Journal Articles

The role of tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis in atherosclerosis via its two different receptors (Review)

Hengdao Liu, Dan Lin, Hong Xiang, Wei Chen, Shaoli Zhao, Hui Peng, Jie Yang, Pan Chen, Shuhua Chen, Hongwei Lu

Pages: 891-897 Published online on: 14 June 2017
Open Access

MicroRNA-130a is highly expressed in the esophageal mucosa of achalasia patients

Hiroyuki Shoji, Hajime Isomoto, Akira Yoshida, Haruo Ikeda, Hitomi Minami, Tsutomu Kanda, Shigetoshi Urabe, Kayoko Matsushima, Fuminao Takeshima, Kazuhiko Nakao, Haruhiro Inoue

Pages: 898-904 Published online on: 13 June 2017
Open Access

Electroacupuncture promotes axonal regeneration in rats with focal cerebral ischemia through the downregulation of Nogo-A/NgR/RhoA/ROCK signaling

Saie Huang, Danxia Huang, Jiapei Zhao, Lidian Chen

Pages: 905-912 Published online on: 16 June 2017
Open Access

Influence of nutritional intervention on children with type 1 diabetes mellitus and DPP-4 in serum

Yan-Jun Dong, Li-Juan Liu, Hui-Ming Chen, Jing Sun, Ming-Hua Xiao, Jin-Hui Wu

Pages: 913-916 Published online on: 09 June 2017
Open Access

Atorvastatin has a protective effect in a mouse model of bronchial asthma through regulating tissue transglutaminase and triggering receptor expressed on myeloid cells‑1 expression

Ming‑Wei Liu, Rong Liu, Hai‑Ying Wu, Mei Chen, Min‑Na Dong, Yun‑Qiao Huang, Chun‑Hai Zhang, Yin‑Zhong Wang, Jing Xia, Yang Shi, Feng‑Mei Xie, Hua Luo, Xin‑Yuan Zhao, Wei Wei, Mei‑Xian Su

Pages: 917-930 Published online on: 09 June 2017
Open Access

MicroRNA-9 inhibits the proliferation and migration of malignant melanoma cells via targeting sirituin 1

Pingyuan Bu, Chengqun Luo, Quanyong He, Ping Yang, Xi Li, Dan Xu

Pages: 931-938 Published online on: 13 June 2017
Open Access

Electroacupuncture attenuates learning and memory impairment via activation of α7nAChR-mediated anti-inflammatory activity in focal cerebral ischemia/reperfusion injured rats

Jiao Liu, Chunyan Li, Hongwei Peng, Kunqiang Yu, Jing Tao, Ruhui Lin, Lidian Chen

Pages: 939-946 Published online on: 16 June 2017

Interleukin-32 promotes lipid accumulation through inhibition of cholesterol efflux

Zonglei Xu, Aizhi Dong, Zerui Feng, Jing Li

Pages: 947-952 Published online on: 13 June 2017
Open Access

Changes in cell junctions induced by inhibition of epidermal growth factor receptor in oral squamous cell carcinoma cells

Yasumasa Kakei, Shun Teraoka, Masaya Akashi, Takumi Hasegawa, Takahide Komori

Pages: 953-960 Published online on: 14 June 2017
Open Access

Salvianolic acid A protects against myocardial ischemia/reperfusion injury by reducing platelet activation and inflammation

Xiaoling Yuan, Yijia Xiang, Ning Zhu, Xuyong Zhao, Shiyong Ye, Peng Zhong, Chunlai Zeng

Pages: 961-966 Published online on: 15 June 2017
Open Access

Effect of follicular helper T cells on the pathogenesis of asthma

Xiaojuan Ma, Zhan Sun, Pei Zhai, Wenyan Yu, Ting Wang, Fengsen Li, Jianbing Ding

Pages: 967-972 Published online on: 16 June 2017
Open Access

Alterations in biomechanical properties and microstructure of colon wall in early-stage experimental colitis

Xiaohui Gong, Xiaojuan Xu, Sisi Lin, Yu Cheng, Jianhua Tong, Yongyu Li

Pages: 995-1000 Published online on: 14 June 2017
Open Access

Anti-CXCL4 monoclonal antibody accelerates telogen to anagen transition and attenuates apoptosis of the hair follicle in mice

Wen Guan, Xiaolan Yu, Jingjing Li, Qing Deng, Yang Zhang, Jing Gao, Peng Xia, Yunsheng Yuan, Jin Gao, Liang Zhou, Wei Han, Yan Yu

Pages: 1001-1008 Published online on: 12 June 2017
Open Access

MicroRNA-22 inhibits cell growth and metastasis in breast cancer via targeting of SIRT1

