Journal Articles

Checkpoint kinase 1 inhibitors as targeted molecular agents for clear cell carcinoma of the ovary (Review)

Hiroshi Kobayashi, Hiroshi Shigetomi, Chiharu Yoshimoto

Pages: 571-576 Published online on: 26 May 2015

Clinical benefits of metformin in gynecologic oncology (Review)

Atsushi Imai, Satoshi Ichigo, Kazutoshi Matsunami, Hiroshi Takagi, Keigo Yasuda

Pages: 577-582 Published online on: 25 May 2015

BMI‑1, a promising therapeutic target for human cancer (Review)

Min‑Cong Wang, Chun‑Li Li, Jie Cui, Min Jiao, Tao Wu, Li Jing, Ke‑Jun Nan

Pages: 583-588 Published online on: 11 June 2015

Impaired glucose metabolism treatment and carcinogenesis (Review)

Artur Matyszewski, Anna Czarnecka, Maciej Kawecki, Piotr Korzeń, Ilan J. Safir, Wojciech Kukwa, Cezary Szczylik

Pages: 589-594 Published online on: 04 June 2015

Apoptosis and inhibition of proliferation of cancer cells induced by cordycepin (Review)

Xuewen Tian, Yujian Li, Yinyu Shen, Qiaoqiao Li, Qinglu Wang, Lianshi Feng

Pages: 595-599 Published online on: 27 May 2015

Effect of human papillomavirus infection on the immune system and its role in the course of cervical cancer (Review)

Dan Song, Hong Li, Haibo Li, Jianrong Dai

Pages: 600-606 Published online on: 29 May 2015

AKT plays a crucial role in gastric cancer (Review)

Takamitsu Sasaki, Yuichi Yamashita, Hiroki Kuniyasu

Pages: 607-611 Published online on: 25 May 2015

Novel biomarker candidates for the diagnosis of ovarian clear cell carcinoma (Review)

Hiroshi Kobayashi, Hitomi Sugimoto, Shunsuke Onishi, Kazutoshi Nakano

Pages: 612-618 Published online on: 11 June 2015
Open Access

BTG1 potentiates apoptosis and suppresses proliferation in renal cell carcinoma by interacting with PRMT1

Chunhui Liu, Tao Tao, Bin Xu, Kai Lu, Lei Zhang, Liang Jiang, Shuqiu Chen, Dachuang Liu, Xiaowen Zhang, Nihao Cao, Ming Chen

Pages: 619-624 Published online on: 29 May 2015
Open Access

Different methods for target volume delineation of glandular breast tissue following breast-conserving surgery in breast cancer: A comparative study

Min Xu, Jianbin Li, Shanshan Liu, Suzhen Wang, Wei Wang, Fengxiang Li, Tonghai Liu, Jinming Yu

Pages: 625-630 Published online on: 10 June 2015
Open Access

Significance of ATP-binding cassette transporter proteins in multidrug resistance of head and neck squamous cell carcinoma

Guo‑Fang Guan, De‑Jun Zhang, Ying Zheng, Lian‑Ji Wen, Duo‑Jiao Yu, Yan‑Qing Lu, Yan Zhao

Pages: 631-636 Published online on: 10 June 2015
Open Access

Laryngeal function reconstruction with hyoid osteomuscular flap in partial laryngectomy for laryngeal cancer

Bojun Wei, Hong Shen, Hong Xie

Pages: 637-640 Published online on: 11 June 2015
Open Access

Cigarette smoke induces the expression of Notch3, not Notch1, protein in lung adenocarcinoma

Zhenshun Cheng, Qiuyue Tan, Weijun Tan, Li Zhang

Pages: 641-646 Published online on: 05 June 2015
Open Access

Aberrant methylation of CDH11 predicts a poor outcome for patients with bladder cancer

Ying‑Li Lin, Shi‑Liang Gui, Jian‑Guo Ma

Pages: 647-652 Published online on: 08 June 2015
Open Access

An integrated approach of predicted miR‑34a targets identifies a signature for gastric cancer

Tiantian Tang, Rongjian Su, Baoquan Wang, Yunli Zhang

Pages: 653-660 Published online on: 26 May 2015
Open Access

Dimethyl sulfoxide induces chemotherapeutic resistance in the treatment of testicular embryonal carcinomas

Hiroko Kita, Keisei Okamoto, Ryoji Kushima, Akihiro Kawauchi, Tokuhiro Chano

Pages: 661-666 Published online on: 02 June 2015
Open Access

Differential expression of vascular endothelial growth factor‑A, ‑C and ‑D for the diagnosis and prognosis of cancer patients with malignant effusions

