Journal Articles

Review

Role of connexins in neurodegenerative diseases (Review)

Juping Xing, Changshui Xu

Article Number: 395 Published online on: 23 March 2021
Article Open Access

Roles of the microRNA‑338‑3p/NOVA1 axis in retinoblastoma

Shoubin Sun, Runze Wang, Sisi Yi, Sijia Li, Lei Wang, Jianwen Wang

Article Number: 394 Published online on: 22 March 2021
Review

Advances in the study of the role and molecular mechanism of with‑no‑lysine kinase 3 in nervous system diseases (Review)

Ya-Ting Gong, Mu-Yao Wu, Jia-Feng Tang, Jin-Chao Shen, Jie  Li, Rong Gao, Bao-Qi Dang, Gang Chen

Article Number: 393 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

Phosphorylated‑myosin light chain mediates the destruction of small intestinal epithelial tight junctions in mice with acute liver failure

Fan Wu, Hui Li, Heng Zhang, Yusheng Liao, Huanping Ren, Jie Wu, Dan Zheng

Article Number: 392 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

Protective effects of curcumin against rat intestinal inflammation‑related motility disorders

Yang Yao, Ranyuan Luo, Shu Xiong, Chang Zhang, Yukun Zhang

Article Number: 391 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

ASMq protects against early burn wound progression in rats by alleviating oxidative stress and secondary mitochondria‑associated apoptosis via the Erk/p90RSK/Bad pathway

Hanlei Zhou, Quan Fang, Nan Li, Meirong Yu, Hongming Chen, Songxue Guo

Article Number: 390 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

Connective tissue growth factor promotes retinal pigment epithelium mesenchymal transition via the PI3K/AKT signaling pathway

Yafen Wang, Tianfang Chang, Tong Wu, Wei Ye, Yusheng Wang, Guorui Dou, Hongjun Du, Yannian Hui, Changmei Guo

Article Number: 389 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

Long non‑coding RNA OIP5‑AS1 facilitates the progression of ovarian cancer via the miR‑128‑3p/CCNG1 axis

Yuanyuan Liu, Xiaomin Fu, Xiuyun Wang, Yanling Liu, Xiaoyan Song

Article Number: 388 Published online on: 22 March 2021
Article Open Access

MicroRNA‑1271‑5p alleviates the malignant development of hepatitis B virus‑mediated liver cancer via binding to AQP5

Zhigang Li, Lin Ma, Lingling Di, Xutao Lin

Article Number: 386 Published online on: 19 March 2021
Article Open Access

Tumor suppressor miR‑613 induces cisplatin sensitivity in non‑small cell lung cancer cells by targeting GJA1

Jianhua Luo, Yan Jin, Mengyuan Li, Liyang Dong

Article Number: 385 Published online on: 18 March 2021
Article Open Access

Functional role and molecular mechanisms underlying prohibitin 2 in platelet mitophagy and activation

Long-Long Hu, Kai Zou, Yuan Chen, Li-Juan Wu, Jie Cao, Xiao-Ying Xiong, Ling Wang, Xiao-Shu Cheng, Qing-Zhong Xiao, Ren-Qiang Yang

Article Number: 384 Published online on: 18 March 2021
Article Open Access

MST1 inhibits the progression of breast cancer by regulating the Hippo signaling pathway and may serve as a prognostic biomarker

Xiang Jin, Lihua Zhu, Sheng Xiao, Zhuhong Cui, Jing Tang, Jiangyong Yu, Mingjun Xie

Article Number: 383 Published online on: 18 March 2021
Review Open Access

A novel update on vitamin D in recurrent pregnancy loss (Review)

Haoyu Zhao, Xiaoqi Wei, Xiuhua Yang

Article Number: 382 Published online on: 17 March 2021
Article Open Access

MicroRNA-124 facilitates lens epithelial cell apoptosis by inhibiting SPRY2 and MMP-2