Quanqing Zou, Qianli Tang, Yinhua Pan, Xuedi Wang, Xiaofeng Dong, Zhongxiao Liang, Dong Huang

Pages: 1009-1016 Published online on: 13 June 2017
Open Access

Evaluation of the C-domain of heparanase during AGE-induced macrophage inflammtory response

Qiaojing Qin, Guang Xu, Weiwei Qi, Mei Guo, Zhaoxia Wang, Wangjie Xu, Zhongdong Qiao, Yong Gu, Jianying Niu

Pages: 1017-1022 Published online on: 15 June 2017
Open Access

Beneficial effects of dried pomegranate juice concentrated powder on ultraviolet B-induced skin photoaging in hairless mice

Su‑Jin Kang, Beom‑Rak Choi, Seung‑Hee Kim, Hae‑Yeon Yi, Hye‑Rim Park, Chang‑Hyun Song, Sae‑Kwang Ku, Young‑Joon Lee

Pages: 1023-1036 Published online on: 16 June 2017
Open Access

Evaluation of rat C6 malignant glioma using spectral computed tomography

Jianli Liu, Junlin Zhou, Jie Li, Lingyan Zhang, Peili Zhang, Bin Liu

Pages: 1037-1044 Published online on: 15 June 2017
Open Access

miR-187 inhibits tumor growth and invasion by directly targeting MAPK12 in osteosarcoma

Chengliang Cui, Xiaoyu Shi

Pages: 1045-1050 Published online on: 16 June 2017
Open Access

Role of mammalian target of rapamycin signaling in autophagy and the neurodegenerative process using a senescence accelerated mouse‑prone 8 model

Yanyong Wang, Qinying Ma, Xiaowei Ma, Zhongxia Zhang, Na Liu, Mingwei Wang

Pages: 1051-1057 Published online on: 15 June 2017
Open Access

Identification of key genes and pathways associated with obesity in children

Ling Li, Guangyu Wang, Ning Li, Haiyan Yu, Jianping Si, Jiwen Wang

Pages: 1065-1073 Published online on: 13 June 2017
Open Access

Effects of Taohongsiwu decoction on the expression of α-SMA and TGF-β1 mRNA in the liver tissues of a rat model of hepatic cirrhosis

Tongsheng Wang, Deling Wu, Peipei Li, Ke Zhang, Shanjun Tao, Zhu Li, Jun Li

Pages: 1074-1080 Published online on: 16 June 2017
Open Access

Cytotoxic T lymphocytes promote cytarabine-induced acute myeloid leukemia cell apoptosis via inhibiting Bcl-2 expression

Rui Deng, Fang‑Yi Fan, Hai Yi, Li Fu, Yan Zeng, Yi Wang, Xiao‑Juan Miao, Yan‑Rong Shuai, Guang‑Cui He, Yi Su

Pages: 1081-1085 Published online on: 16 June 2017
Open Access

Anti-depressant-like effects of Jieyu chufan capsules in a mouse model of unpredictable chronic mild stress

Hui Zhao, Bingyu Liang, Linjie Yu, Yun Xu

Pages: 1086-1094 Published online on: 14 June 2017
Open Access

miR-663b promotes tumor cell proliferation, migration and invasion in nasopharyngeal carcinoma through targeting TUSC2

Shaoqiang Liang, Ning Zhang, Yanming Deng, Lusi Chen, Yang Zhang, Zhenhe Zheng, Weijun Luo, Zhiqian Lv, Shaoen Li, Tao Xu

Pages: 1095-1103 Published online on: 14 June 2017
Open Access

Dystrophia myotonica type 1 presenting with dysarthria: A case report and literature review

Chunrong Li, Xiaoling Zhang, Chunkui Zhou, Lijun Zhu, Kangding Liu, Shaokuan Fang

Pages: 1104-1108 Published online on: 12 June 2017
Open Access

Clinical efficacy of conjunctival flap surgery in the treatment of refractory fungal keratitis

Honorine Nizeyimana, Dan‑Dan Zhou, Xiu‑Fen Liu, Xiao‑Tao Pan, Cong Liu, Cheng‑Wei Lu, Ji‑Long Hao

Pages: 1109-1113 Published online on: 14 June 2017
Open Access

Alteration of Th17 and Foxp3+ regulatory T cells in patients with unexplained recurrent spontaneous abortion before and after the therapy of hCG combined with immunoglobulin

Jing Sha, Fumin Liu, Jingfang Zhai, Xiaoyun Liu, Qinglin Zhang, Bei Zhang

Pages: 1114-1118 Published online on: 09 June 2017
Open Access

Correlation analysis between the LDL-C in serum and the onset of transient ischemic attack caused by CSVD

Yaqi Chen, Mei Hu, Hongying Gong

Pages: 1119-1125 Published online on: 12 June 2017
Open Access

Factors related to infection after fixation in the process of late healed bone fracture