Lin Jia, Yun Du, Tao Li, Yalei Lv, Yudong Wang, Yan Zhang, Xinliang Zhou, Wei Liu

Pages: 667-674 Published online on: 02 June 2015
Open Access

Recurrent inflammatory myofibroblastic tumor of the inguinal region: A case report and review of the literature

Tian Zhang, Yawei Yuan, Chen Ren, Shasha Du, Jiarong Chen, Quanquan Sun, Zhengjun Liu

Pages: 675-680 Published online on: 29 May 2015
Open Access

miR‑125a inhibits the migration and invasion of liver cancer cells via suppression of the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

Hao Tang, Rong‑Ping Li, Ping Liang, Ya‑Long Zhou, Guang‑Wei Wang

Pages: 681-686 Published online on: 26 May 2015

Caspase-dependent drug-induced apoptosis is regulated by cell surface sialylation in human B-cell lymphoma

Osamu Suzuki, Masafumi Abe, Yuko Hashimoto

Pages: 687-690 Published online on: 04 June 2015
Open Access

Expression of Oct‑4 is significantly associated with the development and prognosis of colorectal cancer

Huan Zhou, Yu Hu, Weipeng Wang, Yong Mao, Jingjie Zhu, Bin Zhou, Jing Sun, Xueguang Zhang

Pages: 691-696 Published online on: 26 May 2015
Open Access

The role of mechano-growth factor E peptide in the regulation of osteosarcoma

Jin Shang, Xin Fan, Huan Liu

Pages: 697-704 Published online on: 09 June 2015
Open Access

Desmoplastic small-round-cell tumor of the abdomen: A report of two rare cases

Jiajia Chen, Jifang Sheng, Lijun Wang, Zhao‑Ming Wang, Lanjuan Li

Pages: 705-708 Published online on: 10 June 2015
Open Access

JNK signaling pathway is involved in piperlongumine‑mediated apoptosis in human colorectal cancer HCT116 cells

Wen Li, Chuangyu Wen, Haiyan Bai, Xiaoyan Wang, Xiaoli Zhang, Lanlan Huang, Xiangling Yang, Aikichi Iwamoto, Huanliang Liu

Pages: 709-715 Published online on: 11 June 2015
Open Access

Calligonum comosum extract inhibits diethylnitrosamine-induced hepatocarcinogenesis in rats

Walied Abdo, Akihiro Hirata, Mostafa Shukry, Tarek Kamal, Essam Abdel-Sattar, Engi Mahrous, Tokuma Yanai

Pages: 716-722 Published online on: 03 June 2015
Open Access

Expression of cluster of differentiation 34 and vascular endothelial growth factor in breast cancer, and their prognostic significance

Zhanhong Chen, Shenhua Xu, Weizhen Xu, Jian Huang, Gu Zhang, Lei Lei, Xiying Shao, Xiaojia Wang

Pages: 723-729 Published online on: 10 June 2015
Open Access

Effect of adipose-derived stem cell-conditioned medium on the proliferation and migration of B16 melanoma cells

Ju‑Hee Lee, Chul Hong Park, Kwang‑Hoon Chun, Soon‑Sun Hong

Pages: 730-736 Published online on: 10 June 2015
Open Access

AID, p53 and MLH1 expression in early gastric neoplasms and the correlation with the background mucosa

Soichiro Kawata, Kazuo Yashima, Sohei Yamamoto, Shuji Sasaki, Yohei Takeda, Akihiro Hayashi, Kazuya Matsumoto, Koichiro Kawaguchi, Kenichi Harada, Yoshikazu Murawaki

Pages: 737-743 Published online on: 09 June 2015
Open Access

Efficacy of primary tumour volume as a predictor of survival compared with size alone in pancreatic ductal adenocarcinoma

Justin S. Gundara, Anthony J. Gill, Jaswinder S. Samra

Pages: 744-748 Published online on: 22 May 2015
Open Access

Low local blood perfusion, high white blood cell and high platelet count are associated with primary tumor growth and lung metastasis in a 4T1 mouse breast cancer metastasis model

Chuan Wang, Ying‑Ge Chen, Jian‑Li Gao, Gui‑Yuan Lyu, Jie Su, Qi Zhang, Xin Ji, Ji-Zhong Yan, Qiao‑Li Qiu, Yue‑Li Zhang, Lin‑Zi Li, Han‑Ting Xu, Su‑Hong Chen