Yan Liu, Shuting Li, Yao Liu, Xujing Lv, Qing Zhou

Article Number: 381 Published online on: 17 March 2021
Article

Long non‑coding RNA GAS5 protects against Mycoplasma pneumoniae pneumonia by regulating the microRNA‑222‑3p/TIMP3 axis

Likun Yang, Xifeng Zhang, Xiufen Liu

Article Number: 380 Published online on: 17 March 2021
Article Open Access

0.5‑Gy X‑ray irradiation induces reorganization of cytoskeleton and differentiation of osteoblasts

Qun Huang, Hao Chai, Shendong Wang, Yongming Sun, Wei Xu

Article Number: 379 Published online on: 17 March 2021
Article Open Access

Fine particulate matter induces airway inflammation by disturbing the balance between Th1/Th2 and regulation of GATA3 and Runx3 expression in BALB/c mice

Lingling Pang, Pengfei Yu, Xueping Liu, Yingqi Fan, Ying Shi, Shenchun Zou

Article Number: 378 Published online on: 17 March 2021
Article Open Access

Bakkenolide‑IIIa ameliorates lipopolysaccharide‑induced inflammatory injury in human umbilical vein endothelial cells by upregulating LINC00294

Jichong Xu, Hao Feng, Lin Ma, Huaqiao Tan, Shuo Yan, Chun Fang

Article Number: 377 Published online on: 17 March 2021
Article Open Access

Islet transplantation ameliorates diabetes-induced testicular interstitial fibrosis and is associated with inhibition of TGF-β1/Smad2 pathway in a rat model of type 1 diabetes

Yuan-Cai Zheng, Yi-Ling Feng, Yi-Hong Wang, Li-Jun Kong, Ming-Shi Zhou, Min-Min Wu, Cheng-Yang Liu, Hua-Chun Weng, Hong-Wei Wang

Article Number: 376 Published online on: 17 March 2021
Article Open Access

Circular RNA circ‑CCT3 promotes hepatocellular carcinoma progression by regulating the miR‑1287‑5p/TEAD1/PTCH1/LOX axis

Wennan Lin, Tianyu Zhang, Guoxu Ding, Liguo Hao, Bingquan Zhang, Jing Yu, Yu Pang, Feng Geng, Lan Zhan, Minglu Zhou, Qiyu Yan, Yuguang Wang, Chunlei Zheng, Hui Li

Article Number: 375 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

Piperazine ferulate attenuates high glucose‑induced mesangial cell injury via the regulation of p66Shc

Yong-Yu Yang, Rong-Rong Deng, Zhuo Chen, Liang-Yuan Yao, Xi-Ding Yang, Da-Xiong Xiang

Article Number: 374 Published online on: 16 March 2021
Article

Upregulation of miR‑126 inhibits podocyte injury in sepsis via EGFL6/DKC1 signaling pathway

Jianming Su, Limin Ding

Article Number: 373 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

Tanshinone IIA regulates microRNA‑125b/foxp3/caspase‑1 signaling and inhibits cell viability of nasopharyngeal carcinoma

Youhu Wang, Wenyao Jin, Junbo Wang

Article Number: 371 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

MicroRNA‑378d inhibits Glut4 by targeting Rsbn1 in vitamin D deficient ovarian granulosa cells

Huiting Sun, Yichao Shi, Yuwei Shang, Xia Chen, Fei Xia

Article Number: 369 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

miR‑122‑5p suppresses the oncogenesis of PTC by inhibiting DUSP4 expression

Ning Hu, Yanhua Tian, Yanmei Song, Leilei Zang

Article Number: 368 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

SIRT6‑specific inhibitor OSS‑128167 exacerbates diabetic cardiomyopathy by aggravating inflammation and oxidative stress

Yibo Huang, Junkai Zhang, Dongdong Xu, Yu Peng, Yuan Jin, Lei Zhang

Article Number: 367 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

LINC01116 promotes the proliferation and invasion of glioma by regulating the microRNA‑744‑5p‑MDM2‑p53 axis

