Journal Articles

Open Access

Differential roles of Scavenger receptor class B type I: A protective molecule and a facilitator of atherosclerosis (Review)

Baitao Ma, Jing Jia, Xuebin Wang, Rui Zhang, Shuai Niu, Leng Ni, Xiao Di, Changwei Liu

Pages: 2599-2604 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Upregulated lncRNA Pvt1 may be important for cardiac remodeling at the infarct border zone

Baihui Liu, Yuanjuan Cheng, Jiakun Tian, Li Zhang, Xiaoqian Cui

Pages: 2605-2616 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Moderate hypothermia induces protection against hypoxia/reoxygenation injury by enhancing SUMOylation in cardiomyocytes

Jinsheng Chen, Xiyun Bian, Yanxia Li, Xiaolin Xiao, Yanying Yin, Xinping Du, Cuancuan Wang, Lili Li, Yaowu Bai, Xiaozhi Liu

Pages: 2617-2626 Published online on: 28 July 2020
Open Access

De novo transcriptome analysis and gene expression profiling of fish scales isolated from Carassius auratus during space flight: Impact of melatonin on gene expression in response to space radiation

Yukihiro Furusawa, Tatsuki Yamamoto, Atsuhiko Hattori, Nobuo Suzuki, Jun Hirayama, Toshio Sekiguchi, Yoshiaki Tabuchi

Pages: 2627-2636 Published online on: 28 July 2020
Open Access

TIMP3/TGF‑β1 axis regulates mechanical loading‑induced chondrocyte degeneration and angiogenesis

De‑Lai Zhao, Hong‑Tao Li, Shao‑Hui Liu

Pages: 2637-2644 Published online on: 29 July 2020
Open Access

miR‑204‑5p promotes apoptosis and inhibits migration of gastric cancer cells by targeting HER‑2

Shu Yang, Binni Chen, Baogen Zhang, Caiping Li, Yuena Qiu, Hanhui Yang, Zhongxin Huang

Pages: 2645-2654 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Tetramethylpyrazine alleviates acute kidney injury by inhibiting NLRP3/HIF‑1α and apoptosis

Wangnan Sun, Aiqun Li, Zhiqiang Wang, Xuhong Sun, Menghua Dong, Fu Qi, Lin Wang, Yueheng Zhang, Pengchao Du

Pages: 2655-2664 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Impaired lipophagy in endothelial cells with prolonged exposure to oxidized low‑density lipoprotein

Cai‑Ping Zhang, Xin‑Xin Ding, Tian Tian, Bo‑Jie Li, Chu‑Yao Wang, Su‑Su Jiang, Jin‑Qi Shao, Yu‑Lin Yuan, Ying Tian, Min Zhang, Shi‑Yin Long

Pages: 2665-2672 Published online on: 16 July 2020
Open Access

Roseburia intestinalis‑derived flagellin ameliorates colitis by targeting miR‑223‑3p‑mediated activation of NLRP3 inflammasome and pyroptosis

Xing Wu, Shiyu Pan, Weiwei Luo, Zhaohua Shen, Xiangrui Meng, Mengwei Xiao, Bei Tan, Kai Nie, Ting Tong, Xiaoyan Wang

Pages: 2695-2704 Published online on: 23 July 2020
Open Access

Plasma levels of methylated septin 9 are capable of detecting hepatocellular carcinoma and hepatic cirrhosis

Na He, Gong Feng, Chunyan Zhang, Fangxiong Wu, Ting Zhang, Yongqin Yang

Pages: 2705-2714 Published online on: 23 July 2020
Open Access

Evaluation of the effects of IL‑22 on the proliferation and differentiation of keratinocytes in vitro

Le Zhuang, Weiyuan Ma, Jianjun Yan, Hua Zhong

Pages: 2715-2722 Published online on: 20 July 2020
Open Access

MicroRNA‑15b‑5p exerts its tumor repressive role via targeting GDI2: A novel insight into the pathogenesis of thyroid carcinoma

