Journal Articles

Open Access

NLRP1 and NLRP3 inflammasomes as a new approach to skin carcinogenesis (Review)

Magdalena Ciążyńska, Igor A. Bednarski, Karolina Wódz, Joanna Narbutt, Aleksandra Lesiak

Pages: 1649-1656 Published online on: 09 January 2020
Open Access

FBW7 in hematological tumors (Review)

Qiaojuan Zhu, Linjun Hu, Yang Guo, Zunqiang Xiao, Qiuran Xu, Xiangmin Tong

Pages: 1657-1664 Published online on: 08 January 2020
Open Access

Aquaporin 5 promotes tumor migration and angiogenesis in non‑small cell lung cancer cell line H1299

Abdalkhalig Elkhider, Bing Wang, Xunli Ouyang, Mahmoud Al‑Azab, Williams Walana, Xiaotong Sun, Han Li, Yawei Tang, Jing Wei, Xia Li

Pages: 1665-1672 Published online on: 07 January 2020
Open Access

Biglycan as a potential diagnostic and prognostic biomarker in multiple human cancers

Shou‑Feng Zhao, Xue‑Jing Yin, Wen‑Ju Zhao, Le‑Cui Liu, Zhi‑Peng Wang

Pages: 1673-1682 Published online on: 08 January 2020
Open Access

THBS2, a microRNA‑744‑5p target, modulates MMP9 expression through CUX1 in pancreatic neuroendocrine tumors

Heng Jiao, Lingxiao Zeng, Jianpeng Zhang, Shengsheng Yang, Wenhui Lou

Pages: 1683-1692 Published online on: 09 January 2020
Open Access

PTPN11 hypomethylation is associated with gastric cancer progression

Lele Xu, Cong Zhou, Ranran Pan, Junjian Tang, Jinzhi Wang, Bin Li, Tianyi Huang, Shiwei Duan, Chunfang Xu

Pages: 1693-1700 Published online on: 07 January 2020
Open Access

Role of Bcl‑2 on drug resistance in breast cancer polyploidy‑induced spindle poisons

Bibo Yuan, Juan Hao, Qian Zhang, Yan Wang, Yu Zhu

Pages: 1701-1710 Published online on: 07 January 2020
Open Access

High expression levels of CLEC4M indicate poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma

Liuping Luo, Lihong Chen, Kun Ke, Bixing Zhao, Lili Wang, Cuilin Zhang, Fei Wang, Naishun Liao, Xiaoyuan Zheng, Xiaolong Liu, Yingchao Wang, Jingfeng Liu

Pages: 1711-1720 Published online on: 13 January 2020
Open Access

Prognostic significance of the sub-classification of stage pT3a renal tumors by perinephric and sinus fat invasion

Dongsheng Zhu, Jingyuan Cao, Chao Zhi, Tao Guo, Yuhong Li, Zhiqiang Lang, Gang Li

Pages: 1721-1726 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Expression of ADAM29 and FAM135B in the pathological evolution from normal esophageal epithelium to esophageal cancer: Their differences and clinical significance

Tingting Wang, Xiaoyan Lv, Shen Jiang, Shaorong Han, Yanming Wang

Pages: 1727-1734 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Increased ski expression levels are associated with a higher risk and poor prognosis in patients with gastrointestinal stromal tumors

Qiu‑Shi Wang, Yu Zhai, Ping Li, Hua‑Liang Xiao, Yuan‑Guo Zhou

Pages: 1735-1740 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Diffuse mesothelin expression leads to worse prognosis through enhanced cellular proliferation in colorectal cancer

Satoshi Inoue, Takumi Tsunoda, Miho Riku, Hideaki Ito, Akihito Inoko, Hideki Murakami, Masahide Ebi, Naotaka Ogasawara, Ira Pastan, Kunio Kasugai, Kenji Kasai, Hiroshi Ikeda, Shingo Inaguma

Pages: 1741-1750 Published online on: 10 January 2020
Open Access

Overexpression of miR‑206 in osteosarcoma and its associated molecular mechanisms as assessed through TCGA and GEO databases

Xiongfeng Xu, Bo Qiu, Peng Yi, Huajie Li

Pages: 1751-1758 Published online on: 08 January 2020
Open Access

IRF1 association with tumor immune microenvironment and use as a diagnostic biomarker for colorectal cancer recurrence