Pages: 754-760 Published online on: 02 June 2015
Open Access

Acquired resistance to decitabine and cross-resistance to gemcitabine during the long-term treatment of human HCT116 colorectal cancer cells with decitabine

Mika Hosokawa, Mai Saito, Aiko Nakano, Sakura Iwashita, Ayano Ishizaka, Kumiko Ueda, Seigo Iwakawa

Pages: 761-767 Published online on: 22 May 2015
Open Access

Combining CXCL10 gene therapy and radiotherapy improved therapeutic efficacy in cervical cancer HeLa cell xenograft tumor models

Ming Zhao, Qian Ma, Jinhui Xu, Shaozhi Fu, Lanlan Chen, Biqiong Wang, Jingbo Wu, Linglin Yang

Pages: 768-772 Published online on: 27 May 2015
Open Access

Paraneoplastic hypocalcemia-induced heart failure in advanced breast cancer: A case report and literature review

Alberto Farolfi, Cristiano Ferrario, Michele Aquilina, Lorenzo Cecconetto, Andreas Tartaglia, Toni Ibrahim, Luigi Serra, Devil Oboldi, Maurizio Nizzoli, Andrea Rocca

Pages: 773-777 Published online on: 05 June 2015
Open Access

Targeting hypoxia-inducible factor-2α enhances sorafenib antitumor activity via β-catenin/C-Myc-dependent pathways in hepatocellular carcinoma

Feng Liu, Xiaofeng Dong, Hong Lv, Peng Xiu, Tao Li, Fuhai Wang, Zongzhen Xu, Jie Li

Pages: 778-784 Published online on: 03 June 2015
Open Access

Simultaneous occurrence of keratocystic odontogenic tumor and ameloblastoma in the mandible: A case report

Shoko Gamoh, Hironori Akiyama, Kazuya Tominaga, Masahiro Nakajima, Kenji Kakudo, Akio Tanaka, Kimishige Shimizutani

Pages: 785-789 Published online on: 04 June 2015
Open Access

Iris metastasis from esophageal squamous cell carcinoma: A case report

Donglai Lv, Zongtao Hu, Chong Wang, Shile Gao, Jun Xu

Pages: 790-792 Published online on: 22 May 2015
Open Access

Identification of a rare case of intra-articular osteochondroma manifesting as three loose bodies in a patient with hereditary multiple osteochondromas: A case report

Mingxiang Kong, Li Cao, Qiong Zhang, Yong Fang, Chen Zhao, Haifeng Gu, Shuijun Zhang, Yu Chen, Jinhua Wu, Qing Bi

Pages: 798-804 Published online on: 27 May 2015
Open Access

Utilization of arsenic trioxide as a treatment of cisplatin-resistant non-small cell lung cancer PC-9/CDDP and PC-14/CDDP cells

Toshihiro Suzuki, Kenichi Ishibashi, Atsushi Yumoto, Kazuto Nishio, Yuki Ogasawara

Pages: 805-809 Published online on: 10 June 2015
Open Access

Zinc finger protein X-linked is overexpressed in colorectal cancer and is associated with poor prognosis

Jin Jiang, Lu‑Ying Liu

Pages: 810-814 Published online on: 10 June 2015
Open Access

Ethanol induces upregulation of the nerve growth factor receptor CD271 in human melanoma cells via nuclear factor-κB activation

Germana Rappa, Fabio Anzanello, Aurelio Lorico

Pages: 815-821 Published online on: 09 June 2015

Assessment of cell proliferation in renal cell carcinoma using dual‑phase 18F‑fluorodeoxyglucose PET/CT

Rei Onishi, Masanori Noguchi, Hayato Kaida, Fukuko Moriya, Katsuaki Chikui, Seiji Kurata, Akihiko Kawahara, Masayoshi Kage, Masatoshi Ishibashi, Kei Matsuoka

Pages: 822-828 Published online on: 11 June 2015

S6K1 inhibition enhances the apoptotic cell death of breast cancer cells in response to Bcl‑2/Bcl‑xL inhibition by the downregulation of survivin

Jin‑Ah Park, Hyeon‑Ok Jin, Ha‑Na Lee, Jin‑Hee Kim, In‑Chul Park, Woo Chul Noh, Yoon Hwan Chang, Young Jun Hong, Keun‑Chul Kim, Jin Kyung Lee

Pages: 829-834 Published online on: 11 June 2015

Hypoxia promotes C-X-C chemokine receptor type 4 expression through microRNA-150 in pancreatic cancer cells

