Journal Articles

Bladder reconstruction: The past, present and future (Review)

Omar M.S. El‑Taji, Altaf Q. Khattak, Syed A. Hussain

Pages: 3-10 Published online on: 28 April 2015

Role of microRNA-150 in solid tumors (Review)

Fang Wang, Xiubao Ren, Xinwei Zhang

Pages: 11-16 Published online on: 30 April 2015

The importance of Src signaling in sarcoma (Review)

Quanchi Chen, Zifei Zhou, Liancheng Shan, Hui Zeng, Yingqi Hua, Zhengdong Cai

Pages: 17-22 Published online on: 06 May 2015

SGK3 (CISK) may induce tumor angiogenesis (Hypothesis)

Minzhi Hou, Yingrong Lai, Shanyang He, Weiling He, Hongwei Shen, Zunfu Ke

Pages: 23-26 Published online on: 06 May 2015

Targeted therapy against cancer stem cells (Review)

Tao Yang, Kiera Rycaj

Pages: 27-33 Published online on: 04 May 2015
Open Access

Expression levels of seprase/FAPα and DPPIV/CD26 in epithelial ovarian carcinoma

Mengzhen Zhang, Liwei Xu, Xiaoling Wang, Beibei Sun, Juan Ding

Pages: 34-42 Published online on: 27 April 2015
Open Access

Primary rectal lymphoma: A case report and literature review

Chunhui Jiang, Lei Gu, Meng Luo, Qing Xu, Hong Zhou

Pages: 43-44 Published online on: 29 April 2015
Open Access

Lugol chromoendoscopic screening for esophageal dysplasia/early squamous cell carcinoma in patients with esophageal symptoms in low-risk region in China

Ying Shao, Zhong‑Lin Yu, Ming Ji, Yong‑Dong Wu, Yong‑Zheng Yu, Xiao‑Mei Liang, Li Yu, Ying‑Lin Niu, Peng Li, Shu‑Tian Zhang

Pages: 45-50 Published online on: 19 May 2015
Open Access

Expression of the receptor for advanced glycation end‑products and frequency of polymorphism in lung cancer

Hongmei Wang, Yongchun Li, Wencheng Yu, Liqing Ma, Xia Ji, Wei Xiao

Pages: 51-60 Published online on: 12 May 2015
Open Access

In vitro study on shRNA-mediated reduction of testis developmental related gene 1 expression and its effects on the proliferation, invasion and apoptosis of NTERA-2 cells

Yu Gan, Jianfu Yang, Yong Wang, Zhengyu Tan, Xianzhen Jiang, Yuxin Tang

Pages: 61-66 Published online on: 18 May 2015
Open Access

Isolation of dendritic cells from umbilical cord blood using magnetic activated cell sorting or adherence

Yachun Bie, Qiuxiang Xu, Zhenyu Zhang

Pages: 67-70 Published online on: 11 May 2015
Open Access

Effect of hyperthermic CO2-treated dendritic cell-derived exosomes on the human gastric cancer AGS cell line

Jinlin Wang, Zhiyong Wang, Yanxia Mo, Zhaohui Zeng, Pei Wei, Tao Li

Pages: 71-76 Published online on: 27 April 2015
Open Access

Effect of integrin receptor‑targeted liposomal paclitaxel for hepatocellular carcinoma targeting and therapy

Liyu Chen, Yanbin Liu, Weiya Wang, Kai Liu

Pages: 77-84 Published online on: 20 May 2015
Open Access

Surgical treatment of primary disease for penile squamous cell carcinoma: A Surveillance, Epidemiology, and End Results database analysis

Yao Zhu, Wei‑Jie Gu, Hong‑Kai Wang, Cheng‑Yuan Gu, Ding‑Wei Ye

Pages: 85-92 Published online on: 18 May 2015
Open Access

Claudin-1, but not claudin-4, exhibits differential expression patterns between well- to moderately-differentiated and poorly-differentiated gastric adenocarcinoma

Yasunori Tokuhara, Tatsuya Morinishi, Toru Matsunaga, Hiroyuki Ohsaki, Yoshio Kushida, Reiji Haba, Eiichiro Hirakawa

