Journal Articles

Open Access

The role of interleukin‑6‑STAT3 signalling in glioblastoma (Review)

Alice J. West, Vanessa Tsui, Stanley S. Stylli, Hong P.T. Nguyen, Andrew P. Morokoff, Andrew H. Kaye, Rodney B. Luwor

Pages: 4095-4104 Published online on: 27 July 2018

Present and future of cancer immunotherapy: A tumor microenvironmental perspective (Review)

Yu Yu, Jiuwei Cui

Pages: 4105-4113 Published online on: 26 July 2018
Open Access

A meta‑analysis and bioinformatics exploration of the diagnostic value and molecular mechanism of miR‑193a‑5p in lung cancer

Zu‑Cheng Xie, Rui‑Xue Tang, Xiang Gao, Qiong‑Ni Xie, Jia‑Ying Lin, Gang Chen, Zu‑Yun Li

Pages: 4114-4128 Published online on: 19 July 2018
Open Access

Quantitative 18F‑FDG PET analysis in survival rate prediction of patients with non‑small cell lung cancer

Wenchao Ma, Minshu Wang, Xiaofeng Li, Hui Huang, Yanjia Zhu, Xiuyu Song, Dong Dai, Wengui Xu

Pages: 4129-4136 Published online on: 18 July 2018
Open Access

Regulation of miR‑155 affects the invasion and migration of gastric carcinoma cells by modulating the STAT3 signaling pathway

Hua Wei, Yan Li, Qiang Ning, Zhi‑Min Suo

Pages: 4137-4142 Published online on: 16 July 2018
Open Access

18F‑FDG PET/CT for the early prediction of the response rate and survival of patients with recurrent or metastatic breast cancer

Feng‑Chun Zhang, Hai‑Yan Xu, Jian‑Jun Liu, Yuan‑Fan Xu, Bin Chen, Yi‑Jin Yang, Ning‑Ning Yan, Shao‑Li Song, Yu‑Mei Lin, Ying‑Chun Xu

Pages: 4151-4158 Published online on: 16 July 2018
Open Access

Identification of six key miRNAs associated with breast cancer through screening large‑scale microarray data

Faqing Liang, Meng Yang, Ning Tong, Jinju Fang, Yanbin Pan, Jianmin Li, Xiao Zhang

Pages: 4159-4168 Published online on: 19 July 2018

A TOP2A‑derived cancer panel drives cancer progression in papillary renal cell carcinoma

Mushi Ye, Zhuobin He, Wei Dai, Zhuo Li, Xiaojun Chen, Jianjun Liu

Pages: 4169-4178 Published online on: 19 July 2018
Open Access

miR‑204 enhances p27 mRNA stability by targeting Brd4 in head and neck squamous cell carcinoma

Caihua Wang, Yonghong Zhang, Dayong Zhou, Guanjie Cao, Yungang Wu

Pages: 4179-4184 Published online on: 19 July 2018
Open Access

Identification of key pathways and genes in lung carcinogenesis

Xiang Jin, Xingang Liu, Zhen Zhang, Yinghui Guan, Ren Xv, Jun Li

Pages: 4185-4192 Published online on: 24 July 2018
Open Access

Sorbus commixta water extract induces apoptotic cell death via a ROS‑dependent pathway

Seong‑Cheol Moon, Hee‑Jung Choi, Tae‑Wook Chung, Jung‑Hee Lee, Syng‑Ook Lee, Myeong Ho Jung, Byung Joo Kim, Jun‑Yong Choi, Ki‑Tae Ha

Pages: 4193-4200 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Identification of RFC5 as a novel potential prognostic biomarker in lung cancer through bioinformatics analysis

Meng Wang, Tian Xie, Yingjie Wu, Qian Yin, Songping Xie, Qingyu Yao, Jie Xiong, Qiuping Zhang

Pages: 4201-4210 Published online on: 26 July 2018
Open Access

Role of gastroscopic biopsy of gastric ulcer margins and healed sites in the diagnosis of early gastric cancer: A clinical controlled study of 513 cases

Jing‑Jing Wan, Su‑Juan Fei, Sheng‑Xiang Lv, Shu‑Tang Han, Xing‑Gang Ma, Dong‑Sheng Xu, Hong‑Mei Chen, Ju Zhang

Pages: 4211-4218 Published online on: 17 July 2018
Open Access

Serum ProGRP and NSE levels predicting small cell lung cancer transformation in a patient with ALK rearrangement‑positive non‑small cell lung cancer: A case report

Yuko Oya, Tatsuya Yoshida, Takehiro Uemura, Yoshiko Murakami, Yoshitaka Inaba, Toyoaki Hida

Pages: 4219-4222 Published online on: 17 July 2018
Open Access

Enhanced plasma miR‑26a‑5p promotes the progression of bladder cancer via targeting PTEN

Hui Wang, Zhao Hu, Li Chen

Pages: 4223-4228 Published online on: 17 July 2018
Open Access

Dihydromyricetin induces apoptosis in a human choriocarcinoma cell line

Yanzhen Zuo, Qian Xu, Yanjie Lu, Dayong Sun, Kang Wang, Yuntao Lei, Xiujun Liang, Yuhong Li

Pages: 4229-4234 Published online on: 26 July 2018
Open Access

Specific miRNA expression profile in the blood serum of cardiac myxoma patients

Liangliang Yan, Jiahui Li, Qingsong Wu, Liangwan Chen

Pages: 4235-4242 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Clinicopathological and genetic characteristics associated with brain metastases from lung adenocarcinoma and utility as prognostic factors

Hiromasa Kobayashi, Makoto Hamasaki, Takashi Morishita, Masayo Yoshimura, Masani Nonaka, Hiroshi Abe, Tooru Inoue, Kazuki Nabeshima

Pages: 4243-4252 Published online on: 27 July 2018
Open Access

Eps15 homology domain 1 promotes the evolution of papillary thyroid cancer by regulating endocytotic recycling of epidermal growth factor receptor

Yu Liu, Yanan Liang, Ming Li, Duanyang Liu, Jing Tang, Weiwei Yang, Dandan Tong, Xiaoming Jin

Pages: 4263-4270 Published online on: 24 July 2018
Open Access

Human chorionic gonadotropin promotes cell proliferation through the activation of c‑Met in gastric cancer cells

Rui Zhao, Tongtong Zhang, Weidong Xi, Xiaobin Sun, Lingxiao Zhou, Yuanbiao Guo, Cong Zhao, Yu Bao

Pages: 4271-4278 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Effects of RSF-1 on proliferation and apoptosis of breast cancer cells

Yuhui Liu, Junda Gai, Lin Fu, Xiuwei Zhang, Enhua Wang, Qingchang Li

Pages: 4279-4284 Published online on: 18 July 2018
Open Access

Intensity‑modulated radiation therapy combined with concomitant temozolomide for brain metastases from lung adenocarcinoma

Jinli Li, Xiaoyan Chai, Ying Cao, Xiaochu Hu, Hongyu Zhu, Jianping Wang, Yiwei Wu

