Journal Articles

Open Access

Cervical cancer stem cells and other leading factors associated with cervical cancer development (Review)

Gretel Mendoza‑Almanza, Elizabeth Ortíz‑Sánchez, Leticia Rocha‑Zavaleta, César Rivas‑Santiago, Edgar Esparza‑Ibarra, Jorge Olmos

Pages: 3423-3432 Published online on: 06 August 2019

Implication of viral microRNAs in the genesis and diagnosis of Epstein‑Barr virus‑associated tumors (Review)

Xiangning Zhang, Yudong Ye, Ming Fu, Biying Zheng, Qianhui Qiu, Zunnan Huang

Pages: 3433-3442 Published online on: 05 August 2019
Open Access

Prognostic roles of mitochondrial transcription termination factors in non‑small cell lung cancer

Shuangyan Sun, Chunjiao Wu, Changliang Yang, Jian Chen, Xiu Wang, Yingji Nan, Zhicheng Huang, Lixia Ma

Pages: 3453-3462 Published online on: 29 July 2019
Open Access

Cross‑disease analysis identified novel common genes for both lung adenocarcinoma and lung squamous cell carcinoma

Guanghui Zhang, Weijie Wang, Weiyang Huang, Xiaoli Xie, Zhigang Liang, Hongbao Cao

Pages: 3463-3470 Published online on: 29 July 2019
Open Access

PLEKHS1: A new molecular marker predicting risk of progression of non‑muscle‑invasive bladder cancer

Géraldine Pignot, Constance Le Goux, Sophie Vacher, Anne Schnitzler, François Radvanyi, Yves Allory, François Lallemand, Nicolas Barry Delongchamps, Marc Zerbib, Benoit Terris, Diane Damotte, Ivan Bieche

Pages: 3471-3480 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Association between SFRP promoter hypermethylation and different types of cancer: A systematic review and meta‑analysis

Jun Yu, Yang Xie, Mengying Li, Fenfang Zhou, Zhenyang Zhong, Yuting Liu, Feng Wang, Jian Qi

Pages: 3481-3492 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Prognostic nomogram for overall survival in upper aerodigestive tract extranodal natural killer/T‑cell lymphoma, nasal type, stages IE and IIE: A SEER‑based study

Gangjian Wang, Yu Chang, Xiaolong Wu, Xin Li, Ling Li, Mingzhi Zhang

Pages: 3493-3500 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Prognostic roles of MAGE family members in breast cancer based on KM‑Plotter Data

Binghan Jia, Xiaoling Zhao, Yao Wang, Jinlong Wang, Yingying Wang, Yuemei Yang

Pages: 3501-3516 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Sulfasalazine suppresses thyroid cancer cell proliferation and metastasis through T‑cell originated protein kinase

Ling Zou, Zhi Gao, Fanfan Zeng, Juanjuan Xiao, Junmei Chen, Xiaohong Feng, Di Chen, Ying Fang, Jing Cui, Yang Liu, Zhi Li, Feng Zhu, Qiuhong Duan, Xuan Lin

Pages: 3517-3526 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Suberoylanilide hydroxamic acid upregulates histone acetylation and activates endoplasmic reticulum stress to induce apoptosis in HepG2 liver cancer cells

Lei Yu, Rujia Xie, Tian Tian, Lu Zheng, Lei Tang, Shuang Cai, Zihua Ma, Ting Yang, Bing Han, Qin Yang

Pages: 3537-3544 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Identification of a 3‑mRNA signature as a novel potential prognostic biomarker in patients with ovarian serous cystadenocarcinoma in G2 and G3

Jiahua Zhou, Yeye Yi, Congjun Wang, Cheng Su, Yige Luo

Pages: 3545-3552 Published online on: 01 August 2019
Open Access

Downregulated miR‑21 mediates matrine‑induced apoptosis via the PTEN/Akt signaling pathway in FTC‑133 human follicular thyroid cancer cells

Quanliang Li, Shuya Zhang, Mingyu Wang, Shouguang Dong, Yan Wang, Song Liu, Tiancheng Lu, Yuqin Fu, Xiuran Wang, Guihong Chen

Pages: 3553-3560 Published online on: 31 July 2019
Open Access

The effect of YAP expression in tumor cells and tumor stroma on the prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity floor and oral surface of the tongue