Jin‑Shan Sun, Xiao‑Lan Zhang, Yu‑Jie Yang, Zhan‑Guo Nie, Yong Zhang

Pages: 835-840 Published online on: 09 June 2015

Clinical characteristics of patients with large and deep soft tissue sarcomas

Tomoki Nakamura, Akihiko Matsumine, Takao Matsubara, Kunihiro Asanuma, Astumasa Uchida, Akihiro Sudo

Pages: 841-844 Published online on: 28 May 2015

Leukemia cells are sensitized to temozolomide, carmustine and melphalan by the inhibition of O6‑methylguanine‑DNA methyltransferase

Hajime Arai, Takahiro Yamauchi, Kanako Uzui, Takanori Ueda

Pages: 845-849 Published online on: 02 June 2015

Nestin expression as an independent indicator of poor prognosis for patients with anaplastic thyroid cancer

Kento Kurata, Naoyoshi Onoda, Satoru Noda, Shinichiro Kashiwagi, Yuka Asano, Hidemi Kawajiri, Tsutomu Takashima, Sayaka Tanaka, Masahiko Ohsawa, Kosei Hirakawa

Pages: 850-856 Published online on: 11 June 2015

Prognostic significance of histone methyltransferase enhancer of zeste homolog 2 in patients with cervical squamous cell carcinoma

Minfei Jin, Zujing Yang, Weiping Ye, Xiaowei Yu, Xiaolin Hua

Pages: 857-862 Published online on: 04 June 2015

Expression of wingless‑type mouse mammary tumor virus integration site family pathway effectors in lymphatic and hepatic metastases of patients with colorectal cancer: Associations with the primary tumor

Sebastian Kraus, Christian Vay, Stephan Baldus, Wolfram T. Knoefel, Nikolas H. Stoecklein, Daniel Vallbohmer

Pages: 863-868 Published online on: 28 May 2015

Serum microRNA profiles as prognostic or predictive markers in the multimodality treatment of patients with gastric cancer

Leila Sisic, Daniel Vallböhmer, Nikolas H. Stoecklein, Susanne Blank, Thomas Schmidt, Christiane Driemel, Birte Möhlendick, Wolfram T. Knoefel, Margarete Odenthal, Katja Ott

Pages: 869-874 Published online on: 09 June 2015

Successful treatment of gastrointestinal stromal tumor with multiple liver metastases with radiofrequency ablation and imatinib: A case report

Chunchuan Fu, Nianzhou Liu, Qingsong Deng, Yunhua Tan, Kuansheng Ma, Ping Bie

Pages: 875-878 Published online on: 27 May 2015

Therapeutic effect of lymphokine-activated killer cells treated with low-dose ionizing radiation on osteosarcoma

Lei Zhao, Ming Lv, Wuliya Sayimu, Wei Liu, Huawu Zhang, Bo Jiang, Dong Wang

Pages: 879-882 Published online on: 27 May 2015

Primary small cell neuroendocrine carcinoma of the oral cavity: A case report and review of the literature

Ming Zeng, Shao‑Dong Yang, Jia‑Li Zhang, Xin‑Ming Chen

Pages: 887-890 Published online on: 29 May 2015

Downregulated expression of PHLDA1 protein is associated with a malignant phenotype of cholangiocarcinoma

Po Zhao, Xiaoying Li, Yali Lu, Lin Liu

Pages: 895-900 Published online on: 03 June 2015

Epidermal growth factor receptor protein overexpression and gene amplification are associated with aggressive biological behaviors of esophageal squamous cell carcinoma

Gang Lin, Xiao‑Jiang Sun, Qian‑Bo Han, Zhun Wang, Ya‑Ping Xu, Jia‑Lei Gu, Wei Wu, Gu Zhang, Jin‑Lin Hu, Wen‑Yong Sun, Wei‑Min Mao

Pages: 901-906 Published online on: 27 May 2015

DNA methylation is involved in the aberrant expression of miR-133b in colorectal cancer cells

Lv Lv, Jianyu Zhou, Changwei Lin, Gui Hu, Lu Yi, Juan Du, Kai Gao, Xiaorong Li

Pages: 907-912 Published online on: 08 June 2015

Decreased expression of ferroportin in prostate cancer

Dong Xue, Cui‑Xing Zhou, Yun‑Bo Shi, Hao Lu, Xiao‑Zhou He

Pages: 913-916 Published online on: 11 June 2015

A novel combination of triple metachronous malignancies of the kidney, oropharynx and prostate: A case report

