Journal Articles

Open Access

Renin angiotensin system deregulation as renal cancer risk factor (Review)

Paweł Sobczuk, Cezary Szczylik, Camillo Porta, Anna M. Czarnecka

Pages: 5059-5068 Published online on: 25 August 2017

MicroRNAs, a subpopulation of regulators, are involved in breast cancer progression through regulating breast cancer stem cells (Review)

Xuemei Fan, Wei Chen, Ziyi Fu, Lihua Zeng, Yongmei Yin, Hongyan Yuan

Pages: 5069-5076 Published online on: 01 September 2017
Open Access

Role of galectins in lung cancer (Review)

Wei‑An Chang, Ming‑Ju Tsai, Po‑Lin Kuo, Jen‑Yu Hung

Pages: 5077-5084 Published online on: 04 September 2017
Open Access

Research progress on circadian clock genes in common abdominal malignant tumors (Review)

Sheng‑Li Yang, Quan‑Guang Ren, Lu Wen, Jian‑Li Hu, Heng‑Yi Wang

Pages: 5091-5098 Published online on: 31 August 2017

Role and underlying mechanisms of the interstitial protein periostin in the diagnosis and treatment of malignant tumors (Review)

Dong Ye, Zhi Sen Shen, Shi Jie Qiu, Qun Li, Guo Li Wang

Pages: 5099-5106 Published online on: 01 September 2017

Aberrant chromatin remodeling in gynecological cancer (Review)

Ryuichiro Okawa, Kouji Banno, Miho Iida, Megumi Yanokura, Takashi Takeda, Moito Iijima, Haruko Kunitomi‑Irie, Kanako Nakamura, Masataka Adachi, Kiyoko Umene, Yuya Nogami, Kenta Masuda, Yusuke Kobayashi, Eiichiro Tominaga, Daisuke Aoki

Pages: 5107-5113 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Alternative splicing regulation in tumor necrosis factor‑mediated inflammation (Review)

Eduardo López‑Urrutia, Alma Campos‑Parra, Luis Alonso Herrera, Carlos Pérez‑Plasencia

Pages: 5114-5120 Published online on: 06 September 2017
Open Access

MicroRNA‑193a‑3p inhibits cell proliferation in prostate cancer by targeting cyclin D1

Yunfu Liu, Xin Xu, Xianglai Xu, Shiqi Li, Zhen Liang, Zhenghui Hu, Jian Wu, Yi Zhu, Xiaodong Jin, Xiao Wang, Yiwei Lin, Hong Chen, Yeqing Mao, Jindan Luo, Xiangyi Zheng, Liping Xie

Pages: 5121-5128 Published online on: 01 September 2017
Open Access

Effect of surgical margins on prognosis in aggressive fibromatosis: A single‑institutional analysis of 90 patients

Kamran Harati, Anais Jaenisch, Björn Behr, Ole Goertz, Ali Harati, Tobias Hirsch, Ingo Stricker, Marcus Lehnhardt, Adrien Daigeler

Pages: 5129-5134 Published online on: 01 September 2017
Open Access

Pyrrolidine dithiocarbamate sensitizes U251 brain glioma cells to temozolomide via downregulation of MGMT and BCL‑XL

Jun‑Hai Tang, Guo‑Hao Huang, Ke‑Jie Mou, Eric Erquan Zhang, Ningning Li, Lei Du, Xiao‑Peng Zhu, Ling Chen, Hui Yang, Ke‑Bin Zhang, Sheng‑Qing Lv

Pages: 5135-5144 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Expression profile of Oct‑4 lung cancer‑specific marker prior and subsequent to a salirasib treatment regime

Xiang Ao, Jie Zhou, Hong Ling Liang, Ming Jiang, Hong Sheng Li

Pages: 5145-5148 Published online on: 01 September 2017
Open Access

The role of LASS2 in regulating bladder cancer cell tumorigenicity in a nude mouse model

Yujin Chen, Haifeng Wang, Tao Xiong, Renchao Zou, Zhaoran Tang, Jiansong Wang

Pages: 5149-5156 Published online on: 04 September 2017
Open Access

Therapeutic effects of protein kinase N3 small interfering RNA and doxorubicin combination therapy on liver and lung metastases

Yoshiyuki Hattori, Takuto Kikuchi, Mari Nakamura, Kei‑Ichi Ozaki, Hiraku Onishi

Pages: 5157-5166 Published online on: 25 August 2017
Open Access

Large Wolffian adnexal tumor of the ovary: A case report and literature review

Ya‑Qiong Du, Shu‑Zheng Song, Xiao‑Chun Ni, Ju‑Gang Wu, Shou‑Lian Wang, Bo‑Jian Jiang, Ji‑Wei Yu

Pages: 5167-5170 Published online on: 31 August 2017
Open Access

Coexistence of p210BCR‑ABL and CBFβ‑MYH11 fusion genes in myeloid leukemia: A report of 4 cases

Yuan‑Yuan Wang, Wen‑Jing Ding, Feng Jiang, Zi‑Xing Chen, Jian‑Nong Cen, Xiao‑Fei Qi, Jian‑Ying Liang, Dan‑Dan Liu, Jin‑Lan Pan, Su‑Ning Chen

Pages: 5171-5178 Published online on: 24 August 2017
Open Access

Detection of somatic mutations in the mitochondrial DNA control region D‑loop in brain tumors: The first report in Malaysian patients

Abdul Aziz Mohamed Yusoff, Khairol Naaim Mohd Nasir, Khalilah Haris, Siti Zulaikha Nashwa Mohd Khair, Abdul Rahman Izaini Abdul Ghani, Zamzuri Idris, Jafri Malin Abdullah

Pages: 5179-5188 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Synergistic inhibitory effects of an engineered antibody‑like molecule ATF‑Fc and trastuzumab on tumor growth and invasion in a human breast cancer xenograft mouse model

Hongwei Zhou, Hongwei Wang, Guangyuan Yu, Zhihong Wang, Xi Zheng, Haifeng Duan, Junzhong Sun

Pages: 5189-5196 Published online on: 06 September 2017
Open Access

POEMS syndrome presentation with progressive weakness in upper and lower limbs: A case report

Chuang‑Jie Cao, Cheng‑Yun Dou, Ke‑Hua Zhou, Jin‑Bo Liu, Hong Lai

Pages: 5197-5202 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Identification of potential therapeutic targets for gliomas by bioinformatics analysis

Ke Ma, Zhihua Cheng, Liqun Sun, Haibo Li

Pages: 5203-5210 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Azithromycin attenuates acute radiation‑induced lung injury in mice

Fei Tang, Rui Li, Jianxin Xue, Jie Lan, He Xu, Yongmei Liu, Lin Zhou, You Lu

Pages: 5211-5220 Published online on: 24 August 2017
Open Access

Lack of microsatellite instability in gastrointestinal stromal tumors

Nathália C. Campanella, Cristovam Scapulatempo‑Neto, Lucas Faria Abrahão‑Machado, Antônio Talvane Torres De Oliveira, Gustavo N. Berardinelli, Denise Peixoto Guimarães, Rui M. Reis

