Journal Articles

Open Access

Epithelial‑mesenchymal transition in glioblastoma progression (Review)

Yasuo Iwadate

Pages: 1615-1620 Published online on: 14 January 2016

Novel insight into MALAT-1 in cancer: Therapeutic targets and clinical applications (Review)

Danyang Ren, Huiying Li, Renqiu Li, Jianming Sun, Pin Guo, Huiyun Han, Yuehuang Yang, Jun Li

Pages: 1621-1630 Published online on: 22 January 2016
Open Access

Evidence-based treatment of patients with rectal cancer (Review)

Qiang Zhang, Jie Yang, Qun Qian

Pages: 1631-1634 Published online on: 12 January 2016
Open Access

Herpes and polyoma family viruses in thyroid cancer (Review)

Dimitris P. Stamatiou, Stavros P. Derdas, Odysseas L. Zoras, Demetrios A. Spandidos

Pages: 1635-1644 Published online on: 26 January 2016
Open Access

Circulating microRNA profile predicts disease progression in patients receiving second-line treatment of lapatinib and capecitabine for metastatic pancreatic cancer

Xuefei Tian, Narayan Shivapurkar, Zheng Wu, Jimmy J. Hwang, Michael J. Pishvaian, Louis M. Weiner, Lisa Ley, Dan Zhou, Xiuling Zhi, Anton Wellstein, John L. Marshall, Aiwu Ruth He

Pages: 1645-1650 Published online on: 13 January 2016

Assessment of ALK gene fusions in lung cancer using the differential expression and exon integrity methods

Qing Huang, Qiuhua Deng, Lei Jiang, Rong Fang, Yinghua Qiu, Ping Wang, Jeff X. Zhou, Haihong Yang

Pages: 1651-1656 Published online on: 27 January 2016
Open Access

Transcervical excision of intramasseteric cavernous hemangioma: A case report

Yu‑Ting Cheng, Chien‑Chung Lai

Pages: 1657-1660 Published online on: 14 January 2016
Open Access

Initial evidence for Sec62 as a prognostic marker in advanced head and neck squamous cell carcinoma

Silke Wemmert, Yasmin Lindner, Johannes Linxweiler, Stefan Wagenpfeil, Rainer Bohle, Marcus Niewald, Bernhard Schick

Pages: 1661-1670 Published online on: 20 January 2016
Open Access

Small cell carcinoma of the rectum: A report of imaging results from four cases

Jian Zhou, Jingxian Shen, Huali Ma, Yun Zhang, Meili Sun, Lie Zheng, Yanchun Lv

Pages: 1671-1676 Published online on: 20 January 2016
Open Access

Clinical significance of midkine expression in sporadic desmoid tumors

Hee Sung Kim, Jin Kim, Kyung Han Nam, Woo Ho Kim

Pages: 1677-1684 Published online on: 19 January 2016
Open Access

A novel AKT inhibitor, AZD5363, inhibits phosphorylation of AKT downstream molecules, and activates phosphorylation of mTOR and SMG‑1 dependent on the liver cancer cell type

Yuncheng Zhang, Yuanwen Zheng, Ali Faheem, Tiantong Sun, Chunyou Li, Zhe Li, Diantang Zhao, Chao Wu, Jun Liu

Pages: 1685-1692 Published online on: 14 January 2016
Open Access

20(S)‑Protopanaxadiol saponins inhibit SKOV3 cell migration

Bin Li, Daomei Chen, Wanyi Li, Dan Xiao

Pages: 1693-1698 Published online on: 27 January 2016
Open Access

Typical CT and MRI signs of hepatic epithelioid hemangioendothelioma

Lu Gan, Ruiping Chang, Hualan Jin, Li Yang

Pages: 1699-1706 Published online on: 26 January 2016
Open Access

Bone morphogenetic protein 7 is associated with the nodal invasion of colon cancer

Tianqi Zhang, Jining Fu, Yueting Li, Yaohui Wang, Long Zhang, Ying Liu

Pages: 1707-1712 Published online on: 14 January 2016
Open Access

Evaluation of the clinical characteristics, management, and prognosis of 103 patients with gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma

Xiaowu Li, Xiang Wang, Zhongli Zhan, Lianyu Zhang, Baochun Sun, Yizhuo Zhang

Pages: 1713-1718 Published online on: 19 January 2016
Open Access

A large schwannoma of the middle mediastinum: A case report and review of the literature

Wei Wang, Ming Cui, Hong Xi Ma, Hong Zhang, Zhen‑Hua Zhang, You‑Bin Cui

Pages: 1719-1721 Published online on: 26 January 2016
Open Access

Intercellular adhesion molecule 1 is a sensitive and diagnostically useful immunohistochemical marker of papillary thyroid cancer (PTC) and of PTC‑like nuclear alterations in Hashimoto's thyroiditis