Jidong Zou, Jiantong Qian, Haiyan Fu, Fawen Yin, Wanjun Zhao, Liang Xu

Pages: 2723-2732 Published online on: 15 July 2020
Open Access

Phosphorylation of STAT3 and ERBB2 mediates hypoxia‑induced VEGF release in ARPE‑19 cells

Soohyun Hwang, Hyemin Seong, Jinhyun Ryu, Joo Yeon Jeong, Tae Seen Kang, Ki Yup Nam, Seong Wook Seo, Seong Jae Kim, Sang Soo Kang, Yong Seop Han

Pages: 2733-2740 Published online on: 16 July 2020
Open Access

Gallium ions promote osteoinduction of human and mouse osteoblasts via the TRPM7/Akt signaling pathway

Mingyang Yu, Yunguang Wang, Yao Zhang, Daping Cui, Guishan Gu, Dewei Zhao

Pages: 2741-2752 Published online on: 16 July 2020
Open Access

Role of the HIF‑1α/SDF‑1/CXCR4 signaling axis in accelerated fracture healing after craniocerebral injury

Yonghua Xue, Zhikun Li, Yi Wang, Xiaodong Zhu, Ruixi Hu, Wei Xu

Pages: 2767-2774 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Effect of ultra‑wide‑band electromagnetic pulses on blood‑brain barrier permeability in rats

Peng Gao, Qin Chen, Junfeng Hu, Yanyun Lin, Jiajin Lin, Qiyan Guo, Hao Yue, Yan Zhou, Lihua Zeng, Jing Li, Guirong Ding, Guozhen Guo

Pages: 2775-2782 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Protective effect of dimethyl fumarate on oxidative damage and signaling in cardiomyocytes

Yuanyuan Kuang, Yinzhuang Zhang, Zhen Xiao, Lijun Xu, Ping Wang, Qilin Ma

Pages: 2783-2790 Published online on: 15 July 2020
Open Access

CD9 knockdown suppresses cell proliferation, adhesion, migration and invasion, while promoting apoptosis and the efficacy of chemotherapeutic drugs and imatinib in Ph+ ALL SUP‑B15 cells

Chongyun Xing, Wanling Xu, Yifen Shi, Bin Zhou, Dijiong Wu, Bin Liang, Yuhong Zhou, Shenmeng Gao, Jianhua Feng

Pages: 2791-2800 Published online on: 20 July 2020
Open Access

Grooved hydroxyapatite scaffold modulates mitochondria homeostasis and thus promotes osteogenesis in bone mesenchymal stromal cells

Chenglong Li, Lu Yang, Xiaohua Ren, Mu Lin, Daonan Shen, You Li, Xiangyu Zhang, Chunhui Liu, Yandong Mu

Pages: 2801-2809 Published online on: 23 July 2020
Open Access

Downregulated miR‑130a enhances the sensitivity of acute myeloid leukemia cells to Adriamycin

Huimin Liu, Min Liu, Jiangzhao Zhang, Yan Liang

Pages: 2810-2816 Published online on: 28 July 2020
Open Access

MicroRNA‑92a promotes non‑small cell lung cancer cell growth by targeting tumor suppressor gene FBXW7

Da Ni, Jiping Teng, Youshuang Cheng, Zhijun Zhu, Bufeng Zhuang, Zhiyin Yang

Pages: 2817-2825 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Baicalin alleviates collagen‑induced arthritis and suppresses TLR2/MYD88/NF‑κB p65 signaling in rats and HFLS‑RAs

Lin Bai, Ya Bai, Yuxin Yang, Wei Zhang, Ling Huang, Rui Ma, Li Wang, Haizheng Duan, Qiaofeng Wan

Pages: 2833-2841 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Long non‑coding RNA SNHG12 regulates cell proliferation, invasion and migration in endometrial cancer by targeting miR‑4429