Xiaoming Zhang, Xuebin Zhan, Peng Zou, Huixia An

Pages: 1126-1130 Published online on: 15 June 2017
Open Access

Mechanism of microRNA-146a-mediated IL-6/STAT3 signaling in lumbar intervertebral disc degeneration

Tao Zhou, Hao Lin, Ziao Cheng, Chaochao Ji, Chao Zhang, Jiwei Tian

Pages: 1131-1135 Published online on: 15 June 2017
Open Access

Ultrasound guided injections of botulinum toxin type A into stellate ganglion to treat insomnia

Xu-Dong Ding, Zhi-Gang Ding, Wei Wang, Yan-Ping Liu, Jing Zhong, Hua-Xian Chen

Pages: 1136-1140 Published online on: 15 June 2017
Open Access

Research on the function and related mechanism of P27 gene in the intervertebral disc degeneration of mice

Xiao Liu, Deguo Wang, Zhengzheng Zhang, Fenghui Zhu, Aiming Yao, Jiwei Tian, Dengshun Miao

Pages: 1141-1145 Published online on: 12 June 2017

Docosahexaenoic acid inhibits the phosphorylation of STAT3 and the growth and invasion of renal cancer cells

Shinsuke Tasaki, Akio Horiguchi, Takako Asano, Keiichi Ito, Tomohiko Asano, Hirotaka Asakura

Pages: 1146-1152 Published online on: 15 June 2017

Diffusion-weighted imaging of injuries to the visual centers of the brain in patients with type 2 diabetes and retinopathy

Ming Liang, Xing Chen, Feng Xue, Lingna Meng, Yunfeng Cong

Pages: 1153-1156 Published online on: 12 June 2017

Warfarin-induced life-threatening bleeding associated with a CYP3A4 loss-of-function mutation in an acute limb ischemia patient: Case report and review of the literature

Xiao‑Wei Ma, Chang‑Ning Hao, Zhi‑Chun Gu, Meng Ye, Min Li, Lan Zhang

Pages: 1157-1162 Published online on: 14 June 2017

Tissue kallikrein protects against ischemic stroke by suppressing TLR4/NF-κB and activating Nrf2 signaling pathway in rats

Jiawei Yang, Jianhua Su, Fen Wan, Nan Yang, Haibo Jiang, Mingming Fang, Hang Xiao, Jun Wang, Jinrong Tang

Pages: 1163-1170 Published online on: 15 June 2017

Increased bone morphogenetic protein-6 in follicular fluid and granulosa cells may correlate with fertilization and embryo quality in humans

Ying Liang, Qinying Cao, Xing Gao, Huilan Du

Pages: 1171-1176 Published online on: 14 June 2017

Application of low-dose dual-source computed tomography angiography in children with complex congenital heart disease

Xian‑Feng Chen, Fan Jiang, Lin Li, Yan Chen, Xin Chen, Yan‑Yan Jiang, Li Xiang, Xiao‑Jing Ma

Pages: 1177-1183 Published online on: 13 June 2017

Patchouli oil ameliorates acute colitis: A targeted metabolite analysis of 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid-induced rats

Xiuting Yu, Guanghua Yang, Hua Jiang, Shuhai Lin, Yuhong Liu, Xie Zhang, Huifang Zeng, Ziren Su, Song Huang, Linlin Shen, Xiaojun Zhang

Pages: 1184-1192 Published online on: 12 June 2017

25G compared with 20G vitrectomy under Resight non-contact wide-angle lenses for Terson syndrome

Xinbang Mao, Zhipeng You

Pages: 1193-1197 Published online on: 13 June 2017

MicroRNA-375 targets PAX6 and inhibits the viability, migration and invasion of human breast cancer MCF-7 cells

Qiongyan Zou, Wenjun Yi, Jianghai Huang, Fenfen Fu, Gannong Chen, Dewu Zhong

Pages: 1198-1204 Published online on: 13 June 2017

Influence of autologous blood transfusion in liver transplantation in patients with hepatitis B on the function and hemorheology of red blood cells

Xiangfu Liu, Ruifang Fan, Ying Lu, Lihua Kuang, Qing Yuan, Yuchan Chen, Zhesheng Lin, Dongjun Lin

Pages: 1205-1211 Published online on: 13 June 2017

Connexin 43 enhances paclitaxel cytotoxicity in colorectal cancer cell lines

Siqi Wang, Shiwu Zhang, Zhenying Zhao, Chunze Zhang, Xiaoyun Yang, Yijia Wang

Pages: 1212-1218 Published online on: 13 June 2017

MicroRNA-92a promotes cell viability and invasion in cervical cancer via directly targeting Dickkopf-related protein 3

