Journal Articles

Open Access

MicroRNA‑124 inhibits cell proliferation, invasion and migration by targeting CAV1 in bladder cancer

Wandan Zhou, Leye He, Yinbo Dai, Yichuan Zhang, Jinrong Wang, Bin Liu

Pages: 2811-2820 Published online on: 30 July 2018
Open Access

CYP24A1 depletion facilitates the antitumor effect of vitamin D3 on thyroid cancer cells

Ning Hu, Hao Zhang

Pages: 2821-2830 Published online on: 27 July 2018
Open Access

MERS associated with bacterial translocation in a pediatric patient with congenital portal vein hypoplasia: A case report

George Imataka, Takeshi Yamaguchi, Junpei Ishii, Kei Ogino, Kentaro Okamoto, Takashi Tsuchioka, Shigemi Yoshihara

Pages: 2831-2834 Published online on: 27 July 2018
Open Access

Cytotoxicity of local anesthetics on rabbit adipose‑derived mesenchymal stem cells during early chondrogenic differentiation

Tao Wu, Zhaohong Shi, Haixin Song, Yangzheng Li, Jian‑Hua Li

Pages: 2843-2850 Published online on: 30 July 2018
Open Access

Inhibition of endogenous hydrogen sulfide production exacerbates the inflammatory response during urine‑derived sepsis‑induced kidney injury

Huili Qiu, Xian Chen, Zhigang Luo, Liwen Zhao, Tao Zhang, Ning Yang, Xiangyang Long, Huang Xie, Jun Liu, Wujun Xu

Pages: 2851-2858 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Effect of parathyroid hormone on cardiac function in rats with cardiomyopathy

Gang‑Yong Wu, Ting Wu, Bai‑Da Xu, Yi‑Cheng Shi, Zhi‑Yuan Cheng, Xiao Zhang, Xiao Wang, Gang‑Jun Zong

Pages: 2859-2866 Published online on: 26 July 2018
Open Access

The function of MMP‑28/TGF‑β induced cell apoptosis in human glioma cells

Xuepeng Wang, Xi Chen, Lin Sun, Xiaoli Bi, Haitao He, Lei Chen, Jinfeng Pang

Pages: 2867-2874 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Effect of abnormal GpG methylation in the second trimester of pregnancy on adverse health risk of offspring

Yu Shi, Mingxing Liu, Xiaolin Long, Dunjin Chen, Haiyan Zheng, Shiling Chen

Pages: 2875-2880 Published online on: 02 August 2018
Open Access

A comparison of CD105 and CD31 expression in tumor vessels of hepatocellular carcinoma by tissue microarray and flow cytometry

Hongyan Qian, Liping Yang, Wenjing Zhao, Haizhen Chen, Song He

Pages: 2881-2888 Published online on: 01 August 2018
Open Access

Effect of simvastatin on expression of VEGF and TGF-β1 in atherosclerotic animal model of type 2 diabetes mellitus

Haiyan Wang, Jian Li, Xudong Fu, Yu Liu, Qinghua Xu, Lili Sang

Pages: 2889-2894 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Application of karyotype analysis combined with BACs-on-Beads for prenatal diagnosis

Yuan Fang, Guangming Wang, Lize Gu, Jingjing Wang, Feng Suo, Maosheng Gu, Lingshan Gou

Pages: 2895-2900 Published online on: 06 August 2018
Open Access

Chlorogenic acid in the oxidative stress injury triggered by Shuang‑Huang‑Lian injection

Wen‑Yuan Du, Ying Xiao, Jian‑Jing Yao, Zhe Hao, Yu‑Bin Zhao

Pages: 2901-2908 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Fibroblast growth factor receptor 1 antagonism attenuates lipopolysaccharide‑induced activation of hepatic stellate cells via suppressing inflammation

Dayong Lou, Jibo Han, Liqin Zhou, Huanjie Ma, Jianjiang Xv, Junwei Shou, Zhixiu Xu, Liqin Jiang, Yuanyuan Qian

Pages: 2909-2916 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Expression of c-Myc and Beclin-1 in skin of rats after burn

Caihong Li, Yuping Liu, Hongjuan Liu

Pages: 2917-2921 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Tanshinone IIA inhibits cell proliferation and tumor growth by downregulating STAT3 in human gastric cancer

Yongjun Zhang, Shuguang Guo, Jian Fang, Bojian Peng, Yuan Zhang, Tiansheng Cao

Pages: 2931-2937 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Impact of phosphorylated insulin‑like growth factor‑1 receptor on the outcome of breast cancer patients and the prognostic value of its alteration during neoadjuvant chemotherapy

