Journal Articles

Open Access

Role of stem cell-derived exosomes in cancer (Review)

Junyi Wu, Zhen Qu, Zi‑Wei Fei, Jun‑Hua Wu, Chun‑Ping Jiang

Pages: 2855-2866 Published online on: 07 March 2017
Open Access

Phosphorylation and acetylation modifications of FOXO3a: Independently or synergistically? (Review)

Xianwang Wang, Shujuan Hu, Lei Liu

Pages: 2867-2872 Published online on: 13 March 2017
Open Access

Progress in the application and mechanism of metformin in treating non‑small cell lung cancer (Review)

Chan Li, Yang Xue, Yu‑Rong Xi, Ke Xie

Pages: 2873-2880 Published online on: 14 March 2017
Open Access

Novel drugs in pediatric gliomas (Review)

Dongli Zhang, Xiaoming Liu, Conghai Fan, Jiao Chen

Pages: 2881-2885 Published online on: 06 March 2017
Open Access

Distant recurrence risk following early ipsilateral breast tumor recurrence

Makoto Ishitobi, Jun Okuno, Nobuyoshi Kittaka, Takahiro Nakayama, Hiroki Koyama, Yasuhiro Tamaki

Pages: 2886-2890 Published online on: 03 March 2017
Open Access

Increased Six1 expression is associated with poor prognosis in patients with osteosarcoma

Lemeng Chao, Jianfeng Liu, Dewei Zhao

Pages: 2891-2896 Published online on: 06 March 2017
Open Access

Marsdenia tenacissima extract suppresses tumor growth and angiogenesis in A20 mouse lymphoma

Xingbin Dai, Yanhua Ji, Pengjun Jiang, Xuemei Sun

Pages: 2897-2902 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Inhibition of MMP-9 expression by ritonavir or saquinavir is associated with inactivation of the AKT/Fra-1 pathway in cervical intraepithelial neoplasia cells

Ilaria Bacigalupo, Clelia Palladino, Patrizia Leone, Elena Toschi, Cecilia Sgadari, Barbara Ensoli, Giovanni Barillari

Pages: 2903-2908 Published online on: 09 March 2017
Open Access

Regulation of angiogenic factors by the PI3K/Akt pathway in A549 lung cancer cells under hypoxic conditions

Youbang Xie, Yali Qi, Yanmiao Zhang, Jiayi Chen, Tianyi Wu, Yuhai Gu

Pages: 2909-2914 Published online on: 06 March 2017
Open Access

Effect of SATB1 silencing on the proliferation, invasion and apoptosis of TE-1 esophageal cancer cells

Bo Huang, Fei Xiong, Siwang Wang, Xianping Lang, Xiaodong Wang, Hongli Zhou

Pages: 2915-2920 Published online on: 13 March 2017
Open Access

OVCA1 expression and its correlation with the expression levels of cyclin D1 and p16 in cervical cancer and intraepithelial neoplasia

Rui Tong, Qing Yang, Chunyan Wang, Fangfang Bi, Bing Jiang

Pages: 2929-2936 Published online on: 13 March 2017
Open Access

Detection of p53 and Bcl-2 expression in cutaneous hemangioma through the quantum dot technique

Tian Tang, Duan‑Lian Zhang

Pages: 2937-2944 Published online on: 13 March 2017
Open Access

MRI features of intracranial anaplastic hemangiopericytoma

Liang‑Cai Bai, Tian‑You Luo, Hao Zhu, Rui Xu

Pages: 2945-2948 Published online on: 13 March 2017
Open Access

MicroRNA-326 suppresses the proliferation, migration and invasion of cervical cancer cells by targeting ELK1

Ping Zhang, Feng Kong, Xinchao Deng, Yunhai Yu, Congzhe Hou, Tingting Liang, Lin Zhu

Pages: 2949-2956 Published online on: 13 March 2017
Open Access

A single-center experience of sorafenib monotherapy in patients with advanced intrahepatic cholangiocarcinoma

Ting‑Ting Pan, Wei Wang, Wei‑Dong Jia, Ge‑Liang Xu

Pages: 2957-2964 Published online on: 13 March 2017
Open Access

Imaging characteristics and surgical treatment of invasive meningioma

Weina Hou, Yongqian Ma, Hongshun Xing, Yuehui Yin

Pages: 2965-2970 Published online on: 09 March 2017
Open Access

Comparative study on dosimetry of VMAT and IMRT in assisted radiotherapy after radical resection of rectal cancer

Jianguo Shi, Fujun Yang, Xiangbai Ju, Yudong Huang, Fenge Jiang

Pages: 2971-2974 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Silencing TAK1 alters gene expression signatures in bladder cancer cells

Jimin Chen, Nan Zhang, Jiaming Wen, Zhewei Zhang

Pages: 2975-2981 Published online on: 07 March 2017
Open Access

Chemokine-like factor-like MARVEL transmembrane domain-containing 3 expression is associated with a favorable prognosis in esophageal squamous cell carcinoma

Tianci Han, Tianci Shu, Siyuan Dong, Peiwen Li, Weinan Li, Dali Liu, Ruiqun Qi, Shuguang Zhang, Lin Zhang

Pages: 2982-2988 Published online on: 10 March 2017
Open Access

High-concentration glucose enhances invasion in invasive ductal breast carcinoma by promoting Glut1/MMP2/MMP9 axis expression

Xian‑Fu Sun, Ying‑Bo Shao, Ming‑Ge Liu, Qi Chen, Zhao‑Jun Liu, Bin Xu, Su‑Xia Luo, Hui Liu

Pages: 2989-2995 Published online on: 13 March 2017
Open Access

Clinicopathological implications of NQO1 overexpression in the prognosis of pancreatic adenocarcinoma

Meiying Ji, Aihua Jin, Jie Sun, Xuelian Cui, Yang Yang, Liyan Chen, Zhenhua Lin

Pages: 2996-3002 Published online on: 07 March 2017
Open Access

High expression of EGFR predicts poor survival in patients with resected T3 stage gastric adenocarcinoma and promotes cancer cell survival

Daiyong Wang, Bing Wang, Ruohan Wang, Zaizhong Zhang, Youdong Lin, Guoliang Huang, Songbin Lin, Yifan Jiang, Wenyuan Wang, Lie Wang, Qiaojia Huang