Jolanta Szelachowska, Piotr Donizy, Katarzyna Ratajczak‑Wielgomas, Agnieszka Halon, Dominika Zielecka‑Debska, Krystian Lichon, Adam Maciejczyk, Ewelina Lata‑Wozniak, Aleksandra Piotrowska, Rafal Matkowski

Pages: 3561-3570 Published online on: 31 July 2019
Open Access

Correlation analysis of expression and prognosis of TTF‑1 and CD44v6 in undifferentiated lung carcinoma

Yudong Wu, Xia Yu, Mingzhu Liang, Baojun Wang

Pages: 3571-3580 Published online on: 30 July 2019
Open Access

Non‑invasive detection of EGFR and TP53 mutations through the combination of plasma, urine and sputum in advanced non‑small cell lung cancer

Zhen Wu, Zhen Yang, Chun‑Sun Li, Wei Zhao, Zhi‑Xin Liang, Yu Dai, Jing Zeng, Qiang Zhu, Kai‑Ling Miao, Dong‑Hua Cui, Liang‑An Chen

Pages: 3581-3590 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Nomogram for predicting the survival of patients with malignant melanoma: A population analysis

Jin Yang, Zhenyu Pan, Quan Zhou, Qingqing Liu, Fanfan Zhao, Xiaojie Feng, Jun Lyu

Pages: 3591-3598 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Comparison of anesthetic effects of dexmedetomidine and tramadol, respectively, combined with propofol in percutaneous microwave coagulation therapy for hepatocellular carcinoma

Chunqin Chu, Xuanlong Yi, Jian Sun, Xi Zhang, Suli Liu, Nannan Zhang, Juntao Wang

Pages: 3599-3604 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Low expression of ryanodine receptor 2 is associated with poor prognosis in thyroid carcinoma

Nizhen Xu, Deguang Zhang, Jian Chen, Gaofei He, Li Gao

Pages: 3605-3612 Published online on: 07 August 2019
Open Access

Bioinformatics and functional analyses of key genes in smoking‑associated lung adenocarcinoma

Dajie Zhou, Yilin Sun, Yanfei Jia, Duanrui Liu, Jing Wang, Xiaowei Chen, Yujie Zhang, Xiaoli Ma

Pages: 3613-3622 Published online on: 07 August 2019
Open Access

The oncogenic roles of 27‑hydroxycholesterol in glioblastoma

Lu Liu, Mei‑Yuan Li, Yu Xing, Xiao‑Yun Wang, Yong Wang

Pages: 3623-3629 Published online on: 31 July 2019
Open Access

Long non‑coding RNA LINC00152 promotes tumorigenesis via sponging miR‑193b‑3p in osteosarcoma

Pinduan Liu, Wubin He, Yanyan Lu, Yue Wang

Pages: 3630-3636 Published online on: 01 August 2019
Open Access

Bioinformatics analysis identifies hub genes and pathways in nasopharyngeal carcinoma

Kang Liu, Min Kang, Ziyan Zhou, Wen Qin, Rensheng Wang

Pages: 3637-3645 Published online on: 02 August 2019
Open Access

All‑trans retinoic acid therapy induces asymmetric division of glioma stem cells from the U87MG cell line

Ruizhi Wang, Chongxiao Liu

Pages: 3646-3654 Published online on: 31 July 2019
Open Access

MicroRNA‑101 modulates cisplatin chemoresistance in liver cancer cells via the DNA‑PKcs signaling pathway

Zongtao Chai, Xiaolan Yin, Jin Chen, Jie Shi, Juxian Sun, Chang Liu, Feng Liu, Shuqun Cheng

Pages: 3655-3663 Published online on: 26 July 2019
Open Access

Cancer stem‑like cells with increased expression of NY‑ESO‑1 initiate breast cancer metastasis

Mai‑Ying Liu, Hang Su, Hua‑Lan Huang, Jing‑Qi Chen

Pages: 3664-3672 Published online on: 01 August 2019
Open Access

Dysregulation of N6‑methyladenosine regulators predicts poor patient survival in mantle cell lymphoma

Weilong Zhang, Xue He, Jing Hu, Ping Yang, Cuiling Liu, Jing Wang, Ran An, Jingfei Zhen, Meng Pang, Kai Hu, Xiaoyan Ke, Xiuru Zhang, Hongmei Jing

Pages: 3682-3690 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Long non‑coding RNAs as prognostic biomarkers in papillary renal cell carcinoma

