sprague-Dawley rats

Hussein Sheashaa, Ahmed Lotfy, Fatma Elhusseini, Azza Abdel Aziz, Azza Baiomy, Samah Awad, Aziza Alsayed, Abdel‑Hady El‑Gilany, Mohamed‑Ahdy A.A. Saad, Khaled Mahmoud, Faten Zahran, Dalia A. Salem, Ahmed Sarhan, Hassan Abdel Ghaffar, Mohamed Sobh

Pages: 1573-1580 Published online on: 26 February 2016
Open Access

Association of endothelial progenitor cells and peptic ulcer treatment in patients with type 2 diabetes mellitus

Zhihong Nie, Limin Xu, Chuanyuan Li, Tao Tian, Pingping Xie, Xia Chen, Bojing Li

Pages: 1581-1586 Published online on: 26 February 2016
Open Access

Human lymphatic endothelial cells contribute to epithelial ovarian carcinoma metastasis by promoting lymphangiogenesis and tumour cell invasion

Yihong Xie, Yanping Zhong, Ting Gao, Xinying Zhang, Li Li, Heyun Ruan, Danrong Li

Pages: 1587-1594 Published online on: 09 March 2016
Open Access

Transplantation of mesenchymal stem cells promotes the functional recovery of the central nervous system following cerebral ischemia by inhibiting myelin‑associated inhibitor expression and neural apoptosis

Nianping Feng, Guang Hao, Fenggang Yang, Fujun Qu, Haihong Zheng, Songlan Liang, Yonghua Jin

Pages: 1595-1600 Published online on: 19 February 2016
Open Access

Evaluation of 29 indicators for the prognosis of advanced non‑small cell lung cancer with cytokine‑induced killer cell therapy combined with chemotherapy

Hejin Jia, Yaping Tian, Chao Guang Jiang, Weidong Han

Pages: 1601-1610 Published online on: 22 February 2016
Open Access

Astragalus membranaceus ameliorates renal interstitial fibrosis by inhibiting tubular epithelial-mesenchymal transition in vivo and in vitro

Guang Shan, Xiang‑Jun Zhou, Yue Xia, Hui‑Jun Qian

Pages: 1611-1616 Published online on: 11 March 2016

Effect of lysophosphatidic acid on the immune inflammatory response and the connexin 43 protein in myocardial infarction

Duoduo Zhang, Yan Zhang, Chunyan Zhao, Wenjie Zhang, Guoguang Shao, Hong Zhang

Pages: 1617-1624 Published online on: 09 March 2016

Protective role of adenovirus vector-mediated interleukin-10 gene therapy on endogenous islet β-cells in recent-onset type 1 diabetes in NOD mice

Cheng Li, Lijuan Zhang, Yanyan Chen, Xiaojie Lin, Tang Li

Pages: 1625-1632 Published online on: 15 March 2016
Open Access

Association between glutathione S-transferase M1/T1 gene polymorphisms and susceptibility to endometriosis: A systematic review and meta-analysis

Xiaoyan Xin, Zhishan Jin, Huajian Gu, Yuanyue Li, Tingting Wu, Teng Hua, Hongbo Wang

Pages: 1633-1646 Published online on: 26 February 2016
Open Access

An examination of the effects of different doses of recombinant human growth hormone on children with growth hormone deficiency

Ying Xue, Yiqing Gao, Shuqin Wang, Pei Wang

Pages: 1647-1652 Published online on: 19 February 2016
Open Access

Gas chromatography-mass spectrometric method-based urine metabolomic profile of rats with pelvic inflammatory disease

Wei Zou, Xiaoke Wen, Xiaoqi Sheng, Yi Zheng, Zuoqi Xiao, Jieying Luo, Shuqiong Chen, Yichao Wang, Zeneng Cheng, Daxiong Xiang, Yichu Nie

Pages: 1653-1660 Published online on: 10 March 2016
Open Access

Notch signaling is active in normal mouse middle ear epithelial cells

Xiang Liu, Hai‑Bin Sheng, Rui Ma, Juan‑Mei Yang, Wen‑Wei Luo, Xiao‑Yu Yang, Dong‑Dong Ren, Fang‑Lu Chi