Antonio Luigi Pastore, Giovanni Palleschi, Antonio Leto, Luigi Silvestri, Natale Porta, Vincenzo Petrozza, Antonio Carbone

Pages: 917-920 Published online on: 03 June 2015

Inhibitory effect of Embelin on human acute T cell lymphoma Jurkat cells through activation of the apoptotic pathway

Xiu‑Li Zhu, Lian Jiang, Fan Qu, Zhi‑Yu Wang, Lian‑Mei Zhao

Pages: 921-926 Published online on: 11 June 2015

Epithelial-myoepithelial carcinoma of the nasopharynx: A case report and review of the literature

Sul‑Hee Kim, Sung‑En Park, Hyung‑Gi Bae, Doo‑Han Song, Hyun‑Ho Oh, Kyoung‑Rai Cho, Hyun‑Jung Kim, Byeong Seok Sohn

Pages: 927-930 Published online on: 03 June 2015

Bilateral dissecting aneurysms of the internal carotid arteries misdiagnosed as skull base tumors: A case report

Bin Qi, Zhi‑Cheng Lu, Wei Wu, Yi‑Ping Li

Pages: 931-933 Published online on: 08 June 2015

Cytoplasmic c-ros oncogene 1 receptor tyrosine kinase expression may be associated with the development of human oral squamous cell carcinoma

Yong Cheng, Yang Sun, Li‑Zhen Wang, You‑Cheng Yu, Xiaojun Ding

Pages: 934-940 Published online on: 09 June 2015

Effects of the novel heat shock protein 90 inhibitor AUY922 in renal cell carcinoma ACHN and 786‑O cells

Jingjuan Zhu, Yanbiao Zhu, Weiwei Qi, Wensheng Qiu

Pages: 941-945 Published online on: 02 June 2015

Minichromosome maintenance complex component 7 has an important role in the invasion of papillary urothelial neoplasia

Bingxin Guan, Xiaoying Wang, Jingyan Yang, Chengjun Zhou, Yan Meng

Pages: 946-950 Published online on: 08 June 2015

Macrodystrophia lipomatosa of the foot: A case report

Filiz Çelebi, Kagan Karagulle, Ali Yusuf Oner

Pages: 951-953 Published online on: 02 June 2015

Eyelash trichomegaly following treatment with erlotinib in a non‑small cell lung cancer patient: A case report and literature review

Shan‑Bing Wang, Kai‑Jian Lei, Jia‑Pei Liu, Yu‑Ming Jia

Pages: 954-956 Published online on: 26 May 2015

Suppression of MAL gene expression is associated with colorectal cancer metastasis

Rongqiang Ma, Ye Xu, Ming Wang, Wei Peng

Pages: 957-961 Published online on: 10 June 2015

Bilobol inhibits the lipopolysaccharide-induced expression and distribution of RhoA in HepG2 human hepatocellular carcinoma cells

Jin Xu, Yueying Li, Xiaoming Yang, Yali Liu, Yongchang Chen, Min Chen

Pages: 962-966 Published online on: 27 May 2015

Microvascular density and endothelial area correlate with Ki-67 proliferative index in surgically-treated pancreatic ductal adenocarcinoma patients

Michele Ammendola, Rosario Sacco, Ilaria Marech, Giuseppe Sammarco, Valeria Zuccalà, Maria Luposella, Rosa Patruno, Marcella Giordano, Eustachio Ruggieri, Nicola Zizzo, Cosmo Damiano Gadaleta, Girolamo Ranieri

Pages: 967-971 Published online on: 27 May 2015

Pazopanib monotherapy in a patient with a malignant granular cell tumor originating from the right orbit: A case report

Sachi Morita, Mariko Hiramatsu, Mihoko Sugishita, Bishal Gyawali, Takashi Shibata, Tomoya Shimokata, Hiroshi Urakawa, Ayako Mitsuma, Suzuko Moritani, Toshinobu Kubota, Shu Ichihara, Yuichi Ando

Pages: 972-974 Published online on: 26 May 2015

In vitro and in vivo targeting of bladder carcinoma with metformin in combination with cisplatin

Dong Wang, Xiaohou Wu

Pages: 975-981 Published online on: 26 May 2015

Accessory spleen appearing as an intrasplenic pseudo-tumoral mass: A rare case report

