Journal Articles

Animal models of extracranial pediatric solid tumors (Review)

Guido Seitz, Sorin Armeanu-Ebinger, Steven Warmann, Jörg Fuchs

Pages: 859-864 Published online on: 06 August 2012

Mitochondrial DNA mutations in human tumor cells (Review)

Hui Li, Ze-Hui Hong

Pages: 868-872 Published online on: 23 August 2012

DBC1 does not function as a negative regulator of SIRT1 in liver cancer

Hyun Jin Bae, Young Gyoon Chang, Ji Heon Noh, Jeong Kyu Kim, Jung Woo Eun, Kwang Hwa Jung, Min Gyu Kim, Qingyu Shen, Young  Min Ahn, So Hee Kwon, Won Sang Park, Jung Young Lee, Suk Woo Nam

Pages: 873-877 Published online on: 23 August 2012

Fatty acid synthase expression in osteosarcoma and its correlation with pulmonary metastasis

Zhi Li Liu, Gao Wang, Ai Fen Peng, Qing Feng Luo, Yang Zhou, Shan Hu Huang

Pages: 878-882 Published online on: 14 August 2012

Outcomes of palliative bowel surgery for malignant bowel obstruction in patients with gynecological malignancy

Tomoko Goto, Masashi Takano, Tadashi Aoyama, Morikazu Miyamoto, Akio Watanabe, Masafumi Kato, Naoki Sasaki, Junko Hirata, Hidenori Sasa, Kenichi Furuya

Pages: 883-888 Published online on: 30 July 2012

A case of solitary breast metastasis from malignant melanoma of the nasal cavity

Satoru Tanaka, Nayuko Sato, Hiroya Fujioka, Yuko Takahashi, Kosei Kimura, Mitsuhiko Iwamoto, Kazuhisa Uchiyama

Pages: 889-892 Published online on: 20 August 2012

Lack of association between expression of MRP2 and early relapse of colorectal cancer in patients receiving FOLFOX‑4 chemotherapy

Mojgan Mirakhorli, Nasrin Shayanfar, Sabariah Abdul Rahman, Rozita Rosli, Syahrilnizam Abdullah, Ahad Khoshzaban

Pages: 893-897 Published online on: 31 August 2012

Phase I/II study of docetaxel, cisplatin and S‑1 in locally advanced, recurrent and metastatic head and neck squamous cell carcinoma

Yuichiro Tada, Shin‑Ichiro Maruya, Takashi Saotome, Kouki Miura, Tatsuo Masubuchi, Chihiro Fushimi, Isaku Okamoto, Etsuro Takeishi, Shuhei Yamada, Hiroaki Asai, Shin‑Etsu Kamata

Pages: 898-904 Published online on: 06 August 2012

Outcome in disappearing colorectal cancer liver metastases during oxaliplatin-based chemotherapy

Tomojiro Ono, Hideyuki Ishida, Kensuke Kumamoto, Norimichi Okada, Keiichiro Ishibashi

Pages: 905-909 Published online on: 03 August 2012

Clinicopathological characteristics of rectal carcinoid patients undergoing surgical resection

Daisuke Yamagishi, Nagahide Matsubara, Masafumi Noda, Tomoki Yamano, Kiyoshi Tsukamoto, Takashi Kuno, Mie Hamanaka, Masayoshi Kobayashi, Hiroki Ikeuchi, Ikuo Matsuda, Seiichi Hirota, Naohiro Tomita

Pages: 910-914 Published online on: 20 August 2012

Colonic explosion during treatment of radiotherapy complications in prostatic cancer

Stefano Trastulli, Ivan Barillaro, Jacopo Desiderio, Giorgio Di Rocco, Giovanni Cochetti, Valerio Mecarelli, Roberto Cirocchi, Alberto Santoro, Carlo Boselli, Adriano Redler, Nicola Avenia, Giuseppe Noya

Pages: 915-918 Published online on: 22 August 2012

Regulation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin expression by C/EBPβ in lung carcinoma cells

Pi-Xian Zhang, Jing-Xia Chang, Jian-Jun Xie, Hua-Min Yuan, Ze-Peng Du, Fa-Ren Zhang, Zhuo Lü, Li-Yan Xu, En-Min Li

Pages: 919-924 Published online on: 09 August 2012

Expression of UDP-glucuronosyltransferase 1A, nuclear factor erythroid-E2-related factor 2 and Kelch-like ECH-associated protein 1 in colonic mucosa, adenoma and adenocarcinoma tissue