Liang Li, Shuchen Liu, Liyuan Liu, Zhongbing Ma, Man Feng, Chunmiao Ye, Wenzhong Zhou, Yongjiu Wang, Lu Liu, Fei Wang, Lixiang Yu, Fei Zhou, Yujuan Xiang, Shuya Huang, Qinye Fu, Qiang Zhang, Dezong Gao, Zhigang Yu

Pages: 2949-2959 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Propofol‑induced vasodilation of mesenteric arterioles via BKCa channel and gap junction

Hui‑Juan Wan, Yang Wang, Jun‑Qiang Si, Li Li

Pages: 2960-2968 Published online on: 26 July 2018
Open Access

Co‑culture of bone marrow stromal cells and chondrocytes in vivo for the repair of the goat condylar cartilage defects

Hao Sun, Yue Huang, Lei Zhang, Biao Li, Xudong Wang

Pages: 2969-2977 Published online on: 01 August 2018
Open Access

Eosinophilic cystitis in children: A case report

Jun He, Feng Ning, Lei Tu, Jianjun Hu, Weijian Chen, Yaowang Zhao

Pages: 2978-2984 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Potential use of compounds from sea cucumbers as MDM2 and CXCR4 inhibitors to control cancer cell growth

Teresa Liliana Wargasetia, Sofy Permana, Nashi Widodo

Pages: 2985-2991 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Inhibition of RKIP aggravates thioacetamide‑induced acute liver failure in mice

Xing Lin, Jinbin Wei, Jinlan Nie, Facheng Bai, Xunshuai Zhu, Lang Zhuo, Zhongpeng Lu, Quanfang Huang

Pages: 2992-2998 Published online on: 30 July 2018
Open Access

Effects of glucocorticoids combined with probiotics in treating Crohn's disease on inflammatory factors and intestinal microflora

Hui Su, Qian Kang, Haihong Wang, Hui Yin, Linghui Duan, Yuli Liu, Ruying Fan

Pages: 2999-3003 Published online on: 02 August 2018
Open Access

The expression and correlation between chemokine CCL7 and ABCE1 in non‑small cell lung cancer

Zhuo Wu, Ye Tian, Qian Yu, Hongyuan Li, Zhiqiang Tian, Hongfang Jiang, Dali Tian, Xueying Yang

Pages: 3004-3010 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Protective effects of extracellular polymeric substances from Aphanizomenon flos‑aquae on neurotoxicity induced by local anesthetics

Xing Xue, Ying Lv, Yufang Leng, Yan Zhang

Pages: 3011-3019 Published online on: 30 July 2018
Open Access

Ginsenoside Rb1 administration attenuates focal cerebral ischemic reperfusion injury through inhibition of HMGB1 and inflammation signals

Anxin Liu, Weiwei Zhu, Lirui Sun, Guangming Han, Huiping Liu, Zhaoyu Chen, Li Zhuang, Wen Jiang, Xia Xue

Pages: 3020-3026 Published online on: 26 July 2018
Open Access

Correlation between controlled lung collapse and early lung injury in dogs

Gaowang Liu, Hongyan Wang, Xin Lu, Xianfeng Ma, Ming Xiao, Pan Xiao, Yan Wei, Miao Yang, Xueying Yang, Xiao Yan, Aixing Zhang, Rui Li, Jianjun Tang, Xiaojun Liu, Yating Zhang, Jinfang Xiao

Pages: 3027-3033 Published online on: 27 July 2018
Open Access

Overexpression of TRIM44 is an independent marker for predicting poor prognosis in epithelial ovarian cancer

Shuang Liu, Hexuan Yin, Hongying Ji, Jiaqi Zhu, Rong Ma

Pages: 3034-3040 Published online on: 30 July 2018
Open Access

Effect of autophagy‑associated proteins on the arecoline‑induced liver injury in mice

Xia Wang, Xinhong Song, Youjiao Si, Jikai Xia, Bin Wang, Peiyuan Wang

Pages: 3041-3049 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Correlation of CXCR4/CXCR7 signaling pathway with pre-eclampsia

Zhi Zheng, Hongping Zhang, Jianqiong Zheng, Haiying Chen, Xiaoen Cao

Pages: 3050-3054 Published online on: 24 July 2018
Open Access

Correlation of CCR5 and NLRP3 gene polymorphisms with renal damage due to hepatitis C virus-related cryoglobulinemia

Mengjun Wang, Qiuli Liu, Chunhua Liu

Pages: 3055-3059 Published online on: 01 August 2018
Open Access

Masquelet induced membrane technique for treatment of rat chronic osteomyelitis

Tao Cui, Junpeng Li, Ping Zhen, Qiuming Gao, Xiaohai Fan, Chuangbing Li

Pages: 3060-3064 Published online on: 06 August 2018
Open Access

Values of serum LDL and PCT levels in evaluating the condition and prognosis of acute cerebral infarction