Pages: 5221-5228 Published online on: 04 September 2017
Open Access

Lysosome‑associated protein transmembrane4β is involved in multidrug resistance processes of colorectal cancer

Yue‑Nan Huang, Xin Guo, Liu‑Ping You, Chun‑Jing Wang, Jia‑Qi Liu, Yun‑Long Li

Pages: 5229-5234 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Lumican expression in gastric cancer and its association with biological behavior and prognosis

Li Chen, Yuxin Zhang, Yanjiao Zuo, Fei Ma, Hongjiang Song

Pages: 5235-5240 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Treatment of osteosarcoma around the knee in skeletally immature patients

Weitao Yao, Qiqing Cai, Jiaqiang Wang, Songtao Gao

Pages: 5241-5248 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Germline cytotoxic lymphocytes defective mutations in Chinese patients with lymphoma

Xue Chen, Yang Zhang, Fang Wang, Mangju Wang, Wen Teng, Yuehui Lin, Xiangping Han, Fangyuan Jin, Yuanli Xu, Panxiang Cao, Jiancheng Fang, Ping Zhu, Chunrong Tong, Hongxing Liu

Pages: 5249-5256 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Methylation of 14‑3‑3σ gene and prognostic significance of 14‑3‑3σ expression in non‑small cell lung cancer

Pritsana Raungrut, Pingpond Petjaroen, Sarayut Lucien Geater, Warangkana Keeratichananont, Monlika Phukaoloun, Supaporn Suwiwat, Paramee Thongsuksai

Pages: 5257-5264 Published online on: 04 September 2017
Open Access

Retrospective analysis of the association between human epidermal growth factor receptor 2 amplification and chromosome enumeration probe 17 status in patients with breast cancer

Xiaoyu Hu, Yanan Li, Dong Yuan, Ruohan Li, Lingquan Kong, Hongyuan Li, Zhu Yang, Qiubo Yu

Pages: 5265-5270 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Knockdown of MSI1 inhibited the cell proliferation of human osteosarcoma cells by targeting p21 and p27

Jianbing Niu, Xiulian Zhao, Qingsheng Liu, Jinsan Yang

Pages: 5271-5278 Published online on: 01 September 2017
Open Access

Mismatched intratumoral distribution of [18F] fluorodeoxyglucose and 3'‑deoxy‑3'‑[18F] fluorothymidine in patients with lung cancer Corrigendum in /10.3892/ol.2018.8756

Xiangcheng Wang, Yulin He, Weina Zhou, Xia Bai, Yiwei Wu, Xuemei Wang, Xiao‑Feng Li

Pages: 5279-5284 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Co‑activation of Hedgehog and Wnt signaling pathways is associated with poor outcomes in triple negative breast cancer

Kimberly M. Arnold, Ryan T. Pohlig, Jennifer Sims‑Mourtada

Pages: 5285-5292 Published online on: 01 September 2017
Open Access

Methylation and expression of RECK, P53 and RUNX genes in patients with esophageal cancer

Yanrong Lu, Baerxiaguli Zabihula, Waresijiang Yibulayin, Xiang Liu

Pages: 5293-5298 Published online on: 31 August 2017
Open Access

Application of spontaneously closing cannula ileostomy in laparoscopic anterior resection of rectal cancer

Dong Chen, Huiying Zhao, Qiang Huang, Xiangming Xu, Xiaofei Cheng, Bingxin Ke, Danyang Wang, Hanju Hua, Jiahe Xu, Jianjiang Lin, Feng Ye

Pages: 5299-5306 Published online on: 01 September 2017
Open Access

Fangchinoline inhibits migration and causes apoptosis of human breast cancer MDA-MB-231 cells

Binggao Wang, Zhibo Xing, Fengmei Wang, Xinyan Yuan, Yanhui Zhang

Pages: 5307-5312 Published online on: 25 August 2017
Open Access

The prognostic significance of tumor lymphangiogenesis and lymphatic vessel density in endometrioid carcinoma of the uterine corpus

Mika Sakaki, Masanori Yasuda, Mitsutake Yano, Yoshiya Goto, Masaru Nakamura, Hidekazu Kayano, Kosei Hasegawa

Pages: 5313-5318 Published online on: 04 September 2017
Open Access

Expression of circadian clock genes in human colorectal adenoma and carcinoma

Tomoyuki Momma, Hirokazu Okayama, Masaru Saitou, Hidekazu Sugeno, Nobuhiro Yoshimoto, Yuji Takebayashi, Shinji Ohki, Seiichi Takenoshita

Pages: 5319-5325 Published online on: 04 September 2017
Open Access

Inhibitory effect of carboplatin in combination with bevacizumab on human retinoblastoma in an in vitro and in vivo model

Qi Zhang, Yong Cheng, Lvzhen Huang, Yujing Bai, Jianhong Liang, Xiaoxin Li

Pages: 5326-5332 Published online on: 25 August 2017
Open Access

Endocan silencing induces programmed cell death in hepatocarcinoma

Jinghui Yang, Shihou Sheng, Qiwei Yang, Li Li, Shaoyou Qin, Shan Yu, Xuewen Zhang

Pages: 5333-5339 Published online on: 31 August 2017
Open Access

Synergistic anti‑proliferative and pro‑apoptotic activities of 5F and cisplatin in human non‑small cell lung cancer NCI‑H23 cells

Yuchan Li, Wende Li, Wusheng Deng, Yuhong Gan, Kefeng Wu, Jie Sun

Pages: 5347-5353 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Lentivirus‑mediated RNA interference inhibits the tumorigenicity of cluster of differentiation 44+ tumor cells in hypopharyngeal cancer

Chenling Shen, Bin Ye, Haixia Hu, Chen Nie, Yan Ma, Jingrong Lv, Hao Wu, Mingliang Xiang

Pages: 5354-5360 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Screening of potential therapy targets for prostate cancer using integrated analysis of two gene expression profiles

Rui Zhao, Yao Wang, Muchun Zhang, Xinquan Gu, Weihua Wang, Jiufeng Tan, Xin Wei, Ning Jin

Pages: 5361-5369 Published online on: 04 September 2017
Open Access

Elevated FKBP52 expression indicates a poor outcome in patients with breast cancer

Chaoqun Hong, Ting Li, Fan Zhang, Xiao Wu, Xipeng Chen, Xiaojiang Cui, Guojun Zhang, Yukun Cui

Pages: 5379-5385 Published online on: 25 August 2017
Open Access

Co‑expression and significance of Dok2 and Ras p21 protein activator 1 in breast cancer

Jiangrong Huang, Xiaochun Peng, Kun Zhang, Chunyan Li, Bo Su, Yanxiang Zhang, Wangui Yu

Pages: 5386-5392 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Bioinformatics analysis of SRSF1‑controlled gene networks in colorectal cancer

