Journal Articles

miRNA: The nemesis of gastric cancer (Review)

Xiaohui Xu, Xiaodong Yang, Chungen Xing, Shuyu Zhang, Jianping Cao

Pages: 631-641 Published online on: 26 June 2013

Tertiary cytoreduction in the setting of recurrent ovarian cancer (Review)

Nasuh Utku Dogan, Achim Schneider, Vito Chiantera, Selen Dogan, Polat Dursun

Pages: 642-647 Published online on: 04 July 2013

Polymorphisms of GSTP1, ERCC2 and TS‑3'UTR are associated with the clinical outcome of mFOLFOX6 in colorectal cancer patients

Kensuke Kumamoto, Keiichiro Ishibashi, Norimichi Okada, Yusuke Tajima, Kouki Kuwabara, Yoichi Kumagai, Hiroyuki Baba, Norihiro Haga, Hideyuki Ishida

Pages: 648-654 Published online on: 15 July 2013

Endometrioid adenocarcinoma with choriocarcinomatous differentiation: A case report and review of the literature

Mitsuaki Ishida, Hidetoshi Okabe

Pages: 655-658 Published online on: 28 June 2013

Identification of high‑risk factors as indicators for adjuvant therapy in stage II colon cancer patients treated at a single institution

Keizo Yamaguchi, Yutaka Ogata, Yoshito Akagi, Kazuo Shirouzu

Pages: 659-666 Published online on: 01 July 2013

Increased intratumoral fluorothymidine uptake levels following multikinase inhibitor sorafenib treatment in a human renal cell carcinoma xenograft model

Masahiro Murakami, Songji Zhao, Yan Zhao, Wenwen Yu, Chowdhury Nusrat Fatema, Ken‑Ichi Nishijima, Masahiro Yamasaki, Mitsuyoshi Takiguchi, Nagara Tamaki, Yuji Kuge

Pages: 667-672 Published online on: 12 July 2013

A distinct histopathological variant of a malignant melanoma with perivascular pseudorosettes: A case report

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Keiko Yoshida, Akiko Kagotani, Hidetoshi Okabe

Pages: 673-675 Published online on: 28 June 2013

Primary intrahepatic malignant mesothelioma with multiple lymphadenopathies due to non‑tuberculous mycobacteria: A case report and review of the literature

Noriko Inagaki, Kayoko Kibata, Takeshi Tamaki, Toshiki Shimizu, Shosaku Nomura

Pages: 676-680 Published online on: 15 July 2013

Differential expression of filamin A and its clinical significance in breast cancer

Hui‑Min Tian, Xiu‑Hua Liu, Wei Han, Ling‑Ling Zhao, Bo Yuan, Chang‑Ji Yuan

Pages: 681-686 Published online on: 09 July 2013

Antitumor effects of 32P‑chromic‑poly (L‑lactide) brachytherapy in nude mice with human prostate cancer

Liujing Sun, Xishan Zhu, Longbao Xu, Zizheng Wang, Guoqiang Shao, Jun Zhao

Pages: 687-692 Published online on: 03 July 2013

-216G/T (rs712829), a functional variant of the EGFR promoter, is associated with the pleural metastasis of lung adenocarcinoma

Haisheng Guo, Yunhui Xing, Ruibao Liu, Shaoping Chen, Xia Bian, Fang Wang, Chunmei Yang, Xunguo Wang

Pages: 693-698 Published online on: 03 July 2013

Effects of matrine on the proliferation of HT29 human colon cancer cells and its antitumor mechanism

Cheng Chang, Shao‑Ping Liu, Chun‑Hua Fang, Ren‑Sheng He, Zhen Wang, You‑Qing Zhu, Shao‑Wei Jiang

Pages: 699-704 Published online on: 08 July 2013

Lung cancer and peritoneal carcinomatosis

María Sereno, Isabel Rodríguez‑Esteban, César Gómez‑Raposo, María Merino, Miriam López‑Gómez, Francisco Zambrana, Enrique Casado

Pages: 705-708 Published online on: 15 July 2013

A multiple cavity malignancy involving the renal capsule, pleura and meninges: A case report and review of the literature

Li‑Jing Zhu, Bao‑Rui Liu, Xiao‑Ping Qian, Wei‑Wei Kong, Wen‑Jing Hu, Juan Du, Hai‑Qing Zhu

