Journal Articles

Open Access

Oligo‑fucoidan improved unbalance the Th1/Th2 and Treg/Th17 ratios in asthmatic patients: An ex vivo study

Chao‑Huei Yang, Jing‑Jing Tian, Wang‑Sheng Ko, Chia‑Ju Shih, Ya‑Ling Chiou

Pages: 3-10 Published online on: 07 November 2018
Open Access

Human amniotic membrane intra‑articular injection prevents cartilage damage in an osteoarthritis model

I. A. Marino‑Martínez, A. G. Martínez‑Castro, V. M. Peña‑Martínez, C. A. Acosta‑Olivo, F. Vílchez‑Cavazos, A. Guzmán‑López, Edelmiro Pérez Rodríguez, V. J. Romero‑Díaz, J. A. Ortega‑Blanco, J. Lara‑Arias

Pages: 11-16 Published online on: 02 November 2018
Open Access

The HMGB1‑RAGE/TLR‑TNF‑α signaling pathway may contribute to kidney injury induced by hypoxia

Cheng Zhang, Hui Dong, Fengwei Chen, Yunxia Wang, Jing Ma, Guangfa Wang

Pages: 17-26 Published online on: 06 November 2018
Open Access

Expression of TLR4 gene is downregulated in acquired immune deficiency syndrome‑associated Kaposi's sarcoma

Xiaobo Lu, Xuefeng Wan, Xiaoran Li, Kejun Pan, Wubuli Maimaitiaili, Yuexin Zhang

Pages: 27-34 Published online on: 08 November 2018
Open Access

Comparison of neuroendocrine dysfunction in patients with adamantinomatous and papillary craniopharyngiomas

Ying Feng, Ming Ni, Yong‑Gang Wang, Li‑Yong Zhong

Pages: 51-56 Published online on: 12 November 2018

Swimming intervention alleviates insulin resistance and chronic inflammation in metabolic syndrome

Jiye Tan, Lili Guo

Pages: 57-62 Published online on: 30 October 2018
Open Access

Rho signaling pathway enhances proliferation of PASMCs by suppressing nuclear translocation of Smad1 in PAH

Hongwei Wei, Dongqing Zhang, Lili Liu, Wei Xia, Fuhai Li

Pages: 71-78 Published online on: 08 November 2018
Open Access

TBL1XR1 as a potential therapeutic target that promotes epithelial‑mesenchymal transition in lung squamous cell carcinoma

Yuehua Zhao, Hao Lin, Jingwei Jiang, Mengxi Ge, Xiaohua Liang

Pages: 91-98 Published online on: 12 November 2018
Open Access

The combination of NVP‑BEZ235 and rapamycin regulates nasopharyngeal carcinoma cell viability and apoptosis via the PI3K/AKT/mTOR pathway

Hui Luo, Yu‑Yu Yu, Hong‑Mei Chen, Wei Wu, Yong Li, Hong Lin

Pages: 99-106 Published online on: 29 October 2018
Open Access

Glabridin attenuates endothelial dysfunction and permeability, possibly via the MLCK/p‑MLC signaling pathway

Ganxian Wang, Guangcheng Sun, Yi Wang, Pei Yu, Xue Wang, Birong Zhou, Huaqing Zhu

Pages: 107-114 Published online on: 30 October 2018
Open Access

Effect of microRNA‑370 on coronary atherosclerosis and its underlying mechanism

Xinge Shi, Xin Chen

Pages: 115-122 Published online on: 13 November 2018
Open Access

Biological effects different diameters of Tussah silk fibroin nanofibers on olfactory ensheathing cells

Peng Wu, Peng Zhang, Hanjiang Zheng, Baoqi Zuo, Xiaofeng Duan, Junjun Chen, Xinhong Wang, Yixin Shen

Pages: 123-130 Published online on: 06 November 2018
Open Access

Establishment of loop‑mediated isothermal amplification for rapid detection of Pseudomonas aeruginosa

Chao Li, Yaoqiang Shi, Guangying Yang, Xue‑Shan Xia, Xiaoqin Mao, Yue Fang, A‑Mei Zhang, Yuzhu Song

Pages: 131-136 Published online on: 31 October 2018
Open Access

Complications of cataract surgery in Wistar rats undergoing treatment with tamsulosin