Li Jiang, Chao Cheng, Wei Ji, Hao Wang, Quan Du, Xiaoqiao Dong, Junfei Shao, Wenhua Yu

Article Number: 366 Published online on: 16 March 2021
Article

Protective effect of electrical stimulation of the vagus nerve in lipopolysaccharide‑induced acute lung injury in rats

Weijuan Hu, Yibing Wang, Bin Cheng, Luyang Xu, Yin Zhou, Lidong Wu

Article Number: 365 Published online on: 16 March 2021
Review Open Access

Interaction of non‑parenchymal hepatocytes in the process of hepatic fibrosis (Review)

Qi-Ni Cheng, Xue Yang, Jiang-Feng Wu, Wen-Bing Ai, Yi-Ran Ni

Article Number: 364 Published online on: 16 March 2021
Review

Potential role of microRNAs in the regulation of pyroptosis (Review)

Xinli Hu, Chenyu Wu, Junsheng Lou, Haiwei Ma, Xingyu Wang, Yu Xu, Yijie Chen, Sunren Sheng, Hui Xu, Huazi Xu, Xiangyang Wang, Wenfei Ni, Kailiang Zhou

Article Number: 363 Published online on: 16 March 2021
Review Open Access

A combination of PD‑1/PD‑L1 inhibitors: The prospect of overcoming the weakness of tumor immunotherapy (Review)

Xianbin Kong, Peng Lu, Chuanxin Liu, Yuzhu Guo, Yuying Yang, Yingying Peng, Fangyuan Wang, Zhichao Bo, Xiaoxin Dou, Haoyang Shi, Jingyan Meng

Article Number: 362 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

IL‑33/ST2 promotes the malignant progression of gastric cancer via the MAPK pathway

Ning Huang, Xing Cui, Wen Li, Chunlai Zhang, Liqing Liu, Jinxing Li

Article Number: 361 Published online on: 16 March 2021
Article Open Access

Inhibition of chaperone‑mediated autophagy reduces tumor growth and metastasis and promotes drug sensitivity in colorectal cancer

Ying Xuan, Shuang Zhao, Xingjun Xiao, Liwei Xiang, Hua-Chuan Zheng

Article Number: 360 Published online on: 12 March 2021
Article

miR‑101‑3p negatively regulates inflammation in systemic lupus erythematosus via MAPK1 targeting and inhibition of the NF‑κB pathway

Xiaoying Zhao, Sijia Li, Zhe Wang, Ning Bai, Yuan Feng

Article Number: 359 Published online on: 12 March 2021
Article Open Access

Hydrogen sulfide improves ox‑LDL‑induced expression levels of Lp‑PLA2 in THP‑1 monocytes via the p38MAPK pathway

Heng-Jing Hu, Jie Qiu, Chi Zhang, Zhi-Han Tang, Shun-Lin Qu, Zhi-Sheng Jiang

Article Number: 358 Published online on: 12 March 2021
Article Open Access

miR‑320a‑3P alleviates the epithelial‑mesenchymal transition of A549 cells by activation of STAT3/SMAD3 signaling in a pulmonary fibrosis model

Xin Wang, Jing Wang, Guichuan Huang, Yishi Li, Shuliang Guo

Article Number: 357 Published online on: 12 March 2021
Article Open Access

miR‑143‑3p inhibits endometriotic stromal cell proliferation and invasion by inactivating autophagy in endometriosis

Hong Yang, Tianqi Hu, Panwei Hu, Cong Qi, Lin Qian

Article Number: 356 Published online on: 12 March 2021
Article Open Access

The effect of anti‑HLA class I antibodies on the immunological properties of human glomerular endothelial cells and their modification by mTOR inhibition or GCN2 kinase activation

Theodoros Eleftheriadis, Georgios Pissas, Marta Crespo, Georgios Filippidis, Nikolaos Antoniadis, Vassilios Liakopoulos, Ioannis Stefanidis

