Journal Articles

Open Access

The role of F‑box only protein 31 in cancer (Review)

Yuyong Tan, Deliang Liu, Jian Gong, Jia Liu, Jirong Huo

Pages: 4047-4052 Published online on: 17 January 2018

Advances in the mechanisms of action of cancer-targeting oncolytic viruses (Review)

Cun‑Zhi Lin, Gui‑Ling Xiang, Xin‑Hong Zhu, Lu‑Lu Xiu, Jia‑Xing Sun, Xiao‑Yuan Zhang

Pages: 4053-4060 Published online on: 19 January 2018
Open Access

Early mortality in acute promyelocytic leukemia: Potential predictors (Review)

Can Chen, Xilian Huang, Kaile Wang, Kuang Chen, Danquan Gao, Shenxian Qian

Pages: 4061-4069 Published online on: 24 January 2018
Open Access

Association between long non-coding RNAs expression and pathogenesis and progression of gliomas (Review)

Jie Zhou, Wei Xiang, Shenjie Li, Qi Hu, Tao Peng, Ligang Chen, Yang Ming

Pages: 4070-4078 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Downregulation of Pim-2 induces cell cycle arrest in the G0/G1 phase via the p53-non-dependent p21 signaling pathway

Zhaoyun Liu, Hui Liu, Xin Yuan, Yihao Wang, Lijuan Li, Guojin Wang, Jia Song, Zonghong Shao, Rong Fu

Pages: 4079-4086 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Tumor suppressive role of miR-569 in lung cancer

Yi Ping Zheng, Linxia Wu, Jie Gao, Yanfu Wang

Pages: 4087-4092 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Non-small cell neuroendocrine carcinoma of the ovary in a BRCA2-germline mutation carrier: A case report and brief review of the literature

Natalie Herold, Barbara Wappenschmidt, Birgid Markiefka, Katharina Keupp, Sandra Kröber, Eric Hahnen, Rita Schmutzler, Kerstin Rhiem

Pages: 4093-4096 Published online on: 22 January 2018
Open Access

Upregulation of microRNA-32 is associated with tumorigenesis and poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma

Huiqiong Yang, Yusheng Li, Xiaoming Zhong, Pei Luo, Ping Luo, Ran Sun, Ruting Xie, Da Fu, Yushui Ma, Xianling Cong, Wenping Li

Pages: 4097-4104 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Overexpression of long non‑coding RNA CRNDE facilitates epithelial‑mesenchymal transition and correlates with poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma

Xiu‑Liang Xia, Dong Xue, Ting‑Hai Xiang, Huai‑Yong Xu, De‑Kun Song, Pei‑Guang Cheng, Jian‑Qiang Wang

Pages: 4105-4112 Published online on: 17 January 2018
Open Access

MicroRNA‑499a‑5p inhibits osteosarcoma cell proliferation and differentiation by targeting protein phosphatase 1D through protein kinase B/glycogen synthase kinase 3β signaling

Jun Liu, Lei Huang, Pengxiao Su, Tao Song, Wentao Zhang, Jinzhu Fan, Yang Liu

Pages: 4113-4120 Published online on: 17 January 2018
Open Access

Correlation of nasopharyngeal carcinoma with rare earth elements and the Epstein-Barr virus

Xiangmin Zhang, Xiangfu Zeng, Lianbin Liu, Xiaolin Lan, Jing Huang, Hongxue Zeng, Rong Li, Keqing Luo, Wei Wu, Maohua Zhou, Shaojin Li

Pages: 4121-4128 Published online on: 24 January 2018
Open Access

RNA interference-mediated depletion of TRPM8 enhances the efficacy of epirubicin chemotherapy in prostate cancer LNCaP and PC3 cells

Tao Liu, Yixiang Liao, Huangheng Tao, Jinmin Zeng, Gang Wang, Zhonghua Yang, Yongzhi Wang, Yu Xiao, Jiajie Zhou, Xinghuan Wang

Pages: 4129-4136 Published online on: 24 January 2018
Open Access

Autophagy flux inhibition augments gastric cancer resistance to the anti-human epidermal growth factor receptor 2 antibody trastuzumab

Hua Ye, Xuyu Chai, Xiaoyu Wang, Qi Zheng, Dingcheng Zheng, Feng Wu, Cheng Zheng, Ping Chen

Pages: 4143-4150 Published online on: 29 January 2018
Open Access

Prognostic and clinicopathological value of melanoma-associated antigen D4 in patients with glioma

Jun Yan, Jing Wen, Zong‑Dang Wei, Xi‑Sheng Li, Ping Li, Shao‑Wen Xiao

Pages: 4151-4160 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Effects of purified Omphalia lapidescens protein on metastasis, cell cycle, apoptosis and the JAK-STAT signaling pathway in SGC-7901 human gastric cells

Luchao Chen, Zhongxia Lu, Yongle Yang, Lijun Du, Xiaofang Zhou, Yitao Chen

Pages: 4161-4170 Published online on: 19 January 2018
Open Access

Association between contrast-enhanced ultrasonography and histopathological findings of the metastatic lymph nodes of patients with head and neck cancer: A preliminary study

Shin‑Ichi Oikawa, Kiyoto Shiga, Daisuke Saito, Katsunori Katagiri, Aya Ikeda, Kodai Tuchida, Jun Miyaguchi, Kazuyuki Ishida, Tamotsu Sugai

Pages: 4171-4176 Published online on: 22 January 2018
Open Access

LINC00152 is a potential biomarker involved in the modulation of biological characteristics of residual colorectal cancer cells following chemoradiotherapy

Zhengting Chen, Xinyi Cai, Li Chang, Yaoxiong Xia, Li Wang, Yu Hou, Lan Li, Dingguo Pan, Furong Li, Shan Liu, Wei Xiong, Wenhui Li

Pages: 4177-4184 Published online on: 22 January 2018
Open Access

A role for the clock period circadian regulator 2 gene in regulating the clock gene network in human oral squamous cell carcinoma cells

Yiran Ao, Qin Zhao, Kai Yang, Gang Zheng, Xiaoqing Lv, Xiaoli Su

Pages: 4185-4192 Published online on: 19 January 2018

Glasgow Prognostic Score is superior to ECOG PS as a prognostic factor in patients with gastric cancer with peritoneal seeding

Shu‑Qiang Yuan, Run‑Cong Nie, Yong‑Ming Chen, Hai‑Bo Qiu, Xiao‑Ping Li, Xiao‑Jiang Chen, Li‑Pu Xu, Li‑Fang Yang, Xiao‑Wei Sun, Yuan‑Fang Li, Zhi‑Wei Zhou, Shi Chen, Ying‑Bo Chen

Pages: 4193-4200 Published online on: 19 January 2018
Open Access

Integrin αVβ3‑targeted SPECT/CT for the assessment of Bevacizumab therapy in orthotopic lung cancer xenografts

Bin Chen, Wenqi Zhang, Bin Ji, Qingjie Ma, Dandan Li, Shi Gao

Pages: 4201-4206 Published online on: 29 January 2018
Open Access

Differential expression of DUSP2 in left- and right-sided colon cancer is associated with poor prognosis in colorectal cancer

Wenjie Dong, Na Li, Xiufeng Pei, Xinai Wu

Pages: 4207-4214 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Effects of Clostridium difficile toxin A on K562/A02 cell proliferation, apoptosis and multi-drug resistance

Yaming Xi, Zhuanzhen Ma, Hao Zhang, Maowen Yuan, Lina Wang

Pages: 4215-4220 Published online on: 01 February 2018
Open Access

Enhanced radiation effect on SMCC7721 cells through endoplasmic reticulum stress induced by C225-GNPs in vitro and in vivo

Chuandong Zhu, Lixue Wang, Yang Cai, Guoxiang Wang, Hanfeng Xu, Yuan Wan, Qin Zheng

Pages: 4221-4228 Published online on: 25 January 2018
Open Access

Expression of CK19, CD105 and CD146 are associated with early metastasis in patients with renal cell carcinoma

Xiaojie Yang, Dong Zhang, Tie Chong, Youfang Li, Ziming Wang, Peng Zhang

Pages: 4229-4234 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Expression level of TBX3 gene in renal carcinoma and its clinical significance

Yifan Wang

Pages: 4235-4240 Published online on: 22 January 2018
Open Access

Multicenter, phase II clinical trial of peptide vaccination with oral chemotherapy following curative resection for stage III colorectal cancer

Junichiro Kawamura, Fumiaki Sugiura, Yasushi Sukegawa, Yasumasa Yoshioka, Jin‑Ichi Hida, Shoichi Hazama, Kiyotaka Okuno

Pages: 4241-4247 Published online on: 29 January 2018
Open Access

Upregulation of RECQL4 expression predicts poor prognosis in hepatocellular carcinoma

Jun Li, Junfei Jin, Minjun Liao, Wei Dang, Xinhuang Chen, Yongfeng Wu, Weijia Liao

Pages: 4248-4254 Published online on: 25 January 2018
Open Access

Pseudo-hemorrhagic region formation in pancreatic neuroendocrine tumors is a result of blood vessel dilation followed by endothelial cell detachment

Zai Wang, Liang Peng, Yu‑Li Song, Shiqing Xu, Zhan Hua, Ni Fang, Min Zhai, Honglin Liu, Qing Fang, Tingting Deng, Wenjian Zhang, Yuan‑Jia Chen, Jinning Lou

Pages: 4255-4261 Published online on: 22 January 2018
Open Access

Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts overall survival of patients with combined hepatocellular cholangiocarcinoma

Chaobin He, Yize Mao, Xiangming Lao, Shengping Li, Xiaojun Lin

Pages: 4262-4268 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Diagnostic significance of CK19, galectin-3, CD56, TPO and Ki67 expression and BRAF mutation in papillary thyroid carcinoma

Lihua Huang, Xuming Wang, Xuan Huang, Huawei Gui, Yan Li, Qiongxia Chen, Dongling Liu, Lijiang Liu

Pages: 4269-4277 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Clinical and prognostic significance of signal transducer and activator of transcription 3 and mucin 1 in patients with non-small cell lung cancer following surgery

Zhi‑Gang Sun, Min Zhang, Fei Yang, Wei Gao, Zhou Wang, Liang‑Ming Zhu

Pages: 4278-4288 Published online on: 25 January 2018
Open Access

Assessment of CXC ligand 12-mediated calcium signalling and its regulators in basal-like breast cancer cells

S. Y. N. Jamaludin, I. Azimi, F. M. Davis, A. A. Peters, T. J. Gonda, E. W. Thompson, S. J. Roberts‑Thomson, G. R. Monteith

