Journal Articles

Open Access

In vivo and in vitro anti‑allergic and anti‑inflammatory effects of Dryopteris crassirhizoma through the modulation of the NF‑ĸB signaling pathway in an ovalbumin‑induced allergic asthma mouse model

Chun Hua Piao, Thi Tho Bui, Yan Jing Fan, Thi Van Nguyen, Dong‑Uk Shin, Chang Ho Song, So‑Young Lee, Hee Soon Shin, Hyoung Tae Kim, Ok Hee Chai

Pages: 3597-3606 Published online on: 25 August 2020
Open Access

iTRAQ‑based proteomic analysis reveals potential regulatory networks in dust mite‑related asthma treated with subcutaneous allergen immunotherapy

Jun Bai, Jia‑Yong Zhong, Wang Liao, Ruo Hu, Liang Chen, Xian‑Jin Wu, Shuang‑Ping Liu

Pages: 3607-3620 Published online on: 01 September 2020
Open Access

MicroRNA‑25‑3p regulates human nucleus pulposus cell proliferation and apoptosis in intervertebral disc degeneration by targeting Bim

Zhifang Zhao, Jie Zheng, Youchen Ye, Kefeng Zhao, Ruozhang Wang, Ran Wang

Pages: 3621-3628 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Deletion of P110δ promotes the development of myocarditis in ApoE‑deficient mice by increasing mononuclear cell peritoneal infiltration

Qi‑Zhi Zhang, Ai‑Ying Xue, Wei Wei, Ai‑Min Pang, Li‑Na Cao, Fang Liu

Pages: 3629-3634 Published online on: 21 August 2020
Open Access

lncRNA FEZF1‑AS1 promotes migration, invasion and epithelial‑mesenchymal transition of retinoblastoma cells by targeting miR‑1236‑3p

Guanghong Zhang, Wei Yang, Dujun Li, Xiaoyu Li, Juan Huang, Rong Huang, Jihong Luo

Pages: 3635-3644 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Differentially expressed genes on the growth of mouse Leydig cells treated with standardised Eurycoma longifolia extract

Nor Amira Khurshid Ahmed, Shern Kwok Lim, Ganesh N. Pandian, Hiroshi Sugiyama, Chong Yew Lee, Boon Yin Khoo, Kit Lam Chan

Pages: 3645-3658 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Matrine exerts anti‑breast cancer activity by mediating apoptosis and protective autophagy via the AKT/mTOR pathway in MCF‑7 cells

Jikun Du, Jinwen Li, Daibo Song, Qin Li, Lin Li, Baohong Li, Li Li

Pages: 3659-3666 Published online on: 20 August 2020
Open Access

LncRNA HOTTIP promotes the proliferation and invasion of ovarian cancer cells by activating the MEK/ERK pathway

Jian Liu, Hong‑Bo Hu, Yan‑Ming Liu, Fan‑Xiang Li, Liu‑Ping Zhang, Zong‑Min Liao

Pages: 3667-3676 Published online on: 21 August 2020
Open Access

lncRNA small nucleolar RNA host gene 12 promotes renal cell carcinoma progression by modulating the miR‑200c‑5p/collagen type XI α1 chain pathway

Congjie Xu, Hui Liang, Jiaquan Zhou, Yang Wang, Shuan Liu, Xiaolin Wang, Liangju Su, Xinli Kang

Pages: 3677-3686 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Effects of tacrolimus on the TGF‑β1/SMAD signaling pathway in paraquat‑exposed rat alveolar type II epithelial cells

Yingli Ren, Xiangdong Jian, Zhongchen Zhang, Qiong Ning, Baotian Kan, Li Kong

Pages: 3687-3694 Published online on: 21 August 2020
Open Access

miR‑155‑5p downregulation inhibits epithelial‑to‑mesenchymal transition by targeting SIRT1 in human nasal epithelial cells

Niannian Yang, Hao Cheng, Qiao Mo, Xiaobiao Zhou, Minqiang Xie

Pages: 3695-3704 Published online on: 27 August 2020
Open Access

MicroRNA‑23a‑5p mediates the proliferation and differentiation of C2C12 myoblasts