Pages: 4285-4290 Published online on: 18 July 2018
Open Access

Study on the expression of p53 and MMP‑2 in patients with lung cancer after interventional therapy

Xue-Song Zhang, Kui-Yang Wang, Jin-Qi Gao, Ruo-Jie Li, Qing-Bo Guan, Lei Song

Pages: 4291-4296 Published online on: 20 July 2018
Open Access

Correlation between CT features and liver function and p53expression in hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma

Yahui Hu, Jing Wu, Sha Li, Xiaoxiao Zhao

Pages: 4297-4302 Published online on: 12 July 2018
Open Access

A tetracycline‑inducible CRISPR/Cas9 system, targeting two long non‑coding RNAs, suppresses the malignant behavior of bladder cancer cells

Lu Peng, Peng Pan, Jinbu Chen, Xueyuan Yu, Jun Wu, Yong Chen

Pages: 4309-4316 Published online on: 17 July 2018
Open Access

miR‑23b suppresses lung carcinoma cell proliferation through CCNG1 Corrigendum in /10.3892/ol.2018.9790

Hongsheng Han, Zhenxian Zhang, Xueqin Yang, Wenfeng Yang, Chengwei Xue, Xiaoli Cao

Pages: 4317-4324 Published online on: 20 July 2018
Open Access

Expression of IL-23R and IL-17 and the pathology and prognosis of urinary bladder carcinoma

Jian Liu, Lei Wang, Tongqing Wang, Jizheng Wang

Pages: 4325-4330 Published online on: 13 July 2018
Open Access

Expression levels of miR‑205 and miR‑506 in colon cancer tissuesand their relationships with clinicopathological features

Nan Jing, Lili Yin, Junxi Sun, Zhongzheng Cao, Weizheng Mao

Pages: 4331-4336 Published online on: 13 July 2018
Open Access

miRNA‑21 inhibition inhibits osteosarcoma cell proliferation by targeting PTEN and regulating the TGF‑β1 signaling pathway

Xiaoming Hu, Lihua Li, Yao Lu, Xiangui Yu, Hai Chen, Qingshui Yin, Yu Zhang

Pages: 4337-4342 Published online on: 19 July 2018
Open Access

Jinfukang induces cellular apoptosis through activation of Fas and DR4 in A549 cells

Jun Lu, Jian Chen, Yani Kang, Jun Wu, Hui Shi, Yanli Fu, Lijing Jiao, Changsheng Dong, Xiaowei Li, Yu Jin, Wei Zhao, Ling Xu, Xiaodong Zhao

Pages: 4343-4352 Published online on: 16 July 2018
Open Access

A quantitative analysis of the potential biomarkers of non-small cell lung cancer by circulating cell-free DNA

Lirong Wei, Wangxi Wu, Liming Han, Weimo Yu, Yuzhen Du

Pages: 4353-4360 Published online on: 24 July 2018
Open Access

The expression level of CSDAP1 in lung cancer and its clinical significance

Tongbai Xu, Dongsheng Li, Yuan He, Fuliang Zhang, Man Qiao, Yanhua Chen

Pages: 4361-4366 Published online on: 23 July 2018
Open Access

Study of miR-143 expression in stomach cancer

Shao-Jun Huang, Yu-Fang Zhu, Zeng Liu, Qing-Feng Li, Zhao-Yuan Li, Wen-Rong Fu

Pages: 4367-4371 Published online on: 18 July 2018
Open Access

Novel ELISA for serodiagnosis of nasopharyngeal carcinoma based on a B cell epitope of Epstein‑Barr virus latent membrane protein 2

Yiqi Cai, Yiling Song, Danwei Cen, Chanqiong Zhang, Shanshan Mao, Xiaoxian Ye, Yirong Xiong, Pengfei Jiang, Jun Chen, Xiangyang Xue, Lifang Zhang, Guanbao Zhu

Pages: 4372-4378 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Effects of zerumbone on proliferation and apoptosis of esophageal cancer cells and on P53 and Bcl-2 expression levels

Shiyang Ma, Yali Lei, Li Zhang, Jinhai Wang

Pages: 4379-4383 Published online on: 20 July 2018
Open Access

Abnormal changes in the quantity and function of osteoblasts cultured in vitro in patients with myelodysplastic syndrome

Shan Gao, Huaquan Wang, Huijuan Jiang, Rong Fu, Hong Yu, Chunyan Liu, Jinglian Tao, Zonghong Shao

Pages: 4384-4390 Published online on: 24 July 2018
Open Access

Ectopic expression of E3 ubiquitin‑protein ligase 2 in glioma and enhances resistance to apoptosis through activating nuclear factor κ‑light‑chain‑enhancer of B cells

Jian Bai, Li Xiao, Zhen Tao, Bingzhen Cao, Yong Han, Wenmei Fan, Xiangrui Kong, Xihui Ma, Yu Gao, Lili Bi, Wen Chen, Bingyi Shi, Xicheng Liu

Pages: 4391-4399 Published online on: 17 July 2018
Open Access

Comprehensive analysis of marker gene detection and computed tomography for the diagnosis of human lung cancer

Min Cheng, Xiaosong Sun, Guifeng Liu, Kailiang Cheng, Zhongwen Lv, Changjiang Sun, Dianhui Xiu, Lin Liu

Pages: 4400-4406 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Novel strategy of sirolimus plus thymalfasin and huaier granule on tumor recurrence of hepatocellular carcinoma beyond the UCSF criteria following liver transplantation: A single center experience

Lin Zhou, Li‑Chao Pan, Yong‑Gen Zheng, Guo‑Sheng Du, Xiao‑Qian Fu, Zhi‑Dong Zhu, Ji‑Yong Song, Zhi‑Jia Liu, Xiang‑Zheng Su, Wen Chen, De‑Hua Zheng, Long‑Long Suo, Shao‑Zhen Yang

Pages: 4407-4417 Published online on: 27 July 2018
Open Access

Hepatitis B virus‑X protein regulates high mobility group box 1 to promote the formation of hepatocellular carcinoma

Dehai Wu, Hao Liang, Hao Wang, Changhu Duan, Hamza Yazdani, Jinan Zhou, Yujia Pan, Baga Shan, Zhilei Su, Jinping Wei, Tiangang Cui, Sheng Tai

Pages: 4418-4426 Published online on: 19 July 2018
Open Access

Primary small cell neuroendocrine carcinoma of the Bartholin's gland: A case report

Jiang‑Chun Wu, Mei‑Li Xi, Yan‑Qiu Wang, Wen‑Bin Tang, Yu‑Qin Zhang

Pages: 4434-4438 Published online on: 30 July 2018
Open Access

Butyrate upregulates the TLR4 expression and the phosphorylation of MAPKs and NK‑κB in colon cancer cell in vitro

Tengfei Xiao, Shuiyun Wu, Cheng Yan, Chuanxiang Zhao, Huimin Jin, Nannan Yan, Jie Xu, Yi Wu, Ci Li, Qixiang Shao, Sheng Xia