Pages: 4289-4295 Published online on: 19 January 2018
Open Access

Successful preimplantation genetic diagnosis by targeted next-generation sequencing on an ion torrent personal genome machine platform

Yan Hao, Dawei Chen, Zhiguo Zhang, Ping Zhou, Yunxia Cao, Zhaolian Wei, Xiaofeng Xu, Beili Chen, Weiwei Zou, Mingrong Lv, Dongmei Ji, Xiaojin He

Pages: 4296-4302 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Increased mediator complex subunit 15 expression is associated with poor prognosis in hepatocellular carcinoma

Kunyuan Wang, Chenxi Duan, Xuejing Zou, Yang Song, Wenwen Li, Lushan Xiao, Jie Peng, Liheng Yao, Qian Long, Li Liu

Pages: 4303-4313 Published online on: 18 January 2018
Open Access

High expression of PRPS1 induces an anti-apoptotic effect in B-ALL cell lines and predicts an adverse prognosis in Chinese children with B‑ALL

Yimei Ma, Xizhou An, Xianmin Guan, Qinglin Kong, Yanzhen Wang, Pengfei Li, Yan Meng, Yinghui Cui, Xianhao Wen, Yuxia Guo, Yali Shen, Jie Yu

Pages: 4314-4322 Published online on: 29 January 2018
Open Access

MicroRNA-211 suppresses prostate cancer proliferation by targeting SPARC

Peng Hao, Bo Kang, Guoqing Yao, Wenqi Hao, Feihong Ma

Pages: 4323-4329 Published online on: 26 January 2018
Open Access

Polysaccharide peptide isolated from grass-cultured Ganoderma lucidum induces anti-proliferative and pro-apoptotic effects in the human U251 glioma cell line

Chunhua Wang, Dongmei Lin, Quan Chen, Shuqian Lin, Songsheng Shi, Chunmei Chen

Pages: 4330-4336 Published online on: 19 January 2018
Open Access

miR-145 suppresses the proliferation, invasion and migration of NSCLC cells by regulating the BAX/BCL-2 ratio and the caspase-3 cascade

Yi Pan, Conglin Ye, Qingshan Tian, Songxin Yan, Xiaoping Zeng, Chu Xiao, Lingyun Wang, Hongmei Wang

Pages: 4337-4343 Published online on: 25 January 2018
Open Access

Synergistic effect of receptor-interacting protein 140 and simvastatin on the inhibition of proliferation and survival of hepatocellular carcinoma cells

Kun Xia, Panpan Zhang, Jian Hu, Huan Hou, Mingdi Xiong, Junping Xiong, Nianlong Yan

Pages: 4344-4350 Published online on: 19 January 2018
Open Access

Transcriptome-derived stromal and immune scores infer clinical outcomes of patients with cancer

Wei Liu, Hua Ye, Ying‑Fu Liu, Chao‑Qun Xu, Yue‑Xian Zhong, Tian Tian, Shi‑Wei Ma, Huan Tao, Ling Li, Li‑Chun Xue, Hua‑Qin He

Pages: 4351-4357 Published online on: 25 January 2018
Open Access

LY294002 inhibits the Warburg effect in gastric cancer cells by downregulating pyruvate kinase M2

Jian Lu, Min Chen, Sumeng Gao, Jigang Yuan, Zhu Zhu, Xiaoping Zou

Pages: 4358-4364 Published online on: 23 January 2018
Open Access

Monitoring colorectal cancer following surgery using plasma circulating tumor DNA

Xiao Sun, Tanxiao Huang, Fangsheng Cheng, Kaibing Huang, Ming Liu, Wan He, Mingwei Li, Xiaoni Zhang, Mingyan Xu, Shifu Chen, Ligang Xia

Pages: 4365-4375 Published online on: 22 January 2018
Open Access

Treatment with 20(S)-ginsenoside Rg3 reverses multidrug resistance in A549/DDP xenograft tumors

Chao Liu, Quan Gong, Ting Chen, Juan Lv, Zhiping Feng, Pengjie Liu, Zhiyong Deng

Pages: 4376-4382 Published online on: 24 January 2018
Open Access

Novel exostosin-2 mutation identified in a Chinese family with hereditary multiple osteochondroma

Weiwei Ruan, Li Cao, Zhonghua Chen, Mingxiang Kong, Qing Bi

Pages: 4383-4389 Published online on: 22 January 2018
Open Access

miR-30d inhibits cell biological progression of Ewing's sarcoma by suppressing the MEK/ERK and PI3K/Akt pathways in vitro

Conglin Ye, Xiaolong Yu, Xuqiang Liu, Min Dai, Bin Zhang

Pages: 4390-4396 Published online on: 29 January 2018
Open Access

Efficacy of thoracoscopic surgery in the treatment of lung cancer in the perioperative period and its effects on serum D-dimer

Yuanshan Yao, Haibo Shen, Yinjie Zhou, Zhenhua Yang, Hongbo Huang

Pages: 4397-4403 Published online on: 22 January 2018
Open Access

RelB, a good prognosis predictor, links cell-cycle and migration to glioma tumorigenesis

Feng Shen, Qing Guo, Qi Hu, Ailiang Zeng, Weining Wu, Wei Yan, Yongping You

Pages: 4404-4410 Published online on: 29 January 2018

A new prognostic model for hepatocellular carcinoma recurrence after curative hepatectomy

Yukio Tokumitsu, Kazuhiko Sakamoto, Yoshihiro Tokuhisa, Hiroto Matsui, Satoshi Matsukuma, Yoshinari Maeda, Koichiro Sakata, Hiroshi Wada, Hidetoshi Eguchi, Hiroyuki Ogihara, Yusuke Fujita, Yoshihiko Hamamoto, Norio Iizuka, Tomio Ueno, Hiroaki Nagano

Pages: 4411-4422 Published online on: 19 January 2018

Pro‑metastatic signaling of the trans fatty acid elaidic acid is associated with lipid rafts

Shingo Kishi, Rina Fujiwara‑Tani, Yi Luo, Isao Kawahara, Kei Goto, Kiyomu Fujii, Hitoshi Ohmori, Chie Nakashima, Takamitsu Sasaki, Hiroki Kuniyasu

Pages: 4423-4426 Published online on: 17 January 2018

Primary non‑Hodgkin lymphoma of the right femur and subsequent metastasis to the left femur: A case report and literature review

Jing‑Yu Hu, Dan Yu, Yao‑Hui Wu

Pages: 4427-4431 Published online on: 29 January 2018

Lentiviral vector mediated-ASAP1 expression promotes epithelial to mesenchymal transition in ovarian cancer cells

Tao Zhang, Guannan Zhao, Chuanhe Yang, Peixin Dong, Hidemichi Watari, Lin Zeng, Lawrence M. Pfeffer, Junming Yue

Pages: 4432-4438 Published online on: 22 January 2018

Promotional effect of microRNA-194 on breast cancer cells via targeting F-box/WD repeat-containing protein 7

Yaomin Chen, Haiyan Wei, Yu Liu, Shusen Zheng

Pages: 4439-4444 Published online on: 23 January 2018

Prognostic analysis of patients with locally advanced nasopharyngeal carcinoma following intensity modulated radiation therapy

Yajie Zhao, Lin Shen, Xinqiong Huang, Yuxiang He, Jun Fu, Yujie Qian, Shan Li, Na Zhao, Liangfang Shen

Pages: 4445-4450 Published online on: 24 January 2018

Wnt/catenin β1/microRNA 183 predicts recurrence and prognosis of patients with colorectal cancer

Yuzhuo Chen, Weiliang Song

Pages: 4451-4456 Published online on: 26 January 2018

Clinical significance and prognostic value of Forkhead box A1 expression in human epithelial ovarian cancer

Kai Wang, Chenan Guan, Chenyan Fang, Xiaoxiao Jin, Junhui Yu, Yuquan Zhang, Lingzhi Zheng

Pages: 4457-4462 Published online on: 29 January 2018

Wogonoside inhibits cell growth and induces mitochondrial-mediated autophagy-related apoptosis in human colon cancer cells through the PI3K/AKT/mTOR/p70S6K signaling pathway

Chengzheng Han, Guozheng Xing, Mengying Zhang, Min Zhong, Zhen Han, Chiyi He, Xiaoping Liu

Pages: 4463-4470 Published online on: 24 January 2018

Colon cancers carrying BRAF V600E and β-catenin T41A activating mutations are resistant to numerous common anticancer drugs

Guangzhong Xu, Kai Li, Nengwei Zhang, Bin Zhu, Guosheng Feng, Qing Fan

Pages: 4471-4476 Published online on: 25 January 2018

Quantitative DNA methylation analysis of paired box gene 1 and LIM homeobox transcription factor 1 α genes in cervical cancer

Ling Xu, Jun Xu, Zheng Hu, Baohua Yang, Lifeng Wang, Xiao Lin, Ziyin Xia, Zhiling Zhang, Yunheng Zhu

Pages: 4477-4484 Published online on: 26 January 2018

Prothymosin-α and parathymosin expression predicts poor prognosis in squamous and adenosquamous carcinomas of the gallbladder

Kang Chen, Li Xiong, Zhuling Yang, Shengfu Huang, Rong Zeng, Xiongying Miao

Pages: 4485-4494 Published online on: 19 January 2018

Casticin inhibits the epithelial-mesenchymal transition in ovarian carcinoma via the hedgehog signaling pathway

Jing Zhang, Yinghong Cui, Shuwen Sun, Jianguo Cao, Xiaoling Fang

Pages: 4495-4502 Published online on: 26 January 2018

Targeted sequencing reveals distinct pathogenic variants in Chinese patients with lung adenocarcinoma brain metastases

Yanchun Ma, Kun Chen, Zhenhua Yang, Ming Guan

Pages: 4503-4510 Published online on: 25 January 2018

Identification of a novel HRAS variant and its association with papillary thyroid carcinoma

Rui Dou, Lili Zhang, Tingxia Lu, Dong Liu, Fang Mei, Jian Huang, Linxue Qian

Pages: 4511-4516 Published online on: 17 January 2018

Increased expression of high-mobility group nucleosomal-binding domain 2 protein in various tumor cell lines

Qian Li, Jiao Chen, Xiaoying Li, Bomiao Cui, Yaping Fan, Ning Geng, Qianming Chen, Ping Zhang, Yun Feng

Pages: 4517-4522 Published online on: 29 January 2018

Expression pattern of human SERPINE2 in a variety of human tumors

Ying Yang, Xiangke Xin, Xing Fu, Danmei Xu

Pages: 4523-4530 Published online on: 18 January 2018

An unusual presentation of pneumothorax associated with cystic lung metastasis from epithelioid sarcoma: A case report and review of the literature