Xianliang Meng, Renying Wen, Xiao Li

Pages: 3065-3069 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Plasminogen activator inhibitor‑1 serves an important role in radiation‑induced pulmonary fibrosis

Sachiko Shioya, Takeshi Masuda, Tadashi Senoo, Yasushi Horimasu, Shintaro Miyamoto, Taku Nakashima, Hiroshi Iwamoto, Kazunori Fujitaka, Hironobu Hamada, Noboru Hattori

Pages: 3070-3076 Published online on: 01 August 2018
Open Access

An exploration on the influence of positive simple thyroid peroxidase antibody on female infertility

Xianping Wang, Xufeng Ding, Xiao Xiao, Fang Xiong, Rui Fang

Pages: 3077-3081 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Effect of Wnt signaling pathway on pathogenesis and intervention of neuropathic pain

Yu Zhao, Zhanyun Yang

Pages: 3082-3088 Published online on: 23 July 2018
Open Access

Clinical efficacy of meniscus plasty under arthroscopy in middle-aged and elderly patients with meniscus injury

Yuhui Shi, Zhigang Tian, Lifan Zhu, Jincai Zeng, Rong Liu, Jianxin Zhou

Pages: 3089-3093 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Bacterial distribution, changes of drug susceptibility and clinical characteristics in patients with diabetic foot infection

Ling Liu, Zhihui Li, Xinxin Liu, Shan Guo, Limin Guo, Xuelian Liu

Pages: 3094-3098 Published online on: 26 July 2018

Diagnostic value of platelet‑derived microparticles in pulmonary thromboembolism: A population‑based study

Minlian Wang, Yingyun Fu, Lan Xu, Lu Xiao, Yongjian Yue, Shengguo Liu, Qijun Huang, Shulin Li, Yazhen Li

Pages: 3099-3106 Published online on: 07 August 2018

Analysis of gene expression and functional changes of adrenal gland in a rat model of kidney yang deficiency syndrome treated with Sini decoction

Nong Tang, Lihong Liu, Hua Qiu, Wei Shi, Dewen Mao

Pages: 3107-3115 Published online on: 25 July 2018

Sedated gastroscopy improves detection of gastric polyps

Meng‑Jun Chen, Wei Wu, Shuang Pan, Chun‑Jing Lin, Le‑Mei Dong, Zhou‑Feng Chen, Jian‑Sheng Wu, Zhi‑Ming Huang

Pages: 3116-3120 Published online on: 26 July 2018

Sitagliptin reduces insulin resistance and improves rat liver steatosis via the SIRT1/AMPKα pathway

Tian Shen, Bilin Xu, Tao Lei, Lin Chen, Cuiping Zhang, Zhenhua Ni

Pages: 3121-3128 Published online on: 01 August 2018

Association of OGG1 and DLST promoter methylation with Alzheimer's disease in Xinjiang population

Wei Chen, Xiaohui Zhou, Yali Duan, Ting Zou, Guili Liu, Xiuru Ying, Qinwen Wang, Shiwei Duan

Pages: 3135-3142 Published online on: 26 July 2018

Radioprotective effect of lactoferrin in mice exposed to sublethal X‑ray irradiation

Li Feng, Jianguo Li, Ling Qin, Dan Guo, Hongyu Ding, Daping Deng

Pages: 3143-3148 Published online on: 03 August 2018

Establishment and characterization of McA‑RH7777 cells using virus‑mediated stable overexpression of enhanced green fluorescent protein

Wei Zhang, Sheng Qian, Guowei Yang, Liang Zhu, Bo Zhou, Xudong Qu, Zhiping Yan, Rong Liu, Jianhua Wang

Pages: 3149-3154 Published online on: 07 August 2018

Evaluation of the diagnostic value of the immunoblotting and ELISA tests using recombinant Em18 antigen in human alveolar echinococcosis from Xingjiang China

Xiao‑Juan Bi, Yin‑Mei Shao, Liang Li, Yan Wang, Chuan‑Shan Zhang, Guo‑Dong Lü, Tuerganaili Aji, Jun Li, Wen‑Bao Zhang, Hao Wen, Ren‑Yong Lin

Pages: 3155-3160 Published online on: 01 August 2018

Characteristics of bone marrow cells in 107 patients with juvenile idiopathic arthritis: A retrospective study