Yanfang Wu, Shuju Zhang, Jun Yan

Pages: 1759-1770 Published online on: 10 January 2020
Open Access

Fatty acid‑binding protein 5 predicts poor prognosis in patients with uveal melanoma

Yue Xu, Wen‑Hao Xu, Xiao‑Long Yang, Hai‑Liang Zhang, Xiao‑Feng Zhang

Pages: 1771-1780 Published online on: 14 January 2020
Open Access

Comparative mutational analysis of distal colon cancer with rectal cancer

Zhiyong Zhang, Aili Wang, Xuan Tang, Ying Chen, Erjiang Tang, Huihong Jiang

Pages: 1781-1788 Published online on: 08 January 2020
Open Access

Expression pattern of p‑Smad2/Smad4 as a predictor of survival in invasive breast ductal carcinoma

Nannan Liu, Dongxue Qi, Jing Jiang, Jihong Zhang, Chunyan Yu

Pages: 1789-1798 Published online on: 13 January 2020
Open Access

The oncogenic role of microRNA‑500a in colorectal cancer

Yang Li, Zhong Chen

Pages: 1799-1805 Published online on: 10 January 2020
Open Access

MicroRNA‑139‑5p inhibits cell viability, migration and invasion and suppresses tumor growth by targeting HDGF in non‑small cell lung cancer

Zuxiong Zhang, Weizhi Li, Damei Jiang, Chi Liu, Zhenghong Lai

Pages: 1806-1814 Published online on: 13 January 2020
Open Access

High expression of citron kinase predicts poor prognosis of prostate cancer

Junnan Liu, Jianguo Dou, Wujiao Wang, Hengchuan Liu, Yunlang Qin, Qixin Yang, Wencheng Jiang, Yong Liang, Yuejiang Liu, Jiang He, Li Mai, Ying Li, Delin Wang

Pages: 1815-1823 Published online on: 07 January 2020
Open Access

Total flavonoids suppress lung cancer growth via the COX‑2‑mediated Wnt/β‑catenin signaling pathway

Lei Han, Shu Fang, Guangtao Li, Minghuan Wang, Renzhi Yu

Pages: 1824-1830 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Distinct expression and prognostic values of the replication protein A family in gastric cancer

Yujie Zhang, Chaoran Yu

Pages: 1831-1841 Published online on: 07 January 2020
Open Access

Expression and clinical significance of MAPK and EGFR in triple‑negative breast cancer

Weihua Jiang, Xiaowen Wang, Chenguang Zhang, Laiti Xue, Liang Yang

Pages: 1842-1848 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Long non‑coding RNA‑ZNF281 promotes cancer cell migration and invasion in gastric cancer via downregulation of microRNA‑124

Hengling Gao, Peizhe Li, Yingrui Hei, Shuliang Li, Jinkai Wang, Xukun Lv, Jianxian Zhang

Pages: 1849-1855 Published online on: 10 January 2020
Open Access

ADAM9: A novel player in vestibular schwannoma pathogenesis

Maria Breun, Alexandra Schwerdtfeger, Donato Daniel Martellotta, Almuth F. Kessler, Camelia M. Monoranu, Cordula Matthies, Mario Löhr, Carsten Hagemann

Pages: 1856-1864 Published online on: 14 January 2020
Open Access

Quantitative analysis of metabolic parameters at 18F‑fluorodeoxyglucose positron emission tomography in predicting malignant potential of anterior mediastinal tumors

Toshiki Yajima, Akira Mogi, Kimihiro Shimizu, Takayuki Kosaka, Yoichi Ohtaki, Kai Obayashi, Seshiru Nakazawa, Takahito Nakajima, Yoshito Tsushima, Ken Shirabe

Pages: 1865-1871 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Pharmacokinetic evaluation and antitumor potency of liposomal nanoparticle encapsulated cisplatin targeted to CD24‑positive cells in ovarian cancer

Keisuke Ashihara, Yoshito Terai, Tomohito Tanaka, Yoshimichi Tanaka, Satoe Fujiwara, Kazuya Maeda, Satoshi Tunetoh, Hiroshi Sasaki, Masami Hayashi, Masahide Ohmichi

Pages: 1872-1880 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Identification of crucial genes and pathways associated with colorectal cancer by bioinformatics analysis