Raluca Maria Popescu, Ciprian Ober, Bogdan Sevastre, Marian Taulescu, Mihai Negru, Iulia Melega, Sidonia Bogdan, Cristina Nicula, Ioan Coman

Pages: 137-146 Published online on: 31 October 2018
Open Access

Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells‑1 as a useful biomarker for diagnosing ventilator‑associated pneumonia after congenital cardiac surgery in children

Chunxiang Li, Limin Zhu, Xiaolei Gong, Zhuoming Xu, Yujie Liu, Mingjie Zhang, Qing Cao

Pages: 147-152 Published online on: 31 October 2018
Open Access

Expression of ADAMTS‑1 mRNA in myocardium of viral heart disease mice and its clinical significance

Hongmei Li, Yanchun Zhou, Wei Song, Jianxiu Li, Jingtao Xu

Pages: 153-158 Published online on: 25 October 2018
Open Access

Risk factors and prognosis of acute respiratory distress syndrome following abdominal surgery

Bingzheng Xu, Yangli Ge, Yangzhen Lu, Qianqian Chen, Hongjin Zhang

Pages: 159-164 Published online on: 05 November 2018
Open Access

miRNA-101 promotes chondrogenic differentiation in rat bone marrow mesenchymal stem cells

Feng Gao, Chuangang Peng, Changjun Zheng, Shanyong Zhang, Minfei Wu

Pages: 175-180 Published online on: 12 November 2018
Open Access

Protective effects of dexmedetomidine on lung in rats with one‑lung ventilation

Juntao Wang, Xuanlong Yi, Lili Jiang, He Dong, Wei Feng, Shuntao Wang, Chunqin Chu

Pages: 187-192 Published online on: 09 November 2018
Open Access

Experimental animal study on BMP-3 expression in periodontal tissues in the process of orthodontic tooth movement

Yang Gao, Ming Zhang, Xia Tian, Meng Wang, Fan Zhang

Pages: 193-198 Published online on: 09 November 2018
Open Access

PDE5 inhibitor protects the mitochondrial function of hypoxic myocardial cells

Haiyan Jia, Zhen Guo, Yanfen Yao

Pages: 199-204 Published online on: 09 November 2018
Open Access

Elevated methylation of cyclin dependent kinase inhibitor 2B contributes to the risk of coronary heart disease in women

Xiaomin Chen, Danjie Jiang, Limin Xu, Liyuan Han, Haochang Hu, Yi Huang, Deyi Lu, Huihui Ji, Bin Li, Yong Yang, Cong Zhou, Xuting Xu, Nan Wu, Xiaofeng Xu, Yan Xu, Yusheng Shen, Jiyi Li, Shiwei Duan

Pages: 205-213 Published online on: 02 November 2018
Open Access

microRNA‑200a functions as a tumor suppressor by targeting FOXA1 in glioma

Xiaofeng Chen, Kun Liu, Ping Yang, Weiping Kuang, Hongxing Huang, Ewen Tu, Bo Li, Yong Zhu, Bin Zhou, Lin Yan

Pages: 221-229 Published online on: 29 October 2018
Open Access

Berberine protects myocardial cells against anoxia‑reoxygenation injury via p38 MAPK‑mediated NF‑κB signaling pathways

Yu Zhao, Xuefeng Tian, Gengfeng Liu, Kuijing Wang, Yuanyuan Xie, Yuxuan Qiu

Pages: 230-236 Published online on: 09 November 2018
Open Access

Coexpression modules constructed by weighted gene co‑expression network analysis indicate ubiquitin‑mediated proteolysis as a potential biomarker of uveal melanoma

Meng Yang, Qi Wan, Xiang Hu, Haitao Yin, Dawei Hao, Chengjun Wu, Jianmin Li

Pages: 237-243 Published online on: 09 November 2018

Prognostic biological factors of radiation pneumonitis after stereotactic body radiation therapy combined with pulmonary perfusion imaging

Leiming Guo, Gaofeng Ding, Wencai Xu, Yufei Lu, Hong Ge, Yue Jiang, Xijuan Chen, Yin Li

Pages: 244-250 Published online on: 06 November 2018
Open Access

miRNA‑30d serves a critical function in colorectal cancer initiation, progression and invasion via directly targeting the GNA13 gene