Di Zhu, Jihua Zhong, Yiwei Zhang, Fangyuan Chen

Pages: 3161-3164 Published online on: 01 August 2018

Menaquinone‑4 modulates the expression levels of calcification‑associated factors to inhibit calcification of rat aortic vascular smooth muscle cells in a dose‑dependent manner

Liwen Cui, Jinsheng Xu, Junxia Zhang, Muqing Zhang, Shenglei Zhang, Yaling Bai

Pages: 3172-3178 Published online on: 27 July 2018

Congenital anomalies in infants conceived by infertile women through assisted reproductive technology: A cohort study 2004‑2014

Ying Han, Haining Luo, Yunshan Zhang

Pages: 3179-3185 Published online on: 03 August 2018

Effect of luteolin on the methylation status of the OPCML gene and cell growth in breast cancer cells

Xinmin Dong, Jian Zhang, Fan Yang, Jing Wu, Rui Cai, Tian Wang, Jiren Zhang

Pages: 3186-3194 Published online on: 26 July 2018

SPARCL1 suppresses the proliferation and migration of human ovarian cancer cells via the MEK/ERK signaling

Yan Ma, Yuan Xu, Li Li

Pages: 3195-3201 Published online on: 07 August 2018

Longitudinal behavioral and fMRI‑based assessment of inhibitory control in heroin addicts on methadone maintenance treatment

Jian‑Jun Ye, Wei Li, Dong‑Sheng Zhang, Qiang Li, Jia Zhu, Jia‑Jie Chen, Yong‑Bin Li, Xue‑Jiao Yan, Jie‑Rong Liu, Xuan Wei, Ya‑Rong Wang, Wei Wang

Pages: 3202-3210 Published online on: 03 August 2018

Regulation of mPGES‑1 composition and cell growth via the MAPK signaling pathway in jurkat cells

Yi‑Qing Li, Jiao‑Ting Chen, Song‑Mei Yin, Da‑Nian Nie, Zhi‑Yuan He, Shuang‑Feng Xie, Xiu‑Ju Wang, Yu‑Dan Wu, Jie Xiao, Hong‑Yun Liu, Jie‑Yu Wang, Wen‑Juan Yang, Li‑Ping Ma

Pages: 3211-3219 Published online on: 30 July 2018

Hsa_circ_0033155: A potential novel biomarker for non‑small cell lung cancer

Xiaohua Gu, Gang Wang, Hui Shen, Xiaoyun Fei

Pages: 3220-3226 Published online on: 02 August 2018

Echinocandins for Pneumocystis jirovecii pneumonia in non‑HIV patients: A case report

Hui‑Bin Huang, Jing‑Min Peng, Bin Du

Pages: 3227-3232 Published online on: 07 August 2018

Resveratrol ameliorates sepsis‑induced acute kidney injury in a pediatric rat model via Nrf2 signaling pathway

Yan Wang, Fenling Feng, Minna Liu, Jiahong Xue, Huimei Huang

Pages: 3233-3240 Published online on: 27 July 2018

Oscillatory positive expiratory pressure treatment in lower respiratory tract infection

Yingmeng Ni, Lin Ding, Youchao Yu, Ranran Dai, Hong Chen, Guochao Shi

Pages: 3241-3248 Published online on: 01 August 2018

MicroRNA‑6852 suppresses cell proliferation and invasion via targeting forkhead box J1 in gastric cancer

Hui Yu, Jing Zhang, Qu Wen, Yi Dai, Wanli Zhang, Fen Li, Juan Li

Pages: 3249-3255 Published online on: 02 August 2018

Regulatory role of microRNA‑185 in the recovery process after ankle fracture

Deping Sun, Juntao Liu, Qingpeng Shi, Haibo Mu, Dongsheng Zhou

Pages: 3261-3267 Published online on: 27 July 2018
Open Access

Cellular signaling pathways regulating β‑cell proliferation as a promising therapeutic target in the treatment of diabetes (Review)

Wen‑Juan Jiang, Yun‑Chuan Peng, Kai‑Ming Yang

Pages: 3275-3285 Published online on: 13 August 2018
Open Access

Capsid protein Vp1 from chlamydiaphage φCPG1 effectively alleviates cytotoxicity induced by Chlamydia trachomatis

Jie Ren, Yuanli Guo, Lili Shao, Yuanjun Liu, Quanzhong Liu

Pages: 3286-3292 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Oxidative status of cardinal ligament in pelvic organ prolapse

Gui Fang, Li Hong, Cheng Liu, Qing Yang, Qifan Zhang, Yang Li, Bingshu Li, Debin Wu, Wenying Wu, Hua Shi

Pages: 3293-3302 Published online on: 21 August 2018
Open Access

Combination of magnetic resonance imaging and targeted contrast agent for the diagnosis of myocardial infarction