Article Number: 355 Published online on: 12 March 2021
Article Open Access

IDH1 gene mutation activates Smad signaling molecules to regulate the expression levels of cell cycle and biological rhythm genes in human glioma U87‑MG cells

Yongying Gao, Yanwei Wu, Ningmei Zhang, Hongmei Yuan, Fei Wang, Hui Xu, Jiaxiang Yu, Jie Ma, Shaozhang Hou, Xiangmei Cao

Article Number: 354 Published online on: 12 March 2021
Article

miR‑519d‑3p/HIF‑2α axis increases the chemosensitivity of human cervical cancer cells to cisplatin via inactivation of PI3K/AKT signaling

Lixia Jiang, Shaohua Shi, Feng Li, Qiaofa Shi, Tianyu Zhong, Huijuan Zhang, Yu Xia

Article Number: 353 Published online on: 12 March 2021
Review Open Access

HIF‑1α in myocardial ischemia‑reperfusion injury (Review)

Jie Zheng, Peier Chen, Jianfeng Zhong, Yu Cheng, Hao Chen, Yuan He, Can Chen

Article Number: 352 Published online on: 12 March 2021
Case Report Open Access

Updates in neonatal coronavirus disease 2019: What can we learn from detailed case reports? (Review)

Xingchao Li, Li Sun, Tao Li

Article Number: 351 Published online on: 11 March 2021
Article Open Access

Berberine ameliorates the LPS-induced imbalance of osteogenic and adipogenic differentiation in rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells

Rong Zhou, Fubo Chen, Haixia Liu, Xueqin Zhu, Xueyun Wen, Fang Yu, Guangwei Shang, Shengcai Qi, Yuanzhi Xu

Article Number: 350 Published online on: 11 March 2021
Article Open Access

Circular RNA hsa_circ_0072309 inhibits the proliferation, invasion and migration of gastric cancer cells via inhibition of PI3K/AKT signaling by activating PPARγ/PTEN signaling

Xingpo Guo, Mingde Qin, Han Hong, Xiaofeng Xue, Jian Fang, Linhua Jiang, Yuting Kuang, Ling Gao

Article Number: 349 Published online on: 11 March 2021
Article

Salvia miltiorrhiza induces depolarization of pacemaker potentials in murine small intestinal interstitial cells of Cajal via extracellular Ca2+ and Na+ influx

Donghun Han, Jeong Nam Kim, Min Ji Kwon, Taewon Han, Yun Tai Kim, Byung Joo Kim

Article Number: 348 Published online on: 11 March 2021
Review Open Access

Interplay between cyclooxygenase‑2 and microRNAs in cancer (Review)

Zexiong Gong, Weiguo Huang, Baiyun Wang, Na Liang, Songkai Long, Wanjun Li, Qier Zhou

Article Number: 347 Published online on: 11 March 2021
Article Open Access

miR‑224‑5p regulates the proliferation, migration and invasion of pancreatic mucinous cystadenocarcinoma by targeting PTEN

Xiaobo Peng, Chengtao Guo, Yanjun Wu, Mingzhen Ying, Renxu Chang, Lele Song, Lixing Zhan, Xianbao Zhan

Article Number: 346 Published online on: 10 March 2021
Article Open Access

Total flavonoids of Rhizoma drynariae ameliorate steroid‑induced avascular necrosis of the femoral head via the PI3K/AKT pathway

Wenxue Lv, Mingxiu Yu, Qingyi Yang, Peng Kong, Bing Yan

Article Number: 345 Published online on: 09 March 2021
Article Open Access

Cytokine secretion and pyroptosis of cholesteatoma keratinocytes mediated by AIM2 inflammasomes in response to cytoplasmic DNA

Chen Zhang, Min Chen, Zhangcai Chi

Article Number: 344 Published online on: 09 March 2021
Article Open Access
Article