Xue Zhao, Hao Gu, Linghui Wang, Peiwen Zhang, Jingjing Du, Linyuan Shen, Dongmei Jiang, Jinyong Wang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Mingzhou Li, Li Zhu

Pages: 3705-3714 Published online on: 02 September 2020
Open Access

lncRNA SNHG1 attenuates osteogenic differentiation via the miR‑101/DKK1 axis in bone marrow mesenchymal stem cells

Jie Xiang, Hai‑Qing Fu, Zhun Xu, Wei‑Jie Fan, Fei Liu, Bin Chen

Pages: 3715-3722 Published online on: 02 September 2020
Open Access

The AKT inhibitor MK2206 suppresses airway inflammation and the pro‑remodeling pathway in a TDI‑induced asthma mouse model

Haiyan Cui, Yuanxiong Cheng, Yi He, Weiying Cheng, Wenqu Zhao, Haijin Zhao, Fiona H. Zhou, Liping Wang, Jianghui Dong, Shaoxi Cai

Pages: 3723-3734 Published online on: 21 August 2020
Open Access

Expression profile of lncRNAs and mRNAs in intestinal macrophages

Qais Ahmad Naseer, Lulu Liu, Xiaofei Xue, Siche Chen, Jixiang Chen, Jianguo Qu, Lei Cui, Xiaogang Wang, Shengchun Dang

Pages: 3735-3746 Published online on: 28 August 2020
Open Access

Cancer stem cells as a therapeutic target in 3D tumor models of human chondrosarcoma: An encouraging future for proline rich polypeptide‑1

Caroline J. Granger, Aaron K. Hoyt, Alexandra Moran, Beatrice Becker, Anil  Sedani, Shannon Saigh, Sheila A. Conway, Jeffrey Brown, Karina Galoian

Pages: 3747-3758 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Osthole inhibits proliferation of kainic acid‑activated BV‑2 cells by modulating the Notch signaling pathway

Yu‑Zhu Li, Zheng Sun, Hong‑Rui Xu, Qing‑Gao Zhang, Chang‑Qian Zeng

Pages: 3759-3766 Published online on: 24 August 2020
Open Access

Ghrelin system is involved in improvements in glucose metabolism mediated by hyperbaric oxygen treatment in a streptozotocin‑induced type 1 diabetes mouse model

Limin Song, Junhua Yuan, Yuan Liu, Di Zhang, Caishun Zhang, Qian Lin, Manwen Li, Kaizhen Su, Yanrun Li, Guangkai Gao, Ruixia Ma, Jing Dong

Pages: 3767-3776 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Functional classification of prostate cancer‑associated miRNAs through CRISPR/Cas9‑mediated gene knockout

Fu‑Neng Jiang, Yu‑Xiang Liang, Wang Wei, Cui‑Yun Zou, Guan‑Xing Chen, Yue‑Ping  Wan, Ze‑Zhen Liu, Yang  Yang, Zhao‑Dong Han, Jian‑Guo Zhu, Wei‑De Zhong

Pages: 3777-3784 Published online on: 07 September 2020
Open Access

A novel identified circular RNA, circ_0000491, aggravates the extracellular matrix of diabetic nephropathy glomerular mesangial cells through suppressing miR‑101b by targeting TGFβRI

Xin Mou, Jia Wei Chenv, Di Yi Zhou, Kaiyuan Liu, Li Jun Chen, Danyang Zhou, Yong Bin Hu

Pages: 3785-3794 Published online on: 02 September 2020
Open Access

MicroRNA‑214 promotes the EMT process in melanoma by downregulating CADM1 expression

Shu‑Jun Wang, Wei‑Wei Li, Cong‑Ji Wen, Yong‑Li Diao, Tian‑Lan Zhao

Pages: 3795-3803 Published online on: 20 August 2020
Open Access

miR‑181d promotes cell proliferation via the IGF1/PI3K/AKT axis in glioma

Dong Tang, Wenhong Gao, Jian Yang, Junhui Liu, Jian Zhao, Jian Ge, Qianxue Chen, Baohui Liu

Pages: 3804-3812 Published online on: 26 August 2020
Open Access

Mesenchymal stem cell‑derived extracellular vesicles prevent neural stem cell hypoxia injury via promoting miR‑210‑3p expression

