Journal Articles

Open Access

Combined diagnosis of breast cancer in the early stage by MRI and detection of gene expression

Dena Ke, Rong Yang, Lina Jing

Pages: 467-472 Published online on: 31 May 2018
Open Access

MicroRNA‑153 functions as a tumor suppressor in gastric cancer via targeting Kruppel‑like factor 5

Yanlan Ouyang, Weijie Yuan, Sainan Qiu

Pages: 473-482 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Clinical significance of optical coherence tomography‑guided angioplasty on treatment selection

Jianfeng Huang, Kamal Belmadani, Marion Chatot, Fiona Ecarnot, Romain Chopard, Manhong Wang, Xu Cai, Francois Schiele, Nicolas Meneveau

Pages: 483-492 Published online on: 30 May 2018
Open Access

Revisiting Connectivity Map from a gene co‑expression network analysis

Wei Liu, Wei Tu, Li Li, Yingfu Liu, Shaobo Wang, Ling Li, Huan Tao, Huaqin He

Pages: 493-500 Published online on: 08 June 2018
Open Access

Analysis of FK506‑mediated functional recovery and neuroprotection in a rat model of spinal cord injury indicates that EGF is modulated in astrocytes

Jun Cai, Yu Sun, Zaoyang Yin, Daode Wang, Kun  Shi, Yuxuan Fu, Xiaojian Cao, Yingbin Ge

Pages: 501-510 Published online on: 08 June 2018
Open Access

An anatomical study of the spinous process of the seventh cervical vertebrae based on the three‑dimensional computed tomography reconstruction

Lei Zhang, Zidan Luo, Hao Wang, Lin Ren, Fei Yu, Taiyuan Guan, Shijie Fu

Pages: 511-516 Published online on: 31 May 2018
Open Access

Anti‑HBV effect of interferon‑thymosin α1 recombinant proteins in transgenic Dunaliella salina in vitro and in vivo

Zhihao Zhang, Ping He, Yan Zhou, Xuhua Xie, Shuying Feng, Changyu Sun

Pages: 517-522 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Dynamic expression of Epac and Rap1 in mouse oocytes and preimplantation embryos

Jun‑Chao Wang, Ying Geng, Ying Han, Hai‑Ning Luo, Yun‑Shan Zhang

Pages: 523-528 Published online on: 06 June 2018
Open Access

Antitumor necrosis factor‑α antibodies as a novel therapy for hepatocellular carcinoma

Wei Li, Yong‑Bin Jian

Pages: 529-536 Published online on: 30 May 2018
Open Access

Anti‑neuropilin‑1 monoclonal antibody suppresses the migration and invasion of human gastric cancer cells via Akt dephosphorylation

Yuan Ding, Juan Zhou, Shengyu Wang, Yue Li, Yanjun Mi, Shihua Gao, Yun Xu, Yuqiang Chen, Jianghua Yan

Pages: 537-546 Published online on: 30 May 2018
Open Access

Effects of mulberry leaf on experimental hyperlipidemia rats induced by high‑fat diet

Jianbo Huang, Yangpeng Wang, Chao Ying, Lei Liu, Zhaohuan Lou

Pages: 547-556 Published online on: 06 June 2018
Open Access

In vitro screening of cytotoxic activity of euphol from Euphorbia tirucalli on a large panel of human cancer‑derived cell lines

Viviane Aline Oliveira Silva, Marcela Nunes Rosa, Aline Tansini, Renato J.S. Oliveira, Olga Martinho, João Paulo Lima, Luiz F. Pianowski, Rui M. Reis

Pages: 557-566 Published online on: 31 May 2018
Open Access

Macrophages ameliorate bone marrow inflammatory injury and promote hematopoiesis in mice following hematopoietic stem cell transplantation

Jianlin Qiao, Lu Liu, Yuan Xia, Wen Ju, Pingping Zhao, Yan Jiang, Mingfeng Li, Wen Li, Lan Ding, Yulu Wu, Kunming Qi, Depeng Li, Xi Zhang, Kailin Xu, Lingyu Zeng

Pages: 567-572 Published online on: 23 May 2018
Open Access

Expression of Keap1 and Nrf2 in diffuse large B‑cell lymphoma and its clinical significance

Xuemei Yi, Yajun Zhao, Li Xue, Jing Zhang, Yujie Qiao, Qianqian Jin, Hongling Li

Pages: 573-578 Published online on: 23 May 2018
Open Access

Effect of thrombelastography on timing of coronary artery bypass grafting

Zhiyuan Yang, Zhouliang Xie, Xueliang Pei, Xiaoqiang Quan, Deguang Feng

Pages: 579-584 Published online on: 21 May 2018
Open Access

Evaluation of blood vessel injury, oxidative stress and circulating inflammatory factors in an L‑NAME‑induced preeclampsia‑like rat model

Wen Shu, Hanying Li, Hao Gong, Mei Zhang, Xiulong Niu, Yongqiang Ma, Xin Zhang, Wei Cai, Guohong Yang, Maoti Wei, Ning Yang, Yuming Li

