Journal Articles

Action of melatonin on squamous cell carcinoma and other tumors of the oral cavity (Review)

Antonio Cutando, Antonio López‑Valverde, Joaquin De Vicente, Julian López Gimenez, Isaac Alias CarcÍa, Rafael Gomez de Diego

Pages: 923-926 Published online on: 20 January 2014
Open Access

Discrepancy between the effects of morronside on apoptosis in human embryonic lung fibroblast cells and lung cancer A549 cells

Jian‑Ping Chen, De‑Guo Xu, Xiao‑Yi Yu, Feng‑Ming Zhao, Dong‑Qing Xu, Xu Zhang, Bao‑Chang Cai, Ming‑Yan Wang

Pages: 927-932 Published online on: 03 February 2014
Open Access

Efficient synthesis of chloro‑derivatives of sialosyllactosylceramide, and their enhanced inhibitory effect on epidermal growth factor receptor activation

Nagako Kawashima, Huanhuan Qu, Marlin Lobaton, Zhenyuan Zhu, Matthieu Sollogoub, Webster K. Cavenee, Kazuko Handa, Sen‑Itiroh Hakomori, Yongmin Zhang

Pages: 933-940 Published online on: 17 February 2014

Effect of CXCL12/CXCR4 on increasing the metastatic potential of non‑small cell lung cancer in vitro is inhibited through the downregulation of CXCR4 chemokine receptor expression

Songping Xie, Wenhui Zeng, Guohua Fan, Jie Huang, Ganjun Kang, Qing Geng, Bangchang Cheng, Wei Wang, Ping Dong

Pages: 941-947 Published online on: 29 January 2014

Triple‑negative breast cancer frequency and type of BRCA mutation: Clues from Sardinia

Grazia Palomba, Mario Budroni, Nina Olmeo, Francesco Atzori, Maria Teresa Ionta, Marina Pisano, Francesco Tanda, Antonio Cossu, Giuseppe Palmieri

Pages: 948-952 Published online on: 28 January 2014

Combined neuroendocrine carcinoma and adenocarcinoma in the stomach: A case report

Shouzhen Li, Xueyuan Cao, Chengyi Jiang, Quan Wang

Pages: 953-955 Published online on: 24 January 2014

Imaging and pathological features of primary hepatic neuroendocrine carcinoma: An analysis of nine cases and review of the literature

Zhu Chen, Hua‑En Xiao, Paudel Ramchandra, Hai‑Jiang Huang

Pages: 956-962 Published online on: 31 January 2014
Open Access

hSulf‑1 inhibits cell proliferation and migration and promotes apoptosis by suppressing stat3 signaling in hepatocellular carcinoma

Liu Ling, Ding Feng, Chen Jiwei, Wang Boyong, Liu Zhisu

Pages: 963-969 Published online on: 03 February 2014
Open Access

Staging and monitoring of childhood rhabdomyosarcoma with flow cytometry

Hongqiang Shen, Yongmin Tang, Ao Dong, Huamei Li, Diying Shen, Shilong Yang, Hongfeng Tang, Weizhong Gu, Qiang Shu

Pages: 970-976 Published online on: 04 February 2014
Open Access

Hepatic epithelioid hemangioendothelioma: A comparison of Western and Chinese methods with respect to diagnosis, treatment and outcome

Xin Yan Zhao, Mohmedmohsin Ismail Ahmed Rakhda, Sohail Habib, Ali Bihi, Abdullah Muhammad, Tai Ling Wang, Ji‑Dong Jia

Pages: 977-983 Published online on: 03 February 2014
Open Access

Fluorodeoxyglucose uptake in laryngeal carcinoma is associated with the expression of glucose transporter‑1 and hypoxia‑inducible‑factor‑1α and the phosphoinositide 3‑kinase/protein kinase B pathway

Kui Zhao, Shu‑Ye Yang, Shui‑Hong Zhou, Meng Jie Dong, Yang‑Yang Bao, Hong‑Tian Yao

Pages: 984-990 Published online on: 12 February 2014

Relapsed acute lymphoblastic leukemia with unusual multiple bone invasions: A case report