Xiaoqun Liu, Xiangdong Liu, Tiankui Qiao, Wei Chen

Pages: 1881-1889 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Clinicopathological analysis of 250 cases of pituitary adenoma under the new WHO classification

Jiayu Liu, Yuhao He, Xuebin Zhang, Xiaoling Yan, Ying Huang

Pages: 1890-1898 Published online on: 08 January 2020
Open Access

Long non‑coding RNA EGFR‑AS1 sponges micorRNA‑381 to upregulate ROCK2 in bladder cancer

Shouxian Yuan, Xiuhua Luan, Haixia Chen, Xiuqing Shi, Xiangkai Zhang

Pages: 1899-1905 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Deregulation of cell adhesion molecules is associated with progression and poor outcomes in endometrial cancer: Analysis of The Cancer Genome Atlas data

Xiangjun He, Shu Lei, Qi Zhang, Liping Ma, Na Li, Jianliu Wang

Pages: 1906-1914 Published online on: 13 January 2020
Open Access

Prognostic value of key genes of the JAK‑STAT signaling pathway in patients with cutaneous melanoma

Fuqiang Pan, Qiaoqi Wang, Sizhu Li, Rui Huang, Xiangkun Wang, Xiwen Liao, Haiyan Mo, Liming Zhang, Xiang Zhou

Pages: 1928-1946 Published online on: 10 January 2020
Open Access

Prognosis of ovarian clear cell cancer compared with other epithelial cancer types: A population‑based analysis

Hong Liu, Yanbo Xu, Jiali Ji, Rongrong Dong, Huiqing Qiu, Xiaolan Dai

Pages: 1947-1957 Published online on: 07 January 2020

MicroRNA‑107 may regulate lung cancer cell proliferation and apoptosis by targeting TP53 regulated inhibitor of apoptosis 1

Peng Cai, Jingjing Li, Guiming Chen, Bing Peng, Liuyang Yu, Bolin Zhao, Yi Yu

Pages: 1958-1966 Published online on: 07 January 2020

Exosomal microRNA‑210 is a potentially non‑invasive biomarker for the diagnosis and prognosis of glioma

Fengming Lan, Xiao Yue, Tingyi Xia

Pages: 1967-1974 Published online on: 07 January 2020

Ubiquitination of P53 by E3 ligase MKRN2 promotes melanoma cell proliferation

Yiling Zhang, Ningning Cui, Gang Zheng

Pages: 1975-1984 Published online on: 08 January 2020

Innovative analysis of distant metastasis in differentiated thyroid cancer

Danyang Chen, Lei Huang, Sichao Chen, Yihui Huang, Di Hu, Wen Zeng, Min Wang, Wei Zhou, Haifeng Feng, Wei Wei, Chao Zhang, Zeming Liu, Liang Guo

Pages: 1985-1992 Published online on: 15 January 2020

Overexpression of long non‑coding RNA cancer susceptibility 11 is involved in the development of chemoresistance to carboplatin in hepatocellular carcinoma

Haidong Liu, Tao Liu, Yong Zhou, Xinwen Song, Rendong Wei

Pages: 1993-1998 Published online on: 08 January 2020

Akt inhibitor MK‑2206 reduces pancreatic cancer cell viability and increases the efficacy of gemcitabine

Zhanshan Wang, Guangtao Luo, Zhengjun Qiu

Pages: 1999-2004 Published online on: 14 January 2020

Incidental findings in the thyroid gland on computed tomography images of the oral and maxillofacial region

Abdullah Khasawneh, Yohei Takeshita, Miki Hisatomi, Toshiyuki Kawazu, Mariko Fujita, Shunsuke Okada, Yuri Namba, Yudai Shimizu, Yoshinobu Yanagi, Junichi Asaumi

Pages: 2005-2010 Published online on: 13 January 2020

Scinderin suppresses cell proliferation and predicts the poor prognosis of hepatocellular carcinoma

Bin Zhou, Tian‑Wei Chen, Ya‑Bo Jiang, Xu‑Biao Wei, Chong‑De Lu, Jing‑Jing Li, Dong Xie, Shu‑Qun Cheng