Pages: 585-594 Published online on: 24 May 2018
Open Access

MicroRNA‑199a‑5p aggravates primary hypertension by damaging vascular endothelial cells through inhibition of autophagy and promotion of apoptosis

Xintao Tian, Chunpeng Yu, Lei Shi, Dan Li, Xiaoxue Chen, Di Xia, Jingwei Zhou, Wanqun Xu, Chengtai Ma, Lihua Gu, Yi An

Pages: 595-602 Published online on: 06 June 2018
Open Access

Application value of iterative reconstruction with CTA to intractable headache patients

Yanfeng Xu, Shujing Yu, Li Zhang, Jing Zheng, Yuefeng Chen, Yanxu Che

Pages: 603-608 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Changes in osteogenic gene expression in hypertrophic chondrocytes induced by SIN‑1

Ying He, Wen Yao, Meng Zhang, Ying Zhang, Dan Zhang, Zhuocheng Jiang, Tianyou Ma, Jian Sun, Mingming Shao, Jinghong Chen

Pages: 609-618 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Evaluation of the predictive value of high sensitivity C-reactive protein in pregnancy-induced hypertension syndrome

Hang Chen, Jun Zhang, Fang Qin, Xinyun Chen, Xiaojing Jiang

Pages: 619-622 Published online on: 31 May 2018
Open Access

Effects of vitamin D on apoptosis of T-lymphocyte subsets in neonatal sepsis

Ge Zheng, Minli Pan, Zhishu Li, Wenna Xiang, Weimin Jin

Pages: 629-634 Published online on: 24 May 2018
Open Access

GSH levels affect weight loss in individuals with metabolic syndrome and obesity following dietary therapy

Nikolaos Goutzourelas, Marina Orfanou, Ioannis Charizanis, George Leon, Demetrios A. Spandidos, Demetrios Kouretas

Pages: 635-642 Published online on: 23 May 2018
Open Access

Echinacoside suppresses dexamethasone‑induced growth inhibition and apoptosis in osteoblastic MC3T3‑E1 cells

Sibo Li, Haitao Jiang, Xiaohua Gu

Pages: 643-648 Published online on: 18 May 2018
Open Access

The clinical significance of Mda‑7/IL‑24 and C‑myb expression in tumor tissues of patients with diffuse large B cell lymphoma

Ming Ma, Riyang Zhao, Xingxiao Yang, Lianmei Zhao, Lihua Liu, Cong Zhang, Xuexiao Wang, Baoen Shan

Pages: 649-656 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Baicalin attenuates liver hypoxia/reoxygenation injury by inducing autophagy

Feng Liu, Jing Zhang, Jianmin Qian, Gang Wu, Zhenyu Ma

Pages: 657-664 Published online on: 08 June 2018
Open Access

Application value of expansive pedicle screw in the lumbar short‑segment fixation and fusion for osteoporosis patients

Fengbiao Weng, Jiazi Wang, Liwen Yang, Jincai Zeng, Yawei Chu, Zhigang Tian

Pages: 665-670 Published online on: 01 June 2018
Open Access

Analyses of the efficacy of percutaneous kyphoplasty and alendronate sodium on thoracolumbar vertebral fracture and the risk factors of fracture

Pengbin Li, Wenjuan Tang, Biao Che, Kai Wang, Kai Zou, Zheng Jin, Feng Zhou, Yan Zhuang

Pages: 679-684 Published online on: 01 June 2018
Open Access

Protective effects of celastrol against γ irradiation‑induced oxidative stress in human umbilical vein endothelial cells

Xiang‑Bei Han, Yan Tan, Yan‑Qiu Fang, Feng Li

Pages: 685-694 Published online on: 07 June 2018
Open Access

MIST1 regulates SNAI1 and acts through the PTEN/AKT signaling axis to promote anoikis resistance in human melanoma cells

Yiju Lee, Weifeng Yao, Chunjun Yang, Yunrui Li, Haiyang Ni, Lei Wang, Bin Ji, Yongge Gu, Sen Yang

Pages: 695-703 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Development of zoledronic acid functionalized hydroxyapatite loaded polymeric nanoparticles for the treatment of osteoporosis

Yunlu Cai, Tiantian Gao, Shiping Fu, Ping Sun

Pages: 704-710 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Influence of vitamin D deficiency on T cell subsets and related indices during spinal tuberculosis

Shao-Huai Zhou, Xin Wang, Ming-Yu Fan, Hong-Liang Li, Feng Bian, Tao Huang, Hong-Yu Fang

Pages: 718-722 Published online on: 22 May 2018
Open Access

Matrine inhibits the proliferation and migration of lung cancer cells through regulation of the protein kinase B/glycogen synthase kinase‑3β signaling pathways

Wang Xie, Jingjing Lu, Qingchun Lu, Xian Wang, Haihu Long, Jianhao Huang, Zhongliang Guo

Pages: 723-729 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Targeting cysteine‑rich angiogenic inducer‑61 by antibody immunotherapy suppresses growth and migration of non‑small cell lung cancer