Mayumi Hangai, Kentaro Watanabe, Ryosuke Shiozawa, Mitsuteru Hiwatari, Kohmei Ida, Junko Takita

Pages: 991-993 Published online on: 23 January 2014

Coexisting primary central nervous system non‑Hodgkin's lymphoma and colorectal adenocarcinoma: A case report

Zhengshi Wang, Ming Zhong

Pages: 994-996 Published online on: 22 January 2014

Pulmonary sclerosing hemangioma with lymph node metastasis: A case report and literature review

Yasushi Adachi, Koji Tsuta, Ryuji Hirano, Jin Tanaka, Keizo Minamino, Tomohiko Shimo, Susumu Ikehara

Pages: 997-1000 Published online on: 28 January 2014

A rare case of non‑invasive ductal carcinoma of the breast coexisting with follicular lymphoma: A case report with a review of the literature

Mikako Tamaoki, Yoshinori Nio, Kazuhiko Tsuboi, Marika Nio, Masashi Tamaoki, Riruke Maruyama

Pages: 1001-1006 Published online on: 14 February 2014

Antitumor effects of high‑temperature hyperthermia on a glioma rat model

Hidefumi Takagi, Kazuo Azuma, Takeshi Tsuka, Tomohiro Imagawa, Tomohiro Osaki, Yoshiharu Okamoto

Pages: 1007-1010 Published online on: 04 February 2014

Leiomyosarcoma of the thyroid gland: A case report and literature review

Giovanni Conzo, Giancarlo Candela, Ernesto Tartaglia, Claudio Gambardella, Claudio Mauriello, Guido Pettinato, Giuseppe Bellastella, Kathrine Esposito, Luigi Santini

Pages: 1011-1014 Published online on: 04 February 2014

FDG‑PET/CT imaging for tumor staging and definition of tumor volumes in radiation treatment planning in non‑small cell lung cancer

Yuanda Zheng, Xiaojiang Sun, Jian Wang, Lingnan Zhang, Xiaoyun Di, Yaping Xu

Pages: 1015-1020 Published online on: 12 February 2014

Analysis of DNA methylation patterns associated with the gastric cancer genome

Yi Cheng, Zhi Yan, Yin Liu, Chengbai Liang, Hong Xia, Junming Feng, Guorong Zheng, Hesheng Luo

Pages: 1021-1026 Published online on: 29 January 2014

Expression of vascular endothelial growth factor‑C and vascular endothelial growth factor receptor‑3 in esophageal squamous cell carcinoma

Itaru Omoto, Masataka Matsumoto, Hiroshi Okumura, Yasuto Uchikado, Tetsuro Setoyama, Yoshiaki Kita, Tetsuhiro Owaki, Yuko Kijima, Hiroyuki Shinchi, Sumiya Ishigami, Shinichi Ueno, Shoji Natsugoe

Pages: 1027-1032 Published online on: 24 January 2014

A furin inhibitor downregulates osteosarcoma cell migration by downregulating the expression levels of MT1‑MMP via the Wnt signaling pathway

Bingshan Liu, Guojun Li, Xiao Wang, Yang Liu

Pages: 1033-1038 Published online on: 29 January 2014

Successful pregnancy following conservative management of low‑grade endometrial stromal sarcoma: A case report

Ruiying Dong, Yingxin Pang, Hongluan Mao, Ning Yang, Peishu Liu

Pages: 1039-1042 Published online on: 07 February 2014

Role of microRNA‑133a in epithelial ovarian cancer pathogenesis and progression

Jie Luo, Jianhong Zhou, Qi Cheng, Caiyun Zhou, Zhiming Ding

Pages: 1043-1048 Published online on: 29 January 2014

Pancreatic body adenocarcinoma with neuroendocrine tumor characteristics: A case report