Shan Muhammad, Qingchao Tang, Liu Wei, Qian Zhang, Guiyu Wang, Bilal Umar Muhammad, Kavanjit Kaur, Tatiana Kamchedalova, Zhao Gang, Zheng Jiang, Zheng Liu, Xishan Wang

Pages: 260-272 Published online on: 30 October 2018
Open Access

Glucose affects cell viability, migration, angiogenesis and cellular adhesion of human retinal capillary endothelial cells via SPARC

Yang Fu, Min Tang, Xiaoqiong Xiang, Kun Liu, Xun Xu

Pages: 273-283 Published online on: 14 November 2018
Open Access

MicroRNA‑122 inhibits epithelial‑mesenchymal transition of hepatic stellate cells induced by the TGF‑β1/Smad signaling pathway

Bianqiao Cheng, Qi Zhu, Weiguo Lin, Lihui Wang

Pages: 284-290 Published online on: 13 November 2018
Open Access

lncRNA MEG3 is downregulated in ankylosing spondylitis and associated with disease activity, hospitalization time and disease duration

Wei Liu, Lili Huang, Cuiying Zhang, Zuozhong Liu

Pages: 291-297 Published online on: 02 November 2018
Open Access

Identification of candidate target genes for endometrial cancer, such as ANO1, using weighted gene co‑expression network analysis

Fangzhen Wang, Bo Wang, Junbei Long, Fangmin Wang, Ping Wu

Pages: 298-306 Published online on: 13 November 2018
Open Access

Combined effect of propranolol, vincristine and bevacizumab on HUVECs and BJ cells

Mădălina Bota, Eva Fischer‑Fodor, Ovidiu‑Vasile Bochiș, Mihai Cenariu, Gheorghe Popa, Cristina Lucia Blag, Alexandru Tătaru

Pages: 307-315 Published online on: 02 November 2018
Open Access

Biological effects of autophagy in mice with sepsis‑induced acute kidney injury

Yu Wu, Ling Wang, Lei Meng, Guang‑Ke Cao, Yu‑Liang Zhao, Yang Zhang

Pages: 316-322 Published online on: 30 October 2018
Open Access

International normalized ratio on admission predicts the 90‑day mortality of critically ill patients undergoing endarterectomy

Lang‑Ping Tan, Yi‑Biao Ye, Yue Zhu, Zhi‑Long Gu, Qin‑Gui Chen, Miao‑Yun Long

Pages: 323-331 Published online on: 06 November 2018
Open Access

Functional posterior communicating artery of patients with posterior circulation ischemia using phase contrast magnetic resonance angiography

Wei Zhou, Minru Lu, Jun Li, Feng Chen, Qiugen Hu, Shaomin Yang

Pages: 337-343 Published online on: 29 October 2018
Open Access

Correlation of clinical features with hs‑CRP in TRD patients

Juan Qiao, Deqin Geng, Liju Qian, Xianghua Zhu, Houfeng Zhao

Pages: 344-348 Published online on: 01 November 2018
Open Access

Arterial blood gas and acid‑base balance in patients with pregnancy‑induced hypertension syndrome

Yali Cao, Meichun Wang, Yuchao Yuan, Cong Li, Qinglin Bai, Min Li

Pages: 349-353 Published online on: 24 October 2018
Open Access

Preoperative intravenous flurbiprofen reduces postoperative pain and inflammatory cytokines in elderly patients after hip arthroplasty

Zhi-Jun Zhou, Jian Tang, Wei-Hua Li, Wei-Dong Tao

Pages: 354-358 Published online on: 31 October 2018
Open Access

Long‑term graft patency after coronary artery bypass grafting: Effects of surgical technique

Grigore Tinica, Raluca Ozana Chistol, Diana Bulgaru Iliescu, Cristina Furnica

Pages: 359-367 Published online on: 06 November 2018
Open Access

Protective effect of Qishen Yiqi dropping pills on the myocardium of rats with chronic heart failure

Yinghong Lu, Dan Wang, Xiaoli Yuan, Mengchao Wang, Zhihui Li, Xiaoqing Bao, Chengjia Zhang, Haiyun Jing

Pages: 378-382 Published online on: 12 November 2018
Open Access

Changes in TNF-α, IL-6, IL-10 and VEGF in rats with ARDS and the effects of dexamethasone