SERPINE2 feedback regulates EGF/EGFR signaling in human papillary thyroid carcinoma cells

Huimin Chu, Bo Hu, Xinyu Su

Article Number: 342 Published online on: 09 March 2021
Article Open Access

Exogenous melatonin alleviates hemorrhagic shock‑induced hepatic ischemic injury in rats by inhibiting the NF‑κB/IκBα signaling pathway

Hai‑Wei Li, Pan Ying, Qi‑Qi Cai, Zhi‑Hui Yang, Xian‑Long Wu

Article Number: 341 Published online on: 09 March 2021
Article Open Access

linc‑ROR facilitates hepatocellular carcinoma resistance to doxorubicin by regulating TWIST1‑mediated epithelial‑mesenchymal transition

Yuanbiao Zhang, Weiding Wu, Qiang Sun, Longyun Ye, Dongkai Zhou, Weilin Wang

Article Number: 340 Published online on: 09 March 2021
Article

Protective effect of trichostatin A on CD19+CD5+CD1dhigh regulatory B cells in heart transplantation

Bing Zhou, Fuyang Mei, Changhao Wu, Heyun Xu, Zhifang Liu, Yong Cui

Article Number: 339 Published online on: 09 March 2021
Article Open Access

Cyanidin‑3‑O‑β‑glucoside protects against pulmonary artery hypertension induced by monocrotaline via the TGF‑β1/p38 MAPK/CREB signaling pathway

Shao Ouyang, Wei Chen, Zeng Gaofeng, Lei Changcheng, Tian Guoping, Zhu Minyan, Liu Yang, Yang Min, Jiahao Luo

Article Number: 338 Published online on: 09 March 2021
Article

Estrogen 17β‑estradiol accelerates the proliferation of uterine junctional zone smooth muscle cells via the let‑7a/Lin28B axis in adenomyosis

Jun-Hua Huang, Hua Duan, Sha Wang, Yi-Yi Wang

Article Number: 337 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Tumor suppressor role of sFRP‑4 in hepatocellular carcinoma via the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Quanxin Wu, Cheng Xu, Xianghua Zeng, Zhimin Zhang, Bo Yang, Zhiguo Rao

Article Number: 336 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Silibinin improves nonalcoholic fatty liver by regulating the expression of miR‑122: An in vitro and in vivo study

Liying Yang, Qianqian Liu, He Zhang, Yichao Wang, Yang Li, Shuchun Chen, Guangyao Song, Luping Ren

Article Number: 335 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Regulatory role of the TLR4/JNK signaling pathway in sepsis‑induced myocardial dysfunction

Chao Chang, Liya Hu, Shanshan Sun, Yanqiu Song, Shan Liu, Jing Wang, Peijun Li

Article Number: 334 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Propofol alleviates inflammation and apoptosis in HCY‑induced HUVECs by inhibiting endoplasmic reticulum stress

Cunliang Ji, Hu Yi, Jing Huang, Wenzhong Zhang, Mingzhi Zheng

Article Number: 333 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Naringin ameliorates memory deficits and exerts neuroprotective effects in a mouse model of Alzheimer's disease by regulating multiple metabolic pathways

Xiangdong Meng, Mingming Fu, Shoufeng Wang, Weida Chen, Jianjie Wang, Ning Zhang

Article Number: 332 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Cigarette smoke extract stimulates PCSK9 production in HepG2 cells via ROS/NF‑κB signaling

Baitao Ma, Xuebin Wang, Rui Zhang, Shuai Niu, Zhihua  Rong, Leng Ni, Xiao Di, Qin Han, Changwei Liu

Article Number: 331 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Acute glucose fluctuation promotes RAGE expression via reactive oxygen species‑mediated NF‑κB activation in rat podocytes

Zhangjie Hu, Wenming Fang, Yi Liu, Haowei Liang, Wei Chen, Hui Wang

Article Number: 330 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

miR-93-5p promotes insulin resistance to regulate type 2 diabetes progression in HepG2 cells by targeting HGF