Pengyu Cai, Mingxiu Wu, Bin Zhang, Shuyi Wu, Haiyun Wei, Li Wei

Pages: 2842-2850 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Hydrogen inhalation alleviates nonalcoholic fatty liver disease in metabolic syndrome rats

Boyan Liu, Junli Xue, Mengyu Zhang, Mingyue Wang, Tingting Ma, Min Zhao, Qianqian Gu, Shucun Qin

Pages: 2860-2868 Published online on: 28 July 2020
Open Access

lncRNA HEIH, an indicator of high malignancy and poor prognosis, functions as an oncogene in breast cancer

Cheng Chen, Cheng Gu, Qian Ren, Fanghui Ding, Qing Pan, Yicong Niu, Dachang Ma, Li Wu

Pages: 2869-2877 Published online on: 23 July 2020
Open Access

Solanum nigrum Linne improves DNCB‑induced atopic dermatitis‑like skin disease in BALB/c mice

Sooyeon Hong, Bina Lee, Jae‑Hyun Kim, Eun‑Young Kim, Minsun Kim, Boguen Kwon, Hye‑Rin Cho, Youngjoo Sohn, Hyuk‑Sang Jung

Pages: 2878-2886 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Effect of selective inhibition or activation of PGE2 EP1 receptor on glomerulosclerosis

Xu Chen, Jun Yin, Yuyin Xu, Zhi Qiu, Jing Liu, Xiaolan Chen

Pages: 2887-2895 Published online on: 23 July 2020
Open Access

Propofol protects against oxygen/glucose deprivation‑induced cell injury via gap junction inhibition in astrocytes

Yanting Fan, Siyu Zhu, Jing Wang, Yuping Zhao, Xudong Wang

Pages: 2896-2904 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Downregulating CREBBP inhibits proliferation and cell cycle progression and induces daunorubicin resistance in leukemia cells

Chao Gao, Shu‑Guang Liu, Wen‑Ting Lu, Zhi‑Xia Yue, Xiao‑Xi Zhao, Tian‑Yu Xing, Zhen‑Ping Chen, Hu‑Yong Zheng, Zhi‑Gang Li

Pages: 2905-2915 Published online on: 17 July 2020
Open Access

NCAPH is negatively associated with Mcl‑1 in non‑small cell lung cancer

Qiuxia Xiong, Songqing Fan, Lincan Duan, Baiyang Liu, Xiulin Jiang, Xiaobo Chen, Chunyan Xiong, Qingyuan Tao, Juan Wang, Hui Zhang, Chuanjiang Chen, Yong Duan

Pages: 2916-2924 Published online on: 28 July 2020
Open Access

A clinical and multi‑omics study of Van der Woude syndrome in three generations of a Chinese family

Kai Yang, Xing‑Yue Dong, Jue Wu, Jian‑Jiang Zhu, Ya Tan, You‑Sheng Yan, Li Lin, Dong‑Liang Zhang

Pages: 2925-2931 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Role of exercise and rapamycin on the expression of energy metabolism genes in liver tissues of rats fed a high‑fat diet

Genghong Tu, Chunyan Dai, Haofei Qu, Yunzhen Wang, Bagen Liao

Pages: 2932-2940 Published online on: 28 July 2020
Open Access

EphA2‑enriched exosomes promote cell migration and are a potential diagnostic serum marker in pancreatic cancer

Qian Wei, Lijuan Wei, Jingya Zhang, Ze Li, Honglei Feng, Li Ren

Pages: 2941-2947 Published online on: 28 July 2020
Open Access

Novel oral plasminogen activator inhibitor‑1 inhibitor TM5275 attenuates hepatic fibrosis under metabolic syndrome via suppression of activated hepatic stellate cells in rats

Ryuichi Noguchi, Kosuke Kaji, Tadashi Namisaki, Kei Moriya, Hideto Kawaratani, Mitsuteru Kitade, Hiroaki Takaya, Yosuke Aihara, Akitoshi Douhara, Kiyoshi Asada, Norihisa Nishimura, Toshio Miyata, Hitoshi Yoshiji