Jiangjun Qin, Shuchang Zhou, Zhiwei Li, Yinan Chen, Qun Qin, Tao Ai

Pages: 3303-3308 Published online on: 13 August 2018
Open Access

Long noncoding RNA TCONS_00024652 regulates vascular endothelial cell proliferation and angiogenesis via microRNA‑21

Muertiza Halimulati, Bagedati Duman, Julaiti Nijiat, Abudoureyimu Aizezi

Pages: 3309-3316 Published online on: 10 August 2018
Open Access

Mixed lineage kinase‑4 promotes gastric carcinoma tumorigenesis through suppression of the c‑Jun N‑terminal kinase signaling pathway

Yu Xi, Jianhua Niu, Dongmei Li, Jiagen He, Le Qin, Xinyu Peng

Pages: 3317-3324 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Combined effects of Lenvatinib and iodine‑131 on cell apoptosis in nasopharyngeal carcinoma through inducing endoplasmic reticulum stress

Guoyu Wang, Juhua Zhuang, Jing Ni, Ying Ye, Saifei He, Wei Xia

Pages: 3325-3332 Published online on: 23 August 2018
Open Access

Nrf2‑dependent antioxidant response mediated the protective effect of tanshinone IIA on doxorubicin‑induced cardiotoxicity

Zhaohui Guo, Miao Yan, Lei Chen, Pingfei Fang, Zhihua Li, Zimeng Wan, Sisi Cao, Zhenyan Hou, Shanshan Wei, Wenqun Li, Bikui Zhang

Pages: 3333-3344 Published online on: 17 August 2018
Open Access

Sericin enhances the insulin‑PI3K/AKT signaling pathway in the liver of a type 2 diabetes rat model

Chengjun Song, Donghui Liu, Songhe Yang, Luyang Cheng, Enhong Xing, Zhihong Chen

Pages: 3345-3352 Published online on: 17 August 2018
Open Access

Development and evaluation of LAMP, CPA and IMSA methods for rapid detection of the AML1/ETO fusion gene in acute myeloid leukemia

Zhigang Yang, Wenxin Liu, Haiyan Liang, Ruiting Wen, Yuming Zhang

Pages: 3353-3362 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Subarachnoid hemorrhage enhances the expression of TDP‑43 in the brain of experimental rats and human subjects

Tibiao He, Yuchun Zuo, Kauthar Ai‑Zakwani, Jing Luo, Haixia Zhu, Xiao‑Xin Yan, Fei Liu

Pages: 3363-3368 Published online on: 21 August 2018
Open Access

Silencing FOXC1 inhibits growth and migration of human oral squamous cell carcinoma cells

Zhongjun Liu, Shuaimei Xu, Hongxing Chu, Yu Lu, Peiyan Yuan, Xiongqun Zeng

Pages: 3369-3376 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Expression levels of IL-15 and IL-17 in synovial fluid of rheumatoid arthritis animal model

Yi Jin, Xiao Chen, Zongyan Gao, Ke Liu, Yi Hou, Jia Zheng

Pages: 3377-3382 Published online on: 22 August 2018
Open Access

Effects of tirofiban on stent thrombosis, Hs-CRP, IL-6 and sICAM-1 after PCI of acute myocardial infarction

Yuqing Zhang, Tingguo Shao, Lei Yao, Hong Yue, Zhiyu Zhang

Pages: 3383-3388 Published online on: 08 August 2018
Open Access

Local injection of dexamethasone helping to prevent lower back pain after epidural delivery analgesia

Zhaoxia Yang, Lanlan Liu, Jinmei Mu, Wenchen Guo, Shunrong Li, Yanyan Jing, Yanyan Liu

Pages: 3389-3394 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Analysis on the level of IL-6, IL-21, AMH in patients with auto-immunity premature ovarian failure and study of correlation

Shulan Sun, Hong Chen, Xiaoxia Zheng, Chuanyan Ma, Ruiqin Yue

Pages: 3395-3398 Published online on: 10 August 2018
Open Access

miR‑29b affects neurocyte apoptosis by targeting MCL‑1 during cerebral ischemia/reperfusion injury

Zhi Huang, Lu Lu, Tianpeng Jiang, Shuai Zhang, Yaping Shen, Zhu Zheng, Ansu Zhao, Rui Gao, Rui Li, Shi Zhou, Jing Liu

Pages: 3399-3404 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Plasma miR‑136 can be used to screen patients with knee osteoarthritis from healthy controls by targeting IL‑17