Ke Zhang, Shu‑Jian Ge, Xiao‑Yan Lin, Bei‑Bei Lv, Zhi‑Xin Cao, Jia‑Mei Li, Jia‑Wen Xu, Qiang‑Xiu Wang

Pages: 1722-1730 Published online on: 14 January 2016

Pseudolaric acid B activates autophagy in MCF‑7 human breast cancer cells to prevent cell death

Jinghua Yu, Chunhai Chen, Tianyang Xu, Minghui Yan, Bianbian Xue, Ying Wang, Chunyu Liu, Ting Zhong, Zengyan Wang, Xianying Meng, Donghua Hu, Xiaofang Yu

Pages: 1731-1737 Published online on: 14 January 2016
Open Access

Downregulation of HIF-1α inhibits the proliferation and invasion of non-small cell lung cancer NCI-H157 cells

Jialin Qian, Hao Bai, Zhiqiang Gao, Yu Dong, Jun Pei, Meili Ma, Baohui Han

Pages: 1738-1744 Published online on: 26 January 2016
Open Access

miR-196b regulates gastric cancer cell proliferation and invasion via PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

Na Li, Weiqiang Wang, Bin Xu, Hongyun Gong

Pages: 1745-1749 Published online on: 26 January 2016
Open Access

Association between ALDH1+/CD133+ stem-like cells and tumor angiogenesis in invasive ductal breast carcinoma

Xinquan Lv, Yingzi Wang, Yimin Song, Xia Pang, Huixiang Li

Pages: 1750-1756 Published online on: 26 January 2016
Open Access

Remission of ALK-negative primary pulmonary inflammatory myofibroblastic tumor on treatment with clarithromycin: A case report and review of the literature

Hidehiro Watanabe, Tomonori Uruma, Gen Tazaki, Takuma Tajiri, Ryota Kikuchi, Masayuki Itoh, Kazutetsu Aoshiba, Hiroyuki Nakamura

Pages: 1757-1761 Published online on: 15 January 2016
Open Access

TOX3 protein expression is correlated with pathological characteristics in breast cancer

Cui‑Cui Han, Li‑Ling Yue, Ying Yang, Bai‑Yu Jian, Li‑Wei Ma, Ji‑Cheng Liu

Pages: 1762-1768 Published online on: 15 January 2016
Open Access

Association between histopathological subtype, 18F-fluorodeoxyglucose uptake and epidermal growth factor receptor mutations in lung adenocarcinoma

Guangliang Qiang, Wei Huang, Chaoyang Liang, Rui Xu, Jue Yan, Yanyan Xu, Ye Wang, Jiping Da, Bin Shi, Yongqing Guo, Deruo Liu

Pages: 1769-1777 Published online on: 27 January 2016

Therapy for thoracic lumbar and sacral vertebrae tumors using total spondylectomy and spine reconstruction through posterior or combined anterior-posterior approaches

Pinglin Yang, Xijing He, Haopeng Li, Quanjin Zang, Guoyu Wang

Pages: 1778-1782 Published online on: 19 January 2016

Laricitrin suppresses increased benzo(a)pyrene-induced lung tumor-associated monocyte-derived dendritic cell cancer progression

Wei‑An Chang, Jen‑Yu Hung, Ying‑Ming Tsai, Ya‑Ling Hsu, Hung‑Hsing Chiang, Shah‑Hwa Chou, Ming‑Shyan Huang, Po‑Lin Kuo

Pages: 1783-1790 Published online on: 26 January 2016

Long non-coding RNA HOTAIR is a marker for hepatocellular carcinoma progression and tumor recurrence

Jian‑Zhi Gao, Jia Li, Jing‑Li Du, Xiao‑Lei Li

Pages: 1791-1798 Published online on: 19 January 2016

Percutaneous kyphoplasty for the treatment of spinal metastases

Feng Chen, Yong‑Hui Xia, Wen‑Zhen Cao, Wei Shan, Yang Gao, Bo Feng, Difei Wang

Pages: 1799-1806 Published online on: 18 January 2016

Primary pulmonary leiomyosarcoma: A case report

Xiaona Xie, Yanfan Chen, Cheng Ding, Xiaoming Yu, Lizhen Zou, Botao Xu, Liangxing Wang, Xiaoying Huang

Pages: 1807-1810 Published online on: 20 January 2016

Primary adenocarcinoma of the renal pelvis, ureter and the urinary bladder: A case report and review of the literature