Xinpeng Li, Naxin Yuan, Lingdan Lin, Lixia Yin, Yiqing Qu

Pages: 730-738 Published online on: 08 June 2018
Open Access

Effect of chitosan combined with hyaluronate on promoting the recovery of postoperative facial nerve regeneration and function in rabbits

Huawei Liu, Haitao Huang, Wenting Bi, Xinying Tan, Runxin Li, Weisheng Wen, Wenling Song, Yanhua Zhang, Feng Zhang, Min Hu

Pages: 739-745 Published online on: 30 May 2018
Open Access

Effects of atorvastatin on p38 phosphorylation and cardiac remodeling after myocardial infarction in rats

Mingyang Li, Fuyuan Liu, Ming Sang, Xiaodong Sun, Lu Li, Xiangyu Wang

Pages: 751-757 Published online on: 21 May 2018
Open Access

Identification of potential key genes associated with severe pneumonia using mRNA‑seq

Cong Feng, He Huang, Sai Huang, Yong‑Zhi Zhai, Jing Dong, Li Chen, Zhi Huang, Xuan Zhou, Bei Li, Li‑Li Wang, Wei Chen, Fa‑Qin Lv, Tan‑Shi Li

Pages: 758-766 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Leptin promotes the growth of breast cancer by upregulating the Wnt/β‑catenin pathway

Xi Liang, Shujun Wang, Xueju Wang, Lijuan Zhang, Haidong Zhao, Le Zhang

Pages: 767-771 Published online on: 23 May 2018
Open Access

Sustained localized reentry within the left atrial appendage as a mechanism of recurrent arrhythmia following atrial fibrillation ablation

Jin‑Cun Guo, Wei‑Bin Huang, Fa‑Guang Zhou, Jiang Hong, Yan Wang

Pages: 772-778 Published online on: 31 May 2018
Open Access

Long non‑coding RNA TUG1 promotes osteosarcoma cell proliferation and invasion through inhibition of microRNA‑212‑3p expression

Heng Li, Guofeng Tian, Feipeng Tian, Lin Shao

Pages: 779-787 Published online on: 24 May 2018
Open Access

LAP+CD4+ T cells are elevated among the peripheral blood mononuclear cells and tumor tissue of patients with hepatocellular carcinoma

Xi Ou, Jing Guan, Jing‑Sen Chen, Jie‑Cao Ying, Xiao‑Ping Liu, Pei‑Kai Tian, Ji‑Kui Liu, Li‑Ping Nie, Yang Zhao, Guang‑Yin Yu

Pages: 788-796 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Single‑incision surgery for gynecomastia using TriPort: A case report

Jian Liu, Yong Han, Kai Cheng, Xiao‑Hong Wang, Fengli Guo, Zhen‑Lin Yang

Pages: 797-801 Published online on: 25 May 2018
Open Access

Comprehensive integrated analysis of gene expression datasets identifies key anti‑cancer targets in different stages of breast cancer

Meng‑Ting Gong, Shou‑Dong Ye, Wen‑Wen Lv, Kan He, Wen‑Xing Li

Pages: 802-810 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Changes in bone mineral density and bone metabolic indexes in ankylosing spondylitis mouse model complicated with osteoporosis

Zi-Bing Hu, Bo Wei, Shao-Ke Wu, Jie-Cong Sun, Min Xiang, Zhong-Min Zhang

Pages: 811-815 Published online on: 24 May 2018
Open Access

Clinical significance of changes in IL-6, CRP and S100 in serum and NO in cerebrospinal fluid in subarachnoid hemorrhage and prognosis

Wensheng Zhang, Leitao Sun, Lixin Ma, Zefu Li

Pages: 816-820 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Mesenchymal stem cells and CXC chemokine receptor 4 overexpression improved the therapeutic effect on colitis via mucosa repair

Zheng Chen, Qianqian Chen, Haitao Du, Lijuan Xu, Jun Wan

Pages: 821-829 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Triptolide inhibits vascular endothelial growth factor‑mediated angiogenesis in human breast cancer cells

Huantao Liu, Lubing Tang, Xiaoyan Li, Huiying Li

Pages: 830-836 Published online on: 21 May 2018
Open Access

Dexmedetomidine on autophagy of hippocampal neurons in aged rats under sevoflurane anesthesia

Chunfang Yi, Zhiyun Fu, Xiaofeng Luo

Pages: 837-841 Published online on: 24 May 2018
Open Access

Expression of Bcl-2 and Bad in hippocampus of status epileptic rats and molecular mechanism of intervened recombinant human erythropoietin

Jianghua Yu, Zhiqin Shi, Xudong Su, Yi Zhou, Bin Li, Shan Wang, Lijing Jia, Bo Zhao, Mengchu Zhu, Xiaohong Feng, Kuochang Yin, Weiping Wang

Pages: 847-855 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Association analysis of dietary habits with gut microbiota of a native Chinese community

Leimin Qian, Renyuan Gao, Leiming Hong, Cheng Pan, Hao Li, Jianming Huang, Huanlong Qin

Pages: 856-866 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Naringenin inhibits NG‑nitro‑L‑arginine methyl ester‑induced hypertensive left ventricular hypertrophy by decreasing angiotensin‑converting enzyme 1 expression