Fang Li, Jie Zhang, Rui Liao, Yongchun Duan, Lili Tao, Yuwei Xu, Anbao Chen

Pages: 3813-3821 Published online on: 21 August 2020
Open Access

Icariin modulates the sirtuin/NF‑κB pathway and exerts anti‑aging effects in human lung fibroblasts

Changqing Xu, Xuqing Huang, Yueyang Tong, Xiaocheng Feng, Yan Wang, Cancan Wang, Yuyue Jiang

Pages: 3833-3839 Published online on: 24 August 2020
Open Access

Differential expression and inhibitory effects of aquaporins on the development of adenomyosis

Liping Jia, Yuzhu Liu, Yixu Han, Xiaofei Zhou, Fahui Wang

Pages: 3840-3850 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Cryptotanshinone alleviates polycystic ovary syndrome in rats by regulating the HMGB1/TLR4/NF‑κB signaling pathway

Yijiao Yang, Ling Yang, Cao Qi, Guohua Hu, Longhui Wang, Zhuojun Sun, Xiaorong Ni

Pages: 3851-3861 Published online on: 28 August 2020
Open Access

Analysis of biomarkers and metabolic pathways in patients with unstable angina based on ultra‑high‑performance liquid chromatography‑quadrupole time‑of‑flight mass spectrometry

Yuechen Liu, Yue Li, Tianpu Zhang, Huan Zhao, Simiao Fan, Xuemeng Cai, Yijia Liu, Zhu Li, Shan Gao, Yubo Li, Chunquan Yu

Pages: 3862-3872 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Epigallocatechin gallate induces chemopreventive effects on rats with diethylnitrosamine‑induced liver cancer via inhibition of cell division cycle 25A

Yanping Tang, Ji Cao, Zhengmin Cai, Huihua An, Yuqun Li, Yan Peng, Ni Chen, Anqiang Luo, Hao Tao, Kezhi Li

Pages: 3873-3885 Published online on: 26 August 2020
Open Access

SNHG12 inhibits oxygen‑glucose deprivation‑induced neuronal apoptosis via the miR‑181a‑5p/NEGR1 axis

Yangtian Yan, Li Chen, Jiajun Zhou, Liquan Xie

Pages: 3886-3894 Published online on: 24 August 2020
Open Access

KCTD1 mutants in scalp‑ear‑nipple syndrome and AP‑2α P59A in Char syndrome reciprocally abrogate their interactions, but can regulate Wnt/β‑catenin signaling

Lingyu Hu, Li Chen, Liu Yang, Zi Ye, Wenhuan Huang, Xinxin Li, Qing Liu, Junlu Qiu, Xiaofeng Ding

Pages: 3895-3903 Published online on: 24 August 2020
Open Access

MgCl2 promotes mouse mesenchymal stem cell osteogenic differentiation by activating the p38/Osx/Runx2 signaling pathway

Su Ni, Xin‑Bo Xiong, Xin‑Ye Ni

Pages: 3904-3910 Published online on: 02 September 2020
Open Access

MicroRNA‑22 regulates autophagy and apoptosis in cisplatin resistance of osteosarcoma

Chen‑Yang Meng, Zhen‑Qun Zhao, Rui Bai, Wei Zhao, Yu‑Xing Wang, Liang Sun, Chao Sun, Wei Feng, Shi‑Bing Guo

Pages: 3911-3921 Published online on: 20 August 2020
Open Access

Upregulation of centromere protein M promotes tumorigenesis: A potential predictive target for cancer in humans

Ying Liu, Wenfeng Yu, Peng Ren, Ting Zhang

Pages: 3922-3934 Published online on: 25 August 2020
Open Access

Apatinib sensitizes chemoresistant NSCLC cells to doxetaxel via regulating autophagy and enhances the therapeutic efficacy in advanced and refractory/recurrent NSCLC

Rong Hu, Tao Li, Kaiyuan Hui, Zi Chen, Nan Wang, Xingping Wu, Linyang Ge, Linfu Zhou

Pages: 3935-3943 Published online on: 07 September 2020
Open Access

miR‑183‑5p attenuates cerebral ischemia injury by negatively regulating PTEN

Li Zhu, Xueying Zhou, Shanshan Li, Jianmeng Liu, Jingyan Yang, Xiangyun Fan, Shengnian Zhou