Manabu Hoshi, Naoto Oebisu, Tadashi Iwai, Makoto Ieguchi, Yoshitaka Ban, Hiroaki Nakamura

Pages: 4531-4534 Published online on: 26 January 2018

Long non-coding RNA HNF1A-AS1 promotes cell viability and migration in human bladder cancer

Zhihong Feng, Baolong Wang

Pages: 4535-4540 Published online on: 26 January 2018

Knockdown of EIF5A2 inhibits the malignant potential of non-small cell lung cancer cells

Cheng Chen, Bojia Zhang, Shanshan Wu, Yongxiang Song, Jian Li

Pages: 4541-4549 Published online on: 22 January 2018

Identification of potential key genes and high-frequency mutant genes in prostate cancer by using RNA-Seq data

Ze Zhang, He Wu, Hong Zhou, Yunhe Gu, Yufeng Bai, Shiliang Yu, Ruihua An, Jiping Qi

Pages: 4550-4556 Published online on: 24 January 2018

Tetramethylpyrazine regulates breast cancer cell viability, migration, invasion and apoptosis by affecting the activity of Akt and caspase-3

Jianliang Shen, Linwen Zeng, Liangming Pan, Shaofeng Yuan, Ming Wu, Xiongdong Kong

Pages: 4557-4563 Published online on: 24 January 2018

SOX2 and SOX12 are predictive of prognosis in patients with clear cell renal cell carcinoma

Weijie Gu, Beihe Wang, Fangning Wan, Junlong Wu, Xiaolin Lu, Hongkai Wang, Yao Zhu, Hailiang Zhang, Guohai Shi, Bo Dai, Dingwei Ye

Pages: 4564-4570 Published online on: 19 January 2018

MicroRNA-33a downregulation is associated with tumorigenesis and poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma

Ru‑Ting Xie, Xian‑Ling Cong, Xiao‑Ming Zhong, Ping Luo, Hui‑Qiong Yang, Gai‑Xia Lu, Pei Luo, Zheng‑Yan Chang, Ran Sun, Ting‑Miao Wu, Zhong‑Wei Lv, Da Fu, Yu‑Shui Ma

Pages: 4571-4577 Published online on: 29 January 2018

Inhibition of FASN expression enhances radiosensitivity in human non-small cell lung cancer

Ning Zhan, Bin Li, Xiangying Xu, Jianyu Xu, Songliu Hu

Pages: 4578-4584 Published online on: 29 January 2018

Nicotinamide N-methyltransferase promotes epithelial-mesenchymal transition in gastric cancer cells by activating transforming growth factor-β1 expression

Liang Liang, Ming Zeng, Haixia Pan, Hao Liu, Yangke He

Pages: 4592-4598 Published online on: 26 January 2018

Co-existence of isodicentric Ph chromosomes and the three-way Ph chromosome variant t(3;9;22)(p21;q34;q11) in a rare case of chronic myeloid leukemia

Qian Li, Xiao‑Ji Lin, Hui Chen, Jian Gong, Zhen Li, Xiang‑Nan Chen

Pages: 4599-4603 Published online on: 26 January 2018

Low scavenger receptor class B type I expression is associated with gastric adenocarcinoma tumor aggressiveness

Xingwen Wang, Changshun Wu, Baoying Yuan, Dan Wang, Huiling Liu, Hong Feng, Shui Sun

Pages: 4604-4610 Published online on: 29 January 2018

Chrysotoxene induces apoptosis of human hepatoblastoma HepG2 cells in vitro and in vivo via activation of the mitochondria-mediated apoptotic signaling pathway

Chunqing Dou, Mingming Han, Bao Zhang, Liyuan Sun, Xin Jin, Tao Li

Pages: 4611-4618 Published online on: 25 January 2018

miR-106b promotes cell invasion and metastasis via PTEN mediated EMT in ESCC

Jianxiang Zhang, Danjie Chen, Shuying Liang, Jun Wang, Can Liu, Caiping Nie, Zhengzheng Shan, Liuxing Wang, Qinxia Fan, Feng Wang

Pages: 4619-4626 Published online on: 25 January 2018

In vitro anticancer effects of a RAGE inhibitor discovered using a structure-based drug design system

Ali Hafez Ali Mohammed El‑Far, Seiichi Munesue, Ai Harashima, Akira Sato, Mika Shindo, Shingo Nakajima, Mana Inada, Mariko Tanaka, Akihiko Takeuchi, Hiroyuki Tsuchiya, Hiroshi Yamamoto, Hazem M.E. Shaheen, Yasser S. El‑Sayed, Shuhei Kawano, Sei‑Ichi Tanuma, Yasuhiko Yamamoto

Pages: 4627-4634 Published online on: 29 January 2018

Hepatocellular carcinoma cells surviving doxorubicin treatment exhibit increased migratory potential and resistance to doxorubicin re-treatment in vitro

Sebastian Buschauer, Andreas Koch, Philipp Wiggermann, Martina Müller, Claus Hellerbrand

Pages: 4635-4640 Published online on: 26 January 2018

Differential sensitization of two human colon cancer cell lines to the antitumor effects of irinotecan combined with 5-aza-2'-deoxycytidine

Shuko Hakata, Jun Terashima, Yu Shimoyama, Kouji Okada, Shiho Fujioka, Erika Ito, Wataru Habano, Shogo Ozawa

Pages: 4641-4648 Published online on: 26 January 2018

Celecoxib enhances sensitivity to chemotherapy drugs of T‑cell lymphoma

Ming Ma, Xingxiao Yang, Lianmei Zhao, Xuexiao Wang, Lihua Liu, Wenjing Jiao, Yuanyuan Wei, Baoen Shan

Pages: 4649-4656 Published online on: 29 January 2018

Effect of quercetin glucosides from Allium extracts on HepG2, PC‑3 and HT‑29 cancer cell lines

Yingkun Pan, Yi Mei Zheng, Wing Shing Ho

Pages: 4657-4661 Published online on: 29 January 2018

Effects of general anesthesia with or without epidural block on tumor metastasis and mechanisms

Bin Yang, Feng Qian, Wenjia Li, Yang Li, Yangdong Han

Pages: 4662-4668 Published online on: 26 January 2018

PRR4: A novel downregulated gene in laryngeal cancer

Seda Ekizoglu, Turgut Ulutin, Jalal Guliyev, Nur Buyru

Pages: 4669-4675 Published online on: 29 January 2018

Antitumor activity of kinetochore-associated protein 2 siRNA against lung cancer patient-derived tumor xenografts

Yukimasa Makita, Mika Teratani, Shumpei Murata, Yasutaka Hoashi, Satoru Matsumoto, Yuji Kawamata

Pages: 4676-4682 Published online on: 29 January 2018

MicroRNA-136 promotes proliferation and invasion ingastric cancer cells through Pten/Akt/P-Akt signaling pathway

Xuyan Chen, Zhiming Huang, Renpin Chen

Pages: 4683-4689 Published online on: 24 January 2018

Anti-metastatic effects of isolinderalactone via the inhibition of MMP-2 and up regulation of NM23-H1 expression in human lung cancer A549 cells

Cheng‑Hung Chuang, Li‑Yu Wang, Yuen Man Wong, En‑Shyh Lin

Pages: 4690-4696 Published online on: 25 January 2018

Effects of retinoic acid-inducible gene-I-like receptors activations and ionizing radiation cotreatment on cytotoxicity against human non-small cell lung cancer in vitro

Hironori Yoshino, Miyu Iwabuchi, Yuka Kazama, Maho Furukawa, Ikuo Kashiwakura

Pages: 4697-4705 Published online on: 26 January 2018

Interleukin-37: A crucial cytokine with multiple roles in disease and potentially clinical therapy (Review)

Lijuan Wang, Yanchun Quan, Yongfang Yue, Xueyuan Heng, Fengyuan Che

Pages: 4711-4719 Published online on: 07 February 2018
Open Access

Imaging and histological appearance of pleomorphic hyalinizing angiectatic tumors: A case series and literature review

Couger Jimenez Jaramillo, John Wojcik, Kristy Weber, Ronnie Sebro

Pages: 4720-4730 Published online on: 02 February 2018
Open Access

Elevated Nectin-2 expression is involved in esophageal squamous cell carcinoma by promoting cell migration and invasion

Ming Li, Dongfeng Qiao, Juan Pu, Wanwei Wang, Weiguo Zhu, Haiyan Liu

Pages: 4731-4736 Published online on: 05 February 2018
Open Access

Marital status independently predicts prostate cancer survival in men who underwent radical prostatectomy: An analysis of 95,846 individuals

Tian‑Bao Huang, Guang‑Chen Zhou, Chuan‑Peng Dong, Li‑Ping Wang, Yang Luan, Jing‑Ting Ye, Xiao Gu, Xu‑Dong Yao, Jun‑Hua Zheng, Xue‑Fei Ding

Pages: 4737-4744 Published online on: 06 February 2018
Open Access

Clinical significance and effect of Sam68 expression in gastric cancer

Jinzhang Xiao, Qiuhong Wang, Qichang Yang, Hua Wang, Fulin Qiang, Song He, Jin Cai, Lei Yang, Yingying Wang

Pages: 4745-4752 Published online on: 02 February 2018
Open Access

Retrospective screening of microarray data to identify candidate IFN-inducible genes in a HTLV-1 transformed model

Alaa Refaat, Mohamed Owis, Sherif Abdelhamed, Ikuo Saiki, Hiroaki Sakurai

Pages: 4753-4758 Published online on: 09 February 2018
Open Access

Usefulness of endoscopic ultrasound‑guided fine needle aspiration for lymphadenopathy

Yuki Tanisaka, Shomei Ryozawa, Masanori Kobayashi, Maiko Harada, Tsutomu Kobatake, Kumiko Omiya, Hirotoshi Iwano, Shin Arai, Kouichi Nonaka, Yumi Mashimo

Pages: 4759-4766 Published online on: 02 February 2018
Open Access

CDK5RAP1 targeting NF-κB signaling pathway in human malignant melanoma A375 cell apoptosis

Jikui Xiong, Yan Wang, Yanli Gu, Yadong Xue, Lin Dang, Yuzhen Li

Pages: 4767-4774 Published online on: 01 February 2018
Open Access

MicroRNA-155 increases colon cancer chemoresistance to cisplatin by targeting forkhead box O3

Yuewen Gao, Zhaoyan Liu, Zhaohong Ding, Shicai Hou, Jun Li, Kehua Jiang

Pages: 4781-4788 Published online on: 07 February 2018
Open Access

CEP55 promotes cell proliferation and inhibits apoptosis via the PI3K/Akt/p21 signaling pathway in human glioma U251 cells