Pages: 3003-3013 Published online on: 08 March 2017
Open Access

siRNA-mediated knockdown of ID1 disrupts Nanog- and Oct-4-mediated cancer stem cell-likeness and resistance to chemotherapy in gastric cancer cells

Linlin Li, Xiaoyong Wei, Baofeng Wu, Yuanli Xiao, Mingzhu Yin, Qiaohong Yang

Pages: 3014-3024 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Evaluation of a novel approach to circulating tumor cell isolation for cancer gene panel analysis in patients with breast cancer

Soo Jeong Lee, Cham Han Lee, Sung Ho Choi, Sei Hyun Ahn, Byung Ho Son, Jong Won Lee, Jong Han Yu, Nak‑Jung Kwon, Woo Chung Lee, Kap‑Seok Yang, Dong Hyoung Lee, Du Yeol Han, Mi So Choi, Pyeong‑Soo Park, Hyun Kyung Lee, Myoung Shin Kim, Jinseon Lee, Byung Hee Jeon

Pages: 3025-3031 Published online on: 06 March 2017
Open Access

Effect of Momordica charantia protein on proliferation, apoptosis and the AKT signal transduction pathway in the human endometrial carcinoma Ishikawa H cell line in vitro

Hang‑Zhi Gu, Rong‑Rong Lin, Han‑Chu Wang, Xue‑Jie Zhu, Yan Hu, Fei‑Yun Zheng

Pages: 3032-3038 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Reduced RKIP expression levels are associated with frequent non-small cell lung cancer metastasis and STAT3 phosphorylation and activation

Ansheng Wang, Guixin Duan, Chengling Zhao, Yuan Gao, Xuegang Liu, Zuyi Wang, Wei Li, Kangwu Wang, Wei Wang

Pages: 3039-3045 Published online on: 13 March 2017
Open Access

FBP1 expression is associated with basal-like breast carcinoma

Lei Shi, Chunbo Zhao, Haihong Pu, Qingyuan Zhang

Pages: 3046-3056 Published online on: 14 March 2017
Open Access

MicroRNA-335 and its target Rock1 synergistically influence tumor progression and prognosis in osteosarcoma

Yong Wang, Ningning Wang, Xiandong Zeng, Jie Sun, Guangbin Wang, Huimian Xu, Wei Zhao

Pages: 3057-3065 Published online on: 07 March 2017
Open Access

Chromosome t(7;11)(p15;p15) translocation in acute myeloid leukemia coexisting with multilineage dyspoiesis and mutations in NRAS and WT1: A case report and literature review

Jingke Yang, Xiaodong Lyu, Xinghu Zhu, Xiangguang Meng, Wenli Zuo, Hao Ai, Mei Deng

Pages: 3066-3070 Published online on: 07 March 2017
Open Access

Ruanjian Sanjie decoction exhibits antitumor activity by inducing cell apoptosis in breast cancer

Xiumei Zhao, Jing Zhao, Renjie Hu, Qiang Yao, Guixian Zhang, Hongsheng Shen, Ernesto Yagüe, Yunhui Hu

Pages: 3071-3079 Published online on: 08 March 2017
Open Access

Serum immunoreactivity of cancer/testis antigen OY-TES-1 and its tissues expression in glioma

Xisheng Li, Jun Yan, Rong Fan, Bin Luo, Qingmei Zhang, Yongda Lin, Sufang Zhou, Guorong Luo, Xiaoxun Xie, Shaowen Xiao

Pages: 3080-3086 Published online on: 03 March 2017
Open Access

Association of FGFR2 rs2981582, SIRT1 rs12778366, STAT3 rs744166 gene polymorphisms with pituitary adenoma

Brigita Glebauskiene, Alvita Vilkeviciute, Rasa Liutkeviciene, Silvija Jakstiene, Loresa Kriauciuniene, Reda Zemaitiene, Dalia Zaliuniene

Pages: 3087-3099 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Bioinformatics analysis of dysregulated microRNAs in the nipple discharge of patients with breast cancer

Kai Zhang, Ya‑Wen Wang, Rong Ma

Pages: 3100-3108 Published online on: 03 March 2017
Open Access

A proposed method for the relative quantification of levels of circulating microRNAs in the plasma of gastric cancer patients Corrigendum in /10.3892/ol.2017.7626

Mayra‑Cecilia Suárez‑Arriaga, Javier Torres, Margarita Camorlinga‑Ponce, Alejandro Gómez‑Delgado, Patricia Piña‑Sánchez, Hilda‑Alicia Valdez‑Salazar, Rosa‑María Ribas‑Aparicio, Ezequiel M. Fuentes‑Pananá, Martha‑Eugenia Ruiz‑Tachiquín

Pages: 3109-3117 Published online on: 07 March 2017
Open Access

miR-195 inhibits cell proliferation via targeting AEG-1 in hepatocellular carcinoma

Jing‑Jun Yan, Ying Chang, Yu‑Nan Zhang, Ju‑Sheng Lin, Xing‑Xing He, Huan‑Jun Huang

Pages: 3118-3126 Published online on: 08 March 2017

Introduction of plasmids into gastric cancer cells by endoscopic ultrasound

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Naoki Ishige

Pages: 3127-3130 Published online on: 10 March 2017

Overexpression of E3 ubiquitin ligase tripartite motif 32 correlates with a poor prognosis in patients with gastric cancer

Masahiro Ito, Kazuhiro Migita, Sohei Matsumoto, Kohei Wakatsuki, Tetsuya Tanaka, Tomohiro Kunishige, Hiroshi Nakade, Mitsuhiro Nakatani, Yoshiyuki Nakajima

Pages: 3131-3138 Published online on: 06 March 2017

Role of NKG2D in cytokine‑induced killer cells against lung cancer

Xiaowei Yin, Xuzhang Lu, Zhang Xiuwen, Zhou Min, Rong Xiao, Zhengdao Mao, Qian Zhang

Pages: 3139-3143 Published online on: 03 March 2017

Expression of excision repair cross-complementation group 1 and class III β-tubulin in thymic carcinoma

Katsuhiro Okuda, Risa Oda, Ayumi Suzuki, Tsutomu Tatematsu, Hiroshi Haneda, Satoru Moriyama, Motoki Yano, Ryoichi Nakanishi