Feilong Yang, Yimeng Song, Liyuan Ge, Guojiang Zhao, Cheng Liu, Lulin Ma

Pages: 3691-3697 Published online on: 29 July 2019
Open Access

Elevated CD44 expression predicts poor prognosis in patients with low‑grade glioma

Qiang Dong, Qiao Li, Maolin Wang, Jianhong Hu, Junqiang Dai, Liang Niu, Guoqiang Yuan, Yawen Pan

Pages: 3698-3704 Published online on: 07 August 2019
Open Access

Long non‑coding RNA ENST00000500843 is downregulated and promotes chemoresistance to paclitaxel in lung adenocarcinoma

Xin Tian, Song Gao, Yang Liu, Ying Xuan, Rong Wu, Zhenyong Zhang

Pages: 3716-3722 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Identification of candidate genes associated with the pathogenesis of small cell lung cancer via integrated bioinformatics analysis

Yi Liao, Guofang Yin, Xue Wang, Ping Zhong, Xianming Fan, Chengliang Huang

Pages: 3723-3733 Published online on: 29 July 2019
Open Access

Association between RNF2+P‑AKT expression in pretreatment biopsy specimens, and poor survival following radiotherapy in patients with esophageal squamous cell carcinoma

Qiaofang Li, Shuguang Li, Xingxiao Yang, Xueyuan Zhang, Chunyang Song, Shuchai Zhu

Pages: 3734-3742 Published online on: 07 August 2019
Open Access

MicroRNA‑300 inhibits the growth of hepatocellular carcinoma cells by downregulating CREPT/Wnt/β‑catenin signaling

Jinping Bai, Yingchun Gao, Yanhui Du, Xue Yang, Xinye Zhang

Pages: 3743-3753 Published online on: 05 August 2019
Open Access

Identification of β‑catenin target genes in colorectal cancer by interrogating gene fitness screening data

Haomin Zhao, Liang He, Dexin Yin, Bin Song

Pages: 3769-3777 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Identification of key pathways and genes in colorectal cancer to predict the prognosis based on mRNA interaction network

Hengzhou Zhu, Yi Ji, Wenting Li, Mianhua Wu

Pages: 3778-3786 Published online on: 01 August 2019
Open Access

Long non‑coding RNA mortal obligate RNA transcript suppresses tumor cell proliferation in prostate carcinoma by inhibiting glucose uptake

Zhenfeng Shi, Feng Guo, Deyong Jia, Jinxing Huang, Jie Chen, Min Sun, Feibo Qi, Chengyuan Liang

Pages: 3787-3791 Published online on: 05 August 2019

MicroRNA‑23a inhibits endometrial cancer cell development by targeting SIX1

Hong‑Lin Li, Jun‑Jie Sun, Hui Ma, Shen‑Jia Liu, Na Li, Su‑Jie Guo, Yang Shi, Yan‑Ying Xu, Zhi‑Ying Qi, Yu‑Quan Wang, Fang Wang, Rui‑Meng Guo, Dong Liu, Feng‑Xia Xue

Pages: 3792-3802 Published online on: 31 July 2019

nm23, TOP2A and VEGF expression: Potential prognostic biologic factors in peripheral T‑cell lymphoma, not otherwise specified

Wenting Huang, Zheng Cao, Linshu Zeng, Lei Guo, Xiuyun Liu, Ning Lv, Xiaoli Feng

Pages: 3803-3810 Published online on: 02 August 2019

LINC01638 lncRNA promotes cancer cell proliferation in hepatocellular carcinoma by increasing cancer cell glucose uptake

Xiaoli Chen, Lili Wang, Hui Wang

Pages: 3811-3816 Published online on: 29 July 2019

Valosin‑containing protein promotes metastasis of osteosarcoma through autophagy induction and anoikis inhibition via the ERK/NF‑κβ/beclin‑1 signaling pathway

Xin Hua Long, Yun Fei Zhou, Min Lan, Shan Hu Huang, Zhi Li Liu, Yong Shu

Pages: 3823-3829 Published online on: 06 August 2019

MLKL is a potential prognostic marker in gastric cancer

Wei Sun, Wenyan Yu, Lili Shen, Tieao Huang

Pages: 3830-3836 Published online on: 29 July 2019

Loss of miR‑873 contributes to gemcitabine resistance in triple‑negative breast cancer via targeting ZEB1