Pages: 4439-4447 Published online on: 24 July 2018
Open Access

High expression of programmed cell death protein 1 on peripheral blood T‑cell subsets is associated with poor prognosis in metastatic gastric cancer

Bian Shi, Qiujian Li, Xuhui Ma, Qilong Gao, Lu Li, Junfeng Chu

Pages: 4448-4454 Published online on: 23 July 2018
Open Access

High serum Ephrin‑B2 levels predict poor prognosis for patients with gastric cancer

Wen‑Jing Yue, Yi‑Pin Liu, Ming Li, Cheng‑Xia Liu, Shao‑Jia Mou, Qian‑Kun Li, Zi‑Ping Chen

Pages: 4455-4461 Published online on: 24 July 2018
Open Access

Aberrant promoter methylation of PCDH10 as a potential diagnostic and prognostic biomarker for patients with breast cancer

Wentao Liu, Jin Wu, Guangyue Shi, Xiaolong Yue, Dan Liu, Qingyuan Zhang

Pages: 4462-4470 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Osthole attenuates angiogenesis in an orthotopic mouse model of hepatocellular carcinoma via the downregulation of nuclear factor‑κB and vascular endothelial growth factor

Fei Yao, Lurong Zhang, Guorong Jiang, Min Liu, Guoqiang Liang, Qin Yuan

Pages: 4471-4479 Published online on: 25 July 2018
Open Access

H19 contributes to poor clinical features in NSCLC patients and leads to enhanced invasion in A549 cells through regulating miRNA‑203‑mediated epithelial‑mesenchymal transition

Xiao‑Jun Ge, Li‑Mei Zheng, Zhong‑Xin Feng, Mei‑Yong Li, Lan Liu, Yu‑Jie Zhao, Jun‑Yao Jiang

Pages: 4480-4488 Published online on: 23 July 2018
Open Access

Influence of SLCO1B1 in gastric cancer patients treated with EOF chemotherapy

Wanjing Feng, Xin Liu, Xiaoying Zhao, Mingzhu Huang, Weijian Guo, Jiliang Yin, Zhiyu Chen, Xiaodong Zhu

Pages: 4489-4497 Published online on: 16 July 2018
Open Access

Stereotactic body radiotherapy for centrally‑located lung tumors with 56 Gy in seven fractions: A retrospective study

Shuri Aoki, Hideomi Yamashita, Akihiro Haga, Takeshi Ota, Wataru Takahashi, Sho Ozaki, Kanabu Nawa, Toshikazu Imae, Osamu Abe, Keiichi Nakagawa

Pages: 4498-4506 Published online on: 23 July 2018
Open Access

Time series analysis of death of residents with malignant granules in Shenyang, China

Bingyu Li, Shuyin Li, Chunling Xiao, Chunqing Zhang, Jianping Chen, Hong Lin, Yiming Du, Min Liu

Pages: 4507-4511 Published online on: 20 July 2018
Open Access

Intensity‑modulated radiotherapy for synchronous cancer of the anal canal and cervix

Terufumi Kawamoto, Kei Ito, Takuya Shimizuguchi, Satoshi Kito, Keiji Nihei, Keisuke Sasai, Katsuyuki Karasawa

Pages: 4512-4518 Published online on: 30 July 2018
Open Access

β-Bourbonene attenuates proliferation and induces apoptosis of prostate cancer cells

Zhong Wang, Feng Liu, Jian-Jun Yu, Ji-Zhong Jin

Pages: 4519-4525 Published online on: 20 July 2018

Antitumor effect of the paclitaxel‑eluting membrane in a mouse model

Jin‑Seok Park, Seok Jeong, Don Haeng Lee, Jin Hee Maeng, In Suh Park, Sangsoo Park

Pages: 4537-4542 Published online on: 17 July 2018

miRNA‑199a‑5p suppresses proliferation and invasion by directly targeting NF‑κB1 in human ovarian cancer cells

Xiaoxiao Liu, Baofeng Yao, Zhiming Wu

Pages: 4543-4550 Published online on: 18 July 2018

Downregulation of peroxiredoxin II suppresses the proliferation and metastasis of gastric cancer cells

Linjun Niu, Ang Liu, Wei Xu, Liang Yang, Wugang Zhu, Yuming Gu

Pages: 4551-4560 Published online on: 25 July 2018

AZD8055 inhibits ACTH secretion in a case of bilateral ACTH‑secreting pheochromocytoma

Fen Wang, Anli Tong, Chunyan Li, Yunying Cui, Jian Sun, Ailing Song, Yuxiu Li

Pages: 4561-4566 Published online on: 25 July 2018

Selective enrichment of CD133+/SOX2+ glioblastoma stem cells via adherent culture

Ke Lv, Zhenyu Chen, Xiaoqing Zhang, Quanbin Zhang, Ling Liu

Pages: 4567-4576 Published online on: 17 July 2018

Prostaglandin E2 triggers cytochrome P450 17α hydroxylase overexpression via signal transducer and activator of transcription 3 phosphorylation and promotes invasion in endometrial cancer

Jieqi Ke, Zhen Shen, Min Li, Cheng Peng, Ping Xu, Meimei Wang, Yi Zhu, Xuefen Zhang , Dabao Wu

Pages: 4577-4585 Published online on: 18 July 2018

Rab‑like protein 1 A is upregulated by cisplatin treatment and partially inhibits chemoresistance by regulating p53 activity

Changjin Chen, Ziyi Zhao, Shiyun Tang, Cuiwei Zhang

Pages: 4593-4599 Published online on: 24 July 2018

Long non‑coding RNA‑CCAT2 promotes the occurrence of non‑small cell lung cancer by regulating the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Chengling Zhao, Chenchen Qiao, Liguo Zong, Yuqing Chen

Pages: 4600-4606 Published online on: 23 July 2018

Texture features and pharmacokinetic parameters in differentiating benign and malignant breast lesions by dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging

Qingliang Niu, Xiaomei Jiang, Qin Li, Zhaolong Zheng, Hanwang Du, Shasha Wu, Xuexi Zhang

Pages: 4607-4613 Published online on: 23 July 2018

Clinical use of trastuzumab combined with different chemotherapy regimens in multi‑line treatment of advanced human epidermal growth factor receptor 2‑positive gastric cancer: A case report

Zhe‑Ling Chen, Andi Zhao, Pan Li, Mi Zhang, Jiao Yang, Lingxiao Zhang, Xiaoai Zhao, Jin Yang, Le Wang

Pages: 4614-4620 Published online on: 25 July 2018

Long non‑coding RNA AB007962 is downregulated in gastric cancer and associated with poor prognosis

Jia‑Jun Wang, Yu‑Chong Yang, Yong‑Xi Song, Peng Gao, Jing‑Xu Sun, Xiao‑Wan Chen, Bin Ma, Zhen‑Ning Wang