Min Wang, Ying-Ying Qi, Shuo Chen, De-Feng Sun, Shuai Wang, Jian Chen, Yan-Qing Li, Wei Han, Xiao-Yun Yang

Pages: 925-930 Published online on: 06 August 2012

A case of multiple primary malignancies and investigation of family history

Xiu-Yan Huang, Zi-Li Huang, Jin Huang, Zhi-Gang Wang, Qi Zheng

Pages: 931-934 Published online on: 29 August 2012

Detection of single tumor cell resistance with aptamer biochip

Lixue Wang, Qin Zheng, Quan'an Zhang, Hanfeng Xu, Jinlong Tong, Chuandong Zhu, Yuan Wan

Pages: 935-940 Published online on: 31 August 2012

Let-7b and microRNA-199a inhibit the proliferation of B16F10 melanoma cells

Dan Xu, Jianxiang Tan, Ming Zhou, Bimei Jiang, Huiqing Xie, Xinmin Nie, Kun Xia, Jianda Zhou

Pages: 941-946 Published online on: 23 August 2012

Hepatoid carcinoma of the ovary: A case report and review of the literature

Xin-Li Liu, Xin Wang, Fu-Fan Zhu

Pages: 947-950 Published online on: 24 August 2012

Management of primary adenocarcinoma of the female urethra: Report of two cases and review of the literature

Xinjun Wang, Peiming Bai, Hanzhong Su, Guangcheng  Luo, Zhaohui Zhong, Xiaokun Zhao

Pages: 951-954 Published online on: 29 August 2012

Synovial sarcoma arising in the vulva cytogenetically confirmed by SYT break-apart rearrangement fluorescence in situ hybridization: A case report and discussion of diagnostic methods

Shigeto Kawauchi, Koichiro Ihara, Kei Nishikawa, Norihiro Sugino, Mutsuo Takahashi, Kohsuke Sasaki

Pages: 955-959 Published online on: 08 August 2012

Expression of the adipocytokine resistin and its association with the clinicopathological features and prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma

Chong-Yi Jiang, Wei Wang, Yu-Lei Yin, Zu-Rong Yuan, Liu-Bo Wang

Pages: 960-964 Published online on: 16 August 2012

Intra- and postoperative complications in 137 cases of giant thyroid gland tumor

Wei Du, Shan-Ting Liu, Peng Li, Li-Yan Sun, Ming Zhao, Jin-Xing Qi, Rui‑Hua Luo, Lu Feng, Li-Yuan Dai, Meng Cui, Chang-Fu Sun, Fa-Yu Liu

Pages: 965-969 Published online on: 06 August 2012

Ultrasound microbubble contrast agent‑mediated suicide gene transfection in the treatment of hepatic cancer

Qing Tang, Xiaohong He, Haixing Liao, Liantu He, Ying Wang, Dazhi Zhou, Sumin Ye, Qilu Chen

Pages: 970-972 Published online on: 06 August 2012

Fusion PET-CT detection of neurolymphomatosis originating from primary breast lymphoma: A case report and literature review

Liying Xu, Yunfeng Zhou, Dasheng Qiu, Salman Shams

Pages: 973-975 Published online on: 03 August 2012

Antitumor activity of Endostar combined with radiation against human nasopharyngeal carcinoma in mouse xenograft models

Juying Zhou, Lili Wang, Xiaoting Xu, Yu Tu, Songbing Qin, Yuzhen Yin

Pages: 976-980 Published online on: 08 August 2012

The role of the TOB1 gene in growth suppression of hepatocellular carcinoma

Sheyu Lin, Qingfeng Zhu, Yang Xu, Hui Liu, Junyu Zhang, Jiawei Xu, Honglian Wang, Qing Sang, Qinghe Xing, Jia Fan

Pages: 981-987 Published online on: 16 August 2012

Expression of deleted in liver cancer 2 in colorectal cancer and its correlation with clinicopathological parameters

Kai Gao, Xiaorong Li, Gui Hu, Kaiyan Yang, Buning Tian, Yi Zhang

Pages: 988-992 Published online on: 06 August 2012

Two malignant solitary fibrous tumors in one kidney: Case report and review of the literature

Guangning Zhao, Gang Li, Ruifa Han

Pages: 993-995 Published online on: 09 August 2012

In vitro gastric cancer cell imaging using near‑infrared quantum dot-conjugated CC49