Mengting Qin, Zhongpeng Qiu

Pages: 383-387 Published online on: 05 November 2018
Open Access

miR-138 expression in oral herpes simplex and its effect on ICP0

Xiao Yan, Jing Sun, Kuifeng Yuan

Pages: 388-392 Published online on: 01 November 2018
Open Access

Astragaloside Ⅳ combating liver cirrhosis through the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway

Rendong Wei, Haidong Liu, Ru Chen, Yunjian Sheng, Tao Liu

Pages: 393-397 Published online on: 13 November 2018
Open Access

Osteogenic efficiency in vivo of scaffolding material of prefabricated vascularization

Xiaorui Jiang, Huiying Yang, Botao Huang, Guodong Lin, Kai Wang, Yongchun Meng, Chunyu Xue

Pages: 398-402 Published online on: 01 November 2018
Open Access

Changes of body immunity and inflammatory response in HIV/HCV co-infected patients

Yuhong Dong, Xiaoli Zhi, Guo Lei

Pages: 403-407 Published online on: 07 November 2018
Open Access

Changes in sICAM-1 and GM-CSF levels in skin tissue fluid and expression of IL-6, IL-17 and TNF-α in blood of patients with vitiligo

Xuesong Yang, Lingyi Yan, Da Ha, Lina Qu, Ling Liu, Yu Tao

Pages: 408-412 Published online on: 07 November 2018
Open Access

Gene mutation analysis and genetic counseling for patients with non‑syndromic hearing loss in Linyi region

Huafeng Li, Jigang Qiu, Jinping Zhu, Yuqiang Huang

Pages: 413-417 Published online on: 05 November 2018
Open Access

Correlation analysis between 25-hydroxyvitamin D3, vitamin B12 and vitamin C and endothelial function of patients with CHD

Xiaoming Qin, Lei Qin, Jiachen Luo, Baoxin Liu, Jinlong Zhao, Hongqiang Li, Yidong Wei

Pages: 418-422 Published online on: 08 November 2018
Open Access

CTX‑II and YKL‑40 in early diagnosis and treatment evaluation of osteoarthritis

Pengkun Wang, Jinlong Song, Dongyang Qian

Pages: 423-431 Published online on: 12 November 2018
Open Access

Treatment of severe acute pancreatitis via endoscopic pancreatic stenting and nasopancreatic drainage: Case reports

Zuozheng Wang, Qi Wang, Jianjun Song, Weijie Yao, Peng Lei, Chaofeng Tang, Peng Yuan, Junzhi Leng

Pages: 432-436 Published online on: 12 November 2018

Fluid resuscitation via the rectum ameliorates hemodynamic disorders through adjusting aquaporin expression in an experimental severe acute pancreatitis model

Rongli Xie, Jinlong Wang, Yi Yao, Mengzhi Qi, Shunwei Huang, Zhifeng Zhao, Ying Chen, Zhitao Yang, Huiqiu Sheng, Jian Fei, Enqiang Mao, Erzhen Chen

Pages: 437-443 Published online on: 06 November 2018

Two successive cases of fetal harlequin ichthyosis: A case report

Qianhong Liang, Fu Xiong, Xuankun Liang, Dongming Zheng, Shuguang Su, Yunjie Wen, Xiaodan Wang

Pages: 449-452 Published online on: 02 November 2018

Risk factors for hypertensive retinopathy in a Chinese population with hypertension: The Beijing Eye study

Youjing Zhang, Lu Zhao, Hongyang Li, Yanling Wang

Pages: 453-458 Published online on: 14 November 2018

Surfactant protein A induces the pathogenesis of renal fibrosis through binding to calreticulin

Jian Hao, Xin Zhao, Weimin Yu, Xiaoguang Huang, Yirong Huang

Pages: 459-464 Published online on: 02 November 2018

Effects of propofol on human cholangiocarcinoma and the associated mechanisms 

Zhuo Zhang, Mingcui Zang, Shuang Wang, Chunli Wang

Pages: 472-478 Published online on: 31 October 2018

Carvedilol alleviates diabetic cardiomyopathy in diabetic rats

Wencheng Zheng, Ding Li, Xiang Gao, Wenqian Zhang, Barry O. Robinson

Pages: 479-487 Published online on: 12 November 2018

Saikosaponin D inhibits proliferation of human osteosarcoma cells via the p53 signaling pathway