Pages: 1661-1667 Published online on: 11 March 2016
Open Access

Expression and function of hematopoiesis-stimulating factor receptors on the GPI‑ and GPI+ hematopoietic stem cells of patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria/aplastic anemia syndrome

Rong Fu, Shao‑Xue Ding, Yi Liu, Li‑Juan Li, Hui Liu, Hong‑Lei Wang, Tian Zhang, Zong‑Hong Shao

Pages: 1668-1672 Published online on: 15 March 2016
Open Access

Fibroscan improves the diagnosis sensitivity of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B

Rengang Huang, Nan Jiang, Renguo Yang, Xiaoxia Geng, Jianmei Lin, Gang Xu, Dandan Liu, Jidog Chen, Guo Zhou, Shuqiang Wang, Tingting Luo, Jiazhen Wu, Xiaoshu Liu, Kaiju Xu, Xingxiang Yang

Pages: 1673-1677 Published online on: 09 March 2016
Open Access

Effect of bisphosphonates on the mandibular bone and gingival epithelium of rats without tooth extraction

Francesco Saverio De Ponte, Luciano Catalfamo, Gregorio Micali, Michele Runci, Giuseppina Cutroneo, Giovanna Vermiglio, Antonio Centofanti, Giuseppina Rizzo

Pages: 1678-1684 Published online on: 15 March 2016
Open Access

Selected gene profiles of stressed NSC‑34 cells and rat spinal cord following peripheral nerve reconstruction and minocycline treatment

Gerburg Keilhoff, Benjamin Lucas, Katja Uhde, Hisham Fansa

Pages: 1685-1699 Published online on: 02 March 2016
Open Access

Metformin induces apoptosis via a mitochondria-mediated pathway in human breast cancer cells in vitro

Zhen‑Yuan Gao, Zhe Liu, Ming‑Hong Bi, Jing‑Jing Zhang, Zheng‑Quan Han, Xiao Han, Hong‑Ya Wang, Guo‑Ping Sun, Hao Liu

Pages: 1700-1706 Published online on: 10 March 2016
Open Access

Co‑expression network‑based analysis of hippocampal expression data associated with Alzheimer's disease using a novel algorithm

Hong Yue, Bo Yang, Fang Yang, Xiao‑Li Hu, Fan‑Bin Kong

Pages: 1707-1715 Published online on: 03 March 2016
Open Access

Efficacy, safety and administration timing of trastuzumab in human epidermal growth factor receptor 2 positive breast cancer patients: A meta‑analysis

Yuan‑Yuan Chen, Lin‑Wei Wang, Fang‑Fang Chen, Bi‑Bo Wu, Bin Xiong

Pages: 1721-1733 Published online on: 19 February 2016
Open Access

Establishment of a prediction model of changing trends in cardiac hypertrophy disease based on microarray data screening

Caiyan Ma, Yongjun Ying, Tianjie Zhang, Wei Zhang, Hui Peng, Xufeng Cheng, Lin Xu, Hong Tong

Pages: 1734-1740 Published online on: 24 February 2016
Open Access

Effect of immune suppression on metastasis in a patient with hepatocellular carcinoma metastasized to the colon and stomach: A case report

Dongde Wu, Shaozhong Wei, Baozhen Liu, Xinghong Wu, Yaojun Feng, Chenggang Luo, Yiqing Ju, Jianjun Liang

Pages: 1741-1747 Published online on: 26 February 2016
Open Access

Imperatorin derivative OW1 inhibits the upregulation of TGF-β and MMP-2 in renovascular hypertension-induced cardiac remodeling

Nan Zhou, Yaning Zhu, Peng Zhang, Yu Zhang, Mingyao Zhou, Tao Wang, Langchong He

Pages: 1748-1754 Published online on: 15 March 2016
Open Access

NSAIDs modulate GABA-activated currents via Ca2+-activated Cl‑ channels in rat dorsal root ganglion neurons

Lei Zhao, Li Li, Ke‑Tao Ma, Yang Wang, Jing Li, Wen‑Yan Shi, He Zhu, Zhong‑Shuang Zhang, Jun‑Qiang Si

Pages: 1755-1761 Published online on: 15 March 2016
Open Access

Expression, purification and production of antisera against recombinant truncated VP22 protein