Xing Xiong, Linghua Jia, Jingen Wang

Pages: 1811-1814 Published online on: 26 January 2016

Continuous negative pressure-flush through a dual tube for the treatment of a complicated pharyngeal fistula: A case report

Xiangmin Zhang, Folin Liu, Xiaolin Lan, Keqing Luo, Fufu Xiao, Shaojin Li

Pages: 1815-1818 Published online on: 26 January 2016

Synovial osteochondromatosis of the wrist joint: A case report

Houyun Gu, Wei Li, Min Dai, Bin Zhang, Hucheng Liu, Yi Ding

Pages: 1819-1822 Published online on: 14 January 2016

Overexpression of DEK is an indicator of poor prognosis in patients with gastric adenocarcinoma

Yingfu Ou, Rongjun Xia, Fanyong Kong, Xiaokang Zhang, Shengjin Yu, Lili Jiang, Linlin Zheng

Pages: 1823-1828 Published online on: 26 January 2016

Expression of the galectin-9‑Tim-3 pathway in glioma tissues is associated with the clinical manifestations of glioma

Zengjin Liu, Huamin Han, Xin He, Shouwei Li, Chenxing Wu, Chunjiang Yu, Shengdian Wang

Pages: 1829-1834 Published online on: 26 January 2016

Expression of tumor necrosis factor-α-induced protein 8 in stage III gastric cancer and the correlation with DcR3 and ERK1/2

Ruyi Hu, Wenming Liu, Xingfeng Qiu, Zhenghe Lin, Yan Xie, Xingya Hong, Reyila Paerhati, Zhongquan Qi, Guohong Zhuang, Zhongchen Liu

Pages: 1835-1840 Published online on: 20 January 2016

B7-H3 and B7-H4 are independent predictors of a poor prognosis in patients with pancreatic cancer

Hong Xu, Xiaoling Chen, Min Tao, Kai Chen, Chen Chen, Gang Xu, Wei Li, Suxu Yuan, Yixiang Mao

Pages: 1841-1846 Published online on: 19 January 2016

NRAGE promotes the malignant phenotype of hepatocellular carcinoma

Dai Shimizu, Mitsuro Kanda, Hiroyuki Sugimoto, Satoshi Sueoka, Hideki Takami, Kazuhiro Ezaka, Yuri Tanaka, Ryoji Hashimoto, Yukiyasu Okamura, Naoki Iwata, Chie Tanaka, Suguru Yamada, Tsutomu Fujii, Goro Nakayama, Masahiko Koike, Shuji Nomoto, Michitaka Fujiwara, Yasuhiro Kodera

Pages: 1847-1854 Published online on: 15 January 2016

Totally laparoscopic D2 radical distal gastrectomy using Billroth II anastomosis: A case report

Ketao Jin, Huanrong Lan, Feng Tao, Ruili Zhang

Pages: 1855-1858 Published online on: 14 January 2016

Safety of bevacizumab in clinical practice for recurrent ovarian cancer: A retrospective cohort study

Frédéric Selle, George Emile, Patricia Pautier, Irène Asmane, Daniele G. Soares, Ahmed Khalil, Jerome Alexandre, Catherine Lhommé, Isabelle Ray‑Coquard, Jean‑Pierre Lotz, François Goldwasser, Youssef Tazi, Pierre Heudel, Eric Pujade‑Lauraine, Sébastien Gouy, Olivier Tredan, Marie O. Barbaza, Nora Ady‑Vago, Coraline Dubot

Pages: 1859-1865 Published online on: 26 January 2016

Analysis of the expression of SDF-1 splicing variants in human colorectal cancer and normal mucosa tissues

Risala Hussain Allami, Claudine Graf, Ksenia Martchenko, Beatrice Voss, Marc Becker, Martin R. Berger, Peter R. Galle, Matthias Theobald, Thomas C. Wehler, Carl C. Schimanski

Pages: 1873-1878 Published online on: 25 January 2016

Reduced expression of caspase-8 and cleaved caspase-3 in pancreatic ductal adenocarcinoma cells

Katarzyna Jakubowska, Katarzyna Guzińska‑Ustymowicz, Waldemar Famulski, Dariusz Cepowicz, Dorota Jagodzińska, Anna Pryczynicz

Pages: 1879-1884 Published online on: 19 January 2016

Cytokine‑induced killer cell therapy for the treatment of primary hepatocellular carcinoma subsequent to liver transplantation: A case report

Runmei Li, Fang Yan, Liang Liu, Hui Li, Baozhu Ren, Zhenzhen Hui, Xiubao Ren

Pages: 1885-1888 Published online on: 14 January 2016

AURKA promotes cell migration and invasion of head and neck squamous cell carcinoma through regulation of the AURKA/Akt/FAK signaling pathway