Gangyue Wang, Yi Dong, Heng Liu, Nan Ji, Jilei Cao, Aihui Liu, Xin Tang, Yu Ren

Pages: 3837-3844 Published online on: 01 August 2019

The CK2 inhibitor CX4945 reverses cisplatin resistance in the A549/DDP human lung adenocarcinoma cell line

Chengji Jin, Ping Song, Ji Pang

Pages: 3845-3856 Published online on: 01 August 2019

Overexpression of MAGT1 is associated with aggressiveness and poor prognosis of colorectal cancer

Kehong Zheng, Qianqiong Yang, Lang Xie, Zhenghua Qiu, Yongsheng Huang, Yongwei Lin, Lingjing Tu, Chunhui Cui

Pages: 3857-3862 Published online on: 05 August 2019

Prediction of tumor response of rectal cancer cells via 3D cell culture and in vitro cytotoxicity assay before initiating preoperative chemoradiotherapy

Jeonghyun Kang, Min Chul Park, Jina Kim, Hyuk Hur, Byung Soh Min, Seung Hyuk Baik, Kang Young Lee, Nam Kyu Kim

Pages: 3863-3872 Published online on: 02 August 2019

Clinical and pathological factors predictive of response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: A single center experience

Salvatore Del Prete, Michele Caraglia, Amalia Luce, Liliana Montella, Gennaro Galizia, Pasquale Sperlongano, Gregorio Cennamo, Eva Lieto, Elena Capasso, Olga Fiorentino, Maria Aliberti, Annamaria Auricchio, Patrizia Iodice, Raffaele Addeo

Pages: 3873-3879 Published online on: 07 August 2019

Vitamin C induces human melanoma A375 cell apoptosis via Bax‑ and Bcl‑2‑mediated mitochondrial pathways

Xiao‑Yu Chen, Ying Chen, Chuan‑Jun Qu, Zhao‑Hai Pan, Yao Qin, Xin Zhang, Wen‑Jing Liu, De‑Fang Li, Qiusheng Zheng

Pages: 3880-3886 Published online on: 29 July 2019

Prognostic value of EGFR 19‑del and 21‑L858R mutations in patients with non‑small cell lung cancer

Weiwei Hong, Qiuji Wu, Junhong Zhang, Yunfeng Zhou

Pages: 3887-3895 Published online on: 06 August 2019

Clinical and oncological outcomes of robot‑assisted radical prostatectomy with nerve sparing vs. non‑nerve sparing for high‑risk prostate cancer cases

Kiyoshi Takahara, Makoto Sumitomo, Kosuke Fukaya, Takahito Jyoudai, Masashi Nishino, Masaru Hikichi, Kenji Zennami, Takuhisa Nukaya, Manabu Ichino, Naohiko Fukami, Hitomi Sasaki, Mamoru Kusaka, Ryoichi Shiroki

Pages: 3896-3902 Published online on: 31 July 2019

Utility of scoring systems combining the product of tumor number and size with liver function for predicting the prognosis of patients with hepatocellular carcinoma after hepatectomy

Yukio Tokumitsu, Yoshitaro Shindo, Hiroto Matsui, Satoshi Matsukuma, Masao Nakajima, Nobuaki Suzuki, Shigeru Takeda, Hiroshi Wada, Shogo Kobayashi, Hidetoshi Eguchi, Tomio Ueno, Hiroaki Nagano

Pages: 3903-3913 Published online on: 29 July 2019

Patients with BRCA mutated ovarian cancer may have fewer circulating MDSC and more peripheral CD8+ T cells compared with women with BRCA wild‑type disease during the early disease course

Jung‑Min Lee, Dana‑Adriana Botesteanu, Yusuke Tomita, Akira Yuno, Min‑Jung Lee, Elise C. Kohn, Christina M. Annunziata, Ursula Matulonis, Lauren A. MacDonald, Jayakumar R. Nair, Kimberley M. Macneil, Jane B. Trepel

Pages: 3914-3924 Published online on: 07 August 2019
Open Access

Role of tumor‑derived exosomes in bone metastasis (Review)

Fu‑Xing‑Zi Li, Jun‑Jie Liu, Feng Xu, Xiao Lin, Jia‑Yu Zhong, Feng Wu, Ling‑Qing Yuan

Pages: 3935-3945 Published online on: 22 August 2019
Open Access

Role of stanniocalcin‑1 in breast cancer (Review)

Fengxia Chen, Zhicai Zhang, Feifei Pu

Pages: 3946-3953 Published online on: 22 August 2019

C‑type lectin family XIV members and angiogenesis (Review)