Pages: 3944-3954 Published online on: 07 September 2020
Open Access

Determination of the migration effect and molecular docking of verteporfin in different subtypes of breast cancer cells

Changran Wei, Xiangqi Li

Pages: 3955-3961 Published online on: 02 September 2020
Open Access

Calycosin induces apoptosis via p38‑MAPK pathway‑mediated activation of the mitochondrial apoptotic pathway in human osteosarcoma 143B cells

Wei Tian, Zhi‑Wei Wang, Bao‑Ming Yuan, Yong‑Ge Bao

Pages: 3962-3968 Published online on: 01 September 2020
Open Access

Monoclonal antibody against H1N1 influenza virus hemagglutinin cross reacts with hnRNPA1 and hnRNPA2/B1

Chunyan Guo, Lijun Sun, Shuangping Hao, Xiaoyan Huang, Hanyu Hu, Daoyan Liang, Qing Feng, Yan Li, Yangmeng Feng, Xin Xie, Jun Hu

Pages: 3969-3975 Published online on: 07 September 2020
Open Access

De novo transcriptome sequencing of Paecilomyces tenuipes revealed genes involved in adenosine biosynthesis

Long Han, Yaying Li, Xinyu Meng, Guodong Chu, Yongxin Guo, Muhammad Noman, Yuanyuan Dong, Haiyan Li, Jing Yang, Linna Du

Pages: 3976-3984 Published online on: 02 September 2020

Gangliosides and CD82 inhibit the motility of colon cancer by downregulating the phosphorylation of EGFR at different tyrosine sites and signaling pathways

Xiaohua Huang, Ying Li, Xin He, Yang Chen, Wei Wei, Xuesong Yang, Keli Ma

Pages: 3994-4002 Published online on: 27 August 2020

miR‑155 modulates high glucose‑induced cardiac fibrosis via the Nrf2/HO‑1 signaling pathway

Yu Li, Jing‑Zhu Duan, Qian He, Chong‑Quan Wang

Pages: 4003-4016 Published online on: 07 September 2020

Sox9 promotes renal tubular epithelial‑mesenchymal transition and extracellular matrix aggregation via the PI3K/AKT signaling pathway

Zhiqiang Zhang, Wei Wu, Xiang Fang, Mei Lu, Heyan Wu, Chunlin Gao, Zhengkun Xia

Pages: 4017-4030 Published online on: 02 September 2020

Histone deacetylase 4 deletion results in abnormal chondrocyte hypertrophy and premature ossification from collagen type 2α1‑expressing cells

Guoqing Du, Chuan Xiang, Xiaowen Sang, Xiang Wang, Ying Shi, Nan Wang, Shaowei Wang, Pengcui Li, Xiaochun Wei, Min Zhang, Lilan Gao, Hongsheng Zhan, Lei Wei

Pages: 4031-4040 Published online on: 27 August 2020

Histone deacetylase inhibitor valproic acid attenuates high glucose‑induced endoplasmic reticulum stress and apoptosis in NRK‑52E cells

Xinyi Sun, Yuman Sun, Sitong Lin, Yan Xu, Dongming Zhao

Pages: 4041-4047 Published online on: 07 September 2020

Mutually distinguishing microRNA signatures of breast, ovarian and endometrial cancers in vitro

Marc Hirschfeld, Isabel Ge, Gerta Rücker, Julia Waldschmidt, Sebastian Mayer, Markus Jäger, Matthias Voigt, Bernd Kammerer, Claudia Nöthling, Kai Berner, Daniela Weiss, Jasmin Asberger, Thalia Erbes

Pages: 4048-4060 Published online on: 27 August 2020

Hydrogen sulfide is a regulator of mammary gland development in prepubescent female mice

Jing Zhang, Jiayi Ye, Cong Yuan, Qin Fu, Fenglin Zhang, Xiaotong Zhu, Lina Wang, Ping Gao, Gang Shu, Songbo Wang, Qiang Liu, Qingyan Jiang

Pages: 4061-4069 Published online on: 25 August 2020

Astragalin alleviates ischemia/reperfusion‑induced brain injury via suppression of endoplasmic reticulum stress