Yun-Peng Zhang, Peng Sun, Xu-Rui Zhang, Wu-Li Yang

Pages: 996-1002 Published online on: 20 August 2012

Expression of connexin 32 and connexin 43 in acute myeloid leukemia and their roles in proliferation

Sha Yi, Yan Chen, Lu Wen, Lijing Yang, Guohui Cui

Pages: 1003-1007 Published online on: 29 August 2012

Biomarker expression in normal fimbriae: Comparison of high- and low-grade serous ovarian carcinoma

Zhang Xuyin, Ding Jingxin, Tao Xiang, Jia Luoqi, Hua Keqin

Pages: 1008-1012 Published online on: 23 August 2012

Two consecutive days of treatment with liposomal cisplatin in non-small cell lung cancer

G. P. Stathopoulos, J. Stathopoulos, J. Dimitroulis

Pages: 1013-1016 Published online on: 30 July 2012

Nedaplatin and irinotecan combination therapy is equally effective and less toxic than cisplatin and irinotecan for patients with primary clear cell adenocarcinoma of the ovary and recurrent ovarian carcinoma

Shizuo Machida, Tomomi Sato, Hiroyuki Fujiwara, Yasushi Saga, Yuji Takei, Akiyo Taneichi, Hiroaki Nonaka, Mitsuaki Suzuki

Pages: 1017-1022 Published online on: 06 August 2012

Primary giant lymphoma of the right thigh: A case report and brief review of the literature

Yu-Huan Gao, Qian Xu, Guangchuan Wei, Hai-Sheng Liu, Xiaolin Wu, Li-Hong Liu, Li-Li Wu, Gui-Min Zhao, Lan-Ping Diao

Pages: 1023-1026 Published online on: 06 August 2012

miR-155 and miR-31 are differentially expressed in breast cancer patients and are correlated with the estrogen receptor and progesterone receptor status

Zhenduo Lu, Yuping Ye, Dechuang Jiao, Jianhua Qiao, Shude Cui, Zhenzhen Liu

Pages: 1027-1032 Published online on: 03 August 2012

Downregulation of KLF4 and the Bcl-2/Bax ratio in advanced epithelial ovarian cancer

Ok Yoon, Jaesook Roh

Pages: 1033-1036 Published online on: 30 July 2012

Changes in microRNA expression in the MG-63 osteosarcoma cell line compared with osteoblasts

Hao Hu, Yi Zhang, Xian-Hua Cai, Ji-Feng Huang, Lin Cai

Pages: 1037-1042 Published online on: 16 August 2012

Small molecules in combination with conventional chemotherapeutic drugs: Light at the end of the tunnel?

Martin Leinung, Clemens Cuny, Marc Diensthuber, Timo Stöver, Jens Wagenblast

Pages: 1043-1046 Published online on: 28 August 2012

Dermatofibrosarcoma protuberans: Our experience of 59 cases

Alessio Stivala, Giuseppe A.G. Lombardo, Gianluca Pompili, Maria Stella Tarico, Filippo Fraggetta, Rosario Emanuele Perrotta

Pages: 1047-1055 Published online on: 30 August 2012

Single nucleotide polymorphisms in the HIF‑1α gene and chemoradiotherapy of locally advanced rectal cancer

Birgitte Mayland Havelund, Karen‑Lise Garm Spindler, John Ploen, Rikke Fredslund Andersen, Anders Jakobsen

Pages: 1056-1060 Published online on: 31 July 2012

Prevention of human adenocarcinoma with CpG-ODN in a mouse model

Stephen E. Wright, Kathleen A. Rewers-Felkins, Nazrul  I. Chowdhury, Jewel Ahmed, Sanjay K. Srivastava

Pages: 1061-1063 Published online on: 06 August 2012

Small duodenal gastrointestinal stromal tumor presenting with acute bleeding misdiagnosed as hemobilia: Two case reports

Changwei Lin, Yeting Chang, Yi Zhang, Yunfei Zuo, Shuangyi Ren

Pages: 1069-1071 Published online on: 31 July 2012

Evaluation of carboplatin dosing in non-small cell lung carcinoma patients using Calvert formula and Cockroft and Gault equation for glomerular filtration rate estimation