Pages: 3144-3150 Published online on: 06 March 2017

Long non‑coding RNA GAS5 inhibits cell proliferation, induces G0/G1 arrest and apoptosis, and functions as a prognostic marker in colorectal cancer

Yang Yang, Zhanlong Shen, Yichao Yan, Bo Wang, Jizhun Zhang, Chao Shen, Tao Li, Chunxiang Ye, Zhidong Gao, Guo Peng, Yingjiang Ye, Kewei Jiang, Shan Wang

Pages: 3151-3158 Published online on: 10 March 2017

An unusual translocation, t(1;11)(q21;q23), in a case of chronic myeloid leukemia with a cryptic Philadelphia chromosome

Leandro Germán Gutiérrez, María Fernanda Noriega, Alejandro Laudicina, Mariana Quatrin, Raquel María Bengió, Irene Larripa

Pages: 3159-3162 Published online on: 13 March 2017

Clinical outcomes and prognostic factors of resected pancreatic neuroendocrine neoplasms: A single-center experience in China

Kaizhou Jin, Guopei Luo, Jin Xu, Bo Zhang, Chen Liu, Shunrong Ji, Liang Liu, Jiang Long, Quanxing Ni, Xianjun Yu

Pages: 3163-3168 Published online on: 09 March 2017

Synthesis, characterization and anticancer activities of transition metal complexes with a nicotinohydrazone ligand

Shanshan Shen, Hong Chen, Taofeng Zhu, Xiuqin Ma, Jun Xu, Wenjiao Zhu, Ruhua Chen, Jing Xie, Tieliang Ma, Lei Jia, Yuan Wang, Chunyan Peng

Pages: 3169-3176 Published online on: 14 March 2017

Molecular dysexpression in gastric cancer revealed by integrated analysis of transcriptome data

Xiaomei Li, Weiwei Dong, Xueling Qu, Huixia Zhao, Shuo Wang, Yixin Hao, Qiuwen Li, Jianhua Zhu, Min Ye, Wenhua Xiao

Pages: 3177-3185 Published online on: 03 March 2017

Reninoma coexisting with adrenal adenoma during pregnancy: A case report

Mei Xue, Yan Chen, Jin Zhang, Youyan Guan, Lin Yang, Bing Wu

Pages: 3186-3190 Published online on: 03 March 2017

Jak3 is involved in CCR7-dependent migration and invasion in metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck

Zhongti Zhang, Fayu Liu, Zhenning Li, Dan Wang, Ruiwu Li, Changfu Sun

Pages: 3191-3197 Published online on: 14 March 2017

Exploring the mechanism of WWOX growth inhibitory effects on oral squamous cell carcinoma

Wei Yang, Xiao‑Ming Wang, Hong‑Yan Yuan, Zhi‑Hui Liu, Shuang Gao, Liang Peng

Pages: 3198-3204 Published online on: 13 March 2017

Immunoexpression of lactoferrin in triple-negative breast cancer patients: A proposal to select a less aggressive subgroup

Antonio Ieni, Valeria Barresi, Luana Licata, Roberta Cardia, Carmine Fazzari, Giuseppe Nuciforo, Francesco Caruso, Michele Caruso, Vincenzo Adamo, Giovanni Tuccari

Pages: 3205-3209 Published online on: 14 March 2017

Prodelphinidins isolated from Chinese bayberry leaves induces apoptosis via the p53-dependent signaling pathways in OVCAR-3 human ovarian cancer cells

Yu Fu, Xingqian Ye, Malcolm Lee, Gary Rankin, Yi Charlie Chen

Pages: 3210-3218 Published online on: 06 March 2017

Significance of heparanase in metastatic lymph nodes of cervical squamous cell cancer

Bin Hu, Qing Wang, Yingying Shi, Shufang Lu, Hongjie Qu, Lu Wang, Jinquan Cui

Pages: 3219-3224 Published online on: 06 March 2017

B cells inhibit the antitumor immunity against an established murine fibrosarcoma

Andrea Maglioco, Damián G. Machuca, María Noel Badano, Paula Nannini, Gabriela V. Camerano, Héctor Costa, Roberto Meiss, Raúl A. Ruggiero, Mirta Giordano, Graciela I. Dran

Pages: 3225-3232 Published online on: 06 March 2017

Reduced expression levels of PTEN are associated with decreased sensitivity of HCC827 cells to icotinib

Yang Zhai, Yanjun Zhang, Kejun Nan, Xuan Liang

Pages: 3233-3238 Published online on: 08 March 2017

TGF-β1 signaling pathway serves a role in HepG2 cell regulation by affecting the protein expression of PCNA, gankyrin, p115, XIAP and survivin

Xin‑Hong Wang, Zhi‑Guo Chen, Rui‑Ling Xu, Cheng‑Qian Lv, Jing Liu, Bing Du

Pages: 3239-3246 Published online on: 06 March 2017

MicroRNA‑320a is downregulated in non‑small cell lung cancer and suppresses tumor cell growth and invasion by directly targeting insulin‑like growth factor 1 receptor

Jianguo Wang, Chunyun Shi, Jianfei Wang, Li Cao, Li Zhong, Dongmei Wang

Pages: 3247-3252 Published online on: 14 March 2017

Fuzheng Qingjie granules potentiate the anticancer effect of cyclophosphamide by regulating cellular immune function and inducing apoptosis in Hepatoma 22 tumor-bearing mice

Xu‑Zheng Chen, Zhi‑Yun Cao, You‑Quan Zhang, Jin‑Nong Li, Lian‑Ming Liao, Jian Du

Pages: 3261-3268 Published online on: 13 March 2017

Effect of selective small molecule inhibitors on MMP-9 and VEGFR-1 expression in p16-positive and -negative squamous cell carcinoma

Benedikt Kramer, Johannes David Schultz, Clemens Hock, Alexander Sauter, Boris A. Stuck, Karl Hörmann, Richard Birk, Christoph Aderhold

Pages: 3269-3276 Published online on: 13 March 2017

Detection of SPG20 gene promoter-methylated DNA, as a novel epigenetic biomarker, in plasma for colorectal cancer diagnosis using the MethyLight method

Nayebali Rezvani, Reza Alibakhshi, Assad Vaisi‑Raygani, Homayoon Bashiri, Massoud Saidijam

Pages: 3277-3284 Published online on: 07 March 2017

A prospective cohort study of patients with non-squamous non-small cell lung cancer treated with bevacizumab