Lin Zhao, Jing Li, Zhi‑Bo Sun, Chen Sun, Zhi‑Hong Yu, Xiao Guo

Pages: 488-494 Published online on: 14 November 2018

Effects of astigmatic keratotomy combined with scleral tunnel incisions for the treatment of high astigmatism after penetrating keratoplasty

Zheng‑Yu Gu, Min‑Jie Ye, Kang‑Kang Ji, Rong‑Feng Liao

Pages: 495-501 Published online on: 14 November 2018

Variations in ductus arteriosus Doppler parameters in different sonographic views during the second half of gestation

Zhongshan Gou, Jie Zhang, Xinxin Yan, Zhenqi Wang, Shaolei Li, Xuedong Deng

Pages: 502-506 Published online on: 08 November 2018

A novel frameshift PKD1 mutation in a Chinese patient with autosomal dominant polycystic kidney disease and azoospermia: A case report

Jialin Meng, Yuchen Xu, Xufeng Shen, Chaozhao Liang

Pages: 507-511 Published online on: 09 November 2018

Comparative study of computed tomography of normal and lymphoid follicular hyperplasia thymus in myasthenia gravis patients

Hui Zhang, Peng Zhang, Tie‑Lian Yu

Pages: 512-518 Published online on: 09 November 2018

Protective effects of astragaloside IV on IL‑8‑treated diaphragmatic muscle cells

Li Wang, Wei Gu, Ying Shi, Yubao Chen, Yan Tan

Pages: 519-524 Published online on: 08 November 2018

A Bayesian network analysis on comparative efficacy of treatment strategies for dialysis patients with secondary hyperparathyroidism

Huizhen Ye, Peiyi Ye, Zhe Zhang, Aizhen Hou, Zijie Liang, Yaozhong Kong

Pages: 531-540 Published online on: 31 October 2018

Effect of Azadirachta indica flower extract on functional recovery of sciatic nerve crush injury in rat models of DM

Napatr Sriraksa, Ratchaniporn Kongsui, Sitthisak Thongrong, Acharaporn Duangjai, Thaneeya Hawiset

Pages: 541-550 Published online on: 06 November 2018
Open Access

[Corrigendum] Combined antitumor effects of P‑5m octapeptide and 5‑fluorouracil on a murine model of H22 hepatoma ascites

Xiao Han, Liping An, Dongmei Yan, Hiroshi Matsuura, Weiguang Ding, Mengchuan Zhang, Guangyu Xu, Ying Sun, Guangxin Yuan, Manli Wang, Nanxi Zhao, Jingbo Sun, Xun Zhu, Peige Du

Pages: 558-558 Published online on: 14 November 2018
Open Access

Normal‑tension glaucoma: Pathogenesis and genetics (Review)

Alexandra Trivli, Ioannis Koliarakis, Chryssa Terzidou, George   N. Goulielmos, Charalambos S. Siganos, Demetrios   A. Spandidos, Georgios Dalianis, Efstathios T. Detorakis

Pages: 563-574 Published online on: 26 November 2018
Open Access

Role of miR‑155 in immune regulation and its relevance in oral lichen planus (Review)

Yan Tao, Ruixue Ai, Yilong Hao, Lu Jiang, Hongxia Dan, Ning Ji, Xin Zeng, Yu Zhou, Qianming Chen

Pages: 575-586 Published online on: 27 November 2018

Desquamative interstitial pneumonia: Risk factors, laboratory and bronchoalveolar lavage findings, radiological and histopathological examination, clinical features, treatment and prognosis (Review)

Özlem Erçen Diken, Aysun Şengül, Ayşe Coşkun Beyan, Ömer Ayten, Levent Cem Mutlu, Oğuzhan Okutan

Pages: 587-595 Published online on: 29 November 2018
Open Access

In vitro predegeneration of peripheral nerve; the effect of predegeneration period on rat Schwann cell cultures

Peter Tomko, Lucia Slovinská, Ivo Vanický

Pages: 596-602 Published online on: 28 November 2018
Open Access

Abnormalities of diffusional kurtosis imaging and regional homogeneity in idiopathic generalized epilepsy with generalized tonic‑clonic seizures

Guohao Liu, Guiwen Lyu, Na Yang, Boyu Chen, Jian Yang, Yiwen Hu, Yi Lei, Jun Xia, Fan Lin, Guoguang Fan