Shengtian Luo, Na Li, Shaohua Yu, Lichun Chen, Chunying Liu, Jiawei Rong

Pages: 1227-1234 Published online on: 13 June 2017

Kidney dysfunction following adrenalectomy in autosomal dominant polycystic kidney disease complicated with primary aldosteronism: A case report

Hiroyuki Hirai, Makoto Kanno, Tsuyoshi Watanabe, Hiroaki Satoh

Pages: 1235-1240 Published online on: 13 June 2017

Ginsenoside Rg1 prevents starvation‑induced muscle protein degradation via regulation of AKT/mTOR/FoxO signaling in C2C12 myotubes

Fengyu Li, Xiaoxue Li, Xuewei Peng, Lili Sun, Shengnan Jia, Ping Wang, Shuang Ma, Hongyan Zhao, Qingmiao Yu, Hongliang Huo

Pages: 1241-1247 Published online on: 15 June 2017

Glutamine promotes Hsp70 and inhibits α-Synuclein accumulation in pheochromocytoma PC12 cells

Haiyang Wang, Chongyang Tang, Zhenfeng Jiang, Xiao Zhou, Jianhang Chen, Meng Na, Hong Shen, Zhiguo Lin

Pages: 1253-1259 Published online on: 12 June 2017

Worldwide research productivity in fracture surgery: A 10-year survey of publication activity

Jianzhong Sun, Ren Ding, Tai Ma, Xiaobing Shi, Chaolu Bao, Huapeng Guan

Pages: 1260-1264 Published online on: 13 June 2017

Chronic disorders of consciousness (Review)

Qiuyou Xie, Xiaoxiao Ni, Ronghao Yu, Yuanqing Li, Ruiwang Huang

Pages: 1277-1283 Published online on: 21 June 2017
Open Access

Phenotypic switch in lung interstitial macrophage polarization in an ovalbumin‑induced mouse model of asthma

Hanxiang Nie, Ailing Wang, Qing He, Qiaoyu Yang, Linlin Liu, Guqin Zhang, Yi Huang, Xuhong Ding, Hongying Yu, Suping Hu

Pages: 1284-1292 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Diagnosis and surgical treatment of cervical macrocystic lymphatic malformations in infants

Jing Ma, Ruan Biao, Fan Lou, Ken Lin, Ying‑Qin Gao, Mei‑Lan Wang, Yan‑Li Yang, Tie‑Song Zhang

Pages: 1293-1298 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Dual character of flavonoids in attenuating and aggravating ischemia‑reperfusion‑induced myocardial injury

Wenqiang Li, Yun Li, Ruifang Sun, Sumei Zhou, Meifeng Li, Mingchen Feng, Yingguang Xie

Pages: 1307-1314 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Protective effect and mechanism of estrogen receptor β on myocardial infarction in mice

Jun-Biao Zhang, Chang-Lei Guo

Pages: 1315-1320 Published online on: 19 June 2017
Open Access

Effects of indigo naturalis on colonic mucosal injuries and inflammation in rats with dextran sodium sulphate‑induced ulcerative colitis

Yunliang Wang, Lijuan Liu, Yi Guo, Tangyou Mao, Rui Shi, Junxiang Li

Pages: 1327-1336 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Tissue‑engineered sling with adipose‑derived stem cells under static mechanical strain

Ying Wang, Wei Wang, Xilong Wang, Yangyun Wang, Jihong Wang, Qiang Fu, Guowei Shi

Pages: 1337-1342 Published online on: 28 June 2017
Open Access

SUDOSCAN, an effective tool for screening chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes

Fei Mao, Siying Liu, Xiaona Qiao, Hangping Zheng, Qian Xiong, Jie Wen, Shuo Zhang, Zhaoyun Zhang, Hongying Ye, Hongli Shi, Bin Lu, Yiming Li

Pages: 1343-1350 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Expression of Kruppel‑like factor 8 and Ki67 in lung adenocarcinoma and prognosis

Yifei Liu, Xiufang Yao, Qing Zhang, Li Qian, Jia Feng, Tingting Bian, Jianguo Zhang, Ye Tian

Pages: 1351-1356 Published online on: 20 June 2017
Open Access

Dual inhibition of MET and SRC kinase activity as a combined targeting strategy for colon cancer

Na Song, Xiujuan Qu, Shizhou Liu, Simeng Zhang, Jing Liu, Jinglei Qu, Huachuan Zheng, Yunpeng Liu, Xiaofang Che

Pages: 1357-1366 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Differentially methylated regions in patients with rheumatic heart disease and secondary pulmonary arterial hypertension

Dawei Zheng, Xiaoying Chen, Ni Li, Lebo Sun, Qingyun Zhou, Huoshun Shi, Guodong Xu, Jing Liu, Limin Xu, Shiwei Duan, Guofeng Shao