Hidehiro Tajima, Hirohisa Kitagawa, Masatoshi Shoji, Toshifumi Watanabe, Shinichi Nakanuma, Koichi Okamoto, Seisho Sakai, Jun Kinoshita, Isamu Makino, Hiroyuki Furukawa, Keishi Nakamura, Hironori Hayashi, Katsunobu Oyama, Masafumi Inokuchi, Hisatoshi Nakagawara, Tomoharu Miyashita, Hiroshi Itoh, Hiroyuki Takamura, Itasu Ninomiya, Sachio Fushida, Takashi Fujimura, Tetsuo Ohta, Hirohide Satoh, Hiroko Ikeda, Kenichi Harada, Yasuni Nakanuma

Pages: 1049-1052 Published online on: 12 February 2014

Ectopic pancreas in the anterior mediastinum: A report of two cases and review of the literature

Lizhi Zhang, Li‑Qing Peng, Jian‑Qun Yu, Hong‑Mei Yuan, Zhi‑Gang Chu, Han‑Jiang Zeng, Bing Wei

Pages: 1053-1056 Published online on: 29 January 2014

Hydroxychloroquine facilitates autophagosome formation but not degradation to suppress the proliferation of cervical cancer SiHa cells

Qingsong Liu, Xiong Yan Luo, Hong Jiang, Ming‑Hui Yang, Guo‑Hua Yuan, Zhong Tang, He Wang

Pages: 1057-1062 Published online on: 13 February 2014

Squamous cell carcinoma arising from an unknown primary site metastasizing to the stomach: A case report

Guangyao Wang, Ping Chen, Lei Shi, Wei Zhao

Pages: 1063-1066 Published online on: 28 January 2014

Clinicopathological findings in a case series of abdominopelvic solitary fibrous tumors

Hao Wang, Ping Chen, Wei Zhao, Lei Shi, Xuewen Gu, Qing Xu

Pages: 1067-1072 Published online on: 11 February 2014

Downregulation of hnRNP K by RNAi inhibits growth of human lung carcinoma cells

Fengming Tang, Weimin Li, Yan Chen, Dongmei Wang, Juan Han, Dan Liu

Pages: 1073-1077 Published online on: 28 January 2014

Aberrant expression of redox protein Ape1 in colon cancer stem cells

Debao Lou, Lina Zhu, Huawei Ding, Hai‑Yan Dai, Gang‑Ming Zou

Pages: 1078-1082 Published online on: 10 February 2014

Nested PCR for mtDNA‑4977‑bp deletion and comet assay for DNA damage ‑ a combined method for radiosensitivity evaluation of tumor cells

Jianguo Li, Yan Wang, Liqing Du, Chang Xu, Jia Cao, Qin Wang, Qiang Liu, Feiyue Fan

Pages: 1083-1087 Published online on: 22 January 2014

BRCA1 promoter hypermethylation in sporadic epithelial ovarian carcinoma: Association with low expression of BRCA1, improved survival and co‑expression of DNA methyltransferases

Xuefeng Bai, Yingzi Fu, Hui Xue, Kejun Guo, Zhiguo Song, Zhaojin Yu, Tianhong Jia, Yuanyuan Yan, Lin Zhao, Xiaoyi Mi, Enhua Wang, Zhihong Zheng, Haishan Zhao, Weifan Yao, Minjie We

Pages: 1088-1096 Published online on: 13 February 2014

Lymphadenoma of the salivary gland: Report of 10 cases

Guanglong Liu, Jie He, Chunye Zhang, Shuiting Fu, Yue He

Pages: 1097-1101 Published online on: 24 January 2014

Twist2 contributes to cisplatin‑resistance of ovarian cancer through the AKT/GSK‑3β signaling pathway

Tian Wang, Yan Li, Abidan Tuerhanjiang, Wenwen Wang, Zhangying Wu, Ming Yuan, Mayinuer Maitituoheti, Shixuan Wang

Pages: 1102-1108 Published online on: 21 January 2014

Clinicopathological roles of adiponectin and leptin receptors in endometrial carcinoma

Hiromitsu Yabushita, Keita Iwasaki, Yukihiko Obayashi, Akihiko Wakatsuki

Pages: 1109-1117 Published online on: 31 January 2014

Prognostic significance of epidermal growth factor receptor in locally advanced esophageal squamous cell carcinoma for patients receiving chemoradiotherapy