Feng Li, Dan Jin, Chuanxi Tang, Dianshuai Gao

Pages: 4789-4796 Published online on: 02 February 2018
Open Access

MicroRNA-374b inhibits liver cancer progression via down regulating programmed cell death-1 expression on cytokine-induced killer cells

Fen Huang, Bo Wang, Jiangzheng Zeng, Shenggang Sang, Junhua Lei, Yanda Lu

Pages: 4797-4804 Published online on: 05 February 2018
Open Access

The heterogenic tumor microenvironment of hepatocellular carcinoma and prognostic analysis based on tumor neo-vessels, macrophages and α-SMA

Min Fang, Jingping Yuan, Mengyuan Chen, Zongwen Sun, Lulu Liu, Guoping Cheng, Hangjie Ying, Shifeng Yang, Ming Chen

Pages: 4805-4812 Published online on: 05 February 2018
Open Access

Oncological safety of nipple-sparing mastectomy in young patients with breast cancer compared with conventional mastectomy

Jiapeng Huang, Qinguo Mo, Yaqiang Zhuang, Qinghong Qin, Zhen Huang, Junyang Mo, Qixing Tan, Bin Lian, Yiming Cao, Shuting Qin, Changyuan Wei

Pages: 4813-4820 Published online on: 31 January 2018
Open Access

Curcumin inhibits hepatocellular carcinoma growth by targeting VEGF expression

Zirong Pan, Jianmin Zhuang, Chenghong Ji, Zhezhen Cai, Weijia Liao, Zhengjie Huang

Pages: 4821-4826 Published online on: 07 February 2018
Open Access

Expression profiling analysis of autophagy-related genes in perineural invasion of cutaneous squamous cell carcinoma

Li‑Qiang Zheng, Shan‑Yi Li, Cheng‑Xin Li

Pages: 4837-4848 Published online on: 06 February 2018
Open Access

Characterization of human gastric adenocarcinoma cell lines established from peritoneal ascites

Bożenna Mytar, Małgorzata Stec, Rafał Szatanek, Kazimierz Węglarczyk, Katarzyna Szewczyk, Antoni Szczepanik, Grażyna Drabik, Jarek Baran, Maciej Siedlar, Monika Baj‑Krzyworzeka

Pages: 4849-4858 Published online on: 08 February 2018
Open Access

Expression of pAkt is associated with a poor prognosis in Chinese women with invasive ductal breast cancer

Ling Zhou, Min Wang, Chongyong Guo, Ying Zhu, Hua Yu, Lu Zhang, Pei Yu

Pages: 4859-4866 Published online on: 06 February 2018
Open Access

Mitogen-activated protein kinase inhibitors reduce the nuclear accumulation of phosphorylated Smads by inhibiting Imp 7 or Imp 8 in HepG2 cells

Xiangpeng Hu, Hongwei Kan, Alex Boye, Yufeng Jiang, Chao Wu, Yan Yang

Pages: 4867-4872 Published online on: 02 February 2018
Open Access

A role for GPI-CD59 in promoting T-cell signal transduction via LAT

Li‑Na Wang, Mei‑Hua Gao, Bing Wang, Bei‑Bei Cong, Shu‑Chao Zhang

Pages: 4873-4881 Published online on: 31 January 2018
Open Access

Pedigree analysis, diagnosis and treatment in Von Hippel-Lindau syndrome: A report of three cases

Yuanliang Wang, Guobiao Liang, Jing Tian, Xin Wang, Anjian Chen, Tiancai Liang, Yang Du, Hao Li, Jiang Du, Lang Yu, Zongping Chen

Pages: 4882-4890 Published online on: 05 February 2018

Function of neuronal nitric oxide synthase enzyme in temozolomide-induced damage of astrocytic tumor cells

Fernando Francisco Borges Resende, Simoneide Souza Titze‑de‑Almeida, Ricardo Titze‑de‑Almeida

Pages: 4891-4899 Published online on: 01 February 2018
Open Access

Identification of side population cells in human lung adenocarcinoma A549 cell line and elucidation of the underlying roles in lung cancer

Tong Xie, Lingzhao Mo, Li Li, Naiquan Mao, Danrong Li, Deseng Liu, Chuantian Zuo, Dingming Huang, Qi Pan, Li Yang, Shoufeng Wang

Pages: 4900-4906 Published online on: 05 February 2018
Open Access

Effect of galectin-3 on vasculogenic mimicry in esophageal cancer cells Retraction in /10.3892/ol.2018.9643

Jingxin Zhang, Guodong Deng, Lili Qiao, Hui Luo, Qiqi Liu, Ning Liang, Jian Xie, Jiandong Zhang

Pages: 4907-4911 Published online on: 06 February 2018
Open Access

The role of galectin-3 in the tumorigenesis and progression of pituitary tumors

Bo Diao, Ying Liu, Guo‑Zheng Xu, Yi Zhang, Jun Xie, Jie Gong

Pages: 4919-4925 Published online on: 02 February 2018
Open Access

Expression of Hippo pathway genes and their clinical significance in colon adenocarcinoma

Sang Yeon Cho, Jang Wook Gwak, Yoo Chul Shin, Daeju Moon, Jihyuok Ahn, Hyon Woo Sol, Sungha Kim, Gwanghun Kim, Hyun Mu Shin, Kyung Ha Lee, Ji Yeon Kim, Jin Soo Kim

Pages: 4926-4936 Published online on: 31 January 2018
Open Access

Interstitial fibrosis in papillary thyroid microcarcinoma and its association with biological behavior

Xun Liu, Shuai Zhang, Qinwei Gang, Shikai Shen, Jian Zhang, Yu Lun, Dongdong Xu, Zhiquan Duan, Shijie Xin

Pages: 4937-4943 Published online on: 02 February 2018
Open Access

miR-148a suppresses cell invasion and migration in gastric cancer by targeting DNA methyltransferase 1

Huaijie Shi, Xiaojing Chen, Hao Jiang, Xujie Wang, Hao Yu, Pijiang Sun, Xin Sui

Pages: 4944-4950 Published online on: 31 January 2018
Open Access

Integrated analysis of microarray data to identify the genes critical for the rupture of intracranial aneurysm

Liang Wei, Qi Wang, Yanfei Zhang, Cheng Yang, Hongxin Guan, Jianxin Jiang, Zhiyang Sun

Pages: 4951-4957 Published online on: 02 February 2018
Open Access

Expression and correlation of CD44 and GP73 in cerebroma tissues

Yuan Yuan, Lin Shi, Shijun Wang

Pages: 4958-4962 Published online on: 29 January 2018
Open Access

The role of katanin p60 in breast cancer bone metastasis

Wenrong Fu, Hui Wu, Zhengjiang Cheng, Shaojun Huang, Hui Rao

Pages: 4963-4969 Published online on: 02 February 2018
Open Access

CT and MR imaging features in phosphaturic mesenchymal tumor-mixed connective tissue: A case report

Zhenshan Shi, Yiqiong Deng, Xiumei Li, Yueming Li, Dairong Cao, Vikash Sahadeo Coossa

Pages: 4970-4978 Published online on: 05 February 2018
Open Access

MicroRNA‑124 acts as a tumor‑suppressive miRNA by inhibiting the expression of Snail2 in osteosarcoma

Jianghong Huang, Yujie Liang, Meiquan Xu, Jianyi Xiong, Daping Wang, Qiang Ding

Pages: 4979-4987 Published online on: 08 February 2018
Open Access

Programmed death ligand 1 expression in esophageal cancer following definitive chemoradiotherapy: Prognostic significance and association with inflammatory biomarkers

Yating Tang, Guang Li, Shan Wu, Lingrong Tang, Ning Zhang, Jinzhao Liu, Shuo Zhang, Lei Yao

Pages: 4988-4996 Published online on: 07 February 2018
Open Access

Drug distribution and clinical safety in treating cystic craniopharyngiomas using intracavitary radiotherapy with phosphorus-32 colloid

Hongbo Chang, Jianning Zhang, Weidong Cao, Yaming Wang, Hulin Zhao, Rui Liu, Shengli Guo

Pages: 4997-5003 Published online on: 07 February 2018
Open Access

Pro-apoptotic effect of TRAIL-transfected endothelial progenitor cells on glioma cells

Xin Deng, Wen Zhao, Laijun Song, Wei Ying, Xinbin Guo

Pages: 5004-5012 Published online on: 07 February 2018
Open Access

Sensitization of TRPV1 receptors by TNF‑α orchestrates the development of vincristine‑induced pain

Ying Wang, Chenyang Feng, Haoying He, Jinjin He, Jun Wang, Xiaomin Li, Shasha Wang, Wei Li, Jiuzhou Hou, Tong Liu, Dong Fang, Song‑Qiang Xie

Pages: 5013-5019 Published online on: 07 February 2018
Open Access

Association of BCSC-1 and MMP-14 with human breast cancer

Dalin Di, Lei Chen, Yingying Guo, Lina Wang, Huidong Wang, Jiyu Ju

Pages: 5020-5026 Published online on: 06 February 2018
Open Access

Transplantation of placenta‑derived multipotent cells in rats with dimethylhydrazine‑induced colon cancer decreases survival rate

Hanna Svitina, Inessa Skrypkina, Pavlo Areshkov, Vitaliy Kyryk, Tetiana Bukreieva, Pavlo Klymenko, Liudmyla Garmanchuk, Galyna Lobintseva, Volodymyr Shablii

Pages: 5034-5042 Published online on: 08 February 2018
Open Access

Loss of expression rather than cytoplasmic mislocalization of RUNX3 predicts worse outcome in non-small cell lung cancer

Xiaohui Chen, Yujie Deng, Yi Shi, Weifeng Zhu, Yibin Cai, Chunwei Xu, Kunshou Zhu, Xiongwei Zheng, Gang Chen, Qi Xie, Guoxing Weng

Pages: 5043-5055 Published online on: 08 February 2018

Clinical value and potential pathways of miR-183-5p in bladder cancer: A study based on miRNA-seq data and bioinformatics analysis

Jia-Min Gao, Lin-Zhen Huang, Zhi-Guang Huang, Rong-Quan He

Pages: 5056-5070 Published online on: 06 February 2018

Upregulated long non-coding RNA SBF2-AS1 promotes proliferation in esophageal squamous cell carcinoma

Rui Chen, Wenjia Xia, Xiaoxiao Wang, Mantang Qiu, Rong Yin, Siwei Wang, Xiaoxiang Xi, Jie Wang, Youtao Xu, Gaochao Dong, Lin Xu, Wei De

Pages: 5071-5080 Published online on: 06 February 2018

Synergistic antitumor activity of low-dose c-Met tyrosine kinase inhibitor and sorafenib on human non-small cell lung cancer cells