Yan‑Feng Lü, Bing‑Bing Han, Hua‑Long Yu, Zhen‑Hua Cui, Zhi‑Wen Li, Jian‑Xin Wang

Pages: 982-984 Published online on: 05 June 2015

RhoC is essential in TGF‑β1 induced epithelial‑mesenchymal transition in cervical cancer cells

Xiaoqi He, Ying Qian, Huilan Cai, Shouhua Yang, Jing Cai, Zehua Wang

Pages: 985-989 Published online on: 27 May 2015

Upregulation of SOX9 promotes cell proliferation, migration and invasion in lung adenocarcinoma

Xiaoying Wang, Ying Ju, Mi Zhou, Xiaoli Liu, Chengjun Zhou

Pages: 990-994 Published online on: 02 June 2015

Association of p73 G4C14-to-A4T14 polymorphism with non-small cell lung cancer risk

Shuang Shuang Wang, Xiang Qin Zhu, Shao Di Yang, Lin Li Dong, Wen Li, Jianxin Tang

Pages: 995-999 Published online on: 04 June 2015

Primary thyroid paraganglioma mimicking medullary thyroid carcinoma: A case report

Xing Yu, Yong Wang, Ping Wang, Cai‑Hong Ji, Chun‑Di Miao, Shu Zheng

Pages: 1000-1002 Published online on: 28 May 2015

Expression and clinical significance of focal adhesion kinase and adrenomedullin in epithelial ovarian cancer

Mingqun Li, Li Hong, Meimei Liao, Guanglin Guo

Pages: 1003-1007 Published online on: 27 May 2015

Acute intussusception and polyp with malignant transformation in Peutz-Jeghers syndrome: A case report

Juan Yu, Wei Jiang

Pages: 1008-1010 Published online on: 05 June 2015

Effect of vascular endothelial growth factor‑C expression on lymph node metastasis in human cholangiocarcinoma

Rui Zhao, Yuan Chang, Zhao Liu, Yanfeng Liu, Sen Guo, Jian Yu, Jiayong Wang

Pages: 1011-1015 Published online on: 02 June 2015

Tumstatin induces apoptosis mediated by Fas signaling pathway in oral squamous cell carcinoma SCC-VII cells

Jeon Hwang‑Bo, Jong‑Hwa Park, In Sik Chung

Pages: 1016-1022 Published online on: 25 May 2015

Retroperitoneal cystic immature teratoma: A case report

Junxia Li, Peiyou Gong, Fengli Liu, Ping Sun, Chengrong Wu

Pages: 1023-1025 Published online on: 22 May 2015

Secondary osteosarcoma arising from osteochondroma following autologous stem cell transplantation with total-body irradiation for neuroblastoma: A case report

Hiroyuki Kawashima, Akira Ogose, Tetsuo Hotta, Chihaya Imai, Masaharu Imamura, Naoto Endo

Pages: 1026-1030 Published online on: 25 May 2015

Breast carcinoma metastasis to the lacrimal gland: Two case reports

Marie N. Nickelsen, Sarah von Holstein, Alastair B. Hansen, Jan U. Prause, Steffen Heegaard

Pages: 1031-1035 Published online on: 27 May 2015

First-line combination of GELOX followed by radiation therapy for patients with stage IE/IIE ENKTL: An updated analysis with long-term follow-up

Liang Wang, Zhi‑Hui Wang, Xiao‑Qin Chen, Ke‑Feng Wang, Hui‑Qiang Huang, Zhong‑Jun Xia

Pages: 1036-1040 Published online on: 05 June 2015

Castleman's disease presenting in the lungs: A report of two cases

Weijun Cao, Shuo Liang, Jinming Liu, Jiuwu Bai, Huiping Li

Pages: 1041-1043 Published online on: 10 June 2015

Salvage helical tomotherapy for prostate cancer recurrence following definitive external beam radiotherapy: A case report

Sang Hyub Lee, Jinhong Jung, Sung‑Goo Chang

Pages: 1044-1046 Published online on: 09 June 2015

High-dose chemotherapy combined with autologous peripheral blood stem cell transplantation in children with advanced malignant solid tumors: A retrospective analysis of 38 cases

Wei‑Ling Zhang, Yi Zhang, Tian Zhi, Dong‑Sheng Huang, Yi‑Zhuo Wang, Liang Hong, Xia Zhu, Ai‑Ping Liu, Hui‑Min Hu

Pages: 1047-1053 Published online on: 27 May 2015

Clinico-epidemiology of neuroblastoma in north east Egypt: A 5-year multicenter study