Supriya Borah, Dileep Vasudevan, Rajeeb K. Swain

Pages: 3954-3962 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Role of non‑coding RNA in pancreatic cancer (Review)

Yinghao Lv, Shuai Huang

Pages: 3963-3973 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Prospective applications of microRNAs in oral cancer (Review)

Chuan Fang, Yadong Li

Pages: 3974-3984 Published online on: 16 August 2019
Open Access

SFTA1P, LINC00968, GATA6‑AS1, TBX5‑AS1, and FEZF1‑AS1 are crucial long non‑coding RNAs associated with the prognosis of lung squamous cell carcinoma

Youwen Xiong, Xinyi Zhang, Zhuohui Lin, Aizhen Xiong, Shanshan Xie, Jia Liang, Weifang Zhang

Pages: 3985-3993 Published online on: 14 August 2019
Open Access

The microRNA‑200 family acts as an oncogene in colorectal cancer by inhibiting the tumor suppressor RASSF2

Jane V. Carter, Stephen J. O'brien, James F. Burton, Brent G. Oxford, Vince Stephen, Jake Hallion, Campbell Bishop, Norman J. Galbraith, Maurice R. Eichenberger, Harshini Sarojini, Eyas Hattab, Susan Galandiuk

Pages: 3994-4007 Published online on: 16 August 2019
Open Access

R‑spondin family members as novel biomarkers and prognostic factors in lung cancer

Lingzhi Wu, Weili Zhang, Jinxian Qian, Jian Wu, Liyang Jiang, Chunhua Ling

Pages: 4008-4015 Published online on: 22 August 2019
Open Access

lncRNA MIR4435‑2HG promotes cancer cell migration and invasion in prostate carcinoma by upregulating TGF‑β1

Hui Zhang, Hao Meng, Xiaona Huang, Wenting Tong, Xiaoxin Liang, Junlong Li, Changrong Zhang, Ming Chen

Pages: 4016-4021 Published online on: 16 August 2019
Open Access

NEDD9 promotes invasion and migration of colorectal cancer cell line HCT116 via JNK/EMT

Haining Meng, Junyu Wu, Qiao Huang, Xi Yang, Kunao Yang, Yuexin Qiu, Jiwen Ren, Ruowu Shen, Hong Qi

Pages: 4022-4029 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Genome‑wide bioinformatics analysis reveals CTCFL is upregulated in high‑grade epithelial ovarian cancer

Mi Gong, Changsheng Yan, Yi Jiang, Huangyang Meng, Mingming Feng, Wenjun Cheng

Pages: 4030-4039 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Identification and analysis of survival‑associated ceRNA triplets in prostate adenocarcinoma

Fan Li, Hai Li, Yi Hou

Pages: 4040-4047 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Integrin α‑5 as a potential biomarker of head and neck squamous cell carcinoma

Bo Zou, Dong Wang, Kai Xu, Dao‑Ying Yuan, Zhen Meng, Bin Zhang

Pages: 4048-4055 Published online on: 22 August 2019
Open Access

Diagnostic value of molybdenum target combined with DCE-MRI in different types of breast cancer

Ying Hu, Yan Zhang, Jingliang Cheng

Pages: 4056-4063 Published online on: 14 August 2019
Open Access

miR‑361 enhances sensitivity to 5‑fluorouracil by targeting the FOXM1‑ABCC5/10 signaling pathway in colorectal cancer

Luyao Zhang, Bo Li, Beilin Zhang, Hua Zhang, Jian Suo

Pages: 4064-4073 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Validation of magnetic resonance imaging‑based automatic high‑grade glioma segmentation accuracy via 11C‑methionine positron emission tomography

Tomohiko Ozaki, Manabu Kinoshita, Hideyuki Arita, Naoki Kagawa, Yasunori Fujimoto, Yonehiro Kanemura, Mio Sakai, Yoshiyuki Watanabe, Katsuyuki Nakanishi, Eku Shimosegawa, Jun Hatazawa, Haruhiko Kishima

Pages: 4074-4081 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Tumor‑derived exosomes educate fibroblasts to promote salivary adenoid cystic carcinoma metastasis via NGF‑NTRK1 pathway

Zhengli Xu, Xing Zheng, Jianming Zheng

Pages: 4082-4091 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Heavy‑ion beam irradiation inhibits invasion of tongue squamous cell carcinoma Tca8113 cells