Ling Fu, Liang Guo, Yi Zheng, Zhenyu Zhu, Mingyue Zhang, Xiaohua Zhao, Hongxue Cui

Pages: 5081-5086 Published online on: 02 February 2018

Gastric cancer patients have elevated plasmacytoid and CD1c+ dendritic cells in the peripheral blood

Weihuang Liu, Jie Zhao, Qiaoqi Li, Qiaona Wang, Ying Zhou, Zan Tong

Pages: 5087-5092 Published online on: 07 February 2018

Cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 expression predicts poor prognosis in luminal B HER2-negative breast cancer

Gaochen Lan, Jie Li, Qiaomei Wen, Lin Lin, Libin Chen, Liyu Chen, Xi Chen

Pages: 5093-5097 Published online on: 07 February 2018

Post-operative unadjuvanted therapeutic xenovaccination with chicken whole embryo vaccine suppresses distant micrometastases and prolongs survival in a murine Lewis lung carcinoma model

Jan Aleksander Kraśko, Karolina Žilionytė, Adas Darinskas, Neringa Dobrovolskienė, Agata Mlynska, Svetlana Riabceva, Iosif Zalutsky, Marina Derevyanko, Vladimir Kulchitsky, Olga Karaman, Natalia Fedosova, Tatiana Vasyliyvna Symchych, Gennady Didenko, Vasyl Chekhun, Marius Strioga, Vita Pašukonienė

Pages: 5098-5104 Published online on: 05 February 2018

Novel TLR7 agonist stimulates activity of CIK/NK immunological effector cells to enhance antitumor cytotoxicity

Dong Gao, Yongguang Cai, Yanyuan Chen, Wang Li, Chih‑Chang Wei, Xiaoling Luo, Yuhuan Wang

Pages: 5105-5110 Published online on: 05 February 2018

Overexpression of peroxiredoxin-3 and -5 is a potential biomarker for prognosis in endometrial cancer

Jung Mi Byun, Su Sun Kim, Ki Tae Kim, Mi Seon Kang, Dae Hoon Jeong, Dae Sim Lee, Eun Jung Jung, Young Nam Kim, Jin Han, In Sung Song, Kyoun Bok Lee, Moon Su Sung

Pages: 5111-5118 Published online on: 31 January 2018

MicroRNA‑125a‑5p inhibits invasion and metastasis of gastric cancer cells by targeting BRMS1 expression

Yi Cao, Shengxing Tan, Yi Tu, Guoyang Zhang, Yi Liu, Daojiang Li, Shan Xu, Zhibiao Le, Jianbo Xiong, Wenyu Zou, Peitao Gong, Zhengrong Li, Zhigang Jie

Pages: 5119-5130 Published online on: 07 February 2018

Silencing LDHA inhibits proliferation, induces apoptosis and increases chemosensitivity to temozolomide in glioma cells

Hui Di, Xinting Zhang, Yi Guo, Yanfang Shi, Chuan Fang, Yu Yuan, Jiwei Wang, Chao Shang, Wenzhe Guo, Chunhui Li

Pages: 5131-5136 Published online on: 02 February 2018

Suppression of Jab1 expression inhibits proliferation and promotes apoptosis of AMC-HN-8 cells

Pei‑Hua Li, Lin Wang, Yao‑Jie Pan, Miao‑Miao Sang, Jun‑Nian Zheng, Dong‑Sheng Pei

Pages: 5137-5142 Published online on: 06 February 2018

NF-E2-related factor 2 serves a key function in resistance to malignant transformation of BEAS-2B cells induced by coal tar pitch

Songcheng Yu, Zhen Yan, Feifei Feng, Jing Ni, Wei Wang, Kadijatu Nabie, Yiguo Zhang, Lingbo Qu, Yongjun Wu

Pages: 5143-5148 Published online on: 01 February 2018

Potential use of chymotrypsin-like proteasomal activity as a biomarker for prostate cancer

Xinghua Wei, Weiwei Zeng, Keji Xie, Pengfei Diao, Ping Tang

Pages: 5149-5154 Published online on: 02 February 2018

Rab23 promotes the cisplatin resistance of ovarian cancer via the Shh-Gli-ABCG2 signaling pathway

Wenjie Zhang, Feng Yu, Yu Wang, Yu Zhang, Lingxin Meng, Yuhua Chi

Pages: 5155-5160 Published online on: 05 February 2018

Effects of TIN2 on telomeres and chromosomes in the human gastric epithelial cell line GES-1

Fan Fu, Hua Hu, Shuai Yang, Xiaoqiu Liang

Pages: 5161-5166 Published online on: 02 February 2018

In silico analysis identifies CRISP3 as a potential peripheral blood biomarker for multiple myeloma: From data modeling to validation with RT-PCR

Dong Leng, Ran Miao, Xiaoxi Huang, Ying Wang

Pages: 5167-5174 Published online on: 06 February 2018

Association between TAp73, p53 and VASH1 expression in lung adenocarcinoma

Meng Wu, Zhihua Zhang, Fangxu Ma, Xiulong Zhang, Zhilin Zhang, Jianhua Tang, Ping Chen, Chunyan Zhou, Weiping Wang

Pages: 5175-5180 Published online on: 31 January 2018

The effects of vitamin B6 compounds on cell proliferation and melanogenesis in B16F10 melanoma cells

Taisuke Matsuo, Aki Fujiwara, Kazuhiro Nakamura , Yasuyuki Sadzuka

Pages: 5181-5184 Published online on: 05 February 2018

Significance and prognostic role of human epidermal growth factor receptor 2 and RAB1A expression in gastric cancer

Bihong Xu, Chunyu Huang, Xianzi Yang, Xiangzhao Li, Liang Li, Yanqing Ding

Pages: 5185-5192 Published online on: 07 February 2018

Vasculogenic mimicry in bladder cancer and its association with the aberrant expression of ZEB1

Baimou Li, Xiaopeng Mao, Hua Wang, Guanyu Su, Chengqiang Mo, Kaiyuan Cao, Shaopeng Qiu

Pages: 5193-5200 Published online on: 07 February 2018

Transfection of the Helicobacter pylori CagA gene alters MUC5AC expression in human gastric cancer cells

Ding Shi, Yongpan Liu, Dong Wu, Xujun Hu

Pages: 5208-5212 Published online on: 06 February 2018

MicroRNA‑21‑5p induces the metastatic phenotype of human cervical carcinoma cells in vitro by targeting the von Hippel‑Lindau tumor suppressor

Lina Cai, Wuliang Wang, Xiaomei Li, Tieli Dong, Qing Zhang, Baojv Zhu, Hu Zhao, Shubiao Wu

Pages: 5213-5219 Published online on: 02 February 2018

Long non-coding RNA ZEB2-AS1 promotes proliferation and inhibits apoptosis in human lung cancer cells

Yang Guo, Ying Hu, Mingming Hu, Jiabei He, Baolan Li

Pages: 5220-5226 Published online on: 01 February 2018

Plasma phospholipase A2 activity may serve as a novel diagnostic biomarker for the diagnosis of breast cancer

Jingkun Qu, Xixi Zhao, Jizhao Wang, Chao Liu, Yuchen Sun, Hui Cai, Jianlin Liu

Pages: 5236-5242 Published online on: 31 January 2018

Overexpression of MYC binding protein promotes invasion and migration in gastric cancer

Lijie Gong, Yingjie Xia, Zhenyuan Qian, Ji Shi, Jungang Luo, Guangyuan Song, Ji Xu, Zaiyuan Ye

Pages: 5243-5249 Published online on: 02 February 2018

The natural sweetener metabolite steviol inhibits the proliferation of human osteosarcoma U2OS cell line

Jun‑Ming Chen, Jue Zhang, Yong‑Mei Xia, Xiao‑Xia Wang, Jian Li

Pages: 5250-5256 Published online on: 06 February 2018

Erythropoietin-producing hepatocellular A6 overexpression is a novel biomarker of poor prognosis in patients with breast cancer

Danmei Zhou, Kehan Ren, Jigang Wang, Hong Ren, Wenlin Yang, Wenjuan Wang, Qiong Li, Xiuping Liu, Feng Tang

Pages: 5257-5263 Published online on: 01 February 2018

Hepatitis B virus upregulates GP73 expression by activating the HIF-2α signaling pathway

Sheng‑Li Yang, Cui Zeng, Xiefan Fang, Qian‑Jin He, Li‑Ping Liu, Shi‑Yun Bao, Xiaoli Pan, Zhi‑Fan Xiong

Pages: 5264-5270 Published online on: 05 February 2018

Toll-like receptor 9 activation by CpG oligodeoxynucleotide 7909 enhances the radiosensitivity of A549 lung cancer cells via the p53 signaling pathway

Sujuan Yuan, Tiankui Qiao, Xuan Li, Xibing Zhuang, Wei Chen, Xue Chen, Qi Zhang

Pages: 5271-5279 Published online on: 31 January 2018

Antitumor activity of nimotuzumab in combination with cisplatin in lung cancer cell line A549 in vitro

Yanhong Yang, Wenwen Zhou, Jiandong Wu, Lixin Yao, Lei Xue, Qianyi Zhang, Zhenzhen Wang, Xiaoyu Wang, Shu Dong, Jiangman Zhao, Duanduan Yin

Pages: 5280-5284 Published online on: 01 February 2018

Protein S100-A8: A potential metastasis-associated protein for breast cancer determined via iTRAQ quantitative proteomic and clinicopathological analysis

Jing‑Min Zhong, Jing Li, An‑Ding Kang, San‑Qian Huang, Wen‑Bin Liu, Yun Zhang, Zhi‑Hong Liu, Liang Zeng

Pages: 5285-5293 Published online on: 06 February 2018

Andrographolide inhibits proliferation and induces cell cycle arrest and apoptosis in human melanoma cells

Guo Liu, Haihan Chu

Pages: 5301-5305 Published online on: 02 February 2018

Optical lymph node detection system: A practical device to assist lymph node location in neck resection specimens

Yujia Wang, Yumei Pu, Yanhong Ni, Zhiyong Wang, Xiaofeng Huang, Guowen Sun, Qingang Hu

Pages: 5306-5310 Published online on: 07 February 2018

Effects of NVP‑BEZ235, a dual phosphatidylinositol 3-kinase/mammalian target of rapamycin inhibitor, on HTLV-1-infected T-cell lines

Chie Ishikawa, Masachika Senba, Naoki Mori

Pages: 5311-5317 Published online on: 07 February 2018

Multi-institutional survey of carotid body tumors in Japan

Aya Ikeda, Kiyoto Shiga, Katsunori Katagiri, Daisuke Saito, Jun Miyaguchi, Shin‑Ichi Oikawa, Kodai Tsuchida, Takahiro Asakage, Hiroyuki Ozawa, Ken‑Ichi Nibu, Naoki Ohtsuki, Yasushi Fujimoto, Ken‑Ichi Kaneko