Pages: 1367-1372 Published online on: 22 June 2017
Open Access

Effects of niflumic acid on γ‑aminobutyric acid‑induced currents in isolated dorsal root ganglion neurons of neuropathic pain rats

Li‑Jie Wang, Yang Wang, Meng‑Jie Chen, Zhen‑Pu Tian, Bi‑Han Lu, Ke‑Tao Mao, Liang Zhang, Lei Zhao, Li‑Ya Shan, Li Li, Jun‑Qiang Si

Pages: 1373-1380 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Ethanol extract of gardenia fruit alleviates renal interstitial fibrosis induced by unilateral ureteral obstruction in rats

Xiaobo Li, Min Ma, Xianggui Zhang, Liang Deng, Yarong Wang, Zhuang Bian, Shining Cai, Bangya Peng, Jiangquan Yang, Yang Chen

Pages: 1381-1388 Published online on: 23 June 2017
Open Access

Comparative study of dendritic cells matured by using IL‑1β, IL‑6, TNF‑α and prostaglandins E2 for different time span

Xuejie Wu, Feng Xu, Jinliang Liu, Guiqiang Wang

Pages: 1389-1394 Published online on: 22 June 2017
Open Access

Hepatitis C virus‑associated cryoglobulinemia with membrano‑proliferative glomerulonephritis treated with prednisolone and interferon: A case report

Qiao‑Yan Guo, Man Wu, Yang‑Wei Wang, Guang‑Dong Sun

Pages: 1395-1398 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Intratracheal administration of isosorbide dinitrate improves pulmonary artery pressure and ventricular remodeling in a rat model of heart failure following myocardial infarction

Xuelian Wang, Qingqing Xu, Tianqi Li, Yaocong Rong, Weilin Hong, Yan Huang, Xingui Guo

Pages: 1399-1408 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Hard clam extracts induce atypical apoptosis in human gastric cancer cells

Eing‑Ju Song, Michael W.Y. Chan, Jyh‑Wei Shin, Che‑Chun Chen

Pages: 1409-1418 Published online on: 20 June 2017
Open Access

MicroRNA-19a promotes nasopharyngeal carcinoma by targeting transforming growth factor β receptor 2

Fang Ma, Zhiyuan Wang, Jingjing Wang, Xianling Liu, Chunhong Hu

Pages: 1419-1426 Published online on: 23 June 2017
Open Access

Aspergillus niger bloodstream infection in gastric cancer after common hepatic artery embolization: A case report

Li Lin, Chuan‑Hua Zhao, Xiu‑Yun Yin, Yu‑Ling Chen, Hong‑Yan Zhai, Chun‑Wei Xu, Yan Wang, Fei‑Jiao Ge, Jian‑Ming Xu

Pages: 1427-1432 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Effects of low dose of ethanol on the senescence score, brain function and gene expression in senescence‑accelerated mice 8 (SAMP8)

Akiko Kimoto, Hanae Izu, Churan Fu, Sofya Suidasari, Norihisa Kato

Pages: 1433-1440 Published online on: 20 June 2017
Open Access

Mechanism of microRNA-21 regulating IL-6 inflammatory response and cell autophagy in intervertebral disc degeneration

Hao Lin, Wenzhi Zhang, Tao Zhou, Wansu Li, Ziao Chen, Chaochao Ji, Chao Zhang, Fang He

Pages: 1441-1444 Published online on: 21 June 2017
Open Access

Correlation study between gene and respiratory disease in children

Huaibin Liu, Jie Min, Haomiao Sun, Chong-Lin Zhang

Pages: 1463-1466 Published online on: 22 June 2017
Open Access

Three-dimensional spiral CT measurement of atlantal pedicle and its clinical application

Wengui Xie, Pengfei Gao, Lixin Ji

Pages: 1467-1474 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Effect of OPG gene mutation on protein expression and biological activity in osteoporosis

Shuhui Qin, Qiuping Zhang, Li Zhang

Pages: 1475-1480 Published online on: 28 June 2017
Open Access

miR-127-5p promotes chondrogenic differentiation in rat bone marrow mesenchymal stem cells

Zhaolong Xue, Yanli Meng, Jianhua Ge

Pages: 1481-1486 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Evolution of correlation between Helicobacter pylori infection and autoimmune liver disease

Xin-Guo Peng, Yu-Yuan Li, Hui-Ting Chen, Yan Zhou, Jian-Guo Ma, Hong-Min Yin

Pages: 1487-1490 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Regulatory mechanism of melatonin on the retinal ganglion cell photoreaction in mice