Pages: 2948-2956 Published online on: 28 July 2020

Downregulated Mucin 1 alleviates paclitaxel resistance in non‑small cell lung cancer cells

Hongyu Xu, Hui Gao, Hua Li, Dong Li, Weiwei Yuan, Ling Zhang, Peng Cheng, Xiaomei Su, Zhihui Li, Guangjie Wang, Tao Zhang

Pages: 2966-2972 Published online on: 20 July 2020

Different MAPK signal transduction pathways play different roles in the impairment of glucose‑stimulated insulin secretion in response to IL‑1β

Yang Ou, Zhongxiong Zheng, Ben Niu, Jian Su, Heng Su

Pages: 2973-2980 Published online on: 28 July 2020

Knockdown of Ror2 suppresses TNF‑α‑induced inflammation and apoptosis in vascular endothelial cells

Xiaohu Yang, Suming Zhao, Hongxin Yuan, Rongfeng Shi, Weiwei Gu, Zhuxin Gu, Xiaohua Lu , Hui Zhao

Pages: 2981-2989 Published online on: 28 July 2020

Angiotensin‑converting enzyme‑2 improves diabetic nephropathy by targeting Smad7 for ubiquitin degradation

Ziye Chen, Xinpan Chen, Yu Bai, Zongli Diao, Wenhu Liu

Pages: 3008-3016 Published online on: 28 July 2020

Artesunate inhibits lung cancer cells via regulation of mitochondrial membrane potential and induction of apoptosis

Yan Zhao, Jianghui Liu, Liang Liu

Pages: 3017-3022 Published online on: 15 July 2020
Open Access

[Comment] The COVID‑19 pandemic as a scientific and social challenge in the 21st century

Vassilios Zoumpourlis, Maria Goulielmaki, Emmanouil  Rizos, Stella Baliou, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3035-3048 Published online on: 30 July 2020
Open Access

GAS5‑mediated regulation of cell signaling (Review)

Yang Zhou, Binghai Chen

Pages: 3049-3056 Published online on: 19 August 2020
Open Access

Emerging role of circular RNA in intervertebral disc degeneration: Knowns and unknowns (Review)

Yongjin Li, Suzhe Zhou, Peng Peng, Xuke Wang, Lilong Du, Zhenxin Huo, Baoshan Xu

Pages: 3057-3065 Published online on: 19 August 2020
Open Access

Efficient proliferation and mitosis of glioblastoma cells infected with human cytomegalovirus is mediated by RhoA GTPase

Ahmed A. Al‑Qahtani, Saud Alarifi, Saad Alkahtani, Christos Stournaras, George Sourvinos

Pages: 3066-3072 Published online on: 19 August 2020
Open Access

Fluoxetine regulates glucose and lipid metabolism via the PI3K‑AKT signaling pathway in diabetic rats

Hailong Yang, Qiuyun Cao, Xiaolu Xiong, Peng Zhao, Diwen Shen, Yuzhe Zhang, Ning Zhang

Pages: 3073-3080 Published online on: 04 August 2020
Open Access

Competing endogenous RNA network analysis for screening inflammation‑related long non‑coding RNAs for acute ischemic stroke

Li Zhang, Baihui Liu, Jinhua Han, Tingting Wang, Lin Han

Pages: 3081-3094 Published online on: 04 August 2020
Open Access

Downregulation of lncRNA H19 alleviates atherosclerosis through inducing the apoptosis of vascular smooth muscle cells

Hui Sun, Qianqian Jiang, Li Sheng, Kai Cui

Pages: 3095-3102 Published online on: 31 July 2020
Open Access

NDRG2 attenuates ischemia-induced astrocyte necroptosis via the repression of RIPK1