Junxiu Sheng, Jinyao Zhao, Qiuhong Xu, Linlin Wang, Wenjing Zhang, Yang Zhang

Pages: 5393-5399 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Astaxanthin inhibits gemcitabine‑resistant human pancreatic cancer progression through EMT inhibition and gemcitabine resensitization

Tao Yan, Hai‑Ying Li, Jian‑Song Wu, Qiang Niu, Wei‑Hong Duan, Qing‑Zeng Han, Wang‑Ming Ji, Tao Zhang, Wei Lv

Pages: 5400-5408 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Combined aspirin and apatinib treatment suppresses gastric cancer cell proliferation

Wei Zhang, Yongsheng Tan, Heping Ma

Pages: 5409-5417 Published online on: 31 August 2017
Open Access

Quantitative analysis of permeability for glioma grading using dynamic contrast‑enhanced magnetic resonance imaging

Ming Zhao, Li‑Li Guo, Ning Huang, Qiong Wu, Li Zhou, Hui Zhao, Jing Zhang, Kuang Fu

Pages: 5418-5426 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Impact of tumoral carbonic anhydrase IX and Ki‑67 expression on survival in oral squamous cell carcinoma patients

Nigel T. Brockton, Pawadee Lohavanichbutr, Emeka K. Enwere, Melissa P. Upton, Elizabeth N. Kornaga, Steven C. Nakoneshny, Pinaki Bose, Chu Chen, Joseph C. Dort

Pages: 5434-5442 Published online on: 25 August 2017
Open Access

ASA404, a vascular disrupting agent, as an experimental treatment approach for brain tumors

Oliver Bähr, Stefanie Gross, Patrick N. Harter, Elmar Kirches, Christian Mawrin, Joachim P. Steinbach, Michel Mittelbronn

Pages: 5443-5451 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Correlation of MMP-9 and p53 protein expression with prognosis in metastatic spinal tumor of lung cancer

Shuquan Zhang, Minfei Wu, Yi Zhao, Rui Gu, Chuangang Peng, Jiabei Liu, Qingsan Zhu, Ye Li

Pages: 5452-5456 Published online on: 05 September 2017
Open Access

Mammalian sterile 20‑like kinase 1 expression and its prognostic significance in patients with breast cancer

Xiao‑Yan Lin, Feng‑Feng Cai, Ming‑Hong Wang, Xin Pan, Fang Wang, Lu Cai, Rong‑Rong Cui, Su Chen, Ewelina Biskup

Pages: 5457-5463 Published online on: 28 August 2017
Open Access

Stereolithographic model‑assisted reconstruction of the mandibular condyle with a vascularized fibular flap following hemimandibulectomy: Evaluation of morphological and functional outcomes

Hitoshi Yoshimura, Shinpei Matsuda, Seigo Ohba, Yoshiki Minegishi, Kunihiro Nakai, Shigeharu Fujieda, Kazuo Sano

Pages: 5471-5483 Published online on: 07 September 2017

Role of cytochrome P450 2J2 on cell proliferation and resistance to an anticancer agent in hepatocellular carcinoma HepG2 cells

Geun Hye Hwang, So Mi Park, Ho Jae Han, Kyoung Min Baek, Joong Sun Kim, Woochul Chang, Ho Jin Lee, Seung Pil Yun, Jung Min Ryu, Min Young Lee

Pages: 5484-5490 Published online on: 28 August 2017

Expression and significance of secreted protein acidic and rich in cysteine in human osteosarcoma

Yongkun Yang, Xiaohui Niu, Weifeng Liu, Hairong Xu

Pages: 5491-5496 Published online on: 01 September 2017

Potential role of indoleamine 2,3‑dioxygenase in primary biliary cirrhosis

Kashif Asghar, John Brain, Jeremy M. Palmer, Stephen Douglass, Fatmah M. A. Naemi, Graeme O'Boyle, John Kirby, Simi Ali

Pages: 5497-5504 Published online on: 28 August 2017

Immunohistochemical profile and prognostic significance in primary central nervous system lymphoma: Analysis of 89 cases

Jing Liu, Yaming Wang, Yuantao Liu, Zhe Liu, Qu Cui, Nan Ji, Shengjun Sun, Bingxu Wang, Yajie Wang, Xuefei Sun, Yuanbo Liu

Pages: 5505-5512 Published online on: 06 September 2017

Blocking integrin β1 decreases adhesion in chemoresistant urothelial cancer cell lines

Stefan Vallo, Jochen Rutz, Miriam Kautsch, Ria Winkelmann, Martin Michaelis, Felix Wezel, Georg Bartsch, Axel Haferkamp, Florian Rothweiler, Roman A. Blaheta, Jindrich Cinatl Jr

Pages: 5513-5518 Published online on: 04 September 2017

Helicobacter pylori modulates cyclooxygenase‑2 and 15‑hydroxy prostaglandin dehydrogenase in gastric cancer

Jianqiu Zhao, Shujun Wen, Xingfen Wang, Zhiguang Zhang

Pages: 5519-5525 Published online on: 28 August 2017

Klotho expression is correlated to molecules associated with epithelial‑mesenchymal transition in lung squamous cell carcinoma

Takayuki Ibi, Jitsuo Usuda, Tatsuya Inoue, Akira Sato, Kyoshiro Takegahara

Pages: 5526-5532 Published online on: 31 August 2017

MicroRNA profiling and bioinformatics analyses reveal the potential roles of microRNAs in chordoma

Kangwu Chen, Hao Chen, Kai Zhang, Siwei Sun, Jianqiang Mo, Jian Lu, Zhonglai Qian, Huilin Yang

Pages: 5533-5539 Published online on: 28 August 2017

Pteisolic acid G, a novel ent‑kaurane diterpenoid, inhibits viability and induces apoptosis in human colorectal carcinoma cells

Shuangli Qiu, Xin Wu, Hongbo Liao, Xiaobin Zeng, Senwang Zhang, Xiaofen Lu, Xiaohong He, Xiaoqi Zhang, Wencai Ye, Hua Wu, Xiaohui Zhu

Pages: 5540-5548 Published online on: 06 September 2017

Function of the macrophage‑capping protein in colorectal carcinoma

Wei Wu, Jingdi Chen, Qianshan Ding, Sheng Yang, Jianping Wang, Honggang Yu, Jun Lin

Pages: 5549-5555 Published online on: 06 September 2017

LncRNA UCA1 promotes the invasion and EMT of bladder cancer cells by regulating the miR‑143/HMGB1 pathway

Junhua Luo, Jing Chen, Hang Li, Yu Yang, Haichao Yun, Shangqi Yang, Xiangming Mao

Pages: 5556-5562 Published online on: 04 September 2017

Aviscumine, a recombinant ribosomal inhibitor, increases the antitumor activity of natural killer cells

Gabriele Gamerith, Arno Amann, Bettina Schenk, Thomas Auer, Hans Lentzen, Dirk O. Mügge, Katharina M. Cima, Judith Löffler‑Ragg, Wolfgang Hilbe, Heinz Zwierzina