Jichang Wu, Liyun Yang, Yamin Shan, Changping Cai, Shili Wang, Hao Zhang

Pages: 1889-1894 Published online on: 14 January 2016

Estradiol, TGF‑β1 and hypoxia promote breast cancer stemness and EMT‑mediated breast cancer migration

Seong‑Joon Park, Joong‑Gook Kim, Nam Deuk Kim, Kwangmo Yang, Jae Woong Shim, Kyu Heo

Pages: 1895-1902 Published online on: 15 January 2016

Primary adenocarcinoma of the small intestine presenting as superior mesenteric artery syndrome: A case report

Ke‑Kang Sun, Xiaoyang Wu, Gang Liu, Haixin Qian, Xiaojun Shen

Pages: 1903-1906 Published online on: 15 January 2016

Pancreatic metastasis resulting from thymic neuroendocrine carcinoma: A case report

Yang Du, Ying Wang, Jie Tang, Jun Ge, Qing Qin, Li Jiang, Xiaoke Liu, Xianglan Zhu, Yongsheng Wang

Pages: 1907-1910 Published online on: 14 January 2016

CXCL10 and CCL2 mRNA expression in monocytes is inversely correlated with the HLA‑DR lower fraction of monocytes in patients with renal cell carcinoma

Takanobu Motoshima, Yoshihiro Komohara, Hasita Horlad, Hirotake Tsukamoto, Mitsugu Fujita, Yoichi Saito, Kenichiro Tanoue, Yutaka Kasejima, Yutaka Sugiyama, Yoshiaki Kawano, Yasuharu Nishimura, Motohiro Takeya, Masatoshi Eto

Pages: 1911-1916 Published online on: 20 January 2016

High expression of LMO2 predicts a favorable outcome in adult patients with BCR/ABL negative B-cell acute lymphoblastic leukemia

Rabab M. Aly, Mona M. Taalab, Eman M. Abdsalam, Omar H. Elyamany, Omar E. Hasan

Pages: 1917-1922 Published online on: 19 January 2016

Cutaneous and systemic plasmacytosis on the face: Effective treatment of a case using thalidomide

Sheng Fang, Kui Shan, Ai‑Jun Chen

Pages: 1923-1925 Published online on: 25 January 2016

MicroRNA-524‑5p suppresses the growth and invasive abilities of gastric cancer cells

Guang‑Hui Liu, Yuan‑Hua Liu, Zhen Yang, A‑Li Zhu, Chun‑Lin Zhao

Pages: 1926-1932 Published online on: 26 January 2016

Successful treatment of Lambert‑Eaton myasthenic syndrome in a small cell lung cancer patient using 3,4‑diaminopyridine: A case report

Jae‑Won Hyun, Su‑Hyun Kim, In Hye Jeong, Heung Tae Kim, Ho Jin Kim

Pages: 1933-1935 Published online on: 18 January 2016

S100A8/A9 is associated with estrogen receptor loss in breast cancer

Yi Bao, Antao Wang, Juanfen Mo

Pages: 1936-1942 Published online on: 20 January 2016

Luteinizing hormone inhibits cisplatin‑induced apoptosis in human epithelial ovarian cancer cells

Lingfang Xia, Hao Wen, Xiaotian Han, Jia Tang, Yan Huang

Pages: 1943-1947 Published online on: 18 January 2016

Treatment of osteolytic solitary painful osseous metastases with radiofrequency ablation or cryoablation: A retrospective study by propensity analysis

Luigi Zugaro, Mario Di Staso, Giovanni Luca Gravina, Pierluigi Bonfili, Lorenzo Gregori, Pietro Franzese, Francesco Marampon, Vincenzo Tombolini, Ernesto Di Cesare, Carlo Masciocchi

Pages: 1948-1954 Published online on: 14 January 2016

Evaluation of the safety and efficacy of TRAIL and taurolidine use on human fibrosarcoma xenografts in vivo

Kamran Harati, Sabine Emmelmann, Björn Behr, Ole Goertz, Tobias Hirsch, Nicolai Kapalschinski, Jonas Kolbenschlag, Ingo Stricker, Andrea Tannapfel, Marcus Lehnhardt, Adrien Daigeler

Pages: 1955-1961 Published online on: 15 January 2016

Novel possibilities in the study of the salivary proteomic profile using seldi-TOF/MS technology (Review)

Fatima Ardito, Donatella Perrone, Roberto Cocchi, Lucio Lo Russo, Alfredo De Lillo, Giovanni Giannatempo, Lorenzo Lo Muzio

Pages: 1967-1972 Published online on: 09 February 2016

Expression of SOX2 in oral squamous cell carcinoma and the association with lymph node metastasis (Review)