Jie Zhu, Li-Kun Yang, Qiu-Hong Wang, Wei Lin, Yi Feng, Ye-Ping Xu, Wei-Liang Chen, Kun Xiong, Yu-Hai Wang

Pages: 3103-3110 Published online on: 07 August 2020
Open Access

IFN‑γ induces apoptosis in human melanocytes by activating the JAK1/STAT1 signaling pathway

Qianya Su, Fei Wang, Zhengbang Dong, Mei Chen, Rong Cao

Pages: 3111-3116 Published online on: 03 August 2020
Open Access

Increased expression levels of inflammatory cytokines and adhesion molecules in lipopolysaccharide‑induced acute inflammatory apoM‑/‑ mice

Yuanping Shi, Hongyao Liu, Hong Liu, Yang Yu, Jun Zhang, Yanfei Li, Guanghua Luo, Xiaoying Zhang, Ning Xu

Pages: 3117-3126 Published online on: 11 August 2020
Open Access

Density of Musashi‑1‑positive stem cells in the stomach of patients with irritable bowel syndrome

Magdy El‑Salhy, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk

Pages: 3135-3140 Published online on: 04 August 2020
Open Access

TNF‑α regulates the osteogenic differentiation of bone morphogenetic factor 9 adenovirus‑transduced rat follicle stem cells via Wnt signaling

Xinyue Li, Ge Ren, Changjun Cai, Xia Yang, Li Nie, Xueqin Jing, Conghua Li

Pages: 3141-3150 Published online on: 19 August 2020
Open Access

Icariside II ameliorates myocardial ischemia and reperfusion injury by attenuating inflammation and apoptosis through the regulation of the PI3K/AKT signaling pathway

Bing‑Feng Guan, Xiao‑Feng Dai, Qi‑Bin Huang, Di Zhao, Jin‑Long Shi, Cheng Chen, Yan Zhu, Fen Ai

Pages: 3151-3160 Published online on: 31 July 2020
Open Access

PRMT6 serves an oncogenic role in lung adenocarcinoma via regulating p18

Jie Tang, Qinge Meng, Ruirui Shi, Youqi Xu

Pages: 3161-3172 Published online on: 03 August 2020
Open Access

Investigating the correlation between DNA methylation and immune‑associated genes of lung adenocarcinoma based on a competing endogenous RNA network

Chun Chang, Wei Kong, Xiaoyang Mou, Shuaiqun Wang

Pages: 3173-3182 Published online on: 19 August 2020
Open Access

Paired‑related homeobox 1 overexpression promotes multidrug resistance via PTEN/PI3K/AKT signaling in MCF‑7 breast cancer cells

Haoyue Luo, Shaobo Cong, Jiaojiao Dong, Litao Jin, Dandan Jiang, Xingang Wang, Qingfeng Chen, Funian Li

Pages: 3183-3190 Published online on: 04 August 2020
Open Access

11β‑hydroxysteroid dehydrogenase‑1 is associated with the activation of hepatic stellate cells in the development of hepatic fibrosis

Wei Xiao, Meng‑Hou Lu, Peng‑Fei Rong, Hao‑Ye Zhang, Jian Gong, Ying‑Qiong Peng, Huan‑Yu Gong, Zhen‑Guo Liu

Pages: 3191-3200 Published online on: 07 August 2020
Open Access

AMD3100 and SDF‑1 regulate cellular functions of endothelial progenitor cells and accelerate endothelial regeneration in a rat carotid artery injury model

Chunyu Jiang, Ruiting Li, Xu Ma, Hui Hu, Juan Guo, Jungong Zhao

Pages: 3201-3212 Published online on: 13 August 2020
Open Access

Potential hazardous effects of printing room PM2.5 exposure include promotion of lung inflammation and subsequent injury

Changwei Zou, Hong Yang, Lanyue Cui, Xinyi Cao, Hong Huang, Tingtao Chen

Pages: 3213-3224 Published online on: 31 July 2020
Open Access

Electroacupuncture pre‑conditioning protects from lung injury induced by limb ischemia/reperfusion through TLR4 and NF‑κB in rats