Lei Wan, Qiang Zhao, Gang Niu, Tai Xiang, Cuilei Ding, Shijie Wang

Pages: 3419-3424 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Evaluation of drug release from paclitaxel + hirudin‑eluting balloons and the resulting vascular reactivity in healthy pigs

Xian Wang, Hongmei Li, Xiaoting Sun, Xiaohang Wang, Gangyin Wang

Pages: 3425-3432 Published online on: 23 August 2018
Open Access

Health risk behaviors among high school and university adolescent students

Christina Tsitsimpikou, Konstantinos Tsarouhas, Fotini Vasilaki, Petros Papalexis, Georgios Dryllis, Athanasios Choursalas, Demetrios A. Spandidos, Aristides Tsatsakis, Ekaterina Charvalos, Flora Bacopoulou

Pages: 3433-3438 Published online on: 17 August 2018
Open Access

Thymosin β4 promotes glucose‑impaired endothelial progenitor cell function via Akt/endothelial nitric oxide synthesis signaling pathway

Fuyu Qiu, Jiale Song, Xukun Bi, Meihui Wang, Yanbo Zhao, Guosheng Fu

Pages: 3439-3444 Published online on: 10 August 2018
Open Access

Claudin1 promotes the proliferation, invasion and migration of nasopharyngeal carcinoma cells by upregulating the expression and nuclear entry of β‑catenin

Xin Wu, Jianghong Xiao, Chong Zhao, Chengjian Zhao, Zhongcheng Han, Feng Wang, Yuqiong Yang, Yu Jiang, Fang Fang

Pages: 3445-3451 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Establishment and evaluation of a Beagle model of grade III pancreatic trauma

Hanjing Gao, Qing Song, Faqin Lv, Bin Shi, Pengfei Wang, Yiru Wang, Yan Zhang, Li Yang, Yukun Luo, Xingguo Mei, Jie Tang

Pages: 3452-3458 Published online on: 24 August 2018
Open Access

Guide sheath‑assisted ureteroscope lithotripsy for upper ureteral calculi: An observational study on 81 cases

Jia‑Sheng Hu, Guo‑Hai Xie, He‑Sheng Yuan, Guan‑Lin Liu, Xiao‑Long Jia, Zhong Zheng, Yue Cheng

Pages: 3459-3463 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Eugenol protects the transplanted heart against ischemia/reperfusion injury in rats by inhibiting the inflammatory response and apoptosis

Wei Fen, Longyu Jin, Qianyi Xie, Lihua Huang, Zhibin Jiang, Ying Ji, Chunyun Li, Linfei Yang, Dianjun Wang

Pages: 3464-3470 Published online on: 13 August 2018
Open Access

AngII induces HepG2 cells to activate epithelial‑mesenchymal transition

Minghua Qi, Yuanping Zhou, Jikui Liu, Xi Ou, Minghua Li, Xia Long, Jing Ye, Guangyin Yu

Pages: 3471-3477 Published online on: 16 August 2018
Open Access

Radial extracorporeal shock wave therapy promotes osteochondral regeneration of knee joints in rabbits

Hui Qi, Shaofeng Jin, Chunyang Yin, Lei Chen, Lei Sun, Yajun Liu

Pages: 3478-3484 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Sulbactam enhances the in vitro activity of sitafloxacin against extensively‑drug resistant Acinetobacter baumannii

Nannan Xu, Gang Wang, Yan Leng, Xiaomeng Dong, Fengzhe Chen, Quantai Xing

Pages: 3485-3491 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Effects of different CYP2C19 genotypes on prognosis of patients complicated with atrial fibrillation taking clopidogrel after PCI

Qifeng Zhang, Zhixiong Zhong, Bin Li, Zhengxian Liao, Pingsen Zhao, Zhuolian Ye, Xuebo He, Hao Wang, Wenhao Chen, Junping Huang

Pages: 3492-3496 Published online on: 22 August 2018
Open Access

Aconitine‑induced cardiac arrhythmia in human induced pluripotent stem cell‑derived cardiomyocytes

Feng Zhang, Lin Cai, Jing Zhang, Xueyan Qi, Chengzhi Lu

Pages: 3497-3503 Published online on: 22 August 2018
Open Access

Aerobic exercise‑stimulated Klotho upregulation extends life span by attenuating the excess production of reactive oxygen species in the brain and kidney

Naichun Ji, Jing Luan, Fengrui Hu, Yirong Zhao, Bosen Lv, Wen Wang, Meng Xia, Xin Zhao, Kejing Lao

Pages: 3511-3517 Published online on: 13 August 2018
Open Access

USF1 promotes the development of knee osteoarthritis by activating the NF‑κB signaling pathway