Desheng Liu, Yuntao Gu, Wenting Wang, Wendao Chen

Pages: 4070-4078 Published online on: 20 August 2020
Open Access

[Retracted] p53 suppresses stress‑induced cellular senescence via regulation of autophagy under the deprivation of serum

Xinbing Sui, Yong Fang, Haizhou Lou, Kaifeng Wang, Yu Zheng, Fang Lou, Wei  Jin, Yinghua Xu, Wei Chen, Hongming Pan, Xian Wang, Weidong Han

Pages: 4079-4079 Published online on: 01 September 2020
Open Access

Exosomal non‑coding RNAs: Novel biomarkers with emerging clinical applications in gastric cancer (Review)

Xu Lu, Yu Zhang, Guangfei Xie, Ye Ding, Hui Cong, Shihai Xuan

Pages: 4091-4100 Published online on: 17 September 2020

YAP‑mediated crosstalk between the Wnt and Hippo signaling pathways (Review)

Liya Jiang, Juan Li, Chenxing Zhang, Yufeng Shang, Jun Lin

Pages: 4101-4106 Published online on: 21 September 2020
Open Access

Tumor‑associated macrophages in lung cancer: Friend or foe? (Review)

Fei Xu, Ying Wei, Zhao Tang, Baojun Liu, Jingcheng Dong

Pages: 4107-4115 Published online on: 17 September 2020

Progress in evaluating the status of hepatitis C infection based on the functional changes of hepatic stellate cells (Review)

Wei Wang, Xuelian Huang, Xuzhou Fan, Jingmei Yan, Jianfeng Luan

Pages: 4116-4124 Published online on: 17 September 2020
Open Access

Human monoclonal anti‑TLR4 antibody negatively regulates lipopolysaccharide‑induced inflammatory responses in mouse macrophages

Yiwen Wang, Dandan Gong, Chuanxia Yao, Feng Zheng, Tingting Zhou, Qingxin Cao, Xuhui Zhu, Maorong Wang, Jin Zhu

Pages: 4125-4134 Published online on: 09 September 2020
Open Access

Weissella cibaria CMU exerts an anti‑inflammatory effect by inhibiting Aggregatibacter actinomycetemcomitans‑induced NF‑κB activation in macrophages

Min‑Jeong Kim, Yong‑Ouk You, Joo‑Yi Kang, Hyun‑Jin Kim, Mi‑Sun Kang

Pages: 4143-4150 Published online on: 15 September 2020
Open Access

Protective effects of valsartan administration on doxorubicin‑induced myocardial injury in rats and the role of oxidative stress and NOX2/NOX4 signaling

Dong Cheng, Libo Chen, Wencheng Tu, Haoren Wang, Qinfu Wang, Lili Meng, Zhu Li, Qin Yu

Pages: 4151-4162 Published online on: 17 September 2020
Open Access

SDF1/CXCR4 axis facilitates the angiogenesis via activating the PI3K/AKT pathway in degenerated discs

Hanxiang Zhang, Peng Wang, Xiang Zhang, Wenrui Zhao, Honglei Ren, Zhenming Hu

Pages: 4163-4172 Published online on: 09 September 2020
Open Access

Hypoxia in utero increases the risk of pulmonary hypertension in rat offspring and is associated with vasopressin type‑2 receptor upregulation

Hao Ding, Yuchuan Luo, Ke Hu, Huaying Huang, Pei Liu, Mengqing Xiong, Li Zhu, Jing Yi, Ying Xu

Pages: 4173-4182 Published online on: 23 September 2020
Open Access

Effects of PEG anchors in PEGylated siRNA lipoplexes on in vitro gene‑silencing effects and siRNA biodistribution in mice

Yoshiyuki Hattori, Kyoko Tamaki, Sho Sakasai, Kei‑Ichi Ozaki, Hiraku Onishi

Pages: 4183-4196 Published online on: 18 September 2020
Open Access

Expression and clinical significance of circular RNA hsa_circ_0079787 in the peripheral blood of patients with axial spondyloarthritis

Qing Luo, Biqi Fu, Lu Zhang, Yang Guo, Zikun Huang, Junming Li

Pages: 4197-4206 Published online on: 17 September 2020
Open Access

Microecological investigation and comparison of two clinical methods to evaluate axillary osmidrosis