Pages: 5563-5568 Published online on: 31 August 2017

Hesperidin inhibits ovarian cancer cell viability through endoplasmic reticulum stress signaling pathways

Jun Zhao, Yali Li, Jinfang Gao, Yinshan De

Pages: 5569-5574 Published online on: 01 September 2017

Adenine causes cell cycle arrest and autophagy of chronic myelogenous leukemia K562 cells via AMP-activated protein kinase signaling

San-Yuan Chen, Chun-Hsiang Lin, Jiun-Tsai Lin, Yi-Fang Cheng, Han-Min Chen, Shao-Hsuan Kao

Pages: 5575-5580 Published online on: 06 September 2017

Curcumin inhibits MCF‑7 cells by modulating the NF‑κB signaling pathway

Jun‑Li Liu, Yan‑Yan Pan, Ou Chen, Yun Luan, Xia Xue, Jing‑Jie Zhao, Ling Liu, Hong‑Ying Jia

Pages: 5581-5584 Published online on: 31 August 2017

Puerarin induces cell apoptosis in human chondrosarcoma cell line SW1353 via inhibition of the PI3K/Akt signaling pathway

Li Huang, Junqing Cao, Lan Cao, Ling Gao, Ying Yang, Li Xu

Pages: 5585-5590 Published online on: 06 September 2017

Overexpression of tumor suppressor gene ZNF750 inhibits oral squamous cell carcinoma metastasis

Hongli Yang, Li Pan, Cong Xu, Yingxin Zhang, Keyi Li, Shuangfeng Chen, Bin Zhang, Zhijun Liu, Le‑Xin Wang, Haiying Chen

Pages: 5591-5596 Published online on: 07 September 2017

Zoledronic acid sensitizes rhabdomyosarcoma cells to cytolysis mediated by human γδ T cells

Ling‑Ling Sun, Zheng‑Liang Zhang, Ying‑Jun Li, Sheng‑Dong Wang, Heng‑Yuan Li, Bing‑Hao Li, Ting Zhu, Zhao‑Ming Ye

Pages: 5597-5604 Published online on: 06 September 2017

The oncogenic transcription factor ERG represses the transcription of the tumour suppressor gene PTEN in prostate cancer cells

Patricia Adamo, Sean Porazinski, Shavanthi Rajatileka, Samantha Jumbe, Rachel Hagen, Man‑Kim Cheung, Ian Wilson, Michael R. Ladomery

Pages: 5605-5610 Published online on: 28 August 2017

Predictors of EGFR mutation and factors associated with clinical tumor stage at diagnosis: Experience of the INSIGHT study in Poland

Rodryg Ramlau, Paweł Krawczyk, Rafał Dziadziuszko, Izabela Chmielewska, Janusz Milanowski, Włodzimierz Olszewski, Katarzyna Stencel, Katarzyna Ramlau‑Piątek, Agnieszka Segiet, Michał Skroński, Jacek Grudny, Joanna Chorostowska‑Wynimko

Pages: 5611-5618 Published online on: 07 September 2017

How to detect the rare BCR‑ABL (e14a3) transcript: A case report and literature review

Lin‑Hui Hu, Lian‑Fang Pu, Dong‑Dong Yang, Cui Zhang, Hui‑Ping Wang, Yang‑Yang Ding, Man‑Man Li, Zhi‑Min Zhai, Shudao Xiong

Pages: 5619-5623 Published online on: 28 August 2017

miR‑514a‑3p functions as a tumor suppressor in renal cell carcinoma

Lu Jin, Yifan Li, Zeng Zhang, Tao He, Jia Hu, Jiaju Liu, Mingwei Chen, Yaoting Gui, Shangqi Yang, Xiangming Mao, Yun Chen, Yongqing Lai

Pages: 5624-5630 Published online on: 31 August 2017

Upregulation of microRNA‑18b induces phosphatase and tensin homolog to accelerate the migration and invasion abilities of ovarian cancer

Xiaofang Han, Yan Zhang, Dong Wang, Xinyun Fu, Meiqing Li, Aiming Wang

Pages: 5631-5637 Published online on: 31 August 2017

Exogenous DKK‑3/REIC inhibits Wnt/β‑catenin signaling and cell proliferation in human kidney cancer KPK1

Jiaqi Xu, Takuya Sadahira, Rie Kinoshita, Shun‑Ai Li, Peng Huang, Koichiro Wada, Motoo Araki, Kazuhiko Ochiai, Hirofumi Noguchi, Masakiyo Sakaguchi, Yasutomo Nasu, Masami Watanabe

Pages: 5638-5642 Published online on: 28 August 2017

Similarity in the functions of HIF‑1α and HIF‑2α proteins in cervical cancer cells

Lixia Jiang, Shaohua Shi, Qiaofa Shi, Huijuan Zhang, Rong Hu, Meizhen Wang

Pages: 5643-5651 Published online on: 28 August 2017

Role of 5‑Aza‑CdR in mitomycin‑C chemosensitivity of T24 bladder cancer cells

Hui‑Hui Zhang, Bo Huang, You‑Han Cao, Qing Li , Han‑Feng Xu

Pages: 5652-5656 Published online on: 31 August 2017

Value of endorectal ultrasonography in measuring the extent of mesorectal invasion and substaging of T3 stage rectal cancer

Guangxi Zhong, Yi Xiao, Weixun Zhou, Weidong Pan, Qingli Zhu, Jing Zhang, Yuxin Jiang

Pages: 5657-5663 Published online on: 06 September 2017
Open Access

[Corrigendum] A novel t(9;22;11) translocation involving 11q24 in a patient with chronic myeloid leukemia: A case report

Jaehyeon Lee, Dal Sik Kim, Hye Soo Lee, Sam Im Choi, Yong Gon Cho

Pages: 5664-5664 Published online on: 01 September 2017
Open Access

Immune‑related adverse events during anticancer immunotherapy: Pathogenesis and management (Review)

Stefania Stucci, Raffaele Palmirotta, Anna Passarelli, Erica Silvestris, Antonella Argentiero, Laura Lanotte, Silvana Acquafredda, Annalisa Todisco, Franco Silvestris

Pages: 5671-5680 Published online on: 08 September 2017

Advances in targeting the transforming growth factor β1 signaling pathway in lung cancer radiotherapy (Review)

Zhonghua Lu, Yiting Tang, Judong Luo, Shuyu Zhang, Xifa Zhou, Lei Fu

Pages: 5681-5687 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Inhibition of DMH‑DSS‑induced colorectal cancer by liposomal bovine lactoferrin in rats

Yuka Sugihara, Xiaoxu Zuo, Takashi Takata, Shengjian Jin, Mutumi Miyauti, Atusi Isikado, Hiromichi Imanaka, Masaaki Tatsuka, Guangying Qi, Fumio Shimamoto

Pages: 5688-5694 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Acidic stress induces apoptosis and inhibits angiogenesis in human bone marrow‑derived endothelial progenitor cells