Pages: 2011-2020 Published online on: 08 January 2020

Role of HSP27 in the multidrug sensitivity and resistance of colon cancer cells

Zhengyong Liu, Yi Liu, Yupeng Long, Baohua Liu, Xiangfeng Wang

Pages: 2021-2027 Published online on: 07 January 2020
Open Access

Limited efficacy of pixantrone in refractory diffuse large B-cell lymphoma

Aleksander Novakovic, Lucka Boltezar, Barbara Jezersek Novakovic

Pages: 2028-2034 Published online on: 10 January 2020

Long non‑coding RNA LINC00152 acts as a sponge of miRNA‑193b‑3p to promote tongue squamous cell carcinoma progression

Xiuhua Li, Bing Rui, Yongbing Cao, Xiaojian Gong, Hongjiao Li

Pages: 2035-2042 Published online on: 13 January 2020

Hepatitis B virus upregulates cellular inhibitor of apoptosis protein 2 expression via the PI3K/AKT/NF‑κB signaling pathway in liver cancer

Jianping Lian, Yuanhua Zou, Ling Huang, Hao Cheng, Kai Huang, Junquan Zeng, Longhua Chen

Pages: 2043-2052 Published online on: 08 January 2020

Downregulation of extracellular vesicle microRNA‑101 derived from bone marrow mesenchymal stromal cells in myelodysplastic syndrome with disease progression

Yuu Saitoh, Tomohiro Umezu, Satoshi Imanishi, Michiyo Asano, Seiichiro Yoshizawa, Seiichiro Katagiri, Tamiko Suguro, Hiroaki Fujimoto, Daigo Akahane, Chiaki Kobayashi‑Kawana, Junko H. Ohyashiki, Kazuma Ohyashiki

Pages: 2053-2061 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Elevated expression of exosomal microRNA‑21 as a potential biomarker for the early diagnosis of pancreatic cancer using a tethered cationic lipoplex nanoparticle biochip

Xiaofan Pu, Guoping Ding, Mingjie Wu, Senhao Zhou, Shengnan Jia, Liping Cao

Pages: 2062-2070 Published online on: 15 January 2020
Open Access

[Corrigendum] A combination of inhibitors of glycolysis, glutaminolysis and de novo fatty acid synthesis decrease the expression of chemokines in human colon cancer cells

Alejandro Schcolnik‑Cabrera, Guadalupe Dominguez‑Gómez, Alma Chávez‑Blanco, Marisol Ramírez‑Yautentzi, Rocío Morales‑Bárcenas, José Díaz‑Chávez, Lucía Taja‑Chayeb, Alfonso Dueñas‑González

Pages: 2071-2071 Published online on: 15 January 2020
Open Access

[Corrigendum] DR2 blocker thioridazine: A promising drug for ovarian cancer therapy

Min Yong, Tinghe Yu, Si Tian, Shuaibin Liu, Jiao Xu, Jianguo Hu, Lina Hu

Pages: 2072-2072 Published online on: 09 January 2020
Open Access

Lymphedema in survivors of breast cancer (Review)

Lin He, Huili Qu, Qian Wu, Yuhua Song

Pages: 2085-2096 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Curative effect of methotrexate combined with teniposide in the treatment of primary central nervous system lymphoma

Yi‑Xia Wang, Yan Huang, Xiao‑Ping Xu, Bo‑Bin Chen, Zhi‑Guang Lin, Yan Ma, Tian‑Ling Ding, Qian Wang

Pages: 2097-2106 Published online on: 22 January 2020
Open Access

TSP‑1 as a novel biological marker of tumor vasculature normalization in colon carcinoma induced by Endostar

Wende Yang, Wei Li, Fan Pan, Xiao‑Yan Yang, Xiaoxu Zhao, Li Qin, Yunlong Pan

Pages: 2107-2114 Published online on: 21 January 2020
Open Access

HSP90AA1, ADRB2, TBL1XR1 and HSPB1 are chronic obstructive pulmonary disease‑related genes that facilitate squamous cell lung cancer progression

Lijing Wang, Hongjun Zhao, Lemeng Zhang, Hui Luo, Qiong Chen, Xiaoxia Zuo

Pages: 2115-2122 Published online on: 17 January 2020
Open Access

Effect of apigenin on whole transcriptome profile of TNFα‑activated MDA‑MB‑468 triple negative breast cancer cells

David Bauer, Elizabeth Mazzio, Aaron Hilliard, Ebenezer T. Oriaku, Karam F. A. Soliman