Pages: 5318-5324 Published online on: 02 February 2018

Novel prognostic scoring system for diffuse large B-cell lymphoma

Pan Zhao, Li Zang, Xiaoying Zhang, Yafang Chen, Zhijie Yue, Hongliang Yang, Haifeng Zhao, Yong Yu, Yafei Wang, Zhigang Zhao, Yizhuo Zhang, Xiaofang Wang

Pages: 5325-5332 Published online on: 06 February 2018

Modification of the method to establish a hepatic VX2 carcinoma model in rabbits

Huan Tong, Li‑Geng Duan, Hong‑Ying Zhou, Shi Feng

Pages: 5333-5338 Published online on: 07 February 2018

Identification of a novel human estrogen receptor-α splice variant able to enhance malignant biological behaviors of breast cancer cells

Hua Zhu, Yue Huang, Heling Su, Yili Ma, Yiming Tao, D. Joshua Liao, Yongming Liu, Zhenbo Feng

Pages: 5339-5344 Published online on: 06 February 2018

Improving immunotherapy for colorectal cancer using dendritic cells combined with anti-programmed death-ligand in vitro

Zilong Hu, Yue Ma, Zhiyang Shang, Shidong Hu, Kai Liang, Wentao Liang, Xiaowei Xing, Yufeng Wang, Xiaohui Du

Pages: 5345-5351 Published online on: 07 February 2018

Ras‑related protein Rap2c promotes the migration and invasion of human osteosarcoma cells

Jinxia Wu, Wenqi Du, Xiucun Wang, Lulu Wei, Yaojie Pan, Xiaojin Wu, Jinling Zhang, Dongsheng Pei

Pages: 5352-5358 Published online on: 07 February 2018

Prognostic significance of copy number alterations detected by multi‑link probe amplification of multiple genes in adult acute lymphoblastic leukemia

Qiuyun Fang, Tian Yuan, Yan Li, Juan Feng, Xiaoyuan Gong, Qinghua Li, Xingli Zhao, Kaiqi Liu, Kejing Tang, Zheng Tian, Qi Zhang, Ying Wang, Bingcheng Liu, Min Wang, Kun Ru, Jianxiang Wang, Yingchang Mi

Pages: 5359-5367 Published online on: 07 February 2018

SIRT6 inhibits colorectal cancer stem cell proliferation by targeting CDC25A

Wenguang Liu, Manwu Wu, Hechun Du, Xiaoliang Shi, Tao Zhang, Jie Li

Pages: 5368-5374 Published online on: 07 February 2018

Monopolar spindle-one-binder protein 2 regulates the activity of large tumor suppressor/yes-associated protein to inhibit the motility of SMMC-7721 hepatocellular carcinoma cells

Weicheng Zhang, Jingyuan Shen, Fengming Gu, Ying Zhang, Wenjuan Wu, Jiachun Weng, Yuexia Liao, Zijing Deng, Qing Yuan, Lu Zheng, Yu Zhang, Weigan Shen

Pages: 5375-5383 Published online on: 05 February 2018
Open Access

Accumulation and suppressive function of regulatory T cells in malignant ascites: Reducing their suppressive function using arsenic trioxide in vitro

Zilong Hu, Shidong Hu, Youjun Wu, Songyan Li, Changzheng He, Xiaowei Xing, Yufeng Wang, Xiaohui Du

Pages: 5384-5390 Published online on: 07 February 2018
Open Access

[Retracted] Pediatric sarcomas (Review)

Junhua Cao, Qi An, Lei Wang

Pages: 5391-5391 Published online on: 02 February 2018

Macrophages in skin melanoma-the key element in melanomagenesis (Review)

Malgorzata Pieniazek, Rafal Matkowski, Piotr Donizy

Pages: 5399-5404 Published online on: 09 February 2018

Metabolic networks in ferroptosis (Review)

Shihui Hao, Bishan Liang, Qiong Huang, Shumin Dong, Zhenzhen Wu, Wanming He, Min Shi

Pages: 5405-5411 Published online on: 15 February 2018

β1 and β3 integrins in breast, prostate and pancreatic cancer: A novel implication (Review)

Boju Pan, Junchao Guo, Quan Liao, Yupei Zhao

Pages: 5412-5416 Published online on: 16 February 2018
Open Access

Shikonin induces mitochondria-mediated apoptosis and attenuates epithelial-mesenchymal transition in cisplatin-resistant human ovarian cancer cells

Kristina Shilnikova, Mei Jing Piao, Kyoung Ah Kang, Yea Seong Ryu, Jeong Eon Park, Yu Jae Hyun, Ao Xuan Zhen, Yong Joo Jeong, Uhee Jung, In Gyu Kim, Jin Won Hyun

Pages: 5417-5424 Published online on: 15 February 2018
Open Access

Musashi‑2 is a prognostic marker for the survival of patients with cervical cancer

Yaqiong Liu, Yi Fan, Xiaoyu Wang, Zijian Huang, Kun Shi, Bei Zhou

Pages: 5425-5432 Published online on: 16 February 2018
Open Access

γδ T cell-mediated individualized immunotherapy for hepatocellular carcinoma considering clinicopathological characteristics and immunosuppressive factors

Wei Tian, Jun Ma, Ruyi Shi, Chongren Ren, Jiefeng He, Haoliang Zhao

Pages: 5433-5442 Published online on: 12 February 2018
Open Access

Downregulation of ubiquitin-specific peptidase 39 suppresses the proliferation and induces the apoptosis of human colorectal cancer cells Corrigendum in /10.3892/ol.2018.9234

Zhiyuan Xing, Fengbo Sun, Wang He, Zhiwei Wang, Xiuqi Song, Fengjuan Zhang

Pages: 5443-5450 Published online on: 15 February 2018
Open Access

Overexpression of the mitochondrial chaperone tumor necrosis factor receptor‑associated protein 1 is associated with the poor prognosis of patients with colorectal cancer

Chang Gao, Min Li, An‑Li Jiang, Rui Sun, Hong‑Lin Jin, Hua‑Wei Gui, Fei Xiao, Xiang‑Wu Ding, Zhen‑Ming Fu, Jue‑Ping Feng

Pages: 5451-5458 Published online on: 13 February 2018
Open Access

Inhibitory effect of baicalein combined with gemcitabine in human pancreatic cancer cell lines

Zhenlei Li, Xiaoping Zou, Hao Zhu, Min Chen, Yan Zhao

Pages: 5459-5464 Published online on: 13 February 2018
Open Access

Expression of factors and key components associated with the PI3K signaling pathway in colon cancer

Hua Chen, Junyi Gao, Zhenhua Du, Xuequn Zhang, Fei Yang, Wei Gao

Pages: 5465-5472 Published online on: 13 February 2018
Open Access

Effect of taurine on cell proliferation and apoptosis human lung cancer A549 cells

Shuo Tu, Xia‑Li Zhang, Hui‑Fang Wan, Yan‑Qin Xia, Zhuo‑Qi Liu, Xiao‑Hong Yang, Fu‑Sheng Wan

Pages: 5473-5480 Published online on: 13 February 2018
Open Access

Application of a novel liquid biopsy in patients with hepatocellular carcinoma undergoing liver transplantation

Feng Xue, Shaojun Shi, Zhenzhen Zhang, Cheng Xu, Jianxin Zheng, Tian Qin, Zhiyu Qian, Xiaoyu Zhao, Ying Tong, Lei Xia, Qiang Xia

Pages: 5481-5488 Published online on: 09 February 2018
Open Access

Potential diagnostic value of serum p53 antibody for detecting colorectal cancer: A meta-analysis

Rongqin Meng, Yang Wang, Liang He, Yuanqing He, Zedong Du

Pages: 5489-5496 Published online on: 16 February 2018
Open Access

Abnormal populations and functions of natural killer cells in patients with myelodysplastic syndromes

Wei Zhang, Xinyan Xie, Huijing Mi, Jinwan Sun, Shaoxue Ding, Lijuan Li, Hui Liu, Huaquan Wang, Rong Fu, Zonghong Shao

Pages: 5497-5504 Published online on: 15 February 2018
Open Access

Prognostic value of alcohol dehydrogenase mRNA expression in gastric cancer

Erna Guo, Haotang Wei, Xiwen Liao, Yang Xu, Shu Li, Xiaoyun Zeng

Pages: 5505-5516 Published online on: 09 February 2018
Open Access

The diagnostic role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in hypopharyngeal carcinoma

Si‑Cong Zhang, Shui‑Hong Zhou, De‑Sheng Shang, Yang‑Yang Bao, Ling‑Xiang Ruan, Ting‑Ting Wu

Pages: 5533-5544 Published online on: 14 February 2018
Open Access

SRSF7 knockdown promotes apoptosis of colon and lung cancer cells

Yu Fu, Yingze Wang

Pages: 5545-5552 Published online on: 16 February 2018
Open Access

Effect of HK2, PKM2 and LDHA on Cetuximab efficacy in metastatic colorectal cancer

Haohua Wang, Roujun Peng, Xiuxing Chen, Rui Jia, Chunyue Huang, Yuanyuan Huang, Liangping Xia, Guifang Guo

Pages: 5553-5560 Published online on: 08 February 2018
Open Access

MicroRNA-155 acts as a tumor suppressor in colorectal cancer by targeting CTHRC1 in vitro

Jingtian Liu, Zongyou Chen, Jianbin Xiang, Xiaodong Gu

Pages: 5561-5568 Published online on: 16 February 2018
Open Access

Activation of hedgehog signaling and its association with cisplatin resistance in ovarian epithelial tumors

Xueling Song, Liying Yan, Cuiling Lu, Chunyu Zhang, Fuli Zhu, Jingjing Yang, Hongyan Jing, Yang Zhang, Jie Qiao, Hongyan Guo

Pages: 5569-5576 Published online on: 09 February 2018
Open Access

MicroRNA-302a inhibits osteosarcoma cell migration and invasion by directly targeting IGF-1R

Chunhong Zhang, Guomin Song, Weisheng Ye, Baoshan Xu

Pages: 5577-5583 Published online on: 14 February 2018
Open Access

Identification of lncRNAs by microarray analysis reveals the potential role of lncRNAs in cervical cancer pathogenesis

Jiaming Huang, Tianyu Liu, Chunliang Shang, Yunhe Zhao, Wei Wang, Yanchun Liang, Luyan Guo, Shuzhong Yao

Pages: 5584-5592 Published online on: 13 February 2018
Open Access

Curcumin may serve an anticancer role in human osteosarcoma cell line U-2 OS by targeting ITPR1