Pages: 93-98 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Surgical skills for laparoscopic resection of the bursa omentalis and lymph node scavenging with radical gastrectomy

Liao‑Nan Zou, Yao‑Bin He, Hong‑Ming Li, De‑Chang Diao, De‑Long Mo, Wei Wang, Jin Wan

Pages: 99-102 Published online on: 19 May 2015
Open Access

Prognostic value of the expression of phosphatase and tensin homolog and CD44 in elderly patients with refractory acute myeloid leukemia

Xiao Huang, Dongyun Li, Tiantian Li, Bo Zhao, Xinyi Chen

Pages: 103-110 Published online on: 06 May 2015
Open Access

Surgical resection of recurrent inferior vena cava tumor following radical nephrectomy for renal cell carcinoma: A case report

Guangyuan Li, Zhiqiang Zhang, Dongdong Xie, Nan Ye, Dexin Yu

Pages: 111-114 Published online on: 06 May 2015
Open Access

Novel long non-coding RNA RP11-119F7.4 as a potential biomarker for the development and progression of gastric cancer

Jingxu Sun, Yongxi Song, Xiaowan Chen, Junhua Zhao, Peng Gao, Xuanzhang Huang, Huimian Xu, Zhenning Wang

Pages: 115-120 Published online on: 06 May 2015
Open Access

Fascin expression predicts an aggressive clinical course in patients with advanced breast cancer

Kyueng‑Whan Min, Seoung Wan Chae, Dong‑Hoon Kim, Sung‑Im Do, Kyungeun Kim, Hyun Joo Lee, Jin Hee Sohn, Jung‑Soo Pyo, Dong Hyun Kim, Sukjoong Oh, Seon Hyeong Choi, Yong Lai Park, Chan Heun Park

Pages: 121-130 Published online on: 08 May 2015
Open Access

A multicenter survey of enteroscopy for the diagnosis of intestinal follicular lymphoma

Masaya Iwamuro, Hiroyuki Okada, Seiji Kawano, Junji Shiode, Ryuta Takenaka, Atsushi Imagawa, Tomoki Inaba, Seiyu Suzuki, Mamoru Nishimura, Motowo Mizuno, Masashi Araki, Tomohiko Mannami, Toru Ueki, Haruhiko Kobashi, Haruka Fukatsu, Shouichi Tanaka, Akiyoshi Omoto, Yoshinari Kawai, Takashi Kitagawa, Tatsuya Toyokawa, Katsuyoshi Takata, Tadashi Yoshino, Akinobu Takaki, Kazuhide Yamamoto

Pages: 131-136 Published online on: 20 May 2015
Open Access

Activin A expression in esophageal carcinoma and its association with tumor aggressiveness and differentiation

Zhenhua Wang, Ning Zhang, Ruifeng Song, Ruitai Fan, Liuqin Yang, Liping Wu

Pages: 143-148 Published online on: 20 May 2015
Open Access

In vitro and in vivo antitumor effects of 50 to 100‑KDa components from B16 melanoma culture supernatant

Ying‑Song Qin, Xu Zhang, Xiang‑Yu Zhang

Pages: 149-155 Published online on: 20 May 2015
Open Access

Overexpression and delocalization of claudin-3 protein in MCF-7 and MDA-MB-415 breast cancer cell lines

Maria C. Todd, Heather M. Petty, Jonathan M. King, Brytanie N. Piana Marshall, Rebecca A. Sheller, Maria E. Cuevas

Pages: 156-162 Published online on: 28 April 2015
Open Access

Recurrent 12q13-15 chromosomal aberrations, high frequency of isocitrate dehydrogenase 1 mutations, and absence of high mobility group AT-hook 2 expression in periosteal chondromas

Ioannis Panagopoulos, Ludmila Gorunova, Ingeborg Taksdal, Bodil Bjerkehagen, Sverre Heim

Pages: 163-167 Published online on: 11 May 2015
Open Access

Solamargine triggers hepatoma cell death through apoptosis

Xiaodong Xie, Haitao Zhu, Huijian Yang, Wensi Huang, Yingying Wu, Ying Wang, Yanling Luo, Dongqing Wang, Genbao Shao