Gil Bar-Sela, Orit Kaidar-Person, Fadi Mari, Suheir Assady, Nissim Haim

Pages: 1072-1076 Published online on: 20 August 2012

Metformin inhibits leptin-induced growth and migration of glioblastoma cells

Rita Ferla, Eva Haspinger, Eva Surmacz

Pages: 1077-1081 Published online on: 03 August 2012

Carboplatin and bevacizumab for recurrent malignant glioma

Maciej M. Mrugala, Laurie K. Crew, James R. Fink, Alexander M. Spence

Pages: 1082-1086 Published online on: 01 August 2012

High levels of β‑catenin promote IFNγ‑induced apoptosis in hepatocellular carcinoma cells

Wei Li, Hongfei Tong, Xiaojie Huang, Wen Wang, Hao Wu, Shengzhang Lin

Pages: 1092-1096 Published online on: 06 August 2012

Differential proteomic analysis of pathway biomarkers in human breast cancer by integrated bioinformatics

Liu Fu-Jun, Jin Shao-Hua, Shen Xiao-Fang

Pages: 1097-1103 Published online on: 24 August 2012

Endogenous cGMP‑dependent protein kinase reverses EGF‑induced MAPK/ERK signal transduction through phosphorylation of VASP at Ser239

Yan Tao, Yin‑Jie Gu, Zhi‑Hong Cao, Xiu‑Juan Bian, Ting Lan, Jian‑Rong Sang, Lu Jiang, Ying Wang, Hai Qian, Yong‑Chang Chen

Pages: 1104-1108 Published online on: 06 August 2012

A novel taspine analog, HMQ1611, inhibits growth of non-small cell lung cancer by inhibiting angiogenesis

Wen Lu, Bingling Dai, Weina Ma, Yanmin Zhang

Pages: 1109-1113 Published online on: 08 August 2012

Effectiveness of the bevacizumab‑irinotecan regimen in the treatment of recurrent glioblastoma multiforme: Comparison with other second‑line treatments without this regimen

Daniel Ruiz-Sánchez, Miguel Alaguero Calero, Alejandro José Sastre-Heres, María Teresa Iglesias García, Miguel Angel Calleja Hernandez, Fernando Martínez Martinez, Jaime Peña‑Díaz

Pages: 1114-1118 Published online on: 14 August 2012

Efficacy assessment of pemetrexed treatment of an NSCLC case with brain metastasis

Jing Liang, Xiaolin Liu, Beibei Yin, Hairong Liu, Junjuan Xiao, Yan Li

Pages: 1119-1121 Published online on: 30 August 2012

Changes in soluble fibrin levels during the perioperative period of gynecologic cancer surgery

Junichi Kodama, Noriko Seki, Chikako Fukushima, Tomoyuki Kusumoto, Keiichiro Nakamura, Atsushi Hongo, Yuji Hiramatsu

Pages: 1122-1124 Published online on: 31 August 2012

microRNA-195 suppresses osteosarcoma cell invasion and migration in vitro by targeting FASN

Jian Hua Mao, Rong Ping Zhou, Ai Fen Peng, Zhi Li Liu, Shan Hu Huang, Xin Hua Long, Yong Shu

Pages: 1125-1129 Published online on: 16 August 2012

A pilot study of extremely low-frequency magnetic fields in advanced non-small cell lung cancer: Effects on survival and palliation of general symptoms

Chengtao Sun, Huiming Yu, Xingwen Wang, Junqing Han

Pages: 1130-1134 Published online on: 17 August 2012

Tolerability of adjuvant chemotherapy with S-1 after curative resection in patients with stage II/III gastric cancer

Hironori Tsujimoto, Hiroyuki Horiguchi, Shuichi Hiraki, Yoshihisa  Yaguchi, Risa Takahata, Isao Kumano, Kazumichi Yoshida, Yusuke  Matsumoto, Satoshi Ono, Junji Yamamoto, Kazuo Hase

Pages: 1135-1139 Published online on: 27 August 2012

Lymph node micrometastases detected by carcinoembryonic antigen mRNA affect long-term survival and disease‑free interval in early-stage lung cancer patients

Mario Nosotti, Alessandro Palleschi, Lorenzo Rosso, Davide Tosi, Luigi Santambrogio, Paolo Mendogni, Antonella Marzorati, Ilaria Righi, Silvano Bosari

Pages: 1140-1144 Published online on: 24 August 2012
Journal Cover

November 2012
Volume 4 Issue 5

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image