Zhenhua Gao, Xue Meng, Dianbin Mu, Xindong Sun, Jinming Yu

Pages: 1118-1122 Published online on: 13 February 2014

Cyclin D1 expression is correlated with cell differentiation and cell proliferation in oral squamous cell carcinomas

Yuichi Ohnishi, Masahiro Watanabe, Masahiro Wato, Akio Tanaka, Kenji Kakudo, Masami Nozaki

Pages: 1123-1127 Published online on: 13 February 2014

TSG101 and PEG10 are prognostic markers in squamous cell/adenosquamous carcinomas and adenocarcinoma of the gallbladder

Ziru Liu, Zhulin Yang, Dongcai Liu, Daiqiang Li, Qiong Zou, Yuan Yuan, Jinghe Li, Lufeng Liang, Meigui Chen, Senlin Chen

Pages: 1128-1138 Published online on: 14 February 2014

Chromosome 8q as the most frequent target for amplification in early gastric carcinoma

Ji Un Kang

Pages: 1139-1143 Published online on: 03 February 2014

Recurrent primary haemangiopericytoma of the bladder: A case report and literature review

Liwei Xu, Guoqing Ding

Pages: 1144-1146 Published online on: 07 February 2014

Effects of photodynamic hyperthermal therapy with indocyanine green on tumor growth in a colon 26 tumor‑bearing mouse model

Masaki Onoyama, Kazuo Azuma, Takeshi Tsuka, Tomohiro Imagawa, Tomohiro Osaki, Saburo Minami, Nobuhiko Ogawa, Yoshiharu Okamoto

Pages: 1147-1150 Published online on: 10 February 2014

Phase I randomized double‑blind placebo‑controlled single‑dose safety studies of Bowman‑Birk inhibitor concentrate

Lilie L. Lin, Rosemarie Mick, Jeffrey Ware, James Metz, Robert Lustig, Neha Vapiwala, Ramesh Rengan, Ann R. Kennedy

Pages: 1151-1158 Published online on: 05 February 2014

Anticancer effect of salidroside on A549 lung cancer cells through inhibition of oxidative stress and phospho‑p38 expression

Jun Wang, Jian‑Zhe Li, Ai‑Xia Lu, Ke‑Fen Zhang, Bao‑Jiang Li

Pages: 1159-1164 Published online on: 10 February 2014

BxPC3 pancreatic cancer cells express a truncated Smad4 protein upon PI3K and mTOR inhibition

Onica Legendre, Ayisha Sookdeo, David A. Foster

Pages: 1165-1168 Published online on: 28 January 2014

Prognostic significance of leukopenia in childhood acute lymphoblastic leukemia

Yusuke Shiozawa, Junko Takita, Motohiro Kato, Manabu Sotomatsu, Katsuyoshi Koh, Kohmei Ida, Yasuhide Hayashi

Pages: 1169-1174 Published online on: 24 January 2014

Wnt/β‑catenin signaling pathway may regulate the expression of angiogenic growth factors in hepatocellular carcinoma

Bo Qu, Bing‑Rong Liu, Ya‑Ju Du, Jing Chen, Yan‑Qiu Cheng, Wei Xu, Xin‑Hong Wang

Pages: 1175-1178 Published online on: 27 January 2014

Functionally active rat S100A4 from a polymerase chain reaction‑synthesized gene expressed in soluble form in Escherichia coli

Ziquan Liu, Chuanxiang Xu, Jianwei Zhang, Yunyun Chen, Xiaohua Liu, Lei Wu, Zhiqing Zhang, Xiangyan Meng, Hongtao Liu, Zifeng Jiang, Tianhui Wang

Pages: 1179-1184 Published online on: 11 February 2014

Clinical outcomes and prediction of survival following percutaneous biliary drainage for malignant obstructive jaundice