Xian Yu, Jun Lei, Qin Yang, Zhengmin Xu, Yan Wang

Pages: 1762-1766 Published online on: 22 February 2016
Open Access

Association between insulin dosage and insulin usage time, and coronary artery lesions in patients with type 2 diabetes and coronary heart disease

Xiao‑Li Luo, Qing‑Kai Yan, Yan Wang, Hui Fang, Hong‑Yong Wang, Yun Bai, Chun‑Yu Zeng, Xu‑Kai Wang

Pages: 1767-1771 Published online on: 29 February 2016
Open Access

Value of UVJ-M in the diagnosis of SUI in late pregnancy and postpartum

Guixin Zhang, Wei Jiang, Quanwei Guo, Quanrong Guo

Pages: 1772-1776 Published online on: 01 March 2016

Negative signals for adenomyomatosis of the gallbladder upon diffusion‑weighted whole body imaging with background body signal suppression/T2‑weighted image fusion analysis

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Kazunori Fugo, Takafumi Sunaoshi, Eriko Sugiyama, Daisuke Kano, Misaki Shite, Ryouta Haga, Yoshiya Fukamizu, Satoshi Kagayama, Rumiko Hasegawa, Yoshinori Shirai, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Takashi Kishimoto, Naoki Ishige

Pages: 1777-1780 Published online on: 02 March 2016

Analysis of renal function during telaprevir-based triple therapy for chronic hepatitis C

Motoyuki Kohjima, Miho Kurokawa, Munechika Enjoji, Tsuyoshi Yoshimoto, Tsukasa Nakamura, Tomoko Ohashi, Kunitaka Fukuizumi, Naohiko Harada, Yusuke Murata, Kazuhisa Matsunaga, Masaki Kato, Kazuhiro Kotoh, Makoto Nakamuta

Pages: 1781-1787 Published online on: 09 March 2016

Immunogenicity of varicella zoster virus glycoprotein E DNA vaccine

Lidao Bao, Guomin Wei, Hongmei Gan, Xianhua Ren, Ruilian Ma, Yi Wang, Haijun Lv

Pages: 1788-1794 Published online on: 19 February 2016

Gallbladder agenesis and atrial septal defect: A case report

Yongqiang Liu, Ni Ao, Haiping Zhao

Pages: 1795-1798 Published online on: 29 February 2016

An unusual case of anaplastic lymphoma kinase‑positive large B‑cell lymphoma in an elderly patient: A case report and discussion

Hanzhen Xiong, Shao‑Yan Liu, Yue‑Xin Yang, Xue‑Xian Tan, Qiu‑Ping Luo, Juan Peng, Zhong‑Tang Xiong, Hui Chen, Juan Chen, Zhi Li, Qing‑Ping Jiang

Pages: 1799-1802 Published online on: 02 March 2016

miR141 expression is downregulated and negatively correlated with STAT5 expression in esophageal squamous cell carcinoma

Hongwu Tan, Yunfeng Zhu, Jiling Zhang, Lijun Peng, Tao Ji

Pages: 1803-1808 Published online on: 19 February 2016

Abdominal distension and diarrhea as the main symptoms of primary amyloidosis: A case report and literature review

Jian Zhang, Chuxiao Shao, Jinde Zhu, Chaoyong Tu, Xinliang Lv

Pages: 1809-1811 Published online on: 19 February 2016

Sclerostin is essential for alveolar bone loss in occlusal hypofunction

Yang Xu, Lufei Wang, Yao Sun, Xianglong Han, Tian Gao, Xin Xu, Tian Chen, Xuefeng Zhao, Huan Zeng, Yanmin Wang, Ding Bai

Pages: 1812-1818 Published online on: 02 March 2016

Opioid endocrinopathy: A clinical problem in patients with cancer pain

Alparslan Merdin, Fatma Avci Merdin, Şeyda Gündüz, Hakan Bozcuk, Hasan Şenol Coşkun

Pages: 1819-1822 Published online on: 11 March 2016

Penehyclidine ameliorates acute lung injury by inhibiting Toll-like receptor 2/4 expression and nuclear factor-κB activation