Pages: 168-174 Published online on: 11 May 2015
Open Access

Primary epithelial-myoepithelial carcinoma of the lung: A case report demonstrating high-grade transformation-like changes

Shogo Tajima, Michihiko Aki, Kiyoshige Yajima, Tsuyoshi Takahashi, Hiroshi Neyatani, Kenji Koda

Pages: 175-181 Published online on: 30 April 2015
Open Access

Dysregulation of the PI3K/Akt signaling pathway affects cell cycle and apoptosis of side population cells in nasopharyngeal carcinoma

Danwei Zheng, Guangchao Zhu, Shan Liao, Wei Yi, Gengqiu Luo, Junyu He, Zhen Pei, Guiyuan Li, Yanhong Zhou

Pages: 182-188 Published online on: 18 May 2015
Open Access

Hyperbaric oxygen promotes malignant glioma cell growth and inhibits cell apoptosis

Yong‑Gang Wang, Yi‑Ping Zhan, Shu‑Yi Pan, Hai‑Dong Wang, Dun‑Xiao Zhang, Kai Gao, Xue‑Ling Qi, Chun‑Jiang Yu

Pages: 189-195 Published online on: 20 May 2015
Open Access

Complete resection of isolated hepatic metastatic uveal melanoma with a notably long disease-free period: A case report and review of the literature

Shengzhang Lin, Dalong Wan, Haiyong Chen, Kangjie Chen, Shusen Zheng

Pages: 196-200 Published online on: 18 May 2015
Open Access

Proton beam therapy for locally advanced and unresectable (T4bN0M0) squamous cell carcinoma of the ethmoid sinus: A report of seven cases and a literature review

Takashi Saito, Hitoshi Ishikawa, Kayoko Ohnishi, Teruhito Aihara, Masashi Mizumoto, Nobuyoshi Fukumitsu, Kaori Sugawara, Toshiyuki Okumura, Hideyuki Sakurai

Pages: 201-205 Published online on: 15 May 2015
Open Access

Multicystic vestibular schwannomas with fluid-fluid levels: A report of three cases

Puxian Li, Zhiyong Bi, Shuyu Hao, Junting Zhang

Pages: 206-210 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Levels of bone marrow microvessel density are crucial for evaluating the status of acute myeloid leukemia

Yanqiu Song, Yan Tan, Libo Liu, Qian Wang, Jing Zhu, Min Liu

Pages: 211-215 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Trans‑bronchoscopy with implantation of 125I radioactive seeds in patients with pulmonary atelectasis induced by lung cancer

Mingjian Lu, Deli Pu, Weidong Zhang, Jiangrong Liao, Tao Zhang, Guang Yang, Zhenyin Liu, Sristi Singh, Fei Gao, Fujun Zhang

Pages: 216-222 Published online on: 13 May 2015
Open Access

Mature brain-derived neurotrophic factor and its receptor TrkB are upregulated in human glioma tissues

Jing Xiong, Li Zhou, Yoon Lim, Miao Yang, Yu‑Hong Zhu, Zhi‑Wei Li, Deng‑Li Fu, Xin‑Fu Zhou

Pages: 223-227 Published online on: 06 May 2015
Open Access

Prolactinoma associated with an ependymoma in the fourth ventricle: A case report and review of the literature

Jinlu Yu, Hongfa Yang, Limei Qu, Yunqian Li

Pages: 228-232 Published online on: 12 May 2015
Open Access

Screening and identification of apolipoprotein A-I as a potential hepatoblastoma biomarker in children, excluding inflammatory factors

Wei Zhao, Juan Li, Yilin Zhang, Pengfei Gao, Junjie Zhang, Fei Guo, Jiekai Yu, Shu Zheng, Jiaxiang Wang

Pages: 233-239 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Dracorhodin perchlorate induces G1/G0 phase arrest and mitochondria-mediated apoptosis in SK-MES-1 human lung squamous carcinoma cells