Yanxiang Gao, Zhizhi Wang, Yayun Zhang, Yuting Liu, Shanshan Wang, Weiliang Sun, Jing Guo, Changan Yu, Yong Wang, Wei Kong, Jingang Zheng

Pages: 867-873 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Blood platelet and serum bilirubin in the diagnosis of central serous chorioretinopathy

Qiang Zhang, Wei Wang, Changxia Dong

Pages: 874-878 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Effects of probucol on atherosclerotic plaque and soluble thrombomodulin in patients with coronary heart disease

Donghai Liu, Guoping Yang, Xuebin Zhao, Huanzhi Yang

Pages: 886-890 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Investigation of the values of CT perfusion imaging and ultrasound elastography in the diagnosis of liver fibrosis

Yansong Li, Qing Pan, Hong Zhao

Pages: 896-900 Published online on: 07 June 2018

Novel compound heterozygous mutations in low density lipoprotein receptor gene causes a severe phenotype in a Chinese hypercholesterolemia family

Xinyao Cheng, Yifang Huang, Xueping Qiu, Xiaohuan Cheng, Yalei Jin, Yafei Hu, Bing Yang, Jingbo Zhao, Yuhua Lei, Fang Zheng

Pages: 901-907 Published online on: 23 May 2018

Melatonin alleviates liver steatosis induced by prenatal dexamethasone exposure and postnatal high‑fat diet

Ching‑Chou Tsai, Yu‑Ju Lin, Hong‑Ren Yu, Jiunn‑Ming Sheen, You‑Lin Tain, Li‑Tung Huang, Mao‑Meng Tiao

Pages: 917-924 Published online on: 06 June 2018

Liver‑targeted delivery of liposome‑encapsulated curcumol using galactosylated‑stearate

Wen‑Jie Li, You‑Wen Lian, Quan‑Sheng Guan, Ning Li, Wen‑Jun Liang, Wen‑Xin Liu, Yong‑Bin Huang, Yi Cheng, Hui Luo

Pages: 925-930 Published online on: 23 May 2018

Activated protein C inhibits lung injury induced by LPS via downregulating MAPK signaling

Jianming Zhou, Ruoyu Hu, Shengjie Jing, Xin Xue, Wenhao Tang

Pages: 931-936 Published online on: 29 May 2018

Copeptin level in the early prediction of cardiorenal syndrome in rats

Xiaosheng Sheng, Li Lin, Fangming Guo, Shuxia Liang, Haohao Chen, Yuanshu Fang, Mingxing Ding

Pages: 937-944 Published online on: 30 May 2018

The diagnostic value of three‑dimensional CT angiography for patients with acute coronary artery disease

Libo Li, Jing Hao, Shi Qu, Yancheng Fang

Pages: 945-949 Published online on: 07 June 2018

Diagnostic implications of MOG/AQP4 antibodies in recurrent optic neuritis

Ying Peng, Lei Liu, Yuanchu Zheng, Zhixin Qiao, Kai Feng, Jiawei Wang

Pages: 950-958 Published online on: 08 June 2018

Randomized controlled study on the curative effects of twist‑drill craniotomy and burr‑hole craniotomy in the treatment of chronic subdural hematoma

Changsong Xu, Bing Chen, Liujun Xue, Lei Xia, Xiu Yang, Ming Wei, Xiaobo Hui, Quan Chen, Jinlong Zheng, Zhengming Li, Xiangyang Tian, Guanliang Cheng, Feng Xiao, Min Lu

Pages: 959-965 Published online on: 07 June 2018

CYSLTR1 promotes adenoid hypertrophy by activating ERK1/2

Wenjie Gao, Jinying Li, Quanheng Li, Shuhua An

Pages: 966-970 Published online on: 08 June 2018

Psychiatric side effects of pegylated interferon‑α and ribavirin therapy in Iranian patients with chronic hepatitis C: A meta‑analysis

Lotfollah Davoodi, Babak Masoum, Mahmood Moosazadeh, Hamed Jafarpour, Mohammad Reza Haghshenas, Tahoora Mousavi

Pages: 971-978 Published online on: 06 June 2018

Efficacy and safety of long‑course tacrolimus treatment for idiopathic membranous nephropathy

Jia Di, Qing Qian, Min Yang, Yaping Jiang, Hua Zhou, Min Li, Yun Zou

Pages: 979-984 Published online on: 23 May 2018

Metformin exerts anti‑inflammatory effects on mouse colon smooth muscle cells in vitro

Ahmed Al‑Dwairi, Mohammad Alqudah, Othman Al‑Shboul, Mahmoud Alfaqih, Dana Alomari

Pages: 985-992 Published online on: 25 May 2018

MicroRNA‑302 inhibits cell migration and invasion in cervical cancer by targeting DCUN1D1

Yongjie Jiang, Ruijie Hou, Shaoping Li, Shaoru Li, Ge Dang

Pages: 1000-1008 Published online on: 25 May 2018

Gene subtype analysis of Treponema pallidum for drug resistance to azithromycin

Yuecui Li, Jin Li, Weiyue Hu, Hongxia Luo, Jing Zhou, Chenghang Li, Chunjiao Chen