Pages: 4621-4627 Published online on: 18 July 2018

MAPK/AP‑1 pathway regulates benzidine‑induced cell proliferation through the control of cell cycle in human normal bladder epithelial cells

Li Zhao, Tao Zhang, Hao Geng, Zhi‑Qi Liu, Zhao‑Feng Liang, Zhi‑Qiang Zhang, Jie Min, De‑Xin Yu, Cai‑Yun Zhong

Pages: 4628-4634 Published online on: 17 July 2018

Neurological manifestations of atrial myxoma: A retrospective analysis

Xue‑Yan Wen, Yong‑Min Chen, Li‑Li Yu, Shu‑Rong Wang, Hong‑Bo Zheng, Zhi‑Bin Chen, Lin Ma, Xiao‑Ping Liao, Qi‑Fu Li

Pages: 4635-4639 Published online on: 25 July 2018

Total ginsenosides of Chinese ginseng induces cell cycle arrest and apoptosis in colorectal carcinoma HT‑29 cells

Ting Li, Wan Sun, Xiaoqiao Dong, Wenhua Yu, Jianyong Cai, Qiang Yuan, Letian Shan, Thomas Efferth

Pages: 4640-4648 Published online on: 23 July 2018

Intratibial injection of patient‑derived tumor cells from giant cell tumor of bone elicits osteolytic reaction in nude mouse

Leqin Xu, Zhipeng Wu, Zhenhua Zhou, Xinghai Yang, Jianru Xiao

Pages: 4649-4655 Published online on: 16 July 2018

Comparison of spatial chromosomal organization between bone marrow and peripheral blood in acute myeloid leukemia

Xueli Tian, Yanfang Wang, Yu Liu, Jun Yin, Dieyan Chen, Xiaoyan Ke, Wanyun Ma

Pages: 4656-4662 Published online on: 27 July 2018

Synergistic antitumor effect of suberoylanilide hydroxamic acid and cisplatin in osteosarcoma cells

Mengyi Hou, Zhenglan Huang, Sicheng Chen, Hao Wang, Tianyu Feng, Shujuan Yan, Yuxi Su, Guowei Zuo

Pages: 4663-4670 Published online on: 27 July 2018

Chaetominine induces cell cycle arrest in human leukemia K562 and colon cancer SW1116 cells

Jingyun Yao, Jianbo Xiao, Xing Wei, Yanhua Lu

Pages: 4671-4678 Published online on: 17 July 2018

Determination of the prognostic value of preoperative CA15‑3 and CEA in predicting the prognosis of young patients with breast cancer

Xuan Li, Danian Dai, Bo Chen, Hailin Tang, Xiaoming Xie, Weidong Wei

Pages: 4679-4688 Published online on: 17 July 2018

Circulating long non‑coding RNAs HULC and ZNFX1‑AS1 are potential biomarkers in patients with gastric cancer

Hai‑Peng Xian, Zhong‑Ling Zhuo, Yu‑Jing Sun, Bin Liang, Xiao‑Tao Zhao

Pages: 4689-4698 Published online on: 24 July 2018

Thiopurine methyltransferase activity in children with acute myeloid leukemia

Joanna Sobiak, Jolanta Skalska‑Sadowska, Maria Chrzanowska, Matylda Resztak, Sylwia Kołtan, Mariusz Wysocki, Jacek Wachowiak

Pages: 4699-4706 Published online on: 23 July 2018

Toll‑like receptor agonist rMBP‑NAP enhances antitumor cytokines production and CTL activity of peripheral blood mononuclear cells from patients with lung cancer

Cong Ding, Li Li, Yi Zhang, Zhenyu Ji, Chenglong Zhang, Taotao Liang, Xun Guo, Xin Liu, Qiaozhen Kang

Pages: 4707-4712 Published online on: 20 July 2018

Detection of copy number variants and loss of heterozygosity from impure tumor samples using whole exome sequencing data

Xiaocheng Liu, Ao Li, Jianing Xi, Huanqing Feng, Minghui Wang

Pages: 4713-4720 Published online on: 16 July 2018

Galectin‑7 is elevated in endometrioid (type I) endometrial cancer and promotes cell migration

Ellen Menkhorst, Meaghan Griffiths, Michelle Van Sinderen, Kate Rainczuk, Keith Niven, Evdokia Dimitriadis

Pages: 4721-4728 Published online on: 23 July 2018

IRE1α‑XBP1 signaling pathway regulates IL‑6 expression and promotes progression of hepatocellular carcinoma

Peipei Fang, Luxia Xiang, Shanshan Huang, Lingxiang Jin, Guangyao Zhou, Lu Zhuge, Jie Li, Hengwei Fan, Lingli Zhou, Chenwei Pan, Yi Zheng

Pages: 4729-4736 Published online on: 19 July 2018

Glucosamine decreases the stemness of human ALDH+ breast cancer stem cells by inactivating STAT3

Rendy Hosea, Novi Silvia Hardiany, Osamu Ohneda, Septelia Inawati Wanandi

Pages: 4737-4744 Published online on: 26 July 2018

Monitoring of platelet function parameters and microRNA expression levels in patients with prostate cancer treated with volumetric modulated arc radiotherapy

Nurten Bahtiyar, İlhan Onaran, Birsen Aydemir, Onur Baykara, Selmin Toplan, Fulya Yaman Agaoglu, Mehmet Can Akyolcu

Pages: 4745-4753 Published online on: 18 July 2018

miR‑126/VCAM‑1 regulation by naringin suppresses cell growth of human non‑small cell lung cancer

Mingjiu Chen, Weilin Peng, Shifeng Hu, Jie Deng

Pages: 4754-4760 Published online on: 24 July 2018

The function of FAK/CCDC80/E‑cadherin pathway in the regulation of B16F10 cell migration

Guoshun Pei, Yan Lan, Weijie Lu, Lina Ji, Zi‑Chun Hua

Pages: 4761-4767 Published online on: 17 July 2018

Gefitinib induces non‑small cell lung cancer H1650 cell apoptosis through downregulating tumor necrosis factor‑related apoptosis‑inducing ligand expression levels

Hanjie Yi, Shanfeng Li, Hui Li, Peng Wang, Hongyu Zheng, Xiaochun Cheng

Pages: 4768-4772 Published online on: 17 July 2018

Evaluation of the mRNA expression levels of integrins α3, α5, β1 and β6 as tumor biomarkers of oral squamous cell carcinoma

Hsueh‑Wei Chang, Ching‑Yu Yen, Chung‑Ho Chen, Jun‑Hsu Tsai, Jen‑Yang Tang, Yung‑Ting Chang, Yu‑Hsun Kao, Yen‑Yun Wang, Shyng‑Shiou F. Yuan, Sheng‑Yang Lee

Pages: 4773-4781 Published online on: 18 July 2018

Leptin induces epithelial-to-mesenchymal transition via activation of the ERK signaling pathway in lung cancer cells