Hongjiao Du, Shu Ding, Lihua Gao, Jinrong Zeng, Jianyun Lu

Pages: 4207-4212 Published online on: 21 September 2020
Open Access

IKKε deficiency inhibits acute lung injury following renal ischemia reperfusion injury

Chao Meng, Yi Qian, Cui Zhang, Han Liu, Xinwei Mu, Aiping Zhang

Pages: 4213-4220 Published online on: 22 September 2020
Open Access

Neuropilin‑1 as a new potential SARS‑CoV‑2 infection mediator implicated in the neurologic features and central nervous system involvement of COVID‑19

Julie Davies, Harpal S. Randeva, Kamaljit Chatha, Marcia Hall, Demetrios A. Spandidos, Emmanouil Karteris, Ioannis Kyrou

Pages: 4221-4226 Published online on: 15 September 2020
Open Access

Berberine protects against diabetic retinopathy by inhibiting cell apoptosis via deactivation of the NF‑κB signaling pathway

Jiajia Zhai, Zeping Li, Huifeng Zhang, Louyan Ma, Zhengquan Ma, Yi Zhang, Jian Zou, Mo Li, Li Ma, Xin Wang, Xiaomiao Li

Pages: 4227-4235 Published online on: 14 September 2020
Open Access

DDX46 silencing inhibits cell proliferation by activating apoptosis and autophagy in cutaneous squamous cell carcinoma

Quan Lin, Hong-Juan Jin, Duo Zhang, Ling Gao

Pages: 4236-4242 Published online on: 14 September 2020
Open Access

lncRNA TINCR facilities bladder cancer progression via regulating miR‑7 and mTOR

Guoying Xu, Honglan Yang, Meichun Liu, Jintao Niu, Weidong Chen, Xiaojing Tan, Li Sun

Pages: 4243-4253 Published online on: 22 September 2020
Open Access

Hyperbaric oxygen protects against myocardial ischemia‑reperfusion injury through inhibiting mitochondria dysfunction and autophagy

Wan Chen, Liwen Lv, Zhihuan Nong, Xiaoyu Chen, Xiaorong Pan, Chunxia Chen

Pages: 4254-4264 Published online on: 09 September 2020
Open Access

Potential mechanism and key genes involved in mechanical ventilation and lipopolysaccharide‑induced acute lung injury

Wen‑Wen Dong, Zhou Feng, Yun‑Qian Zhang, Zheng‑Shang Ruan, Lai Jiang

Pages: 4265-4277 Published online on: 14 September 2020
Open Access

Effects of ex vivo ischemia time and delayed processing on quality of specimens in tissue biobank

Dan Guo, Anqi Wang, Ting Xie, Sumei Zhang, Dingyan Cao, Jian Sun

Pages: 4278-4288 Published online on: 10 September 2020
Open Access

Pinealectomy increases thermogenesis and decreases lipogenesis

Mikyung Kim, So Min Lee, Jeeyoun Jung, Yun Jin Kim, Kyo Chul Moon, Ji Hae Seo, Tae Kyung Ha, Eunyoung Ha

Pages: 4289-4297 Published online on: 23 September 2020
Open Access

Sufentanil attenuates inflammation and oxidative stress in sepsis-induced acute lung injury by downregulating KNG1 expression

Quan Hu, Qin Wang, Chuangang Han, Yan Yang

Pages: 4298-4306 Published online on: 18 September 2020
Open Access

ITCH regulates oxidative stress induced by high glucose through thioredoxin interacting protein in cultured human lens epithelial cells

Lingfeng Jiang, Wenkai Zhou, Bo Lu, Qichang Yan

Pages: 4307-4319 Published online on: 09 September 2020
Open Access

Caveolin‑1 modulates hypertensive vascular remodeling via regulation of the Notch pathway

Qian Wang, Minxi Lao, Zhen Xu, Meilin Ding, Shaolei Guo, Ling Li

Pages: 4320-4328 Published online on: 14 September 2020
Open Access

AMP‑activated protein kinase family member 5 is an independent prognostic indicator of pancreatic adenocarcinoma: A study based on The Cancer Genome Atlas

Haokai Xu, Jiayan Mao, Xiaodan Yang, Fei Chen, Zhengwei Song, Jianguo Fei, Wei Chen, Zhengxiang Zhong, Xiaoguang Wang