Na Wang, Yue Su, Xiang‑Ming Che, Hui Zheng, Zhi‑Guo Shi

Pages: 1827-1832 Published online on: 11 March 2016

Efficient inhibition of human immunodeficiency virus replication using novel modified microRNA-30a targeting 3'-untranslated region transcripts

Ahmad Nejati, Shohreh Shahmahmoodi, Ehsan Arefian, Zabihollah Shoja, Sayed‑Mahdi Marashi, Hamideh Tabatabaie, Yaghoub Mollaei‑Kandelous, Masoud Soleimani, Rakhshandeh Nategh

Pages: 1833-1838 Published online on: 02 March 2016

Effects of Shenqi Fuzheng injection on Fas/FasL protein expression levels in the cardiomyocytes of a mouse model of viral myocarditis

Tianmin Wu, Jinshui Chen, Liufang Fan, Wenyan Xie, Changsheng Xu, Huajun Wang

Pages: 1839-1846 Published online on: 15 March 2016

Expression of pituitary tumor-transforming 2 in human glioblastoma cell lines and its role in glioblastoma tumorigenesis

Yunbao Guo, Yimeng Shao, Jing Chen, Songbai Xu, Xingdong Zhang, Haiyan Liu

Pages: 1847-1852 Published online on: 15 March 2016

Genistein induces adipogenic differentiation in human bone marrow mesenchymal stem cells and suppresses their osteogenic potential by upregulating PPARγ

Li‑Yan Zhang, Hao‑Gang Xue, Ji‑Ying Chen, Wei Chai, Ming Ni

Pages: 1853-1858 Published online on: 02 March 2016

Autophagy mediates oral submucous fibrosis

Jiang Li, Ting‑Ting Zhao, Peng Zhang, Chao‑Jin Xu, Zhuo‑Xiang Rong, Zi‑Yi Yan, Chang‑Yun Fang

Pages: 1859-1864 Published online on: 11 March 2016

CXCR4 inhibitor attenuates ovalbumin-induced airway inflammation and hyperresponsiveness by inhibiting Th17 and Tc17 cell immune response

Huilong Chen, Xiangqin Xu, Jieming Teng, Sheng Cheng, Hansvin Bunjhoo, Yong Cao, Jin Liu, Jungang Xie, Congyi Wang, Yongjian Xu, Weining Xiong

Pages: 1865-1870 Published online on: 10 March 2016

Collapsing glomerulopathy with rare associated coxsackie virus infection: A case report

Xuejing Zhu, Hong Liu, Shuguang Yuan, Xiangqing Xu, Zhen Dong, Fuyou Liu

Pages: 1871-1874 Published online on: 15 March 2016

Effects of nitric oxide on the biological behavior of HepG2 human hepatocellular carcinoma cells

Lei Zhou, Heng Zhang, Jie Wu

Pages: 1875-1880 Published online on: 02 March 2016

Olive oil exhibits osteoprotection in ovariectomized rats without estrogenic effects

Xiaohua Zheng, Huijuan Huang, Xiaobing Zheng, Baoheng Li

Pages: 1881-1888 Published online on: 10 March 2016

Novel therapy for anti-glomerular basement membrane disease with IgA nephropathy: A case report

Dechao Xu, Jianxiang Wu, Jun Wu, Chenggang Xu, Yuqiang Zhang, Changlin Mei, Xiang Gao

Pages: 1889-1892 Published online on: 11 March 2016

Local recurrent vaginal aggressive angiomyxoma misdiagnosed as cellular angiomyofibroblastoma: A case report

Yin‑Feng Wang, Hong‑Lang Qian, Hang‑Mei Jin

Pages: 1893-1895 Published online on: 19 February 2016

Allicin inhibits transient outward potassium currents in mouse ventricular myocytes

Hong Cao, Congxin Huang, Xin Wang

Pages: 1896-1900 Published online on: 29 February 2016

CDKN2B, SLC19A3 and DLEC1 promoter methylation alterations in the bone marrow of patients with acute myeloid leukemia during chemotherapy

Qingxiao Hong, Yirun Li, Xiaoying Chen, Huadan Ye, Linlin Tang, Annan Zhou, Yan Hu, Yuting Gao, Rongrong Chen, Yongming Xia, Shiwei Duan

Pages: 1901-1907 Published online on: 19 February 2016

Characteristics of CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T cells in patients with multiple organ dysfunction syndrome