Jianqiao Li, Jiongwan Hong, Fang Zhou, Shibo Tang, Xinyi Wu

Pages: 1491-1495 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Detecting serum and urine metabolic profile changes of CCl4‑liver fibrosis in rats at 12 weeks based on gas chromatography‑mass spectrometry

Jiarong Gao, Xiu‑Juan Qin, Hui Jiang, Jin‑Feng Chen, Ting Wang, Ting Zhang, Shuang‑Zhi Xu, Jun‑Mei Song

Pages: 1496-1504 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Single‑blinded, randomized, and controlled clinical trial evaluating the effects of Omega‑3 fatty acids among septic patients with intestinal dysfunction: A pilot study

Huaisheng Chen, Wei Wang, Yingcai Hong, Huadong Zhang, Chengying Hong, Xueyan Liu

Pages: 1505-1511 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Measurement of deformation rate in nasal septum deviation by three‑dimensional computer tomography reconstruction and its application in nasal septoplasty endoscopic surgery

Gui Yang, Hailiang Zhao, Peng Wang, Xiaodong Han, Xinyu Zao, Zhixian Liu, Shuqi Qiu, Zhiqiang Liu

Pages: 1519-1525 Published online on: 22 June 2017
Open Access

Multicomponent quantification of Astragalus residue fermentation liquor using ion chromatography-integrated pulsed amperometric detection

Ying Zhang, Jiarong Wu, Quanhui Ni, Hong Dong

Pages: 1526-1530 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Sivelestat sodium hydrate improves post‑traumatic knee osteoarthritis through nuclear factor‑κB in a rat model

Xiaofeng Yu, Lijun Zhao, Zhiping Yu, Changzheng Yu, Jianfei Bi, Binglong Sun, Haibo Cong

Pages: 1531-1537 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Infusion of umbilical cord mesenchymal stem cells alleviates symptoms of ankylosing spondylitis

Ai Li, Yuan Tao, Dexiao Kong, Ni Zhang, Yongjing Wang, Zhilun Wang, Yingxue Wang, Juandong Wang, Juan Xiao, Yang Jiang, Xiaoli Liu, Chengyun Zheng

Pages: 1538-1546 Published online on: 27 June 2017
Open Access

MicroRNA‑503 suppresses cell proliferation and invasion in osteosarcoma via targeting insulin‑like growth factor 1 receptor

Zili Wang, Chenhuang Zheng, Kunqi Jiang, Jinshen He, Xu Cao, Song Wu

Pages: 1547-1553 Published online on: 22 June 2017
Open Access

Effect of isopsoralen on Smad7 in osteoblastic MC3T3‑E1 cells

Huicun Zhang, Na Ta

Pages: 1561-1567 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Oral N‑acetylcysteine for prophylaxis of contrast‑induced nephropathy in patients following coronary angioplasty: A meta‑analysis

Jing‑Xiu Li, En‑Ze Jin, Long‑Hao Yu, Yang Li, Nan‑Nan Liu, Yu‑Mei Dong, Xin Li, Xue‑Qi Li

Pages: 1568-1576 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Evaluation of heat shock protein (HSP-72) expression in retinal ganglion cells of rats with glaucoma

Guo-Hua Wang, Yi-Qiao Xing

Pages: 1577-1581 Published online on: 21 June 2017
Open Access

High mobility group box 1 protein attenuates myocardial ischemia reperfusion injury via inhibition of the p38 mitogen‑activated protein kinase signaling pathway

Yan‑Hong Zhou, Qian‑Feng Han, Lan‑Hua Wang, Tao Liu, Xiao‑Yan Meng, Lei Wu, Tai Li, Yue‑Ru Jiao, Heng‑Chen Yao, De‑Yong Zhang

Pages: 1582-1588 Published online on: 22 June 2017
Open Access

Mechanisms of autophagy and apoptosis mediated by JAK2 signaling pathway after spinal cord injury of rats

Yongzhi Xia, Haijian Xia, Dan Chen, Zhengbu Liao, Yi Yan

Pages: 1589-1593 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Expression of synovial fluid biomarkers in patients with knee osteoarthritis and meniscus injury

Jian Ding, Xin Niu, Yan Su, Xiaolin Li

Pages: 1609-1613 Published online on: 21 June 2017
Open Access

Carthamin yellow inhibits matrix degradation and inflammation induced by LPS in the intervertebral disc via suppression of MAPK pathway activation

Bin Chen, Han‑Tao Wang, Bo Yu, Ji‑Dong Zhang, Yu Feng

Pages: 1614-1620 Published online on: 22 June 2017
Open Access

Use of aerosol inhalation treatment with budesonide and terbutaline sulfate on acute pediatric asthmatic bronchitis