Man Zhou, Yilin Hou, Jun Wu, Guangli Li, Ping Cao, Wan Chen, Lingli Hu, Dingyun Gan

Article Number: 329 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Exosomal microRNA-301a-3p promotes the proliferation and invasion of nasopharyngeal carcinoma cells by targeting BTG1 mRNA

Qiang Cheng, Qiang Li, Lingen Xu, Hui Jiang

Article Number: 328 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

Expression of immunoglobulin G in human proximal tubular epithelial cells

Zhenling Deng, Ziyang Jing, Yanhong Guo, Junfan Ma, Huige Yan, Zhan Shi, Hui Deng, Yaoxian Liang, Song Wang, Zhuan Cui, Yuejuan Pan, Xiaoyan Qiu, Yue Wang

Article Number: 327 Published online on: 08 March 2021
Article Open Access

HaCaT‑conditioned medium supplemented with the small molecule inhibitors SB431542 and CHIR99021 and the growth factor PDGF‑AA prevents the dedifferentiation of dermal papilla cells in vitro

Dongjie Sun, Zhehao Huang, Jinying Xu, Yiqing Wang, Lin Chen, Yi Hou, Guangfan Chi

Article Number: 326 Published online on: 08 March 2021
Review Open Access

Application of nanotechnology in drug delivery systems for respiratory diseases (Review)

Ming-Xin Luo, Shan Hua, Qi-Yun Shang

Article Number: 325 Published online on: 05 March 2021
Article Open Access

Circular RNA_0074027 participates in cell proliferation, apoptosis and metastasis of colorectal cancer cells through regulation of miR‑525‑3p

Gang Xiong, Jun Zhang, Yichao Zhang, Xiao Pang, Biao Wang, Yongchuan Zhang

Article Number: 324 Published online on: 05 March 2021
Article Open Access

miR‑302c‑3p and miR‑520a‑3p suppress the proliferation of cervical carcinoma cells by targeting CXCL8

Hong-Mei Ding, Hong Zhang, Juan Wang, Jin-Hua Zhou, Fang-Rong Shen, Ru-Ning Ji, Jia-Yin Shi, You-Guo Chen

Article Number: 322 Published online on: 05 March 2021
Article Open Access

Impaired activity of circulating EPCs and endothelial function are associated with increased Syntax score in patients with coronary artery disease

Bin Zhang, Dong Li, Gexiu Liu, Wenfeng Tan, Gaoxing Zhang, Jinli Liao

Article Number: 321 Published online on: 05 March 2021
Article Open Access

Corilagin induces apoptosis and autophagy in NRF2‑addicted U251 glioma cell line

Jilan Liu, Xianyun Qin, Wenyuan Ma, Shu Jia, Xiaobei Zhang, Xinlin Yang, Dongfeng Pan, Feng Jin

Article Number: 320 Published online on: 05 March 2021
Article Open Access

Testis-expressed protein 33 is not essential for spermiogenesis and fertility in mice

Mengmeng Xia, Jing Xia, Changmin Niu, Yanan Zhong, Tingting Ge, Yue Ding, Ying Zheng

Article Number: 317 Published online on: 03 March 2021
Article Open Access

MicroRNA‑181a promotes epithelial‑mesenchymal transition in esophageal squamous cell carcinoma via the TGF‑β/Smad pathway

Run Xu, Xue-Mei Zhou, Yu-Shan Li, Li Ren, Xin-Rong He

Article Number: 316 Published online on: 02 March 2021
Article Open Access

Synergistic effect of the herbal mixture C5E on gemcitabine treatment in PANC‑1 cells

Pyo June Pak, Dong Gun Lee, Ji Hyun Sung, Seung Hyun Jung, Tae-Young Han, Sung Hyo Park, Namhyun Chung