Xiuxian Zang, Yanfang Jiang, Xiujiang Li, Yujun Du, Junqi Niu

Pages: 1908-1912 Published online on: 15 March 2016

Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism is associated with Legg-Calvé-Perthes disease

Yulong Zhao, Shijie Liao, Rongbin Lu, Hao Dang, Jinmin Zhao, Xiaofei Ding

Pages: 1913-1917 Published online on: 26 February 2016

Association between hypoxemia and anemia following arthroplasty: A pilot clinical study

Fuqiang Gao, Wei Sun, Wanshou Guo, Liming Cheng, Zirong Li, Nepali Kush

Pages: 1918-1922 Published online on: 26 February 2016

Heavy menstrual bleeding and health-associated quality of life in women with von Willebrand's disease

Igor Govorov, Lena Ekelund, Roza Chaireti, Petra Elfvinge, Margareta Holmström, Katarina Bremme, Miriam Mints

Pages: 1923-1929 Published online on: 10 March 2016

Subtraction CT angiography for the detection of intracranial aneurysms: A meta-analysis

Tian-Ying Feng, Xue-Feng Han, Rui Lang, Fei Wang, Qiong Wu

Pages: 1930-1936 Published online on: 15 March 2016

Effect of heart rate on the diagnostic accuracy of 256-slice computed tomography angiography in the detection of coronary artery stenosis: ROC curve analysis

Gang Wang, Yifen Wu, Zhentao Zhang, Xiaolin Zheng, Yulan Zhang, Manqiu Liang, Huanchu Yuan, Haiping Shen, Dewei Li

Pages: 1937-1942 Published online on: 11 March 2016

Giant cystic lymphangioma originating from the cardia of the stomach: A case report

Geng Chen, Mingqing Liu, Tayyab Hamid Malik, Shouying Li, Ying Tang, Hong Xu

Pages: 1943-1946 Published online on: 19 February 2016

Preventive activity of banana peel polyphenols on CCl4-induced experimental hepatic injury in Kunming mice

Rui Wang, Xia Feng, Kai Zhu, Xin Zhao, Huayi Suo

Pages: 1947-1954 Published online on: 11 March 2016

Effects of melatonin on liver function and lipid peroxidation in a rat model of hepatic ischemia/reperfusion injury

Wen‑Sheng Deng, Qing Xu, Ye Liu, Chun‑Hui Jiang, Hong Zhou, Lei Gu

Pages: 1955-1960 Published online on: 15 March 2016

Memory-enhancing effect of aspirin is mediated through opioid system modulation in an AlCl3-induced neurotoxicity mouse model

Saima Rizwan, Ayesha Idrees, Muhammad Ashraf, Touqeer Ahmed

Pages: 1961-1970 Published online on: 11 March 2016

Manipulations in HIWI level exerts influence on the proliferation of human non-small cell lung cancer cells

Yuguang Wang, Jia Liu, Guangyao Wu, Fang Yang

Pages: 1971-1976 Published online on: 24 February 2016

Effects of preoperative bromocriptine treatment on prolactin-secreting pituitary adenoma surgery

Yingxiao Cao, Fengju Wang, Zhenbo Liu, Baohua Jiao

Pages: 1977-1982 Published online on: 02 March 2016

Treatment of internal carotid artery dissection with Willis covered stent: A case report of recurrent limb weakness and no response to medical therapy

Xueli Cai, Jianhong Guan, Shaojun Ren, Yixin Wei, Xiao Peng, Weiwen Qiu, Jun Chen

Pages: 1983-1986 Published online on: 26 February 2016

Effects of carvedilol reduce conjunctivitis through changes in inflammation, NGF and VEGF levels in a rat model

Ying Chen, Xianfei Hong

Pages: 1987-1992 Published online on: 10 March 2016

Regulatory role of microRNA-30b and plasminogen activator inhibitor-1 in the pathogenesis of cognitive impairment

Xiuqin Li, Yong Gao, Zhaoyun Meng, Cui Zhang, Qinde Qi

Pages: 1993-1998 Published online on: 15 March 2016

Triptolide reduces the viability of osteosarcoma cells by reducing MKP-1 and Hsp70 expression