Shuai Huang, Peiheng He, Dongliang Xu, Jinglei Li, Xinsheng Peng, Yubo Tang

Pages: 5695-5702 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Downregulation of miR‑186 is associated with metastatic recurrence of gastrointestinal stromal tumors

Takeshi Niinuma, Masahiro Kai, Hiroshi Kitajima, Eiichiro Yamamoto, Taku Harada, Reo Maruyama, Takayuki Nobuoka, Toshirou Nishida, Tatsuo Kanda, Tadashi Hasegawa, Takashi Tokino, Tamotsu Sugai, Yasuhisa Shinomura, Hiroshi Nakase, Hiromu Suzuki

Pages: 5703-5710 Published online on: 08 September 2017
Open Access

miR‑214 targets the PTEN‑mediated PI3K/Akt signaling pathway and regulates cell proliferation and apoptosis in ovarian cancer

Jing Liu, Weiyan Chen, Haiyan Zhang, Ting Liu, Lin Zhao

Pages: 5711-5718 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Role of high mobility group A1 and body mass index in the prognosis of patients with breast cancer

Shizhen Zhang, Rui Lei, Jingjing Wu, Jinlan Shan, Zujian Hu, Lirong Chen, Xingchang Ren, Lifang Yao, Jian Wang, Xiaochen Wang

Pages: 5719-5726 Published online on: 15 September 2017
Open Access

High expression of monocarboxylate transporter 4 predicts poor prognosis in patients with lung adenocarcinoma

Yushu Ruan, Fanjun Zeng, Zhiqiang Cheng, Xianda Zhao, Pin Fu, Honglei Chen

Pages: 5727-5734 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Distribution of uridine diphosphate glucuronosyltransferase 1A polymorphisms and their role in irinotecan‑induced toxicity in patients with cancer

Yang Wang, Cuihua Yi, Yawei Wang, Hui Li, Bei Li, Dan Wang, Jintong Du, Lian Liu, Xiuwen Wang

Pages: 5743-5752 Published online on: 14 September 2017
Open Access

Application of dual-source CT perfusion imaging and MRI for the diagnosis of primary liver cancer

Dongwen Zhang, Aixia Xu

Pages: 5753-5758 Published online on: 15 May 2017
Open Access

RASSF1A and SIRT6 in non-small cell lung cancer: Relationship with clinical outcome

Tao Chen, Zhaojun Sun, Fengling Liu, Qiang Wang

Pages: 5759-5764 Published online on: 15 May 2017
Open Access

A novel method to identify differential pathways in uterine leiomyomata based on network strategy

Hui‑Ling Wang, Jing Liu, Zhao‑Min Qin

Pages: 5765-5772 Published online on: 14 September 2017
Open Access

Nuclear paraspeckle assembly transcript 1 promotes the metastasis and epithelial‑mesenchymal transition of hepatoblastoma cells by inhibiting miR‑129‑5p

Ming‑Cui Fu, Li‑Qun Yuan, Ting Zhang, Xiang‑Ming Yan, Yun Zhou, Hong‑Liang Xia, Yi Wu, Li‑Xiao Xu, Xu Cao, Jian Wang

Pages: 5773-5778 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Brain metastatic alveolar soft‑part sarcoma: Clinicopathological profiles, management and outcomes

Xiaogang Tao, Zonggang Hou, Zhen Wu, Shuyu Hao, Baiyun Liu

Pages: 5779-5784 Published online on: 14 September 2017
Open Access

Calcifying cystic odontogenic tumor accompanied by a dentigerous cyst: A case report

Shoko Gamoh, Hironori Akiyama, Chisato Furukawa, Yuki Matsushima, Tomio Iseki, Masahiro Wato, Akio Tanaka, Shosuke Morita, Kimishige Shimizutani

Pages: 5785-5790 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Prognostic value of copper transporter 1 expression in patients with clear cell renal cell carcinoma

Yu Xia, Li Liu, Qi Bai, Qilai Long, Jiajun Wang, Wei Xi, Jiejie Xu, Jianming Guo

Pages: 5791-5800 Published online on: 14 September 2017
Open Access

Analysis of imaging characteristics of primary malignant bone tumors in children

Yingwei Sun, Xueyong Liu, Shinong Pan, Chunbo Deng, Xiaohan Li, Qiyong Guo

Pages: 5801-5810 Published online on: 14 September 2017
Open Access

Aberrant expression of CD133 and CD82 in patients with pediatric acute lymphoblastic leukemia and the clinical significance

Hongyan Ji, Li Chen, Yunpeng Dai, Xiaojun Sun, Xiuli Li, Qi Wang, Daoxin Ma, Dongdong Du, Ping Zhao, Yulin Wang

Pages: 5811-5818 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Knockdown of FUSE binding protein 1 enhances the sensitivity of epithelial ovarian cancer cells to carboplatin

Jinli Zhang, Xifeng Xiong, Xing Hua, Wenjuan Cao, Shengnan Qin, Libing Dai, Peihong Liang, Huiling Zhang, Zhihe Liu

Pages: 5819-5824 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Correlation between the presence of circulating tumor cells and the pathologic type and staging of non-small cell lung cancer during the early postoperative period

Zhanqiang Xie, Xiaotian Gao, Keluo Cheng, Lishuang Yu

Pages: 5825-5830 Published online on: 07 September 2017
Open Access

Ginkgolic acid inhibits the invasiveness of colon cancer cells through AMPK activation

Lina Qiao, Jianbao Zheng, Xianzhen Jin, Guangbing Wei, Guanghui Wang, Xuejun Sun, Xuqi Li

Pages: 5831-5838 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Functional analysis of BRCT missense mutations in BRCA1‑mutated Chinese Han familial breast cancer

Hong Zhang, Linsen Li, Yuxia Wang, C. Cameron Yin, Yuntao Xie, Xijuan Liu, Huirong Ding, Zhihua Tian, Jing Shen, Long He, Miaoran Xia, Xi Ma, Lina Wu

Pages: 5839-5844 Published online on: 19 September 2017
Open Access

MicroRNA‑10b expression in node‑negative breast cancer‑correlation with metastasis and angiogenesis

Xia Liu, Yong Guan, Li Wang, Yun Niu

Pages: 5845-5852 Published online on: 08 September 2017
Open Access

Grape seed proanthocyanidins induce mitochondrial pathway‑mediated apoptosis in human colorectal carcinoma cells

Chen Zhang, Weili Chen, Xuhao Zhang, Yanbing Zheng, Fengli Yu, Yulong Liu, Yi Wang

Pages: 5853-5860 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Chest wall-parallel vs. conventional subclavian venous catheterization in cancer chemotherapy: A comparison of complication rates

Libo Li, Hang Li, Linli Xu, Lei Song

Pages: 5861-5864 Published online on: 13 September 2017
Open Access

The relationship between MMP-2 and MMP-9 expression levels with breast cancer incidence and prognosis

Hai Li, Zhenwei Qiu, Feng Li, Chunlei Wang

Pages: 5865-5870 Published online on: 13 September 2017
Open Access

PAX8 is a potential marker for the diagnosis of primary epithelial ovarian cancer