Youssef Al‑Tonbary, Mohamed Badr, Ahmed Mansour, Usama El Safy, Shebl Saeed, Tamer Hassan, Rasha Elashery, Rofida Nofal, Ahmad Darwish

Pages: 1054-1062 Published online on: 08 June 2015

Expression levels of B7-H3 and TLT-2 in human oral squamous cell carcinoma

Shan‑Shan Zhang, Jing Tang, Shu‑Yi Yu, Li Ma, Feng Wang, Shu‑Le Xie, Long Jin, Hong‑Yu Yang

Pages: 1063-1068 Published online on: 27 May 2015

Obligate anaerobic Salmonella typhimurium strain YB1 treatment on xenograft tumor in immunocompetent mouse model

Bin Yu, Lei Shi, Bao‑Zhong Zhang, Ke Zhang, Xiao Peng, Han‑Ben Niu, Jun‑Le Qu

Pages: 1069-1074 Published online on: 02 June 2015

Primary mesenchymal chondrosarcoma with bilateral kidney invasion and calcification in renal pelvis: A case report and review of the literature

Duqun Chen, Zi Ye, Xionghui Wu, Bentao Shi, Lijun Zhou, Shuolei Sun, Benlin Wei, Shangqi Yang, Xiangming Mao, Yongqing Lai

Pages: 1075-1078 Published online on: 22 May 2015

Immune checkpoints: Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 and programmed cell death protein 1 in breast cancer surgery

Agnieszka Kolacinska, Barbara Cebula‑Obrzut, Lukasz Pakula, Justyna Chalubinska‑Fendler, Alina Morawiec‑Sztandera, Zofia Pawlowska, Izabela Zawlik, Zbigniew Morawiec, Dorota Jesionek‑Kupnicka, Piotr Smolewski

Pages: 1079-1086 Published online on: 04 June 2015

Advanced renal cell carcinoma associated with von Hippel-Lindau disease: A case report and review of the literature

Lei Zhang, Bin Xu, Yiduo Wang, Chunhui Liu, Kai Lu, Yeqing Huang, Ning Liu, Xiaowen Zhang, Shuqiu Chen, Ming Chen

Pages: 1087-1090 Published online on: 27 May 2015

Effect of insulin on the mRNA expression of procollagen N-proteinases in chondrosarcoma OUMS-27 cells

Sumeyya Akyol, İsmail Cömertoğlu, Ridvan Firat, Özlem Çakmak, Yunus Yukselten, Gönül Erden, Veli Ugurcu, Kadir Demircan

Pages: 1091-1096 Published online on: 04 June 2015

Advantage of transurethral resection with narrow band imaging for non-muscle invasive bladder cancer

Kohei Kobatake, Koji Mita, Shinya Ohara, Masao Kato

Pages: 1097-1102 Published online on: 27 May 2015

Requirement for novel surgical and clinical protocols for the treatment of desmoplastic small round cell tumor: A report of two cases and a review of the literature

Diego Cezar da Silva Pechutti, Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourençao, Bonifacio Katsunori Takegawa, Cristiano Claudino Oliveira, Alexandre Bakonyi Neto

Pages: 1103-1108 Published online on: 27 May 2015

Number of cerebral lesions predicts freedom from new brain metastases after radiosurgery alone in lung cancer patients

Dirk Rades, Stefan Huttenlocher, Mai Trong Khoa, Pham Van Thai, Dagmar Hornung, Steven E. Schild

Pages: 1109-1112 Published online on: 11 June 2015

Glucagonoma syndrome: A case report

Jishu Wei, Shibo Lin, Cong Wang, Junli Wu, Zhuyin Qian, Cuncai Dai, Kuirong Jiang, Yi Miao

Pages: 1113-1116 Published online on: 27 May 2015

Anti‑metastatic effect of jolkinolide B and the mechanism of activity in breast cancer MDA‑MB‑231 cells

Chao Sun, Hongxia Cui, Hongyan Yang, Xiaohui Du, Liling Yue, Jicheng Liu, Yu Lin

Pages: 1117-1122 Published online on: 02 June 2015

Radionuclide imaging in the diagnosis of osteoid osteoma

Jong Hoon Park, Kisoo Pahk, Sungeun Kim, Soon Hyuck Lee, Sang Heon Song, Jae Gol Choe

Pages: 1131-1134 Published online on: 25 May 2015

Similar survival benefits of a good response and stable disease to platinum-based chemotherapy in non-small cell lung cancer