Katsuhiko Naoki, Yuichiro Takeda, Kenzo Soejima, Daisuke Arai, Go Naka, Seisuke Nagase, Ken Arimura, Toshinori Kanemura, Tatsuo Ohhira, Norihiko Ikeda

Pages: 3285-3290 Published online on: 02 March 2017

A different representation of natural T cells and natural killer cells between tumor-infiltrating and periphery lymphocytes in human hepatocellular carcinoma

Xiao‑Feng Li, Dong Dai, Xiu‑Yu Song, Jian‑Jing Liu, Lei Zhu, Xiang Zhu, Wenchao Ma, Wengui Xu

Pages: 3291-3298 Published online on: 06 March 2017

Comparative study between ultrasound-guided fine needle aspiration cytology of axillary lymph nodes and sentinel lymph node histopathology in early-stage breast cancer

Lívio Portela Cardoso‑Coelho, Rafael Soares Borges, Airlane Pereira Alencar, Larysse Maira Cardoso‑Campos‑Verdes, João Paulo da Silva‑Sampaio, Umbelina Soares Borges, Luiz Henrique Gebrim, Benedito Borges da Silva

Pages: 3299-3302 Published online on: 07 March 2017

IL-35 expression is increased in laryngeal squamous cell carcinoma and in the peripheral blood of patients

Wei Wu, Hua Jiang, Ying Li, Mao‑Xiao Yan

Pages: 3303-3308 Published online on: 14 March 2017

Chemotherapy‑induced hypomethylation of N‑myc downstream‑regulated gene 4 in the bone marrow of patients with acute myeloid leukemia

Qingxiao Hong, Xiaoying Chen, Huadan Ye, Xiaodong Wu, Xuejing Wang, Lingyan Kong, Yongming Xia, Shiwei Duan

Pages: 3309-3313 Published online on: 10 March 2017
Open Access

Arteriovenous malformation and thyroid metastasis from underlying renal cell carcinoma, an unusual presentation of malignancy: A case report

H. J. Albandar, E. S. Roberto, J. R. H. See, J. H. Sabiers

Pages: 3323-3327 Published online on: 07 March 2017

Advanced glycation end products influence oral cancer cell survival via Bcl-xl and Nrf-2 regulation in vitro

Shun‑Yao Ko, Hshin‑An Ko, Tzong‑Ming Shieh, Tzong‑Cherng Chi, Hong‑I Chen, Yi‑Ting Chen, Ya‑Hui Yu, Shu‑Han Yang, Shu‑Shing Chang

Pages: 3328-3334 Published online on: 06 March 2017

T-box 3 overexpression is associated with poor prognosis of non-small cell lung cancer

Yueming Wu, Jiang Feng, Weiwei Hu, Yawei Zhang

Pages: 3335-3341 Published online on: 13 March 2017

The context of prostate cancer genomics in personalized medicine (Review)

Yanling Liu

Pages: 3347-3353 Published online on: 24 March 2017
Open Access

The meaning of PIWI proteins in cancer development (Review)

Monika Litwin, Anna Szczepańska‑Buda, Aleksandra Piotrowska, Piotr Dzięgiel, Wojciech Witkiewicz

Pages: 3354-3362 Published online on: 28 March 2017

Epigenetic modulation associated with carcinogenesis and prognosis of human gastric cancer (Review)

Fuminori Sonohara, Yoshikuni Inokawa, Masamichi Hayashi, Yasuhiro Kodera, Shuji Nomoto

Pages: 3363-3368 Published online on: 27 March 2017
Open Access

mRNA expression of steroidogenic enzymes, steroid hormone receptors and their coregulators in gastric cancer

Bartosz Adam Frycz, Dawid Murawa, Maciej Borejsza‑Wysocki, Mateusz Wichtowski, Arkadiusz Spychała, Ryszard Marciniak, Paweł Murawa, Michał Drews, Paweł Piotr Jagodziński

Pages: 3369-3378 Published online on: 21 March 2017
Open Access

Loss of Fas expression and high expression of HLA-E promoting the immune escape of early colorectal cancer cells

Renxiang Huang, Dongyang Zhang, Feng Li, Zili Xiao, Meiling Wu, Dongyun Shi, Ping Xiang, Zhijun Bao

Pages: 3379-3386 Published online on: 22 March 2017
Open Access

MicroRNA-330 inhibited cell proliferation and enhanced chemosensitivity to 5-fluorouracil in colorectal cancer by directly targeting thymidylate synthase

Weidong Xu, Huayong Jiang, Fuli Zhang, Junmao Gao, Jun Hou

Pages: 3387-3394 Published online on: 23 March 2017
Open Access

Low expression levels of insulin-like growth factor binding protein-3 are correlated with poor prognosis for patients with hepatocellular carcinoma

Jinjin Yan, Xinzheng Yang, Lin Li, Pengtao Liu, Honghui Wu, Zhanao Liu, Qingyi Li, Guozhen Liao, Xinlong Wang

Pages: 3395-3402 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Recurrent female adnexal tumor of probable Wolffian origin treated with debulking surgery, imatinib and paclitaxel/carboplatin combination chemotherapy: A case report

Akihiko Wakayama, Hirofumi Matsumoto, Hajime Aoyama, Masanao Saio, Ayumi Kumagai, Takuma Ooyama, Morihiko Inamine, Yoichi Aoki

Pages: 3403-3408 Published online on: 17 March 2017
Open Access

Candidate miRNAs and pathogenesis investigation for hepatocellular carcinoma based on bioinformatics analysis

Wenbin Ding, Haixia Yang, Shenchu Gong, Weixiang Shi, Jing Xiao, Jinhua Gu, Yilang Wang, Bosheng He

Pages: 3409-3414 Published online on: 27 March 2017
Open Access

CT-guided aspiration lung biopsy for EGFR and ALK gene mutation analysis of lung cancer

Weisheng Lian, Yong Ouyang

Pages: 3415-3422 Published online on: 27 March 2017
Open Access

Clinical implications of ribonucleotide reductase subunit M1 in patients with pancreatic cancer who undergo curative resection followed by adjuvant chemotherapy with gemcitabine