Zhen‑Hu Ren, Chen‑Ping Zhang, Tong Ji

Pages: 1973-1979 Published online on: 09 February 2016
Open Access

PKM2 and cancer: The function of PKM2 beyond glycolysis (Review)

Gaochao Dong, Qixing Mao, Wenjie Xia, Youtao Xu, Jie Wang, Lin Xu, Feng Jiang

Pages: 1980-1986 Published online on: 29 January 2016
Open Access

High levels of class III β-tubulin expression are associated with aggressive tumor features in breast cancer

Patrick Lebok, Melike Öztürk, Uwe Heilenkötter, Fritz Jaenicke, Volkmar Müller, Peter Paluchowski, Stefan Geist, Christian Wilke, Eicke Burandt, Annette Lebeau, Waldemar Wilczak, Till Krech, Ronald Simon, Guido Sauter, Alexander Quaas

Pages: 1987-1994 Published online on: 09 February 2016
Open Access

The correlation between DNMT1 and ERα expression and the methylation status of ERα, and its clinical significance in breast cancer

Weijie Zhang, Zhiwei Chang, Ke Shi, Lijie Song, Li Cui, Zhijun Ma, Xiangke Li, Wang Ma, Liuxing Wang

Pages: 1995-2000 Published online on: 08 February 2016
Open Access

BCL9, a coactivator for Wnt/β‑catenin transcription, is targeted by miR‑30c and is associated with prostate cancer progression

Xiao‑Hui Ling, Zhi‑Yun Chen, Hong‑Wei Luo, Ze‑Zhen Liu, Ying‑Ke Liang, Guan‑Xing Chen, Fu‑Neng Jiang, Wei‑De Zhong

Pages: 2001-2008 Published online on: 29 January 2016
Open Access

Laccase purified from Cerrena unicolor exerts antitumor activity against leukemic cells

Anna Matuszewska, Marta Karp, Magdalena Jaszek, Grzegorz Janusz, Monika Osińska‑Jaroszuk, Justyna Sulej, Dawid Stefaniuk, Waldemar Tomczak, Krzysztof Giannopoulos

Pages: 2009-2018 Published online on: 09 February 2016
Open Access

Natural killer cells inhibit pulmonary metastasis of hepatocellular carcinoma in nude mice

Zai‑Fa Hong, Wen‑Xiu Zhao, Zhen‑Yu Yin, Cheng‑Rong Xie, Ya‑Ping Xu, Xiao‑Qin Chi, Sheng Zhang, Xiao‑Min Wang

Pages: 2019-2026 Published online on: 01 February 2016
Open Access

Distribution and significance of interstitial fibrosis and stroma‑infiltrating B cells in tongue squamous cell carcinoma

Xiao‑Mei Lao, Yu‑Jie Liang, Yu‑Xiong Su, Si‑En Zhang, Xi Zhou, Gui‑Qing Liao

Pages: 2027-2034 Published online on: 04 February 2016
Open Access

Giant and high-risk gastrointestinal stromal tumor in the abdomino-pelvic cavity: A case report

Yujiao Wang, Jie Peng, Jinbai Huang

Pages: 2035-2038 Published online on: 08 February 2016
Open Access

Short hairpin RNA silencing of TGF-βRII and FZD-7 synergistically suppresses proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma cells

Cong Chen, Yuyang Xue, Dejun Zhang, Wei Xu, Hao Xu, Hong Yao, Dongsheng Pei, Yuming Gu

Pages: 2039-2046 Published online on: 09 February 2016
Open Access

Malignant peritoneal mesothelioma in a patient with intestinal fistula, incisional hernia and abdominal infection: A case report

Sen Hong, Miao‑Miao Bi, Ping‑Wei Zhao, Xu Wang, Qing‑Yang Kong, Yong‑Tao Wang, Lei Wang

Pages: 2047-2050 Published online on: 08 February 2016
Open Access

Simian virus 40 may be associated with developing malignant pleural mesothelioma

Tran Dinh Thanh, Nguyen Van Tho, Nguyen Son Lam, Nguyen Huy Dung, Chiharu Tabata, Yasutaka Nakano

Pages: 2051-2056 Published online on: 01 February 2016
Open Access

Synchronous double primary malignancies of the liver and kidney: A case report

Jun‑Jun Sun, Tian‑Bao Yang, Yan‑Hui Yang, Wei‑Feng Liu, Jun‑Xin Song

Pages: 2057-2060 Published online on: 08 February 2016
Open Access

Expression of cluster of differentiation 74 in gallbladder carcinoma and the correlation with epithelial growth factor receptor levels