Pages: 4329-4339 Published online on: 10 September 2020
Open Access

Investigating aberrantly expressed microRNAs in peripheral blood mononuclear cells from patients with treatment‑resistant schizophrenia using miRNA sequencing and integrated bioinformatics

Xu You, Yunqiao Zhang, Qing Long, Zijun Liu, Xiao Ma, Zixiang Lu, Wei  Yang, Ziqiao Feng, Wengyu Zhang, Zhaowei Teng, Yong Zeng

Pages: 4340-4350 Published online on: 15 September 2020
Open Access

Effects of botulinum toxin A on endometriosis‑associated pain and its related mechanism Retraction in /10.3892/mmr.2020.11674

Fubo Tian, Wuzhong Cheng, Jianying Hu, Shaoqiang Huang, Shen Sun

Pages: 4351-4359 Published online on: 10 September 2020
Open Access

Effects of local dexmedetomidine administration on the neurotoxicity of ropivacaine for sciatic nerve block in rats

Xing Xue, Jun Fan, Xiaoli Ma, Yongqiang Liu, Xuena Han, Yufang Leng, Jinjia Yu

Pages: 4360-4366 Published online on: 17 September 2020
Open Access

Resveratrol decreases high glucose‑induced apoptosis in renal tubular cells via suppressing endoplasmic reticulum stress

Jing Zhang, Xiong‑Jun Dong, Meng‑Ru Ding, Chun‑Yu You, Xin Lin, Ying Wang, Miao‑Jie‑Yang Wu, Guo‑Fei Xu, Guo‑Dong Wang

Pages: 4367-4375 Published online on: 15 September 2020
Open Access

Neuropeptide Y upregulates Runx2 and osterix and enhances osteogenesis in mouse MC3T3‑E1 cells via an autocrine mechanism

Bo Zhang, Xiaolei Zhang, Juan Xiao, Xuguang Zhou, Yuan Chen, Chunzheng Gao

Pages: 4376-4382 Published online on: 14 September 2020
Open Access

Clinical characteristics and gene mutation analysis of an adult patient with ETFDH‑related multiple acyl‑CoA dehydrogenase deficiency

Chenyi Wang, Haihong Lv, Xia Xu, Yuping Ma, Qian Li

Pages: 4396-4402 Published online on: 18 September 2020
Open Access

Overexpression of G3BP1 facilitates the progression of colon cancer by activating β‑catenin signaling

Yuanzhi Li, Jundong Wang, Sen Zhong, Jun Li, Weiliang Du

Pages: 4403-4411 Published online on: 18 September 2020
Open Access

Methylation status of CpG sites in the NOTCH4 promoter region regulates NOTCH4 expression in patients with tetralogy of Fallot

Yanjie Zhu, Ming Ye, Hongfei Xu, Ruoyi Gu, Xiaojing Ma, Mingwu Chen, Xiaodi Li, Wei Sheng, Guoying Huang

Pages: 4412-4422 Published online on: 24 September 2020

Preparation of T‑2 toxin‑containing pH‑sensitive liposome and its antitumor activity

Yuan Dong, Guixian Meng, Jian Guo, Moli Yin, Huijing Xu, Yujie Li, Jie Zhu, Wenhe Zhu, Mingguang Li, Yan Li, Huiyan Wang

Pages: 4423-4431 Published online on: 22 September 2020

GSK‑3β inhibition promotes doxorubicin‑induced apoptosis in human cholangiocarcinoma cells via FAK/AKT inhibition

Lei Li, Yuancai Xiang, Yi Zeng, Bin Xiao, Wenjing Yu, Chunyan Duan, Xianming Xia, Ting Zhang, Yongqiu Zeng, Youping Liu, Rongyang Dai

Pages: 4432-4441 Published online on: 10 September 2020

miR‑181b‑5p inhibits trophoblast cell migration and invasion through targeting S1PR1 in multiple abnormal trophoblast invasion‑related events

Juan Miao, Yiqing Zhu, Lei Xu, Xiaohao Huang, Xue Zhou

Pages: 4442-4451 Published online on: 17 September 2020
Journal Cover

November-2020
Volume 22 Issue 5

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image