Zhanpeng Luo, Dawei Li, Xiaobo Luo, Litao Li, Suxi Gu, Long Yu, Yuanzheng Ma

Pages: 5593-5601 Published online on: 13 February 2018
Open Access

Dynamic quantitative detection of ABC transporter family promoter methylation by MS‑HRM for predicting MDR in pancreatic cancer

Lie Yao, Jichun Gu, Yishen Mao, Xinju Zhang, Xiaoyi Wang, Chen Jin, Deliang Fu, Ji Li

Pages: 5602-5610 Published online on: 13 February 2018
Open Access

MicroRNA-10a/b are regulators of myeloid differentiation and acute myeloid leukemia

Laixi Bi, Lan Sun, Zhenlin Jin, Shenghui Zhang, Zhijian Shen

Pages: 5611-5619 Published online on: 14 February 2018
Open Access

Sorafenib inhibited cell growth through the MEK/ERK signaling pathway in acute promyelocytic leukemia cells

Yunjie Zhang, Gangcan Li, Xin Liu, Yanping Song, Jia Xie, Guang Li, Jingjing Ren, Hao Wang, Jiao Mou, Jinqian Dai, Feng Liu, Liang Guo

Pages: 5620-5626 Published online on: 09 February 2018
Open Access

CD44 promotes cell proliferation in non-small cell lung cancer

Bo Hu, Yuanyuan Ma, Yue Yang, Lijian Zhang, Haibo Han, Jinfeng Chen

Pages: 5627-5633 Published online on: 14 February 2018
Open Access

A dosimetric phantom study of thoracic radiotherapy based on three-dimensional modeling of mediastinal lymph nodes

Ji‑Bin Zhang, Li‑Rong Zhao, Tian‑Xiang Cui, Xie‑Wan Chen, Qiao Yang, Yi‑Bing Zhou, Zheng‑Tang Chen, Shao‑Xiang Zhang, Jian‑Guo Sun

Pages: 5634-5642 Published online on: 16 February 2018
Open Access

Association between enhancement patterns and parameters of contrast‑enhanced ultrasound and microvessel distribution in breast cancer

Xiaokang Li, Yaqing Li, Ying Zhu, Li Fu, Peifang Liu

Pages: 5643-5649 Published online on: 16 February 2018
Open Access

VCAM1-targeted RNA interference inhibits the proliferation of human oral squamous carcinoma HN12 cells

Legang Sun, Ling Liu, Tingting Yu, Qiuqin Wang, Honghai Fu

Pages: 5650-5654 Published online on: 13 February 2018
Open Access

Tumor suppressor candidate 3: A novel grading tool and predictor of clinical malignancy in human gliomas

Jing Yuan, Xinshuang Yu, Aihua Wang, Yan Li, Fengjun Liu, Yao Wang, Shanmei Sun, Xiuyang Bing, Yiming Liu, Juan Du

Pages: 5655-5661 Published online on: 16 February 2018
Open Access

Combined intra-arterial and intravenous chemotherapy for unresectable, advanced gastric cancer has an improved curative effect compared with intravenous chemotherapy only

Jinfeng Wang, Huacun Shi, Guang Yang, Guangjie Han, Man Zhao, Xiaoling Duan, Lili Mi, Xin Han, Ning Li, Jianfei Shi, Xiaolei Yin, Fei Yin

Pages: 5662-5670 Published online on: 16 February 2018
Open Access

Comparison of chemotherapy plus bevacizumab vs. chemotherapy alone as third-line treatment or beyond for advanced non-small cell lung cancer: A propensity score-matched analysis

Binbin Hu, Xiaojuan Zhou, Yongmei Liu, Qian Li, Mengmeng Xiang, Bingwen Zou, Feng Peng, Meijuan Huang, Youling Gong, Jiang Zhu, Yongsheng Wang, Li Ren, Yong Xu, Yan Zhang, Yanying Li, Min Yu, Jianxin Xue, Lei Deng, Jin Wang, Zhenyu Ding, You Lu

Pages: 5671-5679 Published online on: 15 February 2018
Open Access

Downregulation of RNA binding motif protein 17 expression inhibits proliferation of hypopharyngeal carcinoma FaDu cells

Yuefeng Han, Mingjie Zhang, Deshang Chen, Hui Li, Xiaomin Wang, Shiyin Ma

Pages: 5680-5684 Published online on: 09 February 2018
Open Access

S100A6 promotes the proliferation and migration of cervical cancer cells via the PI3K/Akt signaling pathway

Aifang Li, Yue Gu, Xueru Li, Hui Sun, He Zha, Jiaqing Xie, Jiali Zhao, Mao Huang, Lu Chen, Qi Peng, Yan Zhang, Yaguang Weng, Lan Zhou

Pages: 5685-5693 Published online on: 09 February 2018
Open Access

Cancer‑associated fibroblasts induce epithelial‑mesenchymal transition through secreted cytokines in endometrial cancer cells

Xiaoyun Wang, Weijiang Zhang, Xiwen Sun, Yan Lin, Wei Chen

Pages: 5694-5702 Published online on: 08 February 2018
Open Access

Suppressor PAQR3 associated with the clinical significance and prognosis in esophageal squamous cell carcinoma

Ge Bai, Mei Yang, Chao Zheng, Li Zhang, Mayinur Eli

Pages: 5703-5711 Published online on: 08 February 2018
Open Access

Knockdown of spindle pole body component 25 homolog inhibits cell proliferation and cycle progression in prostate cancer

Feilun Cui, Jianpeng Hu, Yu Fan, Jian Tan, Huaming Tang

Pages: 5712-5720 Published online on: 08 February 2018
Open Access

Protective effect of berberine on acute cardiomyopathy associated with doxorubicin treatment

Chen Xiong, Yan‑Zhao Wu, Yu Zhang, Zi‑Xiao Wu, Xue‑Yan Chen, Ping Jiang, Hui‑Cai Guo, Ke‑Rang Xie, Ke‑Xin Wang, Su‑Wen Su

Pages: 5721-5729 Published online on: 09 February 2018
Open Access

Ex vivo expansion of human peripheral blood natural killer cells and cytotoxic T lymphocytes from lung cancer patients

Hoang Thi My Nhung, Bui Viet Anh, Truong Linh Huyen, Doan Trung Hiep, Chu Thi Thao, Phung Nam Lam, Nguyen Thanh Liem

Pages: 5730-5738 Published online on: 12 February 2018
Open Access

Apatinib promotes apoptosis of the SMMC-7721 hepatocellular carcinoma cell line via the PI3K/Akt pathway

Hua Zhang, Yumei Cao, Yuru Chen, Guangxi Li, Hanshu Yu

Pages: 5739-5743 Published online on: 12 February 2018
Open Access

Tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand overexpression and Taxol treatment suppresses the growth of cervical cancer cells in vitro and in vivo

Xiaojie Sun, Manhua Cui, Ding Wang, Baofeng Guo, Ling Zhang

Pages: 5744-5750 Published online on: 16 February 2018
Open Access

Effects of combined radiosurgery and temozolomide therapy on epidermal growth factor receptor and variant III in glioblastoma multiforme

Yiguang Lin, Junhu Zhou, Jianglong Xu, Kai Zhao, Xiaomin Liu, Guokai Wang, Zhiyuan Zhang, Youlin Ge, Yongqing Zong, Desheng Xu, Yanli Tan, Chuan Fang, Chunsheng Kang

Pages: 5751-5759 Published online on: 14 February 2018
Open Access

Application of ICG-enhanced thermocoagulation method and photodynamic therapy in circumscribed choroidal hemangioma

Chuan Tian, Xi Chen, Jin Cao, Lu Yang

Pages: 5760-5766 Published online on: 15 February 2018
Open Access

Expression of miR-200a and chemotherapeutic treatment efficacy of glioma

Chao Wang, Le Kang, Xipeng Wang, Yanping Liu, Xia Zhao

Pages: 5767-5771 Published online on: 15 February 2018

JAK2/STAT3 pathway as a therapeutic target in ovarian cancers

Tomoyuki Yoshikawa, Morikazu Miyamoto, Tadashi Aoyama, Hiroaki Soyama, Tomoko Goto, Junko Hirata, Ayako Suzuki, Isao Nagaoka, Hitoshi Tsuda, Kenichi Furuya, Masashi Takano

Pages: 5772-5780 Published online on: 12 February 2018

Rapamycin promotes the anticancer action of dihydroartemisinin in breast cancer MDA-MB-231 cells by regulating expression of Atg7 and DAPK

Qiujun Liu, Xianyao Zhou, Chuan Li, Xuemei Zhang, Chang Long Li

Pages: 5781-5786 Published online on: 09 February 2018

Gastric cancer with brain metastasis and the role of human epidermal growth factor 2 status

Luigi Cavanna, Pietro Seghini, Camilla Di Nunzio, Elena Orlandi, Emanuele Michieletti, Elisa Maria Stroppa, Patrizia Mordenti, Chiara Citterio, Stefano Vecchia, Adriano Zangrandi

Pages: 5787-5791 Published online on: 14 February 2018

Prognostic value of tripartite motif containing 29 expression in patients with gastric cancer following surgical resection

Chenghu Wang, Yi Zhou, Beibei Chen, Weiwei Yuan, Jinxi Huang

Pages: 5792-5798 Published online on: 15 February 2018

Transformation to small‑cell lung cancer following treatment with icotinib in a patient with lung adenocarcinoma

Hongyang Lu, Bo Chen, Jing Qin, Fajun Xie, Na Han, Zhiyu Huang

Pages: 5799-5802 Published online on: 13 February 2018

MicroRNA-126 affects ovarian cancer cell differentiation and invasion by modulating expression of vascular endothelial growth factor

Jianqiao Luo, Caidan Zhu, Hongya Wang, Li Yu, Jianwei Zhou

Pages: 5803-5808 Published online on: 12 February 2018

Long non-coding RNA BCYRN1 promotes the proliferation and metastasis of cervical cancer via targeting microRNA-138 in vitro and in vivo

Jie Peng, Fang Hou, Jun Feng, Shui‑Xian Xu, Xiao‑Yan Meng

Pages: 5809-5818 Published online on: 09 February 2018

ZNF280B promotes the growth of gastric cancer in vitro and in vivo

Jingming Zhai, Zheng Yang, Xiaodong Cai, Guoliang Yao, Yanhui An, Wei Wang, Yonggang Fan, Chao Zeng, Kefeng Liu

Pages: 5819-5824 Published online on: 15 February 2018

Expression of genes and proteins of multidrug resistance in gastric cancer cells treated with resveratrol