Pages: 603-612 Published online on: 27 November 2018
Open Access

Differential expression of long non‑coding RNA and mRNA in children with Henoch‑Schönlein purpura nephritis

Shuang Pang, Jing Lv, Shengzhi Wang, Guanqi Yang, Xiaohuan Ding, Jun Zhang

Pages: 621-632 Published online on: 30 November 2018
Open Access

Acquired hemophilia A presenting as progressive intra‑abdominal hemorrhage, muscle hemorrhage and hemothorax postpartum: A case report and literature review

Liying Xu, Junfa Chen, Xiajuan Zhou, Lijuan Wu, Yixin Tong, Ni Zhu, Xiaomin Huang, Zhuoyi Zhang

Pages: 633-638 Published online on: 29 November 2018
Open Access

Restoration of miRNA‑148a in pancreatic cancer reduces invasion and metastasis by inhibiting the Wnt/β‑catenin signaling pathway via downregulating maternally expressed gene‑3

Yunpeng Sun, Qiandong Zhu, Mengtao Zhou, Wenjun Yang, Hongqi Shi, Yunfeng Shan, Qiyu Zhang, Fuxiang Yu

Pages: 639-648 Published online on: 28 November 2018

Differential expression of serum proteins in multiple myeloma

Tian‑Ze Ma, Zhe Piao, Sheng‑Yu Jin, Yong‑Geun Kwak

Pages: 649-656 Published online on: 23 November 2018
Open Access

Nischarin attenuates apoptosis induced by oxidative stress in PC12 cells

Zhanpeng Guo, Yajiang Yuan, Yue Guo, Hongyu Wang, Changwei Song, Mina Huang

Pages: 663-670 Published online on: 27 November 2018
Open Access

Hydroxytyrosol protects against myocardial ischemia reperfusion injury by inhibiting mitochondrial permeability transition pore opening

Jiaxin Miao, Zijun Huang, Shuang Liu, Xuying Li, Pengyu Jia, Yuxuan Guo, Nan Wu, Dalin Jia

Pages: 671-678 Published online on: 27 November 2018
Open Access

Stimulation of tolerogenic dendritic cells using dexamethasone and 1,25‑dihydroxyvitamin D3 represses autologous T cell activation and chondrocyte inflammation

Gaoyuan Wang, Junqiang Zhang, Yuan Fang, Wei Cao, Bin Xu, Xiaoyu Chen

Pages: 679-688 Published online on: 30 November 2018
Open Access

Bone marrow adipose amount influences vertebral bone strength

Mo Zhu, Guangyu Hao, Jianming Xing, Su Hu, Dechun Geng, Wen Zhang, Qianqian Wang, Chunhong Hu, Ximing Wang

Pages: 689-694 Published online on: 22 November 2018
Open Access

Expression of microRNA‑21 in osteoporotic patients and its involvement in the regulation of osteogenic differentiation

Zhongfu Zhao, Xiaoguang Li, Dexun Zou, Yongyun Lian, Shaohua Tian, Zhi Dou

Pages: 709-714 Published online on: 21 November 2018
Open Access

TBX2 overexpression promotes proliferation and invasion through epithelial‑mesenchymal transition and ERK signaling pathway

Xingyu Liu, Zhifeng Miao, Zhenning Wang, Tingting Zhao, Yingying Xu, Yongxi Song, Jinyu Huang, Junyan Zhang, Hao Xu, Jianhua Wu, Huimian Xu

Pages: 723-729 Published online on: 28 November 2018
Open Access

Long non‑coding RNA XIST serves an oncogenic role in osteosarcoma by sponging miR‑137

Hui Li, Jingjing Cui, Bin Xu, Shuguang He, Haiyan Yang, Lingzhi Liu

Pages: 730-738 Published online on: 29 November 2018
Open Access

Mesothelin‑targeted second generation CAR‑T cells inhibit growth of mesothelin‑expressing tumors in vivo

Lin Ye, Yuqing Lou, Liming Lu, Xiaohong Fan

Pages: 739-747 Published online on: 27 November 2018
Open Access

Relationship between serum IL‑1β and insomnia and liver depression in patients with perimenopausal non‑organic sleep disorder

Hong Li, Ying Chen, Haihong Wu, Jukai Huang, Kun  Ma, Jiangqin Zheng, Shaoguang Lv