Yingying Lou, Qimin Yu, Kaiwei Xu, Yingying Tu, Meita Felicia Balelang, Guangtao Lu, Congying Zhu, Qinxue Dai, Wujun Geng, Yunchang Mo, Junlu Wang

Pages: 3225-3232 Published online on: 12 August 2020
Open Access

Inhibitor of RAGE and glucose‑induced inflammation in bone marrow mesenchymal stem cells: Effect and mechanism of action

Mengyi Jiang, Xuemei Wang, Pin Wang, Wei Peng, Bo Zhang, Ling Guo

Pages: 3255-3262 Published online on: 07 August 2020
Open Access

Characterization of a novel mutation in the MYOC gene in a Chinese family with primary open‑angle glaucoma

Wanlin Fan, Wan Li, Chaoye Duan, Wenbo Zhang, Yongwei Guo, Fei Chen

Pages: 3263-3270 Published online on: 19 August 2020
Open Access

A novel variant in ALMS1 in a patient with Alström syndrome and prenatal diagnosis for the fetus in the family: A case report and literature review

Cong Zhou, Yuanyuan Xiao, Hanbing Xie, Shanling Liu, Jing Wang

Pages: 3271-3276 Published online on: 31 July 2020
Open Access

Ginsenoside Rg1 reduces β‑amyloid levels by inhibiting CDΚ5‑induced PPARγ phosphorylation in a neuron model of Alzheimer's disease

Qiankun Quan, Xi Li, Jianjun Feng, Jixing Hou, Ming Li, Bingwei Zhang

Pages: 3277-3288 Published online on: 07 August 2020
Open Access

Assessment of plasma microRNAs in congenital intestinal malrotation

Xiurui Lv, Huan Chen, Xinhe Sun, Lingling Zhou, Changgui Lu, Hongxing Li

Pages: 3289-3298 Published online on: 31 July 2020
Open Access

N‑acetyl cysteine inhibits the lipopolysaccharide‑induced inflammatory response in bone marrow mesenchymal stem cells by suppressing the TXNIP/NLRP3/IL‑1β signaling pathway

Xuemei Wang, Mengyi Jiang, Xiaoping He, Bo Zhang, Wei Peng, Ling Guo

Pages: 3299-3306 Published online on: 13 August 2020
Open Access

Protective effects of dexmedetomidine on hypoxia/reoxygenation injury in cardiomyocytes by regulating the CHOP signaling pathway

Xiaoqiao Shi, Zhiwen Liu, Junwei Li

Pages: 3307-3315 Published online on: 19 August 2020
Open Access

miR‑592 acts as an oncogene and promotes medullary thyroid cancer tumorigenesis by targeting cyclin‑dependent kinase 8

Ting Liu, Jingjing Meng, Yu Zhang

Pages: 3316-3326 Published online on: 30 July 2020
Open Access

MRI tracing of ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticle‑labeled endothelial progenitor cells for repairing atherosclerotic vessels in rabbits

Hongxia Wei, Tingting Tan, Li Cheng, Jiapeng Liu, Hongyan Song, Lei Li, Kui Zhang

Pages: 3327-3337 Published online on: 13 August 2020
Open Access

Astaxanthin suppresses lipopolysaccharide‑induced myocardial injury by regulating MAPK and PI3K/AKT/mTOR/GSK3β signaling

Wen‑Jie Xie, Guo Hou, Lu Wang, Sha‑Sha Wang, Xiao‑Xing Xiong

Pages: 3338-3346 Published online on: 19 August 2020
Open Access

Long non‑coding RNA NEAT1 modifies cell proliferation, colony formation, apoptosis, migration and invasion via the miR‑4500/BZW1 axis in ovarian cancer