Guang Yuan Zhang, Wen Tao Li, Wei Jun Peng, Guo Dong Li, Xin Hong He, Li Chao Xu

Pages: 1185-1190 Published online on: 07 February 2014

Effect of pregnane X receptor expression on drug resistance in breast cancer

En‑Qi Qiao, Hong‑Jian Yang

Pages: 1191-1196 Published online on: 22 January 2014

Long noncoding RNA expression signatures of bladder cancer revealed by microarray

Yi‑Ping Zhu, Xiao‑Jie Bian, Ding‑Wei Ye, Xu‑Dong Yao, Shi‑Lin Zhang, Bo Dai, Hai‑Liang Zhang, Yi‑Jun Shen

Pages: 1197-1202 Published online on: 31 January 2014

Involvement of SET in the Wnt signaling pathway and the development of human colorectal cancer

Lei Dong, Jianjun Zhu, Xiaoxia Wen, Tingting Jiang, Yao Chen

Pages: 1203-1208 Published online on: 11 February 2014

Related to testes‑specific, vespid and pathogenesis protein‑1 is regulated by methylation in glioblastoma

Elad Jacoby, Michal Yalon, Moshe Leitner, Zvi R. Cohen, Yehudit Cohen, Tamar Fisher, Sarit Eder, Ninette Amariglio, Gideon Rechavi, Simona Cazacu, Cunli Xiang, Tom Mikkelsen, Chaya Brodie, Amos Toren

Pages: 1209-1212 Published online on: 27 January 2014

Comparison of the clinical outcomes of laparoscopic‑assisted versus open surgery for colorectal cancer

Kai Chen, Zhuqing Zhang, Yunfei Zuo, Shuangyi Ren

Pages: 1213-1218 Published online on: 07 February 2014

microRNA‑99a inhibiting cell proliferation, migration and invasion by targeting fibroblast growth factor receptor 3 in bladder cancer

Deyao Wu, Yunfeng Zhou, Huixing Pan, Jian Zhou, Yuanfeng Fan, Ping Qu

Pages: 1219-1224 Published online on: 12 February 2014

Spontaneous complete regression of multiple metastases of hepatocellular carcinoma: A case report

Do Hyoung Lim, Keon Woo Park, Soon Il Lee

Pages: 1225-1228 Published online on: 11 February 2014

Effect of tumor suppressor gene cyclin‑dependent kinase inhibitor 2A wild‑type and A148T mutant on the cell cycle of human ovarian cancer cells

Zehua Bian, Yang Yu, Terigele Yang, Chao Quan, Wenjing Sun, Songbin Fu

Pages: 1229-1232 Published online on: 11 February 2014

microRNA‑503 inhibits gastric cancer cell growth and epithelial‑to‑mesenchymal transition

Yang Peng, Yan‑Min Liu, Lu‑Chun Li, Lu‑Lu Wang, Xiao‑Ling Wu

Pages: 1233-1238 Published online on: 11 February 2014

Role of FDG-PET/CT for monitoring soft tissue tumors

Manabu Hoshi, Naoto Oebisu, Jun Takada, Makoto Ieguchi, Kenichi Wakasa, Hiroaki Nakamura

Pages: 1243-1248 Published online on: 12 February 2014

Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor arising in the thigh: A case report

Kayo Suzuki, Taketoshi Yasuda, Takeshi Hori, Takeshi Oya, Kenta Watanabe, Masahiko Kanamori, Tomoatsu Kimura

Pages: 1249-1252 Published online on: 14 February 2014

Combined small cell carcinoma of the sinonasal tract associated with syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone: A case report

Mikiko Kayakabe, Katsumasa Takahashi, Tomofumi Okamiya, Atsuki Segawa, Tetsunari Oyama, Kazuaki Chikamatsu

Pages: 1253-1256 Published online on: 13 February 2014

Antitumor and immunomodulatory effects of low‑dose 5‑FU on hepatoma 22 tumor‑bearing mice

Zhiyun Cao, Zhideng Zhang, Zhengrong Huang, Rongping Wang, Ailian Yang, Lianming Liao, Jian Du

Pages: 1260-1264 Published online on: 06 February 2014

Synergistic effect of ginsenoside Rg3 with verapamil on the modulation of multidrug resistance in human acute myeloid leukemia cells