Fangfang Bian, Yue-E Wu, Chong-Lin Zhang

Pages: 1621-1625 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Application of Corvis ST to evaluate the effect of femtosecond laser-assisted cataract surgery on corneal biomechanics

Yinjuan Wei, Lingxiao Xu, Hui Song

Pages: 1626-1632 Published online on: 26 June 2017
Open Access

Inhibition of microRNA‑34a ameliorates murine collagen‑induced arthritis

Qiujie Dang, Fan Yang, Hongwei Lei, Xin Liu, Minglu Yan, He Huang, Xuemei Fan, Yang Li

Pages: 1633-1639 Published online on: 28 June 2017

Selective depletion of cultured macrophages by magnetite nanoparticles modified with gelatin

Yoshihiro Komohara, Ryuta Kawauchi, Erika Makiyama, Kazuki Mikami, Hasita Horlad, Yukio Fujiwara, Tetsuya Kida, Motohiro Takeya, Takuro Niidome

Pages: 1640-1646 Published online on: 21 June 2017

Hyperoside inhibits biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa

Yixuan Sun, Fengjun Sun, Wei Feng, Xuewen Qiu, Yao Liu, Bo Yang, Yongchuan Chen, Peiyuan Xia

Pages: 1647-1652 Published online on: 21 June 2017

A novel antitumor compound nobiliside D isolated from sea cucumber (Holothuria nobilis Selenka)

Jia-Jia Zhang, Ke-Qi Zhu

Pages: 1653-1658 Published online on: 23 June 2017

Clinical significance of 5‑(and 6)‑carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester‑labeled microspheres for detecting endothelial progenitor cells in human peripheral blood

Chaolin Qiu, Denghai Zhang, Yongbin Chi, Qing Chen, Limin Xu, Qiuhua Xie

Pages: 1659-1664 Published online on: 23 June 2017

Misdiagnosis of a cloacal exstrophy variant as urorectal septum malformation in a fetus by ultrasound: A case report

Yang‑Qing Xu, Xiao‑Hong Yang, Xin‑Lin Chen, Xiu‑Qiin Ji, Sheng Zhao

Pages: 1665-1668 Published online on: 28 June 2017

Curcumin protects against acute renal injury by suppressing JAK2/STAT3 pathway in severe acute pancreatitis in rats

Shuaijun Zhu, Chi Zhang, Qinyong Weng, Bing Ye

Pages: 1669-1674 Published online on: 22 June 2017

Necessity of heparin for maintaining peripheral venous catheters: A systematic review and meta‑analysis

Tao You, Jianliang Jiang, Jianchang Chen, Weiting Xu, Li Xiang, Yang Jiao

Pages: 1675-1684 Published online on: 28 June 2017

MicroRNA differential expression spectrum and microRNA‑125a‑5p inhibition of laryngeal cancer cell proliferation

Xiang‑Dong Yao, Ping Li, Ji‑Sheng Wang

Pages: 1699-1705 Published online on: 27 June 2017

MicroRNA‑200b inhibits pituitary tumor cell proliferation and invasion by targeting PKCα

Yuanchuan Wang, Xiaohong Yin, Long Zhao, Shun Li, Jie Duan, Renzhao Kuang, Junwei Duan

Pages: 1706-1714 Published online on: 27 June 2017

In‑hospital and long‑term outcomes of congestive heart failure: Predictive value of B‑type and amino‑terminal pro‑B‑type natriuretic peptides and their ratio

Yuxiang Dai, Jun Yang, Atsutoshi Takagi, Hakuoh Konishi, Tetsuro Miyazaki, Hiroshi Masuda, Kazunori Shimada, Katsumi Miyauchi, Hiroyuki Daida

Pages: 1715-1721 Published online on: 27 June 2017

Allicin improves carotid artery intima‑media thickness in coronary artery disease patients with hyperhomocysteinemia

De‑Shan Liu, Shu‑Li Wang, Jun‑Mei Li, Er‑Shun Liang, Ming‑Zhong Yan, Wei Gao

Pages: 1722-1726 Published online on: 28 June 2017

Overexpressed eNOS upregulates SIRT1 expression and protects mouse pancreatic β cells from apoptosis

Tingting Hu, Ye Chen, Qian Jiang, Jun Lin, Hewei Li, Ping Wang, Leping Feng

Pages: 1727-1731 Published online on: 26 June 2017

Occludin downregulation in high glucose is regulated by SSTR2 via the VEGF/NRP1/Akt signaling pathway in RF/6A cells

Mengling Li, Shuaiwei Wang, Songjiang Wang, Lei Zhang, Dongdong Wu, Ruisheng Yang, Ailing Ji, Yanzhang Li, Jun Wang

Pages: 1732-1738 Published online on: 22 June 2017

Feasibility of a novel low‑volume and sodium phosphate‑free bowel preparation regimen for colon capsule endoscopy