Pages: 2123-2132 Published online on: 22 January 2020
Open Access

AXIN2 and SNAIL expression predict the risk of recurrence in cutaneous squamous cell carcinoma after Mohs micrographic surgery

Guohua Zhao, Ki‑Yeol Kim, Zhenlong Zheng, Yeongjoo Oh, Dae San Yoo, Myung Eun Lee, Kee Yang Chung, Mi Ryung Roh, Zhehu Jin

Pages: 2133-2140 Published online on: 21 January 2020
Open Access

High expression of interleukin‑enhancer binding factor 3 predicts poor prognosis in patients with lung adenocarcinoma

Zhangyan Xu, Hua Huang, Xing Li, Cheng Ji, Yifei Liu, Xiaojuan Liu, Jun Zhu, Zhendong Wang, Haijian Zhang, Jiahai Shi

Pages: 2141-2152 Published online on: 22 January 2020
Open Access

Identification of glutathione S‑transferase π 1 as a prognostic proteomic biomarker for multiple myeloma using proteomic profiling

Jing Zhao, Meihua Wang, Pengcheng He, Ying Chen, Xiaoning Wang, Mei Zhang

Pages: 2153-2162 Published online on: 21 January 2020
Open Access

ZW10 interacting kinetochore protein may serve as a prognostic biomarker for human breast cancer: An integrated bioinformatics analysis

Han‑Ning Li, Wei‑Hong Zheng, Ya‑Ying Du, Ge Wang, Meng‑Lu Dong, Zhi‑Fang Yang, Xing‑Rui Li

Pages: 2163-2174 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Integrated analysis of circular RNA‑associated ceRNA network in pancreatic ductal adenocarcinoma

Wei Song, Wen‑Jie Wang, Tao Fu, Lei Chen, Dong‑Liu Miao

Pages: 2175-2184 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Competing endogenous RNA network analysis reveals potential long non‑coding RNAs as predictive biomarkers of gastric cancer

Sanfei Peng, Xiangyang Yin, Yizheng Zhang, Wunan Mi, Tong Li, Yang Yu, Jianwu Jiang, Qi Liu, Yang Fu

Pages: 2185-2196 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Analysis of the methylation of CpG islands in the CDO1, TAC1 and CHFR genes in pancreatic ductal cancer

Hiroshi Maekawa, Tomoaki Ito, Hajime Orita, Tomoyuki Kushida, Mutsumi Sakurada, Koichi Sato, Alicia Hulbert, Malcolm V. Brock

Pages: 2197-2204 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Simple scoring system for prediction of hepatocellular carcinoma occurrence after hepatitis C virus eradication by direct‑acting antiviral treatment: All Kagawa Liver Disease Group Study

Joji Tani, Asahiro Morishita, Teppei Sakamoto, Kei Takuma, Mai Nakahara, Koji Fujita, Kyoko Oura, Tomoko Tadokoro, Shima Mimura, Takako Nomura, Hirohito Yoneyama, Hideki Kobara, Takashi Himoto, Akemi Tsutsui, Tomonori Senoh, Takuya Nagano, Chikara Ogawa, Akio Moriya, Akihiro Deguchi, Kouichi Takaguchi, Tsutomu Masaki

Pages: 2205-2212 Published online on: 23 January 2020
Open Access

MicroRNA‑22 enhances radiosensitivity in cervical cancer cell lines via direct inhibition of c‑Myc binding protein, and the subsequent reduction in hTERT expression

Mayumi Nakamura, Masami Hayashi, Hiromi Konishi, Misa Nunode, Keisuke Ashihara, Hiroshi Sasaki, Yoshito Terai, Masahide Ohmichi

Pages: 2213-2222 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Secretagogin, a marker for neuroendocrine cells, is more sensitive and specific in large cell neuroendocrine carcinoma compared with the markers CD56, CgA, Syn and Napsin A

Yunlong Dong, Yongwen Li, Renwang Liu, Ying Li, Hongbing Zhang, Hongyu Liu, Jun Chen

Pages: 2223-2230 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Association of serum levels of deoxyribose 1‑phosphate and S‑lactoylglutathione with neoadjuvant chemotherapy sensitivity in patients with gastric cancer: A metabolomics study