Guangxin Zhang, Mei Sun, Yifan Zhang, Peiyan Hua, Xin Li, Ranji Cui, Xingyi Zhang

Pages: 240-246 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Coexistence of lung alveolar adenoma with cerebral arteriovenous malformations: A case report and literature review

Xiaoping Tang, Zihan Wu, Yihong Shen

Pages: 250-254 Published online on: 19 May 2015

Impact of the duration of hormonal therapy following radiotherapy for localized prostate cancer

Mitsuru Okubo, Hidetugu Nakayama, Tomohiro Itonaga, Yu Tajima, Sachika Shiraishi, Ryuji Mikami, Akira Sakurada, Shinji Sugahara, Kiyoshi Koizumi, Koichi Tokuuye

Pages: 255-259 Published online on: 18 May 2015

Nasopharyngeal actinomycosis on 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography: A case report

Yu‑Hsuan Lin, Chin Hu, Hao‑Wen Chuang, Ming‑Yee Lin

Pages: 260-262 Published online on: 28 April 2015

Use of a novel herbal medicine in a 75‑year‑old woman with multi‑metastatic pancreatic cancer: A case report and review of the literature

Yanchu Li, Xianyong Li, Pairotetorsak Tip, Lingyan Zhang

Pages: 263-267 Published online on: 20 May 2015

Reduced ubiquitin-specific protease 9X expression induced by RNA interference inhibits the bioactivity of hepatocellular carcinoma cells

Huiwen Hu, Chengyong Tang, Qinghu Jiang, Wei Luo, Jiming Liu, Xufu Wei, Rui Liu, Zhongjun Wu

Pages: 268-272 Published online on: 27 April 2015

Cluster of differentiation 44- and octamer-binding transcription factor-4-positive stem-like osteosarcoma cells involved in tumor development

Lan‑Mei Liu, Hong‑Ai Sun, Xiao Li, Yang Chen, Bao‑Fu Wei, Xiu‑Ju Li

Pages: 273-276 Published online on: 29 April 2015

Expression and clinical significance of mammalian target of rapamycin/P70 ribosomal protein S6 kinase signaling pathway in human colorectal carcinoma tissue

Qingjun Lu, Jieshu Wang, Gang Yu, Tianhua Guo, Chun Hu, Peng Ren

Pages: 277-282 Published online on: 19 May 2015

Intrapetrous internal carotid artery aneurysm diagnosed on the basis of middle ear effusion: A case report

Ying Wang, Bing Guan, Tongtong Tian, Xin Peng, Li Xu

Pages: 283-286 Published online on: 06 May 2015

Combined therapy against recurrent and intracranial invasion of sinonasal hemangiopericytoma: A case report

Xiaohong Wang, Jiangong Wang, Wanning Hu, Lei Wang, Yufeng Li

Pages: 287-290 Published online on: 20 May 2015

Upregulation of H19 promotes invasion and induces epithelial-to-mesenchymal transition in esophageal cancer

Cheng Huang, Lihua Cao, Limin Qiu, Xiaoli Dai, Linwei Ma, Yingting Zhou, Huifen Li, Min Gao, Weiyong Li, Qing Zhang, Koulan Han, Hongzhen Lv

Pages: 291-296 Published online on: 29 April 2015

Recurrent waist tumor subsequent to percutaneous nephrolithotomy: A case report

Shusuan Jiang, Sulai Liu, Pingping Tan, Tieyong Song, Yu Xie, Fuhua Zeng, Zhizhong Liu, Weiqing Han, Zengnan Mo, Lin Qi

Pages: 297-300 Published online on: 04 May 2015

Expression of p16 and Survivin in gliomas and their correlation with cell proliferation

Yansheng Gao, Lingzhen Li, Laijun Song

Pages: 301-306 Published online on: 06 May 2015

Benign metastasizing leiomyoma of the lung: A case report and literature review

Wei‑Tian Wei, Peng‑Cheng Chen

Pages: 307-312 Published online on: 19 May 2015

Pilomatrix carcinoma on the left side of the parotid region: A case report and review of the literature