Lei Zhao, Bo Jiang, Dong Wang, Wei Liu, Huawu Zhang, Weisheng Liu, Zhen Qiu

Pages: 2005-2010 Published online on: 15 March 2016

Expression of TGF-β1 and miRNA-145 in patients with diabetic foot ulcers

Fengmei Zhang, Yuguo Ren, Peng Liu, Yufeng Ren, Debao Wang

Pages: 2011-2014 Published online on: 02 March 2016

Efficacy and safety comparison of DL-3-n-butylphthalide and Cerebrolysin: Effects on neurological and behavioral outcomes in acute ischemic stroke

Li‑Xia Xue, Ting Zhang, Yu‑Wu Zhao, Zhi Geng, Jing‑Jiong Chen, Hao Chen

Pages: 2015-2020 Published online on: 10 March 2016

Protective effects of thoracic epidural anesthesia on hypoxia-induced acute lung injury in rabbits

Lijun Wang, Jing Cang, Zhanggang Xue

Pages: 2021-2027 Published online on: 11 March 2016

Assessment of vulnerable and unstable carotid atherosclerotic plaques on endarterectomy specimens

Doina Butcovan, Veronica Mocanu, Dana Baran, Diana Ciurescu, Grigore Tinica

Pages: 2028-2032 Published online on: 19 February 2016

Neurolytic celiac plexus block enhances skeletal muscle insulin signaling and attenuates insulin resistance in GK rats

Jun Li, Tao Chen, Kun Li, Hongtao Yan, Xiaowei Li, Yun Yang, Yulan Zhang, Bingyin Su, Fuxiang Li

Pages: 2033-2041 Published online on: 19 February 2016

Possible involvement of AMP‑activated protein kinase in PGE1‑induced synthesis of osteoprotegerin in osteoblasts

Shingo Kainuma, Takanobu Otsuka, Gen Kuroyanagi, Naohiro Yamamoto, Rie Matsushima‑Nishiwaki, Osamu Kozawa, Haruhiko Tokuda

Pages: 2042-2048 Published online on: 22 February 2016

Role of α-II-spectrin breakdown products in the prediction of the severity and clinical outcome of acute traumatic brain injury

Shangyu Chen, Qiankun Shi, Shuyun Zheng, Liangshen Luo, Shoutao Yuan, Xiang Wang, Zihao Cheng, Wenhao Zhang

Pages: 2049-2053 Published online on: 11 March 2016

Chlorogenic acid induces apoptosis to inhibit inflammatory proliferation of IL-6-induced fibroblast-like synoviocytes through modulating the activation of JAK/STAT and NF-κB signaling pathways

Lixia Lou, Jingwei Zhou, Yujun Liu, Yi Wei, Jiuli Zhao, Jiagang Deng, Bin Dong, Lingqun Zhu, Aiming Wu, Yingxi Yang, Limin Chai

Pages: 2054-2060 Published online on: 09 March 2016

Association between the concentration of imatinib in bone marrow mononuclear cells, mutation status of ABCB1 and therapeutic response in patients with chronic myelogenous leukemia

Chang‑Xin Yin, Wei‑Wei Chen, Qing‑Xiu Zhong, Xue‑Jie Jiang, Zhi‑Xiang Wang, Xiao‑Dong Li, Jie‑Yu Ye, Rui Cao, Li‑Bing Liao, Fu‑Qun Wu, Dan Xu, Jian‑Sheng Zhong, Fan‑Yi Meng

Pages: 2061-2065 Published online on: 02 March 2016

Neonatal hypoglycemic brain injury is a cause of infantile spasms

Guang Yang, Li‑Ping Zou, Jing Wang, Xiuyu Shi, Shuping Tian, Xiaofan Yang, Jun Ju, Hongxiang Yao, Yujie Liu

Pages: 2066-2070 Published online on: 25 February 2016

[Retracted] Expression and clinical significance of the DNA repair enzyme MYH in esophageal squamous cell carcinoma

Kai Shen, Yong Ji, Guo-Qiang Chen, Bin Huang, Xian Zhang, Song Wu, Gui-Ping Yu, Xiao-Chen Wang

Pages: 2071-2071 Published online on: 15 March 2016
Journal Cover

May-2016
Volume 11 Issue 5

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image