Pages: 1009-1013 Published online on: 30 May 2018

Inflammatory cytokines and cells are potential markers for patients with cerebral apoplexy in intensive care unit

Jianhong Wang, Zicheng Hu, Shu Yang, Chengchun Liu, Haimei Yang, Duozi Wang, Fuqiang Guo

Pages: 1014-1020 Published online on: 23 May 2018

TTB2 induces apoptosis in Ewing sarcoma cells

Xueling Zou, Wenfeng Huang

Pages: 1021-1025 Published online on: 30 May 2018

Grazoprevir/elbasvir treatment for the relapse of HCV genotype 1b infection after ledipasvir/sofosbuvir: A case report

Tomoko Tadokoro, Asahiro Morishita, Kyoko Oura, Koji Fujita, Shima Mimura, Teppei Sakamoto, Takako Nomura, Joji Tani, Hirohito Yoneyama, Tsutomu Masaki

Pages: 1026-1028 Published online on: 23 May 2018
Open Access

Endometriosis and in vitro fertilisation (Review)

Loukia Vassilopoulou, Michail Matalliotakis, Maria I. Zervou, Charoula Matalliotaki, Demetrios A. Spandidos, Ioannis Matalliotakis, George N. Goulielmos

Pages: 1043-1051 Published online on: 13 June 2018
Open Access

Compound Astragalus and Salvia miltiorrhiza extract inhibits hepatocarcinogenesis via modulating TGF‑β/TβR and Imp7/8

Chao Wu, Hongwei Kan, Min Hu, Xin Liu, Alex Boye, Yufeng Jiang, Jiajun Wu, Jiyu Wang, Xiaochuan Yang, Yan Yang

Pages: 1052-1060 Published online on: 12 June 2018
Open Access

Effects of downregulated expression of microRNA‑187 in gastric cancer

Wenjing Chen, Yongxin Cui, Jiulong Wang, Yuqing Yuan, Xiangwei Sun, Liang Zhang, Shurong Shen, Jun Cheng

Pages: 1061-1070 Published online on: 15 June 2018
Open Access

Natural killer cells inhibit metastasis of ovarian carcinoma cells and show therapeutic effects in a murine model of ovarian cancer

Yanming Sun, Zhitao Yao, Zhihua Zhao, Haifeng Xiao, Mengting Xia, Xiaojun Zhu, Xuelu Jiang, Chuntao Sun

Pages: 1071-1078 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Effects of ginsenoside Rb1 on oxidative stress injury in rat spinal cords by regulating the eNOS/Nrf2/HO‑1 signaling pathway

Xinwei Liu, Xiaochuan Gu, Miaomiao Yu, Ying Zi, Hailong Yu, Yu Wang, Yanchun Xie, Liangbi Xiang

Pages: 1079-1086 Published online on: 12 June 2018
Open Access

2,3,5,4'‑tetrahydroxy‑stilbene‑2‑O‑β‑D‑glucoside attenuates methionine and choline‑deficient diet‑induced non‑alcoholic fatty liver disease

Mingnuan Han, Ting Zhang, Wen Gu, Xingxin Yang, Ronghua Zhao, Jie Yu

Pages: 1087-1094 Published online on: 13 June 2018
Open Access

Silence of IGFBP7 suppresses apoptosis and epithelial mesenchymal transformation of high glucose induced‑podocytes

Xiaojun Cai, Lei Wang, Xuling Wang, Fengyan Hou

Pages: 1095-1102 Published online on: 13 June 2018
Open Access

Antitumor effects of carbon nanotube‑drug complex against human breast cancer cells

Shiping Yu, Yi Zhang, Lin Chen, Qiang Li, Jinglei Du, Yuduan Gao, Li Zhang, Yongzhen Yang

Pages: 1103-1110 Published online on: 20 June 2018
Open Access

Analysis of the miRNA and mRNA involved in osteogenesis of adipose‑derived mesenchymal stem cells

Bo Jia, Zhaoqiang Zhang, Xiaoling Qiu, Hongxing Chu, Xiang Sun, Xianghuai Zheng, Jianjiang Zhao, Qin Li

Pages: 1111-1120 Published online on: 13 June 2018
Open Access

Identification of key genes and pathways for esophageal squamous cell carcinoma by bioinformatics analysis

Xiaohua Chen, Sina Cai, Baoxia Li, Xiaona Zhang, Wenhui Li, Henglun Linag, Xiaolong Cao

Pages: 1121-1130 Published online on: 15 June 2018
Open Access

Effects of dexmedetomidine as an adjunct in transversus abdominis plane block during gynecological laparoscopy

Yurong Xue, Hui Yuan, Yongquan Chen

Pages: 1131-1136 Published online on: 12 June 2018
Open Access

Effect of NMDA on proliferation and apoptosis in hippocampal neural stem cells treated with MK‑801

Juan Ding, Yu Shao, Hui‑Hui Zhou, Quan‑Rui Ma, Yi‑Wei Zhang, Yin‑Xiu Ding, Yu‑Qing He, Juan Liu