Zhenghu Feng, Chunqing Li, Qian Zheng, Weigang Mao, Tao Li, Long Xing, Qiang Li

Pages: 4092-4099 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Overexpression of carbohydrate sulfotransferase 15 in pancreatic cancer stroma is associated with worse prognosis

Yoko Matsuda, Yuko Fujii, Miho Matsukawa, Toshiyuki Ishiwata, Makoto Nishimura, Tomio Arai

Pages: 4100-4105 Published online on: 16 August 2019
Open Access

ANKRD22 is involved in the progression of prostate cancer

Yiqing Qiu, Saisai Yang, Tianhui Pan, Lin Yu, Jingwen Liu, Yongliang Zhu, Hongping Wang

Pages: 4106-4113 Published online on: 09 August 2019
Open Access

ILK predicts the efficacy of chemoradiotherapy and the prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma

Xiao‑Li Ma, Hua Yao, Xiao Wang, Yu Wei, Lei‑Yu Cao, Qian Zhang, Li Zhang

Pages: 4114-4125 Published online on: 22 August 2019
Open Access

Role of Sp1 expression in gastric cancer: A meta‑analysis and bioinformatics analysis

Shuai Shi, Zhi‑Gang Zhang

Pages: 4126-4135 Published online on: 22 August 2019
Open Access

Q-PTP is an optimized technology of 1064-nm Q-switched neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser in the laser therapy of melasma: A prospective split-face study

Xiaorui Guo, Xiaojian Cai, Yudan Jin, Taohua Zhang, Bulin Wang, Qin Li

Pages: 4136-4143 Published online on: 14 August 2019
Open Access

TOX3 is a favorable prognostic indicator and potential immunomodulatory factor in lung adenocarcinoma

De Zeng, Haoyu Lin, Jianxiong Cui, Weiquan Liang

Pages: 4144-4152 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Icotinib and pemetrexed in treatment of lung adenocarcinoma and the effects on prognostic survival rate of patients

Xueheng Zhou, Defeng Hua, Chengpeng Gao, Yixiang Zhang, Lijie Qiu, Leqiang Wang

Pages: 4153-4159 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Ginsenoside Rh1 inhibits colorectal cancer cell migration and invasion in vitro and tumor growth in vivo

Xi Lyu, Xiaodong Xu, Ailin Song, Jinyi Guo, Yawu Zhang, Youcheng Zhang

Pages: 4160-4166 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Effect of gefitinib on serum EGFR and CYFRA21‑1 in patients with advanced non‑small cell lung cancer

Hui Ren, Yang Hu, Tao Xie, Caibao Jin, Yanping Hu, Bin Yang

Pages: 4167-4175 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Interleukin‑8 promotes cell migration via CXCR1 and CXCR2 in liver cancer

Huijuan Bi, Yu Zhang, Shanshan Wang, Wenhao Fang, Wenjun He, Lina Yin, Ying Xue, Zhixiang Cheng, Minghui Yang, Jilu Shen

Pages: 4176-4184 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Long non‑coding RNA urothelial cancer associated 1 can regulate the migration and invasion of colorectal cancer cells (SW480) via myocardin‑related transcription factor‑A

Long Zhang, Chengcheng Zheng, Zhen Sun, Huaqing Wang, Fengwei Wang

Pages: 4185-4193 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Downregulation of XBP1 decreases serous ovarian cancer cell viability and enhances sensitivity to oxidative stress by increasing intracellular ROS levels

Gui Hong Zhang, Jin Yan Kai, Miao Miao Chen, Qian Ma, Ai Ling Zhong, Su Hong Xie, Hui Zheng, Yan Chun Wang, Ying Tong, Yuan Tian, Ren Quan Lu, Lin Guo

Pages: 4194-4202 Published online on: 22 August 2019
Open Access

Multiple primary malignant neoplasms: A case report and literature review

Linwei Zhang, Lingxin Feng, Hui Cong, Zhuang Yu, Haocheng Wang, Ya Dong, Jing Wang

Pages: 4210-4220 Published online on: 23 August 2019
Open Access

Prognostic significance of TPX2 and NIBP in esophageal cancer

Chao Sui, Zhifang Song, Huimin Yu, Haiwen Wang

Pages: 4221-4229 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Effect of morphine and a low dose of ketamine on the T cells of patients with refractory cancer pain in vitro