Sung Su Kim, Sin Seong, Sung Young Kim

Pages: 1265-1269 Published online on: 24 January 2014

Primary appendiceal mucinous adenocarcinoma mimicking bladder carcinoma: A case report and review of the literature

Kai Deng, Cheng‑Qi Zhang, Guang‑Li Wang, Wei Li

Pages: 1270-1272 Published online on: 30 January 2014

Simultaneous bilateral testicular metastases from renal clear cell carcinoma: A case report and review of the literature

Shingo Moriyama, Hideki Takeshita, Akiko Adachi, Yoshiaki Arai, Saori Higuchi, Takuo Tokairin, Koji Chiba, Koji Nakagawa, Akira Noro

Pages: 1273-1275 Published online on: 27 January 2014

Brain metastasis in basaloid undifferentiated anal carcinoma: A case report

Jorge Hernando-Cubero, Vicente Alonso-Orduña, Alba Hernandez-Garcia, Ana Cebollero De Miguel, Natalia Alvarez-Garcia, Antonio Anton-Torres

Pages: 1276-1278 Published online on: 31 January 2014

Construction and analysis of regulatory genetic networks in cervical cancer based on involved microRNAs, target genes, transcription factors and host genes

Ning Wang, Zhiwen Xu, Kunhao Wang, Minghui Zhu, Yang Li

Pages: 1279-1283 Published online on: 20 January 2014

Rosiglitazone amplifies the sensitivity of docetaxel and reduces the expression of CD44v6

Fahe Ji, Dongchu Ma, Zhaozhe Liu, Xiaodong Xie

Pages: 1284-1288 Published online on: 24 January 2014

Extraskeletal myxoid chondrosarcoma: A report of two cases

Guo‑Wei Zhang, Ai‑Jie Wang, Guang‑Hui Zhang, Shan‑Na Zhao, Jian‑Li Qu

Pages: 1289-1291 Published online on: 14 February 2014

Stereotactic body radiation therapy for centrally‑located lung tumors

Ge Shen, Ying‑Jie Wang, Wen‑Jiang Shen, Zhen‑Shan Zhou, Jun‑Liang Wang, Hong‑Guo Sheng, Da‑Peng Dong, Ming Zhou, Gang Yang, Qin‑Wen Wang, Yanjun Zeng

Pages: 1292-1296 Published online on: 21 January 2014

Deep neck abscess as the predominant initial presentation of carcinoma of unknown primary: A case report

Wei‑Ting Chen, Jui‑Wen Lee, Kun‑Wei Hsieh, Rong‑Feng Chen

Pages: 1297-1299 Published online on: 28 January 2014

Prognosis of recurrent non‑small cell lung cancer following complete resection

Hidefumi Sasaki, Ayumi Suzuki, Tsutomu Tatematsu, Masayuki Shitara, Yu Hikosaka, Katsuhiro Okuda, Satoru Moriyama, Motoki Yano, Yoshitaka Fujii

Pages: 1300-1304 Published online on: 07 February 2014

Low‑grade fibromyxoid sarcoma around the knee involving the proximal end of the tibia and patella: A rare case report

Jeetendra Bajpai, Saurav Shukla, Moazzam Jah, Alok Kumar Singh, Mohit Goel, Amit Mourya, Nikhil Sachdeva

Pages: 1308-1312 Published online on: 17 February 2014

ABCB1 haplotypes are associated with P‑gp activity and affect a major molecular response in chronic myeloid leukemia patients treated with a standard dose of imatinib

Douglas Vivona, Luciene Terezina Lima, Alice Cristina Rodrigues, Carolina Tosin Bueno, Greyce Kelly Steinhorst Alcantara, Luiza Saldanha Ribeiro Barros, Vania Tiestsche De Moraes Hungria, Carlos Sérgio Chiattone, Maria De Lourdes Lopes Ferrari Chauffaille, Elvira Maria Guerra‑Shinohara

Pages: 1313-1319 Published online on: 07 February 2014
Journal Cover

2014-April
Volume 7 Issue 4

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image