Min Xu, Fa-Le Cao, Naiyi Li, Xin Gao, Xuejia Su, Xiaoling Jiang

Pages: 4782-4788 Published online on: 30 July 2018
Open Access

[Corrigendum] The association between inflammation, the microbiome and urethane‑induced pulmonary adenocarcinoma

Zenghua Deng, Zhihui Li, Changqing Sun, Hui Xie, Zhengang Chen, Jinbo Liu, Hui Wang, Chenggang Zhang, Guangshun Wang

Pages: 4789-4789 Published online on: 03 July 2018
Open Access

[Corrigendum] Downregulation of ubiquitin-specific peptidase 39 suppresses the proliferation and induces the apoptosis of human colorectal cancer cells

Zhiyuan Xing, Fengbo Sun, Wang He, Zhiwei Wang, Xiuqi Song, Fengjuan Zhang

Pages: 4790-4790 Published online on: 31 July 2018

Transforming growth factor‑β signaling in head and neck squamous cell carcinoma: Insights into cellular responses (Review)

Xin Pang, Ya‑Ling Tang, Xin‑Hua Liang

Pages: 4799-4806 Published online on: 17 August 2018
Open Access

Analysis of feasibility, safety and effectiveness of ultrasound-guided percutaneous microwave ablation of splenic neoplasm

Na Luo, Yan Wang, Zhe Geng, Xiantao Qin

Pages: 4807-4812 Published online on: 23 January 2018
Open Access

Increased MALAT1 expression contributes to cisplatin resistance in non‑small cell lung cancer

Yong Cui, Guanlong Li, Xin Zhang, Fangfang Dai, Rongxiang Zhang

Pages: 4821-4828 Published online on: 10 August 2018
Open Access

Caveolin‑1 facilitated KCNA5 expression, promoting breast cancer viability

Chao Qu, Jia Sun, Ying Liu, Xiaobo Wang, Lifen Wang, Chao Han, Qian Chen, Tianhui Guan, Hongyan Li, Yejun Zhang, Yang Wang, Jia Liu, Wei Zou, Jing Liu

Pages: 4829-4838 Published online on: 03 August 2018
Open Access

Interleukin‑15 suppresses gastric cancer liver metastases by enhancing natural killer cell activity in a murine model

Wei Wang, Jiejie Jin, Faxiang Dai, Ziwen Long, Xiaowen Liu, Hong Cai, Ye Zhou, Zhong Chen, Hua Huang

Pages: 4839-4846 Published online on: 14 August 2018
Open Access

Piperidine nitroxide Tempol enhances cisplatin‑induced apoptosis in ovarian cancer cells

Meng Wang, Keyi Li, Zhiwei Zou, Linlin Li, Lingqun Zhu, Qianli Wang, Wenwen Gao, Ying Wang, Wenhua Huang, Ruiyuan Liu, Kaitai Yao, Qiuzhen Liu

Pages: 4847-4854 Published online on: 10 August 2018
Open Access

Expression of Smo in pancreatic cancer CD44+CD24+cells and construction of a lentiviral expression vector to silence Smo

Peng Cong, Chao Yi, Xi‑Yan Wang

Pages: 4855-4862 Published online on: 16 August 2018
Open Access

Landscape of somatic mutations in gastric cancer assessed using next‑generation sequencing analysis

Xuan Pan, Xiaozhi Ji, Renmin Zhang, Zhaofei Zhou, Yuejiao Zhong, Wei Peng, Ning Sun, Xinyu Xu, Lei Xia, Pansong Li, Jianwei Lu, Jing Tu

Pages: 4863-4870 Published online on: 16 August 2018
Open Access

Identification of potential functional genes in papillary thyroid cancer by co‑expression network analysis

Zeng‑Xin Ao, Yuan‑Cheng Chen, Jun‑Min Lu, Jie Shen, Lin‑Ping Peng, Xu Lin, Cheng Peng, Chun‑Ping Zeng, Xia‑Fang Wang, Rou Zhou, Zhi Chen, Hong‑Mei Xiao, Hong‑Wen Deng

Pages: 4871-4878 Published online on: 14 August 2018
Open Access

Preoperative platelet‑lymphocyte ratio is an independent prognostic factor in ampullary carcinoma following pancreaticoduodenectomy

Wenqin Wang, Wei Liu, Ning Zhang, Xiaodong He

Pages: 4879-4888 Published online on: 08 August 2018
Open Access

miR‑199b‑5p inhibits triple negative breast cancer cell proliferation, migration and invasion by targeting DDR1

Anhao Wu, Yan Chen, Yang Liu, Yafang Lai, Dequan Liu

Pages: 4889-4896 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Clinicopathological characteristics and prognostic factors of gastrointestinal stromal tumors in Chinese patients

Ming‑Lei Yang, Jun‑Cheng Wang, Wen‑Bin Zou, Ding‑Kang Yao

Pages: 4905-4914 Published online on: 17 August 2018
Open Access

An analysis of the expression and function of myeloid differentiation factor 88 in human osteosarcoma

Jun Chen, Jian He, Yue Yang, Jiannong Jiang

Pages: 4929-4936 Published online on: 13 August 2018
Open Access

Adjuvant transarterial chemoembolization to improve the prognosis of hepatocellular carcinoma following curative resection

Xuejun Kuang, Jiazhou Ye, Zhibo Xie, Tao Bai, Jie Chen, Wenfeng Gong, Lunan Qi, Jianhong Zhong, Liang Ma, Ningfu Peng, Bangde Xiang, Feixiang Wu, Guobin Wu, Haihong Ye, Changmiao Wang, Lunqun Li

Pages: 4937-4944 Published online on: 01 August 2018
Open Access

Differential expressions of integrin‑linked kinase, β‑parvin and cofilin 1 in high‑fat diet induced prostate cancer progression in a transgenic mouse model

Meng‑Bo Hu, Ji‑Meng Hu, Li‑Ren Jiang, Tian Yang, Wen‑Hui Zhu, Yun Hu, Xiao‑Bo Wu, Hao‑Wen Jiang, Qiang Ding

Pages: 4945-4952 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Expression of Livin and PlGF in human osteosarcoma is associated with tumor progression and clinical outcome

Kuo Sun, Qi Liao, Zenggan Chen, Tongyi Chen, Jian Zhang

Pages: 4953-4960 Published online on: 31 July 2018
Open Access

Comparison between open partial laryngectomy with tube‑free tracheostomy and total laryngectomy for hypopharyngeal cancer with cartilage invasion

Ching‑Feng Lien, Chih‑Chun Wang, Tzer‑Zen Hwang, Ching‑Feng Liu, Bor‑Shyh Lin, Hsu‑Huei Weng, Chih‑Yi Liu

Pages: 4961-4969 Published online on: 13 August 2018
Open Access

WTX inhibits gastric cancer migration through the reversal of epithelial‑mesenchymal transition

Danli Ye, Wenxia Ma, Jiahui Xu, Guifang Zhu, Deying Liu, Chun Liu, Yanqing Ding, Qingling Zhang