Hong‑Juan Chai, Qing Ren, Qin Fan, Liu Ye, Guang‑Ye Du, Hua‑Wen Du, Wei Xu, Yue Li, Lan Zhang, Zhong‑Ping Cheng

Pages: 5871-5875 Published online on: 15 September 2017
Open Access

SPARC inhibits breast cancer bone metastasis and may be a clinical therapeutic target

Jingjing Ma, Sheng Gao, Xiju Xie, Erhu Sun, Min Zhang, Qian Zhou, Cheng Lu

Pages: 5876-5882 Published online on: 14 September 2017
Open Access

High level of homeobox A9 and PBX homeobox 3 expression in gastric cancer correlates with poor prognosis

Ying‑Yu Ma, Yuancheng Zhang, Xiao‑Zhou Mou, Zheng‑Chuang Liu, Guo‑Qing Ru, Erguang Li

Pages: 5883-5889 Published online on: 14 September 2017
Open Access

CD44+/CD24‑ phenotype predicts a poor prognosis in triple‑negative breast cancer

Hui Wang, Li Wang, Ying Song, Shuhuai Wang, Xu Huang, Qijia Xuan, Xinmei Kang, Qingyuan Zhang

Pages: 5890-5898 Published online on: 15 September 2017
Open Access

T‑cell immunoglobulin mucin‑3 as a potential inducer of the epithelial‑mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma

Huapeng Lin, Bin Yang, Mujian Teng

Pages: 5899-5905 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Effect of siRNA‑mediated gene silencing of transketolase on A549 lung cancer cells

Huan Lu, Huili Zhu

Pages: 5906-5912 Published online on: 08 September 2017
Open Access

Silencing of semaphorin 3C suppresses cell proliferation and migration in MCF‑7 breast cancer cells

Xiaofang Zhu, Xiangjian Zhang, Zhiqiang Ye, Yizuo Chen, Lin Lv, Xiaohua Zhang, Hongye Hu

Pages: 5913-5917 Published online on: 08 September 2017
Open Access

Low‑dose valproic acid with low‑dose gemcitabine augments MHC class I‑related chain A/B expression without inducing the release of soluble MHC class I‑related chain A/B

Tomoharu Miyashita, Kenji Miki, Takashi Kamigaki, Isamu Makino, Hidehiro Tajima, Shinichi Nakanuma, Hironori Hayashi, Hiroyuki Takamura, Sachio Fushida, Ali K. Ahmed, John W. Harmon, Tetsuo Ohta

Pages: 5918-5926 Published online on: 14 September 2017
Open Access

Intron‑specific shRNA‑mediated downregulation of survivin and promotion of apoptosis in HeLa cells

Yue‑Li Wang, Xin Shao, Fa Wang, Liang Zeng, Liang Hu, Shi‑Quan Cui, Gan Hou, Di‑Nan Huang

Pages: 5927-5933 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Fatty acid synthase affects expression of ErbB receptors in epithelial to mesenchymal transition of breast cancer cells and invasive ductal carcinoma

Tingting Chen, Lan Zhou, Hua Li, Yuan Tian, Junqin Li, Lihua Dong, Yuhua Zhao, Dapeng Wei

Pages: 5934-5946 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Squamous cell transformation and EGFR T790M mutation as acquired resistance mechanisms in a patient with lung adenocarcinoma treated with a tyrosine kinase inhibitor: A case report

Rossella Bruno, Agnese Proietti, Greta Alì, Gianfranco Puppo, Alessandro Ribechini, Antonio Chella, Gabriella Fontanini

Pages: 5947-5951 Published online on: 08 September 2017
Open Access

Reduced miR‑125a levels associated with poor survival of patients with hepatocellular cancer

Gaixia Lu, Yushui Ma, Chengyou Jia, Huiqiong Yang, Ruting Xie, Pei Luo, Li Chai, Haidong Cai, Mingxiang Cai, Zhongwei Lv, Xianling Cong, Da Fu

Pages: 5952-5958 Published online on: 06 September 2017
Open Access

Inhibition of cyclooxygenase‑2 sensitizes lung cancer cells to radiation‑induced apoptosis Corrigendum in /10.3892/ol.2019.10268

Zhi‑Qiang Han, Hongwei Liao, Feng Shi, Xiao‑Ping Chen, Hua‑Cheng Hu, Ming‑Qing Tian, Li‑Hua Wang, Songmin Ying

Pages: 5959-5965 Published online on: 14 September 2017
Open Access

Higher expression level of tyrosine kinase‑like orphan receptor 2 and Wnt member 5a in papillary thyroid carcinoma is associated with poor prognosis

Liang Chen, Lianmei Zhao, Mingjian Ding, Meng Yang, Wenhua Yang, Guozhong Cui, Baoen Shan

Pages: 5966-5972 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Upregulation of TCTP is associated with cholangiocarcinoma progression and metastasis

Nattaporn Phanthaphol, Anchalee Techasen, Watcharin Loilome, Suyanee Thongchot, Raynoo Thanan, Sakkarn Sungkhamanon, Narong Khuntikeo, Puangrat Yongvanit, Nisana Namwat

Pages: 5973-5979 Published online on: 18 September 2017
Open Access

Dysregulation of KRAS signaling in pancreatic cancer is not associated with KRAS mutations and outcome

Radmila Lemstrova, Veronika Brynychova, David J. Hughes, Viktor Hlavac, Pavel Dvorak, Joanne E. Doherty, Helena A. Murray, Martin Crockard, Martin Oliverius, Jan Hlavsa, Eva Honsova, Jan Mazanec, Zdenek Kala, Martin Lovecek, Roman Havlik, Jiri Ehrmann, Ondrej Strouhal, Pavel Soucek, Bohuslav Melichar, Beatrice Mohelnikova-Duchonova

Pages: 5980-5988 Published online on: 14 September 2017
Open Access

MicroRNA‑10a suppresses breast cancer progression via PI3K/Akt/mTOR pathway

Kongliang Ke, Tingting Lou

Pages: 5994-6000 Published online on: 14 September 2017
Open Access

Selection of reference genes for gene expression studies in human bladder cancer using SYBR‑Green quantitative polymerase chain reaction

Chuanxia Zhang, Yong Qiang Wang, Guangyi Jin, Song Wu, Jun Cui, Rong‑Fu Wang

Pages: 6001-6011 Published online on: 19 September 2017
Open Access

CD109 expression is upregulated in penile squamous cell carcinoma

Fengyun Dong, Jin Wang, Yinghua Xu, Zuowang Cheng, Xiaocui Chen, Yifan Wang, Ju Liu

Pages: 6012-6016 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Expression of the cytoskeleton regulatory protein Mena in human gastric carcinoma and its prognostic significance

Lihua Xu, Huo Tan, Ruiming Liu, Qungai Huang, Nana Zhang, Xi Li, Jiani Wang

Pages: 6024-6030 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Eupatolide inhibits the TGF‑β1‑induced migration of breast cancer cells via downregulation of SMAD3 phosphorylation and transcriptional repression of ALK5 Corrigendum in /10.3892/ol.2018.8427