Ji‑Feng Liu, Bin Li, Zi‑Xuan Fan, Ting Jiao, Chao Li, Sheng Qin, Jin‑Yi Lang, Jin‑Xiu Chen

Pages: 313-316 Published online on: 08 May 2015

Expression of the estrogen receptor α, progesterone receptor and epidermal growth factor receptor in papillary thyroid carcinoma tissues

Dan Chen, Wenjing Qi, Pengxin Zhang, Hongwei Guan, Lifen Wang

Pages: 317-320 Published online on: 19 May 2015

Non‑functioning paraganglioma occurring in the urinary bladder: A case report and review of the literature

Chuandu Peng, Siyuan Bu, Shenghua Xiong, Kunjie Wang, Hong Li

Pages: 321-324 Published online on: 18 May 2015

Contralateral recurrence of aggressive fibromatosis in a young woman: A case report and review of the literature

Christopher J. Schmoyer, Harmar D. Brereton, Eric W. Blomain

Pages: 325-328 Published online on: 18 May 2015

Identification and characterization of tumor suppressor and oncogenic miRNAs in gastric cancer

Zhaofeng Chen, Xiaoguang Liu, Zenan Hu, Yuping Wang, Min Liu, Xiaojun Liu, Hailong Li, Rui Ji, Qinhong Guo, Yongning Zhou

Pages: 329-336 Published online on: 06 May 2015

Salivary duct carcinoma: A clinopathological report of 11 cases

Xiaofeng Huang, Jing Hao, Sheng Chen, Runzhi Deng

Pages: 337-341 Published online on: 06 May 2015

Atypical amplification of chromosome region 22q12 in melanoma: A case report

Giuseppina Liguori, Monica Cantile, Francesca Collina, Laura Marra, Anna De Chiara, Renato Franco, Michele Caraglia, Gerardo Botti, Mirella D'Andrea, Giovanni Francesco Nicoletti

Pages: 349-353 Published online on: 27 April 2015

Solitary fibrous tumor located in the sella turcica: A report of two cases and review of the literature

Xiao Yang, Qingjun Jiang, Bingbing Yu

Pages: 354-358 Published online on: 29 April 2015

Significance of gastrin‑releasing peptide in ovarian cancer ES2 cells

Yanyan Jia, Huirong Shi, Dongmei Fan

Pages: 359-363 Published online on: 20 May 2015

Evodiamine inhibits proliferation and induces apoptosis in gastric cancer cells

Huamei Shen, Shuai Zhao, Zhipeng Xu, Lihua Zhu, Yuehua Han, Jun Ye

Pages: 367-371 Published online on: 27 April 2015

Resection and reconstruction of giant cervical metastatic cancer using a pectoralis major muscular flap transfer: A prospective study of 16 patients

Xiangmin Zhang, Folin Liu, Xiaolin Lan, Jing Huang, Keqing Luo, Shaojin Li

Pages: 372-378 Published online on: 28 April 2015

Dihydroartemisinin increases temozolomide efficacy in glioma cells by inducing autophagy

Ze‑Shun Zhang, Jing Wang, You‑Bi Shen, Cheng‑Cheng Guo, Ke Sai, Fu‑Rong Chen, Xin Mei, Fu Han, Zhong‑Ping Chen

Pages: 379-383 Published online on: 06 May 2015

GSH2 promoter methylation in pancreatic cancer analyzed by quantitative methylation‑specific polymerase chain reaction

Fei Gao, Hao‑Jie Huang, Jun Gao, Zhao‑Shen Li, Shu‑Ren Ma

Pages: 387-391 Published online on: 20 May 2015

Effect of FHIT loss and p53 mutation on HPV-infected lung carcinoma development

Yan Yu, Xiaofei Liu, Yuxuan Yang, Xiaodan Zhao, Jianjun Xue, Weixiao Zhang, Aimin Yang

Pages: 392-398 Published online on: 15 May 2015

Follicular dendritic cell sarcoma with extensive lymph node involvement: A case report