Pages: 4970-4976 Published online on: 16 August 2018
Open Access

SLC6A1‑miR133a‑CDX2 loop regulates SK‑OV‑3 ovarian cancer cell proliferation, migration and invasion

Yuan Zhao, Xiaokui Zhou, Yangyan He, Changjun Liao

Pages: 4977-4983 Published online on: 07 August 2018
Open Access

Precision medicine based on tumorigenic signaling pathways for triple‑negative breast cancer (Review)

Nan Wu, Jinghua Zhang, Jing Zhao, Kun Mu, Jun Zhang, Zhao Jin, Jinpu Yu, Juntian Liu

Pages: 4984-4996 Published online on: 10 August 2018
Open Access

Erianin inhibits human cervical cancer cell through regulation of tumor protein p53 via the extracellular signal‑regulated kinase signaling pathway

Mengting Li, Yulin He, Cheng Peng, Xiaofang Xie, Guanying Hu

Pages: 5006-5012 Published online on: 03 August 2018
Open Access

Cytotoxic chemotherapy reduces T cell trafficking to the spleen by downregulating the expression of C‑C motif chemokine ligand 21 and C‑C motif chemokine ligand 19

Lina Liu, Lintao Zhao, Yang Yang, Jianbao Gao, Chunyan Hu, Bo Guo, Bo Zhu

Pages: 5013-5019 Published online on: 09 August 2018

Liriodenine enhances radiosensitivity in esophageal cancer ECA‑109 cells by inducing apoptosis and G2/M arrest

Gang Wu, Guangzong Chen, Jialiang Zhou, Hongcheng Zhu, Jianjun Chu, Fuzheng Zhang

Pages: 5020-5026 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Inhibitory effects of miR‑25 targeting HMGB1 on macrophage secretion of inflammatory cytokines in sepsis

Chunyan Zhu, Ting Chen, Bao Liu

Pages: 5027-5033 Published online on: 14 August 2018
Open Access

Photodynamic therapy reduces the inhibitory effect of osteosarcoma cells on dendritic cells by upregulating HSP70

Fan Zhang, Yanjie Zhu, Guoxin Fan, Shuo Hu

Pages: 5034-5040 Published online on: 17 August 2018
Open Access

Dextran sulfate inhibition on human gastric cancer cells invasion, migration and epithelial‑mesenchymal transformation

Yuanyi Xu, Xiu Jin, Yunning Huang, Juan Wang, Xiaofei Wang, Honghong Wang

Pages: 5041-5049 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Impact of local tumor lesion treatments and preoperative indicators on the survival of patients with small hepatocellular carcinomas

Yanyan Wei, Feng Dai, Yongxiang Yi, Wei Ye, Wei Zhao

Pages: 5050-5058 Published online on: 03 August 2018
Open Access

Src kinase inhibitor PP2 regulates the biological characteristics of A549 cells via the PI3K/Akt signaling pathway

Xi Dai, Li‑Jiao Wang, Juan Wu, Ya‑Xu Shi, Guo‑Ping Li, Xiao‑Qiong Yang

Pages: 5059-5065 Published online on: 08 August 2018
Open Access

Smokeless tobacco extract inhibits proliferation and promotes apoptosis in oral mucous fibroblasts

Lei Li, Xiaoqing Zhou, Yanran Wang

Pages: 5066-5074 Published online on: 02 August 2018
Open Access

MicroRNA‑153 suppresses human laryngeal squamous cell carcinoma migration and invasion by targeting the SNAI1 gene

Binbin Zhang, Tao Fu, Lun Zhang

Pages: 5075-5083 Published online on: 13 August 2018
Open Access

Correlation between DCE‑MRI radiomics features and Ki‑67 expression in invasive breast cancer

Ma‑Wen Juan, Ji Yu, Guo‑Xin Peng, Liu‑Jun Jun, Sun‑Peng Feng, Liu‑Pei Fang

Pages: 5084-5090 Published online on: 06 August 2018
Open Access

Spindle cell melanoma: Incidence and survival, 1973‑2017

Zhe Xu, Ping Shi, Feiluore Yibulayin, Lei Feng, Hao Zhang, Alimujiang Wushou

Pages: 5091-5099 Published online on: 01 August 2018
Open Access

Intravoxel incoherent motion magnetic resonance imaging for breast cancer: A comparison with benign lesions and evaluation of heterogeneity in different tumor regions with prognostic factors and molecular classification

Ming Zhao, Kuang Fu, Lei Zhang, Wenhui Guo, Qiong Wu, Xue Bai, Ziyao Li, Qiang Guo, Jiawei Tian

Pages: 5100-5112 Published online on: 16 August 2018
Open Access

Positive expression of ZNF689 indicates poor prognosis of hepatocellular carcinoma

Peng Sheng Yi, Bin Wu, Da Wei Deng, Guang Nian Zhang, Jian Shui Li

Pages: 5122-5130 Published online on: 10 August 2018
Open Access

MiR‑1260b inhibitor enhances the chemosensitivity of colorectal cancer cells to fluorouracil by targeting PDCD4/IGF1

Jun Zhao, Jingjie Cao, Lurong Zhou, Yunyi Du, Xiaoling Zhang, Bo Yang, Yangjun Gao, Yu Wang, Ning Ma, Wei Yang

Pages: 5131-5139 Published online on: 14 August 2018
Open Access

A curated target gene pool assisting disease prediction and patient‑specific biomarker selection for lung squamous cell carcinoma

Bin Huang, Ning Zhong, Hongbao Cao, Guiping Yu

Pages: 5140-5146 Published online on: 31 July 2018
Open Access

Integrated bioinformatic analysis of microarray data reveals shared gene signature between MDS and AML

Zhen Zhang, Lin Zhao, Xijin Wei, Qiang Guo, Xiaoxiao Zhu, Ran Wei, Xunqiang Yin, Yunhong Zhang, Bin Wang, Xia Li

Pages: 5147-5159 Published online on: 31 July 2018
Open Access

Downregulation of lncRNA PVT1 expression inhibits proliferation and migration by regulating p38 expression in prostate cancer

Bo Wan, Hua‑Yan Wu, Dao‑Jun Lv, Xu‑Min Zhou, Li‑Ren Zhong, Bin Lei, Shou‑Bo Zhang, Xiang‑Ming Mao

Pages: 5160-5166 Published online on: 14 August 2018
Open Access

A novel EXT2 frameshift mutation identified in a family with multiple osteochondromas

Zhonghua Chen, Qing Bi, Mingxiang Kong, Li Cao, Weiwei Ruan

Pages: 5167-5171 Published online on: 01 August 2018
Open Access

D Rhamnose β‑Hederin against human breast cancer by reducing tumor‑derived exosomes

Wei‑Xian Chen, Lin Cheng, Meng Pan, Qi Qian, Yu‑Lan Zhu, Ling‑Yun Xu, Qiang Ding

Pages: 5172-5178 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Characterization of an orthotopic gastric cancer mouse model with lymph node and organ metastases using bioluminescence imaging Corrigendum in /10.3892/ol.2020.11860