Toru Aoyama, Yohei Miyagi, Masaaki Murakawa, Koichiro Yamaoku, Yosuke Atsumi, Manabu Shiozawa, Makoto Ueno, Manabu Morimoto, Takashi Oshima, Norio Yukawa, Takaki Yoshikawa, Yasushi Rino, Munetaka Masuda, Soichiro Morinaga

Pages: 3423-3430 Published online on: 28 March 2017
Open Access

The effect of aloe‑emodin‑induced photodynamic activity on the apoptosis of human gastric cancer cells: A pilot study

Hai‑Dan Lin, Kai‑Ting Li, Qin‑Qin Duan, Qing Chen, Shi Tian, Ellie Shihng Meir Chu, Ding‑Qun Bai

Pages: 3431-3436 Published online on: 27 March 2017
Open Access

Comparative metabolomic analysis of HPAC cells following the acquisition of erlotinib resistance

Sooyeun Lee, Won‑Jun Jang, Boyeon Choi, Sang Hoon Joo, Chul‑Ho Jeong

Pages: 3437-3444 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Atmospheric particulate matter2.5 promotes the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells

Qian Zhang, Qiong Luo, Xueyu Yuan, Li Chai, Dan Li, Jianjun Liu, Zhongwei Lv

Pages: 3445-3450 Published online on: 29 March 2017
Open Access

Assessment of high-sensitivity C-reactive protein tests for the diagnosis of hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis B-associated liver cirrhosis

Li‑Na Ma, Xiao‑Yan Liu, Zhen‑Hui Lu, Li‑Gang Wu, Yuan‑Yuan Tang, Xia Luo, Yan‑Chao Hu, Ting‑Ting Yan, Qi Wang, Xiang‑Chun Ding, Yan Xie

Pages: 3457-3464 Published online on: 22 March 2017
Open Access

Knockdown of STMN1 enhances osteosarcoma cell chemosensitivity through inhibition of autophagy

Zili Wang, Rongzhen He, Hansong Xia, Yu Wei, Song Wu

Pages: 3465-3470 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Japanese Kampo medicine ninjin'yoeito synergistically enhances tumor vaccine effects mediated by CD8+ T cells

Shun Takaku, Masumi Shimizu, Hidemi Takahashi

Pages: 3471-3478 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Nicotine may promote tongue squamous cell carcinoma progression by activating the Wnt/β‑catenin and Wnt/PCP signaling pathways

Chengze Wang, Xin Xu, Hairu Jin, Gangli Liu

Pages: 3479-3486 Published online on: 23 March 2017
Open Access

Histopathological and immunohistochemical study in keratocystic odontogenic tumors: Predictive factors of recurrence

Tomofumi Naruse, Kentaro Yamashita, Souichi Yanamoto, Satoshi Rokutanda, Yuki Matsushita, Yuki Sakamoto, Hiroshi Sakamoto, Hisazumi Ikeda, Tohru Ikeda, Izumi Asahina, Masahiro Umeda

Pages: 3487-3493 Published online on: 24 March 2017
Open Access

Increased MIR31HG lncRNA expression increases gefitinib resistance in non-small cell lung cancer cell lines through the EGFR/PI3K/AKT signaling pathway

Bing Wang, Hong Jiang, Limin Wang, Xueqin Chen, Kan Wu, Shirong Zhang, Shenglin Ma, Bing Xia

Pages: 3494-3500 Published online on: 20 March 2017
Open Access

Aggressiveness of the tall cell variant of papillary thyroid carcinoma is independent of the tumor size and patient age

Rocío Villar‑Taibo, Diego Peteiro‑González, José Manuel Cabezas‑Agrícola, Elvin Aliyev, Francisco Barreiro‑Morandeira, Clara Ruiz‑Ponte, José M. Cameselle‑Teijeiro

Pages: 3501-3507 Published online on: 29 March 2017
Open Access

Long non-coding RNA expression profiles in gallbladder carcinoma identified using microarray analysis

Jiwen Wang, Han Liu, Xiaokun Shen, Yueqi Wang, Dexiang Zhang, Sheng Shen, Tao Suo, Hongtao Pan, Yue Ming, Kan Ding, Houbao Liu

Pages: 3508-3516 Published online on: 22 March 2017
Open Access

Expression and correlation analysis of RegIV and vascular endothelial growth factors (VEGF-A and VEGF-C) in metastatic spinal tumors

Shuquan Zhang, Guanjie Zhao, Yi Zhao, Rui Gu, Chuangang Peng, Zhe Pu, Minfei Wu

Pages: 3517-3521 Published online on: 17 March 2017
Open Access

MicroRNA‑592 targets IGF‑1R to suppress cellular proliferation, migration and invasion in hepatocellular carcinoma

Wenyao Wang, Hongfei Zhang, Mao Tang, Longlong Liu, Zhengfang Zhou, Shaojun Zhang, Lichao Wang

Pages: 3522-3528 Published online on: 24 March 2017
Open Access

KDM3A promotes inhibitory cytokines secretion by participating in TLR4 regulation of Foxp3 transcription in lung adenocarcinoma cells

Yinan Li, Wei Yang, Bin Wu, Yaqing Liu, Dongbei Li, Yantong Guo, Haiying Fu, Yi Li

Pages: 3529-3537 Published online on: 29 March 2017
Open Access

Expression of nm23-H1 and COX-2 in thyroid papillary carcinoma and microcarcinoma

Marija Milkovic Perisa, Bozena Sarcevic, Koraljka Gall Troselj, Kresimir Grsic, Sanda Sitic, Sven Seiwerth

Pages: 3547-3555 Published online on: 17 March 2017
Open Access

Overexpression of Musashi-1 protein is associated with progression and poor prognosis of gastric cancer

Zhangxuan Shou, Xue Jin, Xujun He, Zhongsheng Zhao, Yuan Chen, Meihua Ye, Jiong Yao

Pages: 3556-3566 Published online on: 21 March 2017
Open Access

Cisplatin regulates cell autophagy in endometrial cancer cells via the PI3K/AKT/mTOR signalling pathway

Qiongyan Lin, Yifeng Wang, Dunjin Chen, Xiujie Sheng, Juan Liu, Hanzhen Xiong

Pages: 3567-3571 Published online on: 22 March 2017
Open Access

Expression of serum‑ and glucocorticoid‑regulated kinase 1 and its association with clinicopathological factors and the survival of patients with adenocarcinoma of the esophagogastric junction