Pages: 759-763 Published online on: 19 November 2018

Comparative evaluation of the osteogenic capacity of human mesenchymal stem cells from bone marrow and umbilical cord tissue

Qian Wang, Gang Zhao, Zijun Xing, Juming Zhan, Jie Ma

Pages: 764-772 Published online on: 16 November 2018
Open Access

miR‑96 promotes collagen deposition in keloids by targeting Smad7

Li Chao, Zhu Hua‑Yu, Bai Wen‑Dong, Song Mei, Xiao Bin, Hu Da‑Hai, Liu Yi

Pages: 773-781 Published online on: 23 November 2018
Open Access

Expression and role of EGFR, cyclin D1 and KRAS in laryngocarcinoma tissues

Xinsheng Lin, Guofeng Wen, Shuangle Wang, Hangui Lu, Chuangwei Li, Xin Wang

Pages: 782-790 Published online on: 28 November 2018
Open Access

Correlation of insulin‑resistance with blood fat and glucose in elder patients after surgery for hepatic carcinoma

Shixiong Liu, Li Zhao, Yun Zhou, Jing Wang, Xiang Yan

Pages: 791-797 Published online on: 15 November 2018
Open Access

Curcumin improves perfusion recovery in experimental peripheral arterial disease by upregulating microRNA‑93 expression

Jinfeng Zhang, Qiongtao Wang, Guotao Rao, Junying Qiu, Ronghua He

Pages: 798-802 Published online on: 21 November 2018
Open Access

Long non‑coding RNA XIST promotes osteoporosis through inhibiting bone marrow mesenchymal stem cell differentiation

Xi Chen, Lei Yang, Dawei Ge, Weiwei Wang, Zhaowei Yin, Junwei Yan, Xiaojian Cao, Chunzhi Jiang, Shengnai Zheng, Bin Liang

Pages: 803-811 Published online on: 29 November 2018
Open Access

Effects of febuxostat on serum cytokines IL‑1, IL‑4, IL‑6, IL‑8, TNF‑α and COX‑2

Guohua Hao, Wei Duan, Jianping Sun, Jingyao Liu, Bo Peng

Pages: 812-816 Published online on: 15 November 2018

ERp29 downregulation enhances lung adenocarcinoma cell chemosensitivity to gemcitabine by upregulating HSP27 phosphorylation

Wu Ye, Zhijun Li, Tingyu Tang, Jianzong Du, Xiaoxi Zhou, Haiyan Wu, Xuefang Li, Guangyue Qin

Pages: 817-823 Published online on: 30 November 2018

Escherichia coli O101‑induced diarrhea develops gut microbial dysbiosis in rats

Xiangwan Sun, Ying Gao, Xin Wang, Ge Hu, Yun Wang, Bo Feng, Yanxin Hu, Xiang Mu, Ying Zhang, Hong Dong

Pages: 824-834 Published online on: 20 November 2018

ROS induces epithelial‑mesenchymal transition via the TGF‑β1/PI3K/Akt/mTOR pathway in diabetic nephropathy

Qian Lu, Wen‑Wen Wang, Ming‑Zhu Zhang, Zhong‑Xuan Ma, Xin‑Ran Qiu, Mengli Shen, Xiao‑Xing Yin

Pages: 835-846 Published online on: 26 November 2018

Effects of altitude changes on mild‑to‑moderate closed‑head injury in rats following acute high‑altitude exposure

Hao Wang, Xiyan Zhu, Hongyi Xiang, Zhikang Liao, Mou Gao, Yetao Luo, Pengfei Wu, Yihua Zhang, Mingliang Ren, Hui Zhao, Minhui Xu

Pages: 847-856 Published online on: 27 November 2018

Long non‑coding RNA ZEB1‑AS1 indicates poor prognosis and promotes melanoma progression through targeting miR‑1224‑5p

Qiong Wang, Ruirui Zhang, Dandan Liu

Pages: 857-862 Published online on: 23 November 2018

Combined effects of hyperphosphatemia and hyperglycemia on the calcification of cultured human aortic smooth muscle cells

Ping Wang, Ping Zhou, Wangshan Chen, Dan Peng

Pages: 863-868 Published online on: 28 November 2018

Post‑operative outcomes associated with Boston type 1 keratoprosthesis implantation in Northeast China