Jieqiong Zhou, Xiaowei Tang, Jing Wang, Zhenyu Chen, Xinying Wang, Bo Jiang

Pages: 1739-1743 Published online on: 23 June 2017

Influence of the shape of the micro‑finite element model on the mechanical properties calculated from micro‑finite element analysis

Xin‑Xin Wen, Hai‑Long Yu, Ya‑Bo Yan, Chun‑Lin Zong, Hai‑Jiao Ding, Xiang‑Yu Ma, Tian‑Sheng Wang, Wei Lei

Pages: 1744-1748 Published online on: 28 June 2017

Sex comb on midleg like‑2 is a novel specific marker for the diagnosis of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors

Jiao‑Jiao Yang, Hua Huang, Ming‑Bing Xiao, Feng Jiang, Wen‑Kai Ni, Yi‑Fei Ji, Cui‑Hua Lu, Run‑Zhou Ni

Pages: 1749-1755 Published online on: 26 June 2017

Effect of pomegranate juice consumption on biochemical parameters and complete blood count

Eirini Manthou, Kalliopi Georgakouli, Chariklia K. Deli, Aggelos Sotiropoulos, Ioannis G. Fatouros, Dimitrios Kouretas, Serko Haroutounian, Chrysoula Matthaiou, Yiannis Koutedakis, Athanasios Z. Jamurtas

Pages: 1756-1762 Published online on: 27 June 2017

Limb graft occlusion following endovascular aortic repair: Incidence, causes, treatment and prevention in a study cohort

Guoquan Wang, Shuiting Zhai, Tianxiao Li, Xuan Li, Danghui Lu, Bo Wang, Dongbin Zhang, Shuaitao Shi, Zhidong Zhang, Kai Liang, Kewei Zhang, Xiaoyang Fu, Kun Li, Weixiao Li

Pages: 1763-1768 Published online on: 23 June 2017

Combination of alendronate and genistein synergistically suppresses osteoclastic differentiation of RAW267.4 cells in vitro

Masayoshi Yamaguchi, Robert M. Levy

Pages: 1769-1774 Published online on: 27 June 2017

Glutathione S‑transferase A1 mediates nicotine‑induced lung cancer cell metastasis by promoting epithelial‑mesenchymal transition

Wei Wang, Feiyu Liu, Chaoyang Wang, Chengde Wang, Yijun Tang, Zhongmin Jiang

Pages: 1783-1788 Published online on: 23 June 2017

Kanglaite inhibits the expression of drug resistance genes through suppressing PVT1 in cisplatin‑resistant gastric cancer cells

Xian‑Wen Zhang, Liang Liu, Xi‑Zhi Zhang, Ping Bo

Pages: 1789-1794 Published online on: 22 June 2017

Expression of prostate stem cell antigen is downregulated during flavonoid-induced cytotoxicity in prostate cancer cells

Qiang Zhang, Guangdong Cheng, Hongbin Qiu, Yuexin Wang, Jingtao Wang, Hui Xu, Tao Zhang, Lixin Liu, Ye Tao, Zhongjuan Ren

Pages: 1795-1801 Published online on: 21 June 2017

Surgical trauma and low‑dose methylprednisolone modulate the severity of the acute‑phase response induced by zoledronic acid infusion

Jian Chen, Lipeng Yu, Lixin Chen, Xuan Wu, Pengyu Tang, Jian Yin, Tao Jiang, Guoyong Yin, Jin Fan

Pages: 1802-1808 Published online on: 22 June 2017

MicroRNA‑590‑3p enhances the radioresistance in glioblastoma cells by targeting LRIG1

Long Chen, Wenhua Wang, Shengqiang Zhu, Xuegang Jin, Jian Wang, Jianfang Zhu, Youxin Zhou

Pages: 1818-1824 Published online on: 28 June 2017

Neuroprotective effect of heat shock protein 60 on matrine‑suppressed microglial activation

Rui Zhang, Yunhong Li, Xiaolin Hou, Zhenhua Miao, Yin Wang

Pages: 1832-1836 Published online on: 27 June 2017

Anti‑exudation effects of sodium ferulate and oxymatrine combination via modulation of aquaporin 1

Songmei Sun, Xing Du, Mengxin Xu, Meijuan Liu, Zhifeng Liu

Pages: 1837-1845 Published online on: 27 June 2017

Abnormal phenotypic features of IgM+B cell subsets in patients with chronic hepatitis C virus infection

Fanyun Kong, Bo Feng, Henghui Zhang, Huiying Rao, Jianghua Wang, Xu Cong, Lai Wei

Pages: 1846-1852 Published online on: 27 June 2017
Journal Cover

August-2017
Volume 14 Issue 2

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image