Shegan Gao, Dan Wang, Guoqiang Kong, Shuoguo Li, Wei Wang, Huizhi Wang, Fuyou Zhou

Pages: 3572-3578 Published online on: 27 March 2017
Open Access

Angiotensin II receptor blockers induce autophagy in prostate cancer cells

Yunseo Woo, Yu‑Jin Jung

Pages: 3579-3585 Published online on: 17 March 2017
Open Access

Evaluation of microRNA‑205 expression as a potential triage marker for patients with low‑grade squamous intraepithelial lesions

Hong Xie, Ingrid Norman, Anders Hjerpe, Tomislav Vladic, Catharina Larsson, Weng‑Onn Lui, Ellinor Östensson, Sonia Andersson

Pages: 3586-3598 Published online on: 24 March 2017
Open Access

N‑myc downstream‑regulated gene 1 inhibits the proliferation and invasion of hepatocellular carcinoma cells via the regulation of integrin β3

Yan Song, Guangping Wu, Mingyang Zhang, Qianqian Kong, Juan Du, Yabing Zheng, Longtao Yue, Lili Cao

Pages: 3599-3607 Published online on: 27 March 2017
Open Access

KRAS and BRAF mutations in serum exosomes from patients with colorectal cancer in a Chinese population

Yi‑Xin Hao, Yong‑Mei Li, Ming Ye, Yan‑Yan Guo, Qiu‑Wen Li, Xiu‑Mei Peng, Qi Wang, Shu‑Fang Zhang, Hui‑Xia Zhao, He Zhang, Guang‑Hui Li, Jian‑Hua Zhu, Wen‑Hua Xiao

Pages: 3608-3616 Published online on: 22 March 2017
Open Access

MicroRNA gene polymorphisms and the risk of colorectal cancer

Guo-Qiang Rong, Xin-Mei Zhang, Bo Chen, Xiao-Dong Yang, Hao-Rong Wu, Wei Gong

Pages: 3617-3623 Published online on: 21 March 2017
Open Access

Endoplasmic reticulum protein ERp46 in prostate adenocarcinoma

Wilhelmina C.M. Duivenvoorden, Sarah N. Hopmans, Richard C. Austin, Jehonathan H. Pinthus

Pages: 3624-3630 Published online on: 24 March 2017
Open Access

Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand inhibits proliferation and induces apoptosis of prostate and bladder cancer cells

Lin Hao, Yan Zhao, Zhi-Gang Li, Hou-Guang He, Qing Liang, Zhi-Guo Zhang, Zhen-Duo Shi, Pei-Ying Zhang, Cong-Hui Han

Pages: 3638-3640 Published online on: 27 March 2017
Open Access

Extranodal marginal zone lymphoma of the uterine cervix with concomitant copy number gains of the MALT1 and BCL2 genes: A case report

Tomoko Takimoto, Saori Maegawa, Hiroshi Tatsumi, Hisao Nagoshi, Yoshiaki Chinen, Yuji Shimura, Tsutomu Kobayashi, Shigeo Horiike, Shigeo Nakamura, Jo Kitawaki, Junya Kuroda, Masafumi Taniwaki

Pages: 3641-3645 Published online on: 29 March 2017
Open Access

Upregulation of maspin expression in human cervical carcinoma cells by transforming growth factor β1 through the convergence of Smad and non‑Smad signaling pathways

Ariyaphong Wongnoppavich, Nahathai Dukaew, Sirinthip Choonate, Kongthawat Chairatvit

Pages: 3646-3652 Published online on: 28 March 2017
Open Access

Poor prognosis in cholangiocarcinoma patients with low FBXW7 expression is improved by chemotherapy

Norihiro Ishii, Kenichiro Araki, Takehiko Yokobori, Akira Watanabe, Mariko Tsukagoshi, Norio Kubo, Hideki Suzuki, Fumiyoshi Saito, Bolag Altan, Yasuo Hosouchi, Ken Shirabe, Hiroyuki Kuwano

Pages: 3653-3661 Published online on: 29 March 2017

Licochalcone-E induces caspase-dependent death of human pharyngeal squamous carcinoma cells through the extrinsic and intrinsic apoptotic signaling pathways

Sang‑Joun Yu, In‑A Cho, Kyeong‑Rok Kang, Yi‑Ra Jung, Seung Sik Cho, Goo Yoon, Ji‑Su Oh, Jae‑Seek You, Yo‑Seob Seo, Gyeong‑Je Lee, Sook‑Young Lee, Do Kyung Kim, Chun Sung Kim, Su‑Gwan Kim, Mi‑Ae Jeong, Jae‑Sung Kim

Pages: 3662-3668 Published online on: 16 March 2017
Open Access

Anti‑microRNA‑21/221 and microRNA‑199a transfected by ultrasound microbubbles induces the apoptosis of human hepatoma HepG2 cells

Xinmin Guo, Shunhua Guo, Liwen Pan, Li Ruan, Yingshi Gu, Jichuang Lai

Pages: 3669-3675 Published online on: 24 March 2017
Open Access

Efficacy of recombinant human adenovirus-p53 combined with chemotherapy for locally advanced cervical cancer: A clinical trial

Jie Xiao, Jian Zhou, Min Fu, Li Liang, Qiaoling Deng, Xiaoyun Liu, Fumin Liu

Pages: 3676-3680 Published online on: 24 March 2017
Open Access

New role of human ribosomal protein S3: regulation of cell cycle via phosphorylation by cyclin‑dependent kinase 2

Se Hee Han, Ji Hyung Chung, Joon Kim, Key‑Sun Kim, Ye Sun Han

Pages: 3681-3687 Published online on: 24 March 2017

Preoperative peripheral blood neutrophil count predicts long-term outcomes following hepatic resection for colorectal liver metastases

Koichiro Haruki, Hiroaki Shiba, Yuki Fujiwara, Kenei Furukawa, Tomonori Iida, Masahisa Ohkuma, Masaichi Ogawa, Yuichi Ishida, Takeyuki Misawa, Katsuhiko Yanaga

Pages: 3688-3694 Published online on: 17 March 2017

Immunohistochemical analysis of NANOG expression and epithelial-mesenchymal transition in pulmonary sarcomatoid carcinoma

Takeshi Tamaki, Toshiki Shimizu, Maiko Niki, Michiomi Shimizu, Tohru Nishizawa, Shosaku Nomura