Article Number: 315 Published online on: 02 March 2021
Article Open Access

Protective effects of different anti‑inflammatory drugs on tracheal stenosis following injury and potential mechanisms

Zhenjie Huang, Peng Wei, Luoman Gan, Wentao Li, Tonghua Zeng, Caicheng Qin, Zhiyu Chen, Guangnan Liu

Article Number: 314 Published online on: 02 March 2021
Article Open Access

Therapeutic effects of quinine in a mouse model of atopic dermatitis

Qian Zhang, Hongjing Jiang, Miao Liu, Xinchen Li, Murong Zhou, Yansi Lyu, Jingkai Huang, Si Chen, Li Wang

Article Number: 313 Published online on: 02 March 2021
Article

miR‑541‑3p inhibits the viability and migration of vascular smooth muscle cells via targeting STIM1

Zhiyu Lv, Dengliang Yi, Chi Zhang, Yujie Xie, He Huang, Zhongcai Fan, Xing Liu

Article Number: 312 Published online on: 02 March 2021
Article Open Access

circRNA‑0006896‑miR1264‑DNMT1 axis plays an important role in carotid plaque destabilization by regulating the behavior of endothelial cells in atherosclerosis

Yan Wen, Yao Chun, Zhong Qing Lian, Zhang Wei Yong, Yang Mei Lan, Liao Huan, Chen Yi Xi, Li Shu Juan, Zhong Wen Qing, Cheng Jia, Zhang Huan Ji

Article Number: 311 Published online on: 01 March 2021
Article Open Access

GASC1 promotes glioma progression by enhancing NOTCH1 signaling

Zhengzheng Xiao, Xiaoli Yang, Zebin Liu, Zheng Shao, Chaojun  Song, Kun Zhang, Xiaobin Wang, Zhengwei Li

Article Number: 310 Published online on: 28 February 2021
Article Open Access

Downregulation of lncRNA RPLP0P2 inhibits cell proliferation, invasion and migration, and promotes apoptosis in colorectal cancer

Hang Yuan, Shiliang Tu, Yingyu Ma, Yueming Sun

Article Number: 309 Published online on: 28 February 2021
Article Open Access

Chidamide induces apoptosis in DLBCL cells by suppressing the HDACs/STAT3/Bcl‑2 pathway

Hongwei Zhang, Fenqing Chi, Keru Qin, Xiuli Mu, Lieyang Wang, Bin  Yang, Yanli Wang, Min Bai, Zhenhua Li, Liping Su, Baofeng Yu

Article Number: 308 Published online on: 26 February 2021
Review Open Access

Functions of circular RNAs in bladder, prostate and renal cell cancer (Review)

Longfei Yang, Xiaofeng Zou, Junrong Zou, Guoxi Zhang

Article Number: 307 Published online on: 26 February 2021
Article Open Access

Histone deacetylase inhibitor givinostat alleviates liver fibrosis by regulating hepatic stellate cell activation

He-Ming Huang, Xiao-Ru Zhou, Yan-Jun Liu, Shi-Jie Fan, Li-Ping Liao, Jing Huang, Cui-Cui Shi, Liang Yu, Jin-Jin Pen, Cheng Luo, Yuan-Yuan Zhang, Guang-Ming Li

Article Number: 305 Published online on: 26 February 2021
Article Open Access

MicroRNA‑199a/b‑5p inhibits endometrial cancer cell metastasis and invasion by targeting FAM83B in the epithelial‑to‑mesenchymal transition signaling pathway

Hanzhen Xiong, Na Wang, Hui Chen, Minfen Zhang, Qiongyan Lin

Article Number: 304 Published online on: 26 February 2021
Article Open Access

miR‑875‑5p regulates IR and inflammation via targeting TXNRD1 in gestational diabetes rats

Songbo Fu, Songquan Fu, Xiaoni Ma, Xiaomei Yang, Jizu Ling

Article Number: 303 Published online on: 25 February 2021
Journal Cover

May-2021
Volume 23 Issue 5

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image