Minghong Gao, Yingxin Chen, Jing Wang, Cuiyu Wang

Pages: 869-873 Published online on: 20 November 2018

Percutaneous transforaminal endoscopic discectomy in the treatment of senior patients with lumbar degenerative disc disease

Jiayue Bai, Wei Zhang, Xiangzhou Liu, Jinghang Cheng, Xianzheng Wang, Wenyuan Ding, Yong Shen

Pages: 874-882 Published online on: 20 November 2018

Clinical observation of orbital IgG4‑related diseases

Na Wu, Feng Yuan Sun

Pages: 883-887 Published online on: 21 November 2018

Clinical outcomes of patients with primary malignant bone and soft tissue tumor aged 65 years or older

Kazuhiko Hashimoto, Shunji Nishimura, Yukiko Hara, Naohiro Oka, Hiroki Tanaka, Shunki Iemura, Masao Akagi

Pages: 888-894 Published online on: 26 November 2018

lncRNA DGCR5 acts as a tumor suppressor in papillary thyroid carcinoma via sequestering miR‑2861

Fukun Chen, Shuting Yin, Jialun Zhu, Pengjie Liu, Chuanzhou Yang, Zhiping Feng, Zhiyong Deng

Pages: 895-900 Published online on: 26 November 2018

Efficacy of panretinal laser in ischemic central retinal vein occlusion: A systematic review

Chengfang Li, Rongrong Wang, Guojun Liu, Zhen Ge, Dongdong Jin, Yao Ma, Guixiang Liu

Pages: 901-910 Published online on: 29 November 2018

Wogonin affects proliferation and the energy metabolism of SGC‑7901 and A549 cells

Shu‑Jing Wang, Jian‑Kai Zhao, Shuang Ren, Wei‑Wei Sun, Wen‑Jun Zhang, Jia‑Ning Zhang

Pages: 911-918 Published online on: 28 November 2018

Thalidomide decreases high glucose‑induced extracellular matrix protein synthesis in mesangial cells via the AMPK pathway

Hong‑Xia Zhang, Jie Yuan, Ya‑Feng Li, Rong‑Shan Li

Pages: 927-934 Published online on: 20 November 2018

Morphine and ketamine treatment suppress the differentiation of T helper cells of patients with colorectal cancer in vitro

Min Hou, Naibao Zhou, Hao Li, Baosheng Wang, Xiuqin Wang, Xingwu Wang, Tao Jiang, Kaiguo Wang, Fushan Xue

Pages: 935-942 Published online on: 29 November 2018

Tranexamic acid is beneficial for reducing perioperative blood loss in transurethral resection of the prostate

Qian‑Qian Meng, Ning Pan, Jun‑Yu Xiong, Na Liu

Pages: 943-947 Published online on: 28 November 2018

Validity of venous phase delay assessment in balloon occlusion test of internal carotid artery

Zhu Chen, Li‑Nan Hu, Hui Zhu, En‑Hua Xiao

Pages: 948-952 Published online on: 23 November 2018

Ginsenoside Rg3 promotes the antitumor activity of gefitinib in lung cancer cell lines

Yuemei Dai, Wenran Wang, Qingchao Sun, Jiazina Tuohayi

Pages: 953-959 Published online on: 21 November 2018

Atorvastatin improves left ventricular remodeling and cardiac function in rats with congestive heart failure by inhibiting RhoA/Rho kinase‑mediated endothelial nitric oxide synthase

Liping An, Shoukuan An, Zhuowen Jia, Huan Wang, Zhaoying Yang, Chaoxin Xu, Xiane Teng, Jipeng Wang, Xiaodong Liu, Qidong Cao, Sha Wang

Pages: 960-966 Published online on: 16 November 2018

GOLD stage predicts thoracic aortic calcifications in patients with COPD

Bertram J. Jobst, Michael Owsijewitsch, Hans‑Ulrich Kauczor, Jürgen Biederer, Sebastian Ley, Nikolaus Becker, Annette Kopp‑Schneider, Stefan Delorme, Claus Peter Heussel, Michael Puderbach, Mark O. Wielpütz, Julia Ley‑Zaporozhan

Pages: 967-973 Published online on: 30 November 2018
Journal Cover

January-2019
Volume 17 Issue 1

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image