Ariundavaa Boldbaatar, Sunyi Lee, Sora Han, Ae Lee Jeong, Hye In Ka, Sumiyasuren Buyanravjikh, Jeong Hyung Lee, Jong‑Seok Lim, Myung Sok Lee, Young Yang

Pages: 6031-6039 Published online on: 15 September 2017
Open Access

Differential gene expression analysis in glioblastoma cells and normal human brain cells based on GEO database

Anping Wang, Guibin Zhang

Pages: 6040-6044 Published online on: 12 September 2017

Impact of the individualization of the first‑line chemotherapy for advanced colorectal cancer based on collagen gel droplet‑embedded drug sensitivity test

Takumi Ochiai, Kazuhiko Nishimura, Tomoo Watanabe, Masayuki Kitajima, Akinori Nakatani, Kiichi Nagayasu, Shigetoshi Naito, Tsuyoshi Sato, Kenji Kishine, Yu Abe, Chihiro Hara, Susumu Yamada, Satomi Mashiko, Isao Nagaoka

Pages: 6045-6052 Published online on: 15 September 2017

Temporomandibular dislocation caused by pancreatic cancer metastasis: A case report

Shinpei Matsuda, Hitoshi Yoshimura, Sadahiko Kondo, Kazuo Sano

Pages: 6053-6058 Published online on: 15 September 2017

Effect of pretreatment psoas muscle mass on survival for patients with unresectable pancreatic cancer undergoing systemic chemotherapy

Noriko Ishii, Yoshinori Iwata, Hiroki Nishikawa, Hirayuki Enomoto, Nobuhiro Aizawa, Akio Ishii, Yuho Miyamoto, Yukihisa Yuri, Kunihiro Hasegawa, Chikage Nakano, Takashi Nishimura, Kazunori Yoh, Yoshiyuki Sakai, Naoto Ikeda, Tomoyuki Takashima, Ryo Takata, Hiroko Iijima, Shuhei Nishiguchi

Pages: 6059-6065 Published online on: 15 September 2017

Induction of oxidative stress by anticancer drugs in the presence and absence of cells

Chikako Yokoyama, Yuto Sueyoshi, Mika Ema, Yumi Mori, Kazuto Takaishi, Hisashi Hisatomi

Pages: 6066-6070 Published online on: 14 September 2017

Gene expression profile comparison between colorectal cancer and adjacent normal tissues

Qian Yang, Maohui Feng, Xiang Ma, Huachi Li, Wei Xie

Pages: 6071-6078 Published online on: 08 September 2017

Transcriptome analysis reveals dysregulated long non‑coding RNAs and mRNAs associated with extrahepatic cholangiocarcinoma progression

Fumin Zhang, Ming Wan, Yi Xu, Zhenglong Li, Pengcheng Kang, Xingming Jiang, Yimin Wang, Zhidong Wang, Xiangyu Zhong, Chunlong Li, Yunfu Cui

Pages: 6079-6084 Published online on: 18 September 2017

Comparison of miRNA and gene expression profiles between metastatic and primary prostate cancer

Kaimin Guo, Zuowen Liang, Fubiao Li, Hongliang Wang

Pages: 6085-6090 Published online on: 15 September 2017

Structural MRI research in patients with nasopharyngeal carcinoma following radiotherapy: A DTI and VBM study

Xi Leng, Peng Fang, Huan Lin, Jie An, Xin Tan, Chi Zhang, Donglin Wu, Wen Shen, Shijun Qiu

Pages: 6091-6096 Published online on: 15 September 2017

MicroRNA‑25 contributes to cisplatin resistance in gastric cancer cells by inhibiting forkhead box O3a

Jingbo He, Huixiong Qi, Fang Chen, Chuanhua Cao

Pages: 6097-6102 Published online on: 18 September 2017

Overexpression of CD164 in oral cavity squamous cell carcinoma predicts a favourable prognosis

Jia‑Hong Chen, Wei‑Liang Chen, James Yi‑Hsin Chan, Yuan‑Wu Chen, Yi‑Jen Peng, Ming‑Fang Cheng, Chun‑Shu Lin

Pages: 6103-6108 Published online on: 15 September 2017

Epigenetic analysis of FHL1 tumor suppressor gene in human liver cancer

Jun Wang, Fang Huang, Jian Huang, Jindan Kong, Shenglan Liu, Jun Jin

Pages: 6109-6116 Published online on: 15 September 2017

Acute renal failure due to small cell neuroendocrine carcinoma of the left kidney: A case report

Hakan Bahadir Haberal, Şenol Tonyali, Dilek Ertoy Baydar, Cenk Yücel Bilen

Pages: 6117-6120 Published online on: 15 September 2017

NUDT expression is predictive of prognosis in patients with clear cell renal cell carcinoma

Yue Wang, Fangning Wan, Kun Chang, Xiaolin Lu, Bo Dai, Dingwei Ye

Pages: 6121-6128 Published online on: 18 September 2017

Potato freeze‑thaw solution enhances immune function and antitumor activity in vivo

Guihua Xu, Jie Shen, Peng Sun, Yan Niu, Pengwei Zhao, Pingping Tang, Jiayi Zhang, Chunxue Fei, Leinan Bu, Zhiyi Yue, Honghao Liu, Zhiqiang Wang, Limin Yang, Dejun Sun

Pages: 6129-6134 Published online on: 15 September 2017

Combination of calcineurin B subunit (CnB) and 5‑fluorouracil reverses 5‑fluorouracil‑induced immunosuppressive effect and enhances the antitumor activity in hepatocellular carcinoma

Wenlong Zhang, Youxiu Zhong, Hongfei Cui, Liya Wang, Rui Yang, Zhenyi Su, Benqiong Xiang, Qun Wei

Pages: 6135-6142 Published online on: 15 September 2017

Downregulated long non‑coding RNA TCONS_00068220 upregulates apoptosis in gastric cancer cells

Zhiwei Zhao, Junlai Xue, Yan Song, Tianyou Liu, Daxun Piao

Pages: 6143-6150 Published online on: 15 September 2017

Expression of c‑Met and hepatocyte growth factor in various gastric pathologies and its association with Helicobacter pylori infection

Chuan Xie, Zhen Yang, Yi Hu, Ximei Cao, Jiang Chen, Yin Zhu, Nonghua Lu

Pages: 6151-6155 Published online on: 18 September 2017

Rs1008805 polymorphism of CYP19A1 gene is associated with the efficacy of hormone therapy in stage I‑II and operable stage III breast cancer

Xiying Shao, Lei Luo, Yong Guo, Xiaohong Xu, Dehou Deng, Jianguo Feng, Yuheng Ding, Hanzhou Mou, Ping Huang, Lei Shi, Yuan Huang, Weiwu Ye, Caijin Lou, Zhanhong Chen, Yabing Zheng, Xiaojia Wang