Pages: 3695-3702 Published online on: 16 March 2017

CD117 expression is a predictive marker for poor prognosis in patients with non‑small cell lung cancer

Tomohiko Sakabe, Junya Azumi, Tomohiro Haruki, Yoshihisa Umekita, Hiroshige Nakamura, Goshi Shiota

Pages: 3703-3708 Published online on: 27 March 2017

Diagnostic accuracies of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration with distinct negative pressure suction techniques in solid lesions: A retrospective study

Ronghua Wang, Jinlin Wang, Yawen Li, Yaqi Duan, Xiaoli Wu, Bin Cheng

Pages: 3709-3716 Published online on: 28 March 2017

An Ω-3 fatty acid desaturase-expressing gene attenuates prostate cancer proliferation by cell cycle regulation

Jinshun Pan, Sujin Zhou, Rong Xiang, Zhenggang Zhao, Shanshan Liu, Ning Ding, Sijia Gong, Yan Lin, Xiaoxi Li, Xiaoming Bai, Fanghong Li, Allan Z. Zhao

Pages: 3717-3721 Published online on: 21 March 2017

Expression of claudin 1, 4 and 7 in thyroid neoplasms

Di̇nç Süren, Mustafa Yildirim, Alper Sayi̇ner, Arsenal Sezgi̇n Ali̇kanoğlu, İrem Atalay, Umut Riza Gündüz, Vi̇ldan Kaya, Şeyda Gündüz, Mehmet Tahi̇r Oruç, Cem Sezer

Pages: 3722-3726 Published online on: 27 March 2017

Downregulation of calbindin 1, a calcium-binding protein, reduces the proliferation of osteosarcoma cells

Zhengxiang Huang, Guojun Fan, Dongliang Wang

Pages: 3727-3733 Published online on: 28 March 2017

Tetrandrine triggers an alternative autophagy in DU145 cells

Wei Qiu, Ai‑Li Zhang, Ye Tian

Pages: 3734-3738 Published online on: 23 March 2017

MicroRNA-1258: An invasion and metastasis regulator that targets heparanase in gastric cancer

Jinxin Shi, Ping Chen, Jingxu Sun, Yongxi Song, Bin Ma, Peng Gao, Xiaowan Chen, Zhenning Wang

Pages: 3739-3745 Published online on: 22 March 2017

Differentiation between gastrointestinal schwannomas and gastrointestinal stromal tumors by computed tomography

Ming‑Yan He, Rong Zhang, Zhenpeng Peng, Yin Li, Ling Xu, Mengjie Jiang, Zi‑Ping Li, Shi‑Ting Feng

Pages: 3746-3752 Published online on: 29 March 2017

T cell immunity induced by a bivalent Salmonella‑based CEACAM6 and 4‑1BBL vaccines in a rat colorectal cancer model

Chunhui Jin, Xiaoqing Duan, Yingying Liu, Jianhong Zhu, Ke Zhang, Yuanting Zhang, Tingting Xia, Yajun Fei, Jianxin Ye

Pages: 3753-3759 Published online on: 28 March 2017

Cepharanthine exerts antitumor activity on choroidal melanoma by reactive oxygen species production and c-Jun N-terminal kinase activation

Qi Zhu, Baofeng Guo, Linlin Chen, Qiuye Ji, Hang Liang, Naiyan Wen, Ling Zhang

Pages: 3760-3766 Published online on: 29 March 2017

Antitumor activity of 7‑O‑succinyl macrolactin A tromethamine salt in the mouse glioma model

Jun Jin, Suh Hee Choi, Jung Eun Lee, Jin‑Deok Joo, Jung Ho Han, Su‑Young Park, Chae‑Yong Kim

Pages: 3767-3773 Published online on: 27 March 2017

Unique insight into microenvironmental changes in colorectal cancer: Ex vivo assessment of matrix metalloprotease‑mediated molecular changes in human colorectal tumor tissue and corresponding non‑neoplastic adjacent tissue

Nicholas Willumsen, Cecilie L. Bager, Anne‑Christine Bay‑Jensen, Stephanie N. Kehlet, Henrik Harling, Diana J. Leeming, Morten A. Karsdal, Lars N. Jorgensen

Pages: 3774-3780 Published online on: 23 March 2017

Enhancement of antitumor immunity by combination of anti-CTLA-4 antibody and radioimmunotherapy through the suppression of Tregs

Cheol‑Hun Son, Jaeho Bae, Hong‑Rae Lee, Kwangmo Yang, You‑Soo Park

Pages: 3781-3786 Published online on: 28 March 2017

Association between non‑melanoma and melanoma skin cancer rates, vitamin D and latitude

Miguel Rivas, Elisa Rojas, Gloria M. Calaf, Marcela Barberán, Claudio Liberman, Marcelo De Paula Correa

Pages: 3787-3792 Published online on: 23 March 2017

HER2 Pro1170Ala polymorphism is associated with decreased survival rate in HER2-negative breast cancer

Pilei Si, Ye Xu, Tao Ouyang, Jinfeng Li, Tianfeng Wang, Zhaoqing Fan, Tie Fan, Benyao Lin, Yuntao Xie

Pages: 3793-3798 Published online on: 17 March 2017

Clinical effect of immunophenotyping on the prognosis of multiple myeloma patients treated with bortezomib

Noriyoshi Iriyama, Katsuhiro Miura, Yoshihiro Hatta, Sumiko Kobayashi, Yoshihito Uchino, Daisuke Kurita, Hitomi Sakagami, Hiromichi Takahashi, Masashi Sakagami, Yujin Kobayashi, Masaru Nakagawa, Shimon Ohtake, Yoshikazu Iizuka, Masami Takei

Pages: 3803-3808 Published online on: 27 March 2017

Increased methylation of human papillomavirus type 16 DNA is associated with the severity of cervical lesions in infected females from northeast China

Wei Wang, Zhengrong Sun, Jianhua Liu, Guili Wang, Zhitao Lu, Weiqiang Zhou, Te Qi, Qiang Ruan

Pages: 3809-3816 Published online on: 24 March 2017

Rnf2 knockdown reduces cell viability and promotes cell cycle arrest in gastric cancer cells