Pages: 1137-1142 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Effect of lanthanum chloride on tumor growth and apoptosis in human ovarian cancer cells and xenograft animal models

Fen Wang, Yuanfang Zhu, Shanyu Fang, Shuya Li, Sisun Liu

Pages: 1143-1148 Published online on: 13 June 2018
Open Access

Relevant analyses of pathogenic bacteria and inflammatory factors in neonatal purulent meningitis

Bing Song, Qingli Hua, Hongwei Sun, Bingyu Hu, Xin Dong, Li Sun

Pages: 1153-1158 Published online on: 08 June 2018
Open Access

BMP14 induces tenogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in vitro

Dan Wang, Xinhao Jiang, Aiqing Lu, Min Tu, Wei Huang, Ping Huang

Pages: 1165-1174 Published online on: 12 June 2018
Open Access

Combination of bevacizumab and photodynamic therapy vs. bevacizumab monotherapy for the treatment of wet age‑related macular degeneration: A meta‑analysis of randomized controlled trials

Qingquan Wei, Junling Liu, Qingyu Liu, Chengda Ren, Wenting Cai, Xiuwei Liang, Jing Wen, Jing Yu

Pages: 1187-1194 Published online on: 13 June 2018
Open Access

Hydroxybutyrate promotes the recovery from cerebral infarction by activating Amp‑activated protein kinase signaling

Huisheng Wu, Peipei Guo, Xinyi Li, Zhao Jin, Xin Yang, Yanlin Wang

Pages: 1195-1202 Published online on: 13 June 2018
Open Access

The application of conventional us and transthoracic ultrasound elastography in evaluating peripheral pulmonary lesions

Hong Wei, Yuchan Lu, Qiao Ji, Hang Zhou, Xianli Zhou

Pages: 1203-1208 Published online on: 21 June 2018
Open Access

Impact of timing of initiation of dialysis on long‑term prognosis of patients undergoing hemodialysis

Yumei Zhang, Chun Hu, Zhixiang Bian, Peihua Chen

Pages: 1209-1215 Published online on: 08 June 2018
Open Access

MicroRNA‑423‑5p inhibits colon cancer growth by promoting caspase‑dependent apoptosis

Wenzhuo Jia, Tao Yu, Qi An, Xianglong Cao, Hongda Pan

Pages: 1225-1231 Published online on: 12 June 2018
Open Access

Premature senescence activation in DLD‑1 colorectal cancer cells through adjuvant therapy to induce a miRNA profile modulating cellular death

Sergiu Chira, Lajos Raduly, Cornelia Braicu, Ancuta Jurj, Roxana Cojocneanu‑Petric, Laura Pop, Valentina Pileczki, Calin Ionescu, Ioana Berindan‑Neagoe

Pages: 1241-1249 Published online on: 19 June 2018
Open Access

Laminin‑chitosan‑PLGA conduit co‑transplanted with Schwann and neural stem cells to repair the injured recurrent laryngeal nerve

Yu Li, Ziwei Yu, Yongzhi Men, Xinwei Chen, Baoxin Wang

Pages: 1250-1258 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Pregabalin treatment for neuropathic pain may damage intervertebral disc tissue

Numan Karaarslan, Ibrahim Yilmaz, Duygu Yasar Si̇rin, Hanefi Ozbek, Necati Kaplan, Yasin Emre Kaya, Yener Akyuva, Mehmet Sabri Gurbuz, Kadir Oznam, Ozkan Ates

Pages: 1259-1265 Published online on: 12 June 2018
Open Access

Curcumin inhibits proliferation and promotes apoptosis of breast cancer cells

Shan Hu, Yingchun Xu, Liwei Meng, Liming Huang, He Sun

Pages: 1266-1272 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Effects of remote ischemic post-conditioning on platelet activation of AMI patients

Yun-Xia Qian, Ke-Sheng Dai, Li-Li Zhao, Xiang-Jun Yang

Pages: 1273-1277 Published online on: 08 June 2018
Open Access

Protective effects of honokiol against oxidative stress‑induced apoptotic signaling in mouse podocytes treated with H2O2

Fang Wu, Hangping Yao, Fenping Zheng, Shengjie Tang, Xihua Lin, Lin Li, Jiaqiang Zhou, Hong Li

Pages: 1278-1284 Published online on: 14 June 2018
Open Access

Human acellular amniotic membrane is adopted to treat venous ulcers

Zhoupeng Wu, Xiaoyan Liu, Ding Yuan, Jichun Zhao

Pages: 1285-1289 Published online on: 20 June 2018
Open Access

Infantile neuroaxonal dystrophy caused by PLA2G6 gene mutation in a Chinese patient: A case report

Baotian Wang, De Wu, Jiulai Tang

Pages: 1290-1294 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Role of vasodilator‑stimulated phosphoprotein in human cytomegalovirus‑induced hyperpermeability of human endothelial cells

Yihao Tian, Yanqi He, Ling Zhang, Jie Zhang, Liu Xu, Yanbin Ma, Xiaolong Xu, Lei Wei