Pages: 709-712 Published online on: 09 July 2013

Clinical application of iodine‑eluting stent in patients with advanced esophageal cancer

Zhenbo Dai, Dejun Zhou, Jianzhang Hu, Lei Zhang, Yunshou Lin, Jing Zhang, Fengling Li, Peng Liu, Hua Li, Fuliang Cao

Pages: 713-718 Published online on: 15 July 2013

Keap1 mutations in lung cancer patients

Hidefumi Sasaki, Ayumi Suzuki, Masayuki Shitara, Katsuhiro Okuda, Yu Hikosaka, Satoru Moriyama, Motoki Yano, Yoshitaka Fujii

Pages: 719-721 Published online on: 26 June 2013

Esophageal cancer presenting as a brain metastasis: A case report

Aldo Spallone, Chiara Izzo

Pages: 722-724 Published online on: 03 July 2013

A novel BRCA1 mutation in a patient with breast and ovarian cancer: A case report

Josefa Salgado, Marta Santisteban, Cristina Gutiérrez, Carmen Gil, Maitane Robles, Adriana Viedma, Ana Patiño-García

Pages: 725-727 Published online on: 03 July 2013

Metaplastic carcinoma of the breast with transformation from adenosquamous carcinoma to osteosarcomatoid and spindle cell morphology

Suebwong Chuthapisith, Malee Warnnissorn, Nattawut Amornpinyokiat, Kanapon Pradniwat, Tamnit Angsusinha

Pages: 728-732 Published online on: 15 July 2013

Cyclooxygenase‑2 expression in the tumor environment is associated with poor prognosis in colorectal cancer patients

Peng‑Chan Lin, Yih‑Jyh Lin, Chung‑Ta Lee, Hsiao‑Sheng Liu, Jenq‑Chang Lee

Pages: 733-739 Published online on: 26 June 2013

Insulin‑like growth factor‑II mRNA‑binding protein 3 predicts a poor prognosis for colorectal adenocarcinoma

Lijuan Lin, Jinhui Zhang, Yan Wang, Weiei Ju, Yibing Ma, Lina Li, Litian Chen

Pages: 740-744 Published online on: 12 July 2013

Primary osteosarcoma of the breast with abundant chondroid matrix and fibroblasts has a good prognosis: A case report and review of the literature

Jingjie Zhao, Xuedong Zhang, Jianwei Liu, Jianhua Li

Pages: 745-747 Published online on: 05 July 2013

Inhibition of hepatocellular carcinoma growth by adenovirus‑mediated expression of human telomerase reverse transcriptase COOH-27 terminal polypeptide in mice

Lei He, Han-Xian Gong, Xiang-Pen Li, Yi-Dong Wang, Yi Li, Jun-Jian Huang, Dan Xie, Hsiang-Fu Kung, Ying Peng

Pages: 748-752 Published online on: 16 July 2013

Three cases of a peripheral primitive neuroectodermal tumor diagnosed using computed tomography or magnetic resonance imaging

Junxia Li, Peiyou Gong, Zhushi Guang

Pages: 753-755 Published online on: 15 July 2013

RNA interference‑mediated targeting of DKK1 gene expression in Ishikawa endometrial carcinoma cells causes increased tumor cell invasion and migration

Nuo Yi, Qin‑Ping Liao, Zhen‑Hua Li, Bao‑Jiang Xie, Yu‑Hong Hu, Wei Yi, Min Liu

Pages: 756-762 Published online on: 03 July 2013

Identification of TNM stage-specific genes in lung adenocarcinoma by genome-wide expression profiling

Ming Liu, Hong Pan, Feng Zhang, Yongbiao Zhang, Yang Zhang, Han Xia, Jing Zhu, Weiling Fu, Xiaoli Zhang

Pages: 763-768 Published online on: 15 July 2013

Differential microRNA expression in renal cell carcinoma

Tingting Cheng, Lina Wang, Yuyao Li, Chen Huang, Lingxia Zeng, Jin Yang

Pages: 769-776 Published online on: 12 July 2013

Expression and clinical significance of cyclin kinase subunit 2 in colorectal cancer

Minhao Yu, Ming Zhong, Zhongdong Qiao

Pages: 777-780 Published online on: 11 July 2013

Microsurgical treatment for parasagittal meningioma in the central gyrus region

Na Bi, Rui‑Xue Xu, Rong‑Yao Liu, Chun‑Ming Wu, Jian Wang, Wei‑Dong Chen, Jun Liu, You‑Song Xu, Zhen‑Qing Wei, Tao Li, Jian Zhang, Jing‑Yang Bai, Bin Dong, Shu‑Jun Fan, Ying‑Hui Xu