Li Gu, Chunhui Ouyang, Fanggen Lu

Pages: 399-401 Published online on: 20 May 2015

Primary glioblastoma of the cerebellar vermis: A case report

Xiaolin Jing, Guohua Shen, Minggang Su, Rong Tian, Zhiyun Jia

Pages: 402-404 Published online on: 06 May 2015

Management of retroperitoneal liposarcoma: A case report and review of the literature

Wei‑Dong Zhang, Da‑Ren Liu, Ri‑Sheng Que, Chuan‑Biao Zhou, Chen‑Ni Zhan, Jian‑Gang Zhao, Li Chen

Pages: 405-409 Published online on: 08 May 2015

Upregulation of microRNA‑23a regulates proliferation and apoptosis by targeting APAF‑1 in laryngeal carcinoma

Xiao‑Wen Zhang, Ning Liu, Sheng Chen, Ye Wang, Kai‑Lai Sun, Zhen‑Ming Xu, Wei‑Neng Fu

Pages: 410-416 Published online on: 20 May 2015

Expression profile of Twist, vascular endothelial growth factor and CD34 in patients with different phases of osteosarcoma

Pengfei Lei, Dengfeng Ding, Jie Xie, Long Wang, Qiande Liao, Yihe Hu

Pages: 417-421 Published online on: 20 May 2015

Hypocellular myelodysplastic syndrome with myelofibrosis in acute myeloid leukemia transformation: A case report

Kui Song, Xiaojun Xu, Min Li

Pages: 422-424 Published online on: 20 May 2015

Multi‑stage resection and repair for the treatment of adult giant sacrococcygeal teratoma: A case report and literature review

Qin‑Song Sheng, Xiang‑Ming Xu, Xiao‑Bin Cheng, Wei‑Bing Wang, Wen‑Bin Chen, Jian‑Jiang Lin, Jia‑He Xu

Pages: 425-429 Published online on: 20 May 2015

Slight uptake of 18F‑FDG on positron emission tomography in pulmonary hamartoma: A case report

Weihua Wang, Jia Song, Jianguo Shi, Huizhen Hu, Yuquan Wu, Jie Yan, Lijun Wu, Qingyong Chen

Pages: 430-432 Published online on: 20 May 2015

National burden of colorectal cancer in Lithuania and the ranking of Lithuania within the 45 European nations

Raimundas Lunevicius, Tomas Poskus, Narimantas E. Samalavicius

Pages: 433-438 Published online on: 30 April 2015

Effect of the cumulative dose of zoledronic acid on the pathogenesis of osteonecrosis of the jaws

Meral Günaldi, Cigdem Usul Afsar, Berna Bozkurt Duman, Ismail Oguz Kara, Ufuk Tatli, Berksoy Sahi̇n

Pages: 439-442 Published online on: 27 April 2015

Fast-track laparoscopic surgery: A better option for treating colorectal cancer than conventional laparoscopic surgery

Yerlan Taupyk, Xueyuan Cao, Yinquan Zhao, Chao Wang, Quan Wang

Pages: 443-448 Published online on: 29 April 2015

Primary carcinoid tumor of the kidney with estrogen and progesterone receptor expression. A case report

Chunhua Lin, Jitao Wu, Zhenli Gao, Guimei Qu, Wei Wang, Guohua Yu

Pages: 449-452 Published online on: 30 April 2015

Clinical characteristics of acute lymphoblastic leukemia in male and female patients: A retrospective analysis of 705 patients

Su‑Yi Li, Jie‑Yu Ye, Fan‑Yi Meng, Chun‑Fu Li, Mo Yang

Pages: 453-458 Published online on: 12 May 2015

Horner's syndrome subsequent to minimally invasive video-assisted thyroidectomy in two patients

Kexin Meng, Wei Tian, Zhenye Lv, Xiangyang Song

Pages: 459-462 Published online on: 28 April 2015

Proflavin suppresses the growth of human osteosarcoma MG63 cells through apoptosis and autophagy

Mao‑Shu Zhang, Fu‑Wen Niu, Kun Li

Pages: 463-468 Published online on: 14 May 2015

Primary retroperitoneal perivascular epithelioid cell neoplasm: A case report

Wenjie Liang, Chang Xu, Feng Chen

Pages: 469-472 Published online on: 14 May 2015

Radiosensitization of human glioma cells by tamoxifen is associated with the inhibition of PKC-ι activity in vitro