Katarzyna Mieszala, Malgorzata Rudewicz, Agnieszka Gomulkiewicz, Katarzyna Ratajczak‑Wielgomas, Jedrzej Grzegrzolka, Piotr Dziegiel, Sylwia Borska

Pages: 5825-5832 Published online on: 12 February 2018

MAP30 promotes apoptosis of U251 and U87 cells by suppressing the LGR5 and Wnt/β-catenin signaling pathway, and enhancing Smac expression

Yilin Jiang, Junjie Miao, Dongliang Wang, Jingru Zhou, Bo Liu, Feng Jiao, Jiangfeng Liang, Yangshuo Wang, Cungang Fan, Qingjun Zhang

Pages: 5833-5840 Published online on: 16 February 2018

MiR-574-5p mediates the cell cycle and apoptosis in thyroid cancer cells via Wnt/β-catenin signaling by repressing the expression of Quaking proteins

Zhejia Zhang, Xinying Li, Qian Xiao, Zhiming Wang

Pages: 5841-5848 Published online on: 15 February 2018

Anti-oncogenic activity of Chibby in the development of human nasopharyngeal carcinoma

Cheng‑Fu Cai, Li‑Man Liu, Han‑Jing Shangguan, Cun‑Shan Liu, Xian‑Yang Luo, Yi‑Meng Li

Pages: 5849-5858 Published online on: 09 February 2018

Telmisartan inhibits NSCLC A549 cell proliferation and migration by regulating the PI3K/AKT signaling pathway

Suolin Zhang, Yayan Wang

Pages: 5859-5864 Published online on: 08 February 2018

lncRNA BANCR promotes EMT in PTC via the Raf/MEK/ERK signaling pathway

Yuanyuan Wang, Jiaojiao Gu, Xiangde Lin, Wei Yan, Wenchao Yang, Guoyang Wu

Pages: 5865-5870 Published online on: 09 February 2018

Anthelmintic pyrvinium pamoate blocks Wnt/β-catenin and induces apoptosis in multiple myeloma cells

Fang Xu, Yingjie Zhu, Yuhong Lu, Zhi Yu, Jun Zhong, Yangqiu Li, Jingxuan Pan

Pages: 5871-5878 Published online on: 09 February 2018

Overexpression of GRK6 associates with the progression and prognosis of colorectal carcinoma

Ran Tao, Qiang Li, Xiaofei Gao, Lilin Ma

Pages: 5879-5886 Published online on: 12 February 2018

A LY-15, a novel cyclic pentapeptide that inhibits B16 cell proliferation and migration and induces cell apoptosis

Xuan Wang, Xiangli Yao, Shiming Fan, Chenshuang Xiang, Runjiao Liu, Juan Feng, Jing Huang, Shouxin Liu

Pages: 5887-5892 Published online on: 12 February 2018

MicroRNA‑26a regulates ANXA1, rather than DAL‑1, in the development of lung cancer

Tonghui Cai, Xiaoying  Guan, Hongyan  Wang, Ying  Fang, Jie  Long, Xiaobin  Xie, Yajie  Zhang

Pages: 5893-5902 Published online on: 14 February 2018

TGF‑β1 mediates the effects of aspirin on colonic tumor cell proliferation and apoptosis

Yuyi Wang, Chi Du, Nan Zhang, Mei Li, Yanyang Liu, Maoyuan Zhao, Feng Wang, Feng Luo

Pages: 5903-5909 Published online on: 14 February 2018

Overexpression of FOXM1 as a target for malignant progression of esophageal squamous cell carcinoma

Liang Song, Xiaohang Wang, Zhen Feng

Pages: 5910-5914 Published online on: 13 February 2018

Yellow and green pigments from Calophyllum inophyllum L. seed oil induce cell death in colon and lung cancer cells

Chiawen Hsieh, Yun‑Wei Lin, Ching‑Hsein Chen, Wenjun Ku, Fuching Ma, Hanming Yu, Chishih Chu

Pages: 5915-5923 Published online on: 14 February 2018

PLAC1-specific TCR-engineered T cells mediate antigen-specific antitumor effects in breast cancer

Qiongshu Li, Muyun Liu, Man Wu, Xin Zhou, Shaobin Wang, Yuan Hu, Youfu Wang, Yixin He, Xiaoping Zeng, Junhui Chen, Qubo Liu, Dong Xiao, Xiang Hu, Weibin Liu

Pages: 5924-5932 Published online on: 16 February 2018

High expression of estrogen-related receptor α is significantly associated with poor prognosis in patients with colorectal cancer

Rong Liang, Yan Lin, Chun‑Ling Yuan, Zhi‑Hui Liu, Yong‑Qiang Li, Xiao‑Ling Luo, Jia‑Zhou Ye, Hai‑Hong Ye

Pages: 5933-5939 Published online on: 09 February 2018

PDK1‑WNK1 signaling is affected by HBx and involved in the viability and metastasis of hepatic cells

Chaoying Li, Cong Lin, Xianling Cong, Ying Jiang

Pages: 5940-5946 Published online on: 08 February 2018
Open Access

Expression levels of serum miRNA-195 in different types of patients with cholangiocarcinoma and its value to determine the prognosis thereof

Qingliang Chen, Congmei Wang, Hongkai Zhang, Yun Li, Yunhong Cao, Yongxiang Zhang, Shaokun Liu, Zhen Li, Xiaoguo Xin, Xinwei Han

Pages: 5947-5951 Published online on: 09 February 2018

The co‑treatment of metformin with flavone synergistically induces apoptosis through inhibition of PI3K/AKT pathway in breast cancer cells

Zhaodi Zheng, Wenzhen Zhu, Bingwu Yang, Rongfei Chai, Tingting Liu, Fenglin Li, Guanghui Ren, Shuhua Ji, Shan Liu, Guorong Li

Pages: 5952-5958 Published online on: 08 February 2018

Sterol regulatory element-binding protein 1 cooperates with c-Myc to promote epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer

Duanyang Zhai, Chunhui Cui, Lang Xie, Lianxu Cai, Jinlong Yu

Pages: 5959-5965 Published online on: 15 February 2018

Intermedin promotes hepatocellular carcinoma cell proliferation through the classical Wnt signaling pathway

Hai Shang, Zhi Qiang Hao, Xi Bo Fu, Xiang Dong Hua, Zuo Hong Ma, Fu Lu Ai, Zhao Qiang Feng, Kun Wang, Wen Xin Li, Bo Li

Pages: 5966-5970 Published online on: 13 February 2018

Berberine regulates the microRNA‑21‑ITGΒ4‑PDCD4 axis and inhibits colon cancer viability

Yanfeng Lü, Bingbing Han, Hualong Yu, Zhenghua Cui, Zhiwen Li, Jianxin Wang

Pages: 5971-5976 Published online on: 08 February 2018

MicroRNA‑139 inhibits the proliferation, migration and invasion of gastric cancer cells by directly targeting ρ‑associated protein kinase 1

Xuechun Yu, Chaojian Ma, Ling Fu, Jingwu Dong, Jie Ying

Pages: 5977-5982 Published online on: 13 February 2018

Vasohibin 1 inhibits Adriamycin resistance in osteosarcoma cells via the protein kinase B signaling pathway

Wei Huang, Yangguang Ren, Hui Liu

Pages: 5983-5988 Published online on: 16 February 2018

TROY is a promising prognostic biomarker in patients with colorectal cancer

Mitsuaki Nishioka, Yutaka Suehiro, Kouhei Sakai, Toshihiko Matsumoto, Naoko Okayama, Hidekazu Mizuno, Koji Ueno, Nobuaki Suzuki, Shinichi Hashimoto, Taro Takami, Shoichi Hazama, Hiroaki Nagano, Isao Sakaida, Takahiro Yamasaki

Pages: 5989-5994 Published online on: 16 February 2018

Tumor suppressor microRNA‑136‑5p regulates the cellular function of renal cell carcinoma

Peijie Chen, Liwen Zhao, Xiang Pan, Lu Jin, Canbin Lin, Weijie Xu, Jinling Xu, Xin Guan, Xueling Wu, Yong Wang, Shangqi Yang, Tao Wang, Yongqing Lai

Pages: 5995-6002 Published online on: 16 February 2018

MicroRNA-183 promotes the proliferation and metastasis of renal cell carcinoma through targeting Dickkopf‑related protein 3

Xiao‑Long Zhang, Gang Xu, Yi Zhou, Jia‑Jun Yan

Pages: 6003-6008 Published online on: 08 February 2018

Tumor bed radiotherapy in women following breast conserving surgery for breast cancer-safety margin with/without image guidance

Ales Hlavka, Jaroslav Vanasek, Karel Odrazka, Jan Stuk, Martin Dolezel, Vit Ulrych, Martina Vitkova, Jiri Mynarik, Iveta Kolarova, Zdenka Vilasova

Pages: 6009-6014 Published online on: 16 February 2018

A novel long non‑coding RNATCONS_00001798 is downregulated and predicts survival in patients with non‑small cell lung cancer

Liuwei Gao, Hua Zhang, Bin Zhang, Changli Wang

Pages: 6015-6021 Published online on: 16 February 2018

Antitumor activity of the Ailanthus altissima bark phytochemical ailanthone against breast cancer MCF‑7 cells

Ruxing Wang, Yanjie Lu, Hong Li, Lixin Sun, Ning Yang, Mingzhen Zhao, Manli Zhang, Qingwen Shi

Pages: 6022-6028 Published online on: 13 February 2018

Fibroblast activation protein in osteosarcoma cells promotes angiogenesis via AKT and ERK signaling pathways

Chao Zeng, Ming Wen, Xiaomei Liu

Pages: 6029-6035 Published online on: 12 February 2018

Clinical characteristics and surgical outcomes of solitary spinal epidural cavernous angiomas

Tao Yang, Fei Wang, Chaoshi Niu

Pages: 6036-6042 Published online on: 12 February 2018

Dammarane-type triterpene ginsenoside-Rg18 inhibits human non-small cell lung cancer A549 cell proliferation via G1 phase arrest

Dong‑Gyu Leem, Ji‑Sun Shin, Kyung‑Tack Kim, Sang Yoon Choi, Myung‑Hee Lee, Kyung‑Tae Lee

Pages: 6043-6049 Published online on: 15 February 2018

Identification of an HLA-A2-restricted CD147 epitope that can induce specific CTL cytotoxicity against drug resistant MCF-7/Adr cells

Chuang Qu, Shuhui Gao, Hongwei Shao, Wenfeng Zhang, Huabben Bo, Xin Lu, Tianjiao Chen, Jing Kou, Yue Wang, Gui Si Chen, Shulin Huang, Han Shen

Pages: 6050-6056 Published online on: 16 February 2018
Journal Cover

April-2018
Volume 15 Issue 4

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image