Pages: 6156-6162 Published online on: 18 September 2017

Preparation, pharmacokinetics, tissue distribution and antitumor effect of sorafenib‑incorporating nanoparticles in vivo

Xia Sheng, Tao Huang, Jianmin Qin, Qi Li, Weiwei Wang, Liandong Deng, Anjie Dong

Pages: 6163-6169 Published online on: 14 September 2017

Artesunate inhibits proliferation and invasion of mouse hemangioendothelioma cells in vitro and of tumor growth in vivo

Ning Wang, Hongxia Chen, Yinping Teng, Xionghui Ding, Huan Wu, Xianqing Jin

Pages: 6170-6176 Published online on: 18 September 2017

Cancer cell‑expressed B7‑H3 regulates the differentiation of tumor‑associated macrophages in human colorectal carcinoma

Yong Mao, Lujun Chen, Fengming Wang, Dawei Zhu, Xiaosong Ge, Dong Hua, Jing Sun

Pages: 6177-6183 Published online on: 14 September 2017

CDX2 is involved in microRNA‑associated inflammatory carcinogenesis in gastric cancer

Motonobu Saito, Hirokazu Okayama, Katsuharu Saito, Jin Ando, Kensuke Kumamoto, Izumi Nakamura, Shinji Ohki, Yoshimasa Ishi, Seiichi Takenoshita

Pages: 6184-6190 Published online on: 15 September 2017

Overexpression of HS6ST2 is associated with poor prognosis in patients with gastric cancer

Yi Jin, Jun He, Jing Du, Ru‑Xuan Zhang, Hai‑Bo Yao, Qin‑Shu Shao

Pages: 6191-6197 Published online on: 14 September 2017

Overexpression of Rictor protein in colorectal cancer is correlated with tumor progression and prognosis

Lifeng Wang, Jia Qi, Jinlong Yu, Haijin Chen, Zhaowei Zou, Xiaohua Lin, Linlang Guo

Pages: 6198-6202 Published online on: 14 September 2017

JAB1‑STAT3 activation loop is associated with recurrence following 5‑fluorouracil‑based adjuvant chemotherapy in human colorectal cancer

Naruji Kugimiya, Arata Nishimoto, Tohru Hosoyama, Koji Ueno, Yoshihiro Takemoto, Eijiro Harada, Tadahiko Enoki , Kimikazu Hamano

Pages: 6203-6209 Published online on: 18 September 2017

The expression and significance of histone lysine methylation in endometrial cancer

Qing Li, Nan Jia, Xiang Tao, Keqin Hua, Weiwei Feng

Pages: 6210-6216 Published online on: 15 September 2017

Cleistanthin A inhibits the invasion and metastasis of human melanoma cells by inhibiting the expression of matrix metallopeptidase‑2 and ‑9

Sheng Pan, Hengji Cai, Lixiong Gu, Shuanglin Cao

Pages: 6217-6223 Published online on: 08 September 2017

Significance of imaging and clinical features in the differentiation between primary and secondary pulmonary lymphoma

Yuhao Dong, Miaoyu Zeng, Bin Zhang, Lujun Han, Entao Liu, Zhouyang Lian, Jing Liu, Changhong Liang, Shuixing Zhang

Pages: 6224-6230 Published online on: 15 September 2017

Overexpression of calcyphosine is associated with poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma

Feng Li, Dengyan Zhu, Yang Yang, Kai Wu, Song Zhao

Pages: 6231-6237 Published online on: 15 September 2017

Yolk sac tumor of upper lip: A case report

Zhanwei Chen, Peihui Zheng, Shengyun Huang, Dongsheng Zhang

Pages: 6238-6242 Published online on: 08 September 2017

Simvastatin potentiates doxorubicin activity against MCF‑7 breast cancer cells

Benjaporn Buranrat, Wanwisa Suwannaloet, Jarinyaporn Naowaboot

Pages: 6243-6250 Published online on: 21 August 2017

E6/E7 proteins are potential markers for the screening and diagnosis of cervical pre‑cancerous lesions and cervical cancer in a Chinese population

Wen‑Jing Shi, Hao Liu, Dan Wu, Zhen‑Hua Tang, Yu‑Chen Shen, Lin Guo

Pages: 6251-6258 Published online on: 14 September 2017

Regulatory network involving miRNAs and genes in serous ovarian carcinoma

Haiyan Zhao, Hao Xu, Luchen Xue

Pages: 6259-6268 Published online on: 14 September 2017

Sequence variations of mitochondrial DNA D‑loop region in patients with acute myeloid leukemia

Juan Zhou, Haimei Gou, Yuanxin Ye, Yi Zhou, Xiaojun Lu, Binwu Ying

Pages: 6269-6276 Published online on: 18 September 2017

Serum Golgi protein 73 is a prognostic rather than diagnostic marker in hepatocellular carcinoma

Min Dong, Zhan‑Hong Chen, Xing Li, Xiao‑Yun Li, Jing‑Yun Wen, Qu Lin, Xiao‑Kun Ma, Li Wei, Jie Chen, Dan‑Yun Ruan, Ze‑Xiao Lin, Tian‑Tian Wang, Dong‑Hao Wu, Xiang‑Yuan Wu

Pages: 6277-6284 Published online on: 14 September 2017

HMGB1‑mediated autophagy confers resistance to gemcitabine in hormone‑independent prostate cancer cells

Yi‑Xiang Zhang, Ye‑Qing Yuan, Xue‑Qi Zhang, Dong‑Long Huang, Yu‑Ying Wei, Jiang‑Gen Yang

Pages: 6285-6290 Published online on: 15 September 2017

Association between CBR1 polymorphisms and NSCLC in the Chinese population

Yong Guo, Yingying Shen, Yongming Xia, Jianzhong Gu

Pages: 6291-6297 Published online on: 14 September 2017

Direct effects of phenformin on metabolism/bioenergetics and viability of SH‑SY5Y neuroblastoma cells

Fintan Geoghegan, Naomi Chadderton, G. Jane Farrar, Daniela M. Zisterer, Richard K. Porter

Pages: 6298-6306 Published online on: 14 September 2017

Common mechanism of pathogenesis in various types of metastatic osteosarcoma

Dongqi Wang, Zongrang Song, Zhan Wang

Pages: 6307-6313 Published online on: 15 September 2017

Epigallocatechin‑3‑gallate induces apoptosis in acute promyelocytic leukemia cells via a SHP‑1‑p38α MAPK‑Bax cascade

Liugen Gan, Liang Zhong, Zhiling Shan, Chunlan Xiao, Ting Xu, Hao Song, Liu Li, Rong Yang, Beizhong Liu

Pages: 6314-6320 Published online on: 18 September 2017
Open Access

[Retracted] Proteasome inhibitors in glioblastoma (Review)

Wen-Juan Huang, Wei-Wei Chen, Xia Zhang

Pages: 6321-6321 Published online on: 08 September 2017
Journal Cover

November-2017
Volume 14 Issue 5

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image