Jingfang Zhang, Zhenni Sun, Yafei Han, Ruyong Yao, Lu Yue, Yan Xu, Jisheng Zhang

Pages: 3817-3822 Published online on: 17 March 2017

Use of laser capture microdissection allows detection of loss of heterozygosity in chromosome 9p in breast cancer

Margarida Figueiredo Dias, Robert Blumenstein, Jose Russo

Pages: 3831-3836 Published online on: 22 March 2017

Andrographolide induces apoptotic and non‑apoptotic death and enhances tumor necrosis factor‑related apoptosis‑inducing ligand‑mediated apoptosis in gastric cancer cells

Sung‑Chul Lim, Ho Jong Jeon, Keun Hong Kee, Mi Ja Lee, Ran Hong, Song Iy Han

Pages: 3837-3844 Published online on: 27 March 2017

MicroRNA-429 inhibits gastric cancer migration and invasion through the downregulation of specificity protein 1

Jingbin Ni, Yisha Yang, Di Liu, Hui Sun, Shimao Jin, Jingying Li

Pages: 3845-3849 Published online on: 17 March 2017

Combination of celecoxib and PD184161 exerts synergistic inhibitory effects on gallbladder cancer cell proliferation

Min Deng, Yiyu Qin, Xiaodong Chen, Dapeng Li, Qiangwu Wang, Hailun Zheng, Lin Gu, Chaojing Deng, Yongju Xue, Danyu Zhu, Qizhi Wang, Jianchao Wang

Pages: 3850-3858 Published online on: 27 March 2017

Dysregulation of miR-638 in hepatocellular carcinoma and its clinical significance

Jiwen Cheng, Yanke Chen, Pu Zhao, Na Li, Jianwen Lu, Jianhui Li, Zhengwen Liu, Yi Lv, Chen Huang

Pages: 3859-3865 Published online on: 21 March 2017

MicroRNA-548c-3p inhibits T98G glioma cell proliferation and migration by downregulating c-Myb

Jianyi Lu, Min Zhang, Xiao Yang, Tong Cui, Jinpo Dai

Pages: 3866-3872 Published online on: 17 March 2017

Biological interaction of cigarette smoking on the association between genetic polymorphisms involved in inflammation and the risk of lung cancer: A case-control study in Japan

Yuzo Yamamoto, Chikako Kiyohara, Saiko Suetsugu‑Ogata, Naoki Hamada, Yoichi Nakanishi

Pages: 3873-3881 Published online on: 17 March 2017

Snail homolog 1 is involved in epithelial-mesenchymal transition-like processes in human glioblastoma cells

Caspar D. Kühnöl, Carina Würfel, Martin S. Staege, Christof Kramm

Pages: 3882-3888 Published online on: 17 March 2017

Fibronectin induces epithelial-mesenchymal transition in human breast cancer MCF-7 cells via activation of calpain

Cheng‑Lin Li, Dan Yang, Xin Cao, Fan Wang, Duan‑Yang Hong, Jing Wang, Xiang‑Chun Shen, Yan Chen

Pages: 3889-3895 Published online on: 23 March 2017

MicroRNA-29a functions as a potential tumor suppressor through directly targeting CDC42 in non-small cell lung cancer

Yongqiang Li, Zhi Wang, Yijiang Li, Ruijun Jing

Pages: 3896-3904 Published online on: 22 March 2017

miR‑137 inhibits the proliferation of human non‑small cell lung cancer cells by targeting SRC3

Ruilin Chen, Yongqing Zhang, Chengcheng Zhang, Hua Wu, Shumei Yang

Pages: 3905-3911 Published online on: 24 March 2017

Identification of proteins with different abundance associated with cell migration and proliferation in leiomyoma interstitial fluid by proteomics

Blendi Ura, Federica Scrimin, Cinzia Franchin, Giorgio Arrigoni, Danilo Licastro, Lorenzo Monasta, Giuseppe Ricci

Pages: 3912-3920 Published online on: 29 March 2017

Transcript levels of ten-eleven translocation type 1-3 in cervical cancer and non-cancerous cervical tissues

Dorota Ewa Bronowicka‑Kłys, Andrzej Roszak, Piotr Pawlik, Stefan Sajdak, Anna Sowińska, Paweł Piotr Jagodziński

Pages: 3921-3927 Published online on: 28 March 2017

Prospective evaluation of fluorescence in situ hybridization for diagnosing urothelial carcinoma

Tianhai Lin, Zhenhua Liu, Liangren Liu, Lu Yang, Ping Han, Peng Zhang, Qiang Wei

Pages: 3928-3934 Published online on: 27 March 2017

Identification of breast cancer prognostic modules based on weighted protein‑protein interaction networks

Wan Li, Xue Bai, Erqiang Hu, Hao Huang, Yiran Li, Yuehan He, Junjie Lv, Lina Chen, Weiming He

Pages: 3935-3941 Published online on: 27 March 2017

HIF‑1α acts as a molecular target for simvastatin cytotoxicity in B16.F10 melanoma cells cultured under chemically induced hypoxia

Emilia Licarete, Alina Sesarman, Valentin Florian Rauca, Lavinia Luput, Laura Patras, Manuela Banciu

Pages: 3942-3950 Published online on: 27 March 2017

Validation of reference genes for the normalization of RT-qPCR expression studies in human tongue carcinoma cell lines and tissue

Xiaofeng Wang, Xin Liu, Cong Liu, Ming Ren, Sujie Gao, Guanjie Zhao, Tianfu Zhang, Qiwei Yang

Pages: 3951-3957 Published online on: 22 March 2017

Clinicopathological significance and impact on outcomes of the gene expression levels of IGF‑1, IGF‑2 and IGF‑1R, IGFBP‑3 in patients with colorectal cancer: Overexpression of the IGFBP‑3 gene is an effective predictor of outcomes in patients with colorectal cancer

Naoto Yamamoto, Takashi Oshima, Kazue Yoshihara, Toru Aoyama, Tsutomu Hayashi, Takanobu Yamada, Tsutomu Sato, Manabu Shiozawa, Takaki Yoshikawa, Soichiro Morinaga, Yasushi Rino, Chikara Kunisaki, Katsuaki Tanaka, Makoto Akaike, Toshio Imada, Munetaka Masuda

Pages: 3958-3966 Published online on: 28 March 2017
Journal Cover

May-2017
Volume 13 Issue 5

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image