Xiandong Song, Min Zhu, Hao Li, Bo Liu, Zhaowei Yan, Weican Wang, Hongyi Li, Jiping Sun, Shixing Li

Pages: 3518-3524 Published online on: 14 August 2018
Open Access

Association between the effect of controlled fluid resuscitation on massive hemorrhage and expression of human neutrophil lipocalin

Jie-Yang Yu, Jia-Hua Peng, Li Hui, Hui-Quan Huang, Ming-Hua Tan, Guo Jian

Pages: 3534-3538 Published online on: 09 August 2018
Open Access

Comprehensive analysis of gene expression profiles associated with proliferative diabetic retinopathy

Meng‑Ting Gong, Wen‑Xing Li, Qing Zhang, Wen‑Wen Lv, Zheng‑Hong He, Shu‑Li Zhou, Hui Zhang, Jing Wang, Kan He

Pages: 3539-3545 Published online on: 21 August 2018
Open Access

Expression and localization of nuclear factor erythroid 2‑related factor 2 in the ovarian tissues of mice at different ages

Namita Sindan, Adheesh Bhandari, Yu Zhao, Xiaosheng Lu, Jieqiang Lv

Pages: 3546-3552 Published online on: 14 August 2018
Open Access

Clinical treatment of traumatic optic neuropathy in children: Summary of 29 cases

Min Chen, Yan Jiang, Jisheng Zhang, Na Li

Pages: 3562-3566 Published online on: 22 August 2018
Open Access

Downregulated caveolin‑1 expression serves a potential role in coronary artery spasm by inducing nitric oxide production in vitro

Xingmei Cao, Zhishuai Ye, Mingyu Jin, Shuai Yan, Xiantao Song, Rongchong Huang

Pages: 3567-3573 Published online on: 22 August 2018
Open Access

Effects of atrial fibrillation on complications and prognosis of patients receiving emergency PCI after acute myocardial infarction

Yingchun Zhang, Lingzhi Zhang, Hongzhi Zheng Zheng, Hongfen Chen

Pages: 3574-3578 Published online on: 22 August 2018
Open Access

Effects of captopril and valsartan on ventricular remodeling and inflammatory cytokines after interventional therapy for AMI

Xiaona Gong, Raorao Zhou, Qinhao Li

Pages: 3579-3583 Published online on: 20 August 2018
Open Access

Regulatory effect of immunosuppressive agents in mice with renal ischemia reperfusion injury

Wei Zhang, Junpeng Zhao, Fuyuan Cao, Shumin Li

Pages: 3584-3588 Published online on: 22 August 2018
Open Access

De novo unbalanced translocation t(15;22)(q26.2;q12) with velo‑cardio‑facial syndrome: A case report and review of the literature

Cristina Gug, Delia Huțanu, Monica Vaida, Gabriela Doroş, Cristina Popa, Ramona Stroescu, Gheorghe Furău, Cristian Furău, Laura Grigoriță, Ioana Mozos

Pages: 3589-3595 Published online on: 16 August 2018

The influence of dexmedetomidine on remifentanil‑induced hyperalgesia and the sex differences

Haidi Qiu, Zhe Sun, Fathima Shadhiya, Renuka Arulthas, Gita Vishnu Priya, Pariyatha Christopher, Zulaihat Muhammad, Yonghao Yu

Pages: 3596-3602 Published online on: 22 August 2018

MicroRNA‑744 promotes cell apoptosis via targeting B cell lymphoma‑2 in gastric cancer cell line SGC‑7901

Jixiang Liu, Yanlei Wei, Shouyong Li, Yujuan Li, Hongxiu Liu, Jingmei Liu, Xinxing Zhu

Pages: 3611-3616 Published online on: 13 August 2018

Percutaneous kyphoplasty treatment evaluation for patients with Kümmell disease based on a two‑year follow‑up

Yong‑Hui Xia, Feng Chen, Liang Zhang, Gang Li, Zhi‑Yu Tang, Bo Feng, Ke Xu

Pages: 3617-3622 Published online on: 20 August 2018

Intrapancreatic accessory spleen: Evaluation with CT and MRI

Qianjiang Ding, Zhihao Ren, Jianhua Wang, Xiaolong Ma, Jian Zhang, Gaofeng Sun, Changjing Zuo, Hao Gu, Hui Jiang

Pages: 3623-3631 Published online on: 17 August 2018

Reduced peripheral blood miR‑140 may be a biomarker for acute lung injury by targeting Toll‑like receptor 4 (TLR4)

Xinyi Li, Jin Wang, Huisheng Wu, Peipei Guo, Chengyao Wang, Yanlin Wang, Zongze Zhang