Tomohiro Tamura, Koichi Kurishima, Kensuke Nakazawa, Hiroichi Ishikawa, Hiroaki Satoh, Nobuyuki Hizawa

Pages: 1135-1140 Published online on: 10 June 2015

Pleural synovial sarcoma patient treated with combined chemotherapy and Endostar, plus sunitinib maintenance therapy: A case report and review of the literature

Chong Teng, Li Li, Weixi Shen, Jingang Li, Ying Liu, Qiuying Jiang, Tao Xin, Dayong Huang, Xiaowei Song, Yanju Lv, Yinghua Jin

Pages: 1141-1144 Published online on: 03 June 2015

Gd‑EOB‑DTPA‑enhanced and diffusion‑weighted magnetic resonance findings in hepatic epithelioid angiomyolipoma: A case report

Jun Sun, Shouan Wang, Wenxin Chen, Jingtao Wu

Pages: 1145-1148 Published online on: 11 June 2015

Expression of human protection of telomere 1 correlates with telomere length and radiosensitivity in the human laryngeal cancer Hep-2 cell line

Han Lei, Dali Feng, Fuxiang Zhou, Hui Xu, Tian Tang, Haijun Yu, Conghua Xie, Yunfeng Zhou

Pages: 1149-1154 Published online on: 05 June 2015

Alterations of immune cell subsets in relapsed, thymoma-associated minimal change disease: A case report

Helen Gharwan, Yusuke Tomita, Min‑Jung Lee, Anish Thomas, Arlene Berman, Giuseppe Giaccone, Jane Trepel, Arun Rajan

Pages: 1155-1158 Published online on: 05 June 2015

Association between the MTHFR C677T polymorphism and gastric cancer susceptibility: A meta-analysis of 5,757 cases and 8,501 controls

Long Chen, Ning Lu, Bai‑Hong Zhang, Li Weng, Jun Lu

Pages: 1159-1165 Published online on: 10 June 2015

Clinical analysis of 29 cases of nasal mucosal malignant melanoma

Huanxin Yu, Gang Liu

Pages: 1166-1170 Published online on: 25 May 2015

Effect of CYP2C19 and CYP3A4 gene polymorphisms on the efficacy of bortezomib-based regimens in patients with multiple myeloma

Weiwei Zhou, Guangyu An, Yuan Jian, Huan Guo, Wenming Chen

Pages: 1171-1175 Published online on: 29 May 2015

Primary malignant hepatic paraganglioma mimicking liver tumor: A case report

Zhen You, Yilei Deng, Anuj Shrestha, Fuyu Li, Nansheng Cheng

Pages: 1176-1178 Published online on: 04 June 2015

Diffuse‑type giant cell tumor of the tendon sheath in the temporal region incidentally diagnosed due to a temporal tumor: A report of two cases and review of the literature

Jia Ruo Qin, Long Jin, Kong Liang Li, Shan Shan Zhang, Jie Kong, Hong Yu Yang

Pages: 1179-1183 Published online on: 28 May 2015

Sigmoid adenocarcinoma with metastases to the kidney: Report of a rare case and review of the literature

Audrius Dulskas, Paulius Bagurskas, Zalvyras Sinkevicius, Narimantas E. Samalavicius

Pages: 1191-1193 Published online on: 28 May 2015

MRI and MR spectroscopy findings of the evolution of an intracranial germinoma: A case report

Jun Li, Xue‑Yan Zhang, Bin Wang, Jun‑Zu Geng

Pages: 1194-1196 Published online on: 10 June 2015

microRNA‑182 inhibits the proliferation and migration of glioma cells through the induction of neuritin expression

Ya Feng, Te Liu, Yuncheng Wu

Pages: 1197-1203 Published online on: 11 June 2015

Triplet cytotoxic chemotherapy with gemcitabine, 5-fluorouracil and cisplatin for advanced pancreatic cancer

Byeong Seok Sohn, Young Jin Yuh, Hong Suk Song, Bong‑Seog Kim, Kyung Hee Lee, Joung‑Soon Jang, Sung Rok Kim

Pages: 1204-1210 Published online on: 10 June 2015

Melanoma-associated antigen expression and the efficacy of tyrosine kinase inhibitors in head and neck cancer

Stefan Hartmann, Roman C. Brands, Nora Küchler, Andreas Fuchs, Christian Linz, Alexander C. Kübler, Urs D.A. Müller-Richter

Pages: 1211-1217 Published online on: 09 June 2015
Journal Cover

August-2015
Volume 10 Issue 2

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image