Peng Wang, Qiao Shi, Teng Zuo, Xiaobo He, Jia Yu, Weixing Wang

Pages: 2061-2066 Published online on: 08 February 2016
Open Access

Study on the therapeutic effect of neural progenitor cells in mice of a glioma murine model

Guozheng Xu, Ying Liu, Yi Zhang, Qian Yang, Bo Diao

Pages: 2067-2070 Published online on: 28 January 2016
Open Access

AGR2 is associated with gastric cancer progression and poor survival

Jun Zhang, Yongming Jin, Shaonan Xu, Jiayin Zheng, Qi Zhang, Yuanyu Wang, Jinping Chen, Yazeng Huang, Xujun He, Zhongsheng Zhao

Pages: 2075-2083 Published online on: 29 January 2016
Open Access

Effect of photodynamic therapy combined with torasemide on the expression of matrix metalloproteinase 2 and sodium-potassium-chloride cotransporter 1 in rat peritumoral edema and glioma

Bo Li, Chao Meng, Xufeng Zhang, Damin Cong, Xin Gao, Wanlong Gao, Donghui Ju, Shaoshan Hu

Pages: 2084-2090 Published online on: 09 February 2016
Open Access

Tree shrew as a new animal model for the study of lung cancer

Lianhua Ye, Meng He, Yunchao Huang, Guangqiang Zhao, Yujie Lei, Yongchun Zhou, Xiaobo Chen

Pages: 2091-2095 Published online on: 27 January 2016
Open Access

Ki-67 expression in luminal type breast cancer and its association with the clinicopathology of the cancer

Peng Yuan, Benling Xu, Chengzheng Wang, Chengjuan Zhang, Miaomiao Sun, Long Yuan

Pages: 2101-2105 Published online on: 08 February 2016

Prognostic significance of S-phase fractions in peritumoral invading zone analyzed by laser scanning cytometry in patients with high-grade glioma: A preliminary study

Syoichi Nakajima, Ken Morii, Hitoshi Takahashi, Yukihiko Fujii, Ryuya Yamanaka

Pages: 2106-2110 Published online on: 09 February 2016

Genetic alterations of HER genes in chromophobe renal cell carcinoma

Wen Hui Weng, Ying Tzu Chen, Kai Jie Yu, Ying Hsu Chang, Cheng Keng Chuang, See Tong Pang

Pages: 2111-2116 Published online on: 08 February 2016

A novel IGH@ gene rearrangement associated with CDKN2A/B deletion in young adult B‑cell acute lymphoblastic leukemia

Moneeb A.K. Othman, Beata Grygalewicz, Barbara Pienkowska‑Grela, Jolanta Rygier, Anna Ejduk, Martina Rincic, Joana B. Melo, Isabel M. Carreira, Britta Meyer, Thomas Liehr

Pages: 2117-2122 Published online on: 29 January 2016

Surgical management of isolated retroperitoneal Castleman's disease: A case report

Jun Xu, Bo Zhou, Hua‑Li Cao, Bo Wang, Sheng Yan, Shu‑Sen Zheng

Pages: 2123-2126 Published online on: 02 February 2016

Inflammatory pseudotumor of the pineal region: First reported case

Ping‑Ding Kuang, Qing‑Hai Li, Zi‑Yu Liu, Jin‑Long Tang, Fei Dong, Ying Wang, Xiu‑Liang Zhu

Pages: 2127-2130 Published online on: 09 February 2016

Synovial lipomatosis of the metatarsophalangeal joint: A case report

Jiangyinzi Shang, Fan Zou, Min Dai, Bin Zhang, Tao Nie

Pages: 2131-2133 Published online on: 09 February 2016

A case of myeloproliferative neoplasm with a normal complete blood cell count: A novel problem of the JAK2 era

Xiu‑Peng Ye, Shen Bao, Huan‑Min Gao, Ying Guo, Yu‑Ping Wei

Pages: 2134-2136 Published online on: 08 February 2016

Small bowel adenocarcinoma arising in a patient with hereditary hemorrhagic telangiectasia: A case report

Yuichiro Yoshioka, Hiroaki Nozawa, Junichiro Tanaka, Takeshi Nishikawa, Toshiaki Tanaka, Tomomichi Kiyomatsu, Kazushige Kawai, Keisuke Hata, Shinsuke Kazama, Hironori Yamaguchi, Soichiro Ishihara, Eiji Sunami, Joji Kitayama, Toshiaki Watanabe

Pages: 2137-2139 Published online on: 01 February 2016

Epithelial membrane protein 1 expression in ovarian serous tumors

Guzin Gonullu Demirag, Mehmet Kefeli, Yasemin Kemal, Idris Yucel

Pages: 2140-2144 Published online on: 08 February 2016

Solanine‑induced reactive oxygen species inhibit the growth of human hepatocellular carcinoma HepG2 cells