Pages: 3632-3638 Published online on: 13 August 2018

Reduced expression of microRNA‑199a‑3p is associated with vascular endothelial cell injury induced by type 2 diabetes mellitus

Hui Wang, Zhengxia Wang, Qingbin Tang

Pages: 3639-3645 Published online on: 24 August 2018

Protective role of propofol in endometriosis and its mechanism

Shuo Feng, Yingui Sun

Pages: 3646-3650 Published online on: 22 August 2018

Evaluation of the potential of chicoric acid as a natural food antioxidant

Xueliang Zhu, Fenghong Huang, Xia Xiang, Min Fan, Tingtao Chen

Pages: 3651-3657 Published online on: 13 August 2018

Deficiency of hypoxia inducible factor‑1α promoted progression of diabetic nephropathy with hypertension

Yuejiang Jiao, Hongwei Jiang, Haibo Lu, Yiping Yang, Yanfang Zhang, Kun Zhang, Hui Liu

Pages: 3658-3662 Published online on: 20 August 2018

Ischemic colitis caused by polycythemia vera: A case report and literature review

Shasha Zhang, Ruixue Lai, Xueqing Gao, Yufei Zhao, Yue Zhao, Jianhua Wu, Zhanjun Guo

Pages: 3663-3667 Published online on: 22 August 2018

Antiproliferation activities of NK4 on multiple myeloma

Wenzhong Que, Huili Liu, Qinqin Yang, Shanghua Xu

Pages: 3668-3673 Published online on: 22 August 2018

MFN2 ameliorates cell apoptosis in a cellular model of Parkinson's disease induced by rotenone

Yang Yang, Liu‑Jun Xue, Xiao Xue, Zhou Ou, Teng Jiang, Ying‑Dong Zhang

Pages: 3680-3685 Published online on: 10 August 2018

Effect of exercise on bone in poorly controlled type 1 diabetes mediated by the ActRIIB/Smad signaling pathway

Jin Yang, Lijun Sun, Xiushan Fan, Bo Yin, Yiting Kang, Liang Tang, Shucheng An

Pages: 3686-3693 Published online on: 13 August 2018

Combination treatment of captopril and prazosin to treat patients with gestational hypertension

Bo  Hong, Xiang  Ding, Hongmei  Iia, Jianmei  Zhang

Pages: 3694-3702 Published online on: 13 August 2018

miRNA‑146a attenuates inflammation in an in vitro spinal cord injury model via inhibition of TLR4 signaling

Ying Tan, Longtan Yu, Chunming Zhang, Kebing Chen, Junfan Lu, Lei Tan

Pages: 3703-3709 Published online on: 22 August 2018

Clinical characteristics of occluded culprit arteries and collaterals in patients with non‑ST‑segment elevation myocardial infarction and impact on clinical outcomes

Hui‑Jeong Hwang, Chang‑Bum Park, Jin‑Man Cho, Eun‑Sun Jin, Il Suk Sohn, Dong‑Hee Kim, Chong‑Jin Kim

Pages: 3710-3720 Published online on: 13 August 2018

Hesperidin protects against IL‑1β‑induced inflammation in human osteoarthritis chondrocytes

Zhaozong Fu, Zhongxian Chen, Qinghua Xie, Hongjun Lei, Shanshan Xiang

Pages: 3721-3727 Published online on: 20 August 2018

Dysregulated ICOS+ proinflammatory and suppressive regulatory T cells in patients with rheumatoid arthritis

Hong‑Xia Wang, Xia Kang, Shuai Chu, Haixia Li, Xin Li, Xiaofeng Yin, Yu‑Rong Qiu, Weinan Lai

Pages: 3728-3734 Published online on: 24 August 2018

Effect of transient ulnar artery compression on radial artery diameter

Mustafa Adem Yilmaztepe, Erdem Yilmaz

Pages: 3735-3739 Published online on: 20 August 2018

Protective role of fentanyl in lipopolysaccharide‑induced neuroinflammation in BV‑2 cells

Jian Wang, Yingjie Jin, Jianchun Li

Pages: 3740-3744 Published online on: 09 August 2018

MicroRNA‑365 regulates the occurrence and immune response of sepsis following multiple trauma via interleukin‑6

Hui Gong, Xiaomin Sheng, Jianhua Xue, Dongbo Zhu

Pages: 3745-3751 Published online on: 22 August 2018
Open Access

[Corrigendum] Expression and association of VEGF‑Notch pathways in infantile hemangiomas

Shangbin Li, Guangqi Xu, Feng Gao, Jianhai Bi, Ran Huo

Pages: 3752-3752 Published online on: 26 July 2018
Journal Cover

October-2018
Volume 16 Issue 4

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image