Pages: 1295-1303 Published online on: 20 June 2018
Open Access

The preparation and clinical application of diagnostic DNA microarray for the detection of pathogens in intracranial bacterial and fungal infections

Jingrong Cao, Shichao Gao, Jing Chen, Bin Zhu, Rong Min, Peichang Wang

Pages: 1304-1310 Published online on: 14 June 2018
Open Access

MicroRNA‑663 regulates the proliferation of fibroblasts in hypertrophic scars via transforming growth factor‑β1

Qi Chen, Tianlan Zhao, Xiaoming Xie, Daojiang Yu, Lijun Wu, Wenyuan Yu, Wei Sun

Pages: 1311-1317 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Trimetazidine combined with berberine on endothelial function of patients with coronary heart disease combined with primary hypertension

Hui Zhang, Hongyu Niu, Xiangzhi Yuan, Jing Chang, Xiaojuan Wang

Pages: 1318-1322 Published online on: 08 June 2018
Open Access

Clinical study of the use of gastroscopy as oral choledochoscopy

Shunhui He, Xuehua Liu, Guoping Du, Wenzhi Chen, Weiqing Ruan

Pages: 1333-1337 Published online on: 18 June 2018
Open Access

Effects of graft preconditioning on γ‑irradiated deep frozen tendon allografts used in anterior cruciate ligament reconstruction

Xiaozuo Zheng, Wei Xu, Juyuan Gu, Yang Hu, Meijuan Cui, Yu‑E Feng, Shijun Gao

Pages: 1338-1342 Published online on: 21 June 2018
Open Access

Fluvastatin inhibits cardiomyocyte apoptosis after myocardial infarction through Toll pathway Corrigendum in /10.3892/etm.2018.6881

Lili Jia, Liang Wang, Wenxue Liu, Guanglei Qian, Xiufang Jiang, Zhimian Zhang

Pages: 1350-1354 Published online on: 13 June 2018
Open Access

An analysis on treatment effect of blue light phototherapy combined with Bifico in treating neonatal hemolytic jaundice

Yan Jiao, Yuting Jin, Huanhuan Meng, Meizhang Wen

Pages: 1360-1364 Published online on: 21 June 2018

Impact of proteasome inhibitor MG‑132 on expression of NF‑κB, IL‑1β and histological remodeling after myocardial infarction

Xinhua Wu, Zhangrong Chen, Ying Yang, Yu Dong, Hong Liu, Shiquan Kuang, Kailiang Luo

Pages: 1365-1372 Published online on: 13 June 2018

Protective effect of electro‑acupuncture on liver ischemia‑reperfusion injury in rats

Yesheng Li, Yi Chen, Xinji Zhang, Li Geng, Binghua Dai, Xin Lv, Ping Zhang, Honghai Li, Jiamei Yang, Yangqing Huang, Feng Xu

Pages: 1373-1380 Published online on: 12 June 2018

BMP7‑overexpressing bone marrow‑derived mesenchymal stem cells (BMSCs) are more effective than wild‑type BMSCs in healing fractures

Xu Yan, Zhenhua Zhou, Lixin Guo, Zhaochi Zeng, Zhongkai Guo, Qingdong Shao, Weidong Xu

Pages: 1381-1388 Published online on: 21 June 2018

Treatment of severe periodontic‑endodontic combined lesions with minocycline hydrochloride ointment combined with mineral trioxide aggregate

Wen Shao, Feng Xiao, Zhong‑Xin Xu, Rui‑Han Ren, Yong Wang, Yi‑Qun Wu

Pages: 1389-1396 Published online on: 21 June 2018

Fibroblast growth factor‑21 is a potential diagnostic factor for patients with gestational diabetes mellitus

Chengfang Xu, Zhenyan Han, Ping Li, Xuejiao Li

Pages: 1397-1402 Published online on: 12 June 2018

Effect of TGF‑β1 on blood CD4+CD25high regulatory T cell proliferation and Foxp3 expression during non‑small cell lung cancer blood metastasis

Yi Hu, Weibo Qi, Li Sun, Hui Zhou, Biliu Zhou, Zhiping Yang

Pages: 1403-1410 Published online on: 13 June 2018

SIRT5 regulates pancreatic β‑cell proliferation and insulin secretion in type 2 diabetes

Yongmei Ma, Xiaoqiang Fei

Pages: 1417-1425 Published online on: 13 June 2018

Propofol attenuates mast cell degranulation via inhibiting the miR‑221/PI3K/Akt/Ca2+ pathway

Zhiyong Yi, Zhipan Yi, Kai Huang, Yanqun Cao, Chuli Xiao, Yanwei Li, Quzhe Lu, Shuang Zhao, Wenqi Luo, Guanlan Liu

Pages: 1426-1432 Published online on: 15 June 2018

Preliminary investigation on the abnormal mechanism of CD4+FOXP3+CD25high regulatory T cells in pediatric B‑cell acute lymphoblastic leukemia

Si‑Xi Liu, Hai‑Rong Xiao, Guo‑Bing Wang, Xiao‑Wen Chen, Chang‑Gang Li, Hui‑Rong Mai, Xiu‑Li Yuan, Guo‑Sheng Liu, Fei‑Qiu Wen