Daguang Wang, Wei Li, Lei Yin, Yechao Du, Shaopeng Zhang, Jian Suo

Pages: 2231-2242 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Flotillin‑2 predicts poor prognosis and promotes tumor invasion in intrahepatic cholangiocarcinoma

Zhiying Xu, Tao Wang, Haiyang Song, Xuewen Jiang

Pages: 2243-2250 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Identification of circulating tumor DNA using a targeted 545‑gene next generation sequencing panel in patients with gastric cancer

Jing Lan, Yaping Lu, Yanfang Guan, Lianpeng Chang, Zhengyuan Yu, Haixin Qian

Pages: 2251-2257 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Involvement of ribosomal protein L11 expression in sensitivity of gastric cancer against 5‑FU

Takuto Kawahata, Kohichi Kawahara, Michiko Shimokawa, Akie Sakiyama, Takehiro Shiraishi, Kentaro Minami, Masatatsu Yamamoto, Yoshinari Shinsato, Kazunari Arima, Toshiyuki Hamada, Tatsuhiko Furukawa

Pages: 2258-2264 Published online on: 24 January 2020
Open Access

miR‑202 functions as a tumor suppressor in hepatocellular carcinoma by targeting HK2

Jiangang Wang, Jili Chen, Fang Sun, Zhiwei Wang, Wenfang Xu, Yafeng Yu, Feng Ding, Huajiang Shen

Pages: 2265-2271 Published online on: 23 January 2020
Open Access

MARCKSL1 promotes the proliferation, migration and invasion of lung adenocarcinoma cells

Wenjun Liang, Ruichen Gao, Mingxia Yang, Xiaohua Wang, Kewei Cheng, Xuejun Shi, Chen He, Yemei Li, Yuying Wu, Lei Shi, Jingtao Chen, Xiaowei Yu

Pages: 2272-2280 Published online on: 17 January 2020
Open Access

Long non‑coding (lnc)RNA PAPAS overexpression inhibits tumor growth in papillary thyroid carcinoma by downregulating lncRNA HOTTIP

Juan  Xiao, Zhaowei  Bing, Ge  Xiao, Yang  Guan, Jian Luan

Pages: 2281-2285 Published online on: 21 January 2020
Open Access

Using the polymeric circulating tumor cell chip to capture circulating tumor cells in blood samples of patients with colorectal cancer

Kazumasa Kure, Masaki Hosoya, Takae Ueyama, Midori Fukaya, Kiichi Sugimoto, Yuichi Tomiki, Takashi Ohnaga, Kazuhiro Sakamoto, Hiromitsu Komiyama

Pages: 2286-2294 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Integrated bioinformatics analysis of the association between apolipoprotein E expression and patient prognosis in papillary thyroid carcinoma

Qunguang Jiang, Wenqian Feng, Chengfeng Xiong, Yunxia Lv

Pages: 2295-2305 Published online on: 17 January 2020
Open Access

γ‑Klotho is correlated with resistance to docetaxel in castration‑resistant prostate cancer

Kenta Onishi, Makito Miyake, Shunta Hori, Sayuri Onishi, Kota Iida, Yosuke Morizawa, Yoshihiro Tatsumi, Yasushi Nakai, Nobumichi Tanaka, Kiyohide Fujimoto

Pages: 2306-2316 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Detection of high‑risk human papillomavirus DNA in sentinel lymph nodes of patients with cervical cancer

Yan Lu, Xun Xu, Xiu‑Hong Nong, De‑Sheng Yao

Pages: 2317-2325 Published online on: 23 January 2020
Open Access

ADH7, miR‑3065 and LINC01133 are associated with cervical cancer progression in different age groups

Shengdi Ding, Xiaohong Huang, Junmei Zhu, Bing Xu, Limin Xu, Donghua Gu, Wenyuan Zhang

Pages: 2326-2338 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Feasibility of primary human cell cultures as a model for adamantinomatous craniopharyngioma research: Evidence from RNA‑Seq analysis

Pei‑Dong Zhang, Chao‑Hu Wang, Jun Fan, Jun‑Xiang Peng, Jun Pan, Song‑Tao Qi, Yi Liu

Pages: 2346-2354 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Impact of cancer rehabilitation on the prognosis of patients with hepatocellular carcinoma