Hai‑Yi Feng, Yunpeng Zhang, Hai‑Jun Liu, Xiao Dong, Si‑Cong Yang, Qin Lu, Fanping Meng, Hong‑Zhuan Chen, Peng Sun, Chao Fang

Pages: 5179-5185 Published online on: 16 August 2018
Open Access

A study of the application of TAP combined with transvaginal ultrasound in the diagnosis of early-stage endometrial cancer

Anjun Ma, Dianxia Fan, Fangli Yan

Pages: 5186-5190 Published online on: 01 August 2018
Open Access

The synergistic effect of propofol and ulinastatin suppressed the viability of the human lung adenocarcinoma epithelial A549 cell line

Ping Li, Peipei Guo, Chunshui Lin, Murong He, Xiaoqing Zhu, Chuan Liu, Jing Tang, Wei Wang, Weidong Liang

Pages: 5191-5199 Published online on: 08 August 2018
Open Access

Prognostic impact of programmed cell death ligand 1 expression on long‑term oncologic outcomes in colorectal cancer

Sung Uk Bae, Woon Kyung Jeong, Seong Kyu Baek, Nam Kyu Kim, Ilseon Hwang

Pages: 5214-5222 Published online on: 03 August 2018
Open Access

Value of ultrasonography in the diagnosis of primary hepatic carcinoma and thyroid carcinoma

Lei Wang, Xiaojie Pan, Jianbing Qin

Pages: 5223-5229 Published online on: 06 August 2018

ATPase inhibitory factor 1 inhibition improves the antitumor of YC‑1 against hepatocellular carcinoma

Xuemei Ding, Jian Kong, Wenlei Xu, Shuying Dong, Yingrui Du, Changyu Yao, Jun Gao, Shan Ke, Shaohong Wang, Wenbing Sun

Pages: 5230-5236 Published online on: 03 August 2018

MicroRNA‑409‑3p suppresses cell proliferation and cell cycle progression by targeting cyclin D2 in papillary thyroid carcinoma

Zhijun Zhao, Fei Yang, Yan Liu, Kai Fu, Shanghua Jing

Pages: 5237-5242 Published online on: 01 August 2018

Oct3/4 is potentially useful for the suppression of the proliferation and motility of hepatocellular carcinoma cells

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Naoki Ishige

Pages: 5243-5248 Published online on: 10 August 2018
Open Access

Triple primary cancer of the head and neck, skin and prostate: A case report and literature review

Nobuyuki Maruyama, Toshiyuki Nakasone, Osao Arakaki, Hirofumi Matsumoto, Tessho Maruyama, Akira Matayoshi, Takahiro Goto, Seiichi Saito, Naoki Yoshimi, Akira Arasaki, Kazuhide Nishihara

Pages: 5249-5256 Published online on: 10 August 2018

Comparison of redox parameters in ovarian endometrioma and its malignant transformation

Yoshikatsu Fujimoto, Shogo Imanaka, Yuki Yamada, Kenji Ogawa, Fuminori Ito, Naoki Kawahara, Chiharu Yoshimoto, Hiroshi Kobayashi

Pages: 5257-5264 Published online on: 31 July 2018

Expression of vasohibin‑1 and ‑2 predicts poor prognosis among patients with squamous cell carcinoma of the esophagus

Yamato Ninomiya, Soji Ozawa, Junya Oguma, Akihito Kazuno, Miho Nitta, Hiroshi Kajiwara, Yasufumi Sato

Pages: 5265-5274 Published online on: 01 August 2018

Increased EZH2 expression during the adenoma‑carcinoma sequence in colorectal cancer

Mayuko Ohuchi, Yasuo Sakamoto, Ryuma Tokunaga, Yuki Kiyozumi, Kenichi Nakamura, Daisuke Izumi, Keisuke Kosumi, Kazuto Harada, Junji Kurashige, Masaaki Iwatsuki, Yoshifumi Baba, Yuji Miyamoto, Naoya Yoshida, Takashi Shono, Hideaki Naoe, Yutaka Sasaki, Hideo Baba

Pages: 5275-5281 Published online on: 31 July 2018
Open Access

Effects of cisplatin on surgically induced endometriosis in a rat model

Zhanfei Li, Huibing Liu, Jinghe Lang, Guoru Zhang, Zhengxing He

Pages: 5282-5290 Published online on: 07 August 2018

miR‑27a in serum acts as biomarker for prostate cancer detection and promotes cell proliferation by targeting Sprouty2

Weiyin Gao, Zhengdong Hong, Hongwei Huang, Anyi Zhu, Shuangquan Lin, Cheng Cheng, Xiao Zhang, Gaode Zou, Zimin Shi

Pages: 5291-5298 Published online on: 07 August 2018

Osteopontin promotes hepatocellular carcinoma progression via the PI3K/AKT/Twist signaling pathway

Xinxin Yu, Yan Zheng, Xuchao Zhu, Xiaomei Gao, Chaoqun Wang, Yuanyuan Sheng, Wei Cheng, Lunxiu Qin, Ning Ren, Huliang Jia, Qiongzhu Dong

Pages: 5299-5308 Published online on: 08 August 2018

Hsp27 regulates epithelial mesenchymal transition, metastasis and proliferation in colorectal carcinoma

Lu Han, Yong Jiang, Dongxing Han, Weilin Tan

Pages: 5309-5316 Published online on: 09 August 2018

Long non‑coding RNA TUG1 promotes the proliferation of colorectal cancer cells through regulating Wnt/β‑catenin pathway

Chun Hong Xiao, Hai Zhong Yu, Chun Yan Guo, Zhi Mei Wu, Hong Yan Cao, Wei Bing Li, Jian Fen Yuan

Pages: 5317-5324 Published online on: 03 August 2018

Fanconi anemia in twins with neutropenia: A case report

Wenjun Deng, Mingyi Zhao, Yingting Liu, Lizhi Cao, Minghua Yang

Pages: 5325-5330 Published online on: 14 August 2018

MicroRNA‑324‑5p suppresses the migration and invasion of MM cells by inhibiting the SCFβ‑TrCP E3 ligase

Lannan Zhang, Dong Liu, Bo Tang, Aoshuang Xu, Haifan Huang, Yan Su, Jian Xu, Jun Deng, Liang Tang, Chunyan Sun, Yu Hu

Pages: 5331-5338 Published online on: 01 August 2018

Fenretinide targeting of human colon cancer sphere cells through cell cycle regulation and stress‑responsive activities

Lanlan Liu, Jiansheng Liu, Haiwei Wang, Hui Zhao, Yanzhi Du

Pages: 5339-5348 Published online on: 13 August 2018

A novel small inhibitor, LLL12, targets STAT3 in non‑small cell lung cancer in vitro and in vivo

Yanli Nie, Yuanyuan Li, Sheng Hu

Pages: 5349-5354 Published online on: 03 August 2018

MicroRNA‑99b promotes Helicobacter pylori‑induced autophagyand suppresses carcinogenesis by targeting mTOR