Pages: 781-784 Published online on: 26 June 2013

Identification of a mature cystic teratoma mimicking a presacral tumor by transsacral surgery in a young female: A case report

Yi Yang, Xiaoxiao Wang, Zhenyang Li, Jianbin Xiang, Zongyou Chen

Pages: 785-788 Published online on: 09 July 2013

microRNA‑199a is able to reverse cisplatin resistance in human ovarian cancer cells through the inhibition of mammalian target of rapamycin

Zhongxian Wang, Zhou Ting, Ya Li, Gang Chen, Yunping Lu, Xing Hao

Pages: 789-794 Published online on: 08 July 2013

miR‑21 modulates paclitaxel sensitivity and hypoxia‑inducible factor‑1α expression in human ovarian cancer cells

Zhongbin Xie, Liping Cao, Jun Zhang

Pages: 795-800 Published online on: 28 June 2013

Tissue factor‑targeted lidamycin inhibits growth and metastasis of colon carcinoma

Qing Zhang, Xiujun Liu, Caihong Li, Dongsheng Liao, Zhigang Ouyang, Junnian Zheng, Xu Song

Pages: 801-806 Published online on: 03 July 2013

Effects of gamma irradiation on cell cycle, apoptosis and telomerase activity in p53 wild‑type and deficient HCT116 colon cancer cell lines

Sevil Oskay Halacli, Hande Canpinar, Eren Cimen, Asuman Sunguroglu

Pages: 807-810 Published online on: 03 July 2013

Functional analysis of human cancer‑associated genes and their association with the testes and epididymis

Xiu‑Feng Hua, Xue‑Bo Wang, Fu‑Jun Liu

Pages: 811-816 Published online on: 08 July 2013

Scapular osteochondrolipoma: Imaging features with pathological correlation

Jun Nishio, Soshi Ideta, Hiroshi Iwasaki, Masatoshi Naito

Pages: 817-820 Published online on: 11 July 2013

Features of a giant cell tumour of the parotid gland: A case report

Cheng-Jung Wu, Pi-Hsiung Wu, Sau-Tung Chu, Wei-Wen Yu, Po-Chun Chen

Pages: 829-832 Published online on: 15 July 2013

Unexpected pheochromocytoma presenting as a pancreatic tumor: A case report

Yi‑Hsuan Huang, Wen‑Jinn Liaw, Chang‑Po Kuo, Zhi-Fu Wu, Chen‑Hwan Cherng, Jyh‑Cherng Yu, Huei‑Chi Horng, Shun‑Tsung Huang

Pages: 833-834 Published online on: 08 July 2013

Cytokine levels in abdominal exudate predict prolonged postoperative ileus following surgery for colorectal carcinoma

Pengcheng Zhu, Honghua Jiang, Jihong Fu, Wei Chen, Zhongchuan Wang, Long Cui

Pages: 835-839 Published online on: 15 July 2013

Berberine enhances tumor necrosis factor‑related apoptosis‑inducing ligand‑mediated apoptosis in breast cancer

Alaa Refaat, Sherif Abdelhamed, Hideo Yagita, Hiroki Inoue, Satoru Yokoyama, Yoshihiro Hayakawa, Ikuo Saiki

Pages: 840-844 Published online on: 01 July 2013

An effective approach for treating unresectable hepatoblastoma in infants and children: Pre‑operative transcatheter arterial chemoembolization

Jing Zhang, Fei Xu, Kunshan Chen, Shaoyi Zhou, Haibo Li, Chuanqiang Niu, Xiaoyun Tan

Pages: 850-854 Published online on: 03 July 2013

A novel taspine derivative suppresses human liver tumor growth and invasion in vitro and in vivo

Nan Wang, Lei Zheng, Yingzhuan Zhan, Yanmin Zhang

Pages: 855-859 Published online on: 09 July 2013

Inhibition of the enzyme activity of cytochrome P450 1A1, 1A2 and 3A4 by fucoxanthin, a marine carotenoid

Yoshiko Satomi, Hoyoku Nishino

Pages: 860-864 Published online on: 12 July 2013
Journal Cover

September 2013
Volume 6 Issue 3

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image