Lei Yang, Xiaopeng Yuan, Jie Wang, Cheng Gu, Haowen Zhang, Jiahua Yu, Fenju Liu

Pages: 473-478 Published online on: 11 May 2015

Association between the ornithine decarboxylase G316A polymorphism and breast cancer survival

Linping Xu, Jianping Long, Peng Wang, Kangdong Liu, Ling Mai, Yongjun Guo

Pages: 485-491 Published online on: 12 May 2015

Transient partial response of poorly-differentiated thyroid carcinoma to sunitinib treatment: A case report

Li Jin Duo, Jiang Rong, Wang Bin, Ma Chun Hua, Sun Li Wei, Lv Yuan

Pages: 492-496 Published online on: 04 May 2015

Type II cyclic guanosine monophosphate-dependent protein kinase inhibits Rac1 activation in gastric cancer cells

Ying Wang, Yongchang Chen, Min Wu, Ting Lan, Yan Wu, Yueying Li, Hai Qian

Pages: 502-508 Published online on: 04 May 2015

Association between LMP2 and LMP7 gene polymorphisms and the risk of gastric cancer: A case-control study

Xiang Ma, Chao Yang, Ran Tang, Zekuan Xu, Zhihong Zhang, Younan Wang, Jingjing Zhang, Li Yang

Pages: 509-517 Published online on: 27 April 2015

A case report of an inflammatory myofibroblastic tumor of the neck: A focus on the computed tomography and magnetic resonance imaging findings

Ke‑Jia Cheng, Shen‑Qing Wang, Shui‑Hong Zhou

Pages: 518-522 Published online on: 30 April 2015

Clinical research on alternating hyperfraction radiotherapy for massive hepatocellular carcinoma

Zhixiong Long, Bin Wang, Dan Tao, Yanping Liu, Jiangzhou Zhang, Jiaan Tan, Jing Luo, Feifei Shi, Zezhang Tao

Pages: 523-527 Published online on: 06 May 2015

Primary malignant melanoma of left lower lobe of lung: A case report and review of the literature

Xiangwei Zhang, Yang Wang, Jiajun Du

Pages: 528-530 Published online on: 11 May 2015

Downregulation of matrix metalloproteinases contributes to the inhibition of cell migration and invasion in HepG2 cells by sodium valproate

Xia Zhao, Weihua Yang, Fengyan Pei, Wanshan Ma, Yunshan Wang

Pages: 531-535 Published online on: 13 May 2015

Bioinformatics analysis of the target gene of fibroblast growth factor receptor 3 in bladder cancer and associated molecular mechanisms

Xing Ai, Zhuo‑Min Jia, Juan Wang, Gui‑Ping Di, Xu Zhang, Fengling Sun, Tong Zang, Xiumei Liao

Pages: 543-549 Published online on: 19 May 2015

Lung cancer with spontaneous regression of primary and metastatic sites: A case report

Ryoko Ogawa, Hiroko Watanabe, Kai Yazaki, Kazutaka Fujita, Yoshiya Tsunoda, Kensuke Nakazawa, Shinsuke Homma, Katsunori Kagohashi, Hiroaki Satoh, Nobuyuki Hizawa

Pages: 550-552 Published online on: 20 May 2015

Radiological and clinical findings of osseous peripheral primitive neuroectodermal tumors

Chao Wang, Bin Li, Xin‑Feng Yu, Min Xuan, Quan‑Quan Gu, Wei Qian, Tian‑Tian Qiu, Zhu‑Jing Shen, Min‑Ming Zhang

Pages: 553-559 Published online on: 19 May 2015

Synergistic effects of cisplatin and proteasome inhibitor bortezomib on human bladder cancer cells

Ece Konac, Nuray Varol, Ilker Kiliccioglu, Cenk Y. Bilen

Pages: 560-564 Published online on: 20 May 2015
Journal Cover

July-2015
Volume 10 Issue 1

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image