Xue‑Qin Meng, Wei Zhang, Feng Zhang, Sheng‑Yong Yin, Hai‑Yang Xie, Lin Zhou, Shu‑Sen Zheng

Pages: 2145-2151 Published online on: 29 January 2016

Small-lymphoid cells and myeloid antigen expression in a patient with IgG myeloma: A case report

Pengjun Jiang, Wen Xia, Xuemei Sun, Xingbin Dai, Lin Li

Pages: 2152-2154 Published online on: 08 February 2016

MicroRNA-711 is a prognostic factor for poor overall survival and has an oncogenic role in breast cancer

Jing‑Ye Hu, Wei Yi, Mei‑Yin Zhang, Rui Xu, Li‑Si Zeng, Xiao‑Ran Long, Xiao‑Min Zhou, Xiao‑Feng Steven Zheng, Yibin Kang, Hui‑Yun Wang

Pages: 2155-2163 Published online on: 09 February 2016

A retrospective review of 11 cases of villoglandular papillary adenocarcinoma of the uterine cervix and a review of the literature

Liping Zhao, Tianmin Xu, Manhua Cui, Zeming Fu

Pages: 2164-2168 Published online on: 01 February 2016

Dendritic cells combined with doxorubicin induces immunogenic cell death and exhibits antitumor effects for osteosarcoma

Masanori Kawano, Kazuhiro Tanaka, Ichiro Itonaga, Tatsuya Iwasaki, Masashi Miyazaki, Shinichi Ikeda, Hiroshi Tsumura

Pages: 2169-2175 Published online on: 02 February 2016

Gastric fistula secondary to drainage tube penetration: A report of a rare case

Hui‑Jiang Shao, Bao‑Chun Lu, Huan‑Jian Xu, Xin‑Xian Ruan, Jing‑Song Yin, Zhi‑Hong Shen

Pages: 2176-2178 Published online on: 08 February 2016

Primary kidney parenchyma squamous cell carcinoma mimicking xanthogranulomatous pyelonephritis: A case report

Zhao Wang, Bin Yan, Yong‑Bao Wei, Na Hu, Qin Shen, Duo Li, Jin‑Rui Yang, Xin Yang

Pages: 2179-2181 Published online on: 08 February 2016

Polymorphisms of glutathione S-transferase π 1 and toll-like receptors 2 and 9: Association with breast cancer susceptibility

Mohammad F. Al‑Harras, Maha E. Houssen, Mohamed E. Shaker, Kamel Farag, Omar Farouk, Rehan Monir, Rasha El‑Mahdy, Ekbal M. Abo‑Hashem

Pages: 2182-2188 Published online on: 28 January 2016

Plexiform fibromyxoma with cotyledon‑like serosal growth: A case report of a rare gastric tumor and review of the literature

Joshua Robert Kane, Natasha Lewis, Rebecca Lin, Celina Villa, Alexandra Larson, Jeffrey D. Wayne, Anjana V. Yeldandi, William B. Laskin

Pages: 2189-2194 Published online on: 04 February 2016

18F‑fluoroethyl‑L‑tyrosine positron emission tomography for the differential diagnosis of tumefactive multiple sclerosis versus glioma: A case report

Sied Kebir, Florian C. Gaertner, Marcus Mueller, Michael Nelles, Matthias Simon, Niklas Schäfer, Moritz Stuplich, Christina Schaub, Michael Niessen, Frederic Mack, Ralph Bundschuh, Susanne Greschus, Markus Essler, Martin Glas, Ulrich Herrlinger

Pages: 2195-2198 Published online on: 04 February 2016

MicroRNA‑497 suppresses osteosarcoma tumor growth in vitro and in vivo

Liang Ge, Baisong Zheng, Minghe Li, Liang Niu, Zhihong Li

Pages: 2207-2212 Published online on: 29 January 2016

Elevated matrix metalloproteinase‑9 expression may contribute to the pathogenesis of bladder cancer

Fan‑Chang Zeng, Song Cen, Zheng‑Yan Tang, Xin‑Li Kang

Pages: 2213-2222 Published online on: 04 February 2016

Upregulation of PREX2 promotes the proliferation and migration of hepatocellular carcinoma cells via PTEN‑AKT signaling

Shujie He, Juan Lin, Shaoping Yu, Shijie Sun

Pages: 2223-2228 Published online on: 29 January 2016

Stereotactic radiotherapy for the treatment of lung cancer with a giant left atrial tumor thrombus: A case report and literature review