Ryuki Hashida, Takumi Kawaguchi, Shunji Koya, Keisuke Hirota, Norihiro Goshima, Teruhito Yoshiyama, Takashi Otsuka, Masafumi Bekki, Sohei Iwanaga, Dan Nakano, Takashi Niizeki, Hiroo Matsuse, Atsushi Kawaguchi, Naoto Shiba, Takuji Torimura

Pages: 2355-2367 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Frequency of somatic mutations in TERT promoter, TP53 and CTNNB1 genes in patients with hepatocellular carcinoma from Southern Italy

Daniele Lombardo, Carlo Saitta, Domenico Giosa, Francesca Casuscelli di Tocco, Cristina Musolino, Giuseppe Caminiti, Valeria Chines, Maria Stella Franzè, Angela Alibrandi, Giuseppe Navarra, Giovanni Raimondo, Teresa Pollicino

Pages: 2368-2374 Published online on: 22 January 2020
Open Access

Comparison of the clinicopathological features and prognoses of patients with schistosomal and nonschistosomal colorectal cancer

Zijian Wang, Zhixiang Du, Yinhua Liu, Wenjie Wang, Manman Liang, Aiping Zhang, Jianghua Yang

Pages: 2375-2383 Published online on: 22 January 2020
Open Access

Relationship between platelet‑based models and the prognosis of patients with malignant hepatic tumors

Chen‑Liang Hu, Qian‑Cheng Du, Zhi‑Xin Wang, Ming‑Quan Pang, Yan‑Yan Wang, Ying‑Yu Li, Ying Zhou, Hai‑Jiu Wang, Hai‑Ning Fan

Pages: 2384-2396 Published online on: 17 January 2020
Open Access

Ethyl 2‑anilino‑4‑oxo‑4,5‑dihydrofuran‑3‑carboxylate exhibits anti‑proliferative activity and induces apoptosis in promyelocytic leukemia HL‑60 cells

An‑Cheng Huang, Chen‑Sheng Lin, Jin‑Cherng Lien, Hsueh‑Chou Lai, Wei‑Hua Lin, Cheng‑Wen Lin

Pages: 2397-2403 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Accumulation of stabilin‑1 positive macrophages in the early stage of gastric cancer is associated with short cumulative survival

Shui‑Ping Yin, Yi Gao, Xu‑Shi Xie, Dan‑Dan Xu, Vladimir Riabov, Wei‑Dong Du

Pages: 2404-2412 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Expression of molecules of the Wnt pathway and of E‑cadherin in the etiopathogenesis of human thymomas

Prokop Vodicka, Lenka Krskova, Igor Odintsov, Ludmila Krizova, Eva Sedlackova, Jan Schutzner, Josef Zamecnik

Pages: 2413-2421 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Breast cancer stem cell RNA‑pulsed dendritic cells enhance tumor cell killing by effector T cells 

Nuttavut Sumransub, Niphat Jirapongwattana, Pranisa Jamjuntra, Suyanee Thongchot, Thaweesak Chieochansin, Pa‑Thai Yenchitsomanus, Peti Thuwajit, Malee Warnnissorn, Pornchai O‑Charoenrat, Chanitra Thuwajit

Pages: 2422-2430 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Expression levels and associations of five long non‑coding RNAs in gastric cancer and their clinical significance

Helen Barong Binang, Yun‑Shan Wang, Marlvin Anemey Tewara, Lutao Du, Shuang Shi, Ning Li, Ariston Gabriel Abakundana Nsenga, Chuanxin Wang

Pages: 2431-2445 Published online on: 16 January 2020
Open Access

Clinicopathological characteristics and genetic analysis of pulmonary carcinoid tumors: A single‑center retrospective cohort study and literature review

Xiongfei Li, Yuelong Hou, Tao Shi, Yue He, Dian Ren, Zuoqing Song, Sen Wei, Gang Chen, Jun Chen, Song Xu

Pages: 2446-2456 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Association between interleukin‑36γ and tumor progression in non‑small cell lung cancer

Lin Liu, Honghong He, Dan Xu, Yuehua Feng, Huijun Zhou, Liyan Shi, Yanzheng Gu, Jian Wang, Yibei Zhu

Pages: 2457-2465 Published online on: 17 January 2020
Open Access

CDCA2 acts as an oncogene and induces proliferation of clear cell renal cell carcinoma cells

Fang Li, Huahua Zhang, Qian Li, Fei Wu, Yu Wang, Zhenzhen Wang, Xiaofei Wang, Chen Huang