Pages: 1433-1441 Published online on: 19 June 2018

Clinical diagnosis and treatment of pediatric anti‑N‑methyl‑D‑aspartate receptor encephalitis: A single center retrospective study

Yang Sai, Xiao Zhang, Mei Feng, Jingwen Tang, Hongmei Liao, Lihong Tan

Pages: 1442-1448 Published online on: 20 June 2018

8p11 Myeloproliferative syndrome with t(8;22)(p11;q11): A case report

Jing Jing Liu, Li Meng

Pages: 1449-1453 Published online on: 20 June 2018

Concordance of 24‑h intraocular pressure curve in patients with untreated unilateral primary open‑angle glaucoma

Zhongjing Lin, Shouyue Huang, Ping Huang, Changwei Li, Zhenghua Chen, Yisheng Zhong

Pages: 1461-1469 Published online on: 15 June 2018

Nobiletin protects PC12 cells from ERS‑induced apoptosis in OGD/R injury via activation of the PI3K/AKT pathway

Zi‑Ru Li, Lei Yang, Jin Zhen, Yan Zhao, Zu‑Neng Lu

Pages: 1470-1476 Published online on: 20 June 2018

Insulin‑like growth factor 1/insulin‑like growth factor 1 receptor signaling protects against cell apoptosis through the PI3K/AKT pathway in glioblastoma cells

Mingshi Zhang, Jinrui Liu, Mingjun Li, Shihua Zhang, Yanmei Lu, Yanqiu Liang, Kai Zhao, Yingfu Li

Pages: 1477-1482 Published online on: 21 June 2018

Peripheral blood mitochondrial DNA copy number as a novel potential biomarker for diabetic nephropathy in type 2 diabetes patients

Ghada Al‑Kafaji, Abdulah Aljadaan, Amer Kamal, Moiz Bakhiet

Pages: 1483-1492 Published online on: 15 June 2018

Adjuvant rhubarb alleviates organs dysfunction and inhibits inflammation in heat stroke

Ying Wan, Shuang‑Shuang Sun, Hai‑Yan Fu, Yin‑Kun Xu, Qing Liu, Jiang‑Tao Yin, Bing Wan

Pages: 1493-1498 Published online on: 20 June 2018

miR‑202 suppresses prostate cancer growth and metastasis by targeting PIK3CA

Shengping Zhang, Jiarong Cai, Wenjun Xie, Hui Luo, Fei Yang

Pages: 1499-1504 Published online on: 12 June 2018

Distal myopathy with rimmed vacuoles: Spectrum of GNE gene mutations in seven Chinese patients

Feifei Su, Jing Miao, Xuemei Liu, Xiaojing Wei, Xuefan Yu

Pages: 1505-1512 Published online on: 22 June 2018

Paeoniflorin inhibits IL‑1β‑induced MMP secretion via the NF‑κB pathway in chondrocytes

Peng‑Fei Hu, Fang‑Fang Sun, Li‑Feng Jiang, Jia‑Peng Bao, Li‑Dong Wu

Pages: 1513-1519 Published online on: 19 June 2018

Regulation of transforming growth factor β‑mediated epithelial‑mesenchymal transition of lens epithelial cells by c‑Src kinase under high glucose conditions

Zhi‑Hua Han, Fang Wang, Fu‑Lei Wang, Qi Liu, Jian Zhou

Pages: 1520-1528 Published online on: 22 June 2018

Activation of protein kinase C‑α/heme oxygenase‑1 signaling pathway improves mitochondrial dynamics in lipopolysaccharide‑activated NR8383 cells

Xiangyun Li, Yuan Zhang, Jianbo Yu, Rui Mu, Lili Wu, Jia Shi, Lirong Gong, Daquan Liu

Pages: 1529-1537 Published online on: 12 June 2018

Anti‑inflammatory action of ambuic acid, a natural product isolated from the solid culture of Pestalotiopsis neglecta, through blocking ERK/JNK mitogen‑activated protein kinase signaling pathway

Qian Zhang, Ruiling Luan, Huixiang Li, Yanan Liu, Pan Liu, Liying Wang, Danna Li, Mengdi Wang, Qiang Zou, Hongwei Liu, Keiichi Matsuzaki, Feng Zhao

Pages: 1538-1546 Published online on: 12 June 2018

Predictive value of the neutrophil‑to‑lymphocyte ratio and hemoglobin insystemic lupus erythematosus

Haitao Yu, Lili Jiang, Liqiong Yao, Chao Gan, Xinwen Han, Ruiqi Liu, Na Su

Pages: 1547-1553 Published online on: 13 June 2018
Open Access

[Corrigendum] miR‑199b‑5p serves as a tumor suppressor in renal cell carcinoma

Yulin Lai, Jing Quan, Canbin Li, Hang Li, Jia Hu, Peijie Chen, Jinling Xu, Xin Guan, Weijie Xu, Yongqing Lai, Liangchao Ni

Pages: 1561-1561 Published online on: 20 June 2018
Journal Cover

August-2018
Volume 16 Issue 2

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image