Liu Yang, Cong Li, Yujie Jia

Pages: 5355-5360 Published online on: 06 August 2018

Preclinical evaluation of 99mTc direct labeling ZHER2:V2 for HER2 positive tumors imaging

Yang Yang, Xinming Zhao, Yu Xing, Tianying Yu, Jingmian Zhang, Jianfang Wang

Pages: 5361-5366 Published online on: 08 August 2018

MicroRNA‑146a‑5p enhances ginsenoside Rh2‑induced anti‑proliferation and the apoptosis of the human liver cancer cell line HepG2

Weiwen Chen, Shuai Chu, Haixia Li, Yurong Qiu

Pages: 5367-5374 Published online on: 31 July 2018
Open Access

Identifying miRNA‑mRNA regulation network of major depressive disorder in ovarian cancer patients

Chengjiang Wu, Yangjing Zhao, Yuefang Liu, Xinxin Yang, Meina Yan, Yujiao Min, Zihui Pan, Shali Qiu, Sheng Xia, Jun Yu, Peifang Yang, Bing Wan, Qixiang Shao

Pages: 5375-5382 Published online on: 31 July 2018

PSA response following the ‘steroid switch’ in patients with castration‑resistant prostate cancer treated with abiraterone: A case report

Tomonori Kato, Satoko Kojima, Ayumi Fujimoto, Kotaro Otsuka, Takahito Suyama, Kyokushin Hou, Kazuhiro Araki, Hiroshi Masuda, Kazuto Yamazaki, Akira Komiya, Yukio Naya

Pages: 5383-5388 Published online on: 17 August 2018

Recruitment and significance of Th22 cells and Th17 cells in malignant ascites

Xian‑Wen Yang, Hai‑Xing Jiang, Ronge Lei, Wei‑Shun Lu, Shi‑Hui Tan, Shan‑Yu Qin

Pages: 5389-5397 Published online on: 16 August 2018

High expression of S100A12 on intratumoral stroma cells indicates poor prognosis following surgical resection of hepatocellular carcinoma

Hao Cai, Bo‑Gen Ye, Jian‑Yang Ao, Xiao‑Dong Zhu, Yuan‑Yuan Zhang, Zong‑Tao Chai, Cheng‑Hao Wang, Hui‑Chuan Sun

Pages: 5398-5404 Published online on: 06 August 2018

Association between IDH1/2 mutations and brain glioma grade

Lei Deng, Pengju Xiong, Yunhui Luo, Xiao Bu, Suokai Qian, Wuzhao Zhong, Shunqing Lv

Pages: 5405-5409 Published online on: 17 August 2018

Expression levels of the long noncoding RNA steroid receptor activator promote cell proliferation and invasion and predict patient prognosis in human cervical cancer

Hee Jung Kim, Lee Kyung Kim, San‑Hui Lee, Sun Ae Park, Kyung Jin Eoh, Young Tae Kim

Pages: 5410-5418 Published online on: 03 August 2018

Overexpression of RECQL4 is associated with poor prognosis in patients with gastric cancer

Honglei Chen, Kaitao Yuan, Xinyou Wang, Huashe Wang, Qiuning Wu, Xiaobin Wu, Junsheng Peng

Pages: 5419-5425 Published online on: 17 August 2018

Dipeptide γ‑secretase inhibitor treatment enhances the anti‑tumor effects of cisplatin against gastric cancer by suppressing cancer stem cell properties

Ryo Kato, Masaya Iwamuro, Hidenori Shiraha, Shigeru Horiguchi, Emi Tanaka, Ken Matsumoto, Atsushi Ohyama, Hiroaki Sawahara, Teruya Nagahara, Daisuke Uchida, Koichiro Tsutsumi, Hiroyuki Okada

Pages: 5426-5432 Published online on: 13 August 2018

Plasma ω‑3 and ω‑6 fatty acids in thyroid diseases

Xiang Li, Hui Li, Jing Zhao, Qi Dai, Chaoran Huang, Langping Jin, Fan Yang, Fuxue Chen, Ouchen Wang, Ying Gao

Pages: 5433-5440 Published online on: 09 August 2018

Identification of a novel splice variant of the human musashi‑1 gene

Lin Ma, Yating Shan, Heliang Ma, Ihab Elshoura, Muhammad Nafees, Kaiyong Yang, Wu Yin

Pages: 5441-5448 Published online on: 13 August 2018

Unfolded protein response, a link between endometrioid ovarian carcinoma and endometriosis: A pilot study

Andrea Ciavattini, Giovanni Delli Carpini, Matteo Serri, Alessandra Tozzi, Francesca Leoni, Eugenia Di Loreto, Franca Saccucci

Pages: 5449-5454 Published online on: 02 August 2018

Effects of gene polymorphisms on the risk of severe hyponatremia during DCF chemotherapy for patients with esophageal squamous cell carcinoma

Yasuhiro Arakawa, Yoshihiro Shirai, Kazumi Hayashi, Yujiro Tanaka, Akira Matsumoto, Katsunori Nishikawa, Shingo Yano

Pages: 5455-5462 Published online on: 31 July 2018

Left ventricle primary cardiac fibroma in an adult: A case report

Xing‑Ju Zheng, Bin Song

Pages: 5463-5465 Published online on: 03 August 2018

Survivin expression modulates the sensitivity of A549 lung cancer cells resistance to vincristine

Chengwei Zhou, Yonggang Zhu, Bin Lu, Weijun Zhao, Xiaodong Zhao

Pages: 5466-5472 Published online on: 07 August 2018

Wee1 kinase inhibitor MK‑1775 induces apoptosis of acute lymphoblastic leukemia cells and enhances the efficacy of doxorubicin involving downregulation of Notch pathway

Yanchao Duan, Xin Dong, Jing Nie, Peng Li, Fei Lu, Daoxin Ma, Chunyan Ji

Pages: 5473-5481 Published online on: 10 August 2018

Troglitazone inhibits the migration and invasion of PC‑3 human prostate cancer cells by upregulating E‑cadherin and glutathione peroxidase 3

Seo‑Na Chang, Ji Min Lee, Hanseul Oh, Ukjin Kim, Bokyeong Ryu, Jae‑Hak Park

Pages: 5482-5488 Published online on: 08 August 2018

Overexpression of MARCKS indicates a poor prognosis of oral squamous cell carcinoma

Chengjing Li, Rong Xia, Haowei Xue, Yukun Hu, Ming Sun, Dongdong Fang, Wenyu Yang, Feng Xiao, Jun Hou

Pages: 5498-5504 Published online on: 16 August 2018

Association of IRS2 overexpression with disease progression in intrahepatic cholangiocarcinoma

Huey‑Ling You, Ting‑Ting Liu, Shao‑Wen Weng, Chang‑Han Chen, Yu‑Ching Wei, Hock‑Liew Eng, Wan‑Ting Huang

Pages: 5505-5511 Published online on: 08 August 2018
Journal Cover

October-2018
Volume 16 Issue 4

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image