Nai‑Bao Zhou, Kai‑Guo Wang, Zhi‑Jian Fu

Pages: 4230-4236 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Identification of potential diagnostic and prognostic biomarkers for prostate cancer

Qiang Zhang, Xiujuan Yin, Zhiwei Pan, Yingying Cao, Shaojie Han, Guojun Gao, Zhiqin Gao, Zhifang Pan, Weiguo Feng

Pages: 4237-4245 Published online on: 16 August 2019
Open Access

LncRNA AWPPH participates in the metastasis of non‑small cell lung cancer by upregulating TGF‑β1 expression

Yanxia Huo, Aimin Li, Zhihua Wang

Pages: 4246-4252 Published online on: 16 August 2019

Sulforaphane enhances apoptosis induced by Lactobacillus pentosus strain S‑PT84 via the TNFα pathway in human colon cancer cells

Shusuke Yasuda, Mano Horinaka, Toshiyuki Sakai

Pages: 4253-4261 Published online on: 14 August 2019

Multidrug resistance affects the prognosis of primary epithelial ovarian cancer

Bo Gao, Fengmei Yang, Wei Chen, Rui Li, Xiuxue Hu, Yong Liang, Dongmin Li

Pages: 4262-4269 Published online on: 14 August 2019

Causal associations of autoimmune thyroiditis and papillary thyroid carcinoma: mRNA expression of selected nuclear receptors and other molecular targets

Dana Macejova, Jan Podoba, Lucia Toporova, Marianna Grigerova, Karol Kajo, Katarina Machalekova, Julius Brtko

Pages: 4270-4277 Published online on: 22 August 2019

Diosgenin inhibits the epithelial‑mesenchymal transition initiation in osteosarcoma cells via the p38MAPK signaling pathway

Huaming Huang, Chao Nie, Xiaokang Qin, Jie Zhou, Lei Zhang

Pages: 4278-4287 Published online on: 23 August 2019

MicroRNA‑98‑5p regulates the proliferation and apoptosis of A549 cells by targeting MAP4K3

Ziquan Wang, Zhengxiang Han, Lansheng Zhang, Shiqiang Zhang, Baoqing Wang

Pages: 4288-4293 Published online on: 22 August 2019

MDIG promotes cisplatin resistance of lung adenocarcinoma by regulating ABC transporter expression via activation of the WNT/β‑catenin signaling pathway

Qing Wang, Feng Geng, Haomin Zhou, Yecheng Chen, Juan Du, Xinyu Zhang, Dandan Song, Hongwen Zhao

Pages: 4294-4307 Published online on: 22 August 2019

DZNep inhibits Hif‑1α and Wnt signalling molecules to attenuate the proliferation and invasion of BGC‑823 gastric cancer cells

Rui Huang, Xiu Jin, Yongying Gao, Hongmei Yuan, Fei Wang, Xiangmei Cao

Pages: 4308-4316 Published online on: 22 August 2019

Leukemia stem cells promote chemoresistance by inducing downregulation of lumican in mesenchymal stem cells

Zhen Yu, Lin Liu, Qiang Shu, Dong Li, Ran Wang

Pages: 4317-4327 Published online on: 22 August 2019

Effects of ABT‑737 combined with irradiation treatment on uterine cervical cancer cells

Huang‑Pin Shen, Wen‑Jun Wu, Jiunn‑Liang Ko, Tzu‑Fan Wu, Shun‑Fa Yang, Chih‑Hsien Wu, Chia‑Ming Yeh, Po‑Hui Wang

Pages: 4328-4336 Published online on: 16 August 2019

21‑Gene recurrence score influences the chemotherapy decision for patients with breast cancer of different luminal subtypes

Wei Wang, Lin Lin, Xiaochun Fei, Jin Hong, Weiqi Gao, Siji Zhu, Jiayi Wu, Ou Huang, Jianrong He, Yafen Li, Li Zhu, Weiguo Chen, Xiaosong Chen, Kunwei Shen

Pages: 4346-4356 Published online on: 16 August 2019
Open Access

[Corrigendum] High TNF‑α and/or p38MAPK expression predicts a favourable prognosis in patients with T1N0M0 hepatocellular carcinoma: An immunohistochemical study

Mao Zhang, Jie Hu, Haoran Li, Shun Zhang, Weiyu Hu, Liqun Wu, Bing Han

Pages: 4357-4359 Published online on: 23 August 2019
Journal Cover

October-2019
Volume 18 Issue 4

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image