Hongying Xu, Xiaowei Sun, Ying Huang, Qin Si, Maokun Li

Pages: 3347-3357 Published online on: 04 August 2020
Open Access

Silencing long non‑coding RNA NEAT1 suppresses the tumorigenesis of infantile hemangioma by competitively binding miR‑33a‑5p to stimulate HIF1α/NF‑κB pathway

Li Yu, Hong Shu, Lu Xing, Meng‑Xing Lv, Li Li, Yu‑Cheng Xie, Zhao Zhang, Li Zhang, Yu‑Yan Xie

Pages: 3358-3366 Published online on: 04 August 2020
Open Access

Integrative microRNA and mRNA expression profiling in acute aristolochic acid nephropathy in mice

Ziqiang Zhu, Xinxing Xu, Fengying Wang, Yongrui Song, Yanping Zhu, Wei Quan, Xueli Zhang, Cheng Bi, Hongxin He, Shuang Li, Xiaozhong Li

Pages: 3367-3377 Published online on: 19 August 2020
Open Access

Small RNA deep sequencing reveals novel miRNAs in peripheral blood mononuclear cells from patients with IgA nephropathy

Ziyan Wang, Yu Liao, Lixin Wang, Yanzhao Lin, Ziyi Ye, Xufang Zeng, Xiaorou Liu, Fangning Wei, Nizhi Yang

Pages: 3378-3386 Published online on: 03 August 2020
Open Access

Metformin promotes cell proliferation and osteogenesis under high glucose condition by regulating the ROS‑AKT‑mTOR axis

Renyi Zhou, Yue Ma, Shui Qiu, Zunlei Gong, Xiaoshu Zhou

Pages: 3387-3395 Published online on: 30 July 2020
Open Access

Docosahexaenoic acid inhibits vascular smooth muscle cell migration and proliferation by decreasing microRNA‑155 expression levels

Xiaoliang Yin, Chunbo Xu, Qiyang Xu, Dehai Lang

Pages: 3396-3404 Published online on: 03 August 2020
Open Access

Effects of simvastatin on iNOS and caspase‑3 levels and oxidative stress following smoke inhalation injury Corrigendum in /10.3892/mmr.2020.11621

Rong‑Qiang Yang, Peng‑Fei Guo, Zhao Ma, Cheng Chang, Qing‑Nan Meng, Ya Gao, Imran Khan, Xiao‑Bo Wang, Zheng‑Jun Cui

Pages: 3405-3417 Published online on: 04 August 2020
Open Access

Protective effect of Gloeostereum incarnatum on ulcerative colitis via modulation of Nrf2/NF‑κB signaling in C57BL/6 mice

Xiao Li, Xin Liu, Yongfeng Zhang, Yaqin Zhang, Shuyan Liu, Nan Zhang, Yu Li, Di Wang

Pages: 3418-3428 Published online on: 05 August 2020
Open Access

Long non‑coding RNA NEAT1 promotes ovarian cancer cell invasion and migration by interacting with miR‑1321 and regulating tight junction protein 3 expression

Min Luo, Lei Zhang, Hongying Yang, Kaili Luo, Chen Qing

Pages: 3429-3439 Published online on: 11 August 2020
Open Access

Resveratrol inhibits hypertrophic scars formation by activating autophagy via the miR-4654/Rheb axis

Kun Pang, Bibo Li, Zhiming Tang, Wen Yang, Lin Hao, Zhenduo Shi, Jianjun Zhang, Longjun Cai, Rui Li, Ying Liu, Qian Lv, Jicun Ding, Conghui Han

Pages: 3440-3452 Published online on: 04 August 2020
Open Access

Mechanisms by which electroacupuncture‑mediated histone acetylation mitigates bone loss in rats with ovariectomy‑induced osteoporosis

Qing Shu, Yuwei Shao, Ruolan Liu, Yan Hu, Zhao Peng, Jun Tian

Pages: 3453-3463 Published online on: 12 August 2020
Open Access

Novel compound heterozygous nonsense variants, p.L150* and p.Y3565*, of the USH2A gene in a Chinese pedigree are associated with Usher syndrome type IIA