Yong Li, Jinrong Lou, Shujun Qiu, Yutian Guo, Mianshun Pan

Pages: 2229-2232 Published online on: 09 February 2016

Xp11.2 translocation renal cell carcinoma with multiple bone metastases: A case report

Jiaju Liu, Zhengming Su, Yifan Li, Duqun Chen, Liangchao Ni, Xiangming Mao, Shangqi Yang, Yongqing Lai

Pages: 2233-2236 Published online on: 09 February 2016

Giant non‑functional parathyroid cyst: A case report

Xu Zhang, Jun‑Hui Yuan, Lu Feng, Dong‑Qiu Shan, Jun‑Fu Wu, Shan‑Ting Liu

Pages: 2237-2240 Published online on: 03 February 2016

Clinical significance of pre-operative neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio as prognostic factors for patients with colorectal cancer

Zhen‑Yu Zou, Hai‑Liang Liu, Ning Ning, Song‑Yan Li, Xiao‑Hui Du, Rong Li

Pages: 2241-2248 Published online on: 09 February 2016

Bortezomib-induced severe pulmonary complications in multiple myeloma: A case report and literature review

Jingbo Li, Shuda Chen, Yinghong Hu, Jing Cai

Pages: 2255-2260 Published online on: 08 February 2016

Serum sRANKL and sRANKL/OPG ratio: Novel biomarkers in non‑small cell lung cancer

Chengjun Lu, Chao Sun, Hai Jin

Pages: 2261-2265 Published online on: 29 January 2016

Effect of synchronous solitary bone metastasectomy and lung cancer resection on non-small cell lung cancer patients

Tiancheng Zhao, Zongli Gao, Weiming Wu, Weiwei He, Yi Yang

Pages: 2266-2270 Published online on: 08 February 2016

Expression and clinical significance of Beclin‑1 in gastric cancer tissues of various clinical stages

Bingyuan Fei, Fujian Ji, Xuebo Chen, Zhuo Liu, Shuo Li, Zhanhao Mo, Xuedong Fang

Pages: 2271-2277 Published online on: 04 February 2016

Thickness of preperitoneal fat as a predictor of malignancy in overweight and obese women with endometrial polyps

Andrea Ciavattini, Jacopo Di Giuseppe, Nicolò Clemente, Lorenzo Moriconi, Giovanni Delli Carpini, Nina Montik, Laura Mazzanti

Pages: 2278-2282 Published online on: 04 February 2016

Prognostic importance of DNA ploidy in non-endometrioid, high-risk endometrial carcinomas

Bengt Sorbe

Pages: 2283-2289 Published online on: 02 February 2016

Effect of CD38 on the multidrug resistance of human chronic myelogenous leukemia K562 cells to doxorubicin

Leman Yalçintepe, Emre Halis, Sibel Ulku

Pages: 2290-2296 Published online on: 29 January 2016

Bradycardia as a rare symptom of cisplatin cardiotoxicity: A case report

Jakub Kucharz, Anna Michalowska‑Kaczmarczyk, Aneta L. Zygulska, Jolanta Wojtak, Wieslaw Pawlik, Roman M. Herman, Krzysztof Krzemieniecki

Pages: 2297-2299 Published online on: 08 February 2016

High expression of UBE2C is associated with the aggressive progression and poor outcome of malignant glioma

Ruimin Ma, Xixiong Kang, Guojun Zhang, Fang Fang, Yamei Du, Hong Lv

Pages: 2300-2304 Published online on: 01 February 2016

Telomere length assessment in leukocytes presents potential diagnostic value in patients with breast cancer

Wojciech Barczak, Natalia Rozwadowska, Aleksandra Romaniuk, Natalia Lipińska, Natalia Lisiak, Sylwia Grodecka‑Gazdecka, Krzysztof Książek, Błażej Rubiś

Pages: 2305-2309 Published online on: 04 February 2016

Bortezomib-based chemotherapy to treat refractory angioimmunoblastic T-cell lymphoma: A case report and review of the literature

Hua‑Ping Du, Qian‑Qian Yang, Ye Zhang

Pages: 2310-2314 Published online on: 09 February 2016

Computed tomography and magnetic resonance imaging findings of intrasellar schwannoma: A case report and literature review

Mengqi Liu, Yu Ouyang, Fajin Lv

Pages: 2315-2319 Published online on: 03 February 2016

Prognostic analysis of triple-negative breast cancer patients treated with adjuvant chemotherapy of fluorouracil, epirubicin and cyclophosphamide

Weiling Sun, Chunhong Li, Meiyan Liu, Wei Liu, Chunyu Yang, Li Cai

Pages: 2320-2326 Published online on: 02 February 2016
Journal Cover

March-2016
Volume 11 Issue 3

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image