Pages: 2466-2474 Published online on: 21 January 2020

PD‑L1 expression in malignant melanomas of the skin and gastrointestinal tract

Michiko Akiyama, Yoko Matsuda, Tomio Arai, Hidehisa Saeki

Pages: 2481-2488 Published online on: 21 January 2020
Open Access

Long noncoding RNA PLAC2 regulates PTEN in retinoblastoma and participates in the regulation of cancer cell apoptosis

Ling Song, Yueqin Qi, Ming Lin

Pages: 2489-2494 Published online on: 17 January 2020

C‑X‑C motif receptor 3A enhances proliferation and invasiveness of colorectal cancer cells, and is mediated by C‑X‑C motif ligand 10

Eriko Nozaki, Takaaki Kobayashi, Hiroaki Ohnishi, Kouki Ohtsuka, Tadahiko Masaki, Takashi Watanabe, Masanori Sugiyama

Pages: 2495-2501 Published online on: 21 January 2020

Overexpression of HURP mRNA in head and neck carcinoma and association with in vitro response to vinorelbine

Ahmed S. K. Al‑Khafaji, Paschalia Pantazi, Amelia Acha‑Sagredo, Andrew Schache, Janet M. Risk, Richard J. Shaw, Triantafillos Liloglou

Pages: 2502-2507 Published online on: 23 January 2020

Inhibiting the Src/STAT3 signaling pathway contributes to the anti‑melanoma mechanisms of dioscin

Yu‑Xi Liu, Bo‑Wen Xu, Ying‑Jie Chen, Xiu‑Qiong Fu, Pei‑Li Zhu, Jing‑Xuan Bai, Ji‑Yao Chou, Cheng‑Le Yin, Jun‑Kui Li, Ya‑Ping Wang, Jia‑Ying Wu, Ying Wu, Kam‑Kwan Chan, Chun Liang, Zhi‑Ling Yu

Pages: 2508-2514 Published online on: 17 January 2020

Stereotactic body radiotherapy feasibility for patients with peripheral stage Ι lung cancer and poor pulmonary function

Aiko Koba, Kazuhiko Hayashi, Osamu Suzuki, Yoshifumi Kawaguchi, Kazuhiko Ogawa, Masashi Chatani

Pages: 2515-2521 Published online on: 22 January 2020

Triple negative endometrial cancer: Incidence and prognosis in a monoinstitutional series of 220 patients

Rosa Porzio, Claudia Cordini, Anna Maria Rodolfi, Francesca Brigati, Alessandro Ubiali, Manuela Proietto, Camilla Di Nunzio, Luigi Cavanna

Pages: 2522-2526 Published online on: 22 January 2020

Changes of serum miR-223-3p in patients with oral cancer treated with TPF regimen and the prognosis

Chunru Li, Yao Feng, Weiran Shao

Pages: 2527-2532 Published online on: 24 January 2020

Effect of nalbuphine on patient controlled intravenous analgesia after radical resection of colon cancer

Qi Jiang, Rongfang Zhang, Tao Liu

Pages: 2533-2538 Published online on: 24 January 2020

Efficacy analysis of trastuzumab, carboplatin and docetaxel in HER‑2‑positive breast cancer patients

Di Wu, Liangfa Xiong

Pages: 2539-2546 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Long-chain non-coding RNA GACAT1 promotes development and progression of breast cancer by targeting microRNA-875-3p

Qinghua Wang, Jie Xue, Qingfang Ren, Xiaona Li, Xiaoli Qiu

Pages: 2547-2553 Published online on: 24 January 2020

Clinical efficacy of platelet transfusion therapy in patients with leukemia and analysis of risk factors for ineffective transfusion

Li Chen, Hao Zhou, Bo Guo , Zheng Guan

Pages: 2554-2561 Published online on: 24 January 2020
Open Access

Effect of miR‑205 on proliferation and migration of thyroid cancer cells by targeting CCNB2 and the mechanism

Xin Wang, Haomin Zhang, Kai Jiao, Chunyang Zhao, Hailong Liu, Qinghong Meng, Zhao Wang, Chunling Feng, Yuanchun Li

Pages: 2568-2574 Published online on: 24 January 2020
Journal Cover

March-2020
Volume 19 Issue 3

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image