Jiewen Fu, Jingliang Cheng, Qi Zhou, Md. Asaduzzaman Khan, Chengxia Duan, Jiangzhou Peng, Hongbin Lv, Junjiang Fu

Pages: 3464-3472 Published online on: 03 August 2020
Open Access

Effect of autophagy on irradiation‑induced damage in osteoblast‑like MC3T3‑E1 cells

Rui Li, Wenke Yang, Xurui Hu, Dan Zhou, Ke Huang, Chenwei Wang, Yi Li, Bin Liu

Pages: 3473-3481 Published online on: 11 August 2020
Open Access

Abnormal angiogenesis of placenta in progranulin‑deficient mice

Bairuo Xu, Xingyou Chen, Yubin Ding, Chang Chen, Taihang Liu, Hua Zhang

Pages: 3482-3492 Published online on: 19 August 2020

miR‑15a inhibits cell apoptosis and inflammation in a temporal lobe epilepsy model by downregulating GFAP

Yuehui Fan, Weiping Wang, Weifeng Li, Xianjun Li

Pages: 3504-3512 Published online on: 30 July 2020

Identification of pivotal genes and pathways in the synovial tissue of patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis through integrated bioinformatic analysis

Yirixiati Aihaiti, Xiadiye Tuerhong, Jin‑Tao Ye, Xiao‑Yu Ren, Peng Xu

Pages: 3513-3524 Published online on: 03 August 2020

Effects of hot‑water extracts from 26 herbs on α‑glucosidase activity

Hidetomo Kikuchi, Nana Toyoda, Satoko Ezawa, Shiori  Yoshida, Yasuhide Hibino, Katsuyoshi Sunaga

Pages: 3525-3532 Published online on: 31 July 2020

Panax notoginseng Saponins protect auditory cells against cisplatin‑induced ototoxicity by inducing the AKT/Nrf2 signaling‑mediated redox pathway

Bing Fei, Zhibiao Liu, Lisheng Xie, Lingyun Lv, Wenyan Zhu, Jing Liu, Yanhong Dai, Wandong She

Pages: 3533-3540 Published online on: 30 July 2020

Enriched high‑throughput reverse transcription‑quantitative PCR template preparation without pre‑amplification

Tongwang Yang, Yabo Ouyang, Yuxue Gao, Daojie Liu, Yunjin Zang, Dexi Chen

Pages: 3541-3548 Published online on: 30 July 2020

Melatonin‑induced miR‑181c‑5p enhances osteogenic differentiation and mineralization of human jawbone‑derived osteoblastic cells

Hiroshi Murodumi, Hideo Shigeishi, Hiroki Kato, Sho Yokoyama, Miyuki Sakuma, Misato Tada, Shigehiro Ono, Mohammad Zeshaan Rahman, Kouji Ohta, Masaaki Takechi

Pages: 3549-3558 Published online on: 03 August 2020

Expression of TNF‑α and IL‑β can be suppressed via the PPAR‑γ/mTOR signaling pathway in BV‑2 microglia: A potential anti‑inflammation mechanism

Jian‑Lan Zhao, Chen Wei, Xiao Xiao, Yin‑Hui Dong, Bo Tan, Jian Yu, Gong  Chen, Qiang Yuan, Zhuo‑Ying Du, Yi‑Rui Sun, Jin Hu, Rong Xie

Pages: 3559-3565 Published online on: 05 August 2020

TRPM2 expression levels are associated with histological grading in patients with tongue squamous cell carcinoma

Fudong Zhu, Xiaobo Cai, Xin Yang, Jianfeng He, Chengze Wang, Mingxiang Wang, Aili Simaiti, Wei Yang, Xinqiang Zhu, Peilin Yu

Pages: 3566-3574 Published online on: 05 August 2020
Journal Cover

